NP5 - Naše Praha 5

Transkript

NP5 - Naše Praha 5
čtr Jed
n i
v P áctid ný
raz en
e 5 ík
NAŠE PRAHA 5
Pra h a 5 , 1 3 , 1 6  Lipence  Loc hkov  Řepo ryje  Sl i venec  Vel ká Chuchl e  Z bra s l av  Z lič ín
• www.nasepraha.cz
NAŠE PRAHA je součástí sítě
VÝKUP ZLATA, STŘÍBRA,
PLATINY A STAROŽITNOSTÍ
KDY: PO: 29. 8., ÚT: 30. 8., ST: 31. 8.,
ČT: 1. 9., PÁ: 2. 9. 10–17 HOD.
KDE: NÁRODNÍ DŮM NA VINOHRADECH
INZERCE
JSME ZPĚT PO PRÁZDNINÁCH
Více informací na zadní stránce
SC-361807/09
(bývalý Kulturní dům železničářů)
Náměstí Míru 9,
Praha 2 – Vinohrady
Metro A – stanice Nám. Míru
13/2016
Humorista
Zdeněk Izer:
Na Vltavě
jsem zasekl
parník
Ruské kolo
na náplavce?
Praze přibyla další
parkovací omezení
Přibyly další vzájemně nekompatibilní zóny. Některé
radnice je odmítají, jiné věří
v namalování čar na asfalt
a výběr poplatků. Nová parkovací místa ale nevznikají.
Ceny pro rezidenty se zvýšily.
více na stranách 6 a 7
Rozhovor na stranách 8 a 9
Ne
v c jčt
49 el en
vý 5 7 é P ějš
tis 00 ra í
ze
ků
Nápad vedení radnice Prahy 5
rozděluje politiky i občany.
více na straně 3
INZERCE
15%
S NAŠÍ KARTOU SLEVA
NA CELÝ VOLNĚ PRODEJNÝ
SORTIMENT
Nevztahuje se na již zlevněné produkty, akce
a dermokosmetiku. Kartu získáte výměnou za tento ústřižek.
Akce platí jen na recept s částečnou úhradou zdravotní pojišťovny.
Na zbylé léky sleva pro pacienta až 50 %.
Akce se nevztahuje na všechny léky. Bližší informace v lékárně.
PONDĚLÍ - PÁTEK: 8:00 – 20:00 hod. SOBOTA: 9:00 – 20:00 hod., NEDĚLE: 10:00 – 20:00 hod.
SC-361895/02
LÉK NA RECEPT PRO PACIENTA ZDARMA
KAŽDÝ DEN od 8:00 do 12:00 hod.
Další rozhovory máme i na Facebooku
rozhovor
1
+
4
e
c
Ak
,
u
m
s
a
l
p
í
n
v
e
r
k
e
t
j
u
r
a
D
!
t
o
v
i
ž
t
i
n
á
r
h
c
a
z
e
t
e
ž
ů
m
í
ĺ
á
z
.
1
d
o
t
a
v
á
d
y
v
e
m
á
n
í
…zać
... a při odběru obdržíte
náhradu až 450 Kč!*
Ve dnech 1. července až 31. srpna 2016 se opět můžete zúčastnit
akce 4+1, do které se již tradičně každý rok zapojuje téměř
2 000 našich dárců.
Můžete se zaregistrovat a darovat krevní plasmu v našich
dárcovských centrech na Chodově a na Černém Mostě.
Pokud tedy 1. července až 31. srpna absolvujete čtyři úspěšná
darování krevní plasmy, obdržíte od nás při pátém úspěšném
odběru v průběhu září pětilitrový soudek Budějovického
Budvaru se sklenicí utopenců z Kosteleckých uzenin.
Věříme, že Vás nebo Vaše blízké odměna ke konci léta potěší.
Darovat plasmu může každý dospělý zdravý člověk do 60 let!
M
Dárcovské centrum Chodov
www.dccm.cz
www.dcch.cz
Obchodní centrum | Černý Most - galerie
Telefon: 2 33 33 66 66 | [email protected]
Obchodní centrum | Chodov - střecha
Telefon: 27 207 55 55 | [email protected]
*Dle ustanovení §32 odst. 2 zákona 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, podle kterého za krev odebranou pro výrobu krevních
derivátů a pro použití u člověka podle jiných právních předpisů a za její odběr nevzniká osobě, které byla krev odebrána, nárok na finanční ani jinou
úhradu, s výjimkou účelně, hospodárně a prokazatelně vynaložených výdajů spojených s odběrem její krve, o které tato osoba požádá, a to celkem
do maximální výše 5 % minimální mzdy.
2
-8(È7
SC-361171/07
9
SC-361171/07
'iUFRYVNpFHQWUXPýHUQê0RVW
Denní zpravodajství na www.nasepraha.cz
6/(929¸.8321
praha 5
6/(9$1$/¤.<
redaktor:
Martin Dudek
tel.: 774 820 075
marti[email protected]
Koncem srpna se nově rozjedou
tramvajové linky po Praze.
Malá revoluce v dopravě se
samozřejmě dotkne i Prahy 5
a ze svého pohledu musím říci,
že největší radost mám z jejího
přímého propojení s Prahou 4.
Pokud jste někdy cestovali například na koncert či na nějakou
mňamku do Žlutých lázní, možná jste také v duchu nadávali
jako já, proč ani jeden spoj od
Anděla nejede přímo až do Braníka. Ti uspěchanější se většinou
nechali odvézt sedmičkou na
Výtoň, kde pak na refýži čichali
výfukové zplodiny při čekání na
linky 3 a 17. Sportovnější typy
přejely na Palackého náměstí
a pak sprintem kolem sochy
buditele honily zmíněné spoje
směřující k Vyšehradu a dále.
Od 28. srpna však nastává
změna. Stačí si počkat u Anděla
na linku č. 21 a ta vás ve špičkách
pracovních dnů odveze až do
Modřan. Pravda, víkendy, kdy
nejvíce Pražanů jezdí k Vltavě
a na cyklostezky, tento spoj
neobslouží, ale i tak je to alespoň
posun vpřed. A třeba za pár
let někdo prozře a linka bude
v provozu celý týden.
Ruské kolo – šílenost,
nebo turistický trhák?
Po předložení tohoto kupónu,
získáváte v lékárně Vodičkova 38,
kartu věrného zákazníka se slevou 15 %.
na celý volně prodejný sortiment.
(sleva se nevztahuje na již zlevněné produkty, Akce a Dermokosmetiku)
Praha 1 - Vodičkova 1935/38
Po-Pa: 8:00 - 20:00 hod
So: 9:00 - 20:00 hod
Ne: 10:00-20:00 hod
SC-361895/08
U NÁS NA PĚTCE
Platnost kuponu do 31. 8. 2016
UMÍSTĚNÍ RUSKÉHO KOLA na smíchovské náplavce při pohledu z Vyšehradu.
Zdroj: MČ Praha 5
 Rada MČ Praha 5 odsouhlasila před prázdninami projekt
vyhlídkového kola Prague Wheel. Přibližně 60 metrů vysoký
obr by se měl točit na smíchovské náplavce a projekt má
vyjít společnost Timsbury Capital na 200 milionů korun.
kolo je umístěno v prostoru
dětského hřiště.
Smíchov – Ihned po zveřejněJenže jsou tu i protiargumenní záměru se zvedmula vlna
ty, proč by se idea ruského kola
kritiky. Některým přijde více
nemusela šmahem zavrhovat.
než podezřelé, že za projekPrvním je důvod, proč vůbec
tem je fi rma, která vznikla
vznikl. „Na protějším vltavteprve na jaře a jejíž základní
ském břehu to žije, ale na smíkapitál je jen pár tisíc korun.
chovské náplavce je v podstatě
Další poukazují na fakt, že
mrtvo,“ uvedl již dříve starosta
gigantické kolo na smíchovské Prahy 5 Radek Klíma (TOP 09),
náplavce za areálem Staropra- proč radnice vypsala výběrové
menu by mělo stát na území
řízení na svůj pozemek. A nová
památkové rezervace a že se
kulatá dominanta Prahy by ožisvým rozměrem vymyká oko- vení náplavky určitě přinesla.
lí. A opoziční politiky z PraZa pronájem pozemku má
hy 5 rozhořčila informace, že
společnost Timsbury CapiMartin Dudek
tal radnici platit 56 500 korun měsíčně, což je ročně
678 000 korun. A jelikož je
smlouva sjednána na deset
let, do 31. prosince 2026, do
rozpočtu Prahy 5 by přiteklo
nezanedbatelných téměř sedm
milionů korun. Kromě toho by
další peníze turisté utratili buď
na místě za občerstvení, nebo
například u Anděla v místních
obchodech a restauracích.
Dětské hřiště zůstane
A zkáza zmíněného dětského
hřiště? „To se rušit nebude, jen
by se musel přesunout skate
park. Tohle je ale věc jednání
i bez ohledu na vyhlídkové
kolo, protože radnice obdržela
reakce, že by měly být prvky
v parku umístěny jinak a lépe.
Nový skate park by přáním
sportovců mohl lépe vyhovovat,“ uvedla na dotaz Naší Prahy 5 tisková mluvčí Prahy 5
Helena Šmídová.
