Anti-virus software package

Transkript

Anti-virus software package
Anti-virus software package
Info
Version
2
Publish date
05.04.2012 14:51
Url
http://com.mercell.com/permalink/31362010.aspx
Change date
05.04.2012 14:51
External tender id
108985-2012
Tender type
Vertragszuteilung
Document type
Vergebene Aufträge
Procurement procedure
Offenes Verfahren
Contract type
Lieferauftrag
Regulations
Europäische Gemeinschaften, mit GATT-Beteiligung
Assignment criteria
Lowest price
Buyer
Company
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Department
Policejní prezidium ČR, Pelléova 21, Praha 6
Address
Poštovní schránka 160
Zip/city
16041 Praha 6
CZECH REPUBLIC
Telephone
+420 97 48 35 76 9
Fax
+420 97 48 35 64 3
Version changes
Contract award
Description
Original text:
Předmětem plnění zakázky je dodávka uceleného řešení ochrany počítačů a mobilních zařízení před škodlivým SW a hackerskými
útoky formou nevýhradních, časově neomezených užívacích práv k neomezené multilicenci antivirového systému pro koncová
zařízení Policie ČR na 4 roky.
13.10.2016 01:52
Page 1 of 6
Assignment
Section V: Award of contract
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken E-mail: Telephone: Fax: ESET Software, spol. s r.o. Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7, CZECH REPUBLIC, [email protected]
+420 233090233 +420 233090230
Original text:
Dodávka softwaru pro antivirovou ochranu.
Oddíl V: Zadání zakázky
V.1) Datum zadání zakázky: 22.3.2012
V.2) Informace o nabídkách Počet obdržených nabídek: 003
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: V.3) Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána E-mail: Tel.: Fax: ESET Software, spol. s r.o. Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7, ČESKÁ REPUBLIKA, [email protected] +420
233090233 +420 233090230
Ext. description
13.10.2016 01:52
Page 2 of 6
Contract award notice
Supplies
2012/S 67-108985
Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Contact point(s): For the attention of: Telephone: E-mail: Fax: Česká republika - Ministerstvo vnitra, Poštovní schránka 160,
Policejní prezidium ČR, Pelléova 21, Praha 6, Ing. Klára Šalátová, 160 41 Praha 6, CZECH REPUBLIC +420 974835769, [email protected] +420 974835643
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)
48761000
Description
Anti-virus software package.
II.2) Total final value of contract(s)
II.2.1) Total final value of contract(s)
Value: 8 083 200,00 CZK
Including VAT. VAT rate (%) 20,0
Section V: Award of contract
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken
E-mail: Telephone: Fax: ESET Software, spol. s r.o. Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7, CZECH REPUBLIC, [email protected]
+420 233090233 +420 233090230
V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract: Value: 9 600 000,00 CZK
Including VAT. VAT rate (%) 20,0
Total final value of the contract: Value: 8 083 200,00 CZK
Including VAT. VAT rate (%) 20,0
Original text:
Oznámení o zadání zakázky
13.10.2016 01:52
Page 3 of 6
Dodávky
2012/S 67-108985
Směrnice 2004/18/ES
Oddíl I: Veřejný zadavatel
I.1) Název, adresa a kontaktní místo/místa
Kontaktní místo: K rukám: Tel.: E-mail: Fax: Česká republika - Ministerstvo vnitra, Poštovní schránka 160, Policejní prezidium
ČR, Pelléova 21, Praha 6, Ing. Klára Šalátová, 160 41 Praha 6, ČESKÁ REPUBLIKA +420 974835769, [email protected] +420
974835643
I.2) Druh veřejného zadavatele
Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek
I.3) Hlavní předmět činnosti
Veřejný pořádek a bezpečnost
I.4) Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ano
Policejní prezidium, odbor veřejných zakázek, Ministerstvo vnitra, poštovní schránka 160, 160 41 Praha 6, ČESKÁ REPUBLIKA
Oddíl II: Předmět zakázky
II.1) Popis
II.1.1) Název přidělený zakázce
Antivirová ochrana pro Policii ČR.
II.1.2) Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Dodávky
Koupě
Kód NUTS CZ0
II.1.3) Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
II.1.4) Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)
Dodávka softwaru pro antivirovou ochranu.
II.1.5) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
48761000
II.1.6) Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ano
II.2) Celková konečná hodnota zakázky či zakázek
II.2.1) Celková konečná hodnota zakázky či zakázek
Hodnota: 8 083 200,00 CZK
13.10.2016 01:52
Page 4 of 6
Včetně DPH. Sazba DPH (%) 20,0
Oddíl IV: Řízení
IV.1) Druh řízení
IV.1.1) Druh řízení
Otevřené
IV.2) Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1) Kritéria pro zadání zakázky
Nejnižší nabídková cena
IV.2.2) Informace o elektronické dražbě
IV.3) Administrativní informace
IV.3.1) Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem
PPR-16384/ČJ-2011-0099EC
IV.3.2) Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
Oznámení o zakázce
Číslo oznámení v Úř. věst: 2011/S 249-406172 ze dne 16.12.2011
Oddíl V: Zadání zakázky
V.1) Datum zadání zakázky:
22.3.2012
V.2) Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 003
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: V.3) Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
E-mail: Tel.: Fax: ESET Software, spol. s r.o. Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7, ČESKÁ REPUBLIKA, [email protected] +420
233090233 +420 233090230
V.4) Údaje o hodnotě zakázky
Původní předpokládaná celková hodnota zakázky: Hodnota: 9 600 000,00 CZK
Včetně DPH. Sazba DPH (%) 20,0
Celková konečná hodnota zakázky: Hodnota: 8 083 200,00 CZK
Včetně DPH. Sazba DPH (%) 20,0
V.5) Informace o subdodávkách
Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky: ne
13.10.2016 01:52
Page 5 of 6
Oddíl VI: Doplňující informace
VI.1) Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
VI.2) Další informace:
VI.3) Odvolací řízení
VI.3.1) Subjekt odpovědný za odvolací řízení
E-mail: Tel.: Fax: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, tř. Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno, ČESKÁ REPUBLIKA, [email protected]
+420 542167811 +420 542167115
VI.3.2) Podání odvolání
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání: Podmínkou pro podání návrhu je podání námitek k zadavateli, které je nutné
doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit
do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů
od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.
VI.3.3) Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
E-mail: Tel.: Fax: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, tř. Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno, ČESKÁ REPUBLIKA, [email protected]
+420 542167811 +420 542167115
VI.4) Datum odeslání tohoto oznámení:
27.3.2012
CPV codes
Code
Description
48761000
Antivirensoftwarepaket.
13.10.2016 01:52
Page 6 of 6

