Návod k obsluze pro ENA Micro 1

Transkript

Návod k obsluze pro ENA Micro 1
ww
.cz
p
ww
w.
co
.cz
co
.
pe
tra
ww
w.
cz
co
.
pe
tra
ww
w.
cz
p
cz
ww
w.
co
.
.cz
co
cz
co
.
cz
co
.
cz
co
.
cz
co
.
co
.
w
pe
tra
c
cz
ww
w.
pe
tra
ww
w.
cz
cz
c
w.
pe
tra
co
.
et
ra
w.
p
co
.
pe
tra
ww
w.
cz
ww
ra
et
w.
p
.cz
co
.
pe
tra
ww
w.
pe
tra
ww
w.
.cz
co
ra
.cz
co
ra
ww
ra
et
w.
p
ww
co
.cz
ra
et
w.
p
ww
pe
tra
ww
w.
tra
w.
pe
ww
et
ww
w.
p
.cz
co
.cz
pe
t
w.
co
ra
et
w.
p
ww
pe
tra
.cz
co
pe
tra
ww
w.
co
.cz
cz
w.
ww
pe
tra
w.
ww
ra
w.
pe
t
ww
ra
co
.cz
.p
et
ww
w
.cz
co
ra
co
.cz
.p
et
ww
w
.cz
co
ra
pe
tra
w.
co
pe
tra
.cz
co
w.
ww
pe
tra
w.
cz
ww
cz
co
.
pe
tra
w.
co
.cz
pe
tra
w.
co
.
tra
ww
ww
et
w.
p
ww
co
.cz
ra
w.
pe
t
co
.cz
ra
w.
pe
t
ww
.p
et
ra
ww
w
Návod k obsluze pro ENA Micro 1
co
.
cz
pe
tra
cz
co
.
cz
co
.
ww
w.
ww
w.
cz
co
.
cz
pe
tra
ww
w.
pe
tra
ww
co
pe
tra
w.
ww
ww
cz
co
.
tra
19
20
w.
co
.cz
pe
tra
w.
ww
co
w.
cz
co
.
pe
tra
w.
ww
18
.cz
pe
tra
ww
w
co
ra
et
p
Technická data
w.
p
cz
co
.
pe
tra
9
co
.cz
Přeprava a ekologická likvidace
19
Přeprava / Vyprázdnění systému ................................................................................................................................. 19
Ekologická likvidace ....................................................................................................................................................... 19
ww
17
.cz
.p
et
ww
w.
ra
co
.cz
ww
w.
pe
tra
co
.
ww
w.
ra
co
.cz
.p
et
ww
w
Možné problémy
8
.cz
7
2
p
co
tra
w.
pe
ww
co
.cz
ra
w.
pe
t
ww
.cz
co
.p
et
ra
ww
w.
.cz
ww
w.
p
.cz
co
pe
tra
w.
ww
co
.cz
Zprávy na symbolovém displeji
ww
w
6
10 JURA kontaktní údaje / Právní informace
cz
co
.
ww
w.
.cz
co
et
ra
ww
.cz
co
pe
tra
w.
ww
ra
w.
pe
t
ww
pe
tra
.cz
co
ra
et
w.
p
.cz
co
ra
et
w.
p
ww
co
.cz
ra
pe
tra
ra
ww
ra
co
.cz
w.
p
et
pe
tra
co
.
ww
w.
cz
w.
p
et
Důležité informace
6
Použití přístroje ................................................................................................................................................................. 6
Pro vaši bezpečnost ......................................................................................................................................................... 6
1 Příprava a první použití
7
Umístění přístroje ............................................................................................................................................................. 7
Naplnění zásobníku zrnkové kávy................................................................................................................................. 7
První použití přístroje ...................................................................................................................................................... 7
První použití přístroje s filtrační patronou .................................................................................................................. 8
První použití přístroje bez filtrační patrony ................................................................................................................ 8
Nastavení mlýnku ............................................................................................................................................................. 9
Naplnění zásobníku vody................................................................................................................................................ 9
Určení stupně tvrdosti vody ........................................................................................................................................... 9
2 Příprava
10
Ristretto, espresso a káva ............................................................................................................................................. 10
Trvalé nastavení množství vody pro 1 šálek.............................................................................................................. 10
Mletá káva ........................................................................................................................................................................ 10
3 Denní úkony
11
Zapnutí přístroje .............................................................................................................................................................. 13
Denní údržba .................................................................................................................................................................... 13
Vypnutí přístroje .............................................................................................................................................................. 11
4 Nastavení trvalých hodnot v programovacím módu
12
Vložení a aktivace filtru .................................................................................................................................................. 12
Nastavení tvrdosti vody ................................................................................................................................................. 12
5 Údržba
13
Čištění přístroje ................................................................................................................................................................ 13
Odvápnění přístroje ....................................................................................................................................................... 14
Výměna filtru ................................................................................................................................................................... 15
Odvápnění zásobníku na vodu .................................................................................................................................... 16
Čištění zásobníku na kávová zrna ............................................................................................................................... 16
ww
.cz
pe
t
w.
cz
w.
pe
t
4
pe
tra
ra
co
.
ww
w.
cz
co
.
ww
w.
cz
co
.
et
ra
w.
p
ww
Ovládací prvky
cz
pe
tra
c
w
c
w.
pe
tra
Vaše ENA Micro 1
cz
pe
tra
co
.
co
.
ww
w.
cz
Dávejte vždy pozor na každou informaci označenou symbolem UPOZORNĚNÍ
popřípadě VAROVÁNÍ. Zvýrazněné slovo VAROVÁNÍ zdůrazňuje možné nebezpečí
vážného zranění, signální slovo UPOZORNĚNÍ možné mírné nebezpečí.
cz
co
.
p
ww
w.
cz
co
.
cz
co
.
pe
tra
p
ww
w.
.cz
ww
w.
co
.cz
pe
tra
co
pe
tra
w.
ww
tra
co
.
cz
ww
w.
.cz
pe
tra
co
w.
ww
co
.cz
pe
tra
w.
ww
pe
tra
ww
w.
ra
co
.cz
.p
et
ww
w
cz
co
.
pe
tra
w.
ww
co
.
pe
tra
cz
co
.
pe
tra
ww
w.
ra
co
.cz
.p
et
ww
w
.cz
co
ra
et
w.
p
ww
ww
w.
.cz
co
ww
co
.cz
ra
w.
pe
t
ww
.cz
co
.p
et
ra
ww
w
tra
w.
pe
.cz
co
pe
tra
w.
ww
co
.cz
ra
w.
pe
t
cz
pe
tra
ww
w.
.cz
ww
w.
p
.cz
co
pe
tra
w.
ww
co
.cz
ra
ww
co
et
ra
ww
ra
et
w.
p
ww
cz
w.
pe
t
ww
w.
co
w.
p
et
ra
Pobídka k akci. Symbol znamená, že jste vyzváni k provedení nějakého úkonu.
Informace a tipy pro Vás, jak provádět některé věci na Vašem automatickém
kávovaru ENA snadněji.
co
w.
.cz
w.
p
ww
Použité symboly
T
E
.cz
pe
t
ra
co
.cz
et
pe
tra
Symbol UPOZORNĚNÍ je určen pro zaměření Vaší pozornosti k podezřelým okolnostem, které by mohly způsobit poškození přístroje.
ra
UPOZORNĚNÍ
co
.
ww
w.
cz
co
.
ww
.cz
w.
p
et
ra
JUPOZORNĚNÍ
JVAROVÁNÍ
cz
pe
tra
co
.
ww
w.
cz
co
.
et
ra
w.
p
ww
Varování
cz
pe
tra
c
w
c
w.
pe
tra
Popis symbolů
3
ww
.cz
.p
et
ww
w
p
ww
w.
co
.cz
co
.
cz
co
.
cz
p
cz
ww
w.
co
.
.cz
co
cz
co
.
cz
co
.
cz
co
.
cz
co
.
co
.
w
pe
tra
c
cz
ww
w.
pe
tra
ww
w.
cz
cz
c
w.
pe
tra
co
.
et
ra
w.
p
co
.
pe
tra
ww
w.
cz
ww
ra
et
w.
p
.cz
co
.
pe
tra
ww
w.
pe
tra
ww
w.
.cz
co
ra
.cz
co
ra
ww
ra
et
w.
p
ww
co
.cz
ra
et
w.
p
ww
pe
tra
ww
w.
tra
w.
pe
ww
et
ww
w.
p
.cz
co
.cz
pe
t
w.
co
ra
et
w.
p
ww
pe
tra
.cz
co
pe
tra
ww
w.
pe
tra
ww
w.
pe
tra
ww
w.
ra
co
.cz
co
.cz
ra
cz
w.
ww
pe
tra
w.
ww
co
.cz
ra
w.
pe
t
ww
co
.cz
ra
co
.cz
.p
et
ww
w
Zásobník zrnkové kávy s aroma krytem
Ventilační otvory
Tlačítko zapnutí/vypnutí (On/Off)
Výškově stavitelná výpust kávy
Odkapávací rošt
pe
tra
w.
co
pe
tra
.cz
co
w.
ww
pe
tra
w.
cz
ww
.cz
co
ra
.cz
co
5
6
7
8
9
co
.
cz
co
.
pe
tra
w.
co
.cz
pe
tra
w.
ww
et
w.
p
ww
.p
et
ra
Zásobník vody
Přívodní kabel (zadní část přístroje)
Zásobník zbytků kávy
Odkapávací miska
tra
ww
4
1
2
3
4
ww
w
ra
w.
pe
t
ww
w.
pe
t
Ovládací prvky
.cz
.cz
co
pe
tra
p
ww
w.
co
.
pe
tra
ww
w.
cz
co
.
cz
p
cz
ww
w.
co
.
