KŘÍŽOVÉ VÝPRAVY The Crusades

Transkript

KŘÍŽOVÉ VÝPRAVY The Crusades
KŘÍŽOVÉ VÝPRAVY
The Crusades
Autor: Mgr. Marek Kryška
Datum: 29. 10. 2014
Cílový ročník: 7.
Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST – D, VkO
Vzdělávací obor: Dějepis pro 7. ročník
Tematický okruh: Středověk
Téma: Křížové výpravy
Metodický list/anotace: Prezentace je určena k výkladu a doplnění učiva, jako
podklad pro zápis žáků a opakování probraného učiva. Využití metody CLIL.
Jazyk:čeština/ angličtina
Očekávaný výstup: Charakterizuje příčiny, průběh a důsledky křížových výprav.
Speciální vzdělávací potřeby: žádné
Druh učebního materiálu: prezentace
Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – druhý stupeň
Typická věková skupina:12 - 13
• Na konci 11. století vyhlásil
papež na žádost byzantského
císaře první křížovou výpravu.
In 1095 Pope Urban II.
proclaimed the First Crusade.
1.
Důvod
The cause of the Crusades was the occupation
of the Holy Land – Palestina - by the Turks.
• Turci obsadili svatá
místa v Jeruzalémě a
okolí a bránili
křesťanským
poutníkům je
navštěvovat.
2.
The conquest of Jerusalem by the Crusaders.
• Osvobodit Svatou zemi
(Palestina) od muslimů.
• Proběhlo několik křížových
výprav. Ze začátku byly
velmi úspěšné, ale nakonec
zvítězili muslimové.
• Na výpravách velmi
zbohatla italská města –
Benátky a Janov.
3.
Cíl:
Rytířské řády
Military orders served to protect
pilgrims in the Holy Land .
• K ochraně poutníků vznikly
ve Svaté zemi rytířské řády
– např.
• templáři,
• johanité,
• němečtí rytíři.
4.
Práce s atlasem
24/5
• Které křesťanské státy
vznikly ve Svaté zemi?
Hrabství edesské
Knížectví antiochijské
Hrabství tripolské
Království jeruzalémské
5.
Krak des Chevaliers
is a Crusader
castle in Syria and
one of the most
important
medieval castles
in the world.
6.
Templáři/ The Templars
Video 1 :
http://www.stream.cz/slavnedny/10003626-den-kdy-krizaciztratili-jeruzalem-2-rijen
Video 2:
http://www.stream.cz/slavnedny/840320-den-kdy-bylrozprasen-rad-templaru-13-rijen
7.
POUŽITÉ ZDROJE
Monografie
•
•
Čechura, J., et al. Dějepis pro 7. ročník základní školy. Dotisk 1. vydání. Praha: SPN- pedagogické nakladatelství, spol. s. r. o., 2001. ISBN 80-7235002-1. s. 23 - 25
Mandelová, H., et al. Středověk – dějepisné atlasy pro základní školy a víceletá gymnázia.1. vydání. Praha: Kartografie, 1997. ISBN 80-7011-372-3
Obrázky
1.
2.
Obrázek 1.: Mattes. [online]. Volné dílo dostupné na www: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CouncilofClermont.jpg
3.
4.
5.
6.
7.
Obrázek 3.: Nk. [online]. Volné dílo dostupné na www: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:1099jerusalem.jpg
Obrázek 2.: MapMaster. [online]. Dostupný pod licencí CC BY-SA na www:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Seljuk_Empire_locator_map.svg
Obrázek 4.: Rolling Bone. [online]. Volné dílo dostupné na www: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Westminster_Knight.jpg
Obrázek 5.: MapMaster. [online]. Dostupný pod licencí CC BY-SA na www: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Near_East_1135.svg
Obrázek 6.: Bgag. [online]. Dostupný pod licencí CC BY-SA na www: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Krak_des_Chevaliers_01.jpg
Obrázek 7.: JoJan. [online]. Dostupný pod licencí CC BY-SA na www: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:HPIM3597.JPG

Podobné dokumenty

STUDENÁ VÁLKA

STUDENÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_DE.9.15.notebook

Více

Inf 8_03_1-prezentace

Inf 8_03_1-prezentace Everest je horou, jejíž vrcholek je nejvýše nad mořskou hladinou. Za nejvyšší horu světa by mohla být pokládána také Mauna Kea na Havaji, která je nejvyšší horou od své základny, ukryté pod mořskou...

Více

Zlatá 20. léta

Zlatá 20. léta • protestní demonstrace • strana: Indický národní kongres (Mahátma Gándhí, Džaváharlál Nehrú) • boj za nezávislost bez násilí: bojkot britského zboží, odmítání práce pro Brity, občanská neposlušnos...

Více