Čištění a údržba umělých trávníků p

Transkript

Čištění a údržba umělých trávníků p
L inhart
čištění a údržba
umělých trávníků
• nemoce umělých trávníků
• správné čištění a údržba
• profesionální čištění
www. linhartsport .cz
Čištění a údržba umělých trávní
Vážení přátelé,
Nemoce
umělých
trávníků
Vlastníte, nebo spravujete sportoviště, vybavené povrchem z umělé trávy? Chcete se dozvědět, jak udržet své sportoviště v čistotě a jak výrazně prodloužit jeho životnost? Pak
právě Vám je určena tato brožura!
Sportovní plochy vybavené umělým trávníkem trpí jak běžným provozním znečištěním,
tak i vlivy okolního prostředí a počasí. Absence čištění a pravidelné údržby nebo nevhodně prováděná údržba snižuje nejen technicko-herní vlastnosti sportoviště, ale má také
významný vliv na zkrácení životnosti povrchu.
Nevhodná údržba je také negativním faktorem při případném reklamačním řízení.
V této brožuře vycházíme z doporučení pro údržbu umělých trávníků od nejvýznamnějších světových výrobců, které jsou pro uživatele závazné. Popíšeme, jak postupovat při
údržbě umělých trávníků a jaké stroje nebo procedury jsou vhodné a jaké ne.
Navíc Vám poskytneme doporučení s čím počítat při plánování a výstavbě sportovních
ploch s povrchem z umělých trávníků a jak minimalizovat náklady a zefektivnit údržbu
samotnou.
Listí a nečistoty
Tato brožura vám ukáže, jak udržovat povrch se syntetickou trávou v optimálním stavu
nebo jak jej ještě zlepšovat. Je výsledkem našich zkušeností na trhu s umělými sportovními povrchy.
KAŽDODENNÍ PÉČE O UMĚLÝ TRÁVNÍK SVÉPOMOCÍ
Pokyny pro péči a údržbu umělých trávníků svépomocí:
• Spadlé listí, plody a jiné nečistoty se musí z povrchu odstranit co nejrychleji,
neboť mohou zaklíčit a způsobit tak trvalé změny povrchu.
• Jakékoli rostoucí plevele a mechy se musí okamžitě odstranit bez mechanického poškození povrchu.
• Povrchy se musí čistit pouze k tomu určeným kartáčem alespoň jednou týdně
z důvodu rovnoměrného rozprostření zásypu a narovnaní vláken.
• Chybějící zásyp se musí co nejrychleji doplnit, aby se zabránilo nadměrnému
opotřebení.
• Špína, bláto a odpadky jakéhokoli druhu se musí okamžitě odstranit.
• Okrajové části hřiště se musí neustále udržovat v čistotě.
Neudržované okrajové části
Vyklíčené rostliny
Toto jsou minimální požadavky v povinných pokynech péče a údržby. Představují ale pouze základní část údržby a musíte je provádět tak, aby nedošlo k sebemenšímu poškození
povrchu.
Mech na umělém trávníku
ků
pro dokonalý vzhled a funkci
DALŠÍ DOPORUČENÍ
•
•
•
•
•
•
•
•
Pro
umělý
trávník
stále
zelený
Používejte k údržbě jen schválené nástroje! Obvyklé přístroje pro zametání
nebo kartáče se nedají používat, protože by zametaly i výplňový materiál.
Udržujte okolí sportoviště v čistotě . Obvzláště nevydlážděné cestičky jsou velkým zdrojem bláta na sportovišti!
Pamatujte, že vhodné oplocení Vám pomůže zastavit nebo omezit zanesení sportoviště listím, psími exkrementy ap.
Vzrostlé stromy, které stíní sportoviště, zpomalují jeho vysychání po dešti.
Sací přístroje nebo fukary na listí, plastové nebo dřevěné hrábě a lopaty jsou užiteční pomocníci.
Pro pročesávání a rovnání vsypu trávníků by se měly používat trojúhelníkové kartáče, případně rovné kartáče v několika řadách za sebou nebo vlečné rohože.
Nejméně 1 x za rok nechte trávník vyčistit odbornou firmou!
Velká sportoviště nechte odborně vyčistit častěji!
Příklad nevhodné údržby svépomocí: Často se mluví o nutnosti zametat. Zametat ale
nelze ve vlhkých nebo mokrých podmínkách, protože křemičité písky se mažou a gumový
granulát jako plnící materiál tvoří chuchvalce. Navíc se určitý druh špíny neodstraní pouhým zametením. Jenom se rozdrobí na menší částice, které se ještě rovnoměrněji rozšíří
po celém povrchu. Prach a další nečistoty se touto procedurou jen hlouběji zanesou do
vláken.
Trojúhelníkový kartáč
Kousky spadlého listí lze na malé ploše ručně odstranit, ale na ploše fotbalového hřiště
toto není efektivní ani časově možné.
Další druhy „odpadků“, jako jsou kamínky, kousky skla, papír, nedopalky od cigaret, plastové obaly a odpadky, psí exkrementy, atd. nelze odstraňovat hráběmi nebo lopatou,
alespoň ne trvale na velké ploše.
Obvyklé mechanismy nebo kartáče se nedají používat, protože by zametaly i výplňový
materiál. Ani nelze špínu nechat ležet tam, kde je, protože závazné pokyny říkají, že se
