Vlastní hodnocení školy

Komentáře

Transkript

Vlastní hodnocení školy
Výroční zpráva o činnosti TJ Sokol Město Touškov
za 2015
1. Základní údaje o TJ
Název TJ
TJ. Sokol Město Touškov
Adresa TJ
Sportovní 476, Město Touškov 330 33
IČO
14703271
Bankovní spojení
ČSOB
3075227/0300
E-mail
[email protected]
Facebook
facebook.com/tjsokolmestotouskov
Adresa internetové stránky
www.tjsokolmestotouskov.cz
Právní forma
Zapsaný spolek
Součásti TJ
Fotbalový oddíl (registrovaný)
Cyklistický oddíl (registrovaný)
Volejbalový oddíl (regitrovaný)
Badmintonový oddíl
Bowlingový oddíl
Tenisový oddíl
Výkonný výbor TJ
předseda: Pavel Foltýn
místopředseda: Miroslav Šiml
sekretář: Pavel Wenner
pokladník: Aleš Král
člen: Kamil Bárta
člen: Vlastimil König
člen: Michal Zsemler
Součásti areálu
Součásti areálu
vlastnictví
Travnaté fotbalové hřiště
Minihřiště s umělou trávou
Sportovní tenisové kurty
Travnaté vedlejší hřiště
Antuková volejbalová hřiště
Škvárová atletická dráha
Restaurace a kabiny
Koliba
Tribuna
garáže
Nájem od města
Vlastní
Nájem
Nájem
Nájem
Nájem
Nájem
Vlastní
Nájem
Nájem
1
2. Personální údaje
Trenéři, vedoucí a zaměstnanci
Jméno a příjmení
Počet let v oddíle
Bořek Kadlec (základna)
2,5
Matěj Bouzek (základna)
0,5
Roman Voith (základna)
0,5
Aleš Král (ml. přípravka)
9
Vlastislav König
1
Pavel Foltýn (juniorka)
11
Pavel Foltýn ml.
(st.přípravka)
Luboš Syrovátka (st.žáci)
2,5
9,5
Miroslav Šiml (ml.žáci)
3
Aleš Wagner (st.žáci)
10
Martin Považan (st.žáci)
0,5
Zdeněk Synáč
(st.přípravka)
Šimice André (ml.žáci)
10,5
Veronika Benýšková
(badminton)
Stanislav Novák
(badminton)
Aleš Straka (volejbal)
1,5
Milan Spěšný (cyklo)
4
Renáta Foltýnová (cyklo)
5
Rosťa Brzica (bowling)
4
1
1,5
1,5
Agáta Straková (volejbal)
2,5
Martin Strnad (volejbal)
2,5
Petr Hanžl (ml.přípravka)
0,5
Věra Šutrová
(správce+cvičení dětmi)
František Sudík
1
1
2
Vendula Šeflová (cvičení s
dětmi)
0,5
Členění trenérů podle odborné kvalifikace
oddíl
fotbal
cyklo
bowling
volejbal
badminton
Cvičení s dětmi
Bez odb.