Každopádně ruské kolo na
Smíchově jen tak stát nebude
a kdo ví, zda vůbec. Pražští
památkáři se již dali slyšet,
že souhlas s jeho instalací
v památkové zóně s největší
pravděpodobností nevydají
a celý humbuk kolem jeho výstavby na Smíchově tak časem
potichu a navěky usne…
SC-362024/01
INZERCE
3
praha 5
Denní zpravodajství na www.nasepraha.cz
Semafory zpřehlednily křižovatku
Stodůlky – Až do konce letošního roku jsou ve zkušebním
provozu světelná signalizace na poměrně nepřehledné
křižovatce Poncarovy ulice
s odbočkou na Řeporyje (ulice
K Třebonicům) a semafory na
přechodu pro chodce ležícím
mezi těmito dvěma křižovatkami. U přechodu mají řidiči
trvale zelenou, červená naskočí
jen po stisknutí tlačítka chodcem. „O semafory na křižovatce Jeremiášova–Poncarova
jsme usilovali od října 2013, kdy
byla křižovatka uvedena do
provozu,“ uvedl starosta Prahy 13 David Vodrážka (ODS).
Kolaudace zařízení, které zprovoznili pracovníci Magistrátu
hl. m. Prahy, by po úspěšném
zkušebním testu měla proběh- SVĚTELNÁ SIGNALIZACE usnadňuje provoz na takzvané Jinočanské spojce.
Foto: MČ Praha 13
nout v závěru roku. (red)
Senioři, zacvičte
si ve vodě!
Radlice – Městská část Praha 5
a Senior fitnes společně připravily motivační ukázkové lekce
cvičení ve vodě, které jsou
určeny pro seniory a preseniory
(50+). Všechny lekce probíhají
v bazénu v Radlicích vždy od
13 do 14 hodin a vede je zkušená
lektorka Markéta Jakoubková. Lekce se konají pravidelně
jedenkrát za 14 dní v následujících termínech: 1. 9., 15. 9.,
29. 9., 13. 10., 27. 10., 10. 11.,
24. 11., 8. 12., 29. 12. (red)
Kozel si šel natankovat
Stodůlky – Kuriózní odchyt
zaznamenali pracovníci útulku pro opuštěná zvířata pražské městské policie. U benzinové stanice v Jeremiášově
ulici v Praze 13 běhal kozel.
Odchytová služba zvíře
nalezla, jak se toulá po parkovišti. Pracovník odchytu
městské policie poté kozla odchytil a převezl ho do útulku
v Praze-Troji. Zvíře označené
ušní známkou bylo umístěno
do ZOO koutku, kde čeká na
svého majitele. (red)
Jména pro nové ulice
Praha 5 – Rada hl. m. Prahy schválila pojmenování nově
vzniklých ulic. Na Smíchově přibyla Gabrielská, a to z důvodu
dokončování projektu Rezidence Sacre Coeur. Pojmenování
je podle kostela Zvěstování Panny Marie, běžně nazývaného
kostelem sv. Gabriela, jehož socha stojí nad vchodem. I v Radotíně vznikla nová ulice kvůli výstavbě bytových domů.
Jmenuje se Na Krupičárně a název je odvozen od jména někdejších majitelů objektu čp. 422, bratří Krupičků. (red)
Chcete tančit? Přihlaste se!
Praha 5 – Taneční skupina DEMO zahajuje 12. září
novou sezonu. Tréninky pro
děti od 4 let až po dospělé
probíhají v prostorách gymnázia Na Zatlance a v Praze 13 v ZŠ Klausova a na
Gymnáziu J. Heyrovského.
První lekce je zdarma. Info
na www.tanecniskupinademo.cz a fcb: TanecniSkupinaDEMO. (red) Foto: DEMO
Emil Havelka, astrolog
V Praze 5 jsem
spokojen, i když mám
dvě výhrady. Je tu
podle mne málo zeleně a druhá se týká mého podnikání. Vinou chybného rozhodnutí
městského zastupitelstva nešlo
kvůli zákazu zastavení zásobovat můj obchůdek v Nádražní
ulici. (md) Foto: archiv EH
Stanice Jinonice
bude uzavřena
Jinonice – Oprava a modernizace stanice metra B Jinonice je naplánována na konec
letošního roku. Stavební
práce potrvají předběžně rok
a více než šest měsíců bude
zastávka pro cestující uzavřena. Opravovat se budou
elektroinstalace, obklady
a osvětlení a dělníci také
zacelí průsaky vody. (md)
Kde nepoteče voda?
Košíře – Z důvodu opravy
vodovodu bude omezena
dodávka pitné vody ve čtvrtek
1. září (7–21 hod.) v těchto ulicích: Destinové; Hübnerové;
Jinonická lichá 37/11, 765/15–
766/17, 812/37–811/39, 810/43–
1028/47, 808/51–805/57,
1221/61–28/63; sudá 763/10,
762/14, 761/18, 760/22–751/40,
742/44–745/54, 1169/58–
748/62, 1027/66–1026/68,
749/72–987/80, 700/88 včetně;
Kvapilova; Na Stárce; Na
Šmukýřce; Nad Kavalírkou;
Nad Kuliškou; Nad Turbovou;
Pod Šmukýřkou; Strakatého;
Štochlova; U Vojanky. (red)
Ombudsmanka pomáhá lidem v nesnázích
Smíchov – V 1. patře Úřadu MČ
Praha 5 již přes půl roku pracuje zastupitelka a ombudsmanka
PhDr. Marie Ulrichová-Hakenová (BEZPP, na snímku).
V roli ochránce lidských práv
se snaží pomoci občanům
z Prahy 5, kteří se řízením
osudu ocitli v nesnázích.
„Často za mnou lidé přicházejí neinformováni, a to i proto, že jim informace nikdo
nenabídl. Nevědí, na koho se
na úřadech obrátit. SpolečKOZEL NEPOSEDA už dohopkal a čeká ně se proto snažíme nejprve
na svého majitele. Foto: MP Praha
rozkrýt základ problému a ten
4
JAK SE MI TU ŽIJE
následně řešit s konkrétními
lidmi a odborníky v daném
oboru,“ popisuje svoji práci
ombudsmanka, kterou můžete navštívit každé pondělí od
10 do 18 hodin.
Lidé si nejčastěji stěžují na
nejasnosti kolem vyúčtování
a rozúčtování služeb v domě,
na developerské projekty, ale
trápí je i bezpečnost v jejich
okolí a objevují se také problémy s podomními prodejci.
„Paleta problémů je pestrá
a někteří občané nás navštíví
mnohdy i vícekrát, protože
jejich stížnost
nelze ihned
vyřešit. Často
spolupracuji se
zaměstnanci
úřadu, s radními, předsedy
komisí a výborů i s městskou
policií. Případně učiním dotaz
na konkrétní ministerstvo
a jiné podobné instituce,“ říká
Marie Ulrichová-Hakenová.
Ne vždy se ale její snaha a úsilí
pomoci lidem setká s kladným výsledkem. (md)
Denní zpravodajství na www.nasepraha.cz
praha 5
Psí den se blíží, nabídne zábavu i osvětu
 Psí den s Prahou 13, který proběhne 3. září v Centrálním
parku Lužiny, by si neměl nechat ujít žádný milovník psů.
Cílem akce je návštěvníky pobavit, užít si originální den plný
legrace, ale také především pomáhat opuštěným pejskům
a šířit nezbytně nutnou osvětu.
Stodůlky – „Když jsem vybírala lokalitu, kde se bude Psí
den konat, napadl mě Centrální park Lužiny. Jsem nesmírně ráda, že MČ Praha 13
s tímto návrhem souhlasila
a ochotně jej podpořila. Psí
den budu mít tak doslova
a do písmene za domem. Park
je ideální svou rozlohou,
výbornou dostupností MHD
s možností parkování. Čím víc
lidí na akci dorazí, tím více
opuštěným pejskům pomůžeme,“ sdělila Naší Praze 5 organizátorka Karolína Hájková. Na Psí den se také chystá
spousta známých osobností,
které se svými pejsky předvedou módní přehlídku.
V Praze 13 je zaregistrováno
bezmála 3500 psů, což svědčí
o tom, že i v této pražské
části čtyřnohým společníkům
fandí. „Jsem přesvědčen, že
stále více chovatelů si uvědo-
muje odpovědnost za svého
psa, uklízí po něm a dohlíží,
aby neútočil na jiné psy a na
lidi. Bohužel, jsou tu ale také
nezodpovědní pejskaři, kteří
nechávají exkrementy ležet
a jejich psi bývají postrachem okolí. To pak způsobuje
konfl ikty a zhoršení vztahů
ostatních lidí ke psům a jejich
pánům obecně. Proto považujeme Psí den s Prahou 13
za velmi přínosný a rádi se
podílíme na jeho organizaci,“
sdělil David Vodrážka (ODS),
starosta Prahy 13.
ZÁJEMCI SE NAUČÍ poskytovat psům první pomoc. Foto: PD
Mezi další zajímavosti, na
které se můžete těšit, patří
například psí herna Rebeldog,
kde si může váš pejsek lámat
hlavičku nad hlavolamy. Fascinující bude staff bull show pod
vedením Daniela Žďárského,
kde se mimo jiné předvede například tah auta. Nebude chybět
tombola a další zajímavosti.
Na místě budou zástupci tří
útulků a během dne dvakrát
ukáží na pódiu psy, kteří
hledají domov. Pokud chcete
Vstup je zdarma
Psí den (10:00–18:00 hod.)
začne dopoledním dostihem,
následovat bude skok do
výšky a na závěr nejoriginálnější dvojice. Soutěže jsou
kapacitně omezené, přihlásit
se můžete pomocí formuláře
na www.psiden.cz.
pejskům přinést něco dobrého
na zub, bude na akci sběrné
místo. Můžete si také s útulkem
Dogpoint zkusit vlastnoručně vyrobit hračku pro svého
chlupáče či jí věnovat k dalšímu prodeji na stánek. Vstup
na Psí den je zdarma, a tak
organizátoři budou vděční,
pokud peníze, které ušetříte za
vstupné a startovné, věnujete
právě psům z útulku. (red)
Více na www.psiden.cz.
