Opakování: punské války

Transkript

Opakování: punské války
Opakování: punské války
1. Zhlédněte dva krátké filmy a tvořte si myšlenkovou mapu, jež rozliší války
z pohledu Říma a Kartága – aplikace Mindomo.
https://www.youtube.com/watch?v=tTCKy4s60DQ&index=14&list=PLS2o0Lz49
gP2fqRbG4wsMcwQsGey21MXD
https://www.youtube.com/watch?v=DFzeEurW154
2. Společná kontrola, diskuse, shrnutí, ukázka zdařilých prací.
3. Doplňte údaje do připraveného shrnutí:
Punské války
 Punové bylo římské hanlivé označení pro………………………obyvatele
………………………….
 Punské války probíhaly v letech………………………………
 Příčinou válek bylo soupeření Říma a …………………………….
o nadvládu ve……………………………………………
 Záminkou k první punské válce (……………………………………..) byl spor o
bohaté sicilské město…………………………..
 Nejvýznamnější bitvou byla bitva u……………………………………….ostrovů
roku………………………….
 Válku vyhrál………………………..a získal nové
provincie:……………………………………
 V Hispánii založilo Kartágo nové silné město…………………………, jež ovládl
vojevůdce……………………………………..
 V druhé punské válce (…………………………………) zpočátku
vítězil………………….Prošel do Itálie přes ……………………….., vyhrál roku 218
př. n. l. u…………………………………………………..a roku 216 př. N. l. u
………………………Nakonec vytáhl k Římu – známý výrok:
„……………………………………………………………….. Na město však nakonec
nezaútočil.
 Ve válce nastal obrat. Římský
vojevůdce……………………………………………porazil město Saguntum a
nakonec donutil Hannibala opustit Itálii a jít na pomoc obléhanému
Kartágu.
 Roku 202 př. n. l. zvítězil Řím v bitvě u …………………a získal
provincii……………………
 Kartágo o rok později kapituloval, platilo válečné náhrady, ztratilo své
kolonie a nesmělo už válčit.
 Třetí punská válka probíhala v letech……………………………………………a byla
vlastně trestnou výpravou Říma proti Kartágu.
Roku…………………………………….bylo Kartágo dobyto, vypáleno a obyvatelé
prodáni do otroctví.
 Řím se stal pánem téměř celého……………………………………..

4. V rámci domácího opakování vypracujte testy na punské války:
http://testy.nanic.cz/testy/starovek/punske-valky/
http://testy.nanic.cz/testy/starovek/punske-valky-2./
Zdroje informací:
Punské války z pohledu Říma (online) dostupné z:
https://www.youtube.com/watch?v=tTCKy4s60DQ&index=14&list=PLS2o0Lz49gP2fqRbG4wsMc
wQsGey21MXD
Punské války z pohledu Kartága (online) dostupné z:
https://www.youtube.com/watch?v=DFzeEurW154
Testy na punské války (online) dostupné z:
http://testy.nanic.cz/testy/starovek/punske-valky/
http://testy.nanic.cz/testy/starovek/punske-valky-2./

Podobné dokumenty

Punské války - řešení • Punové bylo římské hanlivé označení pro

Punské války - řešení • Punové bylo římské hanlivé označení pro a roku 216 př. n. l. u Cann. Nakonec vytáhl k Římu – známý výrok: „Hannibal před branami!“ Na město však nakonec nezaútočil.  Ve válce nastal obrat. Římský vojevůdce Publius Cornelius Scipio poraz...

Více

Římská republika: Punské války

Římská republika: Punské války (Pyrenejský poloostrov) → odtud vypraveno vojenské tažení proti Římu v čele s vojevůdcem Hannibalem o přechod Hannibalova vojska (46 tisíc mužů) s válečnými slony přes Alpy a roku 218 př. n. l. vpá...

Více

V/2 Číslo dokumentu: VY_52_INOV

V/2 Číslo dokumentu: VY_52_INOV Tématická oblast: Datum vytvoření: Anotace:

Více

Dějiny a kultura starověkého Říma - otázka z - Dejiny

Dějiny a kultura starověkého Říma - otázka z - Dejiny 218 př. n. l. Hannibal překročil Alpy a zamířil do Říma => Římané překvapeni 217 př. n.l. bitva u Trasiminského jezera; Římané jsou poraženi 216 př. n. l. bitva u Kann; Římané znovu poraženi s obro...

Více

File

File Face Your Manga

Více

KARTY Android

KARTY Android sady, uč se, piš, přiřazuj

Více

Buenaventura Durruti

Buenaventura Durruti práce (Confederación Nacional del Trabajo, CNT), v níž si jeho radikální frakce vydobyla rozhodující vliv v roce 1931 po odchodu umírněného Ángela Pestani, pozdějšího zakladatele španělské Syndikal...

Více

PUNSKÉ VÁLKY Zápas Říma o nadvládu nad Středozemním

PUNSKÉ VÁLKY Zápas Říma o nadvládu nad Středozemním Příčina války mezi Kartágem a Římem: - nadvláda nad Středozemním mořem - záminkou byla snaha Kartága ovládnout řecké osady na Sicílii ( např.Syrakusy a Messina) tyto osady pak požádaly o pomoc Řím...

Více