kvalifikace
8
1
2
1
1
Licence C
III.třída
3
1
1
1
1
1
Licence B
II.třída
1
Licence A
I.třída
2
celkem
14
2
1
3
2
2
Celkový údaj o vzniku a skončení trenérský smluv
nástupy a odchody
počet
nástupy
7
odchody
7
3. Počty členů
tým
mládež
dospělí
základna
10
2
fotbalový oddíl
10
ml.přípravka
12
3
18
st.přípravka
12
2
14
Pavel Foltýn ml., (Zdeněk
Synáč)
mladší žáci
11
2
13
Miroslav Šiml, André Šimice
(starší žáci)
dorost
22
2
24
Aleš Wagner, (Luboš
Syrovátka), Martin Považan
(dorost)
juniorka
7
9
16
Pavel Foltýn, Ján Boháč
St.garda
0
20
20
Petr Komanec
A tým
0
19
19
Cvičení s
dětmi
12
2
14
(Luděk Šilhánek, Milan
Bártík) Vlasta König, Zdeněk
Pašek
Věra Šustrová, Vendula
Šeflová
Celkem
3
Trenér, vedoucí
Matěj Bouzek, Roman Voith
(Petra Foltýnová)
Aleš Král, Bořek Kadlec, Petr
Hanžl
Do 10 let
11
1
cyklooddíl
12
Do 19 let
5
1
6
1 tým
0
bowlingový oddíl
4
4
Do 19 let
30
volejbalový oddíl
2
32
dospělí
0
25
16
0
badmintonový oddíl
2
18
0
0
Do 19 let
dospělí
Milan Spěšný, Renáta
Foltýnová
Milan Spěšný, Renáta
Foltýnová
Rostislav Brzica
Agáta Straková, Martin
Strnad, Richard Ceplecha
Aleš Straka
25
Stanislav Novák
Veronika Benýšková
Změny oproti předchozímu roku
Nárůst oproti
roku 2014
-12
21
9
4. Kontrolní činnost orgánů státní správy
Během celého roku neproběhla žádná kontrola za strany FÚ, zdravotní pojišťovny či sociální
správy. Stejně tak neproběhla kontrola orgánů FAČR nebo jiných sportovních orgánů. Byla
provedena kontrola účetnictví MÚ. Vše bez závad.
5. Další vzdělávání trenérů
Obor
Fotbal
Název
UEFA licence „C“
badminton
cyklo
bowling
volejbal
turistika
neproběhlo
neproběhlo
neproběhlo
neproběhlo
neproběhlo
organizátor
FAČR
Jméno
König
Datum
Cena
11/15
vlatní
ŠKOLENÍ VŠECH TRENÉRŮ
neproběhlo
6. Akce TJ
Přehled sportovních a kulturních akcí pořádaných TJ
Datum
21.2.2015
Název
Sportovní ples Kozolupy
Kdo
veřejnost
4
Poznámka
220 lidí
8.4.2015
29.4.2015
5/2015
6/2015
6/2015
9/2015
5.ročník závodu horský kol
Becker cup 2015
Velká cena Města Touškova
12.ročník fotbalového turnaje
přípravek Touškováček 2015
Volejbalový mini turnaj
Volejbalový turnaj rodinných
deblů
Pouťová zábava
Volejbalový turnaj žen
cyklooddíl
300 účastníků
Fotbal mladší a straší
přípravky
děti
Děti a rodiče
100 účastníků
70 účastníků
30 dětí a rodičů
veřejnost
veřejnost
70 lidí
Sportovní akce, kterých jsme se zúčastnili
fotbal
1/2015
1/2015
1/2015
1/2015
1/2015
1/2015
1/2015
1/2015
2/2015
Halový turnaj Nýřany
Halový turnaj Touškov
Halový turnaj Tlučná
Soustředění cyklisté Zelená Lhota
Soustředění mladší přípravka ZL
Soustředění starší přípravka ZL
Soustředění dorost Zelená Lhota
Soustředění starší žáci Zel.Lhota
Soustředění mladší žáci ZL
Mladší přípravka
Mladší přípravka
Mladší přípravka
12 dětí
14 dětí
12 dětí
10 účastníků
12 dětí
10 dětí
6 týmů
7 týmů
7 týmů
běžky
běžky
2/2015
2/2015
Halový turnaj Nýřany
