Objednávka euroShell Card

Transkript

Objednávka euroShell Card
Objednávka euroShell Card
ID
1) Informační údaje o společnosti (vyplňte):
Firma:
IČ:
DIČ:
Adresa pro zasílání korespondence (pokud je jiná, než fakturační):
Kontaktní osoba pro objednávání karet:
Mobil:
Tel:
Fax:
email:
2) údaje o kartách (vyplňte):
Nevíte si rady s vyplňováním? Kontaktujte nás na telefonu 244 025 942!
A) Služba Shell Card Online Basic (sledování transakcí na internetu)
ANO
NE
LEGENDA:
SPZ vozidla:
uveďte SPZ nebo jméno uživatele (max. 16 míst)
B) Údaje o kartách viz. legenda vpravo:
SPZ vozidla (nebo jméno uživatele)
Typ vozidla
Kategorie
Kilometráž
Typ vozidla:
osobní
dodávka (do 3,5t)
nákladní (nad 3,5t)
1
2
Kategorie karty (0,1,2,nebo 3):
0 - pouze nafta + silniční a dálniční poplatky
1 - všechny pohonné hmnoty, poplatky za dálnice,
tunely, apod.
2 - všechny uvedené + autopříslušenství, myčka
3 - všechny uvedené a veškerý sortiment na čerpací
stanici
(i občerstvení apod.; nejvyšší kategorie karty = 3,
nejnižší = 0)
3
4
5
6
7
Kilometráž:
zadávání stavu tachometru při každém odběru ANO / NE
8
9
10
Typ karet (vepiště "x"):
SINGLE
(karta platí na Shell v Evropě + v ČR vybrané stanice Benzina)
MULTI
(karta platí navíc ve všech partnerských sítích)
3) Finanční podmínky (vyplňte):
v Kč celkem / měsíc
Maximální objem čerpání - povinný údaj:
Úhrada faktur (zakřížkujte):
Výše finančního zajištění:
Inkasem
=>
bez finančního zajištění
=>
přiložit vyplněný a podepsaný inkasní formulář
Převodem z účtu
=>
rovná se max. objemu čerpání
=>
skládá se při podpisu smlouvy
* Společnost Shell si vyhrazuje právo podmínky individuálně upravit
Svým podpisem na této objednávce potvrzuji a souhlasím s tím, aby společnost Shell Czech Republic a.s. (dále jen SCAS) jako s právce shromažďovala, zpracovávala a uchovávala po dobu
neurčitou shora uvedené osobní údaje v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpis ů, v rozsahu, v jakém jsou tyto osobní údaje nutné k jednání
o smluvním vztahu mezi mou osobou a SCAS, k marketingovým účelům SCAS a i k jiným účelům, které SCAS uzná za nezbytné v souvi slosti s operativním řízením, strategickým plánováním
či vnitřní kontrolou SCAS. Dále svým podpisem na této objednávce souhlasím s tím, že je SCAS oprávněna předat veškeré osobní údaje třetím osobám (jak v České Republice, tak do jiných
států) za účelem zpracování těchto osobních údajů jménem SCAS, a to výhradně ke shora uvedeným účelům. SCAS zveřejňuje na své internetové stránce www.euroshell.cz, v sekci Ochrana
osobních údajů, aktuální seznam těchto třetích osob s uvedením patřičného účelu pro předání a zpracování osobních údajů uvede nou třetí stranou. Odpovědnost SCAS vůči mé osobě v
souvislosti se zpracováním osobních údajů třetími osobami uvedenými v tomto souhlasu není tímto dotčena. Zároveň prohlašuji, že jsem si vědom, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné
a že jsem informován o svém právu na přístup k vlastním osobním údajům shromažďovaným SCAS, o svém právu na jejich opravu jak ož i o dalších právech stanovených v § 21 uvedeného
zákona.
Současně svým podpisem na této objednávce souhlasím s využíváním podrobností shora uvedeného elektronického kontaktu za účele m šíření obchodních sdělení, která budou zahrnovat jak
obchodní sdělení týkající se výrobků a služeb SCAS, tak výrobků a služeb třetích stran. Zároveň potvrzuji, že si jsem vědom s vého práva kdykoli tento souhlas odvolat, a to písemně zasláním
e-mailu na adresu [email protected].
V
dne
Podpis

Podobné dokumenty

Shell Card Online Mobilná aplikace Často kladené otázky

Shell Card Online Mobilná aplikace Často kladené otázky stiskem odkazu "Zapomněli jste heslo?" Na přihlašovací stránce Shell Card Online Mobile App. Je nějaký rozdíl mezi webovou a mobilní verzí Shell Card Online? Ano, díky naší aplikací můžete měnit tr...

Více

373 PDF - MYTO CZ

373 PDF - MYTO CZ Na kontaktní místa je pro registraci do post-pay režimu nutno přinést karty fyzicky. V případě karet 1:1 je nutno na na kontaktní místo donést karty všech vozidel (!). (*1) pouze karty s magnetický...

Více

vseobecné podmínky AUTOTRACER

vseobecné podmínky AUTOTRACER ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), informuje o tom, že veškeré osobní údaje poskytnuté v souvislosti s objednáním služby AUTOTRACER nebo Cebia REPO...

Více

Podmínky a pravidla akce

Podmínky a pravidla akce • Při využití slevy není možné získat Shell CLUBSMART body za nákup paliva, na který byla sleva uplatněna. 5. Postup při uplatnění slevy Při uplatnění slevy je závazný následující postup: • Natanko...

Více

přehled nabídky tankovacích karet

přehled nabídky tankovacích karet Sleva v ČR: 0,72 Kč vč. DPH + 10% na myčky a provozní kapaliny v síti Shell na území ČR – sleva přiznána při pravidelné fakturaci Servisní poplatky: 0 Kč na čerpacích stanicích Shell, Esso v Evropě...

Více

Ransomware PČR

Ransomware PČR Zástupce na binárku v profilu

Více