Montrealský věstník

Transkript

Montrealský věstník
Montrealský věstník
Duben/April 2015
Ročník 51
Číslo 8
5080 Glencairn Ave, Montreal, H3W 2B4
________________________________________________________________________________________________________________________
Montrealský věstník (i starší čísla) můžete číst na webové stránce www.montrealvestnik.com
Chcete-li dostávat Montrealský věstník po emailu ve formátu pdf, napište na [email protected]
Kalendář činností
Každý čtvrtek: Sokolský volejbal, Coronation Elementary School, 4810 Van Horne, 20.00 h
4. 4.
8. 4.
19. 4.
20. 4.
21. 4.
22. 4.
So
St
Ne
Po
Út
St
Velikonoční pomlázka pro děti, St. Ignatius Lounge, 4455 West Broadway, 15.00 h
Schůzka klubu seniorů, Čs. dům, 6540 McLynn, 12.30 h
Bohoslužby, kaple Loyola High School, 7272 Sherbrooke W., 11.00 h
Memorial za R. Foglovou, MRFC, 1297 Chemin de la Forêt, Outremont, 13.00 h
Výroční schůze Čs. sdružení, Čs. dům, 6540 McLynn, 19.30 h
Schůzka klubu seniorů, Čs. dům, 6540 McLynn, 12.30 h
Klub seniorů
Příští schůzky se budou konat 8. a 22. dubna, jako obvykle vždy ve středu ve 12.30 hodin. Informace o
programu Klubu seniorů poskytne paní Olga Nováková na tel. 514-697-2125. Těšíme se na vás!
Na poslední únorové schůzce, jako vždy v milém prostředí a s výborným pohoštěním, nám náš dlouholetý
člen klubu pan Alois Fogl připomněl, že se scházíme ve velmi důležitý den, 25. února, což je výročí
komunistického puče v Praze v roce 1948. Jako pamětník událostí uvedl i okolnosti, za kterých se komunisté
zmocnili moci a nastolili hrůznou totalitu trvající 40 let.
Na první březnové schůzce jsme si pohovořili o zkušenostech některých z nás z pobytu na Kubě a příště si
promítneme fotky. Přijďte mezi nás!
(Olga Nováková)
Sokol Montreal
Sokolský volejbal se hraje do 14. května v tělocvičně Coronation Elementary School na rohu Van Horne a
Victoria (metro Plamondon) každý čtvrtek od 8 do 10 hodin večer. Začíná se rozcvičkou, pak se trénují
jednotlivé volejbalové cviky (odbíjení, podání, nahrávka, smeč) a nejméně hodinu se hraje. Rádi mezi námi
uvítáme nové zájemce! Informace podá náčelník Sokola Josef Hřib na tel. 514-683-2092.
Zimní hry Sokola Kanada 2015. Na letošní zimní hry jsme se moc netěšili, protože kruté mínusové teploty
nám dělaly starosti. Blížil se termín závodů a všichni napjatě sledovali předpověď počasí. Teploměr se
vyhoupl na mínus 5 stupňů a byla naděje, že hry proběhnou v pořádku. Někteří již dojeli v pátek a v klidu
osvíceného terénu lyžovali, nebo z teplé přítulné atmosféry restaurace sledovali bílé kopce.
V sobotu dopoledne nastoupily pořadatelky her k vyzvednutí průkazek na běh a slalom. Milé přivítání:
"Dobrý den, sokoli jsou tu zase, to už je rok?" Zaměstnanec resortu mluví trochu česky. Vše bylo připraveno,
lepší kopec než vloni, ten prudčí je ledovatý, čísla, a už začal zápis a vše co k pořádným závodům patří.
Zatímco sestra náčelnice mačkala stopky, kontrovala čas a zapisovala na trati běhu, ostatní se připravovali na
slalom. Opět nás navštívil Generální konzul České republiky pan V. Ruml s paní, dcerou a její kamarádkou.
V jednu hodinu začal slalom a jako každý rok sestra Jurásková poctivě stála u cíle a sbírala čísla. No, vlastně
