profesní životopis ke stažení

Komentáře

Transkript

profesní životopis ke stažení
Mgr. Jan Folbrecht
Senior softwarový inženýr, softwarový architekt, manažer
SPECIALIZACE
Konzultace a školení v oblastech softwarového inženýrství
Zavádění vývojových metodik do projektů a vývojových týmů
Technologická a metodická školení a workshopy
Návrhy architektury SW systémů
Nezávislé SW audity
Vývoj software na zakázku
Vývoj řešení pro mobilní zařízení na platformě Windows mobile
Vývoj vícevrstvých enterprise systémů
Technologické konzultace
Teamleading a management vývojových týmů
PŘEHLED ZKUŠENOSTÍ
6 let zkušeností s vývojem a podporou vlastního mobilního řešení pro podporu prodejní sítě
pro PDA pro společnost Nowaco a.s.
Expertní konzultace, školení a audity v oblasti softwarové architektury.
1,5 roku praxe jako manažer .NET oddělení společnosti Adastra. Zodpovědný za
plánování zdrojů, presaleové aktivity, nábor nových zaměstnanců a technologický vývoj a
směřování oddělení.
Více než 13 let praxe v oblasti vývoje software, 2 rok praxe v oblasti budování datových
skladů, 1,5 roku zkušeností s managementem a vedením lidí.
Znalosti telekomunikační a bankovní domény. Znalosti Campaign management systémů.
Pokročilá znalost návrhu architektury SW řešení, programování, rozsáhlé zkušenosti s
tvorbou softwarových řešení na zakázku – desktop aplikace, klient-server aplikace.
Znalost různých operačních systémů, programovacích jazyků a technologií, specializace na
technologie Microsoftu.
Pokročilá znalost návrhů a implementace webových aplikací.
Znalost datové analýzy a modelování. Práce s velkými objemy dat – tabulky a pohledy
s desítkami až stovkami miliónů řádků.
Matematické vzdělání a zkušenosti s řešením analytických a statistických úloh.
VYBRANÉ TECHNICKÉ ZNALOSTI
Programovací jazyky:
Technologie:
MS C#.NET, SQL, MS Visual Basic, MS Visual Basic.NET, VBScript,
JavaScript, MS VBA, C, Pascal.
.NET, XML, XSLT, HTML, DHTML, CSS, XML, ASP, COM.
Stránka 1/5
Databáze:
CASE:
OLAP a reporting:
MS SQL Server, Oracle, MS Access, Terradata.
Enterprise Architekt, Erwin, MS Visio
MS Analysis Services, Microstrategy , Seagate Crystal Reports, Oracle
Discoverer
Matematické a počítačové modelování fyziky a techniky, matematický
software, grafika a design, audio a video mastering.
Ostatní:
OSVČ
2003 - současnost
SW architekt, konzultant
Projekt: Oponentura návrhu architektury redesignu ERP systému
Vytvoření externí oponentury návrhu na kompletní redesign ERP systému. Následné konzultace
a oponentura detailního návrhu jednotlivých komponent jádra nové aplikace. Konzultace
v oblastech časových odhadů a vývojové metodiky. (Zákazník si nepřeje být jmenován až do
oficiálního zveřejnění informace o vývoji nového produktu.)
Projekt: PFČP - Redesign IT architektury
Zodpovědný za celkový návrh redesignu IT Architektury fondu. Analýza požadavků na systém
s řediteli jednotlivých úseků. Presentace a obhajoba návrhů před boardem. Zavedení vývojových
standardů a školení vývojového týmu.
Projekt: Boldbrick - Vývoj produktu Mossquito 2009
Návrh a vývoj některých komponent nového vývojového prostředí pro práci s MS Sharepointem.
Operační systémy:
MS Windows
Technologie:
Programovací jazyky:
C# 3.5
Databáze:
Spring.NET, MVC,
DevExpress, Sharepoint
Oracle, SQL CE, Access
Projekt: Nowaco dealer
