Aktuality v systému TAXexpert® 5

Transkript

Aktuality v systému TAXexpert® 5
TAXexpert 5 – ZATŘÍDĚNÍ A OCENĚNÍ VOZIDLA
Obsah
1.PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU TAXEXPERT® 5........................................................................2
2.HLAVNÍ MENU APLIKACE.........................................................................................................2
2.1. Moduly.....................................................................................................................................2
2.2. Nastavení.................................................................................................................................3
3.MODUL PREZENTACE DAT.......................................................................................................3
4.OCENĚNÍ OSOBNÍCH A UŽITKOVÝCH AUTOMOBILŮ.....................................................3
4.1. Individuální oceňování – základní (OA, NU).........................................................................3
4.2. Individuální oceňování - rozšířené (OA, NU).........................................................................3
4.3. Druhy zatřídění vozidla (OA, NU)..........................................................................................3
4.3.1.
Zatřídění „Postupný výběr“ (OA, NU)..........................................................................3
4.3.2.
Zatřídění „VIN kód“ (OA, NU).....................................................................................5
4.3.3.
Zatřídění „IBS kód“ (OA, NU)......................................................................................5
4.3.4.
Zatřídění „Parametrický výběr“ (OA, NU)....................................................................5
4.4. Výběr výbav vozidla (OA, NU)...............................................................................................6
4.4.1.
Sériová výbava (OA, NU)..............................................................................................6
4.4.2.
Doplňková výbava (OA, NU)........................................................................................7
4.4.3.
Dodatečná výbava (OA, NU).........................................................................................9
4.4.4.
Cenové informace vozidla (OA, NU)..........................................................................10
4.5. Samotné ocenění zatříděného vozidla (OA, NU)..................................................................10
4.5.1.
Korekční parametry (OA, NU)....................................................................................10
4.5.2.
Dřívější havárie (OA, NU)...........................................................................................11
4.5.3.
Provedené opravy (OA, NU)........................................................................................11
4.5.4.
Chybějící a poškozené skupiny / části (OA, NU)........................................................11
4.5.5.
Pneumatiky (OA, NU).................................................................................................12
4.5.6.
Individuální ohodnocení (OA, NU).............................................................................13
4.5.7.
Ocenění vozidla (OA, NU)..........................................................................................13
4.5.8.
Ocenění vozidla – uživatelské (OA, NU)....................................................................14
4.5.9.
Uložení a tisk protokolu ocenění (OA, NU)................................................................16
5.OCENĚNÍ NÁKLADNÍCH AUTOMOBILŮ A NÁSTAVEB...................................................17
5.1. Individuální oceňování – rozšířené (NA)..............................................................................17
5.2. Druhy zatřídění vozidla (NA)................................................................................................17
5.2.1.
Zatřídění „Postupný výběr“ (NA)................................................................................17
5.3. Výběr výbav vozidla (NA).....................................................................................................19
5.3.1.
Sériová výbava (NA)....................................................................................................19
5.3.2.
Doplňková výbava (NA) .............................................................................................20
5.3.3.
Dodatečná výbava (NA)...............................................................................................22