je z mužných těl sokolů, nacpaných do teplého vybavení, spíše stahovala k veselí všech kolem. Ve 4 hodiny
jsme se sešli v pěkné místnosti, kterou nám letos v rezortu přidělili, a rozdali ceny. Někteří z nás odjeli
domů, ale několik rodin zůstalo. Možná, že příští rok zůstaneme a společně si zalyžujeme, a nebo jinak
strávíme večer. Je velká výhoda, že naše "lift tickets" platí od 9.00 a.m. do 10.00 p.m. Z 61 účastníků
letošních her závodilo v běhu 5 lyžařů, ve slalomu 20 dětí, 1 dorostenka a 18 dospělých, 5 lyžařů lyžovalo
samostatně, a navíc bylo 9 návštěvníků a 3 pořadatelky. Chtěla bych poděkovat sestře náčelnici Wendy
Malysákové, sestře Haně Juráskové, a také bratru Syptákovi, který řídil závody předškoláků na "koberci". A
příští rok tedy v sobotu 27. února 2016 nashledanou.
(Anna Janoušová)
České a slovenské sdružení
Montrealská odbočka Českého a slovenského sdružení pořádá výroční schůzi v úterý 21. dubna 2015 v
půl osmé večer jako obvykle v Čs. domě na 6540 McLynn. Všichni členové jsou srdečně zváni. (Ema Košacká)
Uzávěrka 20. předešlého měsíce
Dépôt légal - 1er trimestre 2015
Tel. (514) 484-6177
Oznamujeme našim členům, že členské příspěvky na rok 2015 činí stále 20.00 $ na osobu. Pro členy nad 70
let je placení příspěvků dobrovolné, nicméně pobočka za ně platí ústředí 5.00 $ ročně. Děkujeme všem, kteří
už příspěvky zaplatili, a prosíme ostatní, aby vystavili šek na Czech and Slovak Association a poslali jej v
přiložené obálce na adresu naší pokladní Emy Košacké, 6542 McLynn Ave., Montreal, QC, H3X 2R6.
Misie sv. Václava
Po dlouhé zimní přestávce se těšíme, že se s vámi sejdeme na naší příští české mši, která se bude konat v
neděli 19. dubna v 11 hodin jako obvykle v kapli ve 3. patře budovy Loyola High School, 7272 Sherbrooke
Street West, na rohu West Broadway. Růženec se modlíme od 10.30 hodin. Prosíme, přicházejte včas,
protože budova se z bezpečnostních důvodů v 11 hodin zamyká.
Členové Misie přejí všem požehnané svátky velikonoční.
(Rose Mary Strban)
Tábor Hostýn
Dětský tábor se bude konat v létě 2015 během 3 týdnů a to od neděle 5. července do soboty 25. července.
Tábor povede již po třinácté pan Josef Maxant. Ceny za jedno dítě jsou 395 $ za jeden týden, 765 $ za dva
týdny a 960 $ za tři týdny. Každé další dítě ze stejné rodiny má 10% slevu. Pošlete na tábor svoje děti nebo
vnoučata, určitě se jim to bude líbit. Pro tábor hledáme vedoucí k dětem a kuchařky. Přednost mají minulí
účastníci tábora. Odměna podle dohody. Zájemci prosím volejte na tel. 450-465-4844 nebo pište na
[email protected].
Více informací o táboře Hostýn najdete na www.hostyn.org. Fotografie z dětského tábora v roce 2014 si
můžete prohlédnout v následujících dvou albech, která byla uveřejněna na internetu: Album Camp Hostýn
2014 Part 1: http://1drv.ms/1mQt1ab; Album Camp Hostýn 2014 Part 2: http://1drv.ms/1lipgiA. Některé
fotografie či videa od účastníků tábora jsou na www.youtube.com pod heslem "Camp Hostyn". (Josef Maxant)
Velikonoční pomlázka pro děti
Připomínáme, že velikonoční pomlázka (malování vajíček a pletení pomlázky) pro
děti, kterou pořádá České a slovenské sdružení a Sokol Montreal, se bude konat v
sobotu 4. dubna. Sejdeme se ve 3 hodiny odpoledne v salónku (lounge) kostela sv.