INZERCE
NEJEN NA SRDCE
JSOU PODĚBRADY.
Lázně Poděbrady nabízí širokou
škálu balíčkových pobytů
a různé tematické pobyty.
Vyzkoušejte jeden z našich
nejoblíbenějších pobytů:
Seniorský pobyt
s lékařskou konzultací
na 6 dní/5 nocí s možností prodloužení
Pobyt zahrnuje uhličitou koupel (4x),
klasickou částečnou masáž,
solnou jeskyni a poukázku do kavárny.
CENA JIŽ OD
5 500 Kč
Přijeďte do lázní nabrat síly, preventivně posílit své
zdraví a odpočinout si. Vyzkoušejte léčebné účinky
koupelí v uhličité vodě Poděbradce!
+420 325 606 500
www.lazne-podebrady.cz
SC-361596/03
SC-361679/05
MUZEUM HLAVNÍHO MSTA PRAHY zve Pražany
v rámci Dne evropského ddictví (EHD) 3. záí do svých
expozic. Vstup zdarma je do hlavní budovy Muzea hlavního
msta Prahy na Florenci, do Podskalské celnice na Výtoni
a do Zámeckého areálu Ctnice. V hlavní budov mžete vidt napíklad výstavu Bevnov – ve stínu kláštera, Hradanm
na dohled. V rámci ní pak poádá muzeum komentovanou prohlídku Bevnovského kláštera, nejstaršího mužského kláštera
v echách. Zájemci mají sraz 6. záí v 16 hodin ped fortnou.
Vstupné základní 80 K, snížené 50 K. Na snímku vor pod
Orlíkem, ídí ho Václav Lebeda, Josef Žák a František Matuška. Foto J. Limy z roku 1953 najdete v Podskalské celnici.
5
téma
Více témat najdete na www.nasepraha.cz
Modrá smrt II: Parkovací chaos vrcholí
„ Přibyly další vzájemně nekompatibilní zóny. Některé radnice je odmítají jako posouvání problému
a podporují souběžnou výstavbu nových parkovacích míst, jiné věří v namalování čar na asfalt a výběr
poplatků. Ceny rezidentům zvýšily. Přitom v rezidenčních čtvrtích ani záchytně na okrajích se parkovací domy či parkoviště nestaví, nepokračuje ani výstavba metra či obchvatů. Realizuje se pouze
restrikce – a to ještě v každé zóně jinak. Od září navíc bude podle informací redakce časopisu Naše
Praha zaváděn kamerový „monitoring“ pohybu vozidel.
(a fakticky tedy přítomnost
vozidel) v celé modrou smrtí
zazónované Praze.
Jan Bělohubý
Před prázdninami jsme se
v Naší Praze věnovali chobotnici modrých parkovacích
zón. Ty byly od konce prázdnin spuštěny v další zhruba
třetině metropole – v Praze 5,
Praze 6, v Praze 8 a v druhé
polovině Prahy 3. Dále platí,
že zakoupení parkovací karty
místo k zaparkování negarantuje. Ve většině nových
i stávajících celých místních
zón byl poplatek za parkování
pro rezidenty zvýšen na 1200
korun ročně. Nebo je restriktivně drahý pro ostatní řidiče.
Vyšší cenu tedy platíte na
využití menšího území metropole. Nové zóny budou fungovat jinak než ty dosavadní.
Je reálná celopražská parkovačka? Celoměstská nebo
vícezónová (několik čtvrtí,
levý/pravý břeh atp.) možnost
parkování se nepřipravuje.
„Pořízení takového oprávnění
možné nebude, popíralo by to
samotný regulační charakter
ZPS,“ uvedl magistrát.
Zóny nejsou kompatibilní
Systémy v pražských zónách nejsou nijak vzájemně
kompatibilní. Parkovací karta
ze Žižkova neplatí v Dejvicích
ani Karlíně. Další chaos nastává v odlišnostech velikosti
míst k parkování a tím odliš-
Někde mobilem, jinde ne.
Někde dvě, jinde tři hodiny
KOMU FANDÍTE VY? Píská se v tomhle mači „rovina“?
nosti cen. Majitel auta z Dejvic
z Prahy 6 dostane parkovací
oprávnění na celou Prahu 6
třeba včetně Bubenče – v Praze 6 je jediná parkovací zóna.
Za jednu cenu. Opačně tomu
je v sousední Praze 5: ta je
rozdělena na několik menších
oblastí, takže člověk s trvalým bydlištěm či provozovnou na Smíchově může koupit
levnější jen smíchovskou nebo
dražší celopětkovou. Rozdělena je též Praha 8, naopak
i nově přibyvší zóna Prahy 3
je za jednu (vyšší) cenu celá.
Rozdíly též budou v tom, že
v některých zónách se snadno
pozná, kdo platí a neplatí,
kdežto jinde to bude elektronicky hlídat „velký bratr“.
Řidiči například v nové zóně
v Praze 6 nedostanou po zaplacení kartičku za sklo jako
v nové (nově rozšířené) zóně
na Jarově v Praze 3, ale na
Šestce budou monitorována
vozidla kamerami elektronicky a porovnáním s databází
vozidel, zda mají zaplaceno
parkování. Kdežto v Praze 3
to bude pojízdný kamerový
systém monitorovat až za dva
roky, do té doby budou karty
za sklo. Postupně Big Brother
bude monitorovat placení
regulace v centru ano, ne jako jediné řešení
Krok správným směrem nepokračoval: Zavádění modrých
zón v Praze mělo v 90. letech alespoň trochu usměrnit
parkování v centru města. Byl udělán i jeden důležitý krok
– uprostřed Palachova náměstí v jámě pro milion mamutů
vzniklo podzemní parkoviště. Dlouhá léta bývalo poloprázdné, dnes je to jediné místo (mimo obchodní domy apod.),
kde se v centru dá zaparkovat, a nezřídka je obsazené. Zato
obyvatelé Prahy 1 si modré zóny pochvalují. Od 90. let totiž
bylo vystěhováno několik tisíc lidí. „Když přijedu večer
domů, mám před domem k dispozici v modré zóně asi dvanáct míst,“ říká Eva Vavřínová z Platnéřské ulice. „Pravda
je, že v našem domě bydlí už jen dva nájemníci, zbytek jsou
kanceláře.“ Na Vinohradech a jinde jí mohou jen závidět. Ale
i na Proseku, Vršovicích, Dejvicích, Smíchově… a vlastně
všude. Zatímco v památkovém vlastním centru města ZPS
vznikly logicky jako ochrana nejužšího památkového centra před kočovníky, bohužel některé radnice populisticky
řešily svůj nedostatek parkovacích míst a neschopnost
je vytvářet (spolu s dalšími kroky podporujícími pohyb lidí
6
a zboží po městě) jejich posouváním. Jsou samozřejmě
místa, kde je restrikce vkusně namístě. Na pokyn náměstka
primátorky Petra Dolínka vypověděla TSK nájemní smlouvu
provozovateli parkoviště na Malostranském náměstí. „TSK
ode mne dostala pokyn vypovědět smlouvu tak, aby od
července již na Malostranském náměstí parkoviště nebylo
a naopak mohly být posuzovány nabídky na zřízení předzahrádek či různých občanských aktivit, které tak budou
moci být v tomto historickém srdci Prahy provozovány,“
uvedl Dolínek. Tento krok vítají i zástupci městské části
Praha 1. „Jednoznačně to podporuji. Malostranské náměstí
si zaslouží mnohem důstojnější využití než coby parkoviště. Zároveň ovšem budeme požadovat, aby parkující
auta nezahltila okolní ulice,“ řekl zástupce starosty Prahy 1
Daniel Hodek. Dolínek vydal pokyn TSK i s vědomím, že se
proti odstranění parkoviště ozvali poslanci. „Podle názoru
odborníků z Institutu plánování a rozvoje má sama sněmovna řadu kapacit, které se dají využít. Zároveň je hned za
řekou u Rudolfina podzemní parkoviště,“ uvedl Dolínek.
Další rozdíly budou pociťovat
zejména přespolní: v odlišnostech návštěvnického
placení krátkodobého tříhodinového parkování na modrých rezidenčních zónách:
V Praze 1 až 3 a 7 bude platit
zatím stávající systém, kdy
je možné si koupit parkovací
lístek na dvě či deset hodin
na úřadě. Naopak v nových
modrých zónách v Praze 5, 6
a 8 budou moci až tři hodiny
parkovat i lidé mimo rezidentů. Ti to budou moci zaplatit
aplikací přes mobil prostřednictvím virtuálních parkovacích hodin na magistrátním
webu. Ne všude, v dalších
Prahách 3 a 7 má být podle
slibu možnost platby spuštěna
ještě letos, v Praze 1 a 2 podle
zatím dostupných informací
od poloviny příštího roku,
kdy úřad přestane prodávat
parkovací lístky. Praha 1
k virtuálnímu placení má své
výhrady: „Možnosti parkování nerezidentů zcela rezignuje
na původní důvod zavádění
zóny placeného stání v centru
Prahy. Tím byla ochranná
funkce rezidentů tam, kde
z charakteristiky uliční sítě
a zástavby vyplývá nedostatek parkovacích míst,“ řekl ke
změně místostarosta Prahy 1
Richard Bureš.
