Studentům disciplíny 2AKUL – hromadný e

Transkript

Studentům disciplíny 2AKUL – hromadný e
Studentům disciplíny 2AKUL – hromadný e-mail před začátkem zimního semestru 2015/2016
Vážení studenti,
vítám všechny v disciplíně 2AKUL Jazyková kultura a posílám aktuální údaje. V rozvrhu máme nasazené
přednášky a semináře pouze na úterky, a to přednášku v liché týdny a semináře v sudé, vždy od 14.10
hod. v G403. Už loni jsem se domluvila se studenty, že část problematiky zadám k samostatnému
nastudování, protože respektuji, že na nepovinných přednáškách se všichni patrně setkávat nebudeme
a semináře by měly být opřeny o nějaké nastudované poznatky. Podklady hledejte na mých osobních
webových stránkách na adrese http://janasvo.cz/
Vzhledem k novému Studijnímu a zkušebnímu řádu OU, který platí od 1. 9. 2015, jsem byla nucena
upravit bodování testu, který používám ke zkoušce. S jeho nynější podobou se seznámíte také na mých
webových stránkách. Pečlivě si prosím pročtěte, jak budete test ke ZK vypadat, a povšimněte si
důležitosti samostatného úkolu. V loňském roce se osvědčil, a proto ho opět zařadím a budu ho
bodovat jako součást testu.
Přímou výuku 2AKUL zahájíme seminářem až ve 2. týdnu semestru (tj. 29. 9.), protože 22. 9. jsem
pracovně v Praze. Místo úvodní přednášky si prosím sami nastudujte materiál Čeština a institucionální
lingvistika dnes, který jsem loni zpracovala pro sborník na Slovensku (bibliografické údaje odpovídají
jiným zvyklostem, těmi se neinspirujte). Můj požadavek je, abyste se s textem Čeština a institucionální
lingvistika dnes svědomitě seznámili (tj. místo přednášky 22. 9.) a abyste potom zpracovali na 45 až 90
řádků své osobní písemné stanovisko/zamyšlení věnované tomu, co se tam uvádí. Text Čeština
a institucionální lingvistika dnes je na mých webových stránkách; heslo: dnes2014. Jde mi o to, abyste
se blíže zaměřili také na ty zdroje, o kterých tam píšu: prolistujete si např. AGSČ, JČD, APČJ – nebo
alespoň zavítejte na stránky ÚJČ a napište, co jste tam našli přínosného a zajímavého (jsou tam např.
základní údaje o chystaném ASSČ). Neděste se „šifer“ – objasnění zkratek najdete v uvedeném
studijním podkladu Čeština a institucionální lingvistika dnes.
Svůj text jednotně nazvete K úkolům české institucionální lingvistiky. Začněte ho připravovat tak,
abychom si už v semináři 29. 9. 2015 mohli vyměnit první zkušenosti, jak postupujete a co vás nejvíc
upoutalo. Definitivně pak budu splnění úkolu očekávat 13. 10. 2015. Přinesete si ho do semináře
a budete schopni diskutovat k tématu s ostatními. Na základě diskuse případně text ještě upravíte
a odevzdáte mi ho elektronicky nejpozději v pátek 30. 10 do 10 hod. Pokud by byly nějaké dotazy,
nabízím individuální konzultace v úterý 20. 10. 2015 v době přednášky – budu čekat ve své pracovně
G408 na Mlýnské.
Zašlete mi svůj (pečlivě zkontrolovaný, obsahově samostatný, originální a formálně bezchybný) text
elektronicky na školní adresu [email protected] jako přílohu e-mailu ve wordu nebo jako pdf,
do předmětu zprávy dáte kód disciplíny a své příjmením bez diakritiky (mezi obě části použijete
spojovník bez mezer), stejně označíte také přiložený soubor. Příklad: kdyby to posílala imaginární
kolegyně Řeřichová, měla by předmět zprávy i přiložený soubor označený 2AKUL-Rerichova. Záleží na
tom, abyste opravdu nepoužívali diakritiku – texty si elektronicky ukládám, a protože místo písmen
s háčky nebo čárkami se nezobrazuje nic, musím označení zbytečně přepisovat a přejmenovávat. Snad
je vše k samostatnému úkolu jasné.
V podkladu Čeština a institucionální lingvistika dnes najdete na konci i řešené otázky, které lze použít
do ZK testu. Na mých webových stránkách je i základní distanční text Jazyková kultura; heslo: kultura.
Rekapitulace: Samostatně budete pracovat na vlastním textu K úkolům české institucionální
lingvistiky místo výuky 22. 9., pak místo přednášky 20. 10. (lze přijít individuálně konzultovat) a místo
semináře 27. 10. 2015.
V přímé výuce se uvidíme takto: v semináři 29. 9. (diskuse k dosavadnímu postupu zpracování
samostatného úkolu), v přednášce 6. 10. (všem doporučuji účast!), v semináři 13. 10. (diskuse
o kompletním zpracování samostatného úkolu) a pak v seminářích 10. a 24. 11., jejichž náplň si
upřesníme, až se sejdeme v přímé výuce v říjnu.
Stejně tak se chci ještě v říjnu se zájemci poradit, nakolik je žádoucí plně realizovat další 2 přednášky,
a to 3. 11. a 1. 12., případně jakou náplň jim dát.
Poslední dva úterky v prosinci, tj. 8. a 15. 12. 2015, už nabízím jako zkouškový předtermín, abyste měli
potom klidné Vánoce a víc času na jiné disciplíny v lednu 2016.
Hodně zdaru nejen při studiu 2AKUL přeje
Jana Svobodová
(rozesílat se bude 15. 9. 2015)

Podobné dokumenty

Jazykovědné aktuality 2015/3–4 - Jazykovědné sdružení České

Jazykovědné aktuality 2015/3–4 - Jazykovědné sdružení České doplní soubor dat získaných předběžnou analýzou elektronické verze slovníku le Petit Robert. Tato studie se tak bude zakládat nejenom na teorii obecné jazykovědy a gramatiky, ale také bude vycházet...

Více

Pojmenování barev a jejich odstínů v Akademickém slovníku

Pojmenování barev a jejich odstínů v Akademickém slovníku „Žádný slovník není úplný, jde vždy o výběr. Ten však nesmí být ledajaký,“ (Čermák, 1995, s. 246). Nová pojmenování pečlivě vyhodnocujeme, je třeba rozlišit lexikalizované, uzualizované užití a uži...

Více

Jazykovědné aktuality 2014/3–4 - Jazykovědné sdružení České

Jazykovědné aktuality 2014/3–4 - Jazykovědné sdružení České Poznal by, že se ti lidé usmívají nad prací svých kolegů, kterou právě kontrolují, ale že často jedním dechem sebekriticky uznávají, jak sami nejednou dokázali zvolit příklad ještě daleko horší. Mo...

Více

Předmět Zápočet Zadání Rozsah Termín dodání Zkouška Materiály

Předmět Zápočet Zadání Rozsah Termín dodání Zkouška Materiály emočních a sociálních vývojových procesů. ve vztahu k učivu LS, v případě že by se nepodařilo rozeběhnout Online test, bude písemný v Olomouci.

Více

efektivita týmové práce a dosahování synergie

efektivita týmové práce a dosahování synergie startování změn v postojích využívá působení různých kontextů, které jsou ve skupině 4-6ti lidí velmi silné. PRŮBĚH PROGRAMU Program charakterizuje důraz na rozpoznatelný posun absolventů. Přípravn...

Více