Svata_Marie_Goretti

Transkript

Svata_Marie_Goretti
Svatá Maria Goretti (1890 - 1902)
"Pro lásku k Ježíši mu odpouštím, a chci s ním být v nebi" svátek: 6. července
Maria Goretti byla italská dívka, která odmítla dát svoji sexuální čistotu žádostivému známému její
rodiny, muži, který ji poté brutálně zavraždil. Ten nakonec díky jejímu svědectví přešel ke křesťanství a
při Mariině svatořečení stál po boku její matky. Jako mučednice a zároveň důkaz neposkvrněnosti ve 20.
století nám dává báječný doklad Kristova vítězství v současném světě, který takovéto důkazy vyžaduje.
Patronka mládeže Maria Teresa Goretti se narodila v italském městě Corinaldo v roce 1890 a byla
druhým dítětem Luigiho Gorettiho a Assunty Carlini, obyčejných chudých venkovanů. Roku 1899 se
Luighi Goretti se svojí rodinou přestěhoval do le Ferriere di Conca, kde žili v domě společně s další
rodinou – panem Giovanni Serenellim a jeho dospívajícím synem Alessandrem.
Po smrti svého otce, který podlehl malárii, v pouhých devíti letech Maria velmi rychle dospěla a starala se
o domácnost i svých pět mladších sourozenců, zatímco její matka vydělávala prací na poli. Její pevná
vůle byla hlavní příčinou jejího svatého mučednictví, stejně tak jako rada od matky, kterou strážila ve
své duši – „za žádnou cenu nikdy nesmíš spáchat hřích“.
Pátého července 1902, když tehdy jedenáctiletá Maria byla doma sama, právě šila a zároveň dohlížela na
malou spící sestru Teresu, přišel k ní devatenáctiletý Alessandro Serenelli a několikrát se neúspěšně
pokoušel si Marii podmanit, přičemž ji vyhrožoval, že ji zabije, pokud se mu nepodvolí. Maria prosila
Alessandra, ať přestane, neboť riskuje věčné zatracení.
Alessandro začal Marii dusit, protože se mu odmítla vzdát a stále trvala na tom, že raději zemře.
Rozzuřený Alessandro ji poté jedenáctkrát pobodal, a když se pokoušela doplazit ke dveřím, zaútočil na
ni znovu a bodl ji ještě třikrát.
Maria podstoupila operaci, ale ukázalo se, že zranění jsou příliš vážná. Následující den byl u jejího lůžka
kněz z Nettuna, který přišel kvůli Viaticu (podání eucharistie umírajícím) a ptal se Marie, zda odpustila
Alessandrovi. „Ano, ano“, odpověděla mu, „Pro svoji lásku k Ježíši mu odpouštím a chci se s ním setkat
v nebi!“
Po dvaceti hodinách bolestivého utrpení Maria 6. července zemřela.
Alessandro Serenelli dostal za svůj čin 30 let vězení. Prvních osm let neprojevoval žádné známky lítosti
nad svým činem, ale 10. října 1910 odhalil, že zatímco ležel na své vězeňské posteli, zjevila se mu Maria
Goretti ve snu a podala mu bílé lilie, která se v jeho rukou proměnily v plameny. Brzy potom doznal svoji
vinu i nevinnost a ctnost oběti.
Při prohlášení Marie za svatou papežem Piem XII. (24. června 1950), byl Alessandro na obřadu po boku
Mariiny matky.
Přes svoje mládí prokázala svatá Maria Goretti dar moudrosti a zároveň úctu k našemu Pánu. Poutníci
WYD08, pomodlete se k této mladé dívce, za její přízeň a skromný život s čistou láskou ve vašich
vztazích.
Svatá Maria Goretti, svědkyně mravní čistoty a odpuštění, oroduj za nás.