.cz
co
cz
co
.
cz
co
.
cz
co
.
cz
co
.
co
.
w
pe
tra
c
cz
ww
w.
pe
tra
ww
w.
cz
cz
c
w.
pe
tra
co
.
et
ra
w.
p
co
.
pe
tra
ww
w.
cz
ww
ra
et
w.
p
.cz
co
.
pe
tra
ww
w.
pe
tra
ww
w.
Kryt ovladače hrubosti mletí
Nastavení hrubosti mletí
pe
tra
ww
w.
.cz
co
ra
et
.cz
co
ra
ww
ra
et
w.
p
ww
co
.cz
ra
et
w.
p
ww
.cz
co
ra
et
ww
w.
p
.cz
co
tra
w.
pe
ww
.cz
co
pe
tra
ww
w.
co
.cz
ra
pe
tra
ww
w.
Síla kávy ‘normální’
Síla kávy ‘silné’
Symbol ristretto
Symbol espresso
Symbol káva
co
pe
tra
w.
w.
co
.cz
<
ww
pe
tra
w.
<
>
ra
co
.cz
.p
et
ww
w
ra
co
.cz
.p
et
ww
w
w.
pe
t
;
_
ww
cz
ww
cz
co
.
.cz
ww
pe
tra
w.
ww
pe
tra
w.
ww
w.
p
ww
pe
t
w.
3
4
co
.
co
.cz
pe
tra
w.
pe
tra
w.
co
ra
.cz
Symbolový displej
%
Symbol odvápnění
$
Symbol filtr
7 Symbol čištění
b
Symbol nádoba na vodu
v Symbol mletá káva
W Symbol zásobník zbytků
co
co
.cz
ra
cz
Kryt násypky pro mletou kávu
Násypka pro mletou kávu
tra
ww
ww
et
w.
p
ww
.p
et
ra
co
.cz
ra
1
ww
w
w.
pe
t
ww
w.
pe
t
1
2
5
pe
tra
cz
cz
co
.
cz
co
.
pe
tra
ww
w.
p
ww
w.
cz
co
.
cz
co
.
pe
tra
ww
w.
.cz
.cz
ww
w.
pe
tra
co
w.
ww
cz
co
.
tra
p
ww
w.
co
pe
tra
ww
co
.cz
pe
tra
w.
pe
tra
ww
w.
co
.cz
pe
tra
w.
cz
co
.
pe
tra
ww
pe
tra
cz
co
.
pe
tra
ww
w.
ra
co
.cz
.p
et
ww
w
.cz
ww
w.
ww
w.
p
et
ra
co
Nikdy sami neotvírejte a neopravujte přístroj. Neupravujte nijak přístroj způsobem, který není popsán
v tomto návodu. Přístroj obsahuje součásti, které
jsou pod elektrickým proudem. Pokud budou otevřeny, hrozí nebezpečí vážného zranění. Opravy
mohou být provedeny pouze servisem schváleným
JURA, který používá originální náhradní díly
a příslušenství.
6
cz
co
.
ww
w.
.cz
co
tra
w.
pe
Nebezpečí pro děti a osoby se sníženou schopností
ovládat přístroj:
Z Přístroj není vhodný k tomu, aby jej ovládaly
děti nebo osoby se sníženou schopností ovládání.
Z Přístroj může být používán pouze osobami,
které jsou schopny jej bezpečně ovládat.
.p
et
ww
w
.cz
co
.p
et
ra
ww
w
ra
co
.cz
ra
w.
pe
t
ww
ra
w.
pe
t
ww
co
.cz
pe
tra
w.
ww
co
.cz
ra
co
.cz
ww
co
Pokud tak učiníte, můžete se vyhnout nebezpečí
elektrického šoku, které by mohlo ohrozit Váš život:
Z Nikdy nepoužívejte přístroj, který je poškozen
nebo má vadný přívodní kabel.
Z Pro informaci co dělat v případě poškození,
např. je-li cítit spálenina, bezprostředně odpojte
přístroj od hlavního přívodu a kontaktujte JURA
servisní středisko.
Z Jestliže je přívodní kabel tohoto přístroje poškozen, musí být opraven buď přímo u servisního
střediska JURA, nebo jím schváleném servisu.
Z Ujistěte se, že váš přístroj ENA i přívodní kabel
nejsou umístěny poblíž nějakého zdroje tepla či
horkého povrchu.
Z Vždy se pečlivě ujistěte, že přívodní kabel není
zachycen a netře se o ostrou hranu.
ww
pe
tra
.cz
co
ra
et
ww
w.
p
.cz
w.
cz
Prosím, pečlivě a pozorně si přečtete následující
bezpečnostní informace.
w.
pe
t
ww
w.
.cz
co
ra
et
w.
p
pe
tra
ww
co
.cz
w.
p
et
ra
ww
co
w.
Pro vaši bezpečnost
co
.
ww
w.
cz
co
.
ww
Před použitím přístroje si vždy pečlivě přečtěte
a dodržujte všechny tyto pokyny. Záruční servis se
nevztahuje na poškození nebo poruchy způsobené
nedodržením pokynů v tomto návodu k obsluze.
Uchovávejte tento návod poblíž Vašeho přístroje
a případně předejte dalšímu uživateli.
.cz
pe
t
ra
co
.cz
w.
p
et
ra
ww
.cz
w.
p
et
Tento přístroj je navržen a zhotoven pro nekomerční
použití. Měl by být používán pouze pro přípravu
kávy a k ohřátí mléka nebo vody. Využití pro jiné
účely je nevhodné a bude posuzováno jako porušení
podmínek provozu. JURA Elektroapparate AG nemůže nést odpovědnost za následky nevhodného
používání.
Poškozený přístroj není bezpečný a mohly by způsobit zranění nebo požár. Nepoužívejte takový
přístroj a zabraňte škodám a nebezpečí zranění.
Z Nikdy nenechávejte přívodní kabel volně viset.
Přívodní kabel by tak mohl být stržen nebo poškozen.
Z Ochraňujte Váš kávovar ENA před přírodními
povětrnostními vlivy, jako je např. déšť, mráz
nebo sluneční světlo.
Z Nedávejte přístroj, kabely nebo zástrčku do
vody.
Z Nedávejte přístroj nebo jakoukoli jednotlivou
jeho část do myčky na nádobí.
Z Vypněte síťový vypínač před každým mechanickým čištěním. Kávovar ENA vždy otírejte spíše
vlhkou než mokrou utěrkou a chraňte ji před
dlouhodobým stykem s vodou.
Z Připojujte přístroj pouze k napětí, které odpovídá informacím na výrobním štítku. Výrobní štítek se nachází na spodní straně přístroje. Další
technické informace najdete v tomto návodu
k obsluze (viz kapitola 9 ‘Technická data’).
Z Používejte pouze doporučené ošetřující přípravky. Používání doplňků, které nejsou doporučeny
a prověřeny firmou JURA mohou poškodit Váš
kávovar ENA.
Z Nepoužívejte kávová zrna upravená různými
přídavky nebo karamelizovaná kávová zrna.
Z Zásobník na vodu plňte vždy pouze studenou,
čerstvou pitnou vodou.
Z Pokud budete delší dobu nepřítomni, vypněte
přístroj a odpojte ze zásuvky.
pe
tra
ra
co
.
ww
w.
cz
co
.
ww
w.
cz
co
.
et
ra
w.
p
ww
Použití přístroje
cz
pe
tra
c
w
c
w.
pe
tra
Důležité informace
pe
tra
co
.
ww
w.
cz
co
.
cz
co
.
pe
tra
ww
w.
p
ww
w.
cz
co
.
cz
co
.
pe
tra
p
ww
w.
.cz
co
pe
tra
w.
ww
tra
co
.
cz
ww
w.
.cz
pe
tra
co
w.
ww
co
.cz
pe
tra
w.
ww
ww
w.
co
.cz
.p
et
ww
w
cz
co
.
pe
tra
w.
ww
pe
tra
ww
w.
ra
co
.cz
.p
et
ENA používat s nebo bez filtrační patrony
CLARIS Blue.
ww
w
.cz
w.
p
ww
cz
ww
w.
E Nyní se rozhodněte, zda chcete Váš přístroj
et
ra
co
UPOZORNĚNÍ
Kávová zrna, která jsou upravená přídavnými látkami
(např. cukrem), předemletá nebo instantní káva
může poškodit mlýnek.
T Pro plnění zásobníku zrnkové kávy používejte pouze čistá a kvalitní kávová zrna.
pe
tra
cz
co
.
pe
tra
Předpoklad: Zásobník na kávová zrna je naplněn.
T Zasuňte zástrčku přívodního kabelu do elektrické zásuvky.
T Stiskněte tlačítko On/Off pro zapnutí přístroje.
