Záloha_říjen měsíční plakát - Vlastivědné muzeum Jesenicka

Transkript

Záloha_říjen měsíční plakát - Vlastivědné muzeum Jesenicka
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘÍZENÁ A FINANCOVANÁ OLOMOUCKÝM KRAJEM
VODNÍ TVRZ
ZÁŘÍ 2016
Mimořádné dny
otevřeno: úterý až neděle 9:00 - 17:00
10.9. Den evropského kulturního dědictví
- vstup za poloviční cenu
VÝSTAVY
STÁLÉ EXPOZICE
- otevřeno do 13:00
28.9. Den české státnosti (Sv. Václava)
- vstup zdarma
STAROVĚKÉ ŘECKO
NOVÁ EXPOZICE
SPIRÁLA ČASU ZEMĚ
16. 8. – 30. 10.
Galerie
Expozice se věnuje vzniku a vývoji Země a geomorfologickému vývoji Jesenicka. Jde o další
moderní interaktivní expozici ve Vlastivědném muzeu Jesenicka, která vznikla díky finančnímu
příspěvku Olomouckého kraje ve výši 7 miliónů korun. Návštěvníky provede expozicí hlas
známého herce Arnošta Goldflama, k vidění budou zajímavé modely sopky, trilobita, ledovce,
jeskyně, filmy natočené o geologických jevech typických pro Jesenicko, dokumenty převzaté
od BBC. Jedinečné sbírkové předměty budou prezentovány v moderním výstavním fundusu.
Pro fajnšmekry bude připravena doteková obrazovka s doplňujícími texty a animacemi. Expozice
je svým pojetím výjimečná a věříme, že návštěvníky muzea zaujme. Expozice se otevírá vždy 15
minut po celé hodině. Max. počet návštěvníků ve skupině je 12.
Nový výstavní sál
Vstupné 60,- / 30,- Kč
Vlastivědné muzeum Jesenicka si pro Vás na druhou polovinu letních prázdnin připravilo výstavu
věnovanou vyspělému období a umění předklasického Řecka z oblastí Egejského moře.
Výstava pochází ze soukromé sbírky cestovatele a sběratele Jána Hertlíka, který zde již před
dvěma lety představil úspěšnou výstavu – Egypt dar Nilu.
Výstava pojímá významnou část řecké historie, od neolitu (7000 př.n.l.) až do období rozpadu
mykénské kultury (kolem 1100 př.n.l.). Pan Hertlík vlastní rozmanitou sbírku replik uměleckých děl,
které překvapí svým dokonalým řemeslným zpracováním a autenticitou.
Vernisáž výstavy 16. 8. 2016 v 18 hodin, vstup zdarma. Vystoupí sudetsko-řecká kapela
AXIOS, která hraje zlidovělou řeckou hudbu 1. poloviny 20. století. V případě příznivého
počasí proběhne koncert v prostoru nádvoří Vodní tvrze.
Kurátor výstavy: Ján Hertlík
HUDEBNÍ ŽIVOT JESENICKA
EXPOZICE ČARODĚJNICKÉ
PROCESY NA JESENICKU
V 17. STOLETÍ
Expozice je budována z prostředků Olomouckého kraje, jde o mimořádnou záležitost po stránce
odborné, technické, výtvarné, ale i stavební. Poprvé byly zpracovány dokumenty ze 17. století
uložené ve wroclavských archivech, informace o procesech s údajnými čarodějnicemi expozice
prezentuje v kauzálních souvislostech. Součástí expozice je guide-porte (audio průvodce)
ve čtyřech jazykových mutacích, dále je v expozici umístěn fog screen a Vlastivědné muzeum
Jesenicka se tak stává prvním muzeem v republice, jež má toto speciální promítací zařízení do
mlhy instalováno ve svých prostorách.
Vstupenky doporučujeme rezervovat předem na [email protected] nebo na tel. čísle
584 401 070. Expozice se otevírá vždy v každou celou hodinu. Max. počet návštěvníků
ve skupině je 12.
Sklepení
Vstupné 70,- / 35,- Kč
Vstupné 40,-/ 20,-Kč
13. 9. – 13. 11.
Hlavní výstavní sál
Výstava Vás provede postupně od hudební minulosti jesenického regionu spojené především
s osobností klasicistního skladatele Karla Ditterse z Dittersdorfu přes bohatý spolkový hudební
život a působení lázeňských orchestrů v 19. století až po současné dění na místní hudební scéně.
Vaši pozornost jistě upoutají nejrůznější dobové hudební nástroje či notové záznamy, nahlédnete i
do zámeckého hudebního salonku. Především fotografiemi si připomeneme čilý hudební život
regionu v uplynulých několika desetiletích a stranou nezůstane ani úspěšná činnost místních
uměleckých škol.
Vernisáž výstavy v úterý 13. 9. 2016 v 18:00.
V rámci vernisáže vystoupí Down Beat Dixieland Band v čele s Tomášem Cetkovským. Vstup na
vernisáž je zdarma.
Autoři výstavy: Mgr. Květoslav Growka, Mgr. Jana Hradilová, Mgr. Michaela Neubauerová,
Mgr. Bohumila Tinzová, Mgr. Michaela Kollerová
Výtvarnice výstavy: Mgr. Helena Šiková
Vstupné 40,-/ 20,-Kč
VLASTIVĚDNÝ SEMINÁŘ
27.9.
Seminář v rámci XVI. ročníku Svatováclavského setkání
OBNOVENÁ EXPOZICE
FAUNY A FLÓRY JESENICKA
Stálá expozice Fauna a flóra Jesenicka získala v roce 2005 3. místo v národní soutěži muzeí
