zde

Komentáře

Transkript

zde
Klinika
Název ambulance
Umístění ambulance
ARO
Ambulance bolesti
VŠEOBECNÁ AMBULANCE
Gyn-por pavilon, 1.patro, chodba
Gyn-por pavilon, přízemí
NEFROLOGICKÁ
Přízemí u bufetu Slunečnice
ENDOKRINOLOGICKÁ
Přízemí u bufetu Slunečnice
DĚTSKÉ
DIABETOLOGICKÁ
Přízemí u bufetu Slunečnice
GASTROENTEROLOGICKÁ 1
Přízemí u bufetu Slunečnice
GASTROENTEROLOGICKÁ 2
Interní pavilon, přízemí
RIZIKOVÁ
Přízemí u bufetu Slunečnice
VŠEOBECNÁ + DĚTSKÁ
LYMFOLOGIE
Ambulance 1, Pavilon B, přízemí,
vstup od parkoviště
Ambulance 1, Pavilon B, přízemí,
vstup od parkoviště
VŠEOBECNÁ
Ambulance 1, Pavilon B, přízemí,
vstup od parkoviště
BÉRCOVÁ PORADNA
Ambulance 1, Pavilon B, přízemí,
vstup od parkoviště
VŠEOBECNÁ
Ambulance 2 (urgentní příjem)
KOŽNÍ
Pondělí
dopoledne odpoledne
9:00-12:00 12:30-13:30
6:30-15:00
6:00-8:00
odběry, 8:00- 13:30-14:30
12:30
Úterý
dopoledne odpoledne
9:00-12:00 12:30-13:30
6:30-15:00
Středa
dopoledne odpoledne
9:00-12:00 12:30-13:30
6:30-15:00
Čtvrtek
dopoledne odpoledne
9:00-12:00 12:30-13:30
6:30-15:00
Pátek
dopoledne
odpoledne
9:00-12:00 12:30-13:30
6:30-15:00
Telefon
567157689
567157218
567157816
7:45-12:00
13:00-14:30
8:00-12:00
567157816
6:00-7:30
14:00-15:00
odběry, 7:30(obj.pac)
12:00
567157816
8:00-12:30
567157816
11:00-12:00
11:00-12:00
11:00-12:00
(obj.pacienti)
(obj.pacienti)
(obj.pacienti)
567157218
13:00-15:00
567157816
(obj.pac)
9:30-12:00
12:30-15:00
9:30-12:00
13:00-15:00
(obj.pacienti)
(obj.pacienti)
(obj.pacienti)
(obj. pacienti)
567157462
13:00-15:00
567157462
(obj. pacienti)
9:30-12:00
13:00-15:00
9:30-12:00
(obj. pacienti) (obj. pacienti)
13:00-15:00
(obj. pacienti) (kosmetologie)
10:00-12:00
567157462
567157462
(obj.pacienti)
8:15-10:00
8:15-12:00
13:00-15:30
8:15:12:00
13:00-15:00
(obj.pacienti)
(obj.pacienti)
(obj.pacienti)
(obj.pacienti)
(obj.pacienti)
8:15-12:00
13:00-15:00
(obj.pacienti) (kosmetologie)
567157494
13:00-15:30
10:00-12:00
DĚTSKÁ
Ambulance 2 (urgentní příjem)
děti do 3let
(obj.pacienti)
děti nad 3
roky (bez
objednání, s
doporučením)
567157494
13:00-15:30
GYNEKOLOGICKO PORODNICKÉ
(bez
objednání,již
registrovaní
pacienti)
Ambulance 2 (urgentní příjem)
ZÁKROKOVÝ SÁLEK
Urgentní příjem
AMB. PŘÍJMOVÁ A KONZIL
Gyn-por pavilon G, 5.patro
7:00-14:45
7:00-14:45
7:00-14:45
7:00-14:45
7:00-14:45
567157676
GYN SONO
Gyn-por pavilon G, 6.patro
8:30-14:30
Telefonické
objednání po
12.hodině
8:30-14:30
Telefonické
objednání po
12.hodině
8:30-14:30
Telefonické
objednání po
12.hodině
8:30-14:30
Telefonické
objednání po
12.hodině
8:30-14:30
Telefonické
objednání po
12.hodině
567157420
UROGYNEKOLOGICKÁ AMB
GYN-DĚTSKÁ AMBULANCE
GYN-RIZIKOVÁ AMBULANCE
