Prezentační Roll-up

Transkript

Prezentační Roll-up
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 494 535 095, e-mail: [email protected]
www.rda-rk.cz
Žadatel:
Obec Orlické Záhoří
Partneři projektu:Olešnice v Orlických horách Bystrzyca Kłodzka Duszniki Zdrój
Projekt:
ákup strojové techniky pro zimní turistickou dostupnost Orlických
N
a Bystřických hor
Výše rozpočtu: 1.080.000 EUR
Dotace: 949.000 EUR
Popis projektu (cz):Projekt byl zaměřen na zlepšení podmínek pro úpravu běžeckých tras
v Orlických a Bystřických horách. V rámci projektu byly nakoupeny na
české straně dvě rolby a na polské straně dvě rolby a dva sněžné skútry.
Díky projektu byly stávající běžecké trasy pravidelně strojově upravovány.
Součástí projektu byla obnova a rozšíření turistického značení běžeckých
tras. Pro jednotlivé oblasti byly vydány propagační materiály a plastické
nástěnné mapy pro informační a turistická centra. Byl uspořádán společný
česko-polský běžecký závod.
Popis projektu (pl):Celem projektu była poprawa warunków w zakresie utrzymywania tras biegowych w Górach Orlickich i Bystrzyckich. W ramach projektu po stronie
czeskiej zakupiono dwa ratraki, po stronie polskiej dwa ratraki oraz dwa
skutery śnieżne. Dzięki realizacji projektu istniejące trasy biegowe są regularnie przygotowywane przy pomocy odpowiedniego sprzętu. Projekt obejmował także odbudowę i rozszerzenie zakresu oznakowania turystycznego
tras narciarstwa biegowego. Dla poszczególnych obszarów wydano materiały promocyjne oraz plastyczne mapy ścienne dla informacji turystycznych i ośrodków informacji. Zorganizowano wspólne czesko-polskie zawody w biegach narciarskich
Doba trvání:
05/2008 - 04/2010
Kontaktní údaje:
www.orlickezahori.eu
Zdroj financování:Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská
republika 2007-2013, oblast podpory 2.2 Podpora rozvoje cestovního
ruchu
CE ÁCH
I
N
Š
OLE H HOR
ÝC
K
C
I
L
ORLI
V OR
CKÉ
ZÁH
OŘÍ
UTRZYMYWANE
ANE TRASY
TRA
A BIEGOWE
SY
A
R
T
É
BYSTRZYCKICH
CH
RÁGÓRACH
ĚŽECK CH HOW
UPRA
B
É
N
A
VOVA
Ý
RLICKI
I
ORLICKICH
V
K
O
C
I
V
Ř
A
T
NÉ B
R
S
P
Y
U
B
ĚŽEC
A
E
H
V
C
W
O
Ý
O
K
G
A
R
C
E
LICKÝ KÉ TRA
I
BYST
BI UPRAVOVANÉ
H
Y
C
I
S
NÉ
BĚŽ
BĚŽECKÉ
TRASY
SY
V ORL
K
CUHT
A
Ř
C
R
ICKÝ
ET
RLI chVhor“ORLICKÝCH U
N
O
C
I
A
R
H
H
W
HOR ZY
TRZY
MY
KIC
třický
ÁCHMY
h a Bys
MY W
UTRZY H BYSTRZYC dostupnost OrlickýcA
BYSTŘICKÝCH HORÁCH
W
A
W
N
E TRA
GÓR WAN
ou
GÓR
AC
16
R
turistick 0/08.0„01Nákup
Ó
í
n
G
A
strojové
techniky
pro
zimní
turistickou
dostupnost
Orlických
a
Bystřických
hor
“
S
im
z
Y BIE
CH B
E TR
W
iky pro .3.22/2.2.0
YS
G AC
CZ.3.22/2.2.00/08.00116
é techn
Z
strojov
„Nákup
C
I
H B AS
I
ORL YSTR Y BIE
UPR
ICK ZYC GOW
AVO
ICH KIC
VAN
H E
É
A B V O BĚ
kup
YST RLI ŽEC
mas
zyno
ŘIC CKÝ KÉ T
wej
tech
KÝC CH RA
niki
dla z
SY
imow
HH
CZ.3 ej tu
O
.22/ rysty
RÁC
2.2. czne
00/ j dos
08.0 tępn
H
011 ości
TR
OW
ORLI
Z
„ Náku
CKIC YCKICH E
p strojo
vé tech
H
niky pro
zimní tu
ri
CZ.3.22 stickou dost
u
/2.2.0
0/08.0 pnost Orlických
0116
a Bystři
ckých h
„Za
or “
6
Byst
rzyc
kich
i Orl
ickic
h Gó
r“
Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.