fakultativní výlety

Transkript

fakultativní výlety
FAKULTATIVNÍ
VÝLETY
PARALIA
ATHÉNY, KLÁŠTERY METEORA, SKIATHOS, ŘECKÝ VEČER, ATHOS,
OLYMP, PLAVBY, THESSALONIKI, WATERLAND, …
THESSALONIKI – druhé největší řecké město s množstvím byzantských památek
na pobřeží Termajského zálivu. Prohlídka začíná na vyhlídce u hradu Eptapirgio
(Sedm věží) odkud je nádherný pohled na celé Thessaloniki (Soluň), Thermajský
záliv a přístav, poté následuje prohlídka největší řecké pětilodní baziliky Agios
Dimitrios a katakomb s pozůstatky římských lázní, které se pod bazilikou nacházejí.
Cestou „Bílé veži“, která je dominantou města klienti prohlédnou rotundu a Vítězný
oblouk císaře Galeria. Procházka městem končí na hlavním náměstí Aristotela,
odkud je již jen pár kroků k velkému orientálnímu bazaru, tržišti plnému barev,
vůní, zvuků vyzývajících k levným nákupům. Výlet je vhodnou kombinací
poznávání památek a nákupů.
Cena: 15 €, 10 € dítě 6-12 let, dítě do 6-ti let zdarma
ATHOS – celodenní lodní výlet k mnišské samosprávné republiky Athos ležící na
stejnojmenném poloostrově Chalkidik. Autokar dopraví klienty do přístavu Ormos
Panagias, odkud vyplouvají velké výletní lodě k jižnímu cípu poloostrova Athos pod
„Svatou horu“ Agion Oros. Loď poté pluje podél pobřeží tak, aby pasažéři mohli
shlédnout 8 překrásných klášterů, 2 mnišské osady (skity), přístav Dafni a úžasnou
panenskou přírodu Atoského pobřeží. Po poledni loď zakotví v přístavu Ouranopolis
na cca 90-ti minutovou přestávku na oběd. Koupání a prohlídku městečka.
Cena: 35 €, 30 € dítě 6-12 let, dítě do 6-ti let zdarma
WATERLAND – celodenní výlet do největšího řeckého vodního parku Waterland
s řadou tobogánů, bazénů a vodních atrakcí pro milovníky vodních radovánek
každého věku.
Cena: 30 €, 25 € dítě 6-12 let, dítě do 6-ti let zdarma
KLÁŠTERY METEORA – celodenní výlet za fascinujícími kláštery vystavěnými
na vrcholcích skalnatých „věží“ v srdci Thessálie. Cestou klienti prohlédnout
Olympskou riviéru, národní park v údolí Thembi s kapličkou vytesanou ve skále nad
bájnou řekou Pinios, město Larissa, Trikala a Kalambaka. Zastávka v manufaktuře
na výrobu tradičních pravoslavných ikon a obchodu s tradičními suvenýry. Možnost
prohlídky dvou klášterů (interiéry).
Cena: 25 €, 20 € dítě 6-12 let, dítě do 6-ti let zdarma
ŘECKÝ VEČER – představení řeckého tanečního souboru v krojích, živá hudba,
večeře a neomezená konzumace místního dobrého vína. Skvělá zábava, při které se
naučíte základní řecké tance, poznáte kulturu a ochutnáte dobré víno a jídlo.
Cena: 20 €, 15 € dítě 6-12 let, dítě do 6-ti let zdarma
SKIATHOS – celodenní výlet, autobusem na jih Olympské riviéry do přístavu
Volos, odtud odjezd výletní lodí k nejednomu z nejkrásnějších ostrovů – ostrov
Skiathos, návštěva hlavního města ostrova spojená s prohlídkou a nakupováním,
koupání na nejkrásnější pláži Kukunaris Beach
Cena: 35 €, 30 € dítě 6-12 let, dítě do 6-ti let zdarma
PIRÁTSKÁ PLAVBA S PIKNIKEM
Cena: 20 €, 17 € dítě 6-12 let, dítě do 6-ti let zdarma
OLYMP – výlet pořádaný z letovisek na Olympské riviéře do podhůří bájného
Olympu. Návštěva archeologického naleziště a muzea v Dionu. Výjezd do
národního parku Olymp k chatě Stavros s nádhernou vyhlídkou na celé pobřeží,
další program dle možností… Výlet ocení především milovníci přírody a antických
památek.
Cena: 20 €, 15 € dítě 6-12 let, dítě do 6-ti let zdarma
ATHÉNY – celodenní výlet autokarem do hlavního města Athén, celodenní
prohlídka nejvýznamnějších pamětihodností tohoto antického města s průvodcem,
okružní jízda městem, osobní volno na prohlídku dalších pamětihodností a nákupy.
Cena: 45 €, 35 € dítě 6-12 let, dítě do 6-ti let zdarma
BON TON, cestovní kancelář, Masarykovo nám. 17, 753 01 Hranice,
tel: 581 605080, fax: 581 601490, e-mail: [email protected], www.bontonck.cz

Podobné dokumenty

fakultativní výlety

fakultativní výlety (Sedm věží) odkud je nádherný pohled na celé Thessaloniki (Soluň), Thermajský záliv a přístav, poté následuje prohlídka největší řecké pětilodní baziliky Agios Dimitrios a katakomb s pozůstatky řím...

Více