SERVISNÍ PŘÍRUČKA Určeno pro klimatizační jednotky: pro

Transkript

SERVISNÍ PŘÍRUČKA Určeno pro klimatizační jednotky: pro
SERVISNÍ PŘÍRUČKA
pro klimatizační jednotky HOKKAIDO
2015
Určeno pro klimatizační jednotky:
HKEQ-X, HCNQ-X, HKEQ-F, HKETM-X
HCKU-X, HKEU, HUCU, HTFU, HCKI, HCSI
HSFU, HFIU, HCSU, HTBI, HSFI
XRV+, mini, individual, heat recovery
Obsah
HKEQ -X Vnitřní jednotka mono inverter - chybové hlášení ........................................................................ 4
HCNQ -X Venkovní jednotka mono inverter - diagnostické tlačítko ............................................................. 4
HCNQ -X Venkovní jednotka mono inverter - průměry potrubí .................................................................... 4
HKEQ -F Vnitřní jednotky ON/OFF pouze chlazení  - chybové hlášení ...................................................... 5
HKEQ -F Vnitřní jednotky ON/OFF pouze chlazení - průměry potrubí ........................................................ 5
HKETM -X Vnitřní jednotka multi - pouze chlazení - chybové hlášení ........................................................ 5
HKETM -X Vnitřní jednotka multi - pouze chlazení - průměry potrubí ........................................................ 5
HCKI-HCSI 539 - 1089 X/ 0XA Venkovní jednotka DC Inverter - chybové hlášení .................................... 6
HCKI-HCSI 539 - 1089 X/ 0XA Venkovní jednotka DC Inverter - diagnostické tlačítko .............................. 6
HCKI-HCSI 539 - 1089 X/ 0XA Venkovní jednotka DC Inverter - průměry potrubí ..................................... 6
HCKU -X Venkovní jednotka multi inverter - chybové hlášení ...................................................................... 7
HCKU -X Venkovní jednotka multi inverter - průměry potrubí ...................................................................... 7
HCKU -X Venkovní jednotka multi inverter - diagnostické tlačítko .............................................................. 8
HKEU - 8X/9X/0XAL Nástěnné vnitřní jednotky mono-multi - chybové hlášení ......................................... 9
HUCU - HTFU - 359 X / 350 XAL Vnitřní jednotky mono-multi - chybové hlášení ..................................... 9
HUCU - HSFU - HTFU - 8X/0XAL Ostatní vnitřní jednotky mono-multi - chybové hlášení ........................ 9
HFIU - 8X/0XAL Parapetní vnitřní jednotky mono-multi - chybové hlášení ..................................................10
HFIU - 539X/530XA Parapetní 18k vnitřní jednotka mono - multi - chybové hlášení ..................................10
HCSI 1418X - 1768 / 1400 - 1600 XA Venkovní jednotky DC inverter - chybové hlášení ...........................10
HUCI - HTBI - HSFI 1418X - 1768 / 1400 - 1600 XA Vnitřní jednotky - chybové hlášení ...........................10
HCSI 1088(9) -1418X - 1768 / 1400 - 1600 XA Venkovní jednotky DC inverter - diagnostické tlačítko ...... 11
HCKI 359 - 539 - 719X Venkovní jednotky DC inverter  - diagnostické tlačítko ........................................... 11
HCSI 1088(9) -1418X - 1768 / 1400 - 1600 XA Venkovní jednotky DC inverter - průměry potrubí ............. 11
HCKI 359 - 539 - 719X Venkovní jednotky DC inverter - průměry potrubí ..................................................11
HCSU 1404, 1406 XRV+ Venkovní jednotky XRV+ mini - chybové hlášení ..................................................12
HCSU 1404, 1406 XRV+ Venkovní jednotky XRV+ mini - diagnostické tlačítko ........................................... 12
HCSU 1404, 1406 XRV+ Venkovní jednotky XRV+ mini - průměry potrubí ..................................................12
HCSU 1404, 1406 XRV+ Venkovní jednotky XRV+ mini - doplnění chladiva ............................................... 12
HCYU 2004 - 2604 XRV+ Venkovní jednotky XRV+ individual - chybové hlášení ....................................... 13
HCYU 2004 - 2604 XRV+ Venkovní jednotky XRV+ individual - diagnostické tlačítko .................................13
HCYU 2004 - 2604 XRV+ Venkovní jednotky XRV+ individual - průměry potrubí ....................................... 14
HCYU 2004 - 2604 XRV+ Venkovní jednotky XRV+ individual - doplnění chladiva .....................................14
HCSU 2524 - 4504 XRV+ Venkovní jednotky XRV+ - chybové hlášení ........................................................ 14
HCSU 2524 - 4504 XRV+ Venkovní jednotky XRV+ - diagnostické tlačítko ................................................. 15
HCSU 2524 - 4504 XRV+ Venkovní jednotky XRV+ - průměry potrubí ....................................................... 15
HCSU 2524 - 4504 XRV+ Venkovní jednotky XRV+ - doplnění chladiva ......................................................15
HCSRU 2524 - 4504 XRV+ Venkovní jednotky XRV+ třítrubkový systém - chybové hlášení ....................... 16