5.3.4.
Cenové informace vozidla (NA)..................................................................................22
5.4. Samotné ocenění zatříděného vozidla (NA)..........................................................................22
5.4.1.
Korekční parametry (NA)............................................................................................22
5.4.2.
Ocenění NÁKLADNÍHO VOZIDLA s NÁSTAVBOU a PŘÍSLUŠENSTVÍM........24
5.4.3.
Ocenění vozidla – NÁSTAVBA a PŘÍSLUŠENSTVÍ................................................25
5.4.4.
Ocenění vozidla – VOZIDLO CELKEM.....................................................................25
5.4.5.
Uložení a Tisk protokolu ocenění (NA).......................................................................26
1
TAXexpert 5 – ZATŘÍDĚNÍ A OCENĚNÍ VOZIDLA
6.MODUL KARTOTÉKA...............................................................................................................26
1. PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU TAXEXPERT® 5
K přihlášení do systému uživatel použije svoje přístupové parametry:
– Přihlašovací jméno.
– Heslo.
Ještě před přihlášením má možnost uživatel změnit jazykovou mutaci aplikace přepnutím v horním
pravém rohu okna:
V případě, že je již uživatel přihlášen z jiné pracovní stanice, aplikace oznámí:
V tomto případě je nutné znovu zadat Heslo s tím, že po přihlášení je automaticky odpojeno
původní přihlášení na jiné pracovní stanici.
Pozn týkající se standardní verze aplikace:
-Pokud má uživatel licenci, jež obsahuje druhy OA a NU, tak je automaticky po přihlášení do
aplikace přesměrován do modulu „Individuální oceňování – základní“.
-Neobsahuje-li uživatelova licence druhy OA a NU, tak se mu po přihlášení zobrazí úvodní stránka
s novinkami a modul „Individuální oceňování – základní“ je nepřístupný.
-V případě, že má uživatel licenci, jež obsahuje druhy OA + NU a další ( NA, MO, AB apod), tak
je stejně, jako v prvním případě přesměrován přímo do modulu „Individuální oceňování –
základní“ s rozdílem, že v tomto modulu může zatřídit a ocenit pouze druhy OA, či NU, jiné druhy
lze zatřídit a ocenit v modulu „Individuální oceňování – rozšířené“
2. HLAVNÍ MENU APLIKACE
2.1. Moduly
Obsahem jsou jednotlivé moduly systému ( oceňování, prognózy, servisní údaje, atd ). Jednotlivé
moduly mohou mít podsekce ( ocenění hromadné, ocenění flotilové, atd ).
2
TAXexpert 5 – ZATŘÍDĚNÍ A OCENĚNÍ VOZIDLA
2.2. Nastavení
Slouží pro správu uživatelů, ROOT uživatel může zakládat nové uživatele. Základní uživatel nemá
toto menu přístupné.
3. MODUL PREZENTACE DAT
Modul slouží pouze pro získávání dat z databáze IBS . Vozidla lze zatřídit několika alternativními
způsoby, tyto způsoby jsou popsány v kapitole Ocenění. Z modulu Prezentace dat nelze přejít do
modulu Ocenění.
4. OCENĚNÍ OSOBNÍCH A UŽITKOVÝCH AUTOMOBILŮ
4.1. Individuální oceňování – základní (OA, NU)
Návod je je v samostatném souboru k nalezení zde.
4.2. Individuální oceňování - rozšířené (OA, NU)
Individuální ocenění slouží k zatřídění, ocenění a uložení konkrétního vozidla do kartotéky,
popřípadě k vytisknutí tiskového výstupu ocenění.
4.3. Druhy zatřídění vozidla (OA, NU)
Zatřídění vozidla lze realizovat několika způsoby. Cílem zatřídění je jednoznačná identifikace
vozidla do úrovně IBS kódu. IBS kód reprezentuje jeden typ vozidla v databázi IBS (např. Škoda
Octavia 1,9TDI ambiente).
Před každým zatříděním je možné vybrat trh, na kterém se nachází hledané vozidlo. Trh se vybere
překliknutím na konkrétní vlajku.
4.3.1. Zatřídění „Postupný výběr“ (OA, NU)
Zatřídění se realizuje zakliknutím pole „Postupný výběr“. Dále je třeba zadat parametr „Rok
výroby/datum uvedení do provozu“. Datum uvedení do provozu je nutno zadat v první fázi
zatřídění pro následné korektní zobrazení volitelných výbav, které se mohou v průběhu výroby
vozidla měnit.
3
TAXexpert 5 – ZATŘÍDĚNÍ A OCENĚNÍ VOZIDLA
Po potvrzení zelenou šipkou se zobrazí výběr druhu vozidla. Výběr druhu vozidla se realizuje
kliknutím na piktogram konkrétního druhu. Při podržení kurzoru na piktogramu se zobrazí popisek
druhu. Dále se vybere Značka vozidla a Modelové řada.
Po výběru modelové řady má možnost uživatel již zobrazit vybrané typy zelenou šipkou. V případě,
že chce uživatel dále vybírat z konkrétních modelů, může vybrat konkrétní model a až poté potvrdit
zelenou šipkou. Dále nasleduje výběr konkrétního typu. Při výběru typu může uživatel použít
filtrování např na počet KW, nebo jiný parametr. Filtr umožňuje nastavení při kliknutí na zelený
trojúhelník. Lze poté např zadat „parametr obsahuje slovo avant“ - viz. Příklad.