Ochrana centra nebo…
Původně mělo jít o ochranu centra, postupně se zóny
začaly spíše populisticky
využívat jako jediná úleva pro
rezidenty/voliče – na neřešený nedostatek parkovacích
míst a neschopnosti magistrátu a radnice je vytvářet či
stavět. Poměrně pochopitelně
ZPS patří od roku 1996 do
centra (Praha 1 či později 2).
Patrně jako volební argument byly před lety rozšířeny
na polovinu Prahy 3. Zde
k tehdejší radnicí slibované
výstavbě nových parkova-
Zajímavá témata najdete i na našem Facebooku
cích míst včetně podzemních
nikdy nedošlo a tehdy se
k modré chobotnici přidala i Praha 7. Letos přidávají
části nebo zbytky dalších čtyř
Prah. Ale další radnice letos
ZPS odmítly (Praha 4 a 9)
a jejich realizace je tam pozastavena, dlouhodobě je proti
jejich současnému provedení
i Praha 10.
Své odpadky sousedům
na dvorek
Jak jsme již v Naší Praze
uvedli příměr o posouvání
problému: „Odházel se hnůj
z Prahy 2, 3 a 7 a pár dalších míst pryč. A chvíli byl
klid,“ uvedl místostarosta
Prahy 4 Zdeněk Kovářík.
„Nemá smysl přehazovat hnůj
donekonečna, to je řešení
pro bloudy, kteří věří ve svět
bez aut,“ říká. Podle Prahy 4
i dalších názorů se má jít
souběžnou cestou parkovišť
a P+R. „To vše samozřejmě
musíme postavit, jen navrhovat nestačí. Bez přehazování
hnoje a s jednoduchou levnou
formou placení za jednu kartu
pro celé město.“ Podobné hlasy zaznívají ze všech lokalit
bez ohledu, jestli zóny mají,
nebo ne. „Stav si žádá systematické řešení. Z našeho po-
téma
mimopražští ze hry, ale P+R moc nevyužívají
Spousta parkujících aut v Praze patří
Středočechům, ale i Severočechům
a lidem z dalších krajů. Denně dojíždí za
prací podle Statistického úřadu přes
160 tisíc lidí. Některá P+R parkoviště na
okrajích Prahy jsou přitom prázdná, jiná
zoufale přeplněná. Parkoviště P+R tvoří
systém odstavných ploch v okrajových
částech, vždy v blízkosti MHD. Otevřena
jsou denně od 4 hodin ráno do ukončení
metra, přibližně do 1 hod. po půlnoci.
Poté se parkoviště uzavírají a za nevyzvednutý automobil řidič zaplatí částku
100 korun, tedy asi jako za 3 hodiny parkování v návštěvnických zónách, pokud
najdete místo. V roce 2011 se cena za
denní zaparkování v rámci centra zvýšila z deseti na 20 Kč. V nevyužití těchto
smysluplných parkovišť pro mimopražské by restrikce podle názorů oslovených dopravních odborníků redakcí Naší
Prahy pomoci mohla.
hledu by se hlavní město mělo
zaměřit na výstavbu nových
parkovišť a parkovacích domů
v okrajových oblastech jednotlivých městských částí,“
uvedl mluvčí Prahy 7 Martin
Vokuš. Ovlivní to rozpočet
rozvoje MHD a metra i silničních obchvatů: „Do doby
dokončení vnějšího a vnitřního okruhu bude centru města
vždy hrozit přetížení,“ uvedl
FOTO BYLO POŘÍZENO o prázdninách v poledne pracovního dne z téměř
plného bezplatného parkoviště Tesca směrem na sousední P+R Skalka pár
metrů od metra, na němž stojí denní parkování dvacku.
místostarosta Prahy 1 Richard
Bureš. Za určitých podmínek
(ekologických, kapacitních
a cenových motivací) by se
zdála být reálná příprava cenově akceptovatelné a technicky zvládnutelné možnosti
legálně parkovat ve více
Prahách nebo celopražsky.
Přitom to není možné, nikoli
kvůli ceně, technologii, či dokonce ani v politické vůli, ale
zakopanej pes je prostě v tom,
že za žádný peníze si nekoupíte parkovací místa, která
nejsou, a tím že se nestaví, tak
ani nebudou.
Řidiči, rezidenti, návštěvníci
a řemeslníci: Posílejte nám prosím
elektronicky své zkušenosti. Nejlépe
přímo na facebookovou stránku
www.facebook.com/casopisNasePraha.
Děkujeme.
SC-361958/01
INZERCE
7
rozhovor
Rozhovory najdete na www.nasepraha.cz
Humorista Zdeněk Izer: Na Vltavě
„ Herce, komika a moderátora Zdeňka Izera (49) asi není potřeba čtenářům časopisu Naše Praha
zdlouhavě představovat. Jeho legrácky jsou známé jak z CD a televize, tak z internetu, kde kolují jeho
sestřihy nejlepších vystoupení. Ale ani on se občas ve svém životě nevyhne vážným chvílím.
Foto: archiv ZI
Martin Dudek
Narodil jste se v Praze. Kde jste
v metropoli prožil dětství?
Vyrůstal jsem v Karlíně. Tam
jsem bydlel do svých 18 let.
Kde všude jste ještě v metropoli
bydlel a jak se vám tam žilo?
Jak jsem se už zmínil, nejdéle
v Karlíně a potom v Kobylisích. Na obou adresách se
mi žilo dobře. I když panelák
bych už nerad. Zvlášť byt
v přízemí, vedle vchodových
dveří a na zdi od ložnice poštovní schránky. A nade mnou
hlučná a hloupá nájemnice.
Jinak to bylo bezva.
Kterou z pražských částí máte
nejraději, a která vám naopak
k srdci nepřirostla?
Mám rád Strašnice, protože
jsem tam jezdil k babičce.
8
Ovšem tehdy to bylo jako
jezdit na venkov. Úžasné je
Staré Město. Nemusím třeba
Zličín. Nic mi neudělal, ale
nelíbí se mi.
v umývárně... zkrátka skutečně za všechno.
do školy v sedmi letech, a tak
jsem neslavil.
Jakou nejzajímavější poznámku
jste kdy dostal?
Nejzajímavější
byla:
„Tento
notýsek
s poznámkou
jsem našla ve skříni mezi popsanými
sešity. Velmi mě tento podvod
mrzí.“
V září oslavíte kulaté
50. narozeniny. Jaký dárek by
vám udělal největší radost?
Nové vláčky, šlapací Moskvič
a sáňky s volantem.
Na svět jste přišel 7. září. To
jste asi ve vyšších školních
ročnících či na učňáku musel
pěkně se spolužáky oslavovat…
Ani ne. Nikdy jsem nebyl
na monstrózní oslavy. Navíc
jsem byl skoro všude nejstarší, protože jsem nastoupil
Už jste se někdy kvůli vašemu
humoru sešel s někým u soudu?
Kvůli humoru nikdy. Takže to
dopadlo dobře.
Už 12 let nás
terorizuje psí
štěkot od sousedů
Proč jste nakonec dal přednost
bydlení za Prahou?
Chtěl jsem být blíž přírodě
a mít zahrádku. A neřešit
místo na parkování.
Jako školák jste prý domů nosil
pravidelně poznámky. Bylo to
za vyrušování při hodinách?
Bylo to za všechno. Vyrušování, klouzání po chodbách
a po zábradlí, stříkání vody
Využíval jste humor ke svádění
dívek či později žen?
S mým obličejem to ani
jinak nešlo. Většinou jsem je
nejdřív rozesmál, pak ukecal
a nakonec... Jdeme k další
otázce.
Jaký je váš ideál ženské krásy?
Přírodní, prsatá a nevyholená
zrzka.
Další rozhovory máme i na Facebooku
jsem zasekl parník
rozhovor
profil
Zdeněk Izer
Máte spočítáno, kolik známých
lidí dokážete imitovat?
Nikdy jsem to nepočítal a ani
to neplánuji.
Asi to, co většina. Šrot a mela- jsem vyhrál, sousedka bydlí
sa. A v prdeli se píše měkké i. ve svém domě, jen opomněla
plnit pravomocný rozsudek.
Máte 12letou dceru Laru. Pozo- V současnosti věc řeší exekučrujete u ní nějaké zděděné geny ní řízení. A průběžně dochází
Většinou jste na jevišti vystupo vás?
k ničení našeho majetku jako
poval ve dvojici. Koho nyní
Má hudební sluch, baví ji ma- odveta. Nejspíš dojde i na trestní
máte po svém boku?
lovat a je s ní legrace. Takže
oznámení. Pokud máte podobný
Nyní mám po svém boku
asi něco zdědila.
problém s podobně chytrými
sebe. Z obou stran. Poprvé
lidmi, držím palce, pevné nervy
v životě jezdím sám.
Jak jste se seznámil s druhou
a bojujte. Třeba jak my už 12 let.
manželkou Olgou?
Hlavně se neuchylujte k ubližoS jakým vystoupením začnete
V Top hotelu v Praze. Já jsem
vání zvířatům. Nemohou za to,
od podzimu objíždět tuzemská, tam měl představení a ona
že páníček je dement.
případně slovenská města?
tam prodávala ve zlatnictví.
Zdeněk Izer a autokolektiv.
No a ukecal jsem jí.
O vás se ví, že jste vášnivý
rybář. Kde nejraději lovíte
Rád s rodinou cestujete po světě.
