mako příslušenství pro nestandardní řešení

Komentáře

Transkript

mako příslušenství pro nestandardní řešení
mako® pøíslušenství pro nestandardní øešení
Je jedno jaký zvláštní pøípad potøebujete vyøešit, u nás najdete to správné pøíslušenství. A se jedná o montážní sety
pro okna, pøes speciální rohové spojky po profily a náhradní sítì, s pøíslušenstvím od mako® nezùstane žádné pøání
nesplnìno..
artikl
barva
velikost
è.zboží
cena
bal.
EAN kód
4002168..
Montážní pøíslušenství
1
mako® easyCLIP
Inovativní a patentovaná montážní pera pro montáž zcela
bez vrtání a šroubování. 6 ks v balení.
mako® montážní panty
3 ks panty, potaženy práškovou barvou, vèetnì úchytky,
magnetického uzávìru a šroubù.
mako® závìsy pro zavìšení
4 ks závìsy pro zavìšení ochranných rámù.
8899 26
10
..888991
bílá
hnìdá
8899 14
8899 15
5
5
..889837
..889844
8899 21
8899 23
5
5
..889943
..889950
pøírodní
pøírodní
13 mm
23 mm
2
mako® montážní set pro dveøe slimLINE
3 ks panty, 4 ks rohové spojky a 2 ks T spojky,
úchytka z plastu, vhodné pro è. zboží 885000 a 885003.
bílá
hnìdá
8851 30
8851 31
5
5
..887161
..887178
3
mako® montážní set pro okna easyCLIP
4 ks rohová spojka, 1 ks úchytka, 6 ks pero easyCLIP.
Vhodné pro è. zboží 885100 až 885115.
bílá
hnìdá
8851 40
8851 41
5
5
..887185
..887192
4
mako® rohová spojka pro okna a dveøe
2 ks v balení.
bílá
hnìdá
8851 90
8851 91
5
5
..875120
..875137
mako® T spojka
2 ks T spojky, k sestavení dveøních rámù a xxl hliníkových
rámù.
bílá
hnìdá
8851 92
8851 93
5
5
..875144
..875151
mako® støedová spojka
2 ks spojka pro støedovou pøíèku dveøí ALU Komfort.
bílá
hnìdá
8851 94
8851 95
5
5
..875168
..875175
mako® zaklapávací rámy pro sítì
4 samolepící plastové profily 25 mm, vhodné pro všechny
polyesterové a sklotextilní sítì.
bílá
hnìdá
130 x 130 cm
130 x 130 cm
8838 00
8838 01
5
5
..883804
..883811
mako® upevòovací sada
Samolepící páska šíøe 10 mm vèetnì padnoucí krycí
pásky, sí bude fixována ze dvou stran.
bílá
èerná
5600 cm
5600 cm
8835 20
8835 21
5
5
..883545
..883514
5
16
pøírodní
®
INE
mako slimL
Profil
stabilní
• extrémnìorovému systému
díky tøíkom
design
• elegantnríofil,
kulacený p
ixace
neviditelná f
6
5
1
2
3
artikl
7
8
4
barva
velikost
è.zboží
cena
bal.
EAN kód
4002168..
mako® sítì proti hmyzu ze skelné tkaniny
Baleno samostatnì, velmi stabilní sklotextilní tkanina
s vláknem potaženým umìlou složkou. Odolná proti UV,
opotøebení a protržení.
Montovatelná s následujícími variantami:
hliníkový rámový systém, zaklapávací systém, upevòovací
sada.
bílá
èerná
100 x 120 cm
100 x 120 cm
8846 00
8846 01
6
6
..884603
..884610
bílá
èerná
140 x 150 cm
140 x 150 cm
8848 00
8848 01
6
6
..884801
..884818
bílá
èerná
150 x 250 cm
150 x 250 cm
8849 00
8849 01
6
6
..884900
..884917
mako® sítì proti hmyzu - sklotextilní tkanina - metráž
Velice stabilní tkanina s vláknem potaženým umìlou
složkou. Odolné proti opotøebení a protržení.
bílá
èerná
120 x 3000 cm
120 x 3000 cm
8861 00
8861 01
1
1
..886102
..886119
pøírodní
pøírodní
100 x 120 cm
140 x 150 cm
8856 02
8858 00
6
6
..885624
..885808
pøírodní
150 x 250 cm
8859 00
6
..885907
mako® slimLINE rámový profil
Hliníkový profil 30 mm široký, 10 mm tlouška. Vhodný pro
rámy na okna a dveøe v balení vè. lišty pro uchycení sítì.
bílá
hnìdá
150 cm
150 cm
8851 50
8851 53
5
5
..887109
..887116
mako® slimLINE rámový profil
Hliníkový profil 30 mm široký, 10 mm tlouška. Vhodný pro
rámy na okna a dveøe.
bílá
hnìdá
220 cm
220 cm
8851 80
8851 83
5
5
..875106
..875113
mako® slimLINE støedová pøíèka
Hliníkový profil 30 mm široký, 10 mm tlouška. Poskytuje
oknùm a dveøím velkých rozmìrù dodateènou stabilitu
v balení vèetnì 2ks lišty pro uchycení sítì.
bílá
hnìdá
150 cm
150 cm
8851 60
8851 63
5
5
..887123
..887130
mako® spodní nárazový plech
Hliník 90 mm vysoký.
Chrání ochrannou sí pøed protržením a nárazy.
bílá
hnìdá
150 cm
150 cm
8851 70
8851 73
5
5
..887147
..887154
Sítì v rolích
6
7
mako® hliníková sí proti hmyzu
Baleno samostatnì. Protkáno hliníkovým drátem. Malá oka,
dobrá ochrana proti hmyzu a malým hlodavcùm. Speciálnì
použitelné pro sklepní okna a pùdní prostory.
mako® slimLINE profily
8
17

