Otevřít celý článek

Transkript

Otevřít celý článek
Tisková zpráva České protipirátské unie z 29. března 2007
Dvoudenní razie na příhraničních tržnicích v západních a severních Čechách
Západní a severní Čechy, 28.-29. Března 2007 – Právě skončily společné dvoudenní razie celních orgánů a
vyšetřovatelů České protipirátské unie (ČPU) a její německé obdoby GVU na příhraničních trţnicích
v západočeských obcích Ţelezná Ruda a Folmava a severočeské Hoře sv. Šebestiána. Celníci z celních
ředitelství Plzeň a Ústí nad Labem a celních úřadů v Klatovech, Domaţlicích, Draţenově a Chomutově
zajistili za pomoci vyšetřovatelů ČPU a GVU celkem 5.491 pirátských obrazových a 12.068 zvukových
nosičů a dále 143 prázdných DVD krabiček s pirátskými přebaly. Mezi zajištěnými filmovými tituly byly i
předpremiérový Norbit s Eddiem Murphy a Pathfinder, či v kinech právě uváděný Ghost Rider, Krvavý
diamant a Hannibal: Zrození. Zajištěné zboţí má na trhu hodnotu zhruba 2 milióny korun; způsobené škody
jsou však několikanásobně vyšší. Jen nositelům práv k filmovým díkům způsobilo audiovizuální pirátství v
loňském roce škodu okolo jedné miliardy korun. Další miliardy tratil stát na daních, clech a dalších
poplatcích, a také legální obchodníci na ušlém zisku z nerealizovaných obchodů a nositelé práv k jiným
druhům zboţí, které trhovci padělají. Během dnešních a včerejších razií byly zadrţeny čtyři osoby
podezřelé z prodeje pirátských nosičů, které nyní čekají na obvinění ze spáchání trestného činu porušování
autorských práv, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi podle § 152 trestního zákona, za
něţ jim hrozí trest odnětí svobody aţ na dva roky, peněţitý trest do 5 milionů korun a propadnutí věci.
Pro další informace, fotografie či videozáznamy kontaktujte:
Markéta Prchalová
ředitelka ČPU