Halový turnaj Tlučná
Mladší přípravka
Mladší přípravka
6 týmů
6 týmů
Jaro 2015
Jaro 2015
Jaro 2015
Jaro 2015
Městský přebor mladších přípravek
Městský přebor starších přípravek
Městský přebor mladších žáků
Krajská soutěž dorostu
Žáci 6-8 let
Žáci 8-10 let
Žáci 10-12 let
Mládež 15-19 let
11 utkání, TJ
12 utkání, TJ
12 utkání, TJ
13 utkání, TJ
Jaro 2015
6/2015
6/2015
8/2015
I.A třída krajské soutěže mužů
Turnaj Nýřany
Turnaj Košutka
Soustředění mladší žáci
Hracholusky
Soustředění juniorka a muži na
Hracholuskách
Soustředění starší přípravka
Hracholusky
Soustřední ml.dorostu a starších
žáků Hracholusky
Městský přebor mladších přípravek
muži
Starší přípravka
Starší přípravka
16 hráčů
15 utkání, TJ
Žáci 6-8 let
10 utkání, 26 TJ
Turnaje mladších přípravek na PS
Městský přebor starších přípravek
Žáci 6-8 let
Žáci 8-10 let
Městský přebor mladších žáků
Žáci 10-12 let
5 turnajů
13+1 utkání, 22
TJ
13 utkání, 25 TJ
8/2015
8/2015
8/2015
Podzim
2015
jaro 2015
Podzim
2015
Podzim
2015
5
18 hráčů
12 dětí
20 hráčů
Podzim
2015
Podzim
2015
Podzim
2015
Podzim
2015
Městský přebor mladšího dorotu
Žáci 12-14 let
9 utkání, 25 TJ
Městská soutěž mužů - juniorka
muži
13 utkání, 32 TJ
Soutěž starých gard
muži
5 utkání
I.B třída krajské soutěže mužů
muži
12+3 utkání, 31
TJ
Cyklooddíl
1/2015
2015
2015
2015
2015
2015
6/2015
8/2015
Soustředění Zelená Lhota
Seriál Becker cup
Seriál Cyklomaratontour
Seriál Kolo pro život
Český pohár MTB
Seriál Talent cup
Cyklovýlet „Klínovec“
Bike camp Hlavatice
12 účastníků
26.1.2015
9.2.2015
16.3.2015
6.4.2015
27.4.2015
8.6.2015
15.6.2015
22.6.2015
17.22.8.2015
Podzim
2015
8.11.2015
13.12.2015
Barevný minivolejbal Klatovy
Městský přebor Plzeň
Barevný minivolejbal Rokycany
Městský přebor Plzeň
Městský přebor Plzeň
Touškovský mini
Výlet Buben
Rodinné debly
Letní soustředění Plasy
10 účastníků
8 účastníků
9 závodů
14 závodů
16 závodů
6 závodů
11 závodů
270 km
Volejbal
žačky
žačky
žačky
žačky
žačky
žačky
žačky
Děti a rodiče
Žačky 17+2
Městský přebor
turnaj
turnaj
turnaj
turnaj
turnaj
turnaj
turnaj
Série turnajů
Krajské kolo Minivolejbal Plzeň
Krajské kolo Minivolejbal Plzeň
žačky
žačky
Bowling
Nehrálo se
Badminton
2015
Turnaj rodiče dětmi
Spolupráce s ostatními organizacemi
6.6.2015
7.6.2015
8.6.2015
6/15
6/15
9/2015
závod Giant liga
Dětský den, večerní zábava
Hasičské závody
Tenisový turnaj čtyřhra muži
Tenisový turnaj čtyřhra žen
Tenisový turnaj smíšených dvojic
6
turnaj
turnaj
2015
7.11.2015
Tenisový turnaj žen celoroční
Závod koloběžek v terénu Touškovské okruhy
Účast a úspěchy v soutěžích
fotbal
Touškováček – mladší přípravka 2.místo
cyklo
Talent cup celkově
3.místo Adam Brabec
1.místo Adéla Foltýnová
2.místo Šárka Křikavová
2.místo Renáta Foltýnová
2.místo Andrejka Brabcová
3.místo Jan Košťálek
3.místo Linda Zemanová
3.místo Šimon Brabec
3.místo Andělka Křikavová