HCSRU 2524 - 4504 XRV+ Venkovní jednotky XRV+ třítrubkový systém - diagnostické tlačítko ................. 17
XRV+ Vnitřní jednotky - chybové hlášení ..................................................................................................... 17
HCSRU 2524 - 4504 XRV+ Venkovní jednotky XRV+ třítrubkový systém - průměry potrubí ....................... 18
HCSRU 2524 - 4504 XRV+ Venkovní jednotky XRV+ třítrubkový systém - doplnění chladiva ..................... 18
4
HKEQ -X Vnitřní jednotka mono inverter
kód
led
RUN
E0
EC
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
EF
EA
EE
EP
EU
P1
P2
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P0
chyba
popis
TIMER
Komunikace mezi vnitřní a venkovní jednotkou
Komunikace mezi PCB venkovní jednotky
/1
/2
/3
/4
/5
/6
/7
/8
/9
/10
/11
/12
/13
/14
/1
/1
/1
/1
/1
Čidlo pokojové teploty
Čidlo teploty výměníku vnitřní jednotky
Čidlo teploty výměníku venkovní jednotky
Nekompatibilní model vnitřní a venkovní jednotky
Nekompatibilní komunikace mezi vnitřní a vekovní jedn.
Ventilátor vnitřní jednotky
Čidlo venkovní teploty venkovní jednotky
Čidlo teploty výtlaku kompresoru
Modul inverteru
DC ventilátor venkovní jednotky
Proudové čidlo venkovní jednotky
EEPROM
Teplota kompresoru (klixon)
Čidlo napájecího napětí
HCNQ -X
kód
Nízké nebo vysoké napájecí napětí
/1
/2
/4
/5
/6
/7
/8
/9
/10
Přetížení
Přehřátí na výtlaku kompresoru
Ochrana proti zamrznutí (chlazení)
Přehřátí venkovní jednotky (chlazení)
Přehřátí vnitřní jednotky (topení)
Venkovní teplota je příliž vysoká nebo nízká
Softwarová ochrana inverteru (přetížení)
Vnitřní ochrana modulu inverteru
Venkovní jednotka mono inverter
led
chyba
popis
PCB
/1
/2
/3
/4
/5
/6
/7
/8
/9
/10
/11
/12
/13
/14
/15
/16
/17
HCNQ -X
Model
HCNQ 262 X
HCNQ 352 X
HCNQ 512 X
HCNQ 642 X
Ochrana IPM modulu
Vysoké nebo nízké napětí
Proudové přetížení
Vysoká teplota na výtlaku kompresoru
Vysoká teplota na kondenzátoru venkovní jednotky
Odchylka v řízení kompresoru
Nekompatibilní komunikace mezi vnitřní a vekovní jedn.
Přehřátí kompresoru (klikson)
Čidlo venkovní teploty
Čidlo teploty kondenzátoru venkovní jednotky
Čidlo teploty výtlaku kompresoru
Nestandardní napájecí napětí
Nestandardní odběr proudu
Chyba IPM modulu
Chyba komunikace mezi řídící deskou a IPM modulem
DC motor ventilátoru
Odtávání
Venkovní jednotka mono inverter
Napájení
Max délka potrubí
[V/fáze/jednotka]
[m]
220-240V/1/vnitřní
220-240V/1/vnitřní
220-240V/1/vnitřní
220-240V/1/vnitřní
15
15
15
15
Max délka potrubí
bez doplnění
Doplnění chladiva na
jeden metr potrubí
Průměr potrubí
[g/m]
[mm]
5
5
5
5
20
20
30
30
6/10
6/10
6/12
6/16
[m]
- nesvítí
- svítí
- bliká
Chybové
hlášení
Průměry
potrubí
Diagnostické
tlačítko
/x - bliká / počet
5
HKEQ -F Vnitřní jednotky ON/OFF pouze chlazení
kód
led
chyba
popis
RUN
/1
/2
/6
E1
E2
E6
Komunikace mezi vnitřní a venkovní jednotkou
Komunikace mezi PCB venkovní jednotky
Čidlo pokojové teploty
HKEQ -F Vnitřní jednotky ON/OFF pouze chlazení
Model
Napájení
HCNQ 261 F
HCNQ 351 F
HKETM -X
kód
Max délka potrubí
[V/fáze/jednotka]
[m]
220-240V/1/vnitřní
220-240V/1/vnitřní
15
15
E0
EC
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
EF
EA
EE
EP
EU
EH
PA
P1
P2
P4
P5
P6
P8
P9
P0
Doplnění chladiva na
jeden metr potrubí
Průměr potrubí
[g/m]
[mm]
5
5
20
20
6/10
6/10
[m]
Vnitřní jednotka multi - pouze chlazení
led
RUN
Max délka potrubí
bez doplnění
chyba
popis
TIMER
Komunikace mezi vnitřní a venkovní jednotkou
Komunikace mezi PCB venkovní jednotky
Čidlo pokojové teploty
/1
/2
/3
/4
/5
/6
/7
/8
/9
/10
/11
/12
/13
/14
/15
/1
/1
/1
/1
/1
Čidlo teploty výměníku vnitřní jednotky
Čidlo teploty výměníku venkovní jednotky
Nekompatibilní model vnitřní a venkovní jednotky
Nekompatibilní komunikace mezi vnitřní a vekovní jedn.
Ventilátor vnitřní jednotky
Čidlo venkovní teploty venkovní jednotky
Čidlo teploty výtlaku kompresoru
Modul inverteru
DC ventilátor venkovní jednotky
Proudové čidlo venkovní jednotky
EEPROM
Teplota kompresoru (klixon)
Čidlo napájecího napětí
Čidlo teploty sání kompresoru
/1
/2
/4
/5
/6
/8
/9
/10
HKETM -X
Model
HCKTM 401 Q2
HKETM 201 Q
HKETM 261 Q
HKETM 351 Q
Konflikt režimů
Vysoké nebo nízké napětí
Přetížení
Přehřátí na výtlaku kompresoru
Protizámrazová ochrana vnitřní jednotky
Přehřátí kondenzátoru venkovní jednotky (chlazení)
Venkovní teplota
Ochrana IPM modulu proti přetížení
Ochrana řídící desky
Vnitřní jednotka multi - pouze chlazení
Napájení
Max délka potrubí
[V/fáze/jednotka]
[m]
220-240V/1/venkovní
220-240V/1/venkovní
220-240V/1/venkovní
220-240V/1/venkovní
15
-
Max délka potrubí
bez doplnění
Doplnění chladiva na
jeden metr potrubí
Průměr potrubí
[g/m]
[mm]
5
-
20
-
6/10
6/10
6/10
6/10
[m]
- nesvítí
- svítí
- bliká
/x - bliká / počet
Chybové
hlášení
Průměry
potrubí
Diagnostické
tlačítko