Ignáce na 4455 West Broadway. Děti i jejich rodiče si opět budou moci uplést
správnou velikonoční pomlázku a namalovat velikonoční kraslice. Proutky na
pomlázky obstaráme. Uvítáme, když si děti přinesou z domova vyfouknuté skořápky
vajec nebo vejce natvrdo, která budou na místě malovat. Po malování připravíme
malé pohoštění – drobné cukroví a džusy. Budeme rádi, když maminky či babičky
opět něco dobrého pro děti upečou a přinesou. Ti, kteří ještě nepotvrdili účast, ozvěte
se co nejdřív Aleně Berti na [email protected], nebo Emě Košacké na tel. 514735-5795. Děkujeme a těšíme se na shledanou.
(AM)
Mateřská školka v Montrealu
Konečně došlo k tomu, na co mnozí rodiče českého původu už dlouho čekali: otevírá se předškolní zařízení
pro děti od 2 let v mateřské školce, kterou vede Radka Vašutová. Vyučovat se bude každou sobotu od 10 do
12 hodin v budově v NDG. Výuka bude probíhat přirozenou a zábavnou formou a bude vedena v českém
jazyce kvalifikovanými učitelkami. Zájemci o přihlášení dětí do české školky se mohou informovat o
podrobnostech na tel. 514-313-7721 nebo na emailu [email protected].
Události v Torontě
Nocturnes in the City uvádí Maroše Banga, "slovenského Bocelli". Koncert nazvaný Od Bacha po Vlacha
se bude konat v sobotu 11. dubna 2015 v 5 hodin odpoledne v restauraci Prague na Masaryktownu, 450
Scarborough Golf Club Road, Scarborough. Vstupné 20 $. Informace Miloš Krajný, tel. (416) 481-7294.
Nové divadlo v Torontě připravuje hru Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka "Jára Cimrman – České nebe".
Drama zachycuje dobu, kdy na zemi propukla 1. světová válka. Sledujeme ji z nebe, kde se dávno mrtví
velikáni českých dějin (sv. Václav, J. A. Komenský a praotec Čech) strachují o osud svého lidu. Režisérkou je
Lenka Nováková. Premiéra se uskuteční v pátek 1. května ve 20 hodin, reprízy budou v sobotu 2. května v
16 h a 20 h a v neděli 3. května v 16 hodin. Hrát se bude v Maja Prentice Theatre, 3650 Dixie Rd.,
Mississauga. Informace a rezervace na tel. (416) 463-3182 nebo po emailu na [email protected].
Sokol Toronto vás srdečně zve na 7. JARNÍ FESTIVAL v neděli 19. dubna 2015 ve 12 hodin v hale kostela
sv. Václava, 496 Gladstone Avenue. Vstupné 20 $ (děti 10 $) zahrnuje oběd (polévka, hlavní jídlo svíčková s
knedlíkem, káva a moučník). Na programu jsou ukázky cvičení dětí v gymnastice. Informace a rezervace
Hana Jurásková, tel. (905) 838-5269 nebo email na [email protected].
Memorial za paní Rosl Foglovou
Oznamujeme všem přátelům a známým, že rozloučení s paní Rosl Foglovou se bude konat v pondělí 20.
dubna 2015 v 1.00 hodinu odpoledne v síni Mount Royal Funeral Complex, 1297 Chemin de la Forêt v
Outremontu. Po pohřbu bude následovat občerstvení. Místo květin můžete přispět na MAB-Mackay
Rehabilitation Centre (Institut for the Blind) – obálky budou k dispozici při pohřbu.
(Anita Fogl)
In memoriam
S velkou lítostí oznamujeme, že Dr. Rudolf G. RODEN zemřel 24. února 2015 ve věku 91 let.
Pro ty, kteří pana doktora neznali vůbec nebo jenom málo, je těžké jeho pestrý a
plodný život shrnout do několika řádek. Narodil se v srpnu 1923 v Praze. Vystudoval
gymnázium a začátkem války, když začaly represe proti Židům, měl v úmyslu