Upozornění: Zatřídění – rok výroby mimo přípustný interval výroby vozidla
Může se stát, že vybraný typ vozidla bude mít pozdější datum výroby než uživatel zadal, např.
vozidlo, zadat datum výroby 1.1.2002 ,druh Osobní automobily, IBS kód – 36349, značka – Škoda,
model ř. - FABIA, model - Fabia Combi 99-04, typ - 1.4 Attractive, v takovém případě systém
nabídne možnost viz následující obrázek:
Je nutné zvolit možnost „Ano“, zvolí-li uživatel možnost „Ne“, tak systém nebude schopen dané
vozidlo ocenit, při ocenění vypíše následující informaci (jedná se o zadané vozidlo Škoda Fabia):
„Datum výroby / uvedení do provozu je mimo přípustný interval [1.8.2002, 28.2.2004]“
Po zvolení možnosti „Ano“ postupujte dle následujícího obrázku:
4
TAXexpert 5 – ZATŘÍDĚNÍ A OCENĚNÍ VOZIDLA
4.3.2. Zatřídění „VIN kód“ (OA, NU)
Systém umožňuje v rámci zatřídění použít IBS VIN dekodér. VIN dekodér slouží jako pomocník při
zatřídění vozidla. Systém obsahuje seznam pravidel, podle kterých dekóduje jednotlivé znaky na
pozicích ve VIN kódu.
Úspěšnost VIN dekódování závisí na tom, jak je VIN kód nosný. U některých značek je vysoká
úspěšnost dekódování a je možno získat přímo konkrétní typ vozidla. U některých značek může být
výstupem dekódování seznam vozidel, ze kterých dále uživatel vybere konkrétní vozidlo.
4.3.3. Zatřídění „IBS kód“ (OA, NU)
Systém umožňuje zatřídit přímo dle IBS kódu. Po zadání kódu a data uvedení do provozu je
vybráno konkrétní vozidlo z databáze IBS.
4.3.4. Zatřídění „Parametrický výběr“ (OA, NU)
Parametrický výběr umožňuje vyhledat vozidlo dle zadaných parametrů. Po zadání Parametrického
výběru a zadání data uvedení do provozu se zobrazí výběr druhu.
Po vybrání druhu lze vybrat rozsah parametrů, které budou uživateli nabídnuty (OTP,TP,MIN a
MAX). Rozsahy OTP a TP odpovídají údajům v příslušných dokumentech (Osvědčení o
technickém průkazu, Technický průkaz) .
5
TAXexpert 5 – ZATŘÍDĚNÍ A OCENĚNÍ VOZIDLA
Dále je možnost vybrat Odchylku číselných parametrů. Standardně systém pracuje s nulovou
tolerancí parametru (např. Při zadání 55kw systém vybere pouze vozidla s 55 kW). V případě
zadání možnosti „Max.“ systém uvažuje s tolerancí toleranci 50 – 60kw).
Pro zobrazení parametrů uživatel klikne na „Zobraz parametry“
Uživatel může začít vyplňovat parametry dle svého uvážení. Čím více parametrů uživatel vyplní,
tím více se omezí výběr vozidel z databáze. Výběry parametrů jsou navzájem ovlivněny, např. Po
zadání Škoda Octavia 55kw uživateli již systém nenabídne hodnotu „nafta“ v parametru palivo,
protože 55kw měly u tohoto vozu pouze benzinové motory.
Po zadání parametrů je možno již zobrazit jednotlivé typy přes tlačítko „Výběr“.
4.4. Výběr výbav vozidla (OA, NU)
Výbava vozidla je rozdělena na výbavu sériovou, doplňkovou a dodatečnou. Pokud se některá
výbava vyskytuje v sériové výbavě, není možné ji zadat do výbavy doplňkové. Tímto je zamezena
duplicita výbav.
4.4.1. Sériová výbava (OA, NU)
Sériová výbava je výbava, která se dodává s vozidlem při jeho výrobě v rámci konkrétního modelu
a typu. Představuje tedy prvky výbavy standardně dodávané s vozidlem v rámci jeho výchozí ceny.
Sériová výbava obsahuje pouze výbavu, která je vymezená výrobcem (importérem) podle
vydávaných ceníků.
Odebrání výbavy se provede kliknutím na tlačítko mínus a potvrzením zelenou šipkou. Výsledkem
je odpočet ceny bez DPH. Tato cena bez DPH je doporučená cena, která je vypočtena z obdobných
vozidel v databázi a lze ji editovat ikonou s modrým klíčem a potvrdit opět zelenou šipkou.
6
TAXexpert 5 – ZATŘÍDĚNÍ A OCENĚNÍ VOZIDLA
4.4.2. Doplňková výbava (OA, NU)
Doplňková výbava je výbava, která se dodává k vozidlu na přání zákazníka za příplatek. Tuto
výbavu lze pořídit buď přímo v rámci koupě nového vozidla, nebo následně v průběhu provozu a
její rozsah je vymezený výrobcem (importérem) podle vydávaných ceníků.
Výbavy se přidají zakliknutím u konkrétního řádku výbavy
7
TAXexpert 5 – ZATŘÍDĚNÍ A OCENĚNÍ VOZIDLA
Některá vozidla obsahují tzv. Pakety výbav, jedná se o skupiny výbav, které obsahují konkrétní
výbavy dle IBS (ne dle výrobce?). Pakety výbav je možno rozbalit pro získání konkrétních prvků
paketu. Cena je za celý paket. Každá položka v doplňkové výbavě má svojí cenu bez DHP z které
se vypočítává cena s DHP, součet cen všech položek doplňkové výbav + celková cena případné
dodatečné výbavy je cenou volitelné výbavy, která je uvedena v tabulce „Cenové informace“ viz
kapitola 4.3.4.Cenové informace vozidla.
V Případě, že vozidlo obsahuje nespecifikovanou doplňkovou výbavu (není obsažena v ceníku