Nedávno v médiích proběhla
a jakým největším úlovkem se
Nemáte nyní ve stínu teroristických informace, že se soudíte se
můžete pochlubit?
útoků strach překročit hranice?
sousedkou, jejíž psi neustálým
Rybám jsem dal milost
Představa, že jsme ostrov
štěkotem terorizují okolí. Mám a háček jsem do vody nehobezpečí, kde nic nehrozí, je
ve svém bydlišti stejný prodil asi šest let. Nemám na ně
směšná. Stát se může cokoliv
blém. Co vám poradil právník? čas. Největší ryba byl candát
a kdekoliv. Pokud si pamatuji, Tuto informaci zveřejnil bulvár
87 cm. A největší úlovek byl
na Staroměstském náměsa byla to vyjádření mojí souparník Vyšehrad. Háčkem
tí taky bouchla trubková
sedky. Čili lež na lež. Nejdřív
přímo za zábradlí. Bylo mi asi
nálož a pachatel je neznámý.
se psalo, jak se soudím, jak
pět a učil jsem se nahazovat.
A Staromák je plný lidí. Takže prohrávám soudy a jak jsem
obavy mám, ale cestuji.
vyštval sousedku z domu.
Rybáři často nejí rybí maso. Je
K soudu mě poslala přestupková to i váš případ?
Co říkáte aktuální politické
komise, která si po sedmi letech Tak to není můj případ. Jsem
situaci v tuzemsku a v Evropě? nevěděla se situací rady. Soudy
v kategorii chyť a sežer.
Narozen 7. září 1966 v Praze
Po nepřijetí na střední grafickou
školu se vyučil automechanikem
a rok pracoval v ČSAO Karlín.
Těsně před koncem vojny se zúčastnil vojenského pořadu Kompas, kde
parodoval zpěváky. Zaujal producenta a skladatele Petra Hanniga
a začal vystupovat v jeho pořadu.
Po roce 1989 se vrhl do showbyznysu
na vlastní pěst. Do povědomí diváků
se dostal ve dvojici s Markem Dobrodinským, kterého později nahradil
Petr Freund a Šárka Vaňková.
Natočil několik zábavných televizních pořadů (Na Palmě!, Telebazar,
Kinobazar, Pípšoubazar, Jen blbni!)
a také kazety a CD (např. Policejní
akademie).
Podruhé ženatý, dcera Lara.
SC-361956/01
INZERCE
9
velká
zdravíOhrada
Velká
Užitečné informace na www.nasepraha.cz
Na sídliště Velká Ohrada patří centrum
s lokálními obchodníky. Žádný chrám konzumu!
„ Předimenzovaných obchodních center, která se vymykají rázu okolní zástavby
a nerespektují zájmy místních obyvatel, vyrostla v posledních letech v Praze celá
řada. Často se přitom v jejich blízkosti nacházejí nevyužité chátrající budovy plné
obchodů se staženými roletami a prostorami, kde spatříte jen pár zbloudilých
návštěvníků. Vypadají jako domy duchů a developeři o ně nejeví zájem. Nejspíše
tak většina z nich bude ponechána svému osudu. Takovým ztraceným případem
mohlo být i nákupní centrum na sídlišti Velká Ohrada. Nakonec je ale vše jinak.
Bývalá ostuda sídliště Velká
Ohrada, která dnes z poloviny
zeje prázdnotou, se konečně
dočká celkové rekonstrukce.
Společnost OC Velká Ohrada,
která objekt nedávno koupila, má spolu s partnerskou
společností Amigal Group
ambiciózní plán na rozsáhlou
revitalizaci především vnitřních prostor obchodního centra a jeho smysluplné využití
zejména ve prospěch obyvatel
sídliště. „Chceme do tohoto
místa znovu vrátit život,“ říká
marketingová a obchodní
ředitelka společnosti Amigal
Group Eva Krystýnková, se
kterou jsme si povídali o plánech na revitalizaci centra.
„ZACHRAŇUJEME
NEFUNKČNÍ KOMERČNÍ
OBJEKTY A DÁVÁME JIM
NOVÝ SMYSL.“
Eva Krystýnková, marketingová a obchodní ředitelka
společnosti Amigal Group.
Proč jste se vydali cestou
rekonstrukce starého a chátrajícího objektu? Řada developerů raději postaví nové
nákupní centrum na volném
pozemku, kde je neomezují
proporce staré budovy…
V hlavním městě je sice
vzhledem ke kupní síle stále
prostor pro nová nákupní
10
centra, ale nikoli obřích
rozměrů. Ty se hodí na okraj
města, kam se stahují lidé nejen z velkých předměstských
sídlišť, ale i z širokého okolí
Prahy. Sídliště Velká Ohrada
potřebuje nákupní centrum
komunitního charakteru. Pro
takové účely by logicky měly
být využívány staré opuštěné
budovy, které lze rekonstruovat tak, aby odpovídali
moderním standardům.
Myslíte, že rozvoj obchodních
center by měl do budoucna
směřovat tímto směrem? Orientovat se především na potřeby obyvatel blízkého okolí?
Ano, to by měl. Přehnané
megalomanské projekty na
menších sídlištích rozhodně
nezabodují. Investor by měl
reflektovat vývoj trhu a respektovat ráz bezprostředního
okolí a architektury. Měl by
pronajímat prostory zejména
lokálním podnikatelům a soustředit je do jednoho místa,
kde tak zároveň vznikne prostor pro setkávání lidí a rozvoj
sousedských vztahů.
Vy se o takový model pokusíte?
Jistě. Přednostně jsme nabídli
prostory k pronájmu právě místním podnikatelům,
kterým například pro jejich
obchodní aktivity a rozvoj
už nestačí prostor kočárkárny v přízemí jejich domu.
Přesídlení do prestižního
prostoru nákupního centra
s větší cirkulací lidí pro ně
skýtá větší obchodní potenciál. Nakupujícím zase zkrátí
cestu. Nakoupí a zařídí vše na
jednom místě.
Mají vaše plány podporu u vedení Prahy 13?
Radnici samozřejmě kvalita
života zdejších obyvatel leží
na srdci. Oživení veřejného
prostoru a zvýšení bezpečnosti v tomto místě vítá.
O všech změnách a postupu
rekonstrukce vedení radnice
informujeme. Zároveň považujeme za důležité informovat
o novinkách kolem projektu
také místní obyvatele. Budeme proto vydávat zpravodaj,
který chceme distribuovat
zdarma do schránek.
Co obnáší rekonstrukce
nákupního centra a kdy bude
započata samotná stavba?
Do rekonstrukce sídlištního
obchodního centra z druhé
poloviny osmdesátých let
plánujeme investovat desítky milionů korun. Není
to naše první zkušenost.
Zachraňujeme nefunkční
komerční objekty a dáváme
jim nový smysl již řadu let.
Stavební práce podle projektu
architektů ze studia d u m
konstrukce budou zahájeny
na začátku září. Stavba bude
nejspíše probíhat ve dvousměnném provozu tak, aby
byla dokončena co nejdříve
a negativní dopady stavby na
její okolí trvaly co nejkratší
možnou dobu.
Užitečné informace na www.nasepraha.cz
služby
Výběrem jídla rozhodujeme o své náladě
 Mnozí z nás míří do obchodního centra nejen za
nákupy, ale také za jídlem a občerstvením. Při jeho
výběru bychom si však měli dát pozor. Jak vyplývá
z poznatků ájurvédy, strava má na naše psychické
rozpoložení větší vliv, než si myslíme.
Podle ájurvédy, 5000 let
starého východního učení
pocházejícího z Indie, ovlivňují naše životy tři základní
energie: sattva, rajas a tamas.
Ty jsou obsaženy také v potravinách, které jíme, a jejich
prostřednictvím ovlivňují
nejen zdraví našeho těla, ale
mají vliv i na to, jak se cítíme
a chováme. Potvrzují tak
prastaré rčení „jsme tím, co
jíme“…
„Sattva je kvalitou rovnováhy a harmonie, rajas
zosobňuje vášně a činnosti
a tamas symbolizuje netečnost a ztrátu potenciálu,“
říká ájurvédský lékař Kukku
Ramesh.
Nejlepší je sattva strava,
která dodává tělu potřebnou energii bez toho, aby ho
zbytečně zatěžovala. Proto
byste si měli dát k obědu třeba
biopotraviny, čerstvou zele-
jsme tím, co jíme
Možná se vám to už také stalo – v práci vám nespravedlivě vynadal šéf, na
křižovatce vás „vytroubil“ vzteklý řidič tramvaje a korunu všemu nasadil rozčilený soused, kterému jste prý schválně ujeli s výtahem… Vy však zůstáváte
úplně v klidu. Je vám totiž jasné, co bylo příčinou agrese a nespokojenosti těch
tří nešťastníků. Bylo to špatně zvolené jídlo. Pánové to nejspíš u oběda trochu
přehnali s rajas stravou, kterou navíc ještě doplnili nějakou „dobrotou“ tamas…
Kdyby ovšem znali moudré učení ájurvédy, nemuseli sobě ani jiným kazit den.
