Buďte rozhodní! Buďte FLEXibilní!

Transkript

Buďte rozhodní! Buďte FLEXibilní!
péče o diabetes
Na vaší
odezvě
záleží
Váš život s diabetem
Vážení čtenáři, děkujeme vám za všechny pěkné dopisy a maily, které nám posíláte.
Veškeré vaše nápady a příspěvky doposud pomohly edukačnímu bulletinu DIAlog k jeho
úspěchu. Nesmírně nás těší i vaše spokojenost s inzulinovým perem NovoPen® 4. Je vidět, že
spolupráce s pacienty na jeho vývoji se osvědčila. Vybrali jsme pro vás jeden z inspirujících
dopisů z vaší korespodence.
Pomozte nám vytvořit
z bulletinu DIAlog účinný
nástroj k aktivnímu dialogu.
Zkušenosti se samostatnou kontrolou diabetu
Ať již máte diabetes 1. typu
nebo 2. typu, rádi bychom
od vás všech slyšeli vaše
názory a příběhy spojené
s léčbou.
Diabetes 1. typu mám 64 roků a letos
mi bylo 86 let, takže jsem často tázán, jak jsem to dokázal. Zprvu jsem
obšírně vysvětloval to, co je v každé
učebnici diabetu, nyní jsem stručnější
a říkám: „S cukrovkou jsem se smířil,
naučil o ní vše potřebné, dodržuji to
a stále se doučuji.“ Něco mi skutečně
hodně prospívá a o tom chci pojednat
podrobněji. O čem? O samostatné
kontrole diabetu.
Podělte se s námi o tajemství
svého úspěchu v boji
s diabetem.
Prvních deset pisatelů od
nás obdrží hezkou knižní
publikaci.
Už od počátku své nemoci jsem věnoval vlastní kontrole pozornost. Bylo
to obtížné, výsledky nebyly přesné,
neboť všechny soudobé metody byly
založeny na měření cukru v moči. Já
jsem je ale využíval, neboť to bylo lepší nežli nic. A jak se metody zdokonalovaly, získával jsem přesvědčení, že
vlastní kontrole patří budoucnost. Dokonce i dnes v době glukometrů jsem
se učil hodnotit svou glykemii subjektivně, což je potřebné minimálně pro
poznání příznaků hypoglykemie.
Napište:
Editor – DIAlog
Novo Nordisk, s.r.o.
Evropská 33/c
160 00, Praha
[email protected]
Důležité upozornění
pro čtenáře
Informace v DIAlogu jsou
uveřejněné za účelem pouze
informovat. Nenahrazují
odbornou lékařskou radu.
Jenom váš ošetřující lékař
by měl diagnostikovat
vaše zdravotní problémy
a předepsat vám vhodnou
léčbu.
Vynález glukometru a tím umožnění
zjišťovat hladinu cukru v krvi, považuji
za jeden z nejvýznamnějších mezníků
při léčbě diabetu. Nyní už skutečně
platí slova jednoho moudrého lékaře:
„Tím hlavním při léčbě diabetu je sám
diabetik.“ Já se o to snažím tímto
způsobem. Glykemii kontroluji pravidelně dvakrát denně, občas provedu
malý glykemický profil a někdy se
změřím dvě hodiny po obědě. Je to
asi víckrát než je průměr u diabetiků
1. typu, ale posuďte sami, zda tomu
výsledky odpovídají. Samozřejmě si
musím měřící proužky přikupovat.
webové stránky pro diabetiky
www.diabetesmellitus.cz
DIA_75/10
Novo Nordisk s.r.o.
Evropská 33c, 160 00 Praha 6
[email protected]
www.novonordisk.cz
Ranní kontrola glykémie mi určí, kolik
jednotek krátkodobého inzulinu si
mám aplikovat. Ačkoliv tato ranní
dávka působí maximálně osm hodin,
ovlivňuje vývoj glykémie během celého
dne. Proto polední a večerní dávku
(před první večeří) neměním a ani se
neměřím. Také ranní dávku dlouhodobého inzulinu neměním. Kdybych se
ráno neměřil a dávku krátkodobého
inzulinu neupravil podle výsledku, tak
v případě vyšší ranní glykémie se tento
stav protáhne na celý den. Pokud bych
měl ráno glykemii například 3 mmol/l,
a já dávku nesnížil, hrozí hypoglykémie
po jedenácté hodině. Předepsanou
dávku neměním, pokud jsem naměřil 4–8 mmol/l. Pokud je nižší, uberu
jednu jednotku. Pokud je vyšší, aplikuji
si tzv. přídatnou dávku, vypočítanou
podle jednoduchého vzorce zavedeného
v publikaci MUDr. Jirkovské „Jak (si) léčit
a kontrolovat diabetes“ kapitola 10.
