Vitamin D v neurologii

Transkript

Vitamin D v neurologii
Vitamin D a neurologická onemocnění
Jiří Polívka
Neurologická klinika LF UK a FN
Plzeň
Vitamin D v neurologii
Cerebrovaskulární nemoci
Roztroušená skleróza
Nervosvalová onemocnění
Kognitivní poruchy
Parkinsonova nemoc
Vitamin D a cerebrovaskulární nemoci
Obdoba kardiovaskulární problematiky
Nízká hodnota vitaminu D je jedním z
biomarkerů u ischemického i hemorhagického
iktu
Zejména problematika vyššího věku
Hypovitaminóza D a cerebrovaskulární
nemoci
Sekundární hyperparathyreoidismus
• Zvýšená inzulinová rezistence, dysfunkce pankreatu,
metabolický syndrom a diabetes
• Aktivace systému renin – angiotenzin, zvýšení
krevního tlaku
• Stimulace systémového zánětu a zánětlivých změn
cévní stěny, aterogenezy
• Ovlivnění lipidového metabolismu
Relation of Vitamin D Deficiency to Cardiovascular Risk Factors,
Disease Status, and Incident Events in a General
Healthcare Population
Jeffrey L. Anderson, Heidi T. May, Benjamin D. Horne,
Tami L. Bair, Nathaniel L. Hall, John F. Carlquist, Donald L. Lappé,
Joseph B. Muhlestein, for the Intermountain Heart Collaborative
(IHC) Study Group
(Am J Cardiol 2010;106:963–968)
Anderson :Am J Cardiol 2010;106:963–968
41 504 osob
Hypovitaminóza D a další problémy
pacientů s iktem
• Zhoršená svalová funkce zejména pletencových
partií, více dolních končetin
• Svalové bolesti
• Instabilita chůze
• Riziko pádů
• Náchylnost k infekčním komplikacím
What Works in Falls Prevention After Stroke?
A Systematic Review and Meta-Analysis
Frances Batchelor, MHS; Keith Hill, PhD; Shylie Mackintosh, PhD; Catherine
Said, PhD
The likely mechanism for the effectiveness of vitamin D in
this at-risk population relates to the role of vitamin D in
muscle function. Supplementation with vitamin D with or
without calcium may contribute to increased muscle strength
and also to a decreased risk of falls, either directly or
Indirectly. The study reporting a significant decrease in falls
after vitamin D supplementation also found a significant
increase in muscle strength and positive correlations between
muscle fiber diameter (type II) and serum 25-hydroxyvitamin
D levels. Although low-dose vitamin D supplementation
was shown to be effective, no significant effect on falls was
found in the study comparing sunlight exposure with a
control, despite a significant increase in serum 25hydroxyvitamin D in the exposed group, potentially because
the increase was not sufficient to have influenced
muscle strength or falls risk.
(Stroke. 2010;41:1715-1722
Studium karotické aterosklerózy
Měření tloušťky intima-media (IMT) společné a vnitřní
krkavice ultrazvukem
Sérové hladina 25-hydroxyvitaminu D
Sérové hladina1,25-dihydroxyvitaminu D
Sérová hladina parathormonu
Kohorta 654 osob komunity Rancho Bernardo
Reis J.: Atherosclerosis,2009,207 (2): 585-590
Roztroušená skleróza
(multiple sclerosis - MS)
•
•
•
•
•
•
Velmi závažné onemocnění mladého věku
Institucionální pozornost
Podpora farmaceutického průmyslu
Mimořádný zájem o výzkum
Uchopitelné výsledky
Vysoká očekávání aplikovaného výzkumu
Vitamin D a roztroušená skleróza (MS)
•
•
•
•
•
MS – mimořádně složitá autoimunní patologie
Genetická složka
Environmentální ovlivnění
Multifaktoriální interakce
Mnoho neznámých
Vitamin D a roztroušená skleróza (MS)
„Hot topic“
• Geografická distribuce prevalence MS
• Migrace do slunných oblastí do 15. roku
• Sezónní fluktuace atak a progrese
• Větší enhancement plak v zimě a na jaře
• Negativní korelace EDSS a sérové hladiny
25(OH)D
• Nižší hodnoty 25(OH)D v době ataky než v
remisi
• Vyšší hodnoty 25(OH)D – méně atak
Smolders J.: Autoimmune Diseases , 2011
Vitamin D a roztroušená skleróza (MS)
„Hot topic“
• Mechanistický přístup: Saturace vitaminem D?
• Interakce genetického profilu a prostředí
• Mimořádná složitost problematiky
• Variabilita názorů (skepticismus x všelék)
• Nezbytnost mnoha kvalitních studií
Smolders J.: Autoimmune Diseases , 2011
Multiple sclerosis, Vitamin D and HLA-DRB1*15
Hypotéza genetické a environmentální interakce
• Interakce Vitamin D – HLA-DRB1*1501 alela
• Severní Evropa: Nejčastější haplotyp u MS: HLADQBI*0602-DQA1*0102-DRBI*1501DRB5*0101(DR2)
• Skotsko, Orkneje – 2x častější haplotyp a SM
Handunnetthi L., Ebers GC: Neurology, 2010 (74): 1905-1910
Roztroušená skleróza, Vitamin D
Geografické aspekty
• Globální distribuce MS dle zeměpisné výše
• Sluneční svit
• Vazba k pobytu na slunci v dětství
Handunnetthi L., Ebers GC: Neurology, 2010 (74): 1905-1910
Roztroušená skleróza, Vitamin D
Sluneční svit – expozice
• Průměrný svit
• Venkovní aktivity
• Děti do 15 let
Handunnetthi L., Ebers GC: Neurology, 2010 (74): 1905-1910
Roztroušená skleróza, Vitamin D
Příjem vitaminu D a sérová hladina 25(OH)D
• Inverzní poměr s MS
• Nízká hladina – riziko relapsů
• Vysoká hladina – menší riziko
Handunnetthi L., Ebers GC: Neurology, 2010 (74): 1905-1910
Roztroušená skleróza, Vitamin D
Imunomodulační efekt:
• Ovlivnění homeostázy T lymfocytů
• CD 4, CD 25
• Pozitivně ovlivňuje imunopatologickou reakci
(v inhibičním smyslu)
Brain, 2009, 132: 1146-1160
Nervosvalové nemoci, Vitamin D
Ovlivnění morfologie i funkce svalových vláken
Slabost pletencového svalstva v inverzní korelaci s hladinou 25(OH)D
Muskuloskeletální bolest
•
•
•
•
Zhoršení kvality života
Riziko pádů
Riziko zlomenin v obvykle osteoporotickém terénu
Sociální problematika
Nervosvalové nemoci, Vitamin D
Kombinace hypovitaminózy D a
•
•
•
•
Statinových myopatií
Svalových dystrofií
Diabetických amyotrofií a neuropatií
Metabolických neuromyopatií
Nervosvalové nemoci, Vitamin D
Stanovení Vitaminu D u
•
•
Fibromyalgie
Únavového syndromu
Kognitivní poruchy a Vitamin D
•
•
•
•
•
VDR i v neuronech
Neuronální ovlivnění vitaminem D
Prokázán pozitivní vliv na oblast kognice
Prokázán určitý neuroprotektivní vliv vitaminu D
Korelace MMSE – sérová hladina vitaminu D
Dement Geriatr Cogn Disord 2008;25:539–543
Kognitivní poruchy a Vitamin D
Higher Serum Vitamin D 3 Levels Are Associated
with Better Cognitive Test Performance in
Patients with Alzheimer’s Disease
C. Oudshoorn , S. Mattace-Raso, N. van der Velde, E.M. Colin
Department of Internal Medicine, Section of Geriatric
Medicine, and b Department of Rheumatology,
Erasmus University Medical Center, Rotterdam , The Netherlands
Dement Geriatr Cogn Disord 2008;25:539–543
Kognitivní poruchy a Vitamin D
318 starších osob s Home Care Service, Boston
25(OH)D = 10 ng/ml
25(OH)D = 20 ng/ml
15% osob
44% osob
Korelace s obrazem MRI
Horší soběstačnost , chůze, pády
Buell JS et al.: Neurology,2010,74: 18-26
18% demencí
2x více demencí
Parkinsonova nemoc a Vitamin D
Popisně udáván častější výskyt hypovitaminózy D u PD
Úvahy o působení VDR (18VDR SNP)
Nutnost dalších výzkumů
Butler MW: Ann. Hum. Genet., 2011,75 (2): 2001-2010.

