filtring web

Transkript

filtring web
Karta předmětu – prezenční studium
Název předmětu:
Geowebové služby a senzorové sítě (GWSSS)
Číslo předmětu:
548-
Garantující institut:
Institut geoinformatiky
Garant předmětu:
Ing. Jan Růžička, Ph.D.
Kredity:
5
Povinnost:
povinně volitelný
Úroveň studia:
graduální
Jazyk výuky:
čeština, angličtina
Ročník:
2
Semestr:
letní
Určeno pro fakulty:
HGF
Určeno pro typ
studia:
navazující
magisterské
Způsob zakončení:
záp. + zk.
Rozsah výuky:
2+2
Prerekvizity:
nemá
Korekvizity:
nemá
Vyskytuje se v
prerekvizitách:
nevyskytuje
Odkaz na web:
Výstupy z učení
-
-
-
student prokazuje znalosti:
 geowebových služeb,
 senzorových sítí,
 technologií pro práci s webovými službami a senzorovými sítěmi.
student umí:
 vytvářet geowebové služby,
 vyvinout jednoduchou aplikaci využívající senzorové sítě,
 testovat geowebové služby.
student je schopen:
 posoudit vhodnost použití webové služby v kontextu specifikované situace,
 interpretovat několik různých standardů pro webové služby,
 využívat základní nástroje pro práci se senzorovými sítěmi.
Metody výuky (zastoupení jednotlivých metod je třeba kvantifikovat v %)
přednášky
cvičení
samostatná práce
– 35 %
– 35 %
– 30 %
Anotace
Cílem předmětu je poskytnout absolventům podrobný přehled o nejpoužívanějších webových
službách používaných v geoinformatice. Jedná se zejména o služby Web Map Service, Web Feature
Service, Web Coverage Service, Web Processing Service, Catalogue Service a Sensor Observation
Service. Okrajově jsou zmíněny i další služby.
Povinná literatura
OGC. Catalogue Services. 2005. http://portal.opengeospatial.org/files/?artifact_id=5929&version=1
OGC. Filter Encoding. http://www.opengeospatial.org/standards/filter
OGC. Sensor Observation Service. 2012. http://www.opengeospatial.org/standards/sos
OGC. Web Coverage Service. 2009. http://www.opengeospatial.org/standards/wcs
OGC. Web Map Service. 2007. http://www.opengeospatial.org/standards/wms
OGC. Web Feature Service. 2009. http://www.opengeospatial.org/standards/wfs
OGC. Web Processing Service (WPS). 2011. http://www.opengeospatial.org/standards/wps
Doporučená literatura
OGC. Sensor Planning Service. 2009. http://www.opengeospatial.org/standards/sps
OGC. Web Map Tile Service. 2009. http://www.opengeospatial.org/standards/wmts
XML Protocol Working Group: Home Page. 2004. http://www.w3.org/2000/xp/Group/
Nároky na zabezpečení výuky
Počítačová učebna se svobodným operačním systémem např. GNU/Linux.
Metody průběžné kontroly znalostí během semestru
Znalosti jsou průběžně kontrolovány formou testů.
Osnova přednášek
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
Web Service Common.
Web Map Service.
Web Feature Service.
Filter Encoding.
Web Coverage Service.
Web Processing Service.
Catalogue Service a ISO 19139.
Sensor Observation Service.
Další služby.
Osnova cvičení
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
Publikování geodat s využitím Web Map Service a Web Coverage Service.
Publikování geodat s využitím Web Feature Service.
Filtrování geodat s využitím Filter Encoding.
Instalace a konfigurace Web Processing Service.
Využívání Web Processing Service.
Instalace a konfigurace Catalogue Service.
Využívání Catalogue Service.
Instalace a konfigurace Sensor Observation Service.
Využívání Sensor Observation Service.
Otázky ke zkoušce
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Web Service Common.
Web Map Service.
Web Feature Service.
Filter Encoding.
Web Coverage Service.
Web Processing Service.
Catalogue Service a ISO 19139.
Sensor Observation Service.
Podmínky absolvování předmětu
Název úlohy
Typ úlohy
Zápočet a zkouška
Zápočet
Zápočet a zkouška
Zápočet
Zkouška
Písemná zkouška
Ústní zkouška
Zkouška
Písemná zkouška
Ústní zkouška
Max. počet bodů
(akt. za podúlohy)
100 (100)
33 (33)
67 (67)
37
30
Min. počet bodů
51
17
34
19
15
Údaje o předmětu v cizím jazyce
Annotation
The objective of the course is to provide students a comprehensive overview of the web services
most frequently used in the field of geoinformatics. This is mainly related to the Web Map Service,
Web Feature Service, Web Coverage Service, Web Processing Service, Catalogue Service and Sensor
Observation Service. Other services are briefly mentioned as well.
Outline of lectures
1) Web Service Common.
2) Web Map Service.
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
Web Feature Service.
Filter Encoding.
Web Coverage Service.
Web Processing Service.
Catalogue Service and ISO 19139.
Sensor Observation Service.
Other services.
Outline of exercises
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
Publishing geodata with use of the Web Map Service and Web Coverage Service.
Publishing geodata with use of the Web Feature Service.
Filtering geodata with use of the Filter Encoding.
Installation and configuration of the Web Processing Service.
Use of the Web Processing Service.
Installation and configuration of the Catalogue Service.
Use of the Catalogue Service.
Installation and configuration of the Sensor Observation Service.
Use of the Sensor Observation Service.
Exam question topics
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Web Service Common.
Web Map Service.
Web Feature Service.
Filter Encoding.
Web Coverage Service.
Web Processing Service.
Catalogue Service and ISO 19139.
Sensor Observation Service.

Podobné dokumenty

Karta předmětu – prezenční studium

Karta předmětu – prezenční studium Karta předmětu – prezenční studium Název předmětu:

Více

centraldispatch

centraldispatch Karta předmětu – prezenční studium Název předmětu:

Více

electromagnetico Espectro

electromagnetico Espectro Karta předmětu – prezenční studium Název předmětu:

Více

Teorie isostacy

Teorie isostacy Karta předmětu – prezenční studium Název předmětu:

Více

Studijní program 7202T Mediální studia

Studijní program 7202T Mediální studia akademického roku). Předměty se dělí na předměty teoretického základu a předměty aplikovaného základu. Studium je ukončeno obhajobou bakalářské práce a státní závěrečnou bakalářskou zkouškou. Absol...

Více

ve formátu PDF

ve formátu PDF JEB003 - Ekonomie I nebo JEB101 - Principles of Economics I JEB004 - Ekonomie II nebo JEB102 - Principles of Economics II JEB007 - Mikroekonomie I nebo JEB104 - Microeconomics I JEB008 - Mikroekono...

Více

Standardy OGC mapových služeb - GISSERVER

Standardy OGC mapových služeb - GISSERVER Následující text poslouží jako rešerše standardizovaných distribuovaných služeb v geoinformatice. V tomto názvu je obsaženo několik velmi zajímavých standardů zabývajících se zpřístupněním kartogra...

Více

Karta předmětu – prezenční studium - INO-HGF

Karta předmětu – prezenční studium - INO-HGF Karta předmětu – prezenční studium Název předmětu:

Více