Gyn-por pavilon G, 5.patro
Gyn-por pavilon G, 5.patro
Gyn-por pavilon G, 5.patro
8:00-12:00
9:00- 11:00
13:00-14:30
13:00-14:45
ONKOGYNEKOLOGICKÁ KOMISE
ONKOGYNEKOLOGICKÁ
AMBULANCE
INDIKAČNÍ AMBULANCE
AMBULANCE PORODNÍHO SÁLU
HEMATOLOGICKÉ
8:15-12:00
AKNÉ PORADNA
HEMATOLOGICKÁ AMBULANCE
(obj.pacienti)
567157494
13:00-15:00
567157153
(obj.pacienti)
567157408
567157676
567157676
11:00-14:00
Gyn-por pavilon G, 5.patro
10:00-12:00
567157408
Gyn-por pavilon G, 5.patro
8:00-11:00
Gyn-por pavilon G, 5.patro
9:30-11:00
Gyn-por pavilon G, 5.patro
7:00-15:00
Diagnostický pavilon, 2.patro
8:00-13:00
567157676
9:00-10:30
7:00-15:00
13:30-14:30
8:00-13:00
7:00-15:00
13:30-14:30
8:00-13:00
7:00-15:00
13:30-14:30
8:00-13:00
13:30-14:30
9:30-11:00
567157676
7:00-15:00
567157680
7:00-13:00
567157413
CHIRURGICKÉ
TRAUMATOLOGIC
KÉ
CHIRURGIE 1
PLASTICKÁ CHIRURGIE MUDr.
Čuta
PLASTICKÁ CHIRURGIE MUDr.
Procházka
CÉVNÍ PORADNA
CHIRURGIE DĚTI
CHIRURGIE CHRON RÁNY
MAMMÁRNÍ PORADNA
PROKTOLOGICKÁ PORADNA
INDIKAČNÍ PORADNA PRIM.
TRAUMATOLOGIE 1
TRAUMATOLOGIE 2 +
KONZILIÁRNÍ
DĚTSKÁ TRAUMATOLOGIE (na
objednání)
INFEKČNÍ
PUIP, Urgentní příjem
INTERNÍ
KARDIOLOGICKÉ
Gyn-por pavilon G, 3.patro
NEUROLOGICKÉ
7:00-12:00
8:00-12:00
00:00-24:00
10:30-12:00
6:00-06:30
7:00-15:30
7:00-15:30
PUIP, Urgentní příjem
7:00-15:30
7:00-15:30
INTERNÍ PŘÍJMOVÁ
INTERNÍ KONZILIÁRNÍ
DIBETOLOGIE A METABOLICKÁ
Interní pavilon, 2.patro
DIABETOLOGIE 2
Interní pavilon, 2.patro
NEFROLOGIE
Interní pavilon, 2.patro
ENDOKRINOLOGIE
ALERGOLOGIE+IMUNOLOGIE
KOLONOSKOPIE
GASTROSKOPIE
NUTRIČNÍ
GASTROENTEROLOGICKÁ
Interní pavilon, 2.patro
Interní pavilon, 2.patro
Gyn-por pavilon, 2.patro
Gyn-por pavilon, 2.patro
Gyn-por pavilon, 2.patro
Gyn-por pavilon, 2.patro
567157817
12:30-14:00
12:30-14:30
567157677
567157677
567157677
567157677
567157677
567157677
567157770
567157582,
567157440
8:30-11:30
13:00-15:00
13:00-15:00
13:30-14:30
9:30-13:00
7:00-15:30
6:00-6:30
7:00-15:30
7:00-15:30
7:00-15:30
7:00-15:30
7:00-15:30
11:00-14:00
567157582
7:15-8:00
7:15-8:00
7:15-8:00
7:15-8:00
7:15-8:00
odběry, 8:00odběry, 8:00odběry, 8:00odběry, 8:00odběry, 8:009:00 aplikace
9:00 aplikace
9:00 aplikace
9:00 aplikace
9:00 aplikace
12:45-14:45
12:45-14:45
12:45-14:45
12:45-14:45
12:45-14:45
Pendeponu,
Pendeponu,
Pendeponu,
Pendeponu,
Pendeponu,
9:00-11:45
9:00-11:45
9:00-11:45
9:00-11:45
9:00-11:45
ordinace
ordinace
ordinace
ordinace
ordinace
10:00-11:45
00:00-24:00
7:00-15:30
7:30-9:00,
10:00-12:00
7:30-12:00
7:00-9:00,
10:00-13:00
7:00-10:00
13:00-14:30
00:00-24:00
7:00-15:30
7:30-9:00,
10:00-12:00
10:00-12:00
13:00-14:30
10:00-13:00
13:00-14:30
OZM
10:00
REVMATOLOGIE