Podobné dokumenty

Buses and coaches

Buses and coaches E-mail: Telephone: Fax: TEZAS servis a.s. Panelová 286/6, 190 15 Praha 9 - Satalice, CZECH REPUBLIC,  [email protected] +420

Více

Tyres for heavy/light-duty vehicles

Tyres for heavy/light-duty vehicles V.2) Informace o nabídkách Počet obdržených nabídek: 3 V.3) Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána Koldi s.r.o. Kvítková 373 760 01 Zlín ČESKÁ REPUBLIKA Tel.: +420 577430707 Fax: +4...

Více

CNC lathe

CNC lathe CNC lathe Info Version

Více

Police uniforms

Police uniforms V.5) Informace o subdodávkách Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky: ne Oddíl VI: Doplňující informace VI.1) Informace o financování z prostředků Evropské unie Zakázka se vzta...

Více

Police uniforms

Police uniforms VI.1) Informace o financování z prostředků Evropské unie Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne VI.2) Další informace: VI.3) Odvolací řízení VI....

Více

Off-road vehicles

Off-road vehicles Url http://com.mercell.com/permalink/38307143.aspx

Více

Police uniforms

Police uniforms V.5) Informace o subdodávkách Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky: ne Oddíl VI: Doplňující informace VI.1) Informace o financování z prostředků Evropské unie Zakázka se vzta...

Více