Večer před poslední dávkou se změřím
podruhé a podle výsledku určím dávku
inzulinu, která mi ovlivní glykemii
noční i ranní. Dlouho jsem si myslel, že
případná ranní hyperglykemie je pouze důsledkem tzv. Fenoménu rozbřesku. Ukázalo se ale, že hlavní důvod je
v zaspání hypoglykemie kolem třetí
hodiny noční, na což následovalo
dost značné zvýšení ráno. Změřením
před druhou večeří a určením správné dávky na noc jsem odstranil dva
problémy – noční i ranní hypoglykemii.
Je samozřejmé, že zlepšení glykemie
v průběhu 24 hodin mělo vliv na
hladinu glykovaného hemoglobinu. Při
posledním měření to bylo 4,3 %. To
je dobré nejen absolutně, ale i s ohledem na to, že jako labilní diabetik se
nevyhnu občasným hyperglykemiím.
Například hrát šachy pro mě znamená glykemii kolem 17 mmol/l. Ani to
ale zřejmě mnoho glyk. hemoglobin
nezvyšuje. Nesmí tento stav ovšem
trvat dlouho. A tomu pomáhám opět
využitím zmíněného vzorce a aplikuji si
přídatnou dávku krátkodobého inzulinu. V tomto případě jsou to 4 jednotky. Do tří hodin se glykemie srovná,
někdy i dřív.
Měření 2x denně mi ale také umožnilo upravit inzulinový režim – tedy
trvalé rozdělení dávek inzulinu. Kromě toho jsem ale také snížil celkovou
denní dávku inzulinu na 31 jednotek.
Celý ten proces trval dost dlouho,
neboť dávky jsem měnil po 1 jednotce a teprve když se stejný výsledek
mnohokrát opakoval, považoval jsem
změnu za jistou. V tom má diabetik
výhodu oproti zdravotnímu zařízení,
kde při úpravě dávkování nemají tolika času jako diabetik a konají za zcela
jiných podmínek, než máme doma.
Z uvedených skutečností nabyl čtenář asi dojmu, že si počínám až příliš
suverénně. Nikoliv. Každou sebemenší
změnu kontroluji a průběžně se radím
s mou lékařkou. Teprve až dá souhlas
a zapíše změnu do průkazu, potom to
platí. Ale je to moudrá paní doktorka, takže pokud mám pravdu řádně
písemně doloženou, souhlasí. Pokud
nemám pravdu (a to se už také stalo),
nesouhlasí a vysvětlí proč. Panuje mezi
námi vzájemná důvěra.
Tolik mé zkušenosti ze samostatné
kontroly. Doplňují základní údaje.
Aplikuji si inzulin 4x denně, používám
inzulinová pera NovoPen® 4 a běžně inzuliny Actrapid a Levemir. Těžší
projevy pozdních komplikací zatím
nemám.
Jsem si vědom, že diabetik 1. typu je
každý jiný a tedy můj postup nebude
pro každého. Ale o selfmonitoringu
nelze psát jen obecně. Můj příspěvek
je snahou o konkrétní formu. A pokud najde kritiky, bude to jen ke prospěchu. Škoda jen, že proužky jsou
tak drahé. Upravit si včas po zjištění
cukrovky důležité ukazatele kompenzace diabetu pomocí samostatné
kontroly znamená nejen uchovat si
zdraví (to v první řadě), ale i ušetřit
státu a pojišťovnám hromadu peněz
na léčení pozdních komplikací.
Josef Neumann, Pardubice
Jednoduché
a přesné
inzulinové
pero
Buďte rozhodní! Buďte FLEXibilní!
Nastává čas předplněných přání!
Život
ivot není jednoduchý.