6
HCKI-HCSI 539 - 1089 X/ 0XA
kód
Venkovní jednotka DC Inverter
led
E0
E2
E3
E4
E5
E8
P0
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
chyba
popis
EEPROM
Chyba komunikace mezi venkovní a vnitřní jednotkou
Chyba komunikace mezi IPM a řídící deskou
Čidlo T3 nebo T4
Napájecí napětí kompresoru
Motor ventilátoru
Přehřátí kompresoru (klikson)
Vysokotlaká ochrana (pouze 1088/9/0)
Nízkotlaká ochrana (pouze 1088/9/0)
Proud kompresoru
Teplota výtlaku kompresoru
Vysoká teplota kondenzátoru venkovní jednotky
Ochrana IPM modulu proti přetížení
Přehřátí výparníku vnitřní jednotky
HCKI-HCSI 539 - 1089 X/ 0XA
Venkovní jednotka DC Inverter
Číslo
Obsah
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
Normální zobrazení
Výkonový požadavek vnitřních jednotek
Výkonový požadavek po úpravě
Frekvence po převodu výkonového požadavku
Frekvence po frekvenčním limitu
Frekvence odeslaná na 341
Teplota výstupu výparníku vnitřní jednotky (T2 topení, T2B chlazení)
Teplota potrubí kondenzátoru (T3)
Venkovní teplota (T4)
Teplota výtlaku kompresoru (Tp)
AD hodnota proudu
AD hodnota napětí
Provozní režim vnitřní jednotky
Provozní režim venkovní jednotky
Úhel otevření EXV ventilu
Symbol frekvenčního omezení
Poznámka
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Rychlost DC motoru ventilátoru
Teplota chladiče IGBT
Počet vnitřních jednotek
Teplota potrubí kondenzátoru první vnitřní jednotky
Teplota potrubí kondenzátoru druhé vnitřní jednotky
Teplota potrubí kondenzátoru třetí vnitřní jednotky
Výkonový požadavek první vnitřní jednotky
Výkonový požadavek druhé vnitřní jednotky
Výkonový požadavek třetí vnitřní jednotky
HCKI-HCSI 539 - 1089 X/ 0XA
Model
HCKI 539 X
HCKI 719 X
HCKI 1089X/1080XA
Napájení
Provozní frekvence, chybové hlášení
HP*10
Bit 7 - frekvenční omezení způsobené chladičem IGBT
Bit 6 - frekvenční omezení způsobené modulem PFC
Bit 5 - frekvenční omezení způsobené čidlem T4
Bit 4 - frekvenční omezení způsobené čidlem T2
Bit 3 - frekvenční omezení způsobené čidlem T3
Bit 2 - frekvenční omezení způsobené čidlem Tp
Bit 1 - frekvenční omezení způsobené proudem
Bit 0 - frekvenční omezení způsobené napětím
Venkovní jednotka DC Inverter
Max délka potrubí
[V/fáze/jednotka]
[m]
220-240V/1/venk+vni
220-240V/1/venk+vni
380-400V/3/venk+vni
30
50
65
Chybové
hlášení
Max délka potrubí
bez doplnění
Doplnění chladiva na
jeden metr potrubí
Průměr potrubí
[g/m]
[mm]
5
5
5
15
30
30
6/12
10/16
10/16
[m]
Průměry
potrubí
Diagnostické
tlačítko
7
HCKU -X
kód
Venkovní jednotka multi inverter
led
chyba
E0
E2
E3
E4
E5
E6
E8
F1
F2
F3
F4
F5
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
popis
EEPROM
Komunikace mezi vnitřní a venkovní jednotkou
Komunikace mezi IPM a řídící deskou
Čidlo venkovní teploty
Napájecí napětí
Modul PFC (pouze modely X4 a X5)
Motor ventilátoru venkovní jednotky
Čidlo teploty okruhu A
Čidlo teploty okruhu B
Čidlo teploty okruhu C
Čidlo teploty okruhu D
Čidlo teploty okruhu E
Vysokotlaká ochrana (pouze modely X4 a X5)
Nízkotlaká ochrana (pouze modely X4 a X5)
Proud kompresoru
Teplota výtlaku kompresoru
Vysoká teplota kondenzátoru venkovní jednotky
IPM modul
Připojení kompresoru / kompresor
HCKU -X
Model
HCKU 470 X2
HCKU 530 X2
HCKU 600 X3
HCKU 760 X3
HCKU 810 X4
HCKU 1060 X4
HCKU 1060 X5
HCKU 1200 X5
Venkovní jednotka multi inverter
Napájení
Maximální dálka
poreubí
[V/fáze/jednotka]
[m]
220-230V/1/venkovní
220-230V/1/venkovní
220-230V/1/venkovní
220-230V/1/venkovní
220-230V/1/venkovní
220-230V/1/venkovní
220-230V/1/venkovní
220-230V/1/venkovní
30
30
45
45
60
60
75
75
Chybové
hlášení
Max délka
jednoho
potrubí
Max délka potrubí
bez doplnění pro
každou jednotku
Doplnění chladiva na
jeden metr potrubí
[m]
[g/m]
[mm]
20
20
25
25
30
30
30
30
5
5
5
5
5
5
5
5
15
15
15
15
15
15
15
15
2 x 6/10
2 x 6/10
3 x 6/10
3 x 6/10
4 x 6/10
4 x 6/10
5 x 6/10
5 x 6/10
[m]
Průměry
potrubí
Diagnostické
tlačítko
Průměr
potrubí
8
HCKU -X
Číslo
Venkovní jednotka multi inverter
Obsah
Poznámka
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Základní displej
Počet připojených vnitřních jednotek
Provozní režim venkovní jednotky
Výkon vnitřní jednotky A
Výkon vnitřní jednotky B
Výkon vnitřní jednotky C
Výkon vnitřní jednotky D
Výkon vnitřní jednotky E
Výkonový požadavek vnitřní jednotky A
Výkonový požadavek vnitřní jednotky B
Výkonový požadavek vnitřní jednotky C
Výkonový požadavek vnitřní jednotky D
Výkonový požadavek vnitřní jednotky E
Výkonový požadavek vnitřních jednotek
Frekvence odpovídající celkovému požadavku v.j.
Frekvence po frekvenčním omezení
Frekvence odeslaná do obvodu řízení kompresoru
Teplota výstupu výparníku vnitřní jednotky A (T2BA)
Teplota výstupu výparníku vnitřní jednotky B (T2BB)
Teplota výstupu výparníku vnitřní jednotky C (T2BC)
Teplota výstupu výparníku vnitřní jednotky D (T2BD)
