Trenérská schůze 5.září 2016 otevřít ZDE

Transkript

Trenérská schůze 5.září 2016 otevřít ZDE
Fotbalový klub FC CHEB z.s.
Boženy Němcové 1947/22
350 02 CHEB
IČ: 182 34 305
Telefon:
E-mail:
Web:
731 125 148
[email protected]
www.fccheb.cz
TRENÉRSKÁ SCHŮZE 5.září 2016
Přítomni: Kozel, Musil, Javorský, Vosyka, Altman, Daňko, Strouhal, Kuneš, Korelus, Hirt, Plzák, Kovařík, Šedivý ,
Vaigelt,
Program:
1. Zahájení soutěží
2. Zdravotní způsobilost
3. Nové složení trenérských týmů
4. Přeprava na utkání
5. Výběry OFS
6. Školení trenérů licence „C“ a „B“
7. Schůzky s rodiči
8. Příspěvky Podzim 2016
9. Soustředění přípravek Kunžak 2016
10. Rozpis tréninkových ploch
11. Zajištění tělocvičen
12. Vybavení mužstev
13. Termíny trenérských schůzí
14. Různé
1. Zahájení soutěží
Všem trenérům patří poděkování za bezproblémový start soutěží, tréninkový proces o prázdninách a naplnění
mužstev hráči. Všechna mužstva odehrála utkání dle rozpisu, odloženo pouze utkání 1.kola Ml.přípravek.
2. Zdravotní způsobilost
Všichni trenéři upozorněni na zpracování formuláře Zdravotní způsobilosti pro jednotlivé hráče a potvrzení rodiči
u hráčů mladších 18 let v co nejkratším termínu, nejpozději do 19.9.2016.
3. Nové složení trenérských týmů
Vstupem do soutěží ročníku Podzim 2016 došlo k přesunu trenérů u některých mužstev a zapojení nových trenérů. Složení trenérských týmů s kontakty je dostupné na internetových stránkách klubu.
4. Přeprava k utkáním
Přeprava na utkání jednotlivých týmů zajištěna u několika přepravců, mužstva přípravek se na utkání přepravují
vozidly rodičů, cestovné na utkání bude vypláceno trenérům mužstev přípravek po uskutečnění cesty k utkání.
Mužstvo mužů na utkání do Chýše dne 10.9.2016 cestuje vlastními vozidly.
5. Výběry OFS Cheb
Zajistit účast požadovaných hráčů pro soustředění výběrů OFS Cheb dne 6.září 2016 v Poohří– zajistí pan
Musil
6. Školení trenérů licence „B“ a „C“
Do kurzů pro získání licence trenéra budou přihlášeni tito trenéři FC CHEB z.s.:
KLIER Jiří „B“, VAIGELT Josef, LACINOVÁ Markéta, KORELUS Jiří – všichni licence“C“ –zajistí Kozel S.
Fotbalový klub FC CHEB z.s.
Boženy Němcové 1947/22
350 02 CHEB
IČ: 182 34 305
Telefon:
E-mail:
Web:
731 125 148
[email protected]
www.fccheb.cz
7. Schůzky s rodiči
V průběhu měsíce září a října uskutečnit schůzky s rodiči dětí jednotlivých mládežnických týmů, včas nahlásit
termíny schůzek – zodpovídají trenéři mužstev
8. Příspěvky Podzim 2016
Termín pro výběr členských příspěvků za Podzim 2016 byl stanoven do 15.října 2016,příspěvky vybírají trenéři
Mužstev, výše příspěvků : Mládež: 1 000,-Kč Muži: 1 300,-Kč.
9. Soustředění přípravek Kunžak 2016
Trenérem přípravek panem Daňkem bylo zhodnoceno soustředění přípravek Kunžak 2016 jako velmi zdařilé a
splńující daný záměr. Je potřeba odprezentovat článek v Radničních listech k danému soustředění a poděkovat
za finanční podporu paní Evě Horné. – zajistí Daňko
10. Rozpis tréninkových ploch
Všichni trenéři požádáni o respektování rozpisu tréninkových ploch, který je k dispozici na webových stránkách
klubu.
11. Zajištění tělocvičen
Požadavek pro zajištění tělocvičen na Zimní přípravu mužstva Ml. Přípravky a Ml.žáků na 3.ZŠ. St.přípravka
zajištěna tělocvična na gymnáziu, ostatní mužstva trénují v areálu FC CHEB. – zajistí Kozel S.
12. Vybavení mužstev
Zkompletovat a dovybavit jednotlivé týmy oblečením, všichni trenéři zašlou své požadavky na e-mailovou adre
su klubu do 19.9.2016
13. Termíny trenérských schůzí
Termíny trenérských schůzí byly stanoveny takto: 19.9., 3.10., 17.10., 31.10, 14.11., od 18;30 hod.
14. Různé
 I nadále platí povinnost úklidu vlastní šatny po posledním tréninku před víkendovými zápasy
 Při trénincích mužstev v areálu FC CHEB přísný zákaz vstupu, běhání či střídání hracích ploch UMT-tráva
bez účasti trenérů a v průběhu jednoho tréninku
Příští schůze se koná v pondělí 19.září 2016 v 18;30 hodin
V Chebu dne 5.září 2016
Zapsal:KOZEL Slavomír –jednatel klubu

Podobné dokumenty

Fotbalový klub FC CHEB Telefon: 731 125 148 Boženy Němcové

Fotbalový klub FC CHEB Telefon: 731 125 148 Boženy Němcové Podzimní trenérské schůze proběhnou v těchto termínech: 15.9, 29.9, 13.10, 27.10, 10.11, a 24.11 vždy od18;00 v areálu klubu 11. Různé Zajistit účast hráčů na výběrech OFS a KKFS – zodpovídá Plzák...

Více