Penlon Sigma delta

Transkript

Penlon Sigma delta
Katalogový list. Penlon rev.1
Penlon Sigma delta
Charakteristika
Odparovac inhalacních anestetik Penlon
Sigma Delta je nejnovejším výrobkem
spolecnosti Penlon.
Odparovac nevyžaduje zvláštní údržbu a
zarucuje odparování anestetik v širokém
rozsahu prutoku cerstvých plynu zvlášte
v malých prutocích.
x)
Provedení Halothan , Izofluran, Sevofluran,
Enflurane
Technický popis
Velmi lehká moderní konstrukce odparovace:
Vyrábí se v upevnení na narkotizacní prístroj
Selectatec®, Dräger Plug-In®, Nord Ameriacan
Dräger a Cagemount.
Plnení odparovace je:
Keyed filler - plnící adapter
Quick-filler
- speciální plnení pouze pro
sevoflurane
Pour filler - naléváním
Prednosti
?
?
?
Nízká hmotnost.
Stabilní odparování v širokém rozsahu
príkonu cerstvých plynu
Dlouhý interval kontrol
Systémy upevnení odparovacu
na narkotizacní prístroj
Systém Dräger Plug in
Systém Cagemount
Systém Interlock selectatec
Bližší informace www: penlon.co.uk
Hoyer Praha Medizintechnik s.r.o, Malešická 39 130 00 Praha 3
Bankovní spojení: HVV Bank CZ 1330347001/2700
Tel.Fax 2-22592326
Spolecnost Hoyer Praha si vyhrazuje právo zmen v souladu se zmenami našich dodavatelu.
Katalogový list. Penlon rev.1,
Technická specifikace
Rozmery
Šírka x hloubka x
výška
Provedení
Hmotnost
133 x 190 x 242 mm
Maximální rozmery dle typu
upevnení odparovace
Všechny druhy dle narkotizacního
prístroje
Parametry odparovace
obsah
Minimální obsah na
znacce MIN
Zustatek po vypuštení
35 mL +ú-10 mL
Rozsah prutoku pri
zachování
funkce
odparování
0,2 L/ min. až
15 L/min.
5 kg
Pracovní teplota
Elektrické parametry
Není elektrické zarízení
Max. 250 mL
Maximální doba užití bez kontroly
U Halotanu
Izofluzan
60 mL +ú-10 mL
15 – 35oC
5 let
10 let
Podklady pro objednání
Kat. císlo
Popis
Sigma Delta Selectatec® Compatible Models with Interlock
VH5PS ENEZ Halothane 5%, pour filler, Selectatec Compatible with Interlock
VH5KS ENEZ Halothane 5%, key filler, Selectatec Compatible with Interlock
VI5PS ENEZ
Isoflurane 5%, pour filler, Selectatec Compatible with Interlock
VI5KS ENEZ
Isoflurane 5%, key filler, Selectatec Compatible with Interlock
VS8PS ENEZ Sevoflurane 8%, pour filler, Selectatec Compatible with Interlock
VS8KS ENEZ Sevoflurane 8%, key filler, Selectatec Compatible with Interlock
VS8QS ENEZ Sevoflurane 8%, Quik-Fil® filler, Selectatec Compatible with Interlock
Sigma Delta Cagemount Models
VH5PC ENEZ Halothane 5%, screw cap filler and Cagemount Taper Connectors
VH5KC ENEZ Halothane 5%, agent specific filler and Cagemount Taper Connectors
VI5PC ENEZ
Isoflurane 5%, screw cap filler and Cagemount Taper Connectors
VI5KC ENEZ
Isoflurane 5%, agent specific filler and Cagemount Taper Connectors
VS8PC ENEZ Sevoflurane 8%, screw cap filler and Cagemount Taper Connectors
VS8KC ENEZ Sevoflurane 8%, agent specific filler and Cagemount Taper Connectors
VS8QC ENEZ Sevoflurane 8%, Quik-Fil® filler and Cagemount Taper Connectors
Mounting Clip 58090 is required for attachment to Penlon Off-line Systems, see Vaporizer
Accessories, below
58090
Mounting Clip (Modura rail) for PPV/PPV Sigma/Sigma Elite Cagemount
53450
Keyed Filler Adaptor for Halothane Bottles
53453
Keyed Filler Adaptor for Isoflurane Bottles
53454
Keyed Filler Adaptor for Sevoflurane Bottles
54909
Quik-Fil® Drain Funnel and Key Assembly
Ostatní typy odparovacu jako Sigma Delta Dräger Plug-In Compatible Models a Sigma Delta North American
Dräger (NAD) Plug-In Interlock Compatible Models lze objednat na zvláštní požadavek.
x)
Halothan obsahuje stabilizacní složku 0,1% thymolu. Rozdílné odparování zpusobuje shromaždování thymolu v
odparovaci a je proto nutné jej pravidelne vylévat. Thymol muže být v opacném prípade prícinou špatné funkce
odparovace. Vysoká koncentrace thymolu zpusobí vážné poškození zdraví pacienta.
Hoyer Praha Medizintechnik s.r.o, Malešická 39 130 00 Praha 3
Tel.Fax 2-22592326
Bankovní spojení: HVV Bank CZ 1330347001/2700

Podobné dokumenty

Regulace odtoku z přetokových zdrží vírovými regulátory

Regulace odtoku z přetokových zdrží vírovými regulátory tj. v melitku 1:1. Pro urcitý typ a velikost regúífltoru Jeto konstantnl velicina (proto byl zvolen pro její oznacení symbol K). Výtokový soucinitel fI Je závislý na nátokové vý§ce a byl ur~en a ov...

Více

Centální stanice

Centální stanice 72 hodin trendu pacientských dat Laboratorní data, hemodynamické a ventilacní Parametry Web viewer – vzdálený prenos dat Pocket viewer pro bezdrátový prenos realných krivek a dat až 128 monitoru

Více

Příloha č. 5 Oddělení Sestava Zdravotnický přístroj Typ přístroje

Příloha č. 5 Oddělení Sestava Zdravotnický přístroj Typ přístroje Cena PBTK Rok servisní včetně KEZ a výroby technik cestovného bez DPH Dräger Medical000-002-900-090 s.r.o.

Více

Kronika projektu „Magické mosty EU“

Kronika projektu „Magické mosty EU“ May 2015, The Boat trip – Vltava river, Prague, The Czech Republic

Více

efdedur - FreiLacke

efdedur - FreiLacke Elektrostatické stříkání: Válečkování: Podklady Ocel: Nekovy: Plasty a dřevo:

Více