Teplota výstupu výparníku vnitřní jednotky E (T2BE)
Pokojová teplota vnitřní jednotky A (T1A)
Pokojová teplota vnitřní jednotky B (T1B)
Pokojová teplota vnitřní jednotky C (T1C)
Pokojová teplota vnitřní jednotky D (T1D)
Pokojová teplota vnitřní jednotky E (T1E)
Teplota výstupu výparníku vnitřní jednotky A (T2A)
Teplota výstupu výparníku vnitřní jednotky B (T2B)
Teplota výstupu výparníku vnitřní jednotky C (T2C)
Teplota výstupu výparníku vnitřní jednotky D (T2D)
Teplota výstupu výparníku vnitřní jednotky E (T2E)
Teplota potrubí kondenzátoru (T3)
Venkovní teplota (T4)
Teplota výtlaku kompresoru (Tp)
AD hodnota proudu
AD hodnota napětí
Úhel otevření EXV vnitřní jednotky A
Úhel otevření EXV vnitřní jednotky B
Úhel otevření EXV vnitřní jednotky C
Úhel otevření EXV vnitřní jednotky D
Úhel otevření EXV vnitřní jednotky E
Symbol frekvenčního omezení
Za chodu zobrazuje frekvenci kompresoru
43
44
45
Průměrná hodnota teplotního čidla T2
Stav ventilátoru venkovní jednotky
Poslední chybové hlášení
Součet teplot T2 / počet připojených vnitřních jednotek
Chybové
hlášení
Průměry
potrubí
Diagnostické
tlačítko
9
HKEU - 8X/9X/0XAL
kód
Nástěnné vnitřní jednotky mono-multi
led
OPER.
E0
E1
E3
E4
E5
F1
F2
F3
F4
F5
F6
P0
P1
P4
P5
P6
chyba
EEPROM vnitřní jednotky
/1
/2
/4
/5
/6
/2
/3
/4
/5
/6
/7
/1
/2
/5
/6
/7
Komunikace mezi vnitřní a venkovní jednotkou
Motor ventilátoru
Čidlo T1
Čidlo T2
Čidlo T3 (venkovní jednotka)
Čidlo T4 (venkovní jednotka)
Čidlo T5 (venkovní jednotka)
EEPROM venkovní jednotky
Motor ventilátoru venkovní jednotky
Čidlo T2B
IPM modul venkovní jednotky
Napájecí napětí
Kompresor
Konflikt režimů (multi)
Nízkotlaká ochrana (pouze modely X4 a X5)
HUCU - HTFU - 359 X / 350 XAL
kód
led
PreDef
popis
TIMER
Alarm
E0
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
EC
P0
P1
P2
P4
F5
Vnitřní jednotky mono-multi
chyba
Run
popis
Timer
Čidlo T1
Čidlo T2
Komunikace mezi vnitřní a venkovní jednotkou
Hladina kondenzátu
EEPROM vnitřní jednotky
Modul IPM venkovní jednotky
Čidla T3, T4 nebo EEPROM venkovní jednotky
Motor ventilátoru venkovní jednotky
Únik chladiva
Napájecí napětí
Teplota kompresoru (klikson)
Proud venkovní jednotky
Kompresor
pomalu
Motor ventilátoru
HUCU - HSFU - HTFU - 8X/0XAL
kód
led
PreDef
Alarm
E1
E2
E3
E4
E7
E8
EC
Ed
EE
F0
F1
F2
F3
F4
Ostatní vnitřní jednotky mono-multi
chyba
Run
popis
Timer
Komunikace mezi vnitřní a venkovní jednotkou
Čidlo T1
Čidlo T2
Čidlo T2B
EEPROM vnitřní jednotky
Motor ventilátoru
Únik chladiva
pomalu
Chyba venkovní jednotky
Hladina kondenzátu (mimo HSFU)
Komunikace mezi řídící PCB a výtahem panelu (kazeta)
Výtah panelu (kazeta)
Výtah panelu - panel není uzavřen (kazeta)
Komunikace mezi master a slave vnitřní jednotkou (twin)
Chybná adresace master a slave (twin)
- nesvítí
- svítí
- bliká
/x - bliká / počet
Chybové
hlášení
Průměry
potrubí
Diagnostické
tlačítko
10
HFIU - 8X/0XAL
kód
Parapetní vnitřní jednotky mono-multi
led
Run
Timer
chyba
popis
PreDef
Únik chladiva - výkon
pomalu
Čidlo T1
Čidlo T2
Komunikace mezi vnitřní a venkovní jednotkou
Motor ventilátoru venkovní jednotky
EEPROM vnitřní jednotky
IPM modul venkovní jednotky
Čidlo T3 nebo T4 venkovní jednotky
Napájecí napětí
Řízení kompresoru
pomalu
Motor ventilátoru vnitřní jednotky
Konflikt režimů (multi)
HFIU - 539X/530XA
kód
Parapetní 18k vnitřní jednotka mono - multi
led
Run
Timer
chyba
popis
PreDef
EEPROM vnitřní jednotky
Motor ventilátoru vnitřní jednotky
Čidlo T1 nebo T2
Komunikace mezi venitřní a venkovní jednotkou
Chyba venkovní jednotky
pomalu
HCSI 1418X - 1768 / 1400 - 1600 XA
kód
led
Venkovní jednotky DC inverter
chyba
E0
E2
E3
E4
E5
P0
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
LC
popis
EEPROM na řídící PCB
Komunikace mezi vnitřní a venkovní jednotkou
Komunikace mezi IPM a řídící PCB
Čidlo T3 nebo T4
Napájení kompresoru
Přehřátí kompresoru (klikson)
Vysoký tlak
Nízký tlak
Proud kompresoru
Teplota výtlaku kompresoru
Vysoká teplota na kondenzátoru venkovní jednotky
IPM modul
Vysoká teplota na výparníku vnitřní jednotky
Nízká venkovní teplota v režimu chlazení
HUCI - HTBI - HSFI 1418X - 1768 / 1400 - 1600 XA
kód
led
PreDef
E1
E2
E3
E4
E7
E8
Ed
EE
F0
F1
F2
Alarm
Vnitřní jednotky
chyba
Run
popis
Timer
Chyba komunikace mezi vnitřní a venkovní jednotkou
Čidlo T1
Čidlo T2
Čidlo T2B
EEPROM vnitřní jednotky
Motor ventilátoru
pomalu
Chyba venkovní jednotky
Hladina kondenzátu (mimo HSFI)
Komunikace mezi řídící PCB a výtahem panelu (kazeta)
Výtah panelu (kazeta)
Výtah panelu není uzavřen (kazeta)
Chybové
hlášení
Průměry
potrubí
Diagnostické
tlačítko
11
HCSI 1088(9) -1418X - 1768 / 1400 - 1600 XA
HCKI 359 - 539 - 719X Venkovní jednotky DC inverter
Číslo
Venkovní jednotky DC inverter
Obsah
Poznámka
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
Základní displej
Výkonový požadavek na venkovní jednotku