vozidla, nebyla ve standardní nabídce k vozidlu), je možno takovouto výbavu přidat pomocí tlačítka
se zeleným „+“.
Dodatečnou doplňkovou výbavu lze zadat v okně, kde jsou k dispozici všechny doplňkové výbavy z
databáze IBS. Ceny u jednotlivých výbav jsou doporučené a jsou vypočteny z cen podobných
vozidel.
8
TAXexpert 5 – ZATŘÍDĚNÍ A OCENĚNÍ VOZIDLA
Jednotlivé výbavy se přidají zelenou šipkou + finální zadání se provede tlačítkem „Přenést vybrané
do doplňkové výbavy“
4.4.3. Dodatečná výbava (OA, NU)
V případě, že se u vozidla nacházejí prvky výbavy, které nejsou součástí ani sériové výbavy ani
nabídky doplňkové výbavy definované výrobcem (importérem) vozidla, je možné rozšířit výbavu
identifikovaného vozidla o prvky dodatečné výbavy. Dodatečná výbava se přidává zeleným „+“.
9
TAXexpert 5 – ZATŘÍDĚNÍ A OCENĚNÍ VOZIDLA
4.4.4. Cenové informace vozidla (OA, NU)
Před přechodem do ocenění vozidla je možné zjistit základní cenové informace vozidla v tabulce
„cenových informací“ nacházející se pod obrázkovou přílohou.
Základní cena vozidla - vyjadřuje cenu nového vozidla v sériové výbavě.
Cena volitelné výbavy - součet celkové ceny doplňkové a dodatkové výbavy.
Výchozí cena vozidla - je tedy součtem základní ceny vozidla a volitelné výbavy.
4.5. Samotné ocenění zatříděného vozidla (OA, NU)
Po zatřídění vozidla a specifikování výbav se přejde do ocenění tlačítkem „Přejít do ocenění“.
Výbavy zadané v zatřídění vozidla nelze na stránce kalkulace ocenění upravovat, pro změnu výbav
je třeba využít tlačítko „Zpět do zatřídění“ a výbavy upravit na stránce zatřídění.
4.5.1. Korekční parametry (OA, NU)
Systém umožňuje nastavovat dodatečné amortizační parametry.
Způsob užívání vozidla - Způsob užívání vozidla je korigující parametr ocenění, který zohledňuje
charakter provozu vozidla. Volbou příslušné kategorie způsobu užívání dochází následně v rámci
ocenění ke korekci kalkulace ceny vozidla.
Původ vozidla - Koriguje kalkulaci ceny vozidla z pohledu, zda toto bylo zakoupeno jako nové na
domácím trhu či bylo dovezeno ze zahraničí.
Počet držitelů vozidla - Koriguje kalkulaci ceny vozidla z pohledu počtu majitelů (držitelů) vozidla
po dobu jeho provozu.
Servisní knížka vozidla - Koriguje kalkulaci ceny vozidla z pohledu zda bylo vozidlo pravidelně a
v předepsaných intervalech servisované.
Platnost STK - Koriguje kalkulaci ceny vozidla z pohledu, zda má či nemá vozidlo platnou
předepsanou kontrolu technického stavu v STK.
10
TAXexpert 5 – ZATŘÍDĚNÍ A OCENĚNÍ VOZIDLA
4.5.2. Dřívější havárie (OA, NU)
Koriguje kalkulaci vozidla z pohledu, zda po dobu jeho provozu bylo toto havarováno s nutností
opravy (opravováno po nehodě). Vozidla po těchto opravách mají sníženou důvěru a zájem
zákazníků a jejich obvyklá cena je proto nižší bez ohledu na technické zhodnocení či znehodnocení
provedenou opravou.
– zadává se cena či odhad ceny za opravu příslušného poškození
– pro započítaní dané ceny do tabulky ocenění, musí být zadaná cena vyšší nebo rovno 5%
základní ceny vozidla bez DPH
4.5.3. Provedené opravy (OA, NU)
Koriguje kalkulaci vozidla z pohledu, zda po dobu jeho provozu byly na tomto vozu provedeny
opravy zásadního charakteru (celkové opravy, výměna agregátů), které zvýšily jeho technickou
hodnotu (mimo oprav po nehodě).
– zadává se cena či odhad ceny opravy
– pro započítaní dané ceny do tabulky ocenění, musí být zadaná cena vyšší nebo rovno 5%
základní ceny vozidla bez DPH
4.5.4. Chybějící a poškozené skupiny / části (OA, NU)
Předmětné ceny vstupují do procesu ocenění pouze v případech, kdy některá skupina či podskupina
a část chybí či je poškozená a je na základě této skutečnosti nutné provést redukci kalkulace
ocenění. Jedná se o technické díly vozidla (např. alternátor).
Chybějící nebo poškozená část vozidla se přidá do kalkulace zeleným „+“.
11
TAXexpert 5 – ZATŘÍDĚNÍ A OCENĚNÍ VOZIDLA
V následujícím okně uživatel vybere požadovanou skupinu (v ilustračním případě Skupina Motor,
část alternátor), a zadá rozsah poškození skupiny (např. 50 procent). Dále je možno získat
systémem doporučenou cenu části tlačítkem „Získat cenu“. Jedná se o doporučenou cenu
systémem TAXexpert, nejedná se o cenu vypočtenou na základě konkrétních cen náhradních dílů
určitého vozidla.
Do stránky ocenění se hodnota přenese tlačítkem „Použít“.
4.5.5. Pneumatiky (OA, NU)
Koriguje kalkulaci ceny vozidla z pohledu stavu pneumatik. Pneumatiky se přidají zeleným
tlačítkem „+“
V zobrazeném okně se zadávají počty pneumatik do kolonek podle jejich opotřebení. Na
ilustračním příkladu jsou 4 pneumatiky s 80% stavem, 1 pneumatika s 100% stavem (např. rezerva),
