FOUR-SIDED PYRAMID

Komentáře

Transkript

FOUR-SIDED PYRAMID
Fr.l
tlr
I
fistav
llYrlf / lltirudni
yrdilriuf,ni
l:lgu
FOUR-SIDED PYRAMID
pto
- SOL LEWITT
Solomon LeWitt (9. 9. 1928-3. 8. 2oO7) nazval svou sochu Four-Sided Pyramid. Socha je tvotena
hranoly d rozmdrech 1x 1 x 2 ddlkov'ich jednotek. Kolik takovfch hranol0 bylo kvytvoieni sochy,
kterou vidite na obrdzku, potieba?
Pozn6mka: Pii ieSenim0ieS vyuift tabulkov'i editor (napi. Excer) nebo jinV sw.

Podobné dokumenty

Stavebni upravy kulturniho domu Tatce"

Stavebni upravy kulturniho domu Tatce" 0delnd prokazateln6 pracemi provedenymi vynaloZenych n6kladtr spojen!'ch s dosud mimo nAkladt spojenych s odstoupenim odsmlouvy. pisemnymi 10.3Tatosmlouva mt2ebytoboustrannd m6n6na dodatky, a toses...

Více

Český pavilon bude z kontejnerů

Český pavilon bude z kontejnerů Vyhodu mivaj! ty, ktere se daji rozebrat a pfev~zt na jin~ mlsto - takovy byl napriklad asud na~eho pavilonu pro EXPO v Bruselu roku 1958, ktery byl umfsten v Praze na Lelne, kde plnil funkei kavar...

Více

v AiENi CTENAiU - Teplice

v AiENi CTENAiU - Teplice I.e, znarnena oyvale s1iun l byl,.. ...; tech prvnlch.t.I. pine druistelJntch .Je S1anovovano naJernn€ die .... yno!;u mlntstei-s.tva fll"lanel z bfezna r. 1991 .u by-valyeh statnieh bylu je pro vy...

Více

Stáhnout ve formátu PDF - KOVOSLUŽBA HASICÍ PŘÍSTROJE, as

Stáhnout ve formátu PDF - KOVOSLUŽBA HASICÍ PŘÍSTROJE, as 1 kg - hasicí prášek Pulvex ABC ";; Standard

Více