OSTEOLOGIE
KARDIOSTIMUL.
DISPENZÁRNÍ
ANGIOLOGIE
ECHO KARDIO
PŘÍJMOVÁ
Interní pavilon, 2.patro
Interní pavilon, 2.patro
Interní pavilon 1. patro
Interní pavilon 1. patro
Interní pavilon 1. patro
Interní pavilon 1. patro
PUIP, Urgentní příjem
Interní pavilon, 4. patro
Interní pavilon, 4. patro
Interní pavilon, 4. patro
Interní pavilon, 4. patro
Interní pavilon, 4. patro
Interní pavilon, 4. patro
Interní pavilon, 4. patro
Interní pavilon, 4. patro
10:00-12:00
13:00-14:30
dle
programu
13:00-15:00
7:00-12:00
9:00-10:30
7:00-15:30
7:00-15:30
12:30-15:30
12:30-15:30
14:00-15:00
13:00-15:00
10:00
00:00-24:00
7:00-15:30
7:30-9:00,
10:00-12:00
7:30-12:00
13:00-14:30
13:00-14:30
10:00-13:00
13:00-15:00
7:00-12:00
9:00-11:00
7:00-15:30
7:00-15:30
9:00 -12:00
10:00-12:00
7:00-12:00
7:00-12:00
00:00-24:00
9:00 -12:30
9:00 -12:30
9:00-12:00
13:00-14:30
12:30-15:30
12:30-15:30
14:00-15:00
13:00-15:00
10:30-12:00
9:00-12:00
8:30-12:00
7:00-12:00
7:00-12:00
00:00-24:00
9:00 -12:30
9:00 -12:30
9:00-12:00
7:30-12:00
9:00-15:30
13:00-14:30
567157227
13:00-14:30
567157227
10:00-13:00
567157227
7:00-15:30
7:00-15:30
567157405
567157279
567157195
567157195
567157195
567157195
7:00-15:30
dle
programu
10:00
10:00-12:00
13:00-15:00
13:30-15:00
9:00-15:30
00:00-24:00
7:00-15:30
7:30-9:00,
10:00-12:00
10:00-12:00
dle programu 567157195
13:00-15:00
13:00-15:00
12:30-14:30
12:30-15:30
12:30-15:30
13-15hod.
9:00-12:00
7:00-12:00
7:00-12:00
00:00-24:00
9:00 -12:30
9:00 -12:30
9:00-12:00
8:00-12:30
13:00-15:00
13:30-15:00
12:30-15:30
12:30-15:30
13:00-15:00
9:00-12:00
7:00-12:00
7:00-12:00
00:00-24:00
9:00-12:30
9:00-12:30
9:00-12:00
7:30-12:00
13:30-15:00
9:00-15:30
567157352
567157276
567 157 587
567157279
13:00-15:00
7:30-16:00
13:30-15:00
9:00-15:30
13:00-14:30
10:00-15:00
13:00-15:00
7:00-12:00
7:00-12:00
00:00-24:00
9:00 -12:30
9:00-12:30
9:00-12:00
8:00-12:30
13:00-14:30
10:00-13:00
9:00-10:30
7:00-15:30
7:00-15:30
11:30-15:30
7:00-15:30
7:00-15:30
7:00-15:30
ERCP - na OZM
13:00-14:30
00:00-24:00
7:00-15:30
7:30-9:00,
10:00-12:00
10:00-12:00
567157618
567157278
13:00-14:00
PUIP, Urgentní příjem
PUIP
00:00-24:00
7:00-12:00
8:00-12:00
10:00-12:00
00:00-24:00
12:30-14:00
12:30-14:30
Ambulantní trakt
Ambulantní trakt
Ambulantní trakt
Ambulantní trakt
Ambulantní trakt
Ambulantní trakt
PUIP, Urgentní příjem
Pavilon B, přízemí, vstup od
parkoviště
PUIP, Urgentní příjem
Interní pavilon, 2.patro
NEUROL DOSPĚLÍ 1
NEUROL DOSPĚLÍ 2
RS CENTRUM
EEG 1
EEG 2
NEUROL SONO
EMG
EP
00:00-24:00
Gyn-por pavilon G, 3.patro
INFEKČNÍ
MRSA AMBULANCE
00:00-24:00
12:30-15:30
12:30-15:30
13:00-15:00
13:00-15:00
13:30-15:00
567157405
567157279
567157824