musí okamžitě odstranit.
Fukar
Špína či bláto, které se neodstraní, napomáhají růstu plevele, atd. Obzvláště ve stinných
oblastech, často u hran hřiště, se velmi rychle rozšíří mech a řasy. Ruční odstraňování je
extrémně nákladné a zdlouhavé, zřídkakdy se dají použít chemikálie. Bláto vede k tomu,
že se tráva okamžitě „zahustí“ a bude méně prostupná.
Dosypávání míst, kde chybí výplňový materiál, je nezbytné obzvláště v pokutových územích fotbalových hřišť, protože původní materiál, který tam ležel, byl během hry odnesen
do dalších oblastí hřiště. Přeplnění nebo nedostatečné naplnění může vést k poškození
syntetického trávníku. Měla by se věnovat větší pozornost správné kvalitě používaného
plnícího materiálu, protože to také ovlivňuje životnost trávníků.
TurfSoft pro čištění menších ploch
Pokud se předepsané procedury nedodržují nebo se dodržují jen částečně, bude se charakter vašeho trávníku radikálně měnit během prvních tří let. V takovém případě je poté
často potřeba zvláštní a nákladný servis. Kdyby byla veškerá špína atd. odstraněna okamžitě, povrch by byl vždy dokonale zameten a správná výška plnícího materiálu byla vždy
dodržena, tak by sotva docházelo k nějakým změnám podstaty trávníku.
Pro tuto práci budete potřebovat víc než jen hrábě a lopatu - lze ji vykonávat pouze
s odpovídajícím vybavením. Pokud se používá správně a v pravý čas, tak trávník zůstane
ve výborném stavu po celou dobu své životnosti.
SportChamp
PROFESIONÁLNÍ ŘEŠENÍ:
HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ STROJEM SPORT CHAMP
Firma Linhart spol. s r.o. nabízí provádění profesionálního servisu
strojem SportChamp.
Řešení
Nabízíme čištění strojem SportChamp, jediným strojem na trhu, který byl speciálně
vyvinut pro bezvadnou údržbu umělých trávníku s křemičitým nebo kombinovaným
vsypem.. Byl neustále upravován, aby odpovídal měnícím se vlastnostem syntetického trávníku.
Stroj je doplňován dalším vybavením, které umožňuje dokonalou péči o umělý trávník a jeho čištění za všech možných situací.
čištění
strojem
Sport
Champ
Odstraňování špíny
Odstraňování špíny, prachu a odpadků provádí SportChamp s pomocí přídavných rotačních kartáčů. Kartáčový válec nabírá odpad plus malé množství rozptýleného výplňového materiálu. Prach
je nasáván přes permanentní filtr. Velké částice špíny a výplňový materiál jsou odděleny od sebe
přes vibrační síto a plnící materiál okamžitě padá zpátky na trávu. Konstantně udržovaná rychlost
jízdy zajišťuje, že plnící materiál bude rozptylován co nejrovnoměrněji, jak tomu je při zametání.
Zametání
Trávník je možno také zamést s pomocí stroje SportChamp a přídavných kartáčů. Tento nástroj
zajistí přístup až do rohu hřiště.
Nahrazení plnícího materiálu
S pomocí kartáčů pro zametání stroje SportChamp lze v případě potřeby dorovnat vsyp umělého
trávníku. Pokud by se stále objevovala místa, kde plnící materiál chybí, lze ke stroji SportChamp
připevnit kontejner s materiálem.
Čištění
Se strojem SportChamp lze provádět hloubkové čištění s pomocí rotačních kartáčů.
Údržba
Plevel, mech a řasy rostou v trvale stinných oblastech. Takové oblasti nelze často čistit kvůli přetrvávající vlhkosti. Používání SportChampu s dvojitými kartáči tyto oblasti vyčistí důkladně a rychle.
SportChamp
Sport Champ byl vyvinut, společně se svými doplňky, pro čištění a údržbu umělých sportovních
trávníků. Pravidelným používáním tohoto stroje se výrazně sníží náklady na údržbu a prodlouží
se trvanlivost povrchu.
Údržbu je možné objednat:
•
•
•
na našich webových stránkách www.linhartsport.cz
e-mailem na adrese [email protected]
telefonicky na tel. 326 911 101
Součástí objednacího formuláře na internetových stránkách
je kalkulační program pro výpočet orientační ceny.
V případě pravidelné údržby poskytujeme slevu ve výši 10%.
údržba strojem Sport Champ
Linhart
spol. s r.o.
Lhotecká 820, 250 01 Brandýs n. L. - Stará Boleslav
tel.: 326 911 101, fax: 326 913 130
e-mail: [email protected]
www
.linhartsport. cz
foto: Michal Hradecký
Pamatujte, že pokud není možné provádět práce údržby kvůli nedostatku financí nebo personálu, tak je umělý sportovní trávník nevhodnou volbou. Investice do umělého trávníku se
vyplatí při jeho pravidelné údržbě, kdy se dosáhne maximálních herních vlastností
i dlouhé životnosti.

