Alternátor - střídavý generátor

Transkript

Alternátor - střídavý generátor
Alternátor - střídavý generátor
Alternátor je točivý elektrický stroj, přeměňující mechanickou energii z rotoru
hnacího stroje na elektrickou energii ve formě střídavého elektrického proudu.
Jedná se tedy o střídavý elektrický generátor.
Seznam pomůcek

alternátor

osciloskop

voltmetr

propojovací vodiče
Postup experimentu
Připojíme alternátor k multimetru nastavenému jako voltrmetr s
měřením střídavého napětí.
Při otáčení kličkou ve směru hodinových ručiček multimetr
zaznamenává generované napětí, jehož velikost je úměrná
rychlosti otáčení.
Připojíme alternátor k osciloskopu.
Při otáčení kličkou na osciloskopu můžeme pozorovat průběh
napětí.
Připojíme alternátor k dalšímu osciloskopu.
Při otáčení kličkou na osciloskopu můžeme lépe pozorovat
průběh napětí.
Vysvětlení experimentu
Alternátor je točivý stroj na přeměnu mechanické energie na elektrickou energii. Alternátor generuje střídavý proud.
Fyzikální interpretace
Alternátory jsou typicky synchronní stroje. Alternátory generují elektřinu stejným způsobem jako generátory stejnosměrného elektrického proudu, zejména když se mění magnetické pole kolem cívky. V cívce je
pak indukován elektrický proud. Zpravidla se otáčí otočný magnet – rotor uvnitř pevně umístěných vinutích na železných jádrech – stator. Pohybem rotoru způsobeným mechanickou energií je generován elektrický proud. Rotující magnetické pole indukuje ve vinutí cívky střídavý elektrický proud.
Využití v praxi
Elektrárny, automobily.
http://fyzikalni-experimenty.cz/cz/elektromagnetismus/alternator -stridavy-generator/

Podobné dokumenty

Dynamo - stejnosměrný generátor

Dynamo - stejnosměrný generátor Dynamo je točivý elektrický stroj, přeměňující mechanickou energii z rotoru hnacího stroje na elektrickou energii ve formě stejnosměrného elektrického proudu. Jedná se tedy o stejnosměrný elektrick...

Více

Kde se v ČR dělá nejlepší výzkum - IDEA - cerge-ei

Kde se v ČR dělá nejlepší výzkum - IDEA - cerge-ei pracovišť, zda citace je kritická nebo pozitivní atp. Nejblíže zaměření naší studie je analýza Technologického centra AV ČR (TC 2011)11 a analýza Centra pro vědu a technologie Leidenské univerzity ...

Více

Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název alternátoru se otáčí v magnetickém poli, jehož prostorové rozložení podél obvodu je sinusové. Nehybná část stroje se nazývá stator. Pohyblivá část obvodu se nazývá rotor. Na rotoru jsou cívky vinut...

Více

Hydraulická zařízení

Hydraulická zařízení Uveď příklady využití hydraulických zařízení v praxi? Jak pracují pneumatická zařízení? Uveď nějaké příklady takových zařízení. V jakém poměru jsou síly u hydralického lisu, když průměry pístů jsou...

Více

Mechanika kapalin a plynů

Mechanika kapalin a plynů Hydrostatický paradox – hydrostatická síla na dno nádoby nezávisí na tvaru nádoby, ale pouze na výšce hladiny a ploše dna

Více

Multifunkční regulátor E16J

Multifunkční regulátor E16J Multifunkční regulátor E16J-14V – nahradí Mitsubishi Elektrické specifikace

Více

E15E-14V Replaces Valeo

E15E-14V Replaces Valeo E15E-14V Replaces Valeo Original code number: Application:

Více