a další 4 pneumatiky se stavem 50% (např. zimní pneumatiky k vozidlu).
12
TAXexpert 5 – ZATŘÍDĚNÍ A OCENĚNÍ VOZIDLA
Po zadání pneumatik se kliknutím na „Ok“ přenesou k vozidlu do kalkulace.
4.5.6. Individuální ohodnocení (OA, NU)
Parametr koriguje časovou cenu vozidla, a to v případě, kdy je jejich stav je výrazně lepší či horší
než stav průměrný. Jednotka parametru odpovídá hodnotě 10%.
4.5.7. Ocenění vozidla (OA, NU)
Před výsledným oceněním lze zadat „Datum ocenění“ a je třeba zadat „Proběh“.
Proběh je počet kilometrů, které má vozidlo najeto, v případě nezadání počtu kilometrů systém
kalkuluje s interními průměrnými proběhy pro druh vozidla.
„VIN kód“ a „RZ“ slouží k identifikaci vozidla na tiskovém protokolu, nemají vliv na kalkulaci
13
TAXexpert 5 – ZATŘÍDĚNÍ A OCENĚNÍ VOZIDLA
ceny vozidla. Po samotném ocenění (kliknutí na „Ocenit“), je možno dále nastavit „Regionální
odchylku“ a „navrhovanou nákupní cenu“. Dále lze kliknout na možnost „Uživatelská“ a tím
zpřístupnit editaci základní ceny vozidla i ceny volitelné výbavy viz kapitola 4.4.8.Ocenění vozidla
- uživatelské (OA, NU)
4.5.8. Ocenění vozidla – uživatelské (OA, NU)
V případě, že se uživatel rozhodně změnit základní cenu vozidla a cenu volitelné výbavy, v tabulce
„Kalkulace“ zvolí možnost „Uživatelská“ viz následující tabulka
14
TAXexpert 5 – ZATŘÍDĚNÍ A OCENĚNÍ VOZIDLA
POZOR:
Výsledkem již nebude obvyklá cena, které by bylo možné dosáhnout při prodeji stejných či
obdobných vozidel v daném čase a místě, ale cena uživatelská, která neodpovídá metodice IBS.
Tabulka po úpravě uživatelské ceny může vypadat takto:
15
TAXexpert 5 – ZATŘÍDĚNÍ A OCENĚNÍ VOZIDLA
Pro uložení vozidla do kartotéky uživatel na tl. „Uložit“ v pravém dolním rohu.
4.5.9. Uložení a tisk protokolu ocenění (OA, NU)
Tisk se realizuje kliknutím na tlačítko „Tisk sestavy“, dále je třeba vybrat formát výstupu (např.
PDF) a tiskovou šablonu (Tiskový protokol ocenění).
Po kliknutí na „Exportovat“ se vygeneruje tiskový protokol a nabídne se jeho uložení.
16
TAXexpert 5 – ZATŘÍDĚNÍ A OCENĚNÍ VOZIDLA
5. OCENĚNÍ NÁKLADNÍCH AUTOMOBILŮ A NÁSTAVEB
5.1. Individuální oceňování – rozšířené (NA)
Individuální ocenění slouží k zatřídění, ocenění a uložení konkrétního vozidla do kartotéky,
popřípadě k vytisknutí tiskového výstupu ocenění.
5.2. Druhy zatřídění vozidla (NA)
Zatřídění vozidla lze realizovat několika způsoby. Cílem zatřídění je jednoznačná identifikace
vozidla do úrovně IBS kódu. IBS kód reprezentuje jeden typ vozidla v databázi IBS (např. DAF FA
CF65.220 P).
Zatřídění dle „IBS kódu“ u NA a nástaveb je stejné, jako OA a NU, k nalezení v podkapitole
4.2.3.Zatřídění „IBS kód“ (OA, NU).
Upozornění: Nákladní automobily zatřídit dle „VIN kódu“ nelze.
Před každým zatříděním je možné vybrat trh, na kterém se nachází hledané vozidlo. Trh se vybere
překliknutím na konkrétní vlajku.
5.2.1. Zatřídění „Postupný výběr“ (NA)
Zatřídění se realizuje zakliknutím pole „Postupný výběr“. Dále je třeba zadat parametr „Rok
výroby/datum uvedení do provozu“. Datum uvedení do provozu je nutno zadat v první fázi zatřídění
pro následné korektní zobrazení volitelných výbav, které se mohou v průběhu výroby vozidla měnit.
Po potvrzení zelenou šipkou se zobrazí výběr druhu vozidla. Výběr druhu vozidla se realizuje
kliknutím na piktogram konkrétního druhu. Při podržení kurzoru na piktogramu se zobrazí popisek
druhu. Vybere se „Provedení:“, zde je několik možností:
Pick Up; VAN – Nákladní automobil do 12t se skříňovou nástavbou i možností karoserie pick-up.
Jedná se o vozidlo, které výrobce dodává jako celek spojený s kabinou řidiče (kabina H1, H2, H3).
Při zatřídění tedy není možné pro toto provedení vozidla vybrat nástavbu (lze jen u odděleného
podvozku od kabiny).
17
TAXexpert 5 – ZATŘÍDĚNÍ A OCENĚNÍ VOZIDLA
Podvozek (solo) – Nákladní automobil do/nad 12t. Jedná se o vozidlo typu „samostatný podvozek“,
toto provedení uživatel zvolí, chce-li zatřídit a ocenit pouze podvozek (kabina H1, H2, H3) bez
nástavby.
Podvozek s nástavbou (komplet) - Nákladní automobil do/nad 12t, jedná se o vozidlo, které
výrobce také dodává jako celek spojený s kabinou řidiče (kabina H1). Jedná se zejména o případy
vozidel se speciální a jednoúčelovou nástavbou (komunální vozidla, hasičská vozidla, vozidla s
pracovní nástavbou atd.). Při zatřídění tedy není možné pro toto provedení vozidla vybrat nástavbu
(lze jen u odděleného podvozku od kabiny).
Podvozek + nástavba (odděleně) - Nákladní automobil do/nad 12t, stejné provedení jako
„Podvozek (solo)“ + nástavba, kterou si uživatel vybere. Při této volbě se primárně zatřídí podvozek
