3/2008 - Obec Líšný

Komentáře

Transkript

3/2008 - Obec Líšný
Již v pátek dopoledne v hasičárně vládl ruch. Na sobotu 23.
února se připravovala zabíjačka. Odpoledne tak hasičárna
zavoněla všemi dobrotami, které hasiči připravili nejen pro
sebe, ale i pro všechny zájemce, kterých se sešlo opravdu
hodně — i z dalekého okolí.
Kuchařský mistr Miloš Komada nestíhal připravovat porce
masíčka a obsluha běhala, jak jen stíhala. Guláš, polévka,
jelita, jitrnice a vynikající tlačenka mizela velmi rychle.
Tak zase někdy příště, přijďte si zase pochutnat!
Tato navrhovaná nová dopravní značka
možná už v
dohledné době
uloží motoristům používání
zimních
pneu...
Tak Obec Líšný zase po letech může
obsadit jeden nový byt 3+KK. Má
75,5 m2, elektrické topení, je ve III.
patře. Je atypický, ale útulný a velice
pěkný.
Jak jsme již avizovali v minulém kalendáři, v pondělí 19. února bylo na
úřední desce a plakátovacích plochách vyhlášeno výběrové řízení na
výběr nájemníka.
Hlásily se i „přespolní„ rodiny, přesto
jsme do dohodě zastupitelstva a po
poradě s právníkem dali v 1. výzvě
přednost zájemcům trvale bydlícím v
obci nejméně 1 rok.
Ti ostatní mohou dostat šanci ve 2.
výzvě — pokud nebude byt obsazen
místními již po výzvě č. 1. Určitě chápeme bytovou situaci rodin z Brodu či
Malé Skály, ale naši občané se u nich
o byt ucházet nemohou vůbec — to i
kdyby byt k dispozici nakrásně byl.
Uzávěrky příjmu žádostí na předepsaných formulářích je ve středu 5.3.
2008 na obecním úřadě Líšný do
18:00 hodin.
Hromadné neštěstí
Uzávěrka čísla je poslední středu v měsíci
Hledáme redaktory, fotografy a přispěvatele.
Pomozte!
Foto : INTERNET, J. Salaba, PRÁVO/Milan Malíček a další
Vydává obec Líšný
Tel./zázn./fax : 483 392 305
Líšný II.díl č.p. 60
[email protected]
468 22 Železný Brod
[email protected]
Evidenční číslo
MK ČR E 17226
N oo3
Březen
2008
Rád bych touto cestou poděkoval
všem, kteří se zúčastnili oslavy mých
narozenin.
Dále bych rád poděkoval spolkům
v obci a Obecnímu úřadu za pěkné
věcné dary.
J.Salaba
Líšenský Kalendář
Kalendá ř
Malé obce se dost často potýkají s řadou problémů, které vyplývají ze zákonů České Republiky. Naši zákonodárci jakoby neradi viděli malé, samostatné, snažící se a
třeba i úspěšné malé obce. V zákonech stanovují obcím bez ohledu na jejich velikost povinnosti,
úkoly, zodpovědnost a bůhví co ještě bez toho, aby alespoň přihlédli k podmínkám pro naplnění
takovýchto věcí. Ať jsou to odpady, komunikace, pohřebnictví, péče o majetek, údržba, bezpečnost
atd. My nemáme ale vlastní policii, sběrné dvory ani třeba technické služby. Ne proto, že bychom to
nechtěli nebo že jsme líní, ale proto, že na vlastní systémy prostě nemáme prostředky a na nákup
externích služeb jakbysmet.
Před několika lety tak poslanci nastavili rozpočtové určení daní, které jakoby mělo takovouto drobotinu (našeho „kalibru“) vyhladovět a pak jako z nouze připojit k větším obcím. A pak ještě k větším a
ještě. V Německu mají přeci vesnice třeba i 10.000 lidí. Nebo je na vině této tendence obtížné politické ovlivňování nezávislých starostů tak často volených lidmi právě na menších obcích?
Ač nejsem zdejší, slyšel jsem již, jakou péči věnovala Malá Skála Líšnému. Sám jsem viděl třeba
stav veřejného osvětlení u hlavní silnice a na vlastní oči viděl jednu z těchto lamp ležet po větru přes
mezinárodní silnici...
O tom ale nechci psát. Uvnitř LíšKy je na předposlední straně internetová diskuze o uklízení obecních chodníků od sněhu. Argumenty poslanců pro a proti.
V našem případě je uklízení chodníků (a to jich máme jen pár stovek metrů) obcí technicky neřešitelné. Nemáme potřebnou techniku, zaměstnance ani prostředky na tyto potřeby. A i kdyby. Co když
sníh nebude, co bude zaměstnanec dělat? Není tu zase tolik potřebné práce, to jsem psal už v minulém úvodníku, ve výzvě k svépomocným činům...
Na druhou stranu dobře vím, že senioři a nemocní jen obtížně sníh uklízejí. Vím, co to je pro ně za
dřinu. Navíc jakoby „na cizím“. Ale to pak budou případně volat starostu, že potřebují vyházet chodník alespoň před brankou? Proč jen oni? To by mohli volat všichni... To není reálné.
On ten chodník potřebuje každý, kdo venku kráčí. Máme smlouvu s Technickými službami Železný
Brod, ale ani jim se technicky a časově nedaří chodníky a vybrané místní komunikace Líšného udržovat při sněhu tak, jak by bylo třeba.
Těžká cesta při hledání východiska z takovéto debaty. Argument pojistného plnění poškozenému
obcí v případě nějakého úrazu pádem či uklouznutím — jakkoliv je pravděpodobný, protože obec je
pojištěna — považuji u zranění za až ten poslední a při vší povinné úctě k zákonodárcům i za scestný. V současnosti slouží spíše jako „donucovací“ nástroj či motivace právě pro úklid.
Ale nechme zákonodárce jejich práci. Já myslím, že musíme v řadě momentů prokázat tu pravou
vesnickou solidaritu a snažit se nejenom při úklidu sněhu (který letos naštěstí nemáme), ale při
každodenním životě v Líšném pomoci celku, jeden druhému. Obec bude hledat řešení plnění zákonných úkolů a současně věří, že na to i nadále nezůstane sama. Díky.
Ing. Jiří Mikeš, starosta obce Líšný
Majitelé domů se možná zbaví starosti o chodníky
Možná nevíte, že ...
...ze zákona stoupla
daň u některých
nemovitostí u obcí
do 1.000 obyvatel na
trojnásobek původní
hodnoty (koeficient
stoupl z 0,3 na 1).
...do naší obce
opět po zavření
krámu jezdí 2x
týdně pekařské
auto. Info o čase
naleznete na tabuli
u prodejny.
... v rámci Fondu požární ochrany Libereckého
kraje žádáme pro zásahovou jednotku obce o
3 dotace na projekty v
celkové výši téměř
200.000,- Kč.
... na jednání v Hradci
Králové předložilo povodí Labe novou mapu
záplavového území
stoleté vody. Velice se
blíží tomu, co říkají pamětníci.
... čekáme na IT
manažera na úpravu
účetního SW obce.
Po uzávěrce r. 2007
teprve připravíme
návrh rozpočtu pro r.
2008. Proto bude
nutno posunout VII.
Řádné zasedání
zastupitelstva
nejméně o týden.
... jsme v rámci
skromné veřejné
soutěže vyzvali 8
firem k nabídce
bezdrátového rozhlasu pro část naší
obce podél řeky,
železnice a hlavní
silnice. Zájemci
obec zaměstnávají
svými dotazy.
... naše obec neuspěla
se žádostí o nová hasičská auta a vybavení u
Euroregionu Nisa. Přednost dostala města.
... se starostovi doposud
neozval žádný zájemce o
cvičení mužů s Lenkou
ani o drobné údržbářské
práce pro obec...
... za uzamčeným plotem
Nových domků bylo vykradeno uzamčené auto.
Škoda jde do tisíců. Buďme ostražití a opatrní...
... byla do Katastru konečně vložena darovací
smlouva na cestu k Flajšmanovým. ČR tak dává
obci komunikaci
... je do 31. března
(každého roku)
potřeba zaplatit místní poplatek za psa.
... jsme požádali firmu p.
Zikudy o základní úpravy
cesty nad tunelem. Alespoň z nejhoršího.
... na obci probíhá
kontrola Finančního
úřadu Jablonec n.N.
na milionovou státní
dotaci z roku 2004
na veřejné osvětlení, chodníky a přechod u hlavní silnice. Věříme, že vše
bude v pořádku...
... jsme včas podali
2 žádosti o dotace
na projekty z Grantové fondu a Fondu
investic Libereckého kraje v celkové
výši 870.000,- Kč.
... se na obci bude 8.4.
od 15:00 veřejně projednávat 1. změna územního plánu obce Líšný
... plánovaná cyklotrasa
GREENWAYS Jizera postupuje územním řízením stavebního úřadu v
Turnově.
... činnost zahájila odborná pracovní skupina pro
posouzení zlepšení zásobování vodou a možnosti
odkanalizování jednotlivých částí obce Líšný.
... jsme požádali
specializovanou
firmu o montáž
regulace topení do
knihovny. Chceme
návštěvníkům zajistit dostatek tepla.
... někdy naše technika
nestíhá tisk LíšKy a vypadávají obrázky nebo se
prohazují stránky.
Omlouváme se, s reklamacemi a o výměnu se
hlaste na obci.
... jsme dokončili
vyúčtování dotace z
Fondu požární
ochrany Libereckého kraje. V r. 2007
jsme získali
76.000,- Kč.
... obec v Grantovém
fondu odboru dopravy
Libereckého kraje požádala o dotaci na obměnu
dopravního značení místních komunikací v celkové výši 31.000,- Kč.
... stavební úřad v
Železném Brodě
prošetřil skončenou
bytovou vestavbu
ve škole a připravuje vydání kolaudačního souhlasu.
...... za měsíc navštívilo
naše internetové stránky
www.lisny.cz přes 1.500
návštěvníků. Je to patrně i kvůli soutěži Zlatý
erb — nezapomeňte pro
nás hlasovat!
Odklízení sněhu z chodníků v Praze foto:
Podle návrhu senátorů by zodpovědnost za stav chodníků neměli mít majitelé přilehlých domů, ale
obce. Ty by tak měly zajišťovat úklid chodníku hlavně v zimním období. Poslanci návrh pustili do druhého čtení.
6. 2. 2008 17:21 - PRAHA
Pokud Sněmovna předlohu definitivně schválí, majitelé domů nebudou odpovědni za škody způsobené jejich stavem, pokud chodník nevlastní. Starost o chodníky by přešla hlavně na obce.
Skončila by tak praxe, kdy je majitel domu předmětem žaloby například za úraz, který si člověk způsobil na zledovatělém nebo zasněženém chodníku.
V jednacím sále senátní návrh spustil dlouhou diskusi, ve které se přeli poslanci-starostové se zastánci nové úpravy.
Bonmotista Kubera návrh obhajoval
Před poslanci návrh obhajoval senátor Jaroslav Kubera (ODS). Ten je známý svými bonmoty, v minulosti si například při projednávání antikuřáckého zákona demonstrativně zapálil cigaretu v jednacím
sále.
"Jsme ve zvláštním stavu, kdy majitel přilehlé nemovitosti je odpovědný za úraz, který vznikne neschůdností chodníku, ačkoli ten chodník mu nepatří," podotkl.
Kubera si vzal jako argument dokonce i nařízení protektorátní vlády, podepsané tehdejším protektorátním prezidentem Emilem Háchou. To sice nařizovalo úklid chodníků, ale současně nařídilo majitelům domů, kolik mají platit domovníkům za tento úklid.
Proti senátnímu návrhu se vyslovil poslanec ČSSD Miroslav Kala, neúspěšně navrhl jeho zamítnutí.
Kala se domnívá, že v případě jeho schválení se budou obce potýkat se zvýšenými náklady.
Kubera ve Sněmovna zdůrazňoval, že se senátní návrh netýká úklidu sněhu na chodnících. To kritizoval Kala. Předloha podle něj také fakticky neřeší, kdo bude chodníky uklízet, pouze určuje, že za škody
bude odpovídat majitel chodníku, tedy většinou obec.
"Podle předloženého návrhu zákona vznikne stav, že nebude zřejmé, kdo nese zodpovědnost za to, že
ten chodník je fakticky uklizen," domnívá se Kala.
Také lidovci Ladislavu Šustrovi se zákon nelíbí. "Dovedu si představit - jako dlouholetý starosta - co se
stane v dědině, která má osm kilometrů chodníků, tisíc obyvatel a o půl čtvrté ráno napadne sníh. To
se musí sehnat 60 lidí nebo tři traktory nebo něco takového. To, že nejsou náklady na tuto věc pro
obec, je naprostý nesmysl," rozčiloval se.
Místopředseda poslanců ČSSD David Rath se naopak postavil na stranu zastánců předlohy. Upozornil,
že musí chodníky často uklízet i lidé ve starším věku, nemocní nebo lidé, kteří jsou třeba často mimo
domov.
Připomíná to prý debatu o liškách a myslivcích
"Málo s čím se s panem senátorem Kuberou shodnu, třeba jeho názory na kouření považuji za poměrně bizarní. Ale v tomto myslím, že má větší díl pravdy," řekl ve Sněmovně Proti Kuberovi se postavil i
jeho stranický kolega Jan Bürgermeister.
Varoval, že senátní návrh by v důsledku zkrátil volné
investiční prostředky obcí na desetinu. "V Praze tedy
určitě," řekl. Místopředseda ČSSD Zdeněk Škromach pak navrhnul, aby zasněžené chodníky uklízeli nezaměstnaní.
"Tato debata mně trošku připomíná včerejší (pozn.
úterní) debatu mezi liškami a myslivci. Taky se to
štípe na liškaře a myslivce, tady zase na starosty a
ostatní," glosoval debatu Rath.
jov, Novinky, Novinky
Pohled do minula — z kroniky obce
1928
Správa a podniky v obci:
Ve správě obce nebylo valných změn.Za zemřelého Jaroslava Kobra zvolen do finanční komise František Jakš, za zemřelého Jindřicha Fišera zvolen do mrš. Bedřich Jiřička, do stav.komise Josef Jozífek.
V říjnu rezignoval Jozífek na členství osv.k.
Obecní rozpočet na rok 1928
Potřeba řádná --------180.856 Kč
Úhrada řádná---------60.530Kč
Schodek =
120.326 Kč
Přirážky: 115% k dani činžovní=
447Kč
300 % k dani ostatní = 27.357 Kč
neuhrazený schodek = 92.522 Kč bude žádán z vyrovnávacího fondu.
Potřeba mimořádná = 5 000 Kč uhradí se výpůjčkou „Okrasy“ k její žádosti předán do opatrování
pozemek obecní č. 315/2, na němž bude zřízen park. Obec stane se přispívajícím členem „Okrasy“
s 50 Kč ročně. Obecní osvětlení – 9 lamp pořízeno za 6 255 Kč.
Do chorobince v Železném Brodě dáni ang. Pekař a František Kocour, do úst. choromyslných
v Kosmonosích Tmál. Salabova.
Na zastávku pořízena nová kamna za 135 Kč. Hospodářská zál. v Železném Brodě zaslala obci jubilejní dar 300 Kč.
V Brně konána v červnu – srpnu výstava soudobé kultury.
Volby okresní a zemské 2.prosince 1928
V Líšném do okresu odevzdáno ze 300 platných hlasů soc.dem. 46, komun. 14, nár.soc. 15, rep. 31,
lid. 2, živn. 7.
Škola:
Do 1.února zde učil na uč.m. Kocour Adolf, od 1.února do 30.6. Karel Ptáček, od 1.září Drbohlavova
Vlasta. Epidemické nemoci naši školu v tomto roce minuly.
Stát:
Ze zákonů upravena kongura duchovenstvu. Předseda vlády Švehla onemocněl, zaň úřadoval Šrámek.
Novostavby:
Vilky: Maryška Rudolf, Cvrček Karel
Konzum: Přestavby - Novotný Miloslav, Štryncl Antonín
Počasí:
Suché, příznivé, úroda slušná.
Výdělkové poměry příznivé, zvláště u sklářů. (průměrný denní výdělek 140 – 200 Kč)
Drahotní zhoršeny – zelí 1 kg 4 Kč, seno 130 Kč g, máslo 1 kg 38 Kč
Silnice převzata do správy okresu.
Úmrtí: Josef Bukvic, Libentiny 2.2., Květoslava Škvorova 2.3., František Šikola 4.3., Al. Proboštova
20.3. Josef Kučera 23.3., Anna Kučerová 16.6., Jindřich Fišer 31.7., Josef Šikola, 19.10.
Z jara v květnu mrazy, sníh. Květy, rostliny a stromy pomrzly.
6 svátost. svát. 27.5. velká Jizera, u Prousků do 1/2 silnice.
10.6. Teplo +26°C, v pondělí na to +6°C.V červenci není vedra 13.7. +39°C, 17.7. +44°C
2.11. Bouře s hromem, jaké není pamětníka.
9.12. První sníh. Stávka sklářů od 28.10.
Trochu krmení pro LíšKu
ŠEVCOVSKÝ SALÁT
1.2 Kg salámu ( gothaj, junior), 2
kyselé okurky, 3 cibule, pepř a
sůl, majolka nebo bílý jogurt
Marináda: 2 lžíce kečupu, 2 hořčice, 2 oleje, 1 octa, vše svařit.
Salám, okurky, cibuli nakrájíme,
smícháme s marinádou, osolíme,
opepříme přidáme majolku nebo
bílý jogurt.
Bára Kovářová
BUŘTY NA PIVU
Liberecké párky, 3 cibule, černé
pivo, rajský protlak, kečup, med,
česnek, sůl.
Buřty rozkrojit po délce, buřty
potřít utřeným česnekem se solí ,
Protlak, kečup, pivo a lžíci medu
smíchat, nalít na buřty a přidat
nahrubo nakrájenou cibuli.
Dát do trouby zapéct na cca 20
minut. Podávat s bramborem.
Bára Kovářová
HOVĚZÍ PLÁTKY S KŘENEM
Hovězí plátky naklepeme, osolíme, opepříme. Rozpálíme trochu
oleje, maso zprudka po obou
stranách opečeme, zastříkneme
sojovou omáčkou a podlijeme
vodou. Dusíme do měkka.
Zaprášíme hladkou moukou a
krátce povaříme.
Na talíři hojně posypeme strouhaným křenem. Podáváme
s hranolky nebo vařenými či opečenými bramborami.a se zeleninovou
oblohou.
Jaruška Pajkrtová
P.S. kdo nemá křen, může si přijít,
dám zadarmo komukoliv, pokud nebude zmrzlá zem...
Zamyšlení…
Nám všem, kterým je mezi 30ti až 50ti
lety… Podle dnešních pravidel a zákazů
bychom my, děti narozené v 50., 60., 70.,
80. letech, neměli vůbec šanci přežít…
Naše postýlky byly malované barvou,
která obsahovala olovo. Neměli jsme
žádné pro děti bezpečné flaštičky na
medicínu. Žádné pojistky na dveře a okna, a když jsme jeli na kole/koloběžce,
neměli jsme helmy. Pili jsme obyčejnou vodu z hadice a ne
z lahví. Jedli jsme chleba a máslo, pili limonády s cukrem a nebyli
jsme obézní, protože jsme pořád lítali někde venku.
Z jedné flašky nás obvykle pilo několik, ale všichni jsme to ve
zdraví přežili…
Několik hodin jsme se mořili a stavěli trakaře ze starých nepotřebných věcí, jezdili jsme na nich z kopce, jen abychom pak přišli
na to, že jsme zapomněli na brzdu. Teprve po několika přistáních
v pangejtu jsme ji domontovali.
Brzy ráno jsme si šli hrát ven a přišli jsme domů teprve až se
venku rozsvítily lampy. Rodiče si užili pěkné nervy, ale mobily
neexistovaly, takže nebylo kam volat…
Neměli jsme žádné Playstation, Nintendo eller X-box – vlastně
ani televizní hry, žádných 99 televizních kanálů, žádný surroundsound, počítače, chatrooms a internet.
Měli jsme kamarády, byli jsme venku a vyhledali si je! Spadli
jsme ze stromu, řízli se, zlomili si ruku či nohu, vyrazili si zuby, ale
nikdo kvůli těm úrazům nebyl žalován. Byly to úrazy a nikdo nenesl vinu – jen my. Prali jsme se. měli modřiny, ale naučili jsme se
to překousnout. Našli jsme si hry s tenisákama, s klackama a
jedli jsme i trávu (hlavně šťovík).
I když nás druzí varovali, nikdy jsme si nevypíchli oko.
Posledních 50 let bylo explozí nových nápadů. My jsme měli volnost i odpovědnost – naučili jsme se chovat a poradit si. Blahopřeji každému, kdo zažil to velké štěstí a žil jako dítě.
Z internetu
březen
Narozeniny slaví ...
Marie Kučerová
73 let
Josef Jirkovec
73 let
Jana Marxová, Rudolf Vunderer
Kulatiny
Jana Flajšmanová, Jaromír Olejár,
Jan Vrablík, Aleš Kučera
Půlkulatiny
Blahopřejeme !
Ondřej Čapek
náhodou
přišel k mapě
části Líšného
z r. 1843.
Některé parcely mají
stejná čísla.
Trošičku
lepší kopii
máme na
obci.
Tak už máme za sebou anketu k obecnímu znaku.
Pečlivě jsme na obci shromažďovali
hlasy z internetu, písemné názory i telefonáty.
Anketa vzbudila značný zájem, účastníkům děkujeme. Bylo cítit, že to všichni
myslí od srdce a vážně.
A výsledek ankety ?
JM
Zastupitelstvo nakonec schválilo draka.
39 hlasů
67 hlasů
Výroční valná hromada TJ Sokol a KČT Líšný
V sobotu 16.2. 2008 proběhla na sále sokolovny v Líšném výroční valná hromada TJ Sokol Líšný a KČT
Líšný. Účast byla 83 členů a 7 hostů.
Přítomní si vyslechli zprávy o činnosti a hospodaření naší jednoty v uplynulém roce. Z následující diskuse vzešly některé návrhy na další směřování naší TJ (řešit organizaci provozování lyžařského vleku,
stanovit priority a hledat další možnosti získání prostředků na údržbu a provoz sokolovny, ...).
Se svými příspěvky vystoupili také starosta obce Líšný Jiří Mikeš, starostka župy Jizerské Milena Řeháková a starosta SDH Líšný Ladislav Zeman.
Po skončení oficiální části následovalo malé občerstvení a potom již začala volná zábava.
Organizátory potěšilo, že na rozdíl od minulých let, většina zúčastněných neodešla hned domů, ale
zábava pokračovala dále, takže akce končila v brzkých ranních hodinách.
JS
Z jednání zastupitelstva
VI. Mimořádné
zasedání zastupitelstva
dne 27.2. 2008
Schválilo :
• Limit 10.000,10.000,- Kč jako maximální výši podpory na 1 projekt z účelového Fondu obce Líšný
• Podání 3 žádostí o dotaci na FPO LK (na vozidla, na dovybavení členů jednotky a na kalová čerpadla)
v celkové výši 197¨.500,- Kč a spoluúčast obce 81.500,- Kč
• Vnitřní směrnici pro výběrová řízení
ení malého rozsahu
• Výroční zprávu o svobodném přístupu k informacím dle zák. č. 106/1999 Sb.