Symbol odvápnění % a symbol filtru $ svítí.
ra
co
.cz
ra
w.
pe
t
ww
.cz
co
.p
et
ra
co
.
.cz
w.
pe
tra
co
J VAROVÁNÍ
Pokud je přístroj napájen poškozeným přívodním
kabelem, hrozí nebezpečí elektrického úrazu.
T Nikdy nepoužívejte přístroj, jehož přívodní
elektrický kabel je poškozen.
Naplnění zásobníku zrnkové kávy
ww
w
Pokud je přístroj vypnut tlačítkem On/Off je
spotřeba elektrické energie nulová.
ww
co
.cz
pe
tra
w.
ww
co
.cz
ra
w.
pe
t
ww
w.
ra
E
et
ww
w.
p
.cz
co
w.
ww
co
.cz
ra
Když budete umísťovat Váš kávovar ENA, prosím,
mějte na paměti následující:
 Položte přístroj ENA vodorovně na rovný povrch
odolný vůči vodě.
 Vyberte pro ENA kávovar takové místo, které je
chráněno proti přehřátí. Ujistěte se, že odvětrávací otvory nejsou zakryty.
ww
cz
.cz
co
ww
.cz
co
pe
tra
(www.jura.com) můžete najít zajímavé
a nejnovější informace o Vašem modelu ENA
a všech aspektech ze světa kávy.
Umístění přístroje
pe
tra
.cz
co
ra
et
w.
p
.cz
co
ra
et
w.
p
ww
E Navštivte nás na internetu. Na stránkách JURA
cz
co
.
ww
w.
cz
co
.
ra
et
w.
p
ww
co
.cz
ra
w.
Tato kapitola Vám přináší informace, které potřebuje
pro bezproblémové používání Vašeho ENA přístroje.
Krok za krokem připravíte Váš přístroj ENA pro Vaše
první kávové zážitky.
w.
pe
t
Pokud spouštíte Váš přístroj ENA poprvé, můžete se
rozhodnout zda budete používat filtrační patronu
CLARIS Blue nebo ne. Pokud je tvrdost vody 10° dH a
více, doporučujeme používat filtrační patronu.
Pokud neznáte tvrdost vaší vody, nejprve ji zjistěte
(viz kapitola 1 ‘Příprava a první použití – Určení
stupně tvrdosti vody’).
pe
tra
ra
et
w.
p
ww
První použití přístroje
ww
w.
co
.
ww
w.
cz
w.
p
ww
.cz
pe
t
1 Příprava a první použití
Odejměte aroma kryt zásobníku kávových zrn.
T Vyjměte veškeré nečistoty nebo cizí předměty ze zásobníku.
T Naplňte zásobník zrnkovou kávou
T Uzavřete zásobník aroma krytem.
pe
tra
cz
co
.
et
ra
cz
pe
tra
c
w
c
w.
pe
tra
Bezpečné zacházení s filtrační patronou CLARIS Blue:
 Filtrační patrony CLARIS Blue by měly být uchovávány mimo dosah dětí.
 Filtrační patrony CLARIS Blue uchovávejte
v suchém, zataveném balení.
 Filtrační patrony CLARIS Blue chraňte před
vlivem horka a přímého slunečního záření.
 Nepoužívejte poškozené filtrační patrony CLARIS
Blue.
 Neotvírejte filtrační patrony CLARIS Blue.
7
pe
tra
co
.
ww
w.
cz
cz
co
.
cz
co
.
pe
tra
ww
w.
cz
cz
co
.
pe
tra
.cz
ww
w.
p
ww
w.
ww
w.
pe
tra
co
.cz
co
pe
tra
w.
ww
cz
co
.
tra
p
ww
w.
co
.
pe
tra
ww
w.
co
.cz
pe
tra
w.
ww
co
.cz
pe
tra
w.
ww
pe
tra
cz
co
.
pe
tra
ww
w.
ra
co
.cz
Symboly <, < a > blikají. Systém se plní
vodou a voda teče přímo do odkapávací
misky.
Proces se automaticky ukončí. Přístroj se
zahřívá.
Symboly <, < a > blikají. Přístroj se proplachuje, voda teče z výpusti. Proplach se
automaticky ukončí. Symboly Ristretto <,
Espresso < a Káva > a symbol pro ‘silnou’
kávu _ svítí. Váš přístroj ENA je připraven
k použití.
.p
et
ww
w
cz
co
.
pe
tra
w.
ww
co
.
co
w.
pe
ww
ra
co
.cz
.p
et
ww
w
.cz
co
ra
T
et
w.
p
ww
w.
.cz
Dotkněte se symbolu odvápnění.
Symboly <, < a % svítí.
Dotkněte se symbolu <, <, nebo > pro
nastavení tvrdosti vody, např. symbol < pro
‘stupeň 1’.
Symboly < a % svítí.
Dotkněte se symbolu odvápnění.
Symbol zásobníku vody b svítí.
Pod výpust umístěte nádobu.
Vyjměte zásobník na vodu.
Naplňte zásobník vody čerstvou, studenou
vodou a vložte jej zpět.
ra
w.
pe
t
ww
.cz
co
.p
et
ra
ww
8
pe
tra
.cz
et
ww
w.
p
co
.cz
w.
ww
co
.cz
ra
ww
w
T
.cz
pe
tra
Naplňte zásobník vody čerstvou, studenou
vodou a vložte jej zpět.
Symbol filtru $ svítí.
Dotkněte se symbolu filtru.
Symboly <, <, > a $ blikají. Filtr se proplachuje a voda teče přímo do odkapávací
misky.
Proplach filtru se zastaví automaticky. Přístroj se zahřívá.
Symboly <, < a > blikají. Přístroje se proplachuje a voda teče z výpusti. Proplach se
automaticky ukončí. Symbol zásobníku
zbytků W svítí.
Vyprázdněte zásobník zbytků a odkapávací
misku a opláchněte jej teplou vodou.
Zásobník zbytků a odkapávací misku vložte
zpět do přístroje
Symboly Ristretto <, Espresso < a Káva >
a symbol pro ‘silnou’ kávu _ svítí. Váš přístroj ENA je připraven k použití.
w.
pe
t
ww
T
T
T
T
T
co
w.
ww
co
.cz
w.
pe
t
ra
co
ra
ww
pe
tra
co
.cz
Po dvou měsících používání CLARIS Blue filtru je potřeba filtr vyměnit. Datum instalace
filtru si můžete nastavit na horním úchytu v
zásobníku vody.
T
ww
w.
.cz
co
w.
p
et
ra
ww
.cz
co
ra
et
w.
p
T
cz
ww
Zavřete držák filtrační patrony. Uslyšíte zřetelné zaklapnutí.
T
cz
ww
w.
cz
co
.
w.
p
et
ra
ww
co
.cz
ra
pe
t
w.
T
T
T
Pokud nechcete používat filtrační patronu CLARIS
Blue je třeba v přístroji nastavit tvrdost vody. Dostupné jsou následující nastavení tvrdosti vody:
Tvrdost vody
Symbol(y) na displeji
Stupeň 1:
1 symbol svítí
<
1 – 15° dH
Stupeň 2:
2 symboly svítí
16 – 23° dH
<<
Stupeň 3:
3 symboly svítí
24 – 30° dH
<<>
tra
ra
w.
p
et
T
T
T
co
.
ww
w.
cz
Dotkněte se symbolu filtru.
Symbol zásobníku vody b svítí.
Vyjměte zásobník na vodu.
Odklopte držák filtrační patrony.
S použitím mírného tlaku, zasuňte filtrační
patronu do zásobníku vody.
co
.
w.
p
ww
.cz
T
První použití přístroje bez filtrační
patrony
pe
tra
cz
co
.
et
ra
cz
pe
tra
c
w
c
w.
pe
tra
První použití přístroje s filtrační patronou
pe
tra
co
.
ww
w.
cz
co
.
cz
co
.
pe
tra
p
ww
w.
ww
w.
cz
co
.
cz
co
.
pe
tra
p
ww
w.
.cz
co
co
pe
tra
ww
w.
.cz
pe
tra
ww
co
.cz
w.
ww
co
.
cz
Nyní můžete nastavit stupeň tvrdosti vody
tra
pe
tra
w.
ww
ww
w.
co
.cz
pe
tra
w.
cz
co
.
pe
tra
w.
ww
pe
tra
ww
w.
ra
co
.cz
ww
w
.cz
co
ra
et
w.
p
ww
cz
co
.
cz
co
.
pe
tra
Pomocí testovacích proužků Aquadur®, které jsou
dodávány spolu s přístrojem, můžete zjistit stupeň
tvrdosti vaší vody.
T Podržte testovací proužek krátce (zhruba po
dobu 1 sekundy) pod tekoucí vodou.
T Zlehka jej otřepte.
T Počkejte asi 1 minutu.
T Podle zabarvení testovacího proužku a popisu na balíčku můžete odečíst stupeň tvrdosti vody.
.p
et
ww
w
.cz
co
.p
et
ra
ww
w.
co
tra
ww
w.
Určení stupně tvrdosti vody
.p
et
ra
ww
w
Naplňte zásobník vody čerstvou, studenou
vodou a vložte jej zpět.
ra
co
.cz
ww
co
.cz
w.
pe
t
ra
ww
w.
co
.cz
T
Dotkněte se symbolu ‘silná’ káva.
