10 hříchů proti pleti

Transkript

10 hříchů proti pleti
Deset hříchů proti pleti
1.Zrádná
1.Zrádná špína
Kdy naposledy jste čistila štětce,
ětce, kterými nanášíte pudr, make-up
make
čči oční
ční stíny? Ani si
nevzpomínáte? Pak se nedivte, že vás trápí pupínky a vyrážky, když si každý den po obličeji
roztíráte bakterie, mastnotu a zbytky kosmetických přípravků,
p
, které se drží ve štětinách.
št
Štětce
tce myjte každé dva týdny jemným šamponem, jestli máte přírodní štětiny,
ětiny, použijte také
kondicionér. Štětiny
tiny zlehka mněte
mně pod tekoucí vodou, dokud nebude čirá – v ten okamžik je
štětec čistý
istý a nechte ho uschnout.
Dalším rejdištěm mikrobůů je displej mobilního telefonu, který při
p i telefonování tisknete k
obličeji. Čas od času ho utřete
řete antibakteriálním ubrouskem. Jednou za tři
tři týdny také vyměňte
vym
povlak na polštáři,
i, na kterém se zachytávají mrtvé kožní buňky
bu
a nečistoty.
čistoty. Hlídejte si také
často nevědomé
domé dotýkání se obličeje
oblič prsty, kterými jste předtím osahali desítky věcí
v a
bakterie přenášíte přímo
římo na pleť.
ple
2.Alkohol
2.Alkohol
Nikdo vám nebude vyčítat,
čítat, když si čas od
času
asu dáte dvojku vína. Problém je, když to s
alkoholem přeháníte
eháníte pravidelně.
pravideln Po jeho
požití se cévy v pleti rozšíří,
rozšíř krev jimi
protéká rychleji a na obličeji
oblič se to projeví
zčervenáním, občas
as se objeví také popraskané cévky. Při
P častém
astém popíjení ztrácí schopnost se
stáhnout zpět a zčervenání
ervenání je trvalé. Alkohol pleť
ple navíc dehydratuje a ničí
čí zásoby vitaminu A,
díky němuž
muž si pokožka udržuje svoji pevnost. Vzniklé
Vzniklé vrásky jsou hlubší, výraznější
výrazn
jsou i
kruhy pod očima,
ima, a protože tělo
lo pod vlivem zadržuje vodu, probudíte se s opuchlou tváří.
tvá
Jestli se chystáte na večírek,
čírek, dodržujte pravidlo, že každou skleničku
skleničku s alkoholem proložíte
sklenicí neperlivé vody. Před
řed spaním
spa
spolkněte tabletu s vitaminem C, aťť mají játra dost
energie na vypořádání
ádání se se škodlivými látkami, dejte si pod hlavu polštář
polštář navíc, ať
a se vám v
obličeji
eji nedrží voda, a druhý den si dopřejte
dop
detoxikační kúru v podoběě džusů a bylinkových
čajů.
3.Spaní
3.Spaní s makemake-upem
Chápeme, že se někdy ččlověk
ěk vrátí v noci domů
dom tak společensky
ensky zmožený, že už nemá sílu se
v koupelně odlíčit
it a odpadne do peřin
pe i s nalíčením.
ením. Jenže pokožka tímhle zhřešením
zhř
dostává
pořádně na frak. Když spíme,, tělesná
tě
teplota se mírně zvyšuje a kůže
ůže do sebe víc absorbuje,
co je na jejím povrchu. Zbytky make-upu
make
a
pudru ucpávají póry, do pleti pronikají
nečistoty.
istoty. Pár dní nato budete mít po obličeji
obli
pupínky a černé tečky.
čky. Proto si raději
rad
nachystejte balíček odličovacích
čovacích ubrousků
ubrousk
vedle postele,, kterými zvládnete dostat makemake
up z obličeje během
hem chvíle a klidně
klidn u toho
můžete ležet.
Pravidlo chodit
odit spát s perfektně
perfektn čistou pletí
platí pro každý večer.
čer. I když se nemalujete,
přes den se na váš obličej
čej nachytá spousta
nečistot.
istot. Namísto klasického mýdla, které
mívá příliš
íliš vysoké pH a kromě mastnoty a
nečistoty
istoty zbavuje pokožku také její ochranné bariéry,
barié používejte jemnější
ější odličovače,
odli
které ji
nebudou tolik vysušovat. Jednou týdně
týdn použijte peeling, který pokožku zbaví odumřelých
odum
buněk.
4.Kouření
4.Kouření
Přii každém potáhnutí z cigarety se do těla
t la dostanou volné radikály, které ničí
nič nové kožní
buňky, které pleť regenerují. Kouření
Kou
zužuje cévy v pleti, čímž
ímž se snižuje přísun
př
kyslíku, a
kůže působí
sobí mdlým, zašedlým dojmem. Ze stejného důvodu
d
se do ní hůře
ůře dostávají také
živiny a škodlivé látky z cigaret ničí
ni elastická a kolagenová vlákna. Kvůli
ůli tomu pleť
ple
předčasně stárne, je povislá, dehydratovaná. Protože při
p kouření
ení pracuje mimika, objevují se u
vyznavačů tabáku linky kolem rtů.
rtů Více vrásek mají kuřáci
áci i proto, že jejich pleť
ple je sušší, a
působí drsnějším
jším dojmem, neboť jejich póry jsou více otevřené.
5.Mačkání
5.Mačkání pupínků
pupínků
