Osvojení dítěte partnerky/partnera ve stejnopohlavních rodinách

Transkript

Osvojení dítěte partnerky/partnera ve stejnopohlavních rodinách
Osvojení dítěte partnerky/partnera ve stejnopohlavních rodinách
Úvod
I v České republice jsou páry stejného pohlaví, které vychovávají děti. Takovýchto rodin neustále
přibývá (dle oficiálních statistik ČSÚ jich je přibližně 900). 1 Zatímco dříve lesbické a gay páry
vychovávaly především děti z jejich předcházejících heterosexuálních vztahů, ukazuje se, že v
posledních letech se stále častěji a plánovaně rodí děti přímo těmto párům, zejména lesbickému páru a otec
není znám (umělé oplodnění anonymním dárcem např. v cizině) nebo nechce být v rodném listě a být
otcem.
Gay a lesbické rodiny
Dítě narozené gay a lesbickému páru má obvykle v rodném listě uvedeného pouze jednoho z rodičů. De
iure má tedy dítě pouze jednoho rodiče, který je zapsán v rodném listě, ačkoli fakticky jej od narození
vychovají a milují rodiče dva, ať již se jedná o dvě matky nebo dva otce. Druhý biologický rodič, který
se na výchově dítěte nijak nepodílí, obvykle buď není vůbec znám, např. bylo-li dítě počato z
umělého oplodnění, nebo je znám pouze matce dítěte, příp. stejnopohlavnímu páru, s nímž se předem
dohodl, že nechce a nebude vykonávat žádná rodičovská práva vůči dítěti.
Pro rodinu tak vzniká stresující situace, kdy druhý partner / druhá partnerka ve stejnopohlavním
páru (označován/a také jako rodič nebiologický nebo sociální) je faktickým rodičem, nemá ale k dítěti
žádná rodičovská práva. Tento stav je v rozporu s nejlepším zájmem dítěte, neboť právo neuznává
jeho vztah k osobě, která je mu vedle biologického rodiče nejbližší. To, že stávající právní úprava
komplikuje každodenní život těchto rodin je nezpochybnitelný a smutný fakt. Nejhorší dopady však
má v případech, kdy dojde k rozpadu vztahu rodičů dítěte nebo k úmrtí jednoho z nich. Může pak
nastat situace, kdy dítě neztratí pouze jednoho rodiče (rodiče uvedeného v rodném listě), ale právně
se ocitá bez rodičů obou a v krajním případě může skončit v ústavu, o jeho budoucnosti totiž
rozhoduje soud.
Ačkoli nebiologický rodič nemá žádná rodičovská práva, některé právní předpisy jeho přítomnost již
nyní předpokládají, avšak zejména pokud jde o jeho povinnosti. Nebiologický rodič je např. podle zákona
o registrovaném partnerství povinen se podílet na výchově dítěte, podle zákona o státní sociální podpoře je
zase v souvislosti s výplatou rodičovského příspěvku považován za rodiče dítěte apod.
Zahraniční zkušenosti
Podobná úprava platí již celé západní Evropě (Velká Británie, Francie, Španělsko…), Skandinávii,
Slovinsku a dalších zemích světa.
Navrhovaná novela
Předložený legislativní návrh směřuje k naplnění nejlepšího zájmu dítěte žijícího s rodiči stejného
pohlaví uznáním stejnopohlavních rodin de iure. Toto také přispěje i k přijetí těchto rodin v jejich širším
okolí. Návrh umožní, aby si partnerky nebo partneři mohli osvojit dítě své partnerky či svého
partnera. Nenavrhuje se tedy uzákonění možnosti osvojení dítěte z náhradní ústavní péče, ale pouze
osvojení dítěte, které v konkrétní rodině již žije. Jedná se o obdobnou situaci, jako v případě, kdy si
nevlastní otec osvojí dítě své manželky.
Názor odborníků
"Výjimečně existuje taková shoda v jakékoliv oblasti sociálních věd jako v případě rodičovství
homosexuálů, a proto Americká akademie pediatrů a všechny další hlavní odborné organizace
specializující se na blaho dětí vydaly zprávy a rezoluce podporujících rodičovských práva gayů a
leseb." (Judith Stacey z New York University, 2006)
„...Dále doporučujeme k řešení situaci párů stejného pohlaví s dětmi z předchozích vztahů. Partneři těchto
rodičů nemohou mít k dětem, které fakticky vychovávají, legální vztah a nemohou tak přímo zasahovat v
každodenní starosti o děti (školní prospěch, zdravotní stav apod.)...Nesouhlasíme s názorem, že existuje
pouze jeden rodinný „správný“ model.“ (Komora sociálních pracovníků ČR, 2014)
Podpora pro novelu v ČR – 3/5 obyvatel České republiky jsou pro 2
1 Analýza Českého statistického úřadu, říjen 2013, str. 5
(www.czso.cz/csu/csu.nsf/1e01747a199f30f4c1256bd50038ab23/b53c647a39f0bf48c1257c0d004bfb4f/$FILE/csav102413opr.pdf)
2 Sociologický ústav, 2014, str. 3 http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a7261/f3/ov140711b.pdf

Podobné dokumenty

TZ_PROUD_reakce_ P. Nytrova

TZ_PROUD_reakce_ P. Nytrova Profesní komora sociálních pracovníků v ČR: „Dále doporučujeme k řešení situaci párů stejného pohlaví s dětmi z předchozích vztahů. Partneři těchto rodičů nemohou mít k dětem, které fakticky vychov...

Více

Mezipatra letak pro net.indd

Mezipatra letak pro net.indd Dokumentární film. Co znamená být gayem a chlapem? Jakou podobu má gay maskulinita? Jak se mění pohled na mužnost historicky i geograficky? Na tyto otázky se pokouší odpovědět hráč rugby, policista, ...

Více

Církev a homosexualita.Normativní pojetí a osobní koncepty u

Církev a homosexualita.Normativní pojetí a osobní koncepty u mnoho hypotéz, z nichž některé považují orientaci za věc danou výchovou v prvních letech života, každopádně si ji však podle něj nikdo nevolí dobrovolně. Informátor E homosexualitu popsal jako účel...

Více

Czech Republic

Czech Republic rather intolerant

Více

Konflikty studen vlky

Konflikty studen vlky • Američané vnutili Japoncům novou demokratickou ústavu, která s malými změnami platí dodnes (funkce císaře pouze reprezentativní – Hirohito) • v Japonsku postupováno podobně jako v případě program...

Více

lokalizace kreativních odvětví v prostoru malého města a regionální

lokalizace kreativních odvětví v prostoru malého města a regionální řemeslné a v konečném důsledku také umělecké produkci - v analýze T. Adorna zejména v rozhlasové produkci hudby. Pro metodu filosofické spekulace však není nijak důležité jev prostorově lokalizovat...

Více

Homofobie, heterosexismus, diskriminace sexuálních minorit? Olga

Homofobie, heterosexismus, diskriminace sexuálních minorit? Olga Takový předpoklad je poměrně běžný, neboť lidé se obvykle ptají chlapců, mají-li přítelkyni a jen těžko někoho napadne zeptat se, máš už přítelkyni nebo přítele? Podobně pořadatelé podnikových večí...

Více

ÚVOD DO MODELOVÁNÍ V MECHANICE BIOMECHANIKA

ÚVOD DO MODELOVÁNÍ V MECHANICE BIOMECHANIKA • Vývoj nových metod, teorií, algoritmů současně uplatnění v neživé oblasti, • vývoj od „okouzlení“ technikou (kouřící komíny) k požadavku zajištění kvality života a přežití živých organismů, člově...

Více