I když nerad používám silná
slova, musím říct, že místy
až složitý. Život svobodného
člověka je pak ještě složitější, protože svobodný člověk totiž musí dělat rozhodnutí. A podle mého mínění
patří právě tato činnost mezi
nejtěžší úkony v lidském
bytí. Každý den, každou
hodinu a minutu stojíme
všichni před potřebou nebo
nutností rozhodovat se.
Svoboda rozhodování u dospělého
člověka jistě není úplná a neomezená. O spoustě věcí, které se nás
blízce či vzdáleně dotýkají, rozhodují
jiní. Přesto značná hromada každodenních rozhodnutí zůstává na našich
bedrech (smysl tohoto přirovnání
ovšem nechápu – já bedry zásadně
nerozhoduji).
Shrnutí výhod
předplněného
aplikátoru
inzulinu:
Záruka přesného
dávkování inzulinu
na dobu minimálně 5 let 2
1. Jednoduchá obsluha
2. Odpadá nutnost výměny
náplně
• jednoduchá obsluha
• přesné dávkování
3. Pohodlná identifikace druhu
inzulinu v aplikátoru
• dává mu přednost
97 % lidí s diabetem1
4. Přesné a pohodlné dávkování
Reference:
1. Sommavilla B. Comparative assessment of NovoPen® 4, a new insulin pen system, among present
NovoPen® 3 users. The Fifth Annual Diabetes Technology Meeting, November 10–12, San Francisco,
Diabetes Technology Society, 2005: A137.
2. Data on file Novo Nordisk, DMR NovoPen® 4.
5. Malá síla potřebná pro aplikaci
6. Celosvětově používaný
aplikátor (používá jej více
než 3 miliony lidí)
Správná rozhodnutí –
šance žít déle
Rozhodnutí bývají lehká a těžká.
Rozhodnout se vždy a za každých
okolností správně dokáže pouze Bůh
(a to taky možná jen proto, že už nad
sebou nemá žádnou revizní komisi
či kontrolní orgán). My prostí lidé tu
schopnost sice nemáme, máme však
možnost velkou většinu našich špatných rozhodnutí změnit. Ti chytří se
dokonce umí poučit nejenom z chyb
vlastních. Bohužel některá rozhodnutí
týkající se našeho zdraví zpět vrátit
nelze, protože nám naše tělo druhou
šanci ze své podstaty dát nemůže.
Když se tedy v otázce našeho zdraví
nerozhodneme správně, případně se
budeme rozhodovat příliš dlouho,
můžeme tím promarnit šanci žít déle
anebo přinejmenším kvalitněji. Naše
tělo máme pouze na jedno použití,
a i když budou někteří namítat, že
dnes se dá transplantovat téměř
cokoliv, nelze rozhodně člověka a jeho
tělesnou schránku s orgány vnímat
stejně jako součástky auta pod kapotou, které lze hravě vyměnit za nové.
Zdravé a „spokojené“ cévy
Kupříkladu cévy. Od těch největších,
vedoucích ze srdce a k srdci, až po
úplně drobounké kapiláry – všechny
dostávají u lidí s cukrovkou pořádně
zabrat. Tento labyrint vodovodních
(v tomto případě krvevodních) trubek
jako celek vyměnit (transplantovat)
nejde. I když se občas povede nějakou
tu cévu přišít, roztáhnout či zalepit,
když už jsou jednou „prorezivělé“
a ucpané, je obvykle na záchranu
příliš pozdě. Aby člověk s cukrovkou dokázal ochránit své cévy před
poškozením, musí denně dělat řadu
složitých rozhodnutí, od kterých jsou
ostatní lidé oproštěni. Je sice stále člověkem svobodným, cukrovka mu však
jeho volnost do značné míry omezí.
Rozhodnout se pro diabetickou dietu,
pohybu pravidelné kontroly
dostatek pohybu,
u lékaře či nekouření jistě vůbec není
lehké, to všechno jsou ale rozhodnutí
správná, která v konečném důsledku
znamenají zdravé a „spokojené“ cévy.
A co rozhodnutí pro inzulin, které
je v zájmu zachování průchodných
„trubek“ diabetika často stejně důležité jako ta předešlá? Kam zařadit
rozhodnutí o tom, jestli dám na radu
lékaře a budu si aplikovat inzulin? Je
to těžké, nebo lehké rozhodnutí?
