reg. form. 52. VS.indd

Komentáře

Transkript

reg. form. 52. VS.indd
REGISTRAČNÍ A UBYTOVACÍ FORMULÁŘ
XVIII. WORKSHOP INTERVENČNÍ KARDIOLOGIE
10. – 11. DUBNA 2008
KONGRESOVÉ CENTRUM IKEM, VÍDEŇSKÁ 1958/9, 140 21 PRAHA 4
Kompletně a čitelně vyplněný formulář zašlete na adresu organizátora:
CONGRESS PRAGUE, s.r.o.
Nad Obcí I/24, 140 00 Praha 4
Tel.: +420 241 445 759, +420 241 445 815
Fax: +420 241 445 806
E-mail: offi[email protected]
ÚČASTNÍK
Příjmení:
Pracoviště/Institut:
Ulice, číslo:
Jméno:
Titul:
PSČ:
Město:
Tel.:
Fax:
E-mail:
REGISTRACE
Registrace na workshop je pro účastníky (lékaře a zdravotní sestry) bezplatná.*
Předpokladem a podmínkou bezplatné registrace je doručení tohoto registračního a ubytovacího formuláře organizátorovi workshopu do 25. března 2008.
Registrace doručená po tomto termínu nebo registrace na místě bude možná pouze za předpokladu uhrazení registračního poplatku ve výši 1.000 Kč (součástí poplatku je DPH dle
platné sazby).
Registrace doručená organizátorovi dne 26. března 2008 a později nebo registrace na místě může být z důvodů limitovaného počtu míst Kongresového centra IKEM organizátorem
workshopu zamítnuta.
Účastníkovi, jehož přihláška k aktivní účasti byla přijata a zařazena do odborného programu, bude poskytnuta bezplatná registrace přednostně.
* Registrace pro reprezentanty firem je upravena podle zvláštních pravidel.
Přihlašuji se k účasti na XVIII. workshopu intervenční kardiologie
v sekci lékařů
v sekci zdravotních sester
Na den*
10. dubna 08
11. dubna 08
* Žádáme vyplnit z organizačních důvodů a důvodu efektivního nakládání s prostředky rozpočtu workshopu.
REZERVACE HOTELOVÉHO UBYTOVÁNÍ
Organizátor workshopu zajistí bezplatné hotelové ubytování na termín 10.-11. dubna 2008 (1 noc, kategorie 3*, ve dvoulůžkovém pokoji včetně snídaně) pro registrované účastníky
(lékaře a zdravotní sestry) bydlící mimo Prahu.
Výběr konkrétního hotelu z inzerované nabídky vyznačte v tomto registračním a ubytovacím formuláři a doručte organizátorovi do 25. března 2008.
Zajištění bezplatného ubytování po tomto termínu již není možné.
O přidělení konkrétního hotelu a ubytování rozhodne organizátor, přičemž přihlédne k preferenci vyznačené účastníkem.
Ubytování nad rámec poskytnutého bezplatného ubytování si zájemci z řad registrovaných účastníků workshopu nebo reprezentanti zúčastněných firem mohou objednat u organizátora workshopu prostřednictvím tohoto registračního a ubytovacího formuláře.
VÝBĚR HOTELU – BEZPLATNÉ UBYTOVÁNÍ, JEDNA NOC 10. - 11. DUBNA 08
HOTEL
ATTIC PRAHA
REZIDENCE EMMY
HOTEL ILF PRAHA
HOTEL GRADIENT
Double
Spolubydlící ve dvoulůžkovém pokoji
OBJEDNÁVKA UBYTOVÁNÍ NAD RÁMEC BEZPLATNÉHO UBYTOVÁNÍ
Cena ubytování je uvedena za lůžko/1 noc včetně snídaně a DPH dle platné sazby.
HOTEL
ATTIC PRAHA
REZIDENCE EMMY
HOTEL ILF PRAHA
HOTEL GRADIENT
Single
1.650
1.450
2.200
1.000
Double
1.100
1.000
1.600
800
Den příjezdu do hotelu: ........................ Den odjezdu z hotelu: ........................ Počet nocí: ...........................
Z toho bezplatně 1 noc 10.-11. dubna 08
Objednávka bezplatné vstupenky na Společenský večer workshopu
Termín konání: čtvrtek 10. dubna 19.30 – 24.00 hod.
Vstup na společenský večer: bezplatný vstup pro registrované účastníky workshopu (lékaře a zdravotní sestry)*
* Vstupné na společenský večer pro reprezentanty firem je upraveno podle zvláštních pravidel.
Objednávám bezplatnou vstupenku na Společenský večer workshopu.
www.kardio-cz.cz/ikworkshop08
PRAVIDLA PRO PLATBY ZA SLUŽBY OBJEDNANÉ NAD RÁMEC BEZPLATNÉ REGISTRACE
NEBO BEZPLATNÉHO HOTELOVÉHO UBYTOVÁNÍ
Příslušnou částku odpovídající registračnímu poplatku a hotelovému ubytování objednaným nad rámec bezplatné registrace a bezplatného hotelového ubytování zaplate podle obecných podmínek a v termínu uvedených v tomto formuláři. V případě platby bankovním převodem laskavě zašlete poštou na adresu
Congress Prague nebo na faxové číslo 241 445 806 kopii potvrzení o zaplacení označenou Vaším jménem a adresou. Veškeré bankovní poplatky související
s platbou registračního poplatku a ubytování objednaných prostřednictvím tohoto formuláře hradí plátce. V případě platby kreditní kartou si banka účtuje
poplatek ve výši 3 % z celkové částky.
VÝBĚR ZPŮSOBU PLATBY
Kreditní karta
Visa
EuroCard/MasterCard
Číslo kreditní karty:
Jméno držitele karty:
Bankovní převod
Banka:
Účet číslo:
Majitel účtu:
Identifikace platby:
Platnost do:
CVV/CVC kód:
(tři poslední číslice čísla
na rubové straně karty u podpisu)
Komerční banka, a.s., Jabloňová 8, Praha 10
74 65 09 02 47 / 0100
Congress Prague
variabilní symbol: číslo výzvy
PROHLÁŠENÍ
Odesláním tohoto formuláře vyslovuji souhlas a přijímám podmínky a pravidla platná pro registraci, hotelové ubytování a platby podle všeobecných a stornovacích podmínek platných pro XVIII. workshop intervenční kardiologie a autorizuji Congress Prague, s.r.o., jako organizátora workkshopu, k použití dat
uvedených v tomto formuláři k dalšímu elektronickému zpracování pro účely workshopu.
Datum:
Podpis:
OBECNĚ ZÁVAZNÁ PRAVIDLA, STORNOVACÍ PODMÍNKY
OBECNĚ ZÁVAZNÁ PRAVIDLA
1) Registrovat se na workshop lze výlučně prostřednictvím registračního a ubytovacího formuláře. Registrace je platná dnem doručení formuláře organizátorovi
nejpozději do 25. března 08.
2) Vstup na odborný, společenský a doprovodný program je možný výlučně s registračním průkazem. Registrační průkaz je osobní, nepřenosný a obdrží jej
každý registrovaný účastník v registračním centru workshopu.
3) Potvrzení o doručení registračního a ubytovacího formuláře a přihlášky k aktivní účasti bude v období před workshopem zasláno tomu účastníkovi,
který v příslušném formuláři uvede funkční elektronickou adresu.
STORNOVACÍ PODMÍNKY
1) Při zrušení registrace nebo hotelového ubytování objednaných nad rámec bezplatné registrace a bezplatného hotelového ubytování do 5. dubna 2008 bude
účtován stornovací poplatek 50% z ceny objednaného a zrušeného plnění.
2) Při zrušení registrace nebo hotelového ubytování objednaných nad rámec bezplatné registrace a bezplatného hotelového ubytování dne 6. dubna 2008
a později bude účtován stornovací polatek 100% z ceny objednaného a zrušeného plnění.
3) Zrušení registrace nebo hotelového ubytování objednaných nad rámec bezplatné registrace a bezplatného hotelového ubytování musí být provedeno písemně
(elektronickou poštou, faxem, poštovním doručením) na adresu organizátora: Congress Prague, s.r.o., Nad Obcí I/24, 140 00 Praha 4, fax: 241 445 806,
e-mail: offi[email protected] Za datum zrušení se považuje datum doručení písemného vyrozumění organizátorovi workshopu.
4) Organizátor je oprávněn v případě zrušení registrace nebo hotelového ubytování objednaných nad rámec bezplatné registrace a bezplatného hotelového
ubytování podle těchto stornovacích podmínek vyúčtovat příslušný stornovací poplatek proti účastníkem uhrazené ceně registrace a hotelového ubytování.
5) Vypořádání uhrazených záloh provede organizátor po skončení workshopu nejpozději do 14 dnů.
www.kardio-cz.cz/ikworkshop08

Podobné dokumenty