Symbol ‘silná’ _ káva svítí.
Dotkněte se symbolu pro přípravu Espressa
Otáčejte nastavením hrubosti mlýnku až na
požadovanou polohu, během činnosti
mlýnku.
Přednastavené množství kávy nateče do
šálku. Proces se automaticky ukončí.
w.
pe
t
ww
ww
co
pe
tra
ww
co
.cz
ra
w.
pe
t
T
T
w.
pe
.cz
pe
tra
w.
cz
ww
co
Příklad: Změňte jemnost mletí během přípravy
‘silného’ espressa:
T Umístěte šálek pod výpust kávy.
T Otevřete krytku nastavení hrubosti mletí.
T
pe
tra
.cz
co
.cz
.cz
ww
w.
p
et
ra
ww
co
ra
et
w.
p
ww
w.
.cz
co
ra
w.
p
.cz
pe
t
w.
Pokud z kávovaru vytéká káva rovnoměrně, je hrubost mlýnku správně nastavena. Krom toho by se
měla vytvořit jemná, hustá crema.
cz
ww
w.
cz
co
.
w.
p
Pro hrubší mletí otáčejte ovladačem hrubosti mletí doleva, pro jemnější mletí doprava.
et
ra
T
ww
co
.cz
et
ra
ww
.cz
w.
p
UPOZORNĚNÍ
Jestliže nastavuje hrubost mlýnku v okamžiku, kdy
mlýnek nepracuje, může dojít k poškození převodového ústrojí mlýnku.
T Nastavujte jemnost mletí jenom tehdy, pokud mlýnek pracuje.
Denní údržba přístroje a hygiena při práci s kávou a
vodou jsou klíčem k perfektní kvalitě kávy pokaždé,
když ji připravujete. Proto by se voda mela měnit
denně.
UPOZORNĚNÍ
Nikdy neplňte zásobník vody mlékem, minerální
vodou nebo jinou kapalinou, mohou poškodit přístroj.
T Plňte zásobník pouze čerstvou, studenou
vodou.
T Vyjměte zásobník vody a vypláchněte jej
studenou vodou.
pe
tra
et
ra
ww
co
.
Mlýnek můžete trvale nastavit tak, aby vyhovoval
způsobu pražení Vaší oblíbené kávy.
co
.
ww
w.
cz
Naplnění zásobníku vody
pe
tra
cz
co
.
et
ra
w.
p
cz
pe
tra
c
w
c
w.
pe
tra
Nastavení mlýnku
9
pe
tra
co
.
ww
w.
cz
co
.
cz
co
.
cz
co
.
pe
tra
p
ww
w.
cz
co
.
cz
co
.
cz
pe
tra
pe
tra
co
.
ww
w.
p
ww
w.
co
.cz
ww
w
ww
w.
ra
co
.cz
ta příliš jemně. Velmi jemně mletá káva
může totiž způsobit zablokování systému
do takové míry, že káva vytéká pouze po
kapkách.
.p
et
ww
w
.cz
co
co
pe
tra
w.
ww
co
.
cz
ww
w.
.cz
pe
tra
ww
co
.cz
ww
w.
pe
tra
w.
.cz
větší množství, než odpovídá jedné kávové
odměrce.
w.
cz
co
.
pe
tra
pe
tra
co
ra
ww
E Používejte takovou kávu, která není pomle-
E Nikdy nedávejte do násypky na mletou kávu
et
w.
p
ww
pe
tra
ww
w.
ra
co
.cz
Váš přístroj ENA umožňuje i přípravu z mleté kávy
např. káva bez kofeinu, jiná směs kávy, atd. Káva se
sype do otvoru na mletou kávu.
.p
et
.cz
co
.p
et
ra
ww
w.
.cz
co
ww
co
.cz
ra
w.
pe
t
ww
změnit, zopakováním předchozího postupu.
Mletá káva
Dotkněte se symbolu Káva pro přípravu kávy.
Symbol kávy < a symbol síly kávy (; nebo _) blikají,
přednastavené množství vody vytéká do šálku.
Proces se automaticky ukončí. Váš přístroj ENA je
znovu připraven k použití.
ww
w
tra
w.
pe
.cz
co
pe
tra
w.
ww
co
.cz
ra
w.
pe
t
E Nastavenou hodnotu můžete kdykoliv
tra
pe
tra
w.
ww
Příprava ristretta <, espressa < a kávy > je vždy
stejná.
Příklad: Postupujte následovně pro přípravu 1 kávy.
Předpoklad: Váš přístroje ENA je připraven k použití.
T Umístěte šálek pod výpust kávy.
ww
ww
w.
.cz
co
ra
et
co
.cz
ww
w.
p
et
w.
p
ww
co
.cz
ra
Ristretto, espresso a káva
w.
pe
t
pe
tra
.cz
co
ra
et
w.
p
ra
ww
co
w.
cz
Káva chutná nejlépe horká. Studený porcelán ochlazuje nápoj a tím zhoršuje chuť kávy. Proto doporučujeme předehřívat šálky. Plná chuť kávy se muže
rozvinout pouze v předehřátých šálcích. Ohřívač
šálku JURA, můžete zakoupit u vašeho prodejce.
10
cz
ww
w.
cz
co
.
ra
et
ww
Váš přístroj ENA disponuje energii šetřícím módem.
Brzy po poslední přípravě nápoje se ENA přestane
nahřívat. Snížené osvětlení všech symbolů, přibližně
po 5 minutách, značí, že je přístroj je v energii šetřícím módu. Před přípravou kávy se musí přístroj
ohřát.
.cz
pe
t
ra
co
.cz
w.
p
Přístroj vždy používá přednastavené množství vody
k příslušnému typu kávy. Toto nastavení můžete
změnit (viz kapitola 2’Příprava – Trvalé nastavení
množství vody pro 1 šálek’).
Příklad: Trvalé nastavení množství vody pro espresso.
Předpoklad: Váš přístroj ENA je připraven k použití.
T Umístěte šálek pod výpust kávy.
T Dotkněte se a držte symbol pro Espresso
po dobu 3 sekund, dokud se znovu neobjeví symboly Ristretto < a káva >.
T Pusťte Espresso symbol.
Espresso se připravuje. Symbol Espresso <
a symbol síly kávy (; nebo _) blikají. Dotkněte se symbolu Espresso, jakmile bude v
šálku požadované množství kávy. Příprava
kávy skončila. Hodnota množství vody pro
jedno espresso byla uložena. Symbol
Espresso < a symbol síly kávy (; nebo _)
blikají, dokud není přístroj znovu připraven
k použití.
pe
tra
et
w.
p
ww
.cz
E
U přístroje ENA snadno nastavíte množství vody pro
všechny kávové speciality. Nastavení množství vody
si ukážeme na následujícím příkladu. Pokud budete
příště připravovat kávu, bude pokaždé toto množství vody napuštěno.
ww
w.
co
.
tento proces kdykoliv přerušit stisknutím jakéhokoliv tlačítka.
Před a během mletí můžete nastavit sílu
kávy pro ristretto <, espresso < a kávu >:
‘normální’ (;),‘silná’ (_).
ra
ww
E Během přípravy kávové speciality, můžete
co
.
ww
w.
cz
Trvalé nastavení množství vody pro 1 šálek
pe
tra
cz
co
.
et
ra
w.
p
cz
pe
tra
c
w
c
w.
pe
tra
2 Příprava
pe
tra
co
.
ww
w.
cz
co
.
cz
co
.
cz
co
.
pe
tra
p
ww
w.
cz
co
.
ww
w.
pe
tra
co
.
cz
pe
tra
ww
w.
.cz
ww
w.
pe
tra
co
w.
ww
cz
co
.
p
.cz
pe
tra
co
w.
ww
co
.cz
ww
w.
co
.cz
pe
tra
ww
w
cz
pe
tra
w.
ww
w.
cz
co
.
pe
tra
ww
w.
ra
co
.cz
.p
et
Když vypnete váš ENA kávovar bude systém
automaticky propláchnut, pokud došlo předtím k
přípravě kávy.
T Postavte nádobu pod výpust.
T Stiskněte tlačítko On/Off.
Symboly <, < a > blikají. Přístroj se propláchne a z výpusti vyteče voda.
co
.
pe
tra
w.
ww
pe
tra
ww
w.
.cz
co
tra
w.
pe
ra
co
.cz
.p
et
.cz
co
ra
et
w.
p
ww
pe
tra
ww
w.
.cz
co
ra
Pro dosažení co nejdelší životnosti, bezporuchového
chodu přístroje a zejména pro zachování kvalitní
přípravy kávy vám doporučujeme provádět tuto
údržbu denně:
T Odstraňte odkapávací rošt
T Vyprázdněte zásobník zbytků kávy,
odkapávací rošt opláchněte teplou vodou.
T Vložte zásobník zbytků kávy a odkapávací
rošt zpět.
T Napusťte zásobník na vodu čistou vodou.
T Otřete povrch přístroje vlhkou utěrkou
(např. utěrka z mikrovlákna).
Vypnutí přístroje
ww
w
.cz
co
.p
et
ra
ww
Denní údržba
ww
co
.cz
ra
w.
pe
t
ww
ra
ww
w
Přístroj se vždy po zapnutí automaticky propláchne.
T Postavte nádobu pod výpust.
