Modelová úloha „Teplo

Komentáře

Transkript

Modelová úloha „Teplo
Modelová úloha „Teplo-vzdušný model“
Zadání
1. Seznamte se s teplo-vzdušným modelem (TVM) a mikropočítačovou jednotkou
CTRL.
2. Seznamte se s programovým modulem WinGap-CTRL.
3. Proveďte identifikaci systému a sledujte vliv změny parametrů.
4. Ověřte vlastnosti dvoupolohové regulace změnou parametrů.
5. Vypracujte protokol s popisem teplo-vzdušného modelu a s popisem postupu při
syntéze regulačního obvodu.
Technické vybavení
•
Teplo-vzdušný model
•
Mikropočítačová jednotka CTRL
•
Počítač se sériovým portem
•
Programový modul WinGap-CTRL
•
Napájecí zdroje pro model a jednotku CTRL
•
Propojovací a napájecí kabely
Schéma zapojení
Elektronické obvody
Napájecí
zdroj
Mikropočítačová jednotka CTRL
RS23
2
Obrázek 1 – Blokové schéma zapojení teplo-vzdušného modelu
PC
Popis modelu a zapojení
Teplo-vzdušný model (TVM) na obrázku – je tvořen tunelem, ve kterém je žárovka,
ventilátory a několik snímačů (Obrázek 2).
Obrázek 2 – Teplo-vzdušný model
Žárovka vytváří zdroj světla a tepla, a je napájená z řiditelného zdroje napětí.
Ventilátor způsobuje proudění vzduchu v tunelu a je také napájen z řiditelného zdroje napětí.
Jednotlivé členy (Obrázek 3) jsou přes obvody převodníků připojeny k mikropočítačové
jednotce CTRL, a ta je připojena k počítači prostřednictvím rozhraní RS 232.
VP
V
1
F
T3
T2
T1
Ž
T
a
Obrázek 3 – Vstupy a výstupy teplo-vzdušného modelu
Vstupy a výstupy teplo-vzdušného modelu
Vstup 1
Vstup 2
Vstup 3
Vstup 4
Vstup 6
Vstup 7
Výstup 1
Výstup 2
F
T2
T3
T1
Ta
VP
Ž
V
Fotodetektor – fotorezistor snímající jas žárovky
Snímač teploty – termistor měřící teplotu v blízkosti baňky žárovky
Snímač teploty – termistor měřící teplotu baňky žárovky
Snímač teploty – termistor měřící teplotu na výstupu z tunelu
Snímač rychlosti proudění vzduchu – termoanemometr
Snímač rychlosti proudění vzduchu – vrtulkový průtokoměr
Ovládání napětí na žárovce
Ovládání otáček ventilátoru vytvářejícího proud vzduchu do tunelu
Postup práce
A.
Měření teplo-vzdušného modelu
B.
Řízení teplo-vzdušného modelu
A.
Měření teplovzdušného modelu
1. Zapojíme teplo-vzdušný model dle obrázku 1.
2. Zapneme počítač, mikropočítačovou jednotku CTRL a teplo-vzdušný model.
3. Spustíme program WinGap-CTRL pro ovládání mikropočítačové jednotky CTRL.
4. V menu Komunikace / Volba způsobu komunikace nastavíme komunikační port
COM 1 nebo COM 2 (Obrázek 4).
5. V menu Komunikace / Inicializace CTRL provedeme inicializaci jednotky CTRL.
6. V menu Měření / Nastavení vstupů zvolíme požadovaný vstup jednotky CTRL
(Obrázek 5).
7. V menu Měření / Start zahájíme měření požadovaných vstupů (Obrázek 6).
8. Po ukončení měření můžete uložit tabulku naměřených vstupních hodnot (Obrázek
7) pro další zpracování.
Obrázek 4 – Volba způsobu komunikace
Obrázek 5 – Nastavení vstupů pro měření
Obrázek 6 – Měření požadovaných vstupů
Obrázek 7 – Tabulka naměřených vstupních hodnot
B.
Řízení teplovzdušného modelu
1. Zapojíme teplo-vzdušný model dle obrázku 1.
2. Zapneme počítač, mikropočítačovou jednotku CTRL a teplovzdušný model.
3. Spustíme program WinGap-CTRL pro ovládání mikropočítačové jednotky CTRL.
4. V menu Komunikace / Volba způsobu komunikace nastavíme komunikační port COM 1
nebo COM 2 (Obrázek 4).
5. V menu Komunikace / Inicializace CTRL provedeme inicializaci jednotky CTRL.
6. V menu Řízení / Nastavení / Vstupní kanály nastavíme požadovaný vstup jednotky CTRL
(Obrázek 8).
Obrázek 8 – Nastavení vstupů pro řízení
7. V menu Řízení / Nastavení / Výstupní kanály nastavíme požadovaný výstup jednotky
CTRL. Zde také můžeme nastavit typ regulace a její parametry (Obrázek 9 a obrázek 10).
Obrázek 9 – Nastavení výstupů pro řízení
Obrázek 10 – Nastavení výstupů pro řízení
8. V menu Řízení / Start zahájíme řízení požadovaných výstupů (Obrázek 11).
Obrázek 11 – Řízení požadovaných výstupů
9. Po ukončení měření můžete uložit tabulku naměřených vstupních hodnot a řízených
výstupních hodnot (Obrázek 12) pro další zpracování.
Obrázek 12 – Tabulka vstupních hodnot a výstupních hodnot
Kontrolní otázky
1. Co je to syntéza regulačního obvodu?
2. Co znamená identifikace systému?
3. Popište výhody a nevýhody dvoupolohové regulace.
4. K čemu slouží experimentální identifikace systému?