Lidí s cukrovkou aplikujících si inzulin
stále přibývá. Nejsou již tedy žádnou
„atrakcí“ jak tomu bývalo v minulosti.
Konečně předplněná
inzulinová pera
Máme moderní inzuliny (analoga)
i moderní aplikátory (inzulinová pera).
Pryč je doba skleněných či jednorázových stříkaček, které dělaly z inzulinu nepříjemný a nechtěný léčebný
prostředek. Bariér, překážek a vysokých nepřekonatelných zdí, které by
člověka oddělovaly od inzulinu, je
tedy každým rokem méně a méně.
A když říkám každým rokem, potom
není výjimkou ani ten letošní.
V roce 2010 totiž nastává doba
předplněných přání! Tedy, abych
mluvil srozumitelně – do rukou lékařů
a především pacientů v České republice se dostává nový typ aplikátoru
inzulinu. Jedná se o takzvané „předplněné inzulinové pero“, které si na
rozdíl od předchozích „per“ v sobě
již z výrobní linky nese svůj inzulin
a je připravené vydat jej ze sebe
do poslední kapky pro blaho svého
diabetika. Konkrétní typ předplněného inzulinu je přímo vyznačen na
obalu pera a tak jen stěží může dojít
k záměně inzulinů, jak se to někdy
stává u aplikátorů s vyměnitelnými
náplněmi. Společně se svými čtyřmi
kamarády z balení nabízí každý
z nich jednoduché nastavování dávky
inzulinu (oběma směry) a při samotné
aplikaci se zbytečně nevykrucuje
a neklade vašemu palci téměř žádný
odpor. Jeho další výsadou je spolehlivá přesnost dávkování ověřená
řadou klinických studií prováděných
v praxi. Není tedy divu, že novou
generaci předplněných aplikátorů již
několik let s úspěchem používají na
celém světě miliony diabetiků.
Radost ze správného
rozhodnutí
A co Vy? Nepatříte náhodou mezi
ty pacienty s diabetem, kteří měli až
doposud strach z aplikace inzulinu,
protože se jim zdála příliš složitá? Tak
s tím je konec! Právě nastala doba,
kdy tyto obavy můžete hodit za
hlavu, případně pustit k vodě (podle
toho, co s obavami obvykle děláte)
a sáhnout po maximálně jednoduchém a spolehlivém aplikátoru, který
vás určitě nezklame.
Vrátím-li se ke své původní úvaze
o složitosti rozhodnutí a přihlédnu
k výhodám, které s sebou přináší
předplněné inzulinové pero, považuji
rozhodnutí se pro inzulin v předplněném aplikátoru za jedno z nejlehčích
těžkých rozhodnutí, které může pacient udělat pro dobro svých cév, pro
zkvalitnění svého života a k radosti
a potěše lékařů. Tíha rozhodnutí koneckonců není tak důležitá. Důležité
je rozhodnout se správně.
MUDr. Tomáš Edelsberger
Diabetologická ambulance Krnov
život s diabetem
zdravá výživa
Pečovat o své nohy je velmi důležité
Nejčastějším a mnohdy velmi závažným onemocněním nohou u diabetiků jsou
chorobné změny na plosce, patě nebo prstech nohy – syndrom diabetické nohy
D
louhodobě zvýšená hladina cukru v krvi při
nedostatečné kompenzaci cukrovky poškozuje
cévy i nervy a vede ke snížení obranyschopnosti
proti infekci. Poškozené cévy nepřivádí do tkání
dostatečné množství krve. Tkáně trpí nedostatkem
živin a kyslíku. Kouření, vysoké hladiny tuků v krvi
a vysoký krevní tlak vedou k urychlení poškozování
cév. Nervová vlákna umožňující vnímání tlaku, tepla a bolesti, bývají vysokou hladinou cukru v krvi
také poškozena. Citlivost na tyto podněty je snížená nebo vymizelá. Chybí tak významný ochranný
mechanismus zabraňující poranění. Poškození
nervových vláken vysílajících signály k drobným
svalům nohy vede k jejich oslabení a vzniku deformit nohou, např. kladívkovitých prstů, zborcení příčné i podélné klenby. Tato poškození cév
a nervů vedou k častějšímu vzniku oděrek, otlaků
a jiných poranění na nohou diabetiků. Snížená
obranyschopnost má za následek nedostatečnou
obrannou reakci při vniknutí mikroorganismů
do poranění a při dalším šíření infekce, které je
rychlejší a snadnější. I drobné poranění, které se
snadno infikuje, díky nebolestivosti unikne pozornosti pacienta, může vést ke vzniku rozsáhlého
nehojícího se vředu a při nepříznivém průběhu až
k amputaci končetiny.