uniknout z nepřátelské Evropy do Palestiny. Nakonec zůstal a se svou budoucí ženou
prošel Terezínem, Osvětimí a Sachsenhausenem, aby Evu po skončení války našel na
pokraji smrti v Bergen-Belsen. Po návratu do Prahy začal studovat medicínu, ale tři
měsíce před dokončením studia přišel únorový převrat a Rodenovi s Eviným otcem
uprchli přes hranice na Západ. V Kanadě se Ruda po několika letech úsilí dostal na
Queen's University v Kingstonu, kde celou medicínu absolvoval znovu. V Montrealu
si pak otevřel lékařskou praxi, kde i operoval a měl vlastní laboratoř a X-Ray. Přivedl
na svět zhruba 2 tisíce dětí a se svým humorem a porozuměním řešil i psychologické problémy svých
pacientů. Kontakt s mnoha dalšími "přeživšími", kteří prošli koncentračními tábory, ho přivedlo ke studiu
psychiatrie, které absolvoval na University of Texas v Galvestonu. Po deseti letech působení na univerzitě se
vrátil do Montrealu a pokračoval v lékařské praxi až do penze, do které odešel, až když mu bylo 88 let. To
mu umožnilo se naplno věnovat svému koníčku, psaní. Již v 70. letech uveřejnil se svou ženou Evou knížku
vzpomínek "Lives On Borrowed Time" a v posledních několika letech pak vydal nejen její český překlad, ale
dalších šest sbírek povídek ze svého života a lékařské praxe a novelu "Mia".
Těm, kteří ho znali, utkvěl v paměti jako nezdolně optimistický a usměvavý člověk s osobitým humorem,
který byl vždy ochotný pomoct. Jeho průpovídky a pořekadla mnohým z nás dosud pomáhají překlenout se
přes těžké a nepříjemné okamžiky života. Odešel nám v něm vzácný člověk, který nám bude nesmírně
chybět. Jeho manželce Evě a celé rodině tímto vyjadřujeme naši upřímnou soustrast.
(AM)
S hlubokým zármutkem oznamujeme všem přátelům a známým, že nás 7. března 2015
opustil náš milovaný manžel, otec, dědeček a pradědeček, pan Jiří KOZÁK. Narodil se v
Plzni 17. listopadu 1932. Do Kanady emigroval v roce 1968, aby umožnil lepší
budoucnost svým dětem. Po krátké době se zapojil s rodinou do československé komunity.
Byl členem Čs. sdružení a jeden čas byl i členem výboru. Ochotně pomáhal při českých
aktivitách. Rád cestoval, četl a měl rád hudbu. Budeme ho velmi postrádat.
Jeho rodině vyslovujeme jménem naší komunity upřímnou soustrast. Kdo jste ho znal,
věnujte mu tichou vzpomínku.
(AM)
Kouzelná bedýnka
Mamá má bednu, papá má bednu, my máme bednu, ó, my se máme. Bedna má tlačítka, a když se zapne,
přinese nám zaslouženou zábavu. Tu pláče, tu se smíchem otřásá, ale hlavně je nevyčerpatelným zdrojem
moudra. Ona například ví, proč je třeba nazvat toho, kdo odkrývá lumpárny, zbabělým zrádcem a toho, kdo
je provádí, statečným patriotem. Vysvětlí nám, kdy je vraždění barbarizmem a kdy humanitární nutností, kdy
je třeba proti teroru masově demonstrovat a kdy jej přejít mlčením. Ušetří nás tak traumatického tápání v
nejistotě a umožní pochopit nepochopitelné. Přitom nás jistě nechce naučit vraždit (kdo nechce, přece
nevraždí!), ona nás na vraždění jen zvyká. Navíc, když musí ukázat něco opravdu nechutného, decentně nás
upozorní předem. Nejnovější bedýnky už jsou vybaveny i kyklopským očkem a ouškem. Poslouchají,
pozorují, co a jak děláme, a informace odešlou pak kam? Inu tam, kde se sbírají a ukládají, aby Velký Bednář