Upravený výkonový požadavek na venkovní jednotku
Frekvence po přenosu výkonového požadavku
Frekvence po frekvenčním limitu
Frekvence odesílání do 341
Výstupní teplota výparníku - Vnitřní jednotka
Teplota potrubí kondenzátoru T3
Venkovní teplota T4
Teplota na výtlaku kompresoru Tp
AD hodnota proudu
AD hodnota napětí
Provozní režim vnitřní jednotky
Provozní režim venkovní jednotky
Úhel otevření EXV ventilu
Symbol frekvenčního omezení
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Rychlost DC motoru ventilátoru
Teplota chladiče IGBT
Počet vnitřních jednotek
Teplota potrubí kondenzátoru první vnitřní jednotky
Teplota potrubí kondenzátoru druhé vnitřní jednotky
Teplota potrubí kondenzátoru třetí vnitřní jednotky
Výkonový požadavek první vnitřní jednotky
Výkonový požadavek druhé vnitřní jednotky
Výkonový požadavek třetí vnitřní jednotky
Provozní frekvence, chybové hlášení
HP*10
Bit 7 - frekvenční omezení způsobené chladičem IGBT
Bit 6 - frekvenční omezení způsobené modulem PFC
Bit 5 - frekvenční omezení způsobené čidlem T4
Bit 4 - frekvenční omezení způsobené čidlem T2
Bit 3 - frekvenční omezení způsobené čidlem T3
Bit 2 - frekvenční omezení způsobené čidlem Tp
Bit 1 - frekvenční omezení způsobené proudem
Bit 0 - frekvenční omezení způsobené napětím
HCSI 1088(9) -1418X - 1768 / 1400 - 1600 XA
HCKI 359 - 539 - 719X Venkovní jednotky DC inverter
Model
Napájení
[V/fáze/jednotka]
HCKI 359 X
HCKI 539 X
HCKI 719 X
HCSI 1089 X(80)XA
HCSI 1418 X(00)XA
HCSI 1768 X(1600)XA
Venkovní jednotky DC inverter
Maximální dálka
potrubí
Max délka potrubí
bez doplnění
Doplnění chladiva na
jeden metr potrubí
Průměr potrubí
[g/m]
[mm]
20
30
50
65
65
65
5
5
5
5
5
5
15
15
30
30
30
30
6/10
6/12
10/16
10/16
10/16
10/16
[m]
220-230V/1/venk+vnitř.
220-230V/1/venk+vnitř.
220-230V/1/venk+vnitř.
380-400V/3/venk+vnitř.
380-400V/3/venk+vnitř.
380-400V/3/venk+vnitř.
Chybové
hlášení
Průměry
potrubí
[m]
Diagnostické
tlačítko
12
HCSU 1404, 1406 XRV+
kód
Venkovní jednotky XRV+ mini
led
E0
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
P0
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
L6
chyba
popis
EEPROM venkovní jednotky
Chyba komunikace mezi vnitřní a venkovní jednotkou
Chyba komunikace mezi PCB venkovní jednotky
Chyba čidla T3 nebo T4 (přerušení/zkrat)
Napěťová ochrana venkovní jednotky
Chyba DC motoru ventilátoru venkovní jednotky
Chyba teplotního čidla výtlaku kompresoru
Chyba E6 se zobrazila 2 x za 10 minut (reset venkovní jedn.)
Rezervováno
Vysokotlaká ochrana
Nízkotlaká ochrana
Proudová ochrana kompresoru
Teplotní ochrana výtlaku kompresoru
Vysoká teplota kondezátoru
Ochrana IPM modulu
Přehřátí výparníku venkovní jednotky
Ochrana ventilátoru venkovní jednotky, proti silnému větru
Rezervováno
HCSU 1404, 1406 XRV+
Číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Venkovní jednotky XRV+ mini
Obsah
Poznámka
Základní displej
Provozní režim
Rychlost ventilátoru
Kapacita požadovaní vnitřními jednotkami
Revidovaný výkonový požadavek na venkovní jednotku
Teplota na teplotním čidle T3
Venkovní teplota na teplotním čidle T4
Teplota výtlaku na teplotním čidle T5
Teplota chladiče elektroniky
Úhel otevření ventilu EXV
Aktuální hodnota proudu
Aktuální hodnota napětí
Průměrná teplota na teplotní čidle T2
Počet vnitřních jednotek
Počet vnitřních jednotek v chodu
Poslední chybové hlášení
---
HCSU 1404, 1406 XRV+
Model
HCSU 1404 XRV+
HCSU 1604 XRV+
Za chodu zobrazuje frekvenci kompresoru
0-stop, 1-ventilace, 2-chlazení, 3-topení, 4-vynucené chlazení
Venkovní jednotky XRV+ mini
Průměr potrubí - plyn
Průměr potrubí - kapalina
16
18
10
10
[mm]
[mm]
Doplnění chladiva
Průměr potrubí - kapalina
Dodatečné množství chladiva
6
10
12
16
18
22
0,023
0,060
0,120
0,180
0,270
0,380
[mm]
Chybové
hlášení
[kg]
Průměry
potrubí
Diagnostické
tlačítko
13
HCYU 2004 - 2604 XRV+
kód
Venkovní jednotky XRV+ individual
led
H0
H1
H4
H5
H7
H8
HF
E1
E2
E4
E5
E6
E7
EA
Eb
P0
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P8
PE
chyba
popis
Chyba komunikace mezi IR341 a 78F0034
Chyba komunikace mezi 0537 a 78F0034
Výskyt chyby P6 3 krát za 30 minut
Výskyt chyby P2 3 krát za 30 minut
Nesprávný počet vnitřních jednotek
Rezervováno
Nekompatibilní vnitřní jednotka(y)
Rezervováno
Chyba komunikace mezi vnitřními a venkovní jednotkou
Chyba teplotního čidla T3/T4
Napěťová ochrana venkovní jednotky
Chyba DC ventilátoru venkovní jednotky
Chyba teplotního čidla výtlaku kompresoru
Režim topení. Chyba ventilátoru v posledních 5 min. ->
Čidlo T3 teplota mezi 22-24°C v režimu topení za posl. 5min.
Chyba E6 dvakrát po sobě během 10 minut.
Rezervováno
Teplotní ochrana kompresoru
Teplota na výtlaku kompresoru vyšší než 115°C
Ochrana podpětí
Proudová ochrana
Přehřátí výtlaku kompresoru
Čidlo T3 teplota vyšší než 62°C po dobu 3 vteřin
Ochrana IPM modulu