T Stiskněte tlačítko On/Off a zapněte Váš
přístroj.
Symboly <, < a > blikají, přístroj se
nahřívá.
Přístroj se propláchne a z výpusti vyteče
voda. Proplach se automaticky ukončí. Váš
přístroj ENA je připraven k použití.
et
.cz
co
pe
tra
w.
ww
co
.cz
Naberte 1 odměrku mleté kávy a vhoďte do
násypky.
Zavřete otvor mleté kávy.
Symboly <, <, > a v blikají.
Symboly <, < a > svítí.
Dotkněte se symbolu Káva pro přípravu.
Symbol Káva > bliká, přednastavené
množství vody vytéká do šálku. Proces se
automaticky ukončí. Váš přístroj ENA je
znovu připraven k použití.
w.
pe
t
ww
ww
w.
p
.cz
co
pe
tra
w.
ww
co
.cz
ra
T
cz
ww
w.
.cz
co
ra
et
w.
p
ww
ra
et
w.
p
ww
cz
w.
pe
t
T
co
.
ww
w.
cz
co
.
ra
et
ww
co
w.
.cz
pe
t
ra
co
.cz
w.
p
Všechny kávové speciality z mleté kávy jsou připravovány následujícím způsobem.
Příklad: Tímto způsobem připravíte šálek kávy za
použití kávy mleté.
Předpoklad: Váš přístroj ENA je připraven k použití.
T Umístěte šálek pod výpust kávy.
T Otevřete otvor pro mletou kávu.
Symbol pro mletou kávu v svítí.
T Násypku umístěte na otvor pro mletou kávu.
Zapnutí přístroje
pe
tra
cz
w.
p
ww
.cz
E
3 Denní úkony
Denní údržba přístroje a hygiena při práci s kávou a
vodou jsou klíčem k perfektní kvalitě kávy pokaždé,
když ji připravujete. Proto by se voda měla měnit
denně.
et
ra
co
.
w.
p
ww
do 1 minuty od nasypání mleté kávy. V
opačném případě bude proces automaticky
ukončen a přístroj bude znovu připraven k
použití.
Pokud nepoužijete dostatečné množství
mleté kávy, symboly <, <, > a v blikají
a přístroj ukončí přípravu.
tra
cz
co
.
et
ra
cz
pe
tra
c
w
c
w.
pe
tra
E Příprava z mleté kávy musí být spuštěna cca
11
pe
tra
co
.
ww
w.
cz
cz
co
.
p
ww
w.
cz
co
.
cz
co
.
pe
tra
co
.cz
pe
tra
ww
w.
pe
tra
co
w.
ww
cz
co
.
tra
p
.cz
ww
w.
co
.cz
w.
ww
co
.cz
pe
tra
w.
ww
ww
w.
ra
co
.cz
.p
et
ww
w
cz
co
.
pe
tra
w.
pe
tra
ww
w.
Dostupné jsou následující nastavení tvrdosti vody:
Tvrdost vody
Symbol(y) na displeji
Stupeň 1:
1 symbol svítí
<
1 – 15° dH
Stupeň 2:
2 symboly svítí
16 – 23° dH
<<
Stupeň 3:
3 symboly svítí
24 – 30° dH
<<>
.p
et
ww
w
.cz
co
ra
Zaklopte horní úchyt filtru. Uslyšíte zřetelné
zaklapnutí.
ww
12
cz
pe
tra
Čím více je voda tvrdší, tím více a častěji je nutno
odstraňovat vodní kámen z vašeho přístroje ENA.
Proto je důležité nastavit správně stupeň tvrdosti
používané vody.
et
w.
p
ww
T
cz
.cz
co
ww
w.
ww
Blue a tato patrona byla aktivována v programovacím módu, není možno současně
nastavovat stupně tvrdosti Vaší vody.
ra
co
.cz
ra
w.
pe
t
ww
.cz
co
.p
et
ra
ww
w
E Pokud používáte filtrační patronu CLARIS
co
.cz
w.
ww
co
.cz
ra
w.
pe
t
co
.
.cz
co
pe
tra
ww
co
.cz
ra
ww
tra
w.
pe
Nastavení tvrdosti vody
ww
w.
et
ww
w.
p
.cz
co
pe
tra
w.
cz
Předpoklad: Váš přístroj ENA je připraven k použití.
T Dotkněte se a držte symboly ; a _ přibližně po dobu 2 sekund.
Symboly ;, _, % a 7 se rozsvítí.
T Dotkněte se a držte symbol Filtru $ přibližně po dobu 2 sekund.
Symbol zásobníku vody b svítí.
T Vyjměte zásobník s vodou.
T Odklopte horní úchyt flitru.
T Mírným tlakem zasuňte filtr do nádoby na
vodu.
ww
w.
.cz
co
ra
ww
ra
et
w.
p
ww
E Postup „Vložit filtr‘‘ proveďte bez přerušení.
Jen tak zajistíte, že Váš přístroj ENA bude
pracovat za optimálních podmínek.
w.
pe
t
T
pe
tra
ra
et
w.
p
.cz
co
Pokud používáte filtrační patronu CLARIS Blue,
nemusíte provádět na vašem přístroji ENA proces
odvápnění. Pokud jste při prvním spuštění přístroje
filtrační patronu neaktivovali, můžete tak učinit nyní,
následujícím způsobem.
co
.
co
.cz
et
w.
p
ww
co
.cz
ra
w.
T
pe
tra
co
.
ra
ww
T
co
.
ww
w.
cz
w.
p
.cz
pe
t
Vložení a aktivace filtru
Naplňte zásobník vody čerstvou, studenou
vodou a vložte jej zpět.
Symbol zásobník zbytků W svítí.
Vyprázdněte odkapávací rošt a zásobník
zbytků a vložte zpět.
Symbol filtru $ svítí.
Dotkněte se symbolu Filtru pro spuštění
proplachu filtru.
Symboly <, <, > a $ blikají. Filtr se proplachuje. Proplach filtru se automaticky
ukončí. Symbol zásobník zbytků W svítí.
Vyprázdněte odkapávací rošt a zásobník
zbytků a vložte zpět.
Symboly <, < a > blikají, přístroj se nahřívá. Váš přístroj ENA je připraven k použití.
pe
tra
T
během 2 hodin, přístroj se automaticky
vypne.
4 Nastavení trvalých hodnot
v programovacím módu
cz
co
.
et
přístroj nespotřebovává žádnou energii.
E Pokud není na přístroji připraven nápoj
tru je potřeba filtr vyměnit. Datum instalace
filtru si můžete nastavit na horním úchytu v
zásobníku vody.
pe
tra
ra
E Pokud je přístroj vypnut tlačítkem On/Off
ww
w.
co
.
ww
w.
cz
E Po dvou měsících používání CLARIS Blue fil-
pe
tra
cz
co
.
et
ra
w.
p
cz
pe
tra
c
w
c
w.
pe
tra
ww
Proplach se automaticky ukončí. Váš přístroj
ENA je vypnut.
pe
tra
co
.
ww
w.
cz
co
.
cz
co
.
pe
tra
p
ww
w.
ww
w.
cz
p
ww
w.
.cz
ww
w.
pe
tra
co
w.
ww
cz
co
.
tra
cz
co
.
pe
tra
.cz
pe
tra
co
w.
ww
co
.cz
pe
tra
w.
ww
ww
w.
co
.cz
pe
tra
ww
w
cz
co
.
pe
tra
w.
co
.
ww
w.
ra
co
.cz
.p
et
ww
w
.cz
co
ra
ww
pe
tra
cz
co
.
pe
tra
ra
co
.cz
.p
et
T
pe
tra
T
Zavřete otvor pro mletou kávu
Symbol čištění 7 svítí.
Dotkněte se symbolu Čištění.
Symboly <, <, > a 7 blikají, voda
přerušovaně vytéká z výpusti.
Proces se přeruší, symbol zásobníku zbytků
W se rozsvítí.
Vyprázdněte odkapávací rošt a zásobník
zbytků a vložte zpět.
Symboly <, < a > blikají, přístroj se
nahřívá. Váš přístroj ENA je znovu připraven
k použití.
et
w.
p
ww
cz
co
.
ww
w.
.cz
co
tra
w.
pe
ww
co
.cz
T
ra
w.
pe
t
ww
.cz
co
.p
et
ra
ww
w
cz
.cz
co
ra
et
ww
w.
p
.cz
co
pe
tra
w.
ww
co
.cz
Čistící program trvá cca 15 minut.
Proces čistění nepřerušujte. V případě, že to
uděláte, kvalita čistění by mohla být
snížena.
Čistící tablety JURA jsou k dostání u Vašeho
prodejce.
w.
pe
t
ww
pe
tra
.cz
co
ra
et
w.
p
ww
.cz
co
pe
tra
w.
ww
UPOZORNĚNÍ
Pokud použijete nevhodný čistící prostředek, mohli
byste tím přístroj poškodit a/nebo by se mohly ve
vodě objevit stopy saponátu.
T Používejte pouze originální chemii JURA
ra
w.
pe
t
ra
co
.cz
Po přípravě 180 káv nebo 80 zapnutích Vás přístroj
ENA vyzve k provedení procesu čištění.