Gloria musaealis v kategorii výstava. Ve stejné podobě ji návštěvníci již neuvidí. Z důvodu
rekonstrukce a reorganizace stálých expozic ve Vodní tvrzi je tato expozice živé přírody nově
přesunuta do Rytířského sálu. Celková koncepce výstavy zůstala zachována, v návaznosti na
nové prostory však muselo být centrální dioráma upraveno a to tak, že vznikly dvě vitríny. V první
vitríně jsou vystaveni dravci a sovy, ve druhé jsou různorodí zástupci živočišné říše představeni ve
svém přirozeném prostředí, jako je například les, pole, louka nebo vodní biotop. S přesunem
expozice byly zároveň obnoveny texty a fotografie, které se zaměřují na vybrané významné
fenomény jesenické přírody, jako jsou alpínské hole, rašeliniště, horský smrkový les, skalní
biotopy a botanicky a faunisticky velmi cenná Velká kotlina.
Rytířský sál
Vstupné 40,- / 20,- Kč
HISTORIE A ARCHEOLOGIE
JESENICKA
Vstupné 40,- / 20,- Kč
Organizátoři letošního XVI. svatováclavského setkání v Jeseníku si Vás dovolují pozvat na vlastivědný
seminář věnovaný tématu: Hudební život Jesenicka
Jeho cílem je zmapovat široké spektrum hudebních zájmů obyvatel Jesenicka v průběhu času. Ukázat, že
vedle hlavních hudebních proudů, reprezentovaných významnými osobnostmi a institucemi, žily na
Jesenicku muzika a zpěv - a stále žijí - jako vnitřní potřeba každého člověka.
Seminář se uskuteční v 9:00 hod. v Priessnitzových léčebných lázních v Jeseníku – v Zimní zahradě
Priessnitzova sanatoria.
15.00 – 16.00 návštěva výstavy ve VMJ v rámci semináře
EXKURZE
10. 9.
Stezkou vody, žuly a mramoru
Zveme Vás na exkurzi Stezkou vody, žuly a mramoru. Exkurze povede z Priessnitzových lázní Jeseník do
Žulové. Účastníci se seznámí se složitou geologickou stavbou Sokolího hřbetu /část Rychlebských hor/,
navštíví naleziště kontaktní mineralizace v lomu Hagenwasserbruch, Staré Podhradí s málo známými
krasovými jevy a s těžbou mramoru, lom na žulu Na rampě, naleziště křišťálu Korálové jámy a oblast
kontaktní mineralizace pod Boží horou. Exkurzi povede paní geoložka RNDr. Viera Večeřová
Sraz účastníků je 10. 9. v 7:25 na stanovišti autobusu do Lázní Jeseník. Trasa měří přibližně 15 km.
K exkurzi je možné se připojit také na konečné zastávce autobusu, hned za lázeňským domem
Priessnitz. Příjezd autobusu na zastávku 7:50. Předpokládaný odjezd 16:45 ze Žulové.
PŘEDNÁŠKA
22.9.
Mokřady a rašeliniště
Ani voda, ani souš. Na pomezí těchto dvou biotopů leží ještě jeden - mokřad. Je neméně zajímavý a co do
rozmanitosti přírody jde o nejbohatší území, které v sobě snoubí organismy vodní i suchozemské. Tento
svět je nejlépe zkoumat v holinkách, na naši přednášku si je ale brát nemusíte.
Začátek: 17:30, přednáška se koná ve Středisku volného času DUHA, místnost č. 3.
Přednášku povede paní bioložka Mgr. Ludmila Slezáková
STÁLÁ EXPOZICE
Jeseník – Lázně č.p. 175
VINCENZ PRIESSNITZ A LÁZNĚ GRÄFENBERG
úterý – sobota, 14:00 – 17:00 hodin
(+420) 584 411 633, e-mail:[email protected]
V objektu se nachází rovněž kavárna „Vinckovo kafe“
Otevřeno: pondělí až neděle 10:00–21:00
XVI. ročník Svatováclavského setkání
27.9. – 28.9.
Vlastivědné muzeum Jesenicka ve spolupráci se Státním okresním archívem Jeseník
pořádají setkání s doprovodným programem:
Vlastivědný seminář - 27.9., Zimní zahrada Priessnitzova sanatoria, začátek v 9:00
Pietní setkání v Bílé vodě - 28.9., 11:00 mše svatá v kostele Navštívení Panny Marie, poté
vzpomínkové setkání na hřbitově
Koncert duchovní hudby - 28.9., začátek v 18:00, Komorní ansábl „Ad Libidum” s programem od
Brossmanna k Martinů - Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku, vstupné 50,Výstava „Hudební život Jesenicka” - Vodní tvrz - Hlavní výstavní sál, 13.9. -13.11,vstup 20,-/40,-

Podobné dokumenty

www.mkzjes.cz

www.mkzjes.cz pomohl vyřešit záhadu, jež je pozoruhodně propojena s jedním z největších literárních děl všech dob Dantovým Peklem. Režie: Ron Howard. Hrají: Tom Hanks, Felicity Jones, Omar Sy, Ben Foster, Irrfan...

Více

období - farmtec.cz

období - farmtec.cz nálev nebo směs se zrninami (jádrem) • Denně již od 7.-10. dne před otelením až do 3. dne po otelení • Pokud se míchá do TMR, zvyšte dávku

Více

22.6. v 16 hod. kostel Navštívení P. Marie

22.6. v 16 hod. kostel Navštívení P. Marie PhDr. Svobodová Dagmar Mgr. Mrázková Milada

Více