Podobné dokumenty

teaser in PDF

teaser in PDF z jehož kapsy vykukuje slon, i to je v pořádku. Musí to ale být klokan, jiné zvíře s kapsou si jen těžko představit!

Více

ochrana vysokotlakých potrubí dálkovodů s vadami využitím objímek

ochrana vysokotlakých potrubí dálkovodů s vadami využitím objímek trubce mimo objímku 0,58násobku. Je ještě nižší, nežli u objímky široké, ale stále ještě příznivé. Důvodem celkově nižších hodnot příznivého účinku objímek CS u této trubky je mj., podle obr. 1, ni...

Více

Chlumečák_02_2014

Chlumečák_02_2014 zavedla systém odměn pro ty, kteří odevzdávali nejrychleji a ve

Více

Prohlédnout katalog online

Prohlédnout katalog online ode dne, kdy software poprvé spustíte. Ke hraní hry budete potřebovat balanční podložku, kterou již možná vlastníte z předchozí verze hry Wii Fit nebo si ji lze koupit samostatně.

Více

Ukázky-Karlovarský 3. týden.rtf

Ukázky-Karlovarský 3. týden.rtf Sportovně rekreační Nový charakter: Podcharakter: Alokace: Dolní Nivy Kraj starý: Západočeský Kraj nový: Karlovarský Okres: Sokolov

Více

Ukázka

Ukázka nemají zájem o vyplňování otázek či počítání úloh, si mohou rovnou přečíst vysvětlení fyzikálního problému v ukázce a naše závěrečné zhodnocení. Nejideálnějším případem ovšem je, pokud uživatel pro...

Více