Ochrana motoru ventilátoru proti silnému větru
Čidlo výparníku T2 - vysoká teplota
HCYU 2004 - 2604 XRV+
Číslo
Displej
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0. -1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -10. -11. -12. -13. -14. -15. -16. -17. -18. -19. -20. --
Venkovní jednotky XRV+ individual
Obsah
Poznámka
Výkon venkovní jednotky (HP)
Celkový výkonový požadavek vnitřních jednotek
Celkový upravený požadavek na venkovní jednotku
Provozní režim
Rychlost ventilátoru
Teplota na teplotním čidle T2B/T2
Teplota na teplotním čidle T3
Venkovní teplota na teplotním čidle T4
Teplota na výtlaku inv. kompresoru
Teplota na fix kompresoru (rezervováno)
Teplota na povrchu chladiče (rezervováno)
Úhel otevření EXV ventilu
Proud inverterového kompresoru
Proud fixního kompresoru
Tlak na výtlaku (rezervováno)
Priorita systému
Počet vnitřních jednotek
Počet vnitřních jednotek v provozu
Verze programu
Poslední chybové hlášení
---
Chybové
hlášení
Průměry
potrubí
Diagnostické
tlačítko
14
HCYU 2004 - 2604 XRV+
Model
Venkovní jednotky XRV+ individual
Průměr potrubí - plyn
Průměr potrubí - kapalina
10
10
10
18
18
22
[mm]
HCYU 2004 XRV+
HCYU 2244 XRV+
HCYU 2604 XRV+
[mm]
Doplnění chladiva
Průměr potrubí - kapalina
Dodatečné množství chladiva
6
10
12
16
18
22
0,023
0,060
0,120
0,180
0,270
0,380
[mm]
HCSU 2524 - 4504 XRV+
kód
[kg]
Venkovní jednotky XRV+
led
chyba
popis
E0
E1
E2
E3
E4
Chyba komunikace mezi venkovními jednotkami
E8
E9
H0
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
P0
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
L0
L1(*)
L2(*)
L3(*)
L4(*)
L5(*)
L6(*)
L7(*)
L8(*)
L9(*)
Chyba adresace venkovních jednotek
E5,6,7
Chybný sled fází napájecího napětí
Chyba komunikace mezi hlavní venkovní a vnitřními jedn.
Rezervováno
Chyba teplotních čidel T3 nebo T4
Rezervováno
Chybné napájecí napětí
Chyba komunikace mezi IR341 a 78F0034
Chyba komunikace mezi 0537 a 78F0034
Chyba počtu venkovních jednotek
Chyba počtu venkovních jednotek
Chyba P6 byla zobrazena 3 krát ve 30.minutách
Chyba P2 byla zobrazena 3 krát ve 30.minutách
Chyba P4 byla zobrazena 3 krát ve 30.minutách
Chyba počtu vnitřních jednotek
Vysokotlaké čidlo. Tlak na výtlaku vyšší než 30 BAR
Chyba P9 byla zobrazena 3 krát ve 30 minutách
Přehřátí inverterového kompresoru
Vysokotlaká ochrana
Nízkotlaká ochrana
Proudová ochrana inverterového kompresoru
Teplotní ochrana na výtlaku.
Teplotní ochrana kondenzátoru, čidlo T3.
Ochrana invertorového modulu
Proudová ochrana 1. fix kompresoru
Proudová ochrana 2 fix. kompresoru
Ochrana modulu řízení DC ventilátoru
Chyba inverterového modulu
Napájecí napětí inverterového modulu je nízké
Napájecí napětí inverterového modulu je vysoké
Rezervováno
Chyba MCE
Ochrana nulové rychlosti
Rezervováno
Chyba sledu fází
Rozdíl frekvence za jednu sekundu je více než 15 Hz
Rozdíl frekvence mezi nastavenou a reálnou je 15 Hz
(*) POZNÁMKA: chybové kódy L0 - L9 se nezobrazují přímo na LED displeji. Pro zobrazení těchto chybových kódů je potřeba stisknout tlačítko „CHECK“
při zobrazeném chybovém kódu P6 do jedné minuty.
Chybové
hlášení
Průměry
potrubí
Diagnostické
tlačítko
15
HCSU 2524 - 4504 XRV+
Číslo
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Venkovní jednotky XRV+
Obsah
Poznámka
Základní displej
Adresa venkovní jednotky
Výkon této venkovní jednotky (HP)
Počet venkovních jednotek
Výkon všech venkovních jednotek
Výkon všech vnitřních jednotek
Výkonový požadavek na hlavní venkovní jednotku
Provozní režim
Aktuální výkon této venkovní jednotky
Rychlost ventilátoru
Teplota na teplotních čidlech T2/T2B
Teplota na teplotním čidle T3
Venkovní teplota - teplotní čidlo T4
Teplota na výtlaku inverterového kompresoru
Teplota na výtlaku fixního kompresoru č.1
Teplota na výtlaku fixního kompresoru č.2
Proud inverterového kompresoru
Proud fixního kompresoru č.1
Proud fixního kompresoru č.2
Stupeň otevření EXV ventilu
Tlak na výtlaku
Nastavení priority systému
Počet vnitřních jednotek
Poslední chybové hlášení
---
HCSU 2524 - 4504 XRV+
Model
HCSU 2524 XRV+
HCSU 2804 XRV+
HCSU 3354 XRV+
HCSU 4004 XRV+
HCSU 4504 XRV+
Pohotovostní stav - počet vnitřních jednotek, chod - frekv. komresoru
0-stop, 1-ventilace, 2-chlazení, 3-topení, 4-vynucené chlazení
0-stop, 1-9 rychlost se mění plynule
0-topení, 1-chlazení, 2-první v.jednotka, 3-pouze topení, 4-pouze chl.
Venkovní jednotky XRV+
Průměr potrubí - plyn
Průměr potrubí - kapalina
Olejové vyrovnávací potrubí
12
12
12
16
16
22
25
28
28
28
6
6
6
6
6
[mm]
[mm]
Doplnění chladiva
Průměr potrubí - kapalina
Dodatečné množství chladiva
6
10
12
16
18
22
25
28
0,023
0,060
0,120
0,180
0,270
0,380
0,520
0,680
[mm]
Chybové
hlášení
[kg]
Průměry
potrubí
Diagnostické
tlačítko
[mm]
16
HCSRU 2524 - 4504 XRV+
kód
E0
E1
E2
E4
E5
E7
E8
Venkovní jednotky XRV+ třítrubkový systém
led
chyba
Chyba komunikace mezi venkovními jednotkami
