Inovační čištění odpadních vod - engineered-to

Transkript

Inovační čištění odpadních vod - engineered-to
ENGINEERED TO WORK
PRO V YŠŠÍ ÚČINNOST A NIŽŠÍ NÁKL ADY
Inovační čištění
odpadních vod
Stroje a systémy pro čerpací
a rozmělňovací techniku
Industry
Abwasser-Prospekt_010716_AT.indd 1
Waste water
Biogas
Railway
Agriculture
01.07.16 14:12
Technika odpadních vod | Přehled výrobků
Vogelsang:
Jednoduše ú
odpadn íc
Sp olehlivé součásti pro individuální úkoly
K naší firemní filozofii patří hledání inovačních řešení
technologií budoucnosti. Již více než 25 let jsme důležitým partnerem v oblasti čištění odpadních vod a stále
pokračujeme ve výzkumu. Provozovatelům čističek dnes
nabízíme speciální součásti a systémy, které jim usnadní
manipulaci a zároveň také sníží náklady.
Náskok díky know-how
Námi vyvinuté a neustále zdokonalované součásti čističek se používají v mezinárodním
měřítku, a dokazují tak svou kvalitu. Výzkum a inovační prvky zajišťují maximální efektivitu i hospodárnost při čištění odpadních vod.
Čištění odpadních vod s důrazem na náklady
Hospodárnost celé čističky závisí především na účinnosti jejích jednotlivých částí. Každý
námi vyrobený stroj k tomu přispívá svým dílem a jejich vzájemné propojení umožňuje další zvýšení efektivity provozu. Dokážeme Vám tedy nabídnout spolehlivé výrobky
a efektivní řešení čerpací i rozmělňovací techniky přesně podle Vašich individuálních
požadavků.
Abwasser-Prospekt_010716_AT.indd 2
01.07.16 14:12
e účinnější čištění
n ích vod
Čerpadlo Vogelsang
s rotujícími písty
Díky svým vynikajícím
vlastnostem (kompaktní
konstrukci, samonasávání,
snadnému servisu i údržbě) jsou čerpadla Vogelsang ekonomickým řešením pro mnoho různých čerpacích aplikací.
RotaCut®
Macerátor s integrovaným
odlučovačem těžkých látek
spolehlivě odděluje cizí tělesa,
jako jsou kamínky nebo kousky
kovů, rozmělňuje vlákna a hrubé
látky obsažené v tekutých médiích,
a zajišťuje tak bezporuchový provoz.
XRipper
Umožňuje účinné
rozmělňování shrabků
a cizích látek v odpadních vodách.
Tento silný dvouhřídelový rozmělňovač hospodárně upravuje
velké a hrubé pevné látky.
BioCrack®
Metoda elektrokinetické dezintegrace je
ideální pro snížení provozních
nákladů a zároveň zvýšení efektivity díky vyšší výtěžnosti plynu
a výrazné redukci množství likvidovaného kalu.
3
Abwasser-Prospekt_010716_AT.indd 3
01.07.16 14:12
Technika odpadních vod | Čerpadla
Ekonomické řešení různých čerpacích aplikací
Čerpadla s rotujícími písty –
dokonalost v kvalitě i výkonu
Vynalezli jsme je, následně zdokonalovali a dnes jsou celosvětovým
měřítkem spolehlivosti čerpací techniky.
Princip
Čerpadla Vogelsang jsou vybavena rotačními písty potaženými vrstvou elastomeru.
Jakožto bezdotyková, rotační pozitivní objemová čerpadla jsou dnes již neodmyslitelnou
součástí techniky odpadních vod. Díky rotačním pístům HiFlo® běžícím bez pulzování,
jejich vysoké odolnosti vůči cizím tělesům a chodu nasucho, stejně jako díky dodávanému
množství substrátu přímo úměrnému počtu otáček představují čerpadla Vogelsang s rotujícími písty hospodárné řešení různých čerpacích aplikací při čištění odpadních vod.
Série VX
Klasické čerpadlo se snadnou údržbou je
k dispozici ve čtyřech konstrukčních řadách a spolehlivě čerpá nejrůznější média,
od řídkých až po vysokoviskózní, abrazivní
či agresivní.
30 různých typů pokrývá téměř jakékoliv
přiváděné množství a jakýkoliv diferenční
tlak. Tato čerpadla dokážou hospodárně
čerpat odpadní vody, kaly i chemicky
agresivní média.
Po odejmutí víka je umožněn přístup
k čerpacím prvkům a těsnění.
Všestranné využití
Použití čerpadla Vogelsang nejsou kladeny téměř žádné meze. Dokáže přečerpat
i abrazivní tekutiny (jako primární kal) nebo viskózní média jako zhoustlý kal.
Čerpadlo Vogelsang s rotujícími písty přečerpá téměř vše.
Kompaktní a prostorově nenáročná konstrukce
Kompaktní čerpadla se dají snadno integrovat do každého zařízení, dokonce i do toho
nejužšího prostoru – stačí jim o 50 % méně místa, než kolik vyžadují šroubová čerpadla.
Ani dodatečná montáž čerpadla Vogelsang zpravidla nepředstavuje žádný problém.
Každé čerpadlo Vogelsang se nakonfiguruje podle potřeby a konkrétního případu použití.
Potažení vnitřku ochrannou vrstvou, materiál pístů nebo druh pohonu se individuálně
přizpůsobí požadavkům Vašeho zařízení.
4
Abwasser-Prospekt_010716_AT.indd 4
01.07.16 14:12
Páteř v ýkonné čističk y odpadních vod
Rychle opotřebovatelné díly tak lze vyměnit bez nutnosti kompletního vymontování čerpadla z potrubí a jeho demontáže.
Verze QD se třetím uložením ve víku se
vyznačuje zvláště vysokou stabilitou
a robustností i při vysokém tlaku.
Záruka na hřídel
Výsledkem velkého průřezu a žádných
osazení je to, že čerpadla Vogelsang mají
hřídele odolné vůči prasknutí. Proto je
u všech čerpadel konstrukční řady V/VX
poskytována záruka 5 let na interní
prasknutí hřídele. *
Série IQ
Čerpadla této série představují optimální
řešení v případech, kdy je vyžadována
rychlá údržba, servis s příznivými náklady, jednoduchá manipulace, a z toho
vyplývající také maximální použitelnost.
Na demontování skříně čerpadla
a uvolnění přístupu k čerpacím prvkům
stačí jen několik málo úkonů. To značně
usnadňuje údržbářské a inspekční práce.
Čerpadlo při tom zůstává kompletně
pevně přišroubováno k potrubí.
Počet centrálních náhradních dílů a pracnost výměny byly v porovnání s na trhu
běžně dostupnými čerpadly s rotujícími
písty sníženy na polovinu. S tím souvisí
i snížení výdajů na náhradní díly a celkových provozních nákladů.
Díky variabilitě přípojných dílů lze čerpadla série IQ rychle a snadno namontovat
do nejrůznějších pozic – též na cisