Unser Herr Jesus Christus hat durch seine Hingabe seine Macht

Komentáře

Transkript

Unser Herr Jesus Christus hat durch seine Hingabe seine Macht
PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH
10. neděle v mezidobí A
Vzdejme čest Bohu a s pevnou vírou, že má dostatek moci, prosme za církev a za celý
svět. Volejme společně: Pane, smiluj se.
Nebo:
Ježíš Kristus přijímá lidi bez předsudků a bez výhrad zvěstuje Otcovu lásku a
milosrdenství. Proto s důvěrou přednesme své prosby a volejme: Pane, smiluj se.
▪ Prosme za křesťany, jejichž víra není silná a vytrvalá. (Řím 4,19)
Odp.: Pane, smiluj se.
▪ Prosme o odvahu k pravdě pro hříšníky a o ducha milosrdenství pro zpovědníky.
▫ Prosme za lidi, kteří Boha neznají, a za hledající a pochybující. (Oz 6,3)
• Prosme za lidi, jejichž láska slábne, nebo zcela vyhasla. (Oz 6,4)
• Prosme za ty, kdo už ztratili všechnu naději. (Řím 4,18)
• Prosme za ty, kdo prožívají duchovní temnotu a vyprahlost. (Oz 6,3)
• Prosme za ty, kdo si neví rady sami se sebou a se svým životem. (Oz 6,4)
• Prosme za manžele, jejichž touha po dítěti zůstává nenaplněna.
• Prosme za ty, kdo byli bez milosti odsouzeni a nedostalo se jim odpuštění a přijetí.
(Mt 9,9-13)
• Prosme za lidi na okraji společnosti, jejichž osud nikoho příliš nezajímá.
◦ Prosme za naši obec (naše město) a náš národ, za naše (farní) společenství a za
všechen Boží lid.
◦ Prosme za sebe navzájem a za to, co je v těchto dnech naší největší starostí.
Pane, tvá pomoc ať je jako jarní déšť,
který jistě přijde
a svlaží zemi.
Tobě buď chvála na věky věků. Amen. (Oz 6,3)
Přímluvy se čtou všechny, není vhodné nic vynechávat.
Grafické symboly naznačují čtyři okruhy přímluv předepsané Českým misálem na s. 27: za církev (▪), za svět (▫),
za trpící (•), za místní společenství (◦).
Podle www.liturgie.de, www.bistum-trier.de a s přihlédnutím k biblickým textům připravil J.R.

Podobné dokumenty

Slavnost Ježíše Krista Krále A Naše modlitba za celý svět a za

Slavnost Ježíše Krista Krále A Naše modlitba za celý svět a za ◦ Prosme za zemřelé, aby se jich náš Pán zastal před Božím soudem a navždy zničil smrt, která je přemohla. Pane, ty jako svědomitý pastýř pečuješ o všechno. Ujmi se, vysvoboď a střež všechny, za kt...

Více

S důvěrou v přebohatou dobrotu milosrdného Boha, který se pro nás

S důvěrou v přebohatou dobrotu milosrdného Boha, který se pro nás ◦ Prosme za toto město (tuto obec) a za náš národ, zvláště za lidi, kterým chybí vnitřní pokoj. Pane, vyslyš naši modlitbu: přijď a ochraňuj tento svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. (Žl 80,1...

Více

Unser Herr Jesus Christus hat uns gelehrt, auf den Vater im Himmel

Unser Herr Jesus Christus hat uns gelehrt, auf den Vater im Himmel • Prosme za všechny, kdo musí snášet utrpení a bolest, aby měli dostatek sil a nepropadli zoufalství. ◦ Prosme za naše město (naši obec), za naše (farní) společenství a vložme do této modlitby i st...

Více

16. neděle v mezidobí A Duch Boží nás v naší slabosti podporuje a

16. neděle v mezidobí A Duch Boží nás v naší slabosti podporuje a • Prosme za lidi, kteří jsou přetíženi prací a starostmi a jejich síly jsou vyčerpány. ◦ Prosme za naše nepřátele, za ty, kdo nám ublížili, za lidi, s kterými si nerozumíme, a za ty, které odsuzuje...

Více

33. neděle v mezidobí A (2014) Bůh je dárce života a všech dobrých

33. neděle v mezidobí A (2014) Bůh je dárce života a všech dobrých která se ujímá nás i všech, za něž jsme prosili. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. (Př 31,19-20) Přímluvy se čtou všechny, není vhodné nic vynechávat. Grafické symboly naznačují čtyři okruhy přím...

Více