Chybný sled fází napájecího napětí
Chyba komunikace mezi hlavní venkovní a vnitřními jedn.
Chyba čidla venkovní teploty T4 nebo čidel T3/T5 kondenzátoru
venkovní jednotky
Chyba napájecího napětí
Chyba teplotního čidla výtlaku kompresoru
Nesprávná adresace venkovních jednotek.
XE9
Model ovladače je nesprávný
H0
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
XHd
C7
P1
P2
XP3
P4
P5
Chyba komunikace mezi řídící deskou a IPM
XP6
P9
PL
L0
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
popis
Kde X je 1 což znamená systém A, 2 znamená
systém B ...
Chyba komunikace mezi řídícím a komunikačním čipem
Chyba počtu venkovních jednotek
Chyba počtu venkovních jednotek
Chyba P6 byla zobrazena 3 krát ve 30.minutách
Chyba P2 byla zobrazena 3 krát ve 30.minutách
Chyba P4 byla zobrazena 3 krát ve 30.minutách
Chyba počtu vnitřních jednotek
Vysokotlaké čidlo. Tlak na výtlaku vyšší než 30 BAR
Chyba P9 byla zobrazena 3 krát ve 30 minutách
Chyba podřízené venkovní jednotky
Kde X znamená číslo venkovní jednotky
Chyba PL byla zobrazena 3 krát ve 100 minutách
Vysokotlaká ochrana
Nízkotlaká ochrana
Proudová ochrana inverterového kompresoru
Teplotní ochrana na výtlaku.
Teplotní ochrana kondenzátoru, čidlo T3/T5.
Ochrana invertorového modulu
Kde X je 1 což znamená inverter modul A, 2
znamená IPM B
Ochrana modulu řízení DC ventilátoru
Teplotní ochrana hlavního inverterového modulu
Chyba inverterového modulu
Napájecí napětí inverterového modulu je nízké
Napájecí napětí inverterového modulu je vysoké
Rezervováno
Chyba MCE
Ochrana nulové rychlosti
Rezervováno
Chyba sledu fází inverteru
Rozdíl frekvence za jednu sekundu je více než 15 Hz
Rozdíl frekvence mezi nastavenou a reálnou je 15 Hz
Chybové
hlášení
Průměry
potrubí
Diagnostické
tlačítko
17
HCSRU 2524 - 4504 XRV+
Venkovní jednotky XRV+ třítrubkový systém
Číslo
Displej
Obsah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 -24 --
Adresa venkovní jednotky
Nastavený výkon venkovní jednotky
Počet venkovních jednotek
Provozní režim
Celkový výkon venkovních jednotek
Kapacita chlazení
Kapacita topení
Ambient temperature revision of cooling capacity
Ambient temperature revision of cooling capacity
Aktuální výkon této venkovní jednotky
Rychlost ventilátoru A
Rychlost ventilátoru B
Teplota na čidle T2
Teplota na čidle T2B
Teplota na čidle T3
Teplota na čidle T5
Teplota na čidle T4
Teplota na výtlaku inverterového kompresoru A
Teplota na výtlaku inverterového kompresoru B
Teplota inverterového modulu
Tlak na výtlaku kompresoru
Minimální teplota přehřátí výtlaku
Proud inverterového kompresoru A
Proud inverterového kompresoru B
Stav výměníku venkovní jednotky
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
25 -26 -27 -28 -29 -30 -31 -32 -33 -34 -35 -36 -37 -38 -39 --
Stupeň otevření EXVA
Stupeň otevření EXVB
Hodnota tlaku na výtlaku
Počet vnitřních jednotek
Počet vnitřních jednotek v režimu chlazení
Počet vnitřních jednotek v režimu topení
Rezervováno
Tichý režim
Režim statického tlaku
Napětí napájední inverteru A
Napětí napájední inverteru B
Rezervováno
Rezervováno
Poslední chybové hlášení
---
XRV+
0-stop, 2-chlazení, 3-topení, 4-vynucené chlazení
0-zavřen/kondenzátor, 1-oba výparník, 2-levý výparník/pravý kondenzátor,
3-levý výparník/zavřen
Hodnota na displeji * 0,1MPa
0-noční tichý režim, 1-tichý režim, 2-supertichý režim, 3-není tichý režim
0-není, 1-nízký statický tlak, 2-střední, 3-vysoký
Hodnota na displeji * 10
Hodnota na displeji * 10
Vnitřní jednotky
kód
led
PreDef
Poznámka
Alarm
FE
H0
E0
E1
E2
E3
E4
E7
Ed
EE
chyba
Run
popis
Timer
Jednotka ještě nebyla adresována (první spuštění)
Nekompatibilní venkovní jednotka
Konflikt provozních režimů
Chyba komunikace mezi vnitřní a venkovní jednotkou
Chyba teplotního čidla T1
Chyba teplotního čidla T2
Chyba teplotního čidla T2B
Chyba EEPROM
Chyba venkovní jednotky
Plovák čerpadla kondenzátu (vysoká hladina vody)
- nesvítí
- svítí
- bliká
/x - bliká / počet
Chybové
hlášení
Průměry
potrubí
Diagnostické
tlačítko
18
HCSRU 2524 - 4504 XRV+
Model
Průměr potrubí kapalina
Průměr potrubí - plyn
nízký tlak
Průměr potrubí - plyn
vysoký tlak
Propojení - plyn
vysoký tlak
Olejové vyrovnávací
potrubí
10
12
12
16
16
22
22
25
28
28
18
18
18
22
22
18
18
18
18
18
6
6
6
6
6
[mm]
HCSU 2524 XRV+
HCSU 2804 XRV+
HCSU 3354 XRV+
HCSU 4004 XRV+
HCSU 4504 XRV+
Venkovní jednotky XRV+ třítrubkový systém
[mm]
[mm]
[mm]
Doplnění chladiva
Průměr potrubí - kapalina
Dodatečné množství chladiva
6
10
12
16
18
22
25
28
0,023
0,060
0,120
0,180
0,270
0,380
0,550
0,710
[mm]
Chybové
hlášení
[kg]
Průměry
potrubí
Diagnostické
tlačítko
[mm]
19
Chybové
hlášení
Průměry
potrubí
Diagnostické
tlačítko
KLIMAX TEPLICE s.r.o.
Teplická 45
417 23 KOŠŤANY
url: www.klimax.cz
e-mail: [email protected]
tel.: +420 417 568 023
fax.: +420 417 568 082