mohl stále zdokonalovat a vylepšovat svůj servis. V posledních letech byl trh zaplaven kapesními
minibedýnkami, určenými hlavně k výchově a organizování mládeže. Bedýnku lze sice stále ještě vypnout,
avšak všeobecná miniaturizace jistě brzy umožní voperování povinných vzdělávacích čípků přímo pod kůži,
takže naši instruktoři budou stále s námi a my s nimi. Avšak zdaliž, ptám se, až bedýnka vyhraje Třetí
světovou válku, zdaliž nastane opravdu vláda rozumu a lásky, jak nám slibuje? Ale vždyť ona nic neslibuje!
Ona pouze formuje a zvyká, takže nezbude, než si odpovědět sami, pokud ovšem odpověď známe a pokud
ještě vůbec o nějakou odpověď stojíme.
(Karel Novák)
Chleba o dvou kůrkách – aneb jak je v Hong Kongu
Taky se vám stalo, že jste byli na dovolené na druhém konci světa a řekli jste: "Až přijdeme domů..." a
mysleli jste tím hotelový pokoj či byt, kde jste byli na návštěvě? Ano, doma je totiž tam, kam se vracíme.
Pokud se stěhujeme často, můžeme být doma na mnoha místech. Já jsem momentálně doma v Hong Kongu.
Často se nás lidé ptají, čím je Hong Kong zvláštní. Inu, je to východní Asie. Je to Čína. A je to bývalé
britské území. Jsou tu typické asijské trhy i moderní evropské obchody. Je tu Marks & Spencer a Ikea stejně
jako obchody s ptačími hnízdy (ano, v Downtownu je přímo ulice zvaná Bird's Nest Street). Technicky je
Hong Kong na vyspělé úrovni: má moderní metro, velmi dobrý systém taxíků (všechny stejný typ Toyoty),
autobusy a tramvaje podle britského zvyku double deckers a malé autobusky pro 20 lidí na méně
frekventované tratě. Každý, hlavně mladí lidé, má telefon, do kterého za chůze i v metru kouká, telefonuje,
emailuje či hraje hry. A pomocí tyčky se všude fotografuje a rozesílá selfies přátelům.
V různorodosti jídla se Hong Kong vyrovná Montrealu: najdete tu McDonalda vedle typicky irské pub a
stánků s wonton noodle soup. V té samé hospůdce vám naservírují tradiční
anglické fish & chips stejně jako kantonské dim sum, plněné knedlíky vařené
v páře v bambusových sítech (na obrázku). Tuhle jsem se dívala, co máme na
stole při naší domácí snídani: německý chleba, americké cereály, švýcarský
jogurt, francouzský sýr, italskou marmeládu, máslo z Walesu... A v lednici
malajský dressing na salát a čínské pivo. A australské červené víno. A polské
oříšky v čokoládě. Ještě že také kowloonské mléko a papáju z místní farmy.
Všude je chléb o dvou kůrkách – a to nemluvím o tom německém, který jsme měli k snídani. Nejhorší je
asi místní znečištěný vzduch. Někdy raději neotvíráme okna a nechodíme ven. Vítr vždy přinese úlevu.
Výhodou demonstrací studentů vloni na podzim bylo to, že ulice byly zablokované a provoz tedy minimální.
Vzduch v Hong Kongu dosáhl během pár dní nebývalé čistoty. Místní skvělá zorganizovanost má také své
nevýhody, zvlášť když chcete nějakou výjimku z pravidla. Jak se vyjádřila jedna ze studentek ze CityU,
úředníci tu jsou jako stroje, přesní a bez srdce. Na druhou stranu jsou tu lidi milí a přátelští, všichni se na vás
srdečně usmívají, a to i když se s nimi nemůžete dohodnout (jejich angličtina je omezená jak slovníkem tak
výslovností). A dokud tomu tak bude, ráda se sem budu vracet.
(AM)
Různé zprávy
Spojte návštěvu Prahy s finančně výhodnou péčí o svůj chrup a obličej. Dr. Ben Rakušan, zubní lékař s