Podobné dokumenty

Katalog 2012-2013 - BlaserShop > / Blaser

Katalog 2012-2013 - BlaserShop > / Blaser ochrana v obzvlášť namáhané oblasti kolen díky elastickým canvas vsadkám. Perfektní doplnění: systém kapes s dostatkem místa pro lovecké potřeby. Perfektní robustní letní kalhoty.

Více

Zpravodaj ZETOR Brno

Zpravodaj ZETOR Brno Nitra/Brno • Necelé ètyøi mìsíce od zahájení sériové výroby nového typu traktoru znaèky Zetor slaví jeho výrobce úspìch v mezinárodní soutìži. Na mezinárodní zemìdìlské výstavì Agrokomplex 2004 v N...

Více

SunShield fólie

SunShield fólie Ceny od 400,-Kč/m2

Více

dorma bts 84

dorma bts 84 napø. plochý hranol, pøesazení o 3, ètyøhran a zasouvací osy pro pøíslušenství, které není specifické pro DORMA. Univerzální krycí deska Volitelnì nerezová ocel nebo mosaz matnì kartáèovaná.

Více

Katalog Eclisse

Katalog Eclisse Po 100 000 zavøení a otevøení nebyly u nosných vozíèkù zaznamenány žádné funkèní zmìny. Nosné vozíèky se také vyznaèují nejvyššími hodnotami korozivzdornosti (4.tøída) po 240 hodinách ve slaném vlh...

Více

Karta Gwarancyjna_CZ - Pol

Karta Gwarancyjna_CZ - Pol 10 let se vztahuje na tìsnost skel od data výrobky, od potvrzeného data nákupu. Záruka se prodlužuje o dobu opravy reklamované souèásti (výrobku), která se poèítá od dne oznámení reklamace do dne p...

Více

Všeobecný návod na montáž skříní

Všeobecný návod na montáž skříní -pøi montáži mìjte výrobek položen nebo postaven na èisté vodorovné podložce,aby nedošlo k poškození povrchu -excentrické spojovací prvky viz. obr. c) slouží pøedevším ke stažení dílcù k sobì (obrá...

Více