kompletní přehled pomaturitních oborů

Transkript

kompletní přehled pomaturitních oborů
Česká zemědělská univerzita v Praze
Fakulta
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
Odkaz
http://www.af.czu.cz/cs
Fakulta lesnická a dřevařská
http://www.fld.czu.cz/cs
Fakulta tropického zemědělství
http://www.its.czu.cz/cs
Fakulta životního prostředí
http://www.fzp.czu.cz/cs
Provozně ekonomická fakulta
http://www.pef.czu.cz/cs
Technická fakulta
http://www.tf.czu.cz/cs
Studijní program
Agriculture and Food
Ekologické zemědělství
Fytotechnika
Sustainable Use of Natural Resources
Udržitelné využívání přírodních zdrojů
Veřejná správa v zemědělství a krajině
Zahradní a krajinářská architektura
Zahradnictví
Zahradnictví
Zahradnictví
Zemědělství, zahradnictví a rozvoj venkova
Zemědělství, zahradnictví a rozvoj venkova
Zemědělství, zahradnictví a rozvoj venkova
Zemědělství, zahradnictví a rozvoj venkova
Zemědělství, zahradnictví a rozvoj venkova
Zemědělství, zahradnictví a rozvoj venkova
Zemědělství, zahradnictví a rozvoj venkova
Zootechnika
Zootechnika
Zootechnika
Zootechnika
Zootechnika
Zootechnika
Dřevařství
Dřevařství
Forestry
Forestry
Lesnictví
Lesnictví
Lesnictví
Lesnictví
Tropické zemědělství
Zemědělská specializace
Environmentální vědy
Inženýrská ekologie
Krajinářství
Krajinářství
Krajinářství
Krajinářství
Rozvoj venkova a zemědělství
Economics and Management
Economics Policy and Administration
Ekonomika a management
Hospodářská politika a správa
Hospodářská politika a správa
Hospodářská politika a správa
System Engineering and Informatics
Systémové inženýrství a informatika
Systémové inženýrství a informatika
Procesní inženýrství
Procesní inženýrství
Technika a technologie v dopravě a spojích
Zemědělská specializace
Zemědělské inženýrství
Zemědělské inženýrství
Zemědělské inženýrství
Studijní obor
Agriculture and Food
Ekologické zemědělství
Rostlinná produkce
Sustainable Use of Natural Resources
Udržitelné využívání přírodních zdrojů
Veřejná správa v zemědělství a krajině
Zahradní a krajinářská architektura
Trávníkářství
Zahradní a krajinářské úpravy
Zahradnictví
Chovatelství
Kvalita produkce
Pěstování rostlin
Produkční a okrasné zahradnictví
Rostlinolékařství
Rozvoj venkova
Výživa a potraviny
Chov koní
Kynologie
Rybářství a akvaristika
Speciální chovy
Zoorehabilitace a asistenční aktivity se zvířaty
Živočišná produkce
Dřevařství
Podnikání v dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu
Forestry
Game Management
Hospodářská a správní služba v lesním hospodářství
Konzervace přírodnin a taxidermie
Lesnictví
Provoz a řízení myslivosti
Trvale udržitelný rozvoj tropů a subtropů
Zemědělství tropů a subtropů
Aplikovaná ekologie
Aplikovaná ekologie
Krajinářství
Územní plánování
Územní technická a správní služba
Vodní hospodářství
Územní plánování
Economics and Management
Business Administration
Provoz a ekonomika
Hospodářská a kulturní studia
Podnikání a administrativa
Veřejná správa a regionální rozvoj
Informatics
Informatika
Systémové inženýrství
Technika a technologie zpracování odpadů
Technologická zařízení staveb
Silniční a městská automobilová doprava
Obchod a podnikání s technikou
Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu
Inženýrství údržby
Zemědělská technika
Typ studia
Bakalářský
Bakalářský
Bakalářský
Bakalářský
Bakalářský
Bakalářský
Bakalářský
Bakalářský
Bakalářský
Bakalářský
Bakalářský
Bakalářský
Bakalářský
Bakalářský
Bakalářský
Bakalářský
Bakalářský
Bakalářský
Bakalářský
Bakalářský
Bakalářský
Bakalářský
Bakalářský
Bakalářský
Bakalářský
Bakalářský
Bakalářský
Bakalářský
Bakalářský
Bakalářský
Bakalářský
Bakalářský
Bakalářský
Bakalářský
Bakalářský
Bakalářský
Bakalářský
Bakalářský
Bakalářský
Bakalářský
Bakalářský
Bakalářský
Bakalářský
Bakalářský
Bakalářský
Bakalářský
Bakalářský
Bakalářský
Bakalářský
Bakalářský
Bakalářský
Bakalářský
Bakalářský
Bakalářský
Bakalářský
Bakalářský

Podobné dokumenty

výhody studia na fld - Rozcestník Fakulty lesnické a dřevařské

výhody studia na fld - Rozcestník Fakulty lesnické a dřevařské a studovat v  zahraničí. Buď v  rámci programu Erasmus+, nebo prostřednictvím bilaterálních dohod s univerzitami v mnoha zemích.

Více

zde.

zde. Obsah 1. Úvod……………………………………………………………………………….........9 2. Metodika a cíl práce………………………………………………………………….11 3. Rozbor literatury………………………………………………………………………12 3.1. Dermoplastická preparace ptactva…………...

Více

technika v agro-potravinářském a odpadovém hospodářství

technika v agro-potravinářském a odpadovém hospodářství Cíl konference: Konference je mezinárodní, určená pro doktorandy a vědecké pracovníky univerzit a vědeckých pracovišť, zaměřených na oblast strojů a výrobních zařízení v zemědělské, lesnické a potr...

Více

Canisterapie v České republice s ohledem na

Canisterapie v České republice s ohledem na současná, byť roztříštěná situace na poli tzv. canisterapie je, přičemž mou snahou bylo provedení podrobnějšího deskriptivního průzkumu s cílem získání dat od co největšího počtu osob, které prakti...

Více

Stáhnout soubor

Stáhnout soubor Konzervace přírodnin a taxidermie Bakalářský studijní obor, prezenční forma

Více

Obor KYNOLOGIE Forma prezenční (ABPC), kombinovaná

Obor KYNOLOGIE Forma prezenční (ABPC), kombinovaná • ve sféře zájmových chovů zvířat (kynologické organizace a zařízení), • v obchodu, státní správě a poradenských službách, • ve specializovaných plemenářských institucích. • ve specifické sféře jak...

Více