Nohy diabetika potřebují pravidelnou péči. V teplém letním počasí platí dvojnásob, že každodenní
koupel nohou ve vlažné vodě je nezbytná. Voda
by měla být nejvýše 37° C teplá. Teplotu je třeba
změřit teploměrem nebo alespoň orientačně ponořením lokte do lázně. Nemocní cukrovkou často
mívají snížené vnímání tepelných i bolestivých
podnětů na nohou, jak bylo popsáno výše, a mohli
by se opařit.
Zatvrdlou kůži, která se u diabetiků tvoří rychleji, je
nutné pravidelně odstraňovat. V zatvrdlé kůži vznikají praskliny, které se u diabetiků stávají vstupní
branou infekce. K jejímu obroušení se hodí nejlépe
pemza, v žádném případě nesmí být užity ostré
nástroje.
Po umytí je třeba nohy důkladně osušit a to i mezi
prsty. Používání hydratačních krémů zabraňuje nadměrnému vysušení pokožky a dodává jí pružnost.
Je ovšem nežádoucí, nanášet tyto přípravky mezi
prsty – tato oblast bývá dostatečně vlhká. K jejímu
ošetření se lépe hodí pudr.
Nehty na prstech musí být zastřihovány rovně, mají
kopírovat tvar konce prstu. Je nevhodné stříhat je
do obloučku jako nehty na prstech ruky. Mohly
by potom zarůstat. Nehty ve vodě měknou, proto
je snadnější, stříhat je bezprostředně po koupeli.
Nohy si každý diabetik musí denně pečlivě prohlížet. Jestliže má pohybové problémy nebo špatný
zrak, požádá někoho ze svého okolí, aby mu nohy
pravidelně kontroloval.
Je třeba si všímat i drobných poranění, zatvrdlé
kůže, otlaků, mozolů, kuřích ok, změn zbarvení
kůže či nehtů, případně i změn ochlupení, deformit. Zarostlé nehty, kuří oka a mozoly by měl odstranit odborník. Lze doporučit odborné provedení
pedikúry. Je ovšem nutné informovat pedikérku
o tom, že trpíte cukrovkou.
Ani v těch největších vedrech nesmíte chodit bez ponožek nebo dokonce úplně bosí, a to ani doma ani
venku. Riziko poranění nohy a následné infekce rány
je příliš veliké, a jsou-li končetiny necitlivé nelze ani
při nejlepší pozornosti vyloučit poranění nohy a jeho
infikování. Například trn vražený v noze nemusíte
cítit a někdy ani vidět. Přesto se i tato drobná rána
zanítí a může vést ke vzniku nehojícího se defektu.
I letní obuv pro diabetiky nesmí nikde nohy tísnit ani
tlačit, musí být dostatečně široká a o 1–2 cm delší
než noha. Boty, které diabetik nosí, by měly být prodyšné, tedy vyrobené z přírodních materiálů (kůže,
bavlna). Mají mít dostatek prostoru pro prsty a nesmí
ani v jiných místech nohu tísnit. Vhodné jsou boty
šněrovací s mírně zvýšenou částí pod patou.
I sandály by měly mít pevnou patu a částečně i špičku, aby noha nikdy nepřesahovala obuv. Podpatek
by neměl být vyšší než 3 cm. Vyšší podpatky nelze
doporučit, neboť při jejich nošení dochází k přetěžování klenby nohy a zvýšenému tlaku na plosku
nohy. Možnost částečného upravení šířky boty bývá
užitečná (šněrování nebo suchý zip). Při nákupu obuvi
se osvědčilo i měření šířky boty v místě příčné klenby.
Aby nedocházelo ke zvýšení tlaku na hřbetní plochy prstů je účelné dbát na přiměřenou výšku boty.
Podrážka má být tužší, vložka měkká a elastická.