E
co
.
ww
w.
cz
co
.
ra
et
w.
p
ww
.cz
co
ra
et
w.
p
ww
cz
Čištění přístroje
E
E
ww
w.
ra
et
w.
p
ww
co
.cz
ra
Váš kávovar ENA má integrovány tyto programy pro
údržbu:
 Čištění přístroje
 Odvápnění přístroje
 Výměna filtru
ww
w.
co
.
ww
w.
cz
w.
p
ww
.cz
pe
t
w.
5 Údržba
Předpoklad: Váš přístroj ENA je připraven k použití.
Symbol čištění 7 svítí.
T Dotkněte se a držte symbol Čištění přibližně po dobu 2 sekund.
Symbol zásobníku zbytků W se rozsvítí.
T Vyprázdněte odkapávací rošt a zásobník
zbytků a vložte zpět.
Symbol Čištění 7 svítí.
T Postavte nádobu pod výpust.
T Dotkněte se symbolu Čištění.
Symboly <, <, > a 7 blikají, voda vytéká
z výpusti.
Proces se přeruší, symbol Mleté kávy v svítí.
T Otevřete otvor pro mletou kávu a vhoďte
jednu JURA čistící tabletu.
pe
tra
cz
co
.
et
ra
cz
pe
tra
c
w
c
w.
pe
tra
Příklad: Pro změnu tvrdosti vody ze ‘stupeň 2’
(< <)na ‘stupeň 3’ (< < >).
Předpoklad: Váš přístroj ENA je připraven k použití.
T Dotkněte se a držte symboly ; a _ přibližně po dobu 2 sekund.
Symboly ;, _, % a 7 se rozsvítí.
T Krátce se dotkněte symbolu Odvápnění %.
Symboly %, < a< svítí.
T Dotkněte se symbolu Káva.
Symboly %, <, < a > svítí.
T Dotkněte se symbolu Odvápnění pro potvrzení nastavení tvrdosti vody na ‘stupeň 3’.
Váš přístroj ENA je znovu připraven k použití
13
cz
co
.
cz
co
.
cz
co
.
pe
tra
p
ww
w.
ww
w.
cz
cz
.cz
ww
w.
p
ww
w.
pe
tra
co
.
cz
co
.
pe
tra
co
.cz
pe
tra
ww
w.
pe
tra
co
w.
ww
cz
co
.
tra
ww
w.
pe
tra
w.
co
.cz
Proces odstraňování vodního kamene trvá
ww
pe
tra
ww
w.
co
.
ww
w.
co
.cz
ww
co
.
pe
tra
pe
tra
ra
cz
T
w.
co
T
et
w.
p
ww
ww
w.
.p
et
ww
w
.cz
T
ra
co
.cz
.p
et
T
ww
w
.cz
co
ww
w
.p
et
ra
ww
14
Nalijte roztok do prázdného zásobníku vody
a zásobník umístěte do přístroje.
Symbol Odvápnění % svítí.
Dotkněte se symbolu Odvápnění.
Symboly <, <, > a % blikají, voda vytéká
z výpusti.
Proces se přeruší, symbol Zásobník zbytků
W bliká.
Vyprázdněte odkapávací rošt a zásobník
zbytků a vložte zpět.
Symbol Zásobník vody b svítí.
Vyjměte zásobník vody a důkladně ho
opláchněte.
Zásobník vody naplňte čerstvou, studenou
vodou a vložte zpět.
Symbol Odvápnění % svítí.
ra
co
.cz
T
UPOZORNĚNÍ
Jestliže je proces odstraňování vodního kamene
přerušen, mohlo by to způsobit poškození přístroje.
T Proces odvápnění nepřerušujte a nechte
proběhnout až do konce.
UPOZORNĚNÍ
Pokud dekalcifikační prostředek zasáhne nějaký
citlivý povrch, může dojít k poškození tohoto
povrchu.
T Ihned vyčistěte jakákoliv zasažená místa.
pe
tra
.cz
co
tra
ww
co
.cz
ra
w.
pe
t
ww
co
.cz
ra
w.
pe
t
w.
pe
.cz
co
pe
tra
w.
ww
UPOZORNĚNÍ
Pokud použijete špatný dekalcifikační prostředek,
mohlo by to způsobit poškození přístroje a/nebo by
se stopy saponátu mohly objevit ve vodě.
T Používejte pouze originální tablety pro
odvápnění od firmy JURA.
E
co
.
.cz
co
et
ww
w.
p
.cz
co
pe
tra
w.
ww
co
.cz
ra
ra
ww
ra
et
w.
p
ww
cz
ww
w.
.cz
co
w.
p
et
ra
ww
.cz
co
w.
J UPOZORNĚNÍ
Odvápňovací prostředek je kyselina. Pozor, pokud
přijde do kontaktu s kůží nebo očima, mohou být
tyto podrážděny.
T Zabraňte kontaktu s kůží nebo očima.
T Při styku vyplachujte prostředek na
odstranění vodního kamene čistou vodou.
Jestliže se dostane jakékoliv množství
dekalcifikačního prostředku do Vašich očí,
kontaktujte ihned lékaře.
w.
pe
t
ww
w.
cz
co
.
ra
et
w.
p
co
.cz
ra
pe
t
Při provozu Vašeho ENA kávovaru se vytváří na
vedení uvnitř přístroje usazeniny vodního kamene.
Přístroj Vás automaticky vyzývá k jeho odstranění.
Stupeň usazování vodního kamene závisí na stupni
tvrdosti Vaší vody.
Předpoklad: Váš přístroj ENA je připraven k použití.
Symbol Odvápnění % svítí.
T Dotkněte se a držte symbol Odvápnění přibližně po dobu 2 sekund.
Symbol zásobníku zbytků W se rozsvítí.
T Vyprázdněte odkapávací rošt a zásobník
zbytků a vložte zpět.
Symbol Zásobník vody b bliká.
T Vyjměte a vyprázdněte zásobník vody.
T Rozpusťte 3 JURA odvápňovací tablety s
500ml vody. Rozpuštění může trvat několik
minut.
pe
tra
ra
et
w.
p
ww
.cz
Odvápnění přístroje
pe
tra
co
.
ww
w.
cz
w.
p
ww
E
E
zhruba 40 minut.
JURA dekalcifikační tablety jsou k dostání u
Vašeho prodejce.
Pokud používáte filtrační patronu CLARIS
Blue a ta je aktivována, nebudete vyzýváni k
provedení procesu odvápnění.
cz
pe
tra
co
.
ww
w.
cz
co
.
et
ra
cz
pe
tra
c
w
c
w.
pe
tra
Čištění přístroje bez výzvy: Program ‘Čištění
přístroje’ můžete kdykoliv vyvolat manuálně pokud
je přístroj připraven k použití. Dotkněte se a držte ve
stejný čas symboly ; a _ přibližně po dobu 2
sekund. Symboly ;, _, 7 a % nebo $ se rozsvítí.
Dále pokračujte od první výzvy (značenou T) jak je
popsáno v této kapitole.
pe
tra
co
.
ww
w.
T
cz
co
.
cz
co
.
co
.
cz
co
.
pe
tra
cz
co
.
pe
tra
ww
w.
p
ww
w.
.cz
co
.cz
pe
tra
ww
w.
pe
tra
co
w.
ww
cz
co
.
tra
cz
co
.
pe
tra
ww
w.
co
.cz
pe
tra
w.
ww
co
.cz
p
ww
w.
cz
co
.
pe
tra
.p
et
Výměna filtru bez výzvy: Pokud je filtr aktivován,
můžete program ‘Výměna filtru’ kdykoliv vyvolat
manuálně. Přístroj musí být připraven k použití.
Dotkněte se a držte ve stejný čas symboly ; a _
přibližně po dobu 2 sekund. Symboly ;, _, 7 a $
se rozsvítí. Dále pokračujte od první výzvy
(značenou T) jak je popsáno v této kapitole.
pe
tra
w.
ww
ww
w.
.cz
co
tra
ww
w.
ra
co
.cz
T
ww
w
cz
co
.
pe
tra
w.
ww
Zásobník vody naplňte čerstvou, studenou
vodou a vložte zpět.
Symbol Zásobník zbytků W svítí.
Vyprázdněte odkapávací rošt a zásobník
zbytků a vložte zpět.
Symbol Filtr $ svítí.
Dotkněte se symbolu Filtru pro spuštění
proplachu filtru.
Symboly <, <, > a $ blikají. Filtr se
proplachuje. Voda teče přímo do odkapávací
misky.
Proplach filtru se automaticky ukončí.
Symbol zásobník zbytků W svítí.
Vyprázdněte odkapávací rošt a zásobník
zbytků a vložte zpět. Přístroj se nahřívá. Váš
přístroj ENA je znovu připraven k použití.
ra
co
.cz
.p
et
.cz
co
ra
et
w.
p
ww
pracovat. Datum aktivace filtru můžete
nastavit na kotouči u držáku filtru v
zásobníku vody.
w.
pe
ww
co
.cz
ww
w
.cz
co
.p
et
ra
ww
w
T
ra
w.
pe
t
ww
co
.cz
ra
w.
pe
t
ww
w.
co
.cz
pe
tra
w.
ww
Předpoklad: Váš přístroj ENA je připraven k použití.
Symbol Filtr $ svítí.
T Dotkněte se a držte symbol Filtr přibližně
po dobu 2 sekund.
Symbol Zásobník vody W svítí.