Seriál Becker cup – celkově
3.místo Šimon Brabec
3.místo Adam Brabec
2.místo Adéla Foltýnová
3.místo Šárka Křikavová
3.místo David Kamien
1.místo Adéla Holubová
2.místo Andrejka Brabcová
3.místo Andělka Křikavová
3.místo v soutěži klubů
Letní olympiáda dětí a mládeže 2015
3.místo Adéla Holubová (reprezentovala Plzeňský kraj)
volejbal
-
bowling
-
badminton
-
turistika
-
7. Prevence rizik a sportovní úrazy
Počet a vyhodnocení úrazů
Místo úrazu
Počet úrazů
Fotbalové utkání
6
Fotbalová příprava
3
Cyklozávody
1
Cyklopříprava
0
volejbal
0
bowling
0
ostatní
0
7
Místo úrazu
Počet úrazů
celkem
10
Počet sportovních úrazů se pohybuje již několik let na stejné úrovni. Většinou jde o lehčí
úrazy, které vyžadují jen jednoduché ošetření. V případě úrazu, který je ošetřen u lékaře,
dochází vždy k odškodnění tohoto úrazu pojišťovnou – u fotbalu se jedná o hromadné
pojištění FAČR- Kooperativa. Licencovaní cyklisté mají povinnost samostatného úrazového
pojištění.
8. Spolupráce TJ s rodiči
Snaha TJ je zapojit rodiče do dění v TJ. Rodiče jezdí na utkání, závody, sledují tréninky. Na
závěrečných ukončeních hrají proti dětem fotbal nebo proti nim soutěží. V případě
soustředění jezdí maminky pomáhat. Spolupráce je na nadstandardní úrovni.
9. Finanční vypořádání dotací, vyúčtování a použití dalších
prostředků
Zastupitelstvo města schválilo v roce 2014 příspěvek na sportovní činnost ve výši 220 tis. za
rok. Vyúčtování za rok 2014 bylo podáno řádně do 31.ledna 2015 a všechny kontroly
proběhly v pořádku. Požádali jsme o Státní neinvestiční dotaci –Údržba a provoz sportovních
zařízení. Obdrželi jsme 4.242,-Kč. Dále jsme obdrželi od FAČR dle členské základny
24.426,-Kč. Dále jsme žádali Plzeňský kraj o dotaci v rámci programu Bezpečná branka a
obdrželi jsme 30 tis. a z programu Podpora sportovních organizací také 30 tis. Dalšími příjmy
jsou příspěvky členské základny a sponzorské dary.
10. Provedené práce v rámci běžné údržby stadionu
Byla dokončena renovace vedlejší travnaté plochy. Byly osazeny mantinely. V dubnu bylo
provedeno vyhrabání hlavního hřiště. V létě byl proveden chemický postřik proti plísním.
V létě také došlo k nátěru mantinelů na umělce a pročištění povrchu. Osazeny byly i nové
sítě. Dále byly prováděny práce běžné údržby.
11. Investice města na stadiónu
V letošním roce byla provedena hloubková rekultivace travnaté plochy.
12. Stížnosti
Počet stížností
Z toho opodstatněných
Z toho neopodstatněných
Z toho částečně opodstatněných
0
0
0
0
13. Valná hromada
V roce 2015 neproběhla VH. Výkonný výbor pracoval stále ve složení: Pavel Foltýn předseda
TJ, Pavel Wenner sekretář, Miroslav Šiml místopředseda a členové Aleš Král, Kamil Bárta
(nezúčastnil se žádné schůze), Michal Zsemler, Vlastimil König. Dále pracovala revizní
komise ve složení Dušan Ruml, Roman Honz a Aleš Wagner.
