USD - Pioneer Investments

Komentáře

Transkript

USD - Pioneer Investments
Pioneer America Fund, PLC
USD
AMERICKÉ akciové
Pioneer America K-1928
6
30.9.2004
Morningstar Rating :***, S&P Star Rating :**, S&P Fund Management Rating6:AA
ROZDĚLENÍ DO SEKTORŮ
9 10
8
2
6
DESET NEJVĚTŠÍCH AKCIOVÝCH INVESTIC
2
1
Podíl
Akcie
7
ChevronTexaco Corp
2
6
3
5
4
Sektor
Podíl
3,23%
EXXON MOBIL CORPORATION
3,02%
MCGRAW-HILL COMPANIES INC
2,64%
TARGET CORP
2,56%
SBC COMMUNICATIONS INC.
2,43%
NATIONAL CITY CORP
2,25%
JOHNSON & JOHNSON
2,23%
1. Finance
16,16%
Rio Tinto Plc.
2,23%
2. Spotřební zboží
14,31%
NORFOLK SOUTHERN CORP
2,21%
3. Informační technologie
13,56%
T ROWE PRICE GROUP INC
2,20%
4. Průmysl
12,49%
5. Zdravotnictví
11,48%
6. Zboží krátkodobé spotřeby
10,92%
KUMULATIVNÍ VÝKONNOST
3,4,5
7. Energie
8,38%
k 30/09/2004
8. Suroviny
7,03%
1 měsíc
0,00%
0,90%
9. Telekomunikace
3,72%
3 měsíce
-1,72%
-2,30%
10. Energetika a plynárenství
1,95%
Od začátku roku
-2,05%
0,20%
2
1 rok
8,33%
11,90%
3 roky p.a.
-1,69%
2,30%
ROZDĚLENÍ PODLE ZEMĚ EMITENTA
Vl. kapitál
Vážený index
35 7
24 6 8
1
Země
Podíl
1. USA
93,50%
2. Velká Británie
2,20%
3. Švýcarsko
1,60%
4. Japonsko
0,90%
5. Finsko
0,80%
6. Nizozemí
0,50%
7. Kanada
0,30%
8. Austrálie
0,20%
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
1
Zahájení výpočtu vl. kapitálu
Hodnota podílového listu
Počáteční minimální investice
19/07/1999
Irsko
257.7 mil USD
8.72 USD
30000 CZK
nebo 1000 USD
5,00%
Úvodní nákupní poplatek
(kat. A, USD, distr.)
1,25%
Manažerská odměna
(kat. A,USD, distr.)
ISIN (kat. A, USD, distr.)
INVESTIČNÍ CÍL
John Carey, který fond řídí, je rovněž manažerem fondu
Pioneer Fund, nejstaršího fondu skupiny Pioneer
Investments, dále pak Pioneer Fund VCT Portfolio, Pioneer
Equity-Income Fund, Pioneer Equity Income VCT Portfolio,
Pioneer Tax Managed Fund, First Poland America Fund a
Pioneer Funds - America. Ve skupině Pioneer Investments
působí od roku 1979. Je autorem řady analýz mnoha
hospodářských odvětví, včetně nakladatelství, médií a
automobilového průmyslu. Publikuje i historické statě. Je
absolventem Harvardské a Columbijské univerzity a získal
americký akademický titul PhD.
Cílem je dosáhnout růstu kapitálu ve střednědobém
až dlouhodobém horizontu, a to investováním
nejméně dvou třetin aktiv do diversifikovaného
portfolia akcií a s akciemi souvisejících cenných
papírů emitentů z USA. K výběru cenných papírů do
portfolia jsou užívány metody vyvíjené investičním
manažery od roku 1928.
SLOŽENÍ BENCHMARKU (VÁŽENÉHO INDEXU)
Sídlo
Hodnota fondu
INVESTIČNÍ TÝM
IE0007440187
Poznámky a důležité informance jsou na druhé straně.
Trh
Index
Akcie - region USA
S&P 500
5
Váha
100,00%
Pioneer America Fund, PLC
USD
AMERICKÉ akciové
Pioneer America K-1928
RŮST INVESTICE 10 000 USD DO AKCIÍ KATEGORIE A
30.9.2004
MĚSÍČNÍ KOMENTÁŘ
Ve třetím kvartálu zůstaly americké akciové a dluhopisové trhy v
obchodovaném rozmezí, které si vytvořily v prvních šesti měsících
letošního roku. Nejvýkonnějším sektorem trhu byla energie a nejhůře
výkonným byla informační technologie.
12 000
11 000
V rámci technologií naše rozhodnutí vyvarovat se Cisco a preferovat
Microsoft pomohlo portfoliu překonat benchmark svého sektoru. V
materiálech posílily důlní společnosti Phelps Dodge a Rio Tinto, díky
silné poptávce Číny, Japonska a USA po mědi. Zisky také těžily z