567157521
567157824
567157844
567167579
567157652
567157714
567157475
567157255
567157783
567157588
567157483
567157483
GERIATRICKÉ A
NÁSLEDNÉ PÉČE
ORTOPEDICKÉ
ONKOLOGICKÉ
OČNÍ
GERIATRICKÁ
Přízemí OGNP
10:00-12:00
12:30-14:30
10:00-12:00
ORTOPEDIE DOSPĚLÍ
Ambulantní trakt
7:15-12:30
13:00-15:00
7:15-12:30
ORTOPEDIE DĚTI
Ambulantní trakt
ONKO DISPENZÁRNÍ
CHEMOTERAPIE 1
CHEMOTERAPIE 2
CHEMOSTACIONÁŘ 1
AMB. RADIOTERAPIE
AMB. BRACHYTERAPIE
ONKO KONZILIÁRNÍ
AMBULANCE GENETICKÉHO
RIZIKA
Interní pavilon, přízemí
Interní pavilon, přízemí
Interní pavilon, přízemí
Interní pavilon, přízemí
Ozařovny
Ozařovny
Interní pavilon, přízemí
LINEÁRNÍ URYCHLOVAČE
Ozařovny
ONKO KOMISE
Interní pavilon, přízemí
Gyn-por pavilon, 7.patro
9:00-11:30
Gyn-por pavilon, 7.patro
8:30-12:00
AMBULANCE OČNÍ
KONZILIÁRNÍ AMBULANCE
PRIM.PERNICI
KONZILIÁRNÍ VYŠETŘENÍ PRO
HOSP.PAC.
MAKULÁRNÍ PORADNA
OČNÍ DIAB. PORADNA
DĚTSKÁ PORADNA
([email protected])
OČNÍ UZV
PERIMETR
GLAUKOM.PORADNA + OCT
BIOMETRIE
DROBNÉ OPERAČNÍ ZÁKROKY
UVEÁNÍ PORADNA
YAG LASER
OČNÍ ([email protected])
STUDIE Z NEUROLOGIE
ORL VŠEOBECNÁ I.
ORL
ORL AUDIOLOGIE
ORL VŠEOBECNÁ II.
PLICNÍ
PLICNÍ AMBULANCE
BRONCHOSKOPIE
AMBULANCE FUNKČNÍ
SPÁNKOVÁ LABORATOŘ
PROTIKUŘÁCKÁ AMBULANCE
13:00-15:00
7:15-12:30
13:00-15:00
7:45 - 12:30
8:00-15:00
8:00 - 15:00
6:00-15:00
8:00 -15:00
7:30-10:15
7:30 - 14:30
13:00-14:30
7:45 - 12:30
8:00-15:00
8:00 - 15:00
6:00-15:00
8:00 -15:00
7:30-10:15
7:30 - 14:30
13:00-14:30
7:45 - 12:30
8:00-15:00
8:00 - 15:00
6:00-15:00
8:00 -15:00
7:30-10:15
7:30 - 14:30
13:00-15:00
14:00-14:30
(dětské
kyčle, bez
objednání)
13:00-14:30
7:15-12:30
7:45 - 12:30
8:00-15:00
8:00 - 13:00
6:00-15:00
8:00 -15:00
7:30-10:15
7:30 - 14:30
Interní pavilon, přízemí
Gyn-por pavilon, 7.patro
Gyn-por pavilon, 7.patro
6:30- 18:30
6:30- 18:30
13:00-15:00
13:00-14:30
6:30- 18:30
7:15-12:30
7:45 - 12:30
8:00-15:00
8:00 - 15:00
6:00-15:00
8:00 -14:00
7:30-10:15
7:30 - 14:30
567157188
13:00-15:00
567157788
13:00-14:30
567157812
13,00-14,30
567157414
567157162
567157230
567157193
567157167
567157167
567157377
12:30-15:30
6:30- 18:30
13:30-15:00
9:00-11:30
12:30-14:00
9:00-11:30
13:00-14:30
8:30-12:00
8:30-12:00
13:00-14:30
8:00-12:00
8:00-12:00
13:00-15:00
8:30-12:00
8:30-12:00
13:00-15:00
13:00-15:00
13:00-14:30
8:30-12:00
13:00-15:00
567157663
8:30-12:00
8:30-12:00
13:00-15:00
8:00-12:00
567157663
567157663
567157663
567157663
567157663
567157663
567157663
567157663
567157663
8:30-09:30
8:30-12:00
8:30-12:00
13:00-15:00
8:30-12:00
13:00-15:00
8:30-12:00
13:00-15:00
13:00-14:00
13:00-15:00
8:00-9:00
8:30-12:00
8:00-9:00
8:00-9:00
13:00-15:00
7:15-12:30
13:00-15:30
7:15-12:30