8
14. Analýza sportovního roku 2015
Stručný průběh roku, klíčové události
Náš sportovní rok opět začal fotbalovými přípravami všech týmů. Žáci trénovali do konce
února v tělocvičně. Muži celou zimu venku na umělce. Cyklisté chodili do tělocvičny 1x
týdně a v případě slušného počasí dělali vyjížďky. Fotbalová sezóna naplno běžela březen až
červen, kdy probíhala fotbalová utkání všech týmů. V červenci byla přestávka a podzimní
soutěže se rozběhli od srpna do listopadu. Celkem naše týmy odehráli 178 fotbalových utkání
z toho zhruba polovinu na našem stadionu. Na velmi dobré úrovni je spolupráce s Viktorií
Plzeň – na hostování zde máme hráče – Novák R., Novák, Královec, Motlík, Trojan, Motlík,
Zach, Vacek. Dále úzce spolupracujeme s OFS PS, kde máme ve výběru hráče Trsek, Šmat,
Šedivý L., Šedivý J. a Kotva T. Cyklisté zahájili závodní sezónu na námi pořádaném závodě
první týden v dubnu a poté jezdili bez přestávky až do listopadu, kdy se vrátili zpět do
tělocvičny. Tréninky měli 2x týdně a většinou ještě jeden až dva závod. Průměrně najeli 3 tis.
km za rok. Volejbalistky se scházeli celou zimu v tělocvičně, účastnili se turnajů. Od května
do září trénovali venku. Od října byly v hale. Bowlingový oddíl nehrál – turnaj zrušen.
Bohužel z časových důvodů organizátorky jsme museli pozastavit činnost turistického oddílu.
Výborně se rozjel badmintonový oddíl, který má sezónu od podzimu do jara, hraje výhradně v
tělocvičně. Neustále obsazené byly i nově rekonstruované tenisové kurty. Na podzim jsme
nově zřídili cvičení pro maminky s malými dětmi.
Personální podmínky
V letošním roce došlo k dalšímu k částečné obměně trenérského kádru. Zásadní rozšíření
volejbalového oddílu přineslo požadavek na zvýšení počtu trenérů o 5, z toho dva trenéři
doplnili tým základny a mladších žáků. V příštím roce bude nutné doplnit školení všem
příchozím trenérům. Na místech správce areálu došlo ke změně, p.Oplta nahradil p.Sudík.
Správce kabin namísto p.Holečkové dělala p.Šustrová.
Materiální podmínky
Uplynulý rok jsme materiálně dovybavili fotbalisty – míči, dresy, tréninkovým oblečením.
Dále jsme doplnili vybavení a tréninkové oblečení pro oddíl volejbalu. Z větších investičních
akcí je stále připravena ke stavbě včetně vydaného stavebního povolení tribuna. Současná je
provozu nebezpečná. Dále bychom chtěli ve spolupráci se školou a městem postavit běžeckou
dráhu s doskočištěm. Na betonovém plácku před kolibou bylo zřízeno člověče nezlob se.
Propagace, spolupráce s ostatními organizacemi
TJ se na veřejnosti prezentuje především zveřejňováním svých výsledků a akcí na svých
webových stránkách www.tjsokolmestotouskov.cz a na facebookovém profilu, dále
pravidelnými články a pozvánkami v Obecním Zpravodaji. Využíváme také umístění
informací na web města. V regionálních denících jsou pravidelné týdenní zmínky o
výsledcích našich týmů.
Spolupráce s OS Paprsek, hasiči, školou a dalšími organizacemi je na dobré úrovni.
Všem jednotlivcům i organizacím za spolupráci děkujeme.
Pavel Foltýn
Předseda TJ
9

Podobné dokumenty

Závěrečná zpráva TJ za 2014

Závěrečná zpráva TJ za 2014 Stručný průběh roku, klíčové události Náš sportovní rok opět začal fotbalovými přípravami všech týmů. Žáci trénovali do konce února v tělocvičně. Muži celou zimu venku na umělce. Cyklisté chodili d...

Více