Podobné dokumenty

Průvodní zpráva k projektu

Průvodní zpráva k projektu snímač. K měření jsou použity pouze dva teplotní snímače (např. typu Pt100) a jedno topné tělísko. Jeden snímač (např. Pt100) měří aktuální teplotu okolního plynu (tlakového vzduchu), druhý je vyhř...

Více

Regulace teploty v teplovzdušném tunelu

Regulace teploty v teplovzdušném tunelu vzduchu lze ovládat ventilátorem. Lze měřit intenzitu světla žárovky, teplotu ve třech místech tunelu a průtok vzduchu dvěmi metodami. 1.1 Regulovaná soustava (teplovzdušný tunel) Pohled na teplovz...

Více

výkres tvaru nad 3.np

výkres tvaru nad 3.np JEDNOTLIVÝMI DÍLY PROFESÍ (TJ. S JEDNOTLIVÝMI VÝKRESY PROSTUPŮ). ­ OTVORY V BLÍZKOSTI SLOUPŮ NEVRTAT, ALE BEDNIT! Z DŮVODŮ

Více

Statická zatěžovací zkouška

Statická zatěžovací zkouška zkoušky zbývá propojit tenzometrický snímač síly a optoelektronický snímač dráhy s mikropočítačovou jednotkou pomocí kabeláže se speciálními konektory odlišenými červenou a modrou barvou. Před zapo...

Více

Zpracování a prezentace experimentálních datových souborů

Zpracování a prezentace experimentálních datových souborů využívali při svých měřeních možností Microsoft Excel i přes to, že měli k dispozici jiné programové moduly. Bylo to z důvodu nedostatečné funkčnosti předchozích programů a nového uživatelského pro...

Více

nová verze

nová verze JSP e-shop má v nabídce několik tisíc produktů z oboru měření a regulace. V sortimentu

Více

consorcial approach for control laboratory education on všb

consorcial approach for control laboratory education on všb unit with two controlled variables (temperature, air flow). Experimental laboratory models allow easy understanding principles of the aggregate parts, measurement and control devices, signals chara...

Více

TVM

TVM Načíst nastavení - zobrazí standardní dialogový panel Windows pro otevření souboru. Uživatel má možnost, otevřením binárního souboru s příponou CFG, aktualizovat nastavení měřicí nebo řídicí úlohy ...

Více

Materiální a technické vybavení laboratoří GEMATEST 1.4

Materiální a technické vybavení laboratoří GEMATEST 1.4 přístroje ke stanovení zhutnitelnosti Proctor firem Infratest a Strassentest (3ks)

Více