Foto: Bernhard Bergmann
ninu, ovoce, obiloviny, rýži
a ořechy. Rajas je zosobněním
energie, aktivity, emocí, neklidu a vášní. „Jídla z této kategorie bychom proto neměli
konzumovat častěji než jednou týdně,“ upozorňuje Kukku Ramesh. Typická rajas jsou
paprika, rajčata, lilek, brambory, cibule, česnek, pohanka
a jáhly, většina luštěnin, bílé
maso, ryby, kečup, z koření
např. čili, pepř, sůl. Stejně tak
smažená jídla a konzervační
látky. Do této skupiny se řadí
také káva, černý čaj, pivo,
víno a tabák. A tamas značí
temnotu, hloupost, nevědomost a životní překážky. „Na
potraviny z této kategorie
bychom měli být zvláště opatrní,“ varuje Kukku Ramesh
a dodává: „Tamas jídlo totiž
potřebuje neuvěřitelně mnoho
energie k trávení a nemá žádnou vitální energii.“ Typická
jídla tamas: červené maso,
tvrdé a tavené sýry, ohřívaná
jídla, smažené a průmyslově
upravované potraviny, burské
oříšky, homogenizované mléko, fast food. (red)
SC-362028/02
INZERCE
11
kultura
vzdělání
kultura
vzdělávání
Užitečné
na www.nasepraha.cz
Pozvánkyinformace
a tipy máme
i na Facebooku
Na Pražačce
začíná dětské
plavání od září
DÁREK PRO VÁS
INZERCE
VSTUPENKA
ͻ ZDARMAŶĂϭǀLJƵēŽǀĂĐşŚŽĚŝŶƵ
ƉůĂǀĄŶş͕ĚĢƟŝĚŽƐƉĢůş;ϬͲϵϵůĞƚͿ͕
ǀljƵŬĂŝŬŽŶĚŝēŶş
ͻnĞďŽ5% slevaŶĂĐĞůljŬƵƌnj
нĚĂůƓşƐůĞǀLJ
ǀŝnj͘www.betynka.eu
ͻƉůĂǀĞŵĞŶĂƌƽnjŶljĐŚďĂnjĠŶĞĐŚ
ǀWƌĂnjĞ
ϮϬϭϲϬϬϵϬϭ
WƎĞĚĞŵƐŝĚŽŵůƵǀƚĞs^dhWŶĂ
ƚĞů͗͘нϰϮϬϲϬϯϭϳϰϱϭϵ͕
ŶĞďŽĞͲŵĂŝůĞŵ͗ŝŶĨŽΛďĞƚLJŶŬĂ͘ĞƵ͘
TĢƓşŵĞƐĞŶĂsĄƐdzE<͘ĞƵ͘
SC-362068/01
ē͘ǀŽƵĐŚĞƌƵ͗
KOMENTOVANÉ PROCHÁZKY PRAHOU
Vycházka po stopách architekta Antonína Wiehla
Prague city tourism - Pražská informační služba připravila na 6. září
vycházku, která připomene, že se před 170 lety narodil významný
stavitel české novorenesance, památkář
i mecenáš Antonín
Wiehl. Historička Jarmila
Škochová přiblíží jeho
životní dráhu, význam
pro českou architekturu. Většina lidí zná
hlavně dům na nároží
Václavského náměstí
(kde vycházka končí),
ale na vycházce se
zastavíte také před
Smetanovým muzeem,
domy v ulicích Divadelní, Karolíny Světlé, Jilské
nebo si připomenete
jeho spoluautorství
u Městské spořitelny
pražské v Rytířské ulici.
Začátek akce je v 16:30
na zastávce tramvaje
č. 17, 18 Karlovy lázně
Cena 100/70 Kč. (tík)
Foto: Pastorius.
Praha 3 – Od září začínají
na Pražačce kurzy dětského
plavání jak v krytém bazénu,
i ve speciálním nerezovém
bazénku pro kojence. Ten ve
vedlejším hygienicky odděleném prostoru vybudovala
radnice loni. Právě využití
obou pro větší i menší děti
dává příležitost pro výuku
sourozenců, na které zde
působící klub Pohoda dává
slevy. Klub zde nově od září
otvírá i skupinku akvabelek.
Kurzy probíhají na Pražačce
celý týden včetně soboty, takže se mohou zapojit
i tatínkové nebo pracující
maminky. Přihláška a informace na www.plavanideti.eu nebo 734 676 876. (pet)
www.nasepraha5.cz
INZERCE
www.muzikalyprodeti.cz
NOVÁ
SHOW!
9. 11. PRAHA
SC-361951/02
PARTNEŘI:
TICKETS:
www.pragokoncert.com
VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ
ŠATNY
SC-361914/05
Premiéra muzikálu
v Divadle Hybernia
22. a 23. 9. 2016
Kongresové centrum 20:00
NÁBYTEK NA MÍRU
• JIŽ 17 LET NA TRHU
• KRÁTKÉ DODACÍ TERMÍNY A PŘÍZNIVÉ CENY
DÍKY VLASTNÍ VÝROBĚ
• GRAFICKÝ NÁVRH A KALKULACE ZDARMA
DO DVOU DNŮ
• JEDNODUCHÝ 3D ON-LINE NÁVRHÁŘ
NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
NÁBYTEK NA MÍRU s.r.o.
12
Stako_188x63_leden_2016.indd 1
PŘEDVÁDĚCÍ STUDIA:
PRAHA 5, PLZEŇSKÁ 255/163, TEL.: 257 212 414 • [email protected]
PRAHA 7, ARGENTINSKÁ 6, TEL.: 220 876 807 • [email protected]
pondėlí1.2.16 10:21
SC-351924/08
www.stako.cz • [email protected]
Pozvánky a tipy máme i na Facebooku
volný čas
čas
volný
Festival delikátních chutí proběhne na Novoměstské radnici
„ Milovníci vybraných chutí si přijdou na své 10. září na Novoměstské radnici. Jako třešnička na dortu mezi mnoha
food akcemi tady proběhne Festival delikátních chutí.
Petra Ďurčíková
Praha 2 - Chybět nebudou
sladké i pikantní pochoutky,
exotické speciality, čerstvé
i naložené dobroty, domácí
i zahraniční recepty a spousta
dalšího. To vše budete moci
zapít pivním speciálem,
lahodnou kávou, domácí
limonádou nebo příjemným vínem. A co dalšího
vás na jednodenní přehlídce vybraných chutí čeká?
„Mnozí vystavovatelé budou
mít mimo jiné připravené
menší degustační porce, které
si návštěvníci mohou odnést
také s sebou a vychutnat si je
třeba později s přáteli nebo
v kruhu rodinném,“ seznámila s letošní festivalovou
novinkou produkční Zuzana
Menhartová.
„K prodeji budou například
vynikající dezerty, ústřice
a mušle, pastrami, pickles,
chilli pochoutky, tyrolské
speciality, výběrová čokoláda,
francouzské quiche, domácí
marmelády, karamel a mnoho dalšího,“ doplnila výčet
hotových produktů na prodej
produkční Menhartová.
PŘIJĎTE SE SEZNÁMIT s novými kombinacemi chutí, které pak u vás na talíři
budou jako doma. foto: Marek Bartoš
festival delikátních chutí
Kdy: sobota 10. 9., 10:00–18:00 hod.
Kde: Novoměstská radnice, Karlovo
náměstí 1, 120 00 Praha 2
Vstup je zdarma.
Více informací najdete na
www.nrpraha.cz
Zajděte si na středověké hody s Karlem IV.
Praha 5 - Masa dušená i připravená na rožni, lahodné
paštiky, sladkosti i polévky
připravené podle středověkých receptur a k tomu hojnost piva a vína. To vše spolu
s dalšími pokrmy typickými
pro středověkou kuchyni nabídne ve středu 28. září od
10 do 18 hodin gurmánská
slavnost „Hodujeme s Karlem
IV.“ pořádaná pražskou galerií Portheimka (Štefánikova
12) ve spolupráci s Muze-
ny zájemce o historii i o dobré
jídlo a pití,“ říká Jaroslava
Malíková, ředitelka galerie
em gastronomie. V parku
Portheimka. Ta na akci zve
před galerií tak bude možné
také šikovné pekaře a pekařpo celý den ochutnávat jídla
ky. Součástí hodů bude totiž
královská, pochoutky bohai soutěž o nejlepší preclík urtého panstva, vážených měš- čená pro veřejnost. Se svým
ťanů i každodenní pokrmy
domácím výtvorem se může
prostých lidí. „Vítáme všech- přihlásit kdokoli. (pet)
INZERCE
Cena: 550 000 Kč
Cena: 8 490 000 Kč
Cena: 4 695 000 Kč
Cena: 8 890 000 Kč
PZ-Černošice. Chata 35 m2 s pozemkem 314 m2
u řeky Berounky. Elektřina i voda na pozemku.
Karlštejn. Samostatný RD 174 m2, 2 NP, se
vzrostlou zahradou 794 m2.
PZ-Středokluky. ŘRD 4+1/T, G, sklep, technická místnost, nedaleko letiště Václava Havla.
Koněprusy, okr. Beroun. Novostavba luxusního rod.
domu v Českém Krasu s nádherným výhledem.
Cena na vyžádání v RK
Cena: 4 995 000 Kč
Cena: 5 950 000 Kč
Cena: 3 850 000 Kč
P5-Jinonice. Luxusní 3+1/124 m2, 2xB, ve
2.NP ve čtvrti Botanica.1 park. místo, sklep.
Kostelec n./L., stř. kraj. Přízemní RD 4+kk/
125 m2 se zahradou 1036 m2, klidná část obce.
PZ-Černošice. Prodej rodinného domu 6+1,
185 m² s terasou, garáží a pozemkem 555 m².
P3-Žižkov. Byt 2+kk/B/55m2 včetně zařízení, v 6. p. cihlového domu, J orient.
Cena: 7 500 000 Kč
Cena: 3 880 000 Kč
Cena: 12 500 Kč/m2
Strašice,okr.Rokycany.RD/164m2 svlastnífot.elektrárnou,bazénemaokrasnouzahradou1522m2.