Návrh, vývoj a údržba SFA systému pro Windows mobile zařízení. Systém je používán několika
stovkami distributorů společnosti Nowaco a Gastrostella.
Operační systémy:
Windows mobile 6.0.
Technologie:
Programovací jazyky:
C#
Databáze:
.NET Compact Framework,
WS
Oracle, SQL CE, Access
PŘEHLED PROJEKTŮ REALIZOVANÝCH PRO KLIENTY SPOLEČNOSTI ADASTRA
Od 2000 – 2009
Komerční banka a.s
Projekt: CliView II
Senior DB a .NET vývojář v týmu pro podpora a vývoj analytického CRM systému pro korporátní bankéře.
Bugfixing, optimalizace databázového i aplikačního kódu
Databáze:
TeraData, Oracle
Vodafone
Stránka 2/5
Technologie:
.NET, DevExpress, TFS
Projekt: Media solution database
Solution architekt pro návrh systému pro plánování a distribuci mobilní reklamy.
Návrh architektury systému, oponentura variant, odhady pracnosti, business konzultace
v oblasti plánování a distribuce kampaní
Komerční banka a.s
Projekt: CliView
Rozšíření analytického CRM systému pro korporátní bankéře. Integrovaný pohled na data klienta a to
zejména z datového skladu.
Senior .NET vývojář
Vývoj části GUI, střední vrstvy a aplikačního frameworku.
Optimalizace - práce s velkými daty, ergonomie obrazovek a procesů.
Spolupráce na analýze částí systému a dokumentaci architektury řešení.
Databáze:
TeraData, Oracle
Technologie:
.NET, DevExpress, TFS
Telefonica O2
Project: Global datawarehouse
Business analýza bilingových systémů a CDR dat.
Mapování a definice transformací zdrojových dat do cílových struktur.
Automatizace procesu mapování a generování dokumentace.
Technologie:
XML, XSLT, VBScript
Databáze:
Teradata, Oracle
Eurotel
Projekt: RBT a MAP
Řešení pro výpočet provizí partnerům
distribuovaných společností Eurotel.
poskytujícím
mobilní
aplikace
Vývoj reportovacího frameworku s použitím MS Reporting services
Vývoj ETL a implementace algoritmů pro výpočet provizí
Technologie:
ReportingServices, SQL, DTS
Databáze:
MS SQL 2000
Oskar Mobil
Project: Reporting
Vytváření BI reportů v nástroji Oracle Discoverer.
Vývoj transformací v PL-SQL.
Technologie:
Oracle Discoverer, PL-SQL.
Databáze:
Oracle.
KH Trading
Projekt: Aplikace pro predikci prodejnosti a optimalizaci objednávek
Návrh a implementace predikce prodejnosti s použitím neuronových sítí.
Stránka 3/5
a
multimeda
Operační systémy:
Programovací jazyky
Technologie:
Databáze:
Windows 2000.
C#, T-SQL.
Neural networks.
MS SQL Server 2000.
Eurotel, a.s.
Projekt: Campaign Management
Zodpovědný za analýzu, návrh a implementaci serverových částí softwaru pro plánování,
správu a průběh marketingových kampaní.
Operační systémy:
Programovací jazyky:
OLAP:
Databáze:
Windows 2000.
C#, Transact SQL.
MS Analysis Services.
MS SQL Server 2000.
Web Servery:
CASE:
Technologie:
Internet Information Server.
Erwin, MS Visio.
.NET, Windows services,
Threading, Performance
monitoring, Web services
Contactel a.s.
Analýza, návrh a implementace datového skladu Clarent Gateway Datamart (MS
Server, DTS).
SQL
Návrh a vývoj intranetového reportingového portálu. Nástroj pro administraci portálu. (ASP,
DHTML, CSS, Visual Basic 6.0, ).
Ad-hoc dotazy a vytváření reportů. (Crystal Reports, Oracle, MS SQL Server).
Spolupráce na vývoji nástrojů pro detekci Fraudů – matematická analýza použitých
statistických metod.
Operační systémy:
Programovací jazyky:
Databáze:
Windows NT.