Zdá se nemožné vydržet nepoužít "hrubou" sílu, když se vám na obličeji
obličeji objeví nezvaný host.
Nutkání je nesnesitelné a prsty vám bezděčně
bezd
přejíždějí
jí po místech, kde sídlí pupínek. Berte
to jako test vaší vůle
vů a vydržte ho
nemačkat.
čkat. Tím totiž problém s
90% jistotou jen zhoršíte –
poškodíte kůži,
ži, rána bude hlubší
a širší a bakterie se dostanou
hlouběji,
ěji, hrozí zánět
zán a infekce a
hojení se prodlouží minimálně
minimáln o
týden. Dokonce vám po takovém
zásahu může
ůže zůstat
zů
jizva. Raději
použijte přípravky,
řípravky, které pupínky
vysuší, při
ř líčení
čení ho zamaskujte
korektorem.
Lidé s mastnější
ější pletí trpí na
komedony víc a někdy
kdy mají tendenci používat přípravky,
p ípravky, které vysušují pleť,
pleť na celý obličej a
v hojném množství. Paradoxně ale dosáhnou opačného efektu – vysušená pleť ponouká
mazové žlázy k větší a větší
ětší produkci. Používejte
Použí
méně agresivní čisticí prostředky
prostř
(ty si
nechte jen na konkrétní postižená místa) a uvidíte, že se vaše pleť
ple zklidní.
6.Opalování
6.Opalování
Uznáváme, opálená pokožka vypadá dobře.
dob A když je člověku dvacet, pětadvacet,
ětadvacet, argumenty
o svraštělé indiánské babičce moc nefungují. Je tedy jen na vás, jestli vám nadměrné
nadm
opalování stojí za to, že jednou kvůli
kv němu
mu budete vypadat o pár let starší. Ultrafialové záření
zá
totiž ničí buňky
ky v pokožce a kolagen s elastinem (stejně
(stejn jako kouření,
ření, tudíž náruživá kuřačka,
ku
která se v létě "griluje"" na slunci, v padesáti bude s vysokou pravděpodobností
ěpodobností připomínat
p
sušené rajče).
Stejně tak vytahuje z pokožky pigment, a tak se dřív
d ív objevují pigmentové skvrny a stařecké
sta
skvrny a pleť na obličeji
čeji je sušší, někdy
n
tenkostí připomíná
ipomíná papír. Proti UV záření
zá
byste měli
svůj obličej
ej chránit 365 dní v roce tím, že budete používat krém s SPF faktorem. Při
P pobytu
na slunci se vždy mažte krémem s ochranným faktorem, a to v dostatečném
dostatečném množství, na celé
tělo by to měly být přibližně
ř
ě čtyři
čtyř polévkové lžíce.
7.Málo
7.Málo spánku a stres
Když spíte málo, pleťť se takřka
řka neregeneruje, zpomaluje se buněčná
buněč výměna,
ěna, působí
p
mdle, je
suchá a šupinatá, na kráse nepřidají
nepř
ani tmavé kruhy pod očima. Při
ři stresu zase tělo
t začne
produkovat stresový hormon kortizol, kvůli
kv němuž se pleť více mastí, leskne se a na obličeji
obli
se objeví akné a vyrážky.
8.Horká
8.Horká sprcha
Naložit se do teplé vany či nechat na sebe ve sprše
stékat proudy horké vody je příjemné
říjemné vám, ale
rozhodně ne vaší pleti. Příliš
říliš teplá voda totiž ničí
ni
její ochrannou bariéru. Ta je tvořena kožními
buňkami
kami obsahujícími keratin a tenkým mastným
filmem, které společně zabraňují
ňují ztrátě
ztrát vlhkosti z
pokožky. K jejímu poškození přispívají
řispívají i mýdla a
mycí gely. Když vyjdete z vany/sprchy a pokožka
je červená,
ervená, je to signál, že vysychá a je potřeba
pot
ji
namazat hydratačním mlékem či olejem. A příště
p
ubrat na teplotě.
9.Zběsi
9.Zběsilé
Zběsilé používání produktů
V dnešní době se na nás z reklam neustále valí nové a nové kosmetické produkty, které prostě
prost
"musíme" mít. Jenže pleti nedělá
nedě dobře, když každý měsíc
síc používáte jiný krém, vrstvíte na
pokožku jeden přípravek
ípravek za druhým, a to mnohdy bez rozmyslu, a nedochází vám, že někdy
n
jednotlivé látky mohou negovat své účinky.
ú
Například
íklad retinol, kyselina glykolová (AHA) či
benzoyl peroxidu byste neměli
ěli
li používat spolu, ale každý v jinou denní dobu.
Jakmile vaše pokožka reaguje na nový krém či líčidla zčervenáním, svěděním,
ě ěním, olupováním
kůže,
že, smyjte ho a nepoužívejte. Stejně
Stejn tak hlídejte životnost kosmetických přípravků
př
a prošlé
vyhoďte do koše.
10.Špatné
10.Špatné diety
Pokožka je zrcadlem kvality jídla, které jíme. Při dietách, kdy si naordinujete hladovku, pleti
schází vitaminy a minerály a trpí neduhy. Druhým extrémem je zase stravování se ve
fastfoodech a slabost pro sladké. Mastné jídlo se nepříznivě projeví na pleti coby akné, stejné
to bude s cukrem, ten navíc ničí kolagen v pokožce, a tím pádem snadněji vznikají vrásky.

Podobné dokumenty