news 1 - Energy

Transkript

news 1 - Energy
Energy
news
1
1
Energy News 01/2012
Nové kosmetické produkty
Pentagram šamponů
Ve chvílích, kdy nám starosti a stres mají tendenci přerůstat přes hlavu,
kdy potřebujeme obnovit svůj klid a vnitřní rovnováhu, nachází cestu nový
Pentagram šamponů v podobě čistě přírodního konceptu bylinných extraktů,
přírodních silic a termální vody z vřídla Podhájska. Tyto účinné látky dávají
jednotlivým šamponům významný dar. Dokážou pracovat s emocemi
a zharmonizovat nepokojnou mysl. Esence pěti prvků aktivují naše smysly,
bystří vnímání a uvolňují emoce. Záleží pouze na nás, zda zvolíme cílenou
pomoc pronikavého větrného Dřeva, veselého Ohně, charismatického Kovu
či hluboké Vody nebo se dáme jen tak unášet konejšivou náručí vlahé Země.
> At the moments when worries and stress become too much for you to
handle, when you need to restore your inner peace and harmony, the
new Pentagram of shampoos comes to your help. This Pentagram of
shampoos comes in a form of a pure natural concept of herbal extracts,
natural essential oils and thermal water from the Podhajska hot spring.
The abovementioned active substances enhance the effects of shampoos.
They are able to work with emotions and harmonize the restless mind. The
essences of five elements activate and sharpen your senses and release
emotions. It is only up to you whether you choose targeted help of piercing
windy Wood, cheerful Fire, charismatic Metal, or deep Water, or whether
you will just drift with the tide in the arms of soft Earth.
02
2
Energy News 01/2012
Droserin / Droserin
Trápí nás smutek? Nedokážeme stát za svým slovem? Šampon
Droserin z nás smyje pochybnosti.
Droserin je určen pro normální, zdravé a převážně světlé vlasy. Zlepšuje
pružnost vlasů a výsledkem jeho použití je sametový lesk. Omezuje
vypadávání vlasů na temeni hlavy.
Celý název produktu: Droserin Shampoo
Kód produktu: 181
EAN: 8594069931815
Objem: 200 ml
> Are you grieving? Are you unable to be true to your word?
Droserin shampoo will wash off all your doubts.
Droserin is designed for normal, healthy and mainly fair hair. It improves
hair elasticity and adds shine to your hair. It reduces hair loss on the
crown of the head.
Full product name: Droserin Shampoo
Product code: 181
EAN: 8594069931815
Volume: 200 ml
03
3
Energy News 01/2012
Protektin / Protektin
Ovládá nás hněv, čeká nás emočně vypjatá situace? Šampon
Protektin nám pomůže se zklidněním.
Protektin je určen pro snadno se mastící a vypadávající vlasy, pro
vlasy poškozené barvením nebo odbarvováním, je vhodný pro zlepšení
kvality vlasů, které jsou zatěžovány znečištěným životním prostředím
a průmyslovými imisemi.
Celý název produktu: Protektin Shampoo
Kód produktu: 182
EAN: 8594069931822
Objem: 200 ml
> Are you unable to control your anger? Are you expecting emotionally
tense situation? Protektin shampoo will help you calm down.
Protektin is designed for hair with tendency to be greasy or with tendency
to hair loss, color or bleach damaged hair. It is suitable for the quality
improvement of hair adversely affected by polluted environment. Full product name: Protektin Shampoo
Product code: 182
EAN: 8594069931822
Volume: 200 ml
04
4
Energy News 01/2012
Artrin / Artrin
Máme strach? Padáme únavou? Šampon Artrin nás podrží
životodárnou silou Vody.
Artrin je určen pro všechny přirozené barvy vlasů, častěji nalezne využití
u tmavších odstínů. Je vhodný pro suché vlasy, omezuje tvorbu šedin,
podporuje obnovu vlasů, zejména u mužů, kterým se tvoří kouty.
Celý název produktu: Artrin Shampoo
Kód produktu: 183
EAN: 8594069931839
Objem: 200 ml
> Are you afraid? Are you dead tired? Artrin shampoo will help you
with life-giving power of Water.
Artrin is designed for all natural hair colors, although with slight preference
for darker hair. It is suitable for dry hair, reduces occurrence of gray hair,
and facilitates hair regeneration, primarily in men with receding hairline.
Full product name: Artrin Shampoo
Product code: 183
EAN: 8594069931839
Volume: 200 ml
05
5
Energy News 01/2012
Cytovital / Cytovital
Praská nám hlava starostmi? Jsme úzkostliví, nervózní? Šampon
Cytovital dovolí zmožené mysli si odpočinout.
Cytovital je šampon určený pro všechny přirozené barvy vlasů, přesto
nalezne uplatnění častěji u vlasů světlejších. Regeneruje lámavé
a snadno se třepící vlasy. Zklidňuje pokožku hlavy, odstraňuje svědění.
Celý název produktu: Cytovital Shampoo
Kód produktu: 184
EAN: 8594069931846
Objem: 200 ml
> Are you worrying yourself sick? Are you anxious, nervous? Cytovital
shampoo will let your troubled mind have a rest.
Cytovital is a shampoo designed for all natural hair colors, nevertheless
more suitable for fairer hair. It regenerates brittle and frayed hair. It
soothes scalp and removes itching.
Full product name: Cytovital Shampoo
Product code: 184
EAN: 8594069931846
Volume: 200 ml
06
6
Energy News 01/2012
Ruticelit / Ruticelit
Ztrácíme motivaci? Šampon Ruticelit podpoří slunce v duši,
rozproudí životní aktivitu.
Ruticelit je vhodný šampon spíše pro vlasy tmavé. Snižuje tvorbu lupů,
zpevňuje vlasy a tím, že celkově zlepšuje prokrvení pokožky, podporuje
obnovu vlasů na celé hlavě. Celý název produktu: Ruticelit Shampoo
Kód produktu: 185
EAN: 8594069931853
Objem: 200 ml
> Are you losing your self-motivation? Ruticelit shampoo will boost
your inner self and stimulate your vitality.
Ruticelit is a shampoo more suitable for dark hair. It inhibits the occurrence
of dandruff, strengthens hair, and by increasing blood flow to the scalp it
facilitates the overall hair regeneration.
Full product name: Ruticelit Shampoo
Product code: 185
EAN: 8594069931853
Volume: 200 ml
07
7
Energy News 01/2012
Stejně jako u všech přírodních prostředků, tak i u šamponů platí, že při
dlouhodobém používání jednoho typu mohou pozbýt svoji schopnost
regenerace. Proto je vhodné jednotlivé typy šamponů čas od času střídat.
Stejně tak jako emoce přicházejí a odcházejí, mění se rovněž potřeby
našich vlasů.
Doporučujeme kombinovat s výrobky Pentagramu koncentrátů, krémů
a mýdel. Umocněte účinky spojením vnitřní a vnější péče o vaše tělo
a mysl.
> As is the case of all natural products, also shampoos are loosing their
ability of regeneration when one and the same is used over a long period of
time. Therefore it is advisable to change shampoos from time to time. Just
as your emotions come and go, so are changing the needs of your hair.
We recommend combining shampoos with the products of other
Pentagrams – concentrates, creams and soaps. Enhance their effects
through internal and external care for your body and mind.
08
8
Energy News 01/2012
Grepofit Spray
Pro cílené působení Grepofitu v dutině ústní, kde se nemoc často poprvé
projeví bolestí a škrábáním v krku, přichází EG s novým, velice příjemným
způsobem aplikace – ve spreji. Jedná se o přípravek s účinnou kombinací
přírodních látek: extraktu z grapefruitového jadérka, česneku, propolisu,
echinacey a mentolu, z nichž některé se osvědčily již v Grepofitu
vyráběném ve formě kapslí. Při aplikaci sprejem mají účinné látky možnost
působit proti původcům infekce přímo v místě jedné ze vstupních bran
do organismu. Kromě zánětů nosohltanu je Grepofit vhodný i při dalších
onemocněních, jako je angína, infekční mononukleóza, či při slizničních
a kožních afekcích, jako jsou opary a afty. Celý název produktu: Grepofit Spray
Kód produktu: 322
EAN: 8594069933222
Objem: 14 ml
09
9
Energy News 01/2012
Grepofit Spray
> For targeted action of Grepofit in the oral cavity, where the beginning
of illness often manifests itself with sore throat, EG introduces a new
comfortable way of application – spray. It is a product containing an
effective combination of natural substances: grapefruit seed extract, garlic,
propolis, Echinacea, and menthol; some of these substances proved
themselves already in Grepofit produced in a form of capsules. By spray
application the active substances are enabled to act against the causes
of infection right in one of the gateways to a human body. Except for the
common cold, Grepofit is suitable also for other conditions such as quinsy,
infectious mononucleosis, or for such mucosal and skin conditions as cold
sores and canker sores.
Full product name: Grepofit Spray
Product code: 322
EAN: 8594069933222
Volume: 14 ml
10