T Vyjměte zásobník vody.
T Odklopte horní úchyt flitru a vyjměte starou
filtrační patronu.
ww
T
T
co
w.
ww
co
.cz
ra
ww
w.
p
.cz
co
účinně pracovat. Váš kávovar ENA Vás po
protečení tohoto množství vody
automaticky vyzve k výměně filtru.
Po dvou měsících přestane filtr účinně
pracovat. Datum aktivace filtru můžete
nastavit na kotouči u držáku filtru v
zásobníku vody.
Jestliže není používání filtrační patrony
CLARIS Blue nastaveno v programu,
nebudete k výměně filtru vyzýváni.
pe
tra
w.
p
ww
cz
E
et
ra
et
ra
ww
co
E Po dvou měsících přestane filtr účinně
E Po vydaných 50 litrech vody filtr přestane
E
Zaklopte horní úchyt filtru. Uslyšíte zřetelné
zaklapnutí.
.cz
w.
p
et
T
pe
tra
co
ra
ww
.cz
pe
t
w.
Výměna filtru
w.
pe
t
ww
w.
.cz
w.
p
co
.cz
ra
E Pokud se proces odvápnění nečekaně
zastaví (výpadek proudu, atd.), důkladně
propláchněte zásobník na vodu.
cz
pe
tra
co
.
ww
w.
cz
Mírným tlakem zasuňte nový filtr do
nádoby na vodu.
et
T
ra
ww
.cz
w.
p
et
ra
co
.
ww
w.
cz
Dotkněte se symbolu Odvápnění.
Symboly <, <, > a % blikají, voda vytéká
přímo do odkapávací misky.
Symboly <, <, a > blikají, voda vytéká z
výpusti.
Proces se přeruší, symbol Zásobník zbytků
W svítí.
Vyprázdněte odkapávací rošt a zásobník
zbytků a vložte zpět. Váš přístroj ENA je
znovu připraven k použití.
pe
tra
cz
co
.
et
ra
w.
p
ww
cz
pe
tra
c
w
c
w.
pe
tra
T
15
ww
w.
co
.
co
.
cz
pe
tra
p
ww
w.
ww
w.
cz
co
.
cz
pe
tra
co
.
cz
pe
tra
p
ww
w.
pe
tra
co
.
ww
w.
.cz
ww
w.
co
.cz
pe
tra
co
pe
tra
w.
ww
tra
co
.
cz
ww
w.
.cz
pe
tra
co
w.
ww
co
.cz
pe
tra
w.
ww
co
.
ww
w.
.cz
co
ww
w.
cz
co
.
pe
tra
ww
w.
ww
w.
p
et
ra
co
ww
w
.cz
.p
et
ww
w
ra
co
.cz
.p
et
ra
co
.cz
ra
w.
pe
t
ww
.cz
co
.p
et
ra
ww
w
ww
co
.cz
pe
tra
w.
ww
co
.cz
ra
w.
pe
t
cz
pe
tra
co
.
ww
w.
.cz
co
ra
et
.cz
co
w.
ww
co
.cz
ra
ww
tra
pe
tra
Zrnka kávy mohou být pokryta jemným povlakem
kávového tuku, který potom zůstává na stěnách
zásobníku kávy. Tyto zbytky mohou negativně
ovlivnit výslednou chuť kávy. Proto čas o času
vyčistěte zásobník zrnkové kávy.
T Vypínačem On/Off vypněte přístroj.
T Odpojte přístroj od sítě.
T Odstraňte kryt zásobníku zrnkové kávy.
T Pomocí vysavače odstraňte zrnka kávy.
T Suchým, jemným hadříkem vyčistěte
zásobník.
T Naplňte zásobník čerstvou zrnkovou kávou
a umístěte kryt zásobníku zrnkové kávy
zpět.
w.
pe
co
.cz
ww
w.
p
et
w.
p
ww
cz
Čištění zásobníku na kávová zrna
16
cz
pe
tra
.cz
co
ra
et
w.
p
ra
ww
co
T
T
w.
pe
t
ww
w.
cz
co
.
ra
et
w.
p
.cz
pe
t
T
ww
ra
co
.cz
T
w.
Vyjměte zásobník vody.
Pokud používáte filtrační patronu CLARIS
Blue vyjměte také ji.
Odstraňte vodní kámen pomocí
dostupného dekalcifikačního prostředku
v souladu s pokyny jeho výrobce.
Vypláchněte potom zásobník vody čistou
vodou.
Pokud používáte filtrační patronu CLARIS
Blue, usaďte ji znovu zpět.
Naplňte zásobník vody čerstvou, studenou
vodou a vložte jej zpátky do přístroje.
ww
T
T
pe
tra
cz
w.
p
.cz
et
ra
ww
co
.
V zásobníku vody se může usazovat vodní kámen.
Pro zajištění dokonalé funkce vašeho ENA kávovaru
doporučujeme občas odvápnit zásobník vody.
cz
pe
tra
co
.
ww
w.
cz
co
.
et
ra
w.
p
cz
pe
tra
c
w
c
w.
pe
tra
Odvápnění zásobníku na vodu
cz
cz
cz
co
.
pe
tra
p
ww
w.
cz
cz
pe
tra
co
.
ww
w.
pe
tra
co
.
ww
w.
Pro příště použijte více mleté kávy.
(viz kapitola 2 „Příprava - Mletá káva“)
p
ww
w.
co
pe
tra
w.
ww
tra
co
.
cz
ww
w.
.cz
pe
tra
ww
co
.cz
co
w.
cz
.cz
pe
tra
ww
w
co
.cz
.p
et
ww
w.
ra
co
.cz
.p
et
T
pe
tra
w.
ww
co
.
cz
co
.
pe
tra
Spusťte proces odvápnění
(viz kapitola 5 „Údržba – Odvápnění
přístroje“)
Vyměňte filtrační patronu CLARIS Blue
(viz kapitola 5 „Údržba – Výměna filtru“)
ra
co
.cz
T
ww
w.
co
tra
w.
pe
ww
co
.cz
T
co
.
pe
tra
w.
ww
pe
tra
Dotkněte se symbolů ; a _ pro ukončení
programovacího módu. Váš přístroj ENA je
znovu připraven k použití.
Spusťte proces čištění
(viz kapitola 5 „Údržba – Čištění přístroje“)
.cz
T
ww
w
.cz
w.
p
ww
cz
co
.
ww
w.
.cz
co
ra
Nasaďte aroma kryt správně.
T
ra
w.
pe
t
pe
tra
ww
w.
.cz
.cz
co
T
et
ra
co
ww
w
.p
et
ra
co
.cz
ww
ra
Příprava mleté kávy:
Po nasypání mleté kávy do
přístroje, krátce probliknou
symboly <, <, > a v.
w.
pe
t
Kávovar ENA Vás
vyzývá k provedení
čištění.
Kávovar ENA vás
vyzývá k provedení
odvápnění.
Po 50 vydaných litrech
vody nebo po dvou
měsících přestane být
filtr účinný.
Ve spařovací komoře je
málo kávy. Přístroj
ukončí proces.
pe
tra
w.
ww
Váš přístroj ENA je připraven
k použití a symbol $ svítí.
co
.cz
ra
co
.cz
Váš přístroj ENA je připraven
k použití a symbol % svítí.
ww
co
et
.cz
co
pe
tra
ww
w.
Váš přístroj ENA je připraven
k použití a symbol 7 svítí.
Vysypte zbytky kávy a vyprázdněte
odkapávací misku. (viz kapitola 3 „Denní
úkony – Denní údržba“)
Vložte odkapávací rošt správně.
T
ww
w.
p
et
w.
p
cz
ww
Symboly ;, _ , 7 a % nebo $
svítí.
w.
pe
t
T
et
w.
p
ra
ww
co
w.
Symboly <, <, >, ; a _
blikají.
Naplňte zásobník vody čerstvou, studenou
vodou.
(viz kapitola 1 „Příprava a první použití“)
T
ra
ww
Symbol Zásobník zbytků W
bliká.
.cz
pe
t
ra
co
.cz
w.
p
Symbol Zásobník zbytků W
svítí.
pe
tra
T
et
ra
Řešení
ww
w.
co
.
cz
Zásobník na vodu je
prázdný nebo není
správně nasazen. Nelze
připravit žádný nápoj.
Zásobník zbytků je
plný. Nelze připravit
žádný nápoj.
Odkapávací rošt není
úplně správně vložen.
Nelze připravit žádný
nápoj.
Aroma kryt není
nasazen nebo není
nasazen správně.
Jste v programovacím
módu.
co
.
ww
w.
cz
co
.
et
ra
Příčina
w.
p
ww
.cz
pe
tra
co
.
ww
w.
cz
co
.
et
ra
w.
p
ww
Zpráva (Symbol(y) na
displeji)
Symbol Zásobník vody b
svítí.
cz
pe
tra
c
w
c
w.
pe
tra
6 Zprávy na symbolovém displeji
17
co
.
co
.
cz
pe
tra
cz
co
.
co
.
ww
w.
cz
p
ww
w.
.cz
co
tra
w.
pe
pe
tra
ww
w.
pe
tra
co
.
ww
w.