Vhodný je kolébkovitý tvar podrážky (špička zvednutá o 2,5 cm). Boty bývá nejlepší zkoušet na večer,
protože noha je po celodenní námaze naběhlá. Také
domácí obuv musí dobře padnout. Novou obuv je
lépe mít na nohou zpočátku krátce a nohy častěji
prohlížet.
Před obutím by diabetik měl vnitřek bot prohlédnout a prohmatat, zda v nich nejsou kamínky,
praskliny nebo jiné závady, které by mohly způsobit
otlak nebo poranění.
Správné je několikrát denně se přezout, aby se
předešlo dlouhému působení tlaku na stejná místa
na nohou.
Zásady správné péče
o nohy u diabetiků
1. Každý diabetik musí být dobře
kompenzován, musí mít svoji chorobu
plně pod kontrolou.
2. Diabetici musí své nohy chránit před
jakýmkoliv poraněním. Jejich nohy
totiž bývají v důsledku poškození
nervů méně citlivé na bolest, teplo,
tlak.
3. Nemocní cukrovkou nesmí chodit bosí
ani naboso.
4. Diabetik musí nosit vhodnou obuv.
5. Pacient trpící cukrovkou by si měl nohy
každý den koupat ve vlažné lázni.
Práce s výměnnými jednotkami – ovoce
Ovoce je životně důležitý zdroj vitamínů a minerálů, ale také obsahuje sacharidy nebo-li cukry a má tudíž energetickou
hodnotu počitatelnou na kilokalorie nebo kilojouly.
Léčebné účinky ovoce obecně:
Lidé s diabetem smí jíst všechny druhy ovoce,
žádné nemají zakázané. Každý druh ovoce obsahuje jiné množství sacharidů (cukrů) a jiné množství
kcal-kilokalorií (kilojoulů) – viz tabulka výměnných
jednotek (VJ). Výměnná jednotka ovoce je takové
množství konkrétního ovoce, které obsahuje 10–12
g sacharidů. Např: 100 g jablka = 1 VJ nebo 80 g
(4 ks) švestek = 1 VJ. Z čehož je jasné, že je
jedno, zda-li jsme snědli 100 g jablka nebo 80 g
švestek, neboť je to vždy stejné množství sacharidů
a stejně to tedy ovlivní naši glykemii (hladinu cukru
v krvi).
Ovoce je vhodné jíst jako přesnídávku, svačinu
nebo jako moučník po obědě nebo večeři. Vždy je
však nutno si ho zařadit v takovém množství, které
naše tělo dokáže tolerovat, aby postprandiální glykemie (glykemie po jídle) nebyla příliš vysoká. Proto
je nutné vždy znát obsah sacharidů v jednotlivých
druzích ovoce (viz tabulka VJ).
Denní doporučené množství ovoce
je max. 300 g.
Pro lidi s diabetem 1. typu a lidi s diabetem
2. typu léčené inzulinem platí, že vždy přizpůsobí
dávku inzulinu množství přijatých sacharidů.
Pro lidi s diabetem 2. typu léčené dietou
a tabletami (perorálními antidiabetiky) platí, že bezpečné množství ovoce na přesnídávku a svačinu je,
pokud jíme jen ovoce bez pečiva, zpravidla v množství 2 VJ (tj. např. max. 200 g jablka nebo 160 g
švestek). V rámci moučníků pak pouze v množství
1 VJ (tj. např. max. 100 g jablka nebo 80 g švestek),
neboť další sacharidy zkonzumujeme již jako přílohu – rýže, brambory, knedlíky, těstoviny apod. Pozor,
kompoty jsou zpravidla slazené a mají tudíž větší
množství sacharidů. S džusy a ovocnými šťávami je to
podobné. Je nutné dobře číst viněty a obaly. Sušené
ovoce má obsah sacharidů mnohonásobně větší.
Dávejte si pozor na nekontrolovanou konzumaci
1. Obsahuje antioxidanty – brání růstu
rakovinných buněk a posiluje imunitu, brání
degenerativním procesům – prodlužuje mládí,
příznivě ovlivňuje kardiovaskulární choroby.