VB 6.0, VBScript, Transact
SQL, DHTML, CSS.
MS SQL Server 6.5 a 7.0,
Oracle.
CASE:
OLAP:
Warehouse Architect.
MS OLAP, Seagate Info
Services.
Komerční banka a.s.
Projekt: Systém pro správu odměn zaměstnanců
Návrh a vývoj webové aplikace pro správu odměn zaměstnanců KB.
Integrace aplikace do firemního portálu.
Operační systémy:
Programovací jazyky:
Windows NT.
VBScript, Transact SQL,
DHTML, CSS.
Web Servery:
Databáze:
Technologie:
Internet Information Server.
Teradata.
ASP.
Eurotel a.s.
Projekt: Integrace Microstrategy web serveru s portálem SAP Workplace
Integrace služeb Microstrategy web serveru s portálem SAP Workplace. Přepsání části MStr
Web serveru.
Operační systémy:
Technologie:
Web Servery:
Technologie:
Windows NT.
ASP.
Adastra a.s.
Projekt: Správa firemního webu
Stránka 4/5
Internet Information Server.
Microstrategy, SAP.
Údržba a vývoj webových stránek společnosti Adastra a.s.
Operační systémy:
Programovací jazyky:
Windows 2000.
VBScript, Transact SQL,
DHTML, CSS.
Web Servery:
Databáze:
Technologie:
Internet Information Server.
MS SQL Server 7.
ASP.
Speedware a.s.
Aardwark projekt
Člen týmu vyvíjejícího open source OLAP server pro platformu Linux. Zodpovědný za návrh
a implementaci části jádra multidimenzionální databáze OLAP serveru.
Operační systémy:
Programovací jazyky:
Linux.
C
Speedware Corporation
Projekt: Vizionyze.com ETL Tool
Návrh a implementace ETL nástroje pro Visionyze.com – divizy společnosti Speedware
Canada. Šestiměsíční projekt zahrnující analýzu, návrh a vývoj nástroje, z toho 3 měsíce
strávené v Kanadě.
Operační systémy:
Programovací jazyky:
Windows NT.
VB 6.0, Transact SQL.
Integia s.r.o, Praha
Technologie:
Databáze:
COM.
MS SQL Server, Oracle,
Sybase, MS Access.
Programátor
1997 - 2000
Projekt: Tourweb
Součást týmu pro vývoj a údržbu online rezervačního software pro cestovní kanceláře.
Operační systémy:
Programovací jazyky:
Windows NT.
VB 6.0, Transact SQL.
Alnet a.s., Praha
1995 - 1997
Technologie:
Databáze:
Crystal reports.
MS SQL Server.
Programátor
Projekt: Dracula
Klient – server aplikace pro rezervaci vstupenek a účetnictví. Zodpovědný za návrh a vývoj
části systému.
Programovací jazyky:
VB 5.0, Transact SQL.
VZDĚLÁNÍ
Vysoká škola Karlova univerzita v Praze, matematicko-fyzikální fakulta Fakulta –
matematické a počítačové modelování ve fyzice a technice.
Státní zkouška z matematiky
JAZYKOVÉ ZNALOSTI
Angličtina:
Pokročilá.
Stránka 5/5
1994 - 2002

Podobné dokumenty

4. číslo (březen 2007)

4. číslo (březen 2007) sice těsně neuspěli, ale rozhodně se podařilo zaujmout – a dalším cca roku obchodní komunikace, máme konečně něco hmatatelného. Možná jste již zaregistrovali hon na rusky hovořící specialisty pro p...

Více

Kybernetické útoky a podvody Inteligentní detekce a obrana

Kybernetické útoky a podvody Inteligentní detekce a obrana Security Analytics, Silver Tail, ECAT Aveksa, Adaptivní Autentizace Anti-Fraud services: FraudAction, CyberCrime Intelligence Archer eGRC

Více

Cargo Prague, Cargo Trnava, Cargo IHL Corporate Identity

Cargo Prague, Cargo Trnava, Cargo IHL Corporate Identity SĜtMHPXORåHQtPDQLSXODFHDYêGHM]ERåtGOHSRWĜHE zákazníka

Více

Úvod do problematiky Stále větší množství dat uložených v

Úvod do problematiky Stále větší množství dat uložených v ◦ Koncový uzel – třída, do které je objekt klasifikován

Více