vozidla vč. výbav a sekundárně příslušná nástavba (případně přísl. Nástavby).
Tahač návěsů - Nákladní automobil do/nad 12t. Jedná se o vozidlo typu „samostatný podvozek“,
toto provedení uživatel zvolí, chce-li zatřídit a ocenit pouze podvozek. Návěs se k vozidlu připojuje
jako samostatné přípojné vozidlo, čili není nástavbou vozidla.
Vybere se tedy „Provedení: Podvozek + nástavba (odděleně)“.
Dále se vybere „Značka vozidla“, „Modelové řada“, „Druh nástavby“, „Provedení nástavby“ tabulku všech druhů nástaveb a jejich provedení naleznete v aplikaci TAXexpert® 5 zde.
Po výběru modelové řady má možnost uživatel již zobrazit vybrané typy zelenou šipkou. V případě,
že chce uživatel dále vybírat z konkrétních modelů, může vybrat konkrétní model a až poté potvrdit
zelenou šipkou. Dále nasleduje výběr konkrétního typu. Při výběru typu může uživatel použít
filtrování např na počet KW, nebo jiný parametr. Filtr umožňuje nastavení při kliknutí na zelený
trojúhelník. Lze poté např zadat „Nákladní nad 12t“ - viz. Příklad.
18
TAXexpert 5 – ZATŘÍDĚNÍ A OCENĚNÍ VOZIDLA
Nástavbu k vozidlu lze vybrat klepnutím na záložku „Nástavba“ viz následující obrázek:
K nástavbě je možné vybrat i příslušenství a to od druhu (Spací nástavba, zvedací plošina apod.) po
konkrétní typové označení (př. IBS kód – 189343, značka – UNI).
Upozornění: Zatřídění – rok výroby mimo přípustný interval výroby vozidla je stejné jako u OA, k
nalezení v podkapitole 4.2.1.Zatřídění „Postupný výběr“ (OA, NU) zde:
Upozornění: Zatřídění – rok výroby mimo přípustný interval výroby vozidla
Poznámka: Zatřídění „Parametrickým výběrem“ není určeno pro nákladní vozidla. Nelze v něm
vyhledat nástavba a proto se u tohoto druhu vozidel parametrický výběr nedoporučuje.
5.3. Výběr výbav vozidla (NA)
Výbava vozidla je rozdělena na výbavu sériovou, doplňkovou a dodatečnou. Pokud se některá
výbava vyskytuje v sériové výbavě, není možné ji zadat do výbavy doplňkové. Tímto je zamezena
duplicita výbav.
5.3.1. Sériová výbava (NA)
Sériová výbava je výbava, která se dodává s vozidlem při jeho výrobě v rámci konkrétního modelu
a typu. Představuje tedy prvky výbavy standardně dodávané s vozidlem v rámci jeho výchozí ceny.
Sériová výbava obsahuje pouze výbavu, která je vymezená výrobcem (importérem) podle
vydávaných ceníků.
Odebrání výbavy se provede kliknutím na tlačítko mínus a potvrzením zelenou šipkou. Výsledkem
je odpočet ceny bez DPH. Tato cena bez DPH je doporučená cena, která je vypočtena z obdobných
19
TAXexpert 5 – ZATŘÍDĚNÍ A OCENĚNÍ VOZIDLA
vozidel v databázi a lze ji editovat ikonou s modrým klíčem a potvrdit opět zelenou šipkou.
5.3.2. Doplňková výbava (NA)
Doplňková výbava je výbava, která se dodává k vozidlu na přání zákazníka za příplatek. Tuto
výbavu lze pořídit buď přímo v rámci koupě nového vozidla, nebo následně v průběhu provozu a
její rozsah je vymezený výrobcem (importérem) podle vydávaných ceníků.
Výbavy se přidají zakliknutím u konkrétního řádku výbav
20
TAXexpert 5 – ZATŘÍDĚNÍ A OCENĚNÍ VOZIDLA
Některá vozidla obsahují tzv. Pakety výbav, jedná se o skupiny výbav, které obsahují konkrétní
výbavy dle IBS. Pakety výbav je možno rozbalit pro získání konkrétních prvků paketu. Cena je za
celý paket. Každá položka v doplňkové výbavě má svojí cenu bez DHP z které se vypočítává cena s
DHP, součet cen všech položek doplňkové výbav + celková cena případné dodatečné výbavy je
cenou volitelné výbavy, která je uvedena v tabulce „Cenové informace“ viz kapitola 4.3.4.Cenové
informace vozidla.
V Případě, že vozidlo obsahuje nespecifikovanou doplňkovou výbavu (není obsažena v ceníku
vozidla, nebyla ve standardní nabídce k vozidlu), je možno takovouto výbavu přidat pomocí tlačítka
se zeleným „+“.
21
TAXexpert 5 – ZATŘÍDĚNÍ A OCENĚNÍ VOZIDLA
Dodatečnou doplňkovou výbavu lze zadat v okně, kde jsou k dispozici všechny doplňkové výbavy z
databáze IBS. Ceny u jednotlivých výbav jsou doporučené a jsou vypočteny z cen podobných
vozidel.
Jednotlivé výbavy se přidají zelenou šipkou + finální zadání se provede tlačítkem „Přenést vybrané
do doplňkové výbavy“
5.3.3. Dodatečná výbava (NA)
V případě, že se u vozidla nacházejí prvky výbavy, které nejsou součástí ani sériové výbavy ani
nabídky doplňkové výbavy definované výrobcem (importérem) vozidla, je možné rozšířit výbavu
identifikovaného vozidla o prvky dodatečné výbavy. Dodatečná výbava se přidává zeleným „+“.
5.3.4. Cenové informace vozidla (NA)
Jsou téměř stejné jako u osobních vozidel zde
Pozor :
Výchozí cena vozidla (NA) je zde součtem základní ceny vozidla a volitelné výbavy bez nástavby.
5.4. Samotné ocenění zatříděného vozidla (NA)