• Vzor „C“ návrhu obecního znaku — klín, oříšky a zlatý drak
• Členy Výboru pro Fond — Š. Pajkrtová, Š. Burianová, R. Vundererr
Zvolilo :
• Ing. Karla Valentu garantem Účelového fondu obce Líšný a předsedou Výboru pro Fond zastupitelstva
obce Líšný
• Milenu Kučerovou místopředsedkyní Výboru pro Fond
Uložilo :
• Starostovi seznámit s výzvou účelového fondu obce Líšný širokou veřejnost (Úřední deska, LíšKa)
Vzalo na vědomí :
• Informaci o stavu rekonstrukce bytu a o jeho budoucím obsazování
• Posunutí termínu VII. Řádného zasedání zastupitelstva obce Líšný na 19.3. 2008 z důvodů přípravy
návrhu rozpočtu na r. 2008
Všechna jednání zastupitelstva jsou veřejná
Z plánu akcí 2008
Okénko do Základní školy a mateřské školy v Malé Skále.
Žáci 8. třídy se nemohli v loňském roce kvůli špatným sněhovým podmínkám účastnit lyžařského
kurzu.. Proto se jejich lyžařský kurz uskutečnil až letos a to od 10.2. do 15.2.
Děti byly ubytovány na chatě OR KB Semily po Dvoračkami. Kurz byl organizován společně s 2. Základní školou Železný Brod respektive jejich žáky 8. ročníku a vedli ho instruktoři pí uč. M. Syslová (za
M.S.) a pan uč. F. Krajíc (za Ž.B.). Sněhové podmínky byly díky výše položeným sjezdovkám a umělému zasněžení poměrné dobré a děti se naučily za necelý týden bezpečně sjíždět i náročné krkonošské svahy.
14. a 15. února naše škola organizovala sběr starého papíru. Celkem se ho podařilo sebrat přes 12,5
tuny , což je největší množství, které se podařilo žákům a všem rodičům jednorázově sesbírat . 50%
utržených peněz bude převedeno do třídních fondů, kde si žáci po dohodě s třídními učitelkami mohou rozhodnout jak a na co peníze použijí a 50% půjde do pokladny SRPŠ.
6. února se konalo okresní kolo Chemické olympiády. Za naši školu jsme vyslali do soutěže dva žáky
9.ročníku Barboru Randákovou a Vojtěcha Hořáka. Ze 33 žáků jabloneckého okresu se B. Randáková umístila na 15. místě a V. Hořák na 20. místě. Je potřeba upozornit na to, že se před nimi umístilo
8 žáků z víceletých gymnázií, kteří se v rámci výuky speciálně na tuto soutěž připravují.
7. března žáci 9. třídy pořádají dětský karneval, který se uskuteční v maloskalské sokolovně.
Karneval zahájíme ve 13.00 hod a ukončen bude v 16.00 hodin. Do programu karnevalu je kromě
tance zařazena i tombola. Vstupné pro děti s maskou 10,- Kč, bez masky 15,- Kč. Dospělí zaplatí
vstupné dobrovolné.
Od středy 27. února začali žáci 2. a 3. třídy navštěvovat v dopoledních hodinách jablonecký plavecký
bazén, kde v rámci povinné výuky tělesné výchovy absolvují 10 lekcí plavání.
Mgr. Bohumír Finke, ředitel ZŠ Malá Skála
Někdo za
Zaslechn
se hází do
uto
kontejner
u na třídě
ný odpad
to, co tam
nepatří!
Zastupitelstvo schválilo
historické 1. kolo výzvy k předkládání žádostí
o dotace na projekty v rámci Účelového fondu obce Líšný. Název
výzvy je „Aktivní Líšný“ a platí pro akce a projekty organizované od
dubna do prosince 2008.
Organizátoři sportovních, kulturních akcí, činností pro děti a mládež
nebo i divadla mohou do 26.3. podat za jednoho uchazeče 2 žádosti.
Ano, to se bohužel stává. Ale
K rozdělení je nyní 30.000,- Kč a maximální příspěvek na 1 projekt
do kontejnerů a zvonů na tříje 10.000,- Kč. Režim Fondu se řídí Statutem a dalšími dokumenty.
děný odpad patří jen to, co je
Žádost je jednoduchá a je třeba ji předložit na určeném formuláři.
na nich napsáno. Jiné druhy
Bližší podrobnosti naleznou zájemci na úřední desce, na obecním
odpadu nemáme ani nasmlouúřadě nebo na www.lisny.cz.
vány k odvozu!