praxí v Kanadě, Velké Británii a České republice otevřel moderní ordinaci "Černá labuť Dental Centre" vedle
obchodního domu Bílá labuť, Na Poříčí 25, Praha 1. Stomatologie, zubní chirurgie, endodoncie, hygiena,
implantáty, rovnání zubů. Úprava obličeje, výplně (restylane), botox. Informace na www.rakusandental.cz.
Tel. 420 775 931 775, email [email protected]. Těšíme se na vaši návštěvu!
Eva Střížovská vydala další knížku, první díl série "Všechny moje Ameriky" nazvaný
"Cali". Reportáže ze San Diega, Los Angeles, San Francisca a dalších atraktivních míst
střídají příběhy českých osobností, autorka se vydává i po stopách Jacka Londona. Kniha
má 144 stran a kromě černobílých fotografií v textu i několik barevných příloh. Cena 15
US$ s poštovným. Objednat si ji můžete po emailu na [email protected].
Přihlašte své dítě do soutěže Americký slavík 2015! Slavnostní finále bude 25. října v
"Bohemian Hall" v New Yorku. Informace o 3. ročníku této pěvecké soutěže pro děti v
interpretaci české a slovenské lidové písně, pod záštitou Karla Gotta a Petera Dvorského,
najdete na www.americkyslavik.com.
Nabízím výpomoc v domácnosti (úklid, nákupy, péče o staré lidi). Zájemci volejte prosím 514-526-5076.
Na Věstník přispěli: Mira Dobias-Goff, Jana Glavašová, Dr. Tomáš Machán, Jarka Rakušanová, Residence
Knowlton, Jan Sturma, Jan Valášek. Všem srdečně děkujeme!
Ačkoliv je Montrealský věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány. Chcete-li Věstník
podpořit, pošlete příspěvek na adresu Emy Košacké, 6542 McLynn, Montreal, QC, H3X 2R6. Šek vystavte
na "Czech and Slovak Vestnik". Dotazy a informace můžete psát i na emailovou adresu Montrealského
věstníku: [email protected].
________________________________________________________________________________________________________________________
Šéfredaktorka: Alena Martinů, 5080 Glencairn, Montreal H3W 2B4, tel. (514) 484-6177, email: [email protected]
Členové red. rady: Míša Fuchsová, Ema Košacká, Ludvík Martinů. Přispěvatelé jsou podepsáni.
Redakce nemusí vždy souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.
Redakce si vyhrazuje právo příspěvky odmítnout, zkrátit nebo upravit podle potřeby.

Podobné dokumenty

Montrealský věstník

Montrealský věstník Spojte návštěvu Prahy s finančně výhodnou péčí o svůj chrup a obličej. Dr. Ben Rakušan, zubní lékař s praxí v Kanadě, Velké Británii a České republice otevřel moderní ordinaci "Černá labuť Dental C...

Více

Montrealský věstník

Montrealský věstník Repairs), Josef Vosický. Všem srdečně děkujeme! Ačkoliv je Montrealský věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány. Chcete-li Věstník podpořit, pošlete příspěvek na adresu Emy Košacké, 6...

Více

Montrealský věstník

Montrealský věstník obchodního domu Bílá labuť, Na Poříčí 25, Praha 1. Stomatologie, zubní chirurgie, endodoncie, hygiena, implantáty, rovnání zubů. Úprava obličeje, výplně (restylane), botox. Informace na www.rakusan...

Více

2012 ZVON - Zvon.info

2012 ZVON - Zvon.info V měsíci září zemřela paní Anna Šebík. Dlouhou dobu chodila na bohoslužby do Astorie, a to i když její manžel, který přišel do New Yorku z Československa, zemřel. Ona sama česky nerozuměla, ale roz...

Více