Po zatřídění vozidla a specifikování výbav se přejde do ocenění tlačítkem „Přejít do ocenění“.
Výbavy zadané v zatřídění vozidla nelze na stránce kalkulace ocenění upravovat, pro změnu výbav
je třeba využít tlačítko „Zpět do zatřídění“ a výbavy upravit na stránce zatřídění. To samé platí u
příslušenství nástaveb.
5.4.1. Korekční parametry (NA)
Jsou téměř stejné, jako korekční parametry OA, k nalezení v podkapitole 4.4.1.Korekční parametry
(OA, NU), liší se pouze o „Způsob užívání vozidla“.
22
TAXexpert 5 – ZATŘÍDĚNÍ A OCENĚNÍ VOZIDLA
Způsob užívání vozidla - Způsob užívání vozidla je korigující parametr ocenění, který zohledňuje
charakter provozu vozidla. Volbou příslušné kategorie způsobu užívání dochází následně v rámci
ocenění ke korekci kalkulace ceny vozidla.
Tento parametr je nutné úplně vyplnit pro korektní ocenění vozidla. V případě nevyplnění bude
uživatel po možnosti „Ocenit“ upozorněn následující informací :„Nebyl vyplněn způsob používání
nákladního vozu“.
V prvním kroku se zvolí převažující způsob užívání (výše vkládaných hodnot není omezena, ale
součet všech hodnot se musí rovnat číslu 100):
V druhém kroku se zvolí charakter provozu. Vkládané hodnoty jsou také v %, které odpovídají
budoucímu způsobu užívání vozidla z pohledu charakteru vozovky (terénu) (výše vkládaných
hodnot není omezena, ale součet všech hodnot se musí rovnat číslu 100):
Uživatel klepne na „Ok“ (v případě, že tl. „Ok“ nelze zmáčknout – je šedivé, tak uživatel nesplnil
součet procent rovnající se hodnotě 100 v jednotlivých krocích vyplňování).
Následující vlastnosti parametrů oceňování – „Dřívější havárie (nehody)“; „Provedené opravy“;
„Pneumatiky“; „Individuální ocenění“ jsou při oceňování NA stejné jako u OA a NU
Následující podkapitoly OA a NU lze tedy použít i pro oceňování NA:
4.5.2. Dřívější havárie (OA, NU)
4.5.3.Provedené opravy (OA, NU)
4.5.5. Pneumatiky (OA, NU)
4.5.6.Individuální ohodnocení (OA, NU)
23
TAXexpert 5 – ZATŘÍDĚNÍ A OCENĚNÍ VOZIDLA
5.4.2. Ocenění NÁKLADNÍHO VOZIDLA s NÁSTAVBOU a PŘÍSLUŠENSTVÍM
Před výsledným oceněním lze zadat „Datum ocenění“ a je třeba zadat „Proběh“.
Proběh je počet kilometrů, které má vozidlo najeto, v případě nezadání počtu kilometrů systém
kalkuluje s interními průměrnými proběhy pro druh vozidla.
„VIN kód“ a „RZ“ slouží k identifikaci vozidla na tiskovém protokolu, nemají vliv na kalkulaci
ceny vozidla. Po samotném ocenění (kliknutí na „Ocenit“), je možno dále nastavit „Regionální
odchylku“ a „doporučenou nákupní cenu“.
Dále lze kliknout na možnost „Uživatelská“ a tím zpřístupnit editaci základní ceny vozidla i ceny
volitelné výbavy (výchozí cenu nástavby a příslušenství editovat nelze). Způsob uživatelského
ocenění NA je stejný jako u OA a NU, k nalezení v podkapitole
4.4.8.Ocenění vozidla –
uživatelské (OA, NU)
24
TAXexpert 5 – ZATŘÍDĚNÍ A OCENĚNÍ VOZIDLA
Vzhledem k tomu, že s nákladním vozidlem byla vybrána nástavba s příslušenstvím, do tabulky
ocenění přibyly záložky „Nástavba“ a „Vozidlo celkem“.
5.4.3. Ocenění vozidla – NÁSTAVBA a PŘÍSLUŠENSTVÍ
„Výchozí cena nástavby“ se rovná základní ceně nástavby.
„Výchozí cena příslušenství“ se rovná základní ceně příslušenství.
Poznámka - Základní cena je ceníkovou cenou, uváděnou výrobcem či importérem pro danou
nástavbu a její příslušenství.
V záložce „Nástavba“ jsou uvedeny výchozí ceny nástavby a přísl.:
Obvyklá cena je časová cena nástavby vozidla vč. přísl. nebo bez přísl. ± individuální ocenění
doplněné uživatelem, které se vztahuje jak na dané vozidlo, tak i na jeho nástavbu vč. přísl.
5.4.4. Ocenění vozidla – VOZIDLO CELKEM
V této záložce je celková cena daného vozidla s nástavbou vč. přísl., „Obvyklá cena“ je tedy
součtem obvyklé ceny vozidla a nástavby vč. přísl., to samé platí u položky „Časová cena“ a
„Technická hodnota“.
Pro uložení vozidla do kartotéky uživatel klepne na tl. „Uložit“ (u vozidel s nástavbou - odděleně)
v pravém dolním rohu.
25
TAXexpert 5 – ZATŘÍDĚNÍ A OCENĚNÍ VOZIDLA
5.4.5. Uložení a Tisk protokolu ocenění (NA)
Tisk se realizuje kliknutím na tlačítko „Tisk sestavy“, dále je třeba vybrat formát výstupu (např.
PDF) a tiskovou šablonu (Tiskový protokol ocenění).
Po kliknutí na „Exportovat“ se vygeneruje tiskový protokol a nabídne se jeho uložení
6. MODUL KARTOTÉKA
Návod je je v samostatném souboru k nalezení zde.
Zákaznická podpora
V případě jakéhokoli dotazu neváhejte kontaktovat naše produktové konzultanty TAXexpert:
hotline:
Po - Pá od 8.00 do 17.00
tel.:
+420 277271333-334
tel.SK:
+421 221201041
e-mail:
[email protected]
skype:
ibs_taxexpert
web:
http://www.ibsautomotice.cz
26