.cz
co
pe
tra
co
pe
tra
ww
ww
.cz
pe
tra
Přístroj je příliš
chladný a z
bezpečnostních
důvodů došlo k jeho
odpojení.
w.
cz
ra
ww
w.
p
ww
co
.cz
w.
p
et
et
V mlýnku jsou nějaké
cizí předměty.
Při zapnutí přístroje, bliká
symbol Čištění 7 po dobu 5
sekund. Přístroj se vypne.
cz
pe
tra
.cz
co
ra
et
w.
p
ra
ww
co
w.
Mlýnek dělá velký hluk.
Řešení
T Nastavte mlýnek na hrubější stupeň mletí
nebo používejte mletou kávu hruběji
mletou (viz kapitola 1 „Příprava a první
použití – Nastavení mlýnku“).
T Odvápněte zásobník vody (viz kapitola 5
„Údržba – Odvápnění zásobníku na
vodu“).
T Naplňte zásobník vodou (viz kapitola 1
„Příprava a první použití – Naplnění
zásobníku vody“).
T Dotkněte se symbolů ; a _.
Systém se naplní vodou.
T Kontaktuje Vaše JURA zákaznické centrum
(viz kapitola 10 „JURA kontaktní údaje /
Právní informace“).
T Počkejte, až se přístroj ohřeje na
pokojovou teplotu.
ww
w.
cz
co
.
ra
ww
Systém se musí
naplnit vodou.
.cz
pe
t
ra
co
.cz
w.
p
et
Symbol Zásobník vody b
svítí, přestože zásobník vody
je plný.
Symboly ; a _ střídavě
blikají.
cz
pe
tra
ww
w.
cz
co
.
ra
Příčina
Káva nebo mletá
káva je namleta příliš
jemně a tím blokuje
systém.
Plovák v zásobníku
se zasekl.
et
w.
p
ww
.cz
co
.
ww
w.
cz
co
.
et
ra
w.
p
ww
Problém
Je-li káva připravována,
vychází z trysky jenom po
kapkách.
cz
pe
tra
c
w
c
w.
pe
tra
7 Možné problémy
co
.
cz
co
.
pe
tra
p
ww
w.
.cz
pe
tra
co
pe
tra
w.
ww
tra
co
.
cz
ww
w.
.cz
pe
tra
co
w.
ww
co
.cz
pe
tra
w.
ww
ww
w.
co
.cz
.p
et
ww
w
cz
co
.
pe
tra
w.
ww
pe
tra
ra
co
.cz
ww
w.
ra
co
.cz
.p
et
ww
w
.cz
co
ra
et
w.
p
ww
18
cz
ww
w.
co
.cz
w.
pe
t
.cz
co
.p
et
ra
ww
w
ww
w.
pe
t
ra
ww
co
.cz
w.
pe
t
ra
ww
w.
centrum (viz kapitola 10 „JURA kontaktní údaje / Právní informace“).
ra
co
.cz
E Pokud jste nebyli schopni vyřešit jakýkoliv problém, neváhejte kontaktovat Vaše JURA zákaznické
cz
cz
co
.
cz
pe
tra
pe
tra
co
.
ww
w.
p
ww
w.
ww
w.
cz
co
.
23 x 32,3 x 44,5 cm
cz
pe
tra
co
pe
tra
w.
ww
tra
co
.
cz
ww
w.
.cz
pe
tra
co
w.
.cz
pe
tra
ww
w.
co
.cz
p
ww
w.
pe
tra
co
.
ww
w.
cz
pe
tra
co
.
ww
w.
ra
co
.cz
ww
co
.cz
pe
tra
w.
ww
cz
pe
tra
.cz
co
tra
w.
pe
cz
co
.
pe
tra
w.
ww
8,9 kg
.p
et
ww
w
.cz
co
ra
et
w.
p
ww
cca 1,1 m
ra
co
.cz
.p
et
ww
w
co
.p
et
ra
ww
w
cca 9 porcí
ww
co
.cz
ra
w.
pe
t
ww
.cz
w.
pe
t
ww
125 g
co
.cz
co
pe
tra
w.
ww
co
.cz
Staré přístroje obsahují cenné materiály schopné
recyklace. Tyto materiály by měly být uloženy ve
sběrnách surovin. Proto prosíme, likvidujte staré
přístroje prostřednictvím Vašeho oblastního
sběrného systému.
ra
w.
pe
t
ra
co
.cz
Prosíme, likvidujte staré přístroje způsobem, který
nepoškozuje životní prostředí.
H
max. 15 barů (staticky)
1,1 l
.cz
Tlak čerpadla
Obsah zásobníku
na vodu (bez filtru)
Obsah zásobníku
zrnkové kávy
Obsah zásobníku
odpadu kávy
Délka přívodního
Kabelu
Hmotnost
Rozměry
(Š x V x H)
et
ww
w.
p
.cz
co
pe
tra
w.
ww
Zapnutý Energii
šetřící režim
(symboly na displeji
méně svítí)
ra
ww
ra
et
w.
p
ww
cz
Ekologická likvidace
220-240 V ~, 50 Hz
1450 W
AS
cca 4,0 Wh
ww
w.
.cz
co
w.
p
et
ra
ww
co
w.
.cz
pe
t
ra
co
.cz
w.
p
et
Abyste ochránili přístroj ENA před zamrznutím, je
nutné celý systém vyprázdnit.
Předpoklad: Váš přístroj ENA je připraven k použití.
T Pod výpust umístěte nádobu.
T Dotkněte se a držte symboly ; a _ přibližně po dobu 2 sekund.
Symboly ;, _, 7 a % nebo $ se rozsvítí.
T Vyjměte a vyprázdněte zásobník vody.
Symboly <, > a b svítí.
T Dotkněte se symbolu Espresso.
Horká voda bude vytékat dokud se systém
nevyprázdní.
Symbol Zásobník vody b svítí.
T Stiskem tlačítka On/Off vypněte přístroj.
co
.
ww
w.
cz
co
.
ra
ww
.cz
w.
p
Uchovejte si obal z Vašeho ENA kávovaru. Můžete jej
znovu použít pro ochranu přístroje během jeho
transportu.
Napětí
Příkon
Bezpečnostní test
Spotřeba energie
co
.
et
ra
Doprava / Vyprázdnění systému
9 Technická data
pe
tra
co
.
ww
w.
cz
pe
tra
co
.
ww
w.
cz
co
.
et
ra
w.
p
ww
cz
pe
tra
c
w
c
w.
pe
tra
8 Přeprava a ekologická likvidace
19
ww
.cz
co
p
co
.cz
ww
w.
pe
tra
w.
ww
pe
tra
.cz
co
w.
ww
pe
tra
w.
cz
co
.
co
.
cz
co
.
cz
p
cz
ww
w.
co
.
cz
co
.
.cz
cz
co
.
cz
co
.
cz
co
.
co
.
w
pe
tra
c
cz
ww
w.
pe
tra
ww
w.
cz
cz
c
w.
pe
tra
co
.
et
ra
w.
p
co
.
pe
tra
ww
w.
cz
ww
ra
et
w.
p
co
.
pe
tra
ww
w.
pe
tra
ww
w.
pe
tra
ww
w.
.cz
co
.cz
co
ww
ra
et
w.
p
co
ra
et
w.
p
ww
ra
et
ww
w.
p
tra
w.
pe
ww
pe
tra
ww
w.
pe
tra
ww
w.
pe
tra
ww
w.
ra
co
.cz
.p
et
ww
w
ra
co
.cz
.p
et
co
.cz
ra
.cz
.cz
ww
co
.cz
ra
.cz
INFO LINKA: 840 840 123
tra
cz
ww
w
Přístroj vyhovuje následujícím normám a směrnicím:
w.
pe
t
co
pe
tra
w.
co
.cz
co
ra
et
ZC Praha
Kabešova 4 (vstup z ul. Pod Harfou)
190 00 Praha 9
Telefon: +420 212 240 164
co
.cz
pe
tra
.cz
ww
Prohlášení o shodě
ww
pe
tra
ZC Brno
Kounicova 271/13
602 00 Brno
Telefon: +420 549 244 232
co
.
pe
tra
w.
co
ra
.cz
Z 2006/95/EC
Z 2004/108/EC
Z 2009/125/EC
co
w.
ww
w.
p
ww
pe
t
w.
Zákaznická centra
w.
ww
et
w.
p
ww
co
.cz
ra
co
.cz
ra
cz
PETRACO s.r.o.
Kounicova 271/13
602 00 Brno
www.petraco.cz/kontakt
ww
20
.p
et
ra
ww
w
w.
pe
t
ww
w.
pe
t
10 JURA kontaktní údaje / Právní
informace

Podobné dokumenty

Impressa S9_One Touch_celý_v24

Impressa S9_One Touch_celý_v24 Bedlivého dohledu je zapotřebí také v případě, že je přístroj používán v blízkosti malých dětí. Pokud přístroj nepoužíváte, případně před jeho mechanickým čištěním, vytáhněte elektrický kabel ze zá...

Více

LABORATORNÍ CVIČENÍ Z MIKROBIOLOGIE

LABORATORNÍ CVIČENÍ Z MIKROBIOLOGIE 11. Při barvení mikroorganismů používejte jednorázové ochranné rukavice a pracujte v digestoři. Při fixaci preparátů používejte ochranné brýle. Ochranné rukavice není nutné používat při manipulaci ...

Více