jmenování výboru pro

Transkript

jmenování výboru pro
_________________________________________
VNITŘNÍ INFORMACE
_________________________________________
JMENOVÁNÍ VÝBORU PRO AUDIT
Mimořádná valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. (dále jen „Společnost”) konaná
dne 10. prosince 2009 jmenovala v rámci bodu 5 pořadu jednání následující členy Výboru
pro audit:
•
•
•
•
pana Ivana Kočárníka,
pana Sławomira Roberta Jędrzejczyka,
pana Piotra Kearnyho, a
pan Iaina Haggise (nezávislý člen).
Výbor pro audit (“VA”) je orgánem Společnosti, který v souladu se zákonem o auditorech
vykonává zejména následující činnosti: sleduje postup sestavování účetní závěrky, hodnotí
účinnost vnitřní kontroly Společnosti, sleduje proces povinného auditu účetní závěrky,
posuzuje nezávislost statutárního auditora a také doporučuje auditora k ověření účetní
závěrky Společnosti. VA se skládá ze čtyř členů, kteří jsou jmenováni valnou hromadou
společnosti, s funkčním obdobím na tři roky.
Životopisy nových členů VA
Profesní životopis pana Ivana Kočárníka:
Místopředseda dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s.
Funkce:
2007 – 2009
předseda dozorčí rady společnosti České aerolinie
1984 – 2000
šéfredaktor časopisu Finance a úvěr, člen vědecké rady VŠE Praha
2000 – 2007
předseda dozorčí rady České pojišťovny
1997 – 2000
předseda představenstva České pojišťovny
1996 – 1998
poslanec PČR
06/1992-12/1992 poslanec SN FS
od 1991
člen, posléze jeden z vedoucích představitelů ODS
Profesní kariéra:
1992 – 1997
1990 – 1992
1985 – 1990
1975 – 1985
1966 – 1974
místopředseda vlády a ministr financí ČR
náměstek ministra financí ČSFR
ředitel výzkumného odboru federálního ministerstva financí
VŠE v Praze
Výzkumný ústav finanční a úvěrové soustavy
Profesní životopis pana Sławomira Roberta Jędrzejczyka:
Místopředseda dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s.
V současné době člen představenstva PKN Orlen, zodpovědný za finance.
2005 – 2008
Telekomunikacja Polska Group – předseda představenstva a generální
ředitel
2002 – 2003
ORFE Group - finanční ředitel, člen představenstva Cefarm Slaski
(dceřiné společnosti ORFE)
1997 – 2002
Impexmetal – člen představenstva a finanční ředitel, předseda a člen
dozorčí rady dceřiných společností v Polsku, v Evropě, Singapuru a
USA
Profesní životopis pana Piotra Kearnyho:
Člen dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s.
V současnosti působí v PKN Orlen jako ředitel oddělení fůzí a akvizicí.
Od roku 2007 je v PKN Orlen výkonným ředitelem pro strategii a rozvoj, je zodpovědný
za koordinaci strategií společností skupiny PKN Orlen. Zasedá v
dozorčích radách Orlen Upstream, Orlen Deutschland, Rafineria
Trzebinia a IKS SOLINO.
V PKN Orlen je od roku 2000. Nastoupil do pozice zástupce ředitele úseku kapitálových
investic, později zastával funkci ředitele úseku strategie.
Před zaměstnáním v PKN Orlen pracoval ve společnosti Nafta Polska, nejprve jako
poradce úseku finanční politiky, později ve funkci zástupce ředitele
úseku restrukturalizace a privatizace
Profesní životopis pana Iaina Haggise (nezávislý člen):
V minulosti ani v současnosti nepůsobil ve skupině Unipetrol ani ve skupině PKN Orlen a
současně nepůsobil ani jako jejich auditor. Kromě níže uvedených pozicí na plný úvazek
byl pan Haggis od roku 2001 do 2007 členem Rady (řídící orgán) Institutu manažerského
účetnictví (CIMA) – člen Mezinárodní federace účetních a sloužil v různých výborech a
komisích CIMA.
2009 – současnost člen dozorčí rady, Meritum Bank, Gdańsk, Polsko,
2007 – současnost finanční ředitel (CFO) zodpovědný za tvorbu finančních výkazů a
výroční audit, Innova Capital, Varšava (vedoucí středoevropská
společnost soukromého kapitálu – „private equity firm“)
2005 – 2007
ředitel podnikových financí mimo jiné zodpovědný i za kontakt
s auditory a objasnění některých účetních otázek spojených
s divesticemi větších aktiv a hedgingem, Skupina TP, Varšava (vedoucí
telekomunikační společnost v Polsku)
2002 – 2005
provozní a výkonný ředitel zodpovědný za tvorbu finančních výkazů a
audit, Skupina Radio Plus S.A., Varšava (síť komerčních regionálních
rádií)
2
1999 – 2002
1994 – 1999
1991 – 1994
1989 – 1991
1984 - 1989
finanční ředitel zodpovědný za tvorbu finančních výkazů, audit a
implementaci nového účetního systému, De Lage Landen Leasing
Polska, Varšava (dceřiná společnost holandské banky Rabobank,
zaměřená na poskytování leasingu)
finanční a provozní ředitel zodpovědný za proces auditu Národního
investičního fondu a jeho podílů, PTP - Kleinwort Benson, Varšava
(společnost založená za účelem řízení jednoho z národních investičních
fondů během polské privatizace)
finanční ředitel zodpovědný za vytvoření a implementaci účetního a
informačního systému, výroční audit a vztahy s auditory, GVG Gmbh,
Langenhagen, Německo (společnost poskytující cateringové, čistící,
úklidové a bezpečnostní služby)
regionální finanční kontrolér zodpovědný za vytvoření a implementaci
účetního a informačního systému, tvorbu finančních výkazů a audit
společnosti, Halifax Property Services, Bracknell, Velká Británie
(realitní společnost)
Specialista pro manažérské účetnictví pověřený vytvářením výkazů pro
vedení společnosti, Reuters Ltd, Londýn / Vídeň / Zurich (zpravodajská
agentura)
V Praze, 10. prosince 2009
UNIPETROL, a.s.
Povinné oznámení č. 35/2009
3

Podobné dokumenty