P5-Řepy. Byt 3+kk/71 m2/L/6,5m2 OV, ve 4NP
panelového domu s výtahem. Po kompl. rekonstr.
P5-Hlubočepy. Atraktivní stav. pozemek 1418 m2,
udržovaný, oplocený, dostupné inženýr. sítě.
KLIENTSKÉ CENTRUM
OTEVŘENO
PO - ČT 9:00 - 17:00
PÁ 9:00 - 16:00
13
SC-351849/08
Štefánikova 29, Praha 5
volejte zdarma
800 888 905
Užitečné informace na www.nasepraha.cz
SVÁTKY
KAM NA PIVO
26. 8. Luděk, 27. 8. Otakar, 28. 8. Augustýn, 29. 8. Evelína,
lí
30. 8. Vladěna, 31. 8. Pavlína, 1. 9. Linda
/ Samuel, 2. 9. Adéla, 3. 9. Bronislav,
4. 9. Jindřiška, 5. 9. Boris, 6. 9. Boleslav,
7. 9. Regína, 8. 9. Mariana
Pokud vás přepadne žízeň v okolí Korunní ulice, určitě
se vydejte do Vinohradského pivovaru. Příjemné prostředí a chutné jídlo doplňuje místní pivo Vinohradská 11.
Vinohradská 11 je standardní jedenáctka českého typu
s výrazným chmelovým dozvukem a tenčím sladovým
tělem. Je určena především na velkou žízeň. Obsahuje
11,6 % extraktu původní mladiny neboli EPM. Půllitr stojí
38 korun. Navíc pokud dorazíte mezi 11. a 15. hodinou
a hladoví, jistě si vyberete z poledního menu a do stovky
se najíte. (pet)
Víte o nějaké hospůdce s dobrým pivem? Neváhejte a dejte
nám vědět na e-mailovou adresu uvedenou na straně 3.
INZERCE
řádková inzerce
• ŽALUZIE, ROLETY, SÍTĚ. Zaměření a konzultace zdarma.
www.interierservisgroup.cz,
T. 603 715 285
• INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA A DOUČOVÁNÍ ANGLIČTINY A NĚMČINY u vás
doma nebo ve firmě. T. 733 363 404
• KOUPÍM KNIHY a knižní pozůstalosti, platba na místě, odvoz zajištěn.
Tel.: 286 891 400
• PRONAJÍMEJTE BEZ RIZIKA! Pro
manažery firem s rodinami hledáme
pěkné byty v Praze. Garantujeme
prověřené nájemníky a bezproblémový průběh nájmu. NEPLATÍTE
PROVIZI! T: 734 319 304.
• REKONSTRUKCE BYTŮ A KOUPELEN V PRAZE. Spolehlivá firma od
roku 1999, reference spokojených
zákazníku, zaručena sleva pro
seniory 15 %. Garance spokojenosti:
778 000 698, www.demistav.cz.
• VYKLÍZENÍ – BOURÁNÍ – ÚKLID.
ODVOZ ODPADŮ A SUTÍ, KONTEJNERY. 775 565 353, www.profiparta.cz
• HLEDÁM KE KOUPI BYT (do 80 m2)
v Praze v jakémkoli stavu. Osobní
i družstevní vlastnictví. Dluhy na bytu
vyřeším. Peníze k dispozici ihned.
Volejte či pište na 605 264 958.
• SÍDLO PRO VAŠE S.R.O., OSVČ
V PRAZE od 149 Kč/měsíc,
www.sidlo.help, telefon 728 991 247.
• NASTARTUJTE SVOU KARIÉRU VE
SPOLEČNOSTI SHELL. Hledáme
kolegy na Prahu 10 s dobrými komunikačními schopnostmi, pozitivním
přístupem a talentem prodávat.
Ostatní potřebné dovednosti vás
naučíme! Volejte 603 920 746 nebo
pište [email protected].
• UDĚLEJ SPRÁVNOU VĚC – DARUJ
KREVNÍ PLAZMU. Každý dárce
má nárok na finanční náhradu
460 Kč dle § 32 odst. 2 zákona
č. 373/2011 Sb., tel.: 702 278 928,
www.caraplasma.cz, Perlová 5.
Pomáhat je lidské. UDĚLÁŠ TO?
• VÝKUP VOZIDEL, i havarovaných
a nepojízdných. 739 665 455.
PŘIJÍMÁME
NOVÉ PACIENTY
do NOVĚ otevřené
zubní ordinace
Styledent na adrese
Zborovská 62, Praha 5
máme smlouvy
s pojišťovnami
VZP, VOZP, OZP,
CZP a RB
Kontakt: 734 313 939
[email protected]
a www.styledent.cz
Chcete změnit svou práci a vydělávat víc?
SC-351849/32
SC-351894/08
• VYKUPUJI sklo, porcelán, knihy, čb
fotky a zároveň stěhování, vyklízení.
Tel.: 608 203 342.
• STĚHUJI, VYKLÍZÍM, VYKUPUJI
STARÉ VĚCI. Tel.: 608 203 342
• LEVNĚ VYKLÍZENÍ, ODVOZ, VÝKUP.
Vyklízení bytů, garáží, sklípků. Ceny
od 100 Kč. Bourání byt. jader i s odvozem na skládku za 5900 Kč. Odkup
funkčního nářadí, sport. potřeb, strojů. Autodoprava. Tel.: 777 207 227
• !!ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA
SKLÁDKU!! Stěhování všeho druhu.
Vyklízení sklepů, bytů, pozůstalostí atd. Naložíme a odvezeme
cokoliv. Vše za rozumnou cenu.
Volejte: 773 484 056.
• KÚPIM OBRAZY OD SLOVENSKÝCH
AKADEMICKÝCH MALIAROV:
Bazovský, Benka, Brunovský, Fulla,
Galanda, Gwerk, Jan Hála, Kompánek, Krivoš, Laluha, Medvecká,
Mudroch, G. Mally, Pašteka, Weiner-Král a iných. Tel.: +420 777 890 396,
e-mail: [email protected]
SC-361993/02
servis
NAŠE PRAHA
časopis všech Pražanů
www.nasepraha.cz
HLEDÁME TALENTOVANÉ MANAŽERY INZERCE!
Jsme jedno z významných vydavatelství v České republice působící na trhu již 16 let.
V současné době hledáme do našeho týmu pracovité a samostatné kolegy/kolegyně.
14
92x130_zr_Vino+Bean.indd 1
POŽADUJEME:
Pracovitost, otevřenost, poctivost, iniciativu
a samostatnost.
Plné pracovní nasazení.
Ochotu neustále se vzdělávat.
Radost z práce s lidmi.
Prokázání bezúhonnosti,
minimálně středoškolské vzdělání.
Předchozí obchodní praxe výhodou.
11.08.16 9:28
Práce na ŽL.
Uživatelskou znalost práce na PC.
NABÍZÍME:
Adaptační program pro nově nastupující.
Průběžné doplňování obchodních
i odborných znalostí a dovedností.
Možnost velmi atraktivního výdělku.
Možnost profesního růstu v rámci
obchodní sítě i celé společnosti.
Finanční garance do začátku, bonusy, provize.
Kvalitní podporu, ověřené produkty, know-how.
Dynamický kolektiv.
Chcete se stát členem našeho týmu?
Své životopisy posílejte na
e-mail: [email protected]
SC-361818/12
SC-361010/04
POPIS PRACOVNÍ POZICE:
Vyhledávaní a oslovování budoucích i stávajících zákazníků,
nabídka a prodej reklamy v titulu s největším počtem výtisků v Praze, zjišťování potřeb klientů a doporučení řešení
jejich dalšího rozvoje pomocí našich medií.Tvorba cenových
nabídek, reporting, běžná administrativa.
Aktuality na www.nasepraha.cz
praha
Soutěžní otázka:
Soutěž Mamma Mia i Noc na Karlštejně
Že v muzikálu Mamma Mia
jsou použity skladby skupiny
ABBA ze 70. a 80. let, ví asi ka„ A máme tu poslední prázdninovou soutěž. Celkem losujeme pět výherců. Máte možnost
ždý, stejně jako známe filmovou
získat vstupenky na muzikál Mamma Mia, Noc na Karlštejně nebo dálkové balení trilogie Miléniu. adaptaci z roku 2008 s Meryl
Streep. Také patrně známe
Soutěž je určena fanouškům
filmovou adaptaci Zdeňka PodMia na 16. 9. od 19:00 hodin
(stávajícím i novým) faceboo- do Kongresového centra Praskalského Noci na Karlštejně
kové stránky časopisu Naše
z roku 1974 s Janou Brejchoha. Další dva výherci dostanou
Praha, takže pokud jím ještě
vou, Vlastimilem Brodským
opět po dvou vstupenkách
nejste, tak na www.facebook. na muzikál Noc na Karlštejně,
a Waldemarem Matuškou. Kdy
com/casopisNasePraha zaale Noc na Karlštejně poprvé
tedy 2x 2 vstupenky na 26.
škrtněte nahoře vlevo pod ob- 10. od 19:00 hodin do Hudebvznikla a byla i hrána přímo
rázkem TO SE MI LÍBÍ stránce ního divadla Karlín. A pátý
na nádvořích Karlštejna?