Podobné dokumenty

NÚ - 1. Česká neurologická akademie

NÚ - 1. Česká neurologická akademie screenign - dotazníky: NNDI-E (Neurological Disorders Depression Inventory for Epilepsy) - 6 položek, PHQ-2 (Patient Health Questionnair-2), GAD-7 (Generalized Anxiety Disorder-7), HADS (Hospital A...

Více

Obec Hrachovi5td Obecn[ zhvazn1vyhlf$ka E.2l20l5ro syst6mu

Obec Hrachovi5td Obecn[ zhvazn1vyhlf$ka E.2l20l5ro syst6mu Stanovi5t6sb6m;fchn6dobje misto, kdejsou sbdrndn6dobytrvale nebo piechodn6umistdny za ridelem dal5iho nakl6ddni se sm6sn:im komun6lnim odpadem opr6vn6nou osobou. sb6rnychn6dobjsou individu6lninebos...

Více

Procházková D. - Vitaminy a jejich chromatografická analýza

Procházková D. - Vitaminy a jejich chromatografická analýza 90 Å, 160 Å, 400 Å 150 m²/g (220-300 m²/g efektivní)

Více

A) INFORMOVANÝ SOUHLAS SE ZDRAVOTNÍ SLUŽBOU

A) INFORMOVANÝ SOUHLAS SE ZDRAVOTNÍ SLUŽBOU 3. Rizika výkonu únik kostního cementu do páteřního kanálu s možným poškozením míchy, nervových kořenů a následným neurologickým postižením (porucha hybnosti dolních končetin, až ochrnutí) a poruch...

Více

Myasthenia gravis J. Piťha, neurologická klinika 3. LF UK a FNKV

Myasthenia gravis J. Piťha, neurologická klinika 3. LF UK a FNKV • 1685: první klinický popis - Willis • 1896: první české sdělení - Heveroch • 1934: terapeutický efekt neostigminu Wolkerová • 1936: thymektomie - Blalock… Diviš • 1960: průkaz autoimunitní etiolo...

Více

S1000RR

S1000RR BMW Motorrad a vítáme vás mezi řidiči a řidičkami motocyklů BMW. Seznamte se se svým novým vozidlem, abyste se mohli bezpečně pohybovat v silničním provozu.

Více