2. Harmonizuje stolici (je protiprůjmové
i protizácpové)
3. Některé druhy jako bobuloviny mají
protibakteriální a protivirové účinky
4. Příznivě ovlivňuje hladinu a skladbu cholesterolu
5. Je bohatým zdrojem draslíku, který pomáhá
regulovat krevní tlak
ovoce přímo ze záhonu nebo ze stromu, která
často vede k vysoké glykemii. Pokud si chcete dát
zralé třesně ze stromu jako moučník, můžete je
sníst v množství 1 VJ tj. 90 g (10 ks).
Jaroslava Kreuzbergová
nutriční terapeutka, FN Plzeň
6. Je nutné, aby si každý diabetik denně
prohlížel nohy i obuv.
7. Zatvrdlou kůži by měl diabetik
odstraňovat pravidelně pemzou.
8. Každé i sebemenší poranění je třeba
řádně ošetřit, sledovat průběh hojení.
V případě, že se poranění nehojí,
naopak zarudnutí a otok se dále šíří,
je nezbytné navštívit chirurgickou
ambulanci.
9. Pokud se již vřed vytvořil, řiďte se při
domácím ošetřování důsledně návodem ošetřujícího lékaře a sestry.
Dané množství vyobrazených potravin odpovídá 1 výměnné jednotce
1 v. j. = 12 g čistého cukru
1 v. j.
odpovídá
90 g
1 kolečko
50
Angrešt
140 g
hrst velká
55
1/2 středního
50
hrst malá
55
1 ks střední
50
hrst velká
55
1 ks
55
Banán
60 g
Borůvky
90 g
Broskev
140 g
Brusinky
120 g
Grapefruit
MUDr. Mgr. Sylvie Špitálníková
neloupaný
s peckou
70 g
150 g
neloupaný
1/2 ks velkého
50
Hrozny
70 g
9 velkých kuliček
50
Hruška
90 g
1 ks – malá
60
Jablko
100 g
1 ks – malé
60
Jahody
160 g
hrst velká
60
Kiwi
130 g
1,5 ks velkého
55
Maliny
130 g
hrst velká
60
Mandarinka
150 g
1 ks – velká
55
1/4 ks
45
1 díl
70
Mango
Pokud dojde při vší opatrnosti přece jen k poranění nohy, pečlivě ho vydezinfikujeme a případně
přelepíme náplastí. Bedlivě musíme sledovat, jestli
se hojí. Pokud by bylo poraněné místo červené,
oteklé a kdyby se otok a zarudnutí šířily do okolí,
je nevyhnutelná návštěva lékaře. Odbornou pomoc
pacient nalezne v každé chirurgické ambulanci.
kcal
Ananas
Fíky čerstvé
Ponožky nebo punčochy je třeba měnit denně,
v případě potřeby i vícekrát. Měly by být zhotoveny
z přírodních materiálů, v létě tedy z bavlny. Důležitá je jejich správná velikost. Lemy nesmí škrtit nebo
naopak být příliš volné, aby se ponožky neshrnovaly.
odhad
neloupaná
80 g
Meloun žlutý
130 g
Meloun červený
300 g
neloupaný
1 díl
55
Meruňky
120 g
s peckou
2 ks malé
55
Nektarinky
120 g
s peckou
1 ks střední
Ostružiny
140 g
Pomeranč
130 g
Ryngle
neloupaný
80 g
hrst velká
75
1 ks malý
55
1 ks – velká
50
Rybíz červený
120 g
hrst velká
55
Rybíz černý
100 g
hrst střední
55
4 ks
50
Švestky
80 g
Třešně
90 g
s peckou
10 ks
60
Višně
100 g
s peckou
20 ks
55
Broskev (středně velká
s peckou) 140 g
Nektarinka
(středně velká
s peckou)
120 g
Ananasový
meloun
(loupaný)
240 g
Papája
140 g
Mango
80 g
Ryngle
80 g
Hrozny
70 g
Meruňky
120 g
Kiwi (velké)
130 g
Švestky
80 g
Meloun
(loupaný)
210 g
Fík (čerstvý)
70 g
Hruška
100 g
Banán
(neloupaný
středně
velký) 80 g
Grapefruit
150 g
Třešně
90 g
Pomeranč
(malý neloupaný) 130 g
Jablko (menší)
100 g
Mandarinka (velká
neloupaná) 150 g
Ostružiny 140 g
Angrešt 140 g
Brusinky 120 g
Borůvky 90 g
Jahody 160 g
Černý bez 130 g
Rybíz 120 g
Maliny 130 g