Okruh možných žadatelů je velmi široký a zaměření podporovatelObec by znečištěný odpad
ných projektů také. Minimální spoluúčast žadatele z vlastních zdrojů
mohla nakonec zaplatit jako
je 30% po odečtení příjmů z vybraného vstupného.
Fond usiluje o podporu akcí a aktivit na katastru obce, hledá cestu ke odpad komunální, ne tříděný.
snížení finančního zatížení organizátorů a má vést ke zkvaProsíme o zodpovědnost.
litnění akcí a ke vzniku případných dalších...
Ani barevné pytle, které se
Bylo by škoda tuto první příležitost nevyužít. Kolik dobrých
nekoupily v Líšném na obci
nápadů může dřímat pro nedostatek financí. Zastupitelstvo
KKS nevyváží...
bude sledovat vývoj a je připraveno vyhlásit i Výzvu č. 2.
Jiří Mikeš, starosta obce Líšný
JM
K třikrát většímu počtu požárů než je
dlouhodobý průměr museli vyjíždět
během neděle hasiči v Česku. Velký
podíl na tom má pěkné počasí, při
kterém začali lidé ve velkém pálit listí
a klestí kolem svých domů.
25. 2. 2008 12:14
Ještě ve čtvrtek se hasičské statistiky nevymykaly dlouhodobému průměru, do kterého 56
požárů za den patří. Dramatický nárůst začal už
v pátek, kdy hasiči museli likvidovat 72 ohňů,
které se vymkly kontrole lidí.
Ještě dramatičtější byla situace po oba víkendové dny. V sobotu zaznamenali hasiči 109
požárů, v neděli dokonce 158, což je asi trojnásobek celoročního denního průměru.
Na nárůstu se podílely především požáry trávy
a vůbec požáry v přírodním prostředí. „Teplé
počasí a víkend totiž lidi nalákal k tomu, aby
spalovali nejrůznější odpady ze zahrádek a
okolí svých domů (klestí, listí) a v mnoha případech se takové pálení bohužel vymklo kontrole,“ řekl mluvčí generálního ředitelství hasičů
Petr Kopáček.
Hasiči vyzývají všechny občany, aby dodržovali
při spalování odpadů základní bezpečnostní
pravidla a aby pálení zejména většího množství
odpadů předem nahlásili hasičům. Zabrání se
tak zbytečným výjezdům k domnělým požárům.
Například v sobotu zasahovaly čtyři jednotky
hasičů u požáru lesa v Podvihově na Opavsku.
Při spalování listí se jedna hořící hromada vymkla kontrole a oheň se rozšířil do sousedního
lesa.
pno, Novinky
Takže dejme všichni pozor, ať to nedopadne
nějak takhle nebo ještě hůř — popáleninami...
Do obecní
soutěže o nejvzdálenější
pohyb samolepky www.lisny.cz
se zapojují i
„přespolní“.
Tyto fotografie
nám zaslal
Miroslav Radostný z MěÚ
Železný Brod.
I když úplně
nesplňují pravidla, rádi je uveřejňujeme.
Kde — Mexico,
Cancún.
Upozornění pro občany
Zima již konečně skončila a nastane úklid zahrad,
sadů a jiných venkovních prostor. Snahou mnoha
lidí bude vyhrabané listí a ořezané větve spálit. Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší v § 3, odstavci 5 uvádí toto:
V otevřených ohništích, zahradních krbech nebo
v otevřených grilovacích zařízeních lze spalovat jen
dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály a
plynná paliva určená výrobcem, přičemž uvedená
paliva nebo materiály nesmějí být kontaminovány
chemickými látkami.
Není zakázáno pálení, jak se mezi občany občas
říká, má to ale svá pravidla. Pálením by nemělo být
obtěžováno okolní obyvatelstvo. V žádném případě
nesmějí být páleny odpady jakéhokoliv původu,
čímž je myšleno i nabarvené dřevo, např. staré
okenní rámy (kontaminace chemickou látkou).
Miloš Pala
Odbor životního prostředí MěÚ Železný Brod

Podobné dokumenty