dobrého výběru titulů v sektorech spotřebitelského zboží, péče pro
zdraví a průmyslu.
10 000
9 000
Zisky byly také částečně sníženy naším výběrem titulů ve spotřebním
zboží, kde pomalejší než očekávaný růst zisků u Colgate-Palmolive
způsobil pokles jeho ceny. Nicméně, vyvarování se titulu Coca Cola se,
díky poklesu jeho ceny, také ukázalo jako pozitivní.
8 000
7 000
VII.04
I.04
IV.04
X.03
VII.03
I.03
Pioneer America Fund Plc
IV.03
X.02
VII.02
I.02
IV.02
X.01
VII.01
I.01
IV.01
X.00
VII.00
I.00
IV.00
X.99
VII.99
6 000
V sektoru materiálů jsme otevřeli pozice v Inco, BHP Billiton a Newmont
Mining; a v sektoru spotřebitelského zboží jsme otevřeli pozici ve
společnosti Gap. Ve finančnictví jsme prodali naši pozici v Charter One
Financial po její akvizici bankou Citizens Bank a také jsme zlikvidovali
pozici v St. Paul Travelers. V péči o zdraví jsme prodali Biomet, St. Jude
Medical a Wellpoint Health Networks.
Vyhlídky ekonomiky pro další dva roky jsou pozitivní. Proto si myslíme,
že mezi akciemi nadále budou dobré příležitosti k ziskovým investicím.
Také očekáváme, že v příštích pár letech mohou na trzích vyšší úrokové
sazby představovat rizikový faktor.
30. září 2004
POZNÁMKY
1. Všechny údaje platné k 30/09/2004.
2. Objemy investic a rozložení portfolia do sektorů a zemí se může změnit.
3. Výnosy benchmarku se počítají jako hrubé bez srážek a poplatků.
4. Uvedené údaje o výkonu se vztahují pouze k akciím kategorie A. Všechny informace vycházejí z hodnot vlastního kapitálu (VK). VK představuje hodnotu každé akcie bez veškerých administrativních, transakčních a
depozitních bankovních poplatků. Do VK nejsou započítány žádné další poplatky, jako jsou daně nebo nákupní poplatky. Podrobnosti o ostatních nabízených kategoriích akcií jsou uvedeny v Prospektu fondu.
5. Index Standard&Poor’s 500 Stock Composite Index (S&P) 500 je neregulovaný benchmark akciového trhu USA. Do indexu nelze přímo investovat.
6. Zdroj: Ratingové agentury Morningstar resp. Standard & Poor´s.
Akcie tohoto fondu nesmějí být nabízeny nebo prodávány občanům USA či osobám s trvalým pobytem v USA ani investorům pobývajícím v USA, zatímco Pioneer Fund je k dispozici občanům USA a osobám s trvalým pobytem
v USA.
Doporučujeme investorům, aby se svým finančním poradcem řádně projednali svou toleranci vůči riziku. Investiční výnos a hodnota jistiny mohou kolísat, takže akcie investora mohu mít při zpětném odkupu vyšší případně
nižší cenu než byla cena původní. Výkonnost v minulosti nezaručuje budoucí výsledky. Doporučujeme investorům, aby se před realizací investice řádně seznámili s Prospektem.
Tento materiál není Prospekt a nepředstavuje nabídku akcií fondu. Více informací o tomto fondu, včetně přesného popisu poplatků a výdajů, je uvedeno v Prospektu, jenž lze získat zdarma na adrese Pioneer Global
Investments Limited c/o Pioneer česká finanční společnost, s.r.o. Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, Česká republika, tel: 800 313 663.
Pioneer Investments je obchodní označení společnosti Pioneer Global Asset Management S.p.A. a skupiny jejích dceřiných společností.

Podobné dokumenty

INFORMACE O PARAMETRECH URČITÝCH

INFORMACE O PARAMETRECH URČITÝCH protistranou, ale některé jsou obchodovány na regulovaném trhu. Cena se ale vždy mění v závislosti na podkladovém aktivu, které se ve většině případů obchoduje na regulovaném trhu. Cena a likvidita...

Více