Podobné dokumenty

Nastavení prohlížeče IE 8 pro tisk smluv v kartotéce do formátů PDF

Nastavení prohlížeče IE 8 pro tisk smluv v kartotéce do formátů PDF Pro správnou funkci tisku dokumentů vč. vytvořených smluv v modulu Kartotéka systému TAXexpert 5 je třeba nastavit funkce v samotném prohlížeči IE8 takto: Po otevření prohlížeče klikneme na funkci ...

Více

1. Druh vozidla (osobní, nákladní) 2. Tovární značku vozidla (Škoda

1. Druh vozidla (osobní, nákladní) 2. Tovární značku vozidla (Škoda Tovární značku vozidla (Škoda, VW, Ford) dle OTP, TP (TP řádek číslo 4, sekce „Vozidlo“)

Více

Všeobecné licenční a obchodní podmínky EULA

Všeobecné licenční a obchodní podmínky EULA pokuty se provede doporučeným dopisem. Vyúčtování smluvní pokuty se považuje za doručené třetím dnem po jeho prokazatelném odeslání. 3. Inovace („Upgrade“) Produktu 3.1 Tato smlouva EULA se vztahuj...

Více

V praxi se nejčastěji vyskytují odpisy lineární a zrychlené. Zrychlené

V praxi se nejčastěji vyskytují odpisy lineární a zrychlené. Zrychlené za akcii nebo akcie téhož emitenta. Jeho majitel se může rozhodnout, zda bude chtít v den splatnosti splatit jeho jmenovitou hodnotu, nebo jej vymění např. za akcii.4 K prioritnímu dluhopisu se váž...

Více

crossover navržený pro hybridní pohon

crossover navržený pro hybridní pohon Zároveň umožňuje řidiči brzdit o něco později a případně využít hybný moment vozidla (dovolují-li to podmínky dopravy), aniž by vůz musel zcela zastavit. Pomocník pro jízdu setrvačností při nastave...

Více