Possessive adjectives

Transkript

Possessive adjectives
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
EU peníze školám
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040
Šablona:
III/2
Sada:
Třída / ročník
4.A / IV.ročník
Datum vytvoření
25.2.2013
Předmět
Téma
Očekávaný výstup
VY_22_INOVACE_70
Anglický jazyk
Possessive adjectives, to be – practice,
Rozumí známým slovům, větám,výrazům se vztahem k
osvojovaným tématům.
Klíčová slova
His, her, your, their, I, my, its,…..is / are/ isn´t /aren´t/
Anotace / druh učebního materiálu
Prezentace je určena k osvojení gramatických jevů a
následnému procvičení.
Prokůpková Věra
Autor
Possessive adjectives
1
Prokůpková Věra
Possessive adjectives
VY_22_INOVACE_70
Possessive adjectives
To be – long and short forms , negative, questions
Possessive adjectives
2
Possessive adjectives
• Subject
I
you
he
she
it
we
you
they
Possessive adjectives
my
your
his
her
its
our
your
their
Possessive adjectives
můj
tvůj
jeho
její
jeho(věc,zvíře)
naše
váš
jejich
3
Complete the sentences with my/your/his/her/its
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
name´s John.
This is my dad.
This woman is my mum.
name is Ann.
These are my friends.
house is very big.
It´s
birthday today. We´re twelve.
Is it
birthday today? Yes, it is. I´m thirteen.
This is Mr.Bell. He´s in
garden.
What´s this man´s name?
name´s Mr. Taylor.
This is my sister.
name´s Lucy.
This present is for brother. It´s
birthday today.
Is this Lucy´s jacket ? No,
jacket is on the bed.
Possessive adjectives
4
To be - practice
Doplňte text : Použijte
am, is, are.
Today is first day at school. All my friends ____ in the playground.
I ____________ in the play ground too. I _________ ten ears old.
My friend Peter______ eleven years old. We _________ in the class 5.
The teacher _________ Mrs White. She ___ great!
The classrooms ________ small and the lessons _________ nice!
We _________ very happy.
Possessive adjectives
5
To be – questions
Doplň: IS, ARE
1. Are you a student?
2. ______ you eleven?
3. ______ your favourite lesson English?
4. ______ your best friend in your class?
5. ______ your lesson nice?
6. ______ your friends great?
7. ______ your friends eleven?
8. ______ you and your family from America?
Possessive adjectives
6
Questions and answers
•Odpověz:
Are we the first? ________________________
Is your sister twelve? ______________________
Are you from Italy? ______________________
Is our teacher at school today?_________________
Is your brother at home? ____________________
Are they your brother and sister?_____________
Possessive adjectives
7
Translation
Přelož věty :
Jsem z USA……………………………………………………………………………………………………………………………….
Dan je silný kluk……………………………………………………………………………………………………………………….
Jsme na prázdninách………………………………………………………………………………………………………………….
Ten dárek není pro tvou sestru………………………………………………………………………………………………….
Je Tom doma? Ne,není……………………………………………………………………………………………………………….
Je to tvoje kniha? Ano, je………………………………………………………………………………………………………….
Oni nejsou z Londýna. ……………………………………………………………………………………………………………….
Oni jsou tvoji kamarádi……………………………………………………………………………………………………….........
Tom není ze Španělska. Je z České republiky……………………………………………………………………..........
Jste ve škole? Ne, nejsme. Jsme doma………………………………………………………………………………………
Possessive adjectives
8
Použité materiály:
Strana 3,4, ( Klipart, sady Office)
Ostatní – materiály dle ŠVP, Tom Hutchinson Project 1,
Possessive adjectives
9