Podobné dokumenty

Ceník klimatizace Hokkaido - M

Ceník klimatizace Hokkaido - M HFIU  350  XAL  -­‐  HCKI  350  XA

Více

návod k obsluze

návod k obsluze Ochrana proti vysokému napětí napájecího kabelu invertorového modulu.

Více

HRADECKÉ NOVINY 4

HRADECKÉ NOVINY 4 QPKFOÎKFØUǏQǭFE[QSPWP[OǏOÎNLBOBMJ[BDFBƉ07 .VTÎNTFQǭJQPKJU 1MBUÎ[ÃLPONJ4CPWPEPWPEFDIBLBOB MJ[BDÎDIQSPWFǭFKOPVQPUǭFCV/JLPIPOFNǹßFNF OVUJULOBQPKFOÎ+FBMFOVUOÊWǏ...

Více

1. Prokletá komnata

1. Prokletá komnata rozmlouvali, dvě stříbrné mince. Armand sledoval vykulenýma očima obě mince, které se navzájem se slibným cinknutím srazily. „Daruj je těm dvěma hrdličkám, příteli. Jen ber! Vezmi si je,“ pobízel h...

Více

Implementace materiálové subroutiny do programu Abaqus

Implementace materiálové subroutiny do programu Abaqus Zadání subroutiny v Abaqus/CAE 1) Vytvoření vlastního materiálu Pro uvažovaný materiál je nutné zadat jeho hustotu, počet stavových proměnných (nutné zadat alespoň jednu, i když nebude nikterak vyu...

Více

Fortran

Fortran Jako ukázku vezměme subroutinu umat, ve které lze definovat vlastnı́ materiálový model pro Abaqus Standard. Abaqus obsahuje ješte explicitnı́ modul, v tom lze definovat vlastnı́ materiál v s...

Více