7:00-12:30
13:00-15:30
7:15-8:00
13:00-15:30
7:15-8:00
7:00-13:00
13:30-15:00
7:00-13:00
7:00-13:00
7:00-13:00
13:30-15:00
13:00-15:30
13:30-15:00
13:30-15:00
7:15-12:30
13:00-15:30
7:00-12:30
13:00-15:30
7:15-8:00,
10:00-12:00
7:00-13:00
7:00-13:00
7:15-12:30
13:00-15:30
7:15-8:00
13:30-15:00
13:30-15:00
7:15-12:30
13:00-15:30
567157335
7:00-12:30
13:00-15:30
567157337
7:15-8:00
567157336
7:00-13:00
13:30-15:00
7:00-13:00
13:30-15:00
7:00-13:00
13:30-15:00
12:00-15:00
7:00-13:00
13:30-15:00
12:00-15:00
13:00-15:00
13:30-15:00,
7:15-7:45
9:15-10:45
REHABILITAČNÍ
12:30-15:00
11:00-12:00
(eAmbulance)
567157663
567157663
567157663
8:30-12:00
11:00-12:00
567157377
567157423,
567157438
567157414
567157663
567157663
MUDr. CIBULKA
Pavilon OGNP, přízemí
6:30- 18:30
13:30-15:30
Gyn-por pavilon, 7.patro
Gyn-por pavilon, 7.patro
Gyn-por pavilon, 7.patro
Gyn-por pavilon, 7.patro
Gyn-por pavilon, 7.patro
Gyn-por pavilon, 7.patro
Gyn-por pavilon, 7.patro
Gyn-por pavilon, 7.patro
Gyn-por pavilon, 7.patro
Gyn-por pavilon, 7.patro
Nad vestibulem hlavního vchodu do
nemocnice
Nad vestibulem hlavního vchodu do
nemocnice
Nad vestibulem hlavního vchodu do
nemocnice
PUIP
Ambulantní trakt
PUIP
PUIP
PUIP
10:00-12:00
13:00-15:00
Gyn-por pavilon, 7.patro
Pavilon OGNP, přízemí
MUDr. JANŮ
10:00-12:00
13:30-15:00
9:15-10:45
(14:00-15:00
iktová a
spastická
poradna)
12:00-13:30
12:30-15:00 (demyelin.po 14:00-15:00
radna)
7:15-7:45
11:00-15:00
(inkont.por)
7:15-8:15
567157733
567157187
567157187
567157733
567157733
567157622
12:00-15:00
567157622
12:00-12:30
12:00-12:30
12:00-12:30
MUDr. ŠKODOVÁ
Pavilon OGNP, přízemí
10:00-12:00
konzultace,
PZT
10:00-12:00
konzultace,
PZT
UROLOGICKÁ 1
Ambulantní trakt
8:00-12:30
13:00-15:00
8:00-12:30
13:00-15:00
UROLOGICKÁ 2
Ambulantní trakt
8:00-13:00
13:30-15:00
8:00-13:00
13:30-15:00
KLINICKÝ
PSYCHOLOG
KLINICKÝ PSYCHOLOG
Gyn-por pavilon, 6.patro
11:00-17:30
8:00-12:00
13:00-16:00
8:00-12:00
LOGOPEDICKÁ
AMBULANCE
LOGOPEDICKÁ AMBULANCE
Nad vestibulem hlavního vchodu do
nemocnice
6:30-11:00
6:30-11:00
12:30-17:00
6:30-11:00
Interní pavilon 3.patro, edukační
centrum
8:00-11:30
UROLOGICKÉ
NUTRIČNÍ
PORADNA
DIETOLOGICKÁ A ONKOLOGICKOTERAPEUTICKÁ PORADNA
NUTRIČNÍ PORADNA
Interní pavilon 3.patro, edukační
centrum
12:30-17:00
10:00-12:00
12:00-12:30
10:00-12:00
konzultace,
PZT
8:00-12:30
13:00-15:00
8:00-12:30
13:00-15:00
567157592
8:00-13:00
13:30-15:00
8:00-13:00
13:30-15:00
567157232
13:00-16:00
8:00-12:00
13:00-16:00
8:00-11:00
12:30-18:00
6:30-11:00
12:30-14:30
6:30-11:00
konzultace,
PZT
akutní stavy akutní stavy
567157622
567157417
12:30-14:30
567157341
567157869
8:00-11:30
567157869