(stránce – nikoli jen příspěv(A) 1884,
výherce pak získá souborné
ku). Je to podmínkou zařazení vydání trilogie Milénium,
(B) 1984,
do losování. Od 25. srpna až
která se stala celosvětovým
odpověď označte „Naše Praha/ (C) 1994,
do 4. září můžete v soutěži
(D) 2004.
fenoménem. Stieg Larsson
Karlštejn“, uveďte jméno
Naší Prahy soutěžit o lákavé
Drobnou nápovědu nalezve svém kriminálním opusu
a svou adresu a pošlete na souceny. Dva výherci (1.–2. místo) z moderního Švédska zúročil
nete pochopitelně na našem
[email protected]. Výherci
obdrží čtyři VIP vstupenky
vlastní zkušenosti z investiga- budou uvedeni na www.nase- zpravodajském webu časopisu
(2x 2) na muzikál Mamma
www.NasePraha.cz.
tivní žurnalistiky. Správnou
praha.cz a Facebooku.
INZERCE
Tel.: 272 931 863
Mob: 603 501 672
e-mail: [email protected]
www.zasklenalodzie.cz
SC-361076/23
SC-351827/32
Svoboda a Nejtek s.r.o.
283 931 344
604 203 243, 603 801 377
www.svobodaanejtek.wz.cz
Žaluzie - rolety
Sítě proti hmyzu
štukování panelu – stěrkování,
lakování oken, dveří, pokládka lina,
čištění koberců, úklid, maskování
ploch folií, sestěhování nabytku,
vše za rozumné ceny,
tel. 272 734 264, 607 719 394
9RMHQVN¼]GUDYRWQÈSRMLwzRYQD£5
9DwHMLVWRWD]GUDYRWQÈSÄÃH
1HMVWHVSRNRMHQLVH]GUDYRWQÈSRMLwzRYQRX"
9ÈWH{HGRMLPÔ{HWH]PÇQLW"
9RMHQVN¼]GUDYRWQÈSRMLwzRYQDMHWXSURYwHFKQ\DQDEÈ]È9¼P
s .ÃQDURYQ¼WND
s .ÃSURWÇKRWQÄ{HQ\
DPDPLQN\NRMHQFÔ
s .ÃQDwNROXYSÓÈURGÇ
s .ÃQDSODY¼QÈVGÇWPL
s .ÃQDRÃNRY¼QÈ
s .ÃQDFYLÃHQÈVGÇWPL
s .ÃQDGHQW¼OQÈK\JLHQX
s .ÃQDRFKUDQQÄVSRUWRYQÈSRPÔFN\
s DPQRKÄGDOwÈSÓÈVSÇYN\
koupíme jednotlivé knihy i celé sbírky,
XWb˛[\ITW[\QIXWL
8ˇQRMLMUMXZWKMTSaVILS[
bIXTI\yUMWL^MbMUMKMTnʐ:
tel.: 604 11 44 66
[email protected]
SC-351901/13
práce obkladačské, zednické,
elektro, instalaterské, podlahářské,
malířské, výroba nábytku
VÝKUP KNIH
A KNIHOVEN
Malování od 20,- Kč m2
ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
Firma Tomáš Hrbek
SC-351775/08
REKONSTRUKCE BYTŮ,
BYTOVÝCH JADER A KUCHYNÍ
201
&KFHWHVWHMQÇNYDOLWQÈ
SÄÃLYHwSLÃNRYØFK
]GUDYRWQLFNØFK]DÓÈ]HQÈFK
jakou mají vojáci Armády
£HVNÄUHSXEOLN\"
&KFHWHPÈWMLVWRWX{H
VH9¼PD9DwLPEOÈ]NØP
YSÓÈSDGÇSRWÓHE\GRVWDQH
QHMPRGHUQÇMwÈOÄÃE\
RQNRORJLFNØFKRQHPRFQÇQÈ
YSURWRQRYÄPFHQWUX"
&KFHWHSURVHEHLVYÄ
GÇWLERKDWRXQDEÈGNX
SÓÈVSÇYNÔQDSODY¼QÈ
FYLÃHQÈUHJHQHUDFL
RÃNRY¼QÈwNROQÈSRE\W\
URYQ¼WNDGHQW¼OQÈK\JLHQX
ÃLQDUÔ]Q¼SUHYHQWLYQÈ
Y\wHWÓHQÈWRYwHSRFHOØ
URNDEH]QXWQRVWLVWÓ¼GDW
ERG\QHERNUHGLW\"
Titul NAŠE PRAHA vydává Strategic Consulting, s. r. o., IČ 257 929 20 • šéfredaktor Jan Bělohubý, e-mail: [email protected] • odpovědný redaktor Martin Dudek, e-mail: [email protected] • Manažer
inzerce: Robert Seidl, tel.: 721 973 863, e-mail: [email protected] • Adresa vydavatele, redakce a distribuce: Pod Altánem 99/103, Praha 10 - Strašnice, tel.: 224 816 821 • Stížnosti a podněty k distribuci: tel. 224 816 821,
e-mail: [email protected] • náklad 70 300 výtisků • Fotografie bez uvedení zdroje pocházejí z redakčního archivu • MK ČR E 21855 • Vychází 26. 8. 2016
SC-362023/01
ZZZYR]SF]
VYDAVATEL ČASOPISU
JE DRŽITELEM
3ÓLKO¼wNXQDMGHWHQDZZZYR]SF]SULKODVND
PAK NEVÁHEJTE
$3³,'(-7(6(
.1œ0-,m'1(6
15
KDY: PO: 29. 8., ÚT: 30. 8., ST: 31. 8., ČT: 1. 9., PÁ: 2. 9. 10 – 17 HOD.
KDE: Národní dům na vinohradech bývalý dům železničářů,
Náměstí míru 9, metro A - stanice nám. míru, praha 2 - vinohrady
VýKUP ZLATA
ZLATA,
TA, STŘÍBRA, PLATINY
VČ. TECHNICKÉ A STAROŽITNOSTÍ
A STA
TAROŽITNOSTÍ
Vykupujeme
Vy
y
napřík
například
klad zubní zlat
zlato
ato ii nečištěné
nečištěné
a to jak nepoužité v plát
v plátcích
átcíc
ích aurix,
či destičkách,
destičkáách, ta
tak zubní zlat
zlato
ato již použité.
Výkupní ceny zlata
od 999 do 5 000 KČ/
gr
Výkup sta
starožitností
tarožitností
tel.: 603 505 686, reg. č.: 10479/2
STAROŽITNOSTI:
STA
TAROŽITNOSTI: (17. - 20. STOLETÍ)Í)
1-"5#""Ļ%07Ğ&
5.000.000 KČ
ŰŰ0#3";:Ű)0%*/:Ű)0%*/,:ŰĞ1&3,:#3*-*"/507‰
0#3";:Ű )0%*/:Ű )0%*/,:
,::Ű Ğ1&3,:
,::#3*-*"/507‰
(3""/507‰ "5%
Ű 45Ė#30 45Ė#3/‰ 1Ė#03:
(3"/507‰"5%
Ű45Ė#3045Ė#3/‰1Ė#03:47$/:
3:
: 47$
$/:
:
45Ė#3/‰ /%0# 5
45Ė#3/‰/%0#5$:16%Ė&/,:5"#"5Ú3,:.*/$&"5%
Ű40Ğ,:"1-"45*,:;103$&-/6#30/;6,076
5$:
: 16%Ė&/,:
,:: 5"
5"#"5Ú3,:
,:: .*/$& "5%
Ű 40Ğ,:
,::"1-"45*,:
,::; 103$&-/6 #30/;6 ,076
Ű WZLVQVKFNF J QB
ŰWZLVQVKFNFJQBQ­SPW©CBOLPWLZŰĞ"7-&Ű#0%,:Ű4.:Ì$07‰/4530+&Ű;-"5‰.*/$&/"1Ė
QBQ­SPW© CBOLPWLZ
LZZŰ Ğ"7
"7-& Ű #0%,:
,::Ű 4.:Ì$07‰ /4530+& Ű ;-"5‰ .*/$& /"1Ė
47
477$-"7'3+04&'"5%
Ű1&34,‰,0#&3$&Ű+*/‰;"+."7‰45"30Ļ*5/045*
7 7
7$-"7
"7
7 '3 +04&' "5%
Ű 1&34,‰ ,0#&3$& Ű +*/‰ ;"+.
."7
"7‰ 45"
5"30Ļ*5/045*
zlato v jakékoliv formě
Briliantové šperky, šperky z českých granátů
Hodinky - kapesní, náramkové, stolní a nástěnné
KVALITNÍ (I NESIGNOVANÉ OBRAZY)
Platina technická - termočlánky, chem. misky, dráty
16
POUKÁZKA NA 200 KČ
Platí pouze
při výkupu
zlata nad 5 g.
SC-361807/01
Zubní zlato i nečištěné - aurix, palargen

Podobné dokumenty

NP10 - 13/2016 - Naše Praha 10

NP10 - 13/2016 - Naše Praha 10 www.moje-stopa.cz a na webu a Facebooku Prahy 10.

Více

NP6 - 13/2016 - Naše Praha 6

NP6 - 13/2016 - Naše Praha 6 expozic. Vstup zdarma je do hlavní budovy Muzea hlavního m�sta Prahy na Florenci, do Podskalské celnice na Výtoni a do Zámeckého areálu Ct�nice. V hlavní budov� m�žete vid�t nap�íklad výstavu B�evn...

Více

NP5 - Naše Praha 5

NP5 - Naše Praha 5 Pra h a 5 , 1 3 , 1 6  Lipence  Loc hkov  Řepo ryje  Sl i venec  Vel ká Chuchl e  Z bra s l av  Z lič ín

Více