Podobné dokumenty

IV. Spring Orthopaedic Symposium

IV. Spring Orthopaedic Symposium 29. Cemented - Material10´ 30. Cementless10´ Trč T. Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole Praha 31. Why I prefere this type of stem?10´

Více

rowanet - současný stav a další rozvoj (Martin Procházka)

rowanet - současný stav a další rozvoj (Martin Procházka) • rozhraní ISZR – ROP, ROS RPP, RUIAN (NnO, NMNM, Jihlava,

Více

Pravidla při objednávání prostřednictvím systému eAmbulance

Pravidla při objednávání prostřednictvím systému eAmbulance výsledky, aktuální rozpis užívaných léků ! Lymfologická ambulance Objednání na první vyšetření lze pouze osobně nebo telefonicky!!! Oční ambulance Neslouží k objednání na specializované vyšetření: ...

Více

Z VĚREČN ZPR VA Geriatrick· zdravotnÌ pÈče - Samba

Z VĚREČN ZPR VA Geriatrick· zdravotnÌ pÈče - Samba p¯ÌrodnÌch vÏd (Eigen, 1979). Jde nap¯. o ûivÈ systÈmy, kde jsou n·m zn·my na molekul·rnÌ ˙rovni r˘znÈ ¯etÏzce nebo cykly chemick˝ch reakcÌ vz·jemnÏ propojenÈ, s Ëetn˝mi zpÏtn˝mi vazbami a r˘zn˝mi ...

Více

stáhnout - portál Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP

stáhnout - portál Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP diferencovaného karcinomu bez myoinvaze (ultrasonografie, MRI) je možno u podrobně poučené a spolupracující pacientky použít konzervativní léčbu (hormonální léčbu gestageny) a po kontrolní hysteros...

Více

Kdo je Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

Kdo je Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. v Brně a v letech 2003 - 2010 působil jako děkan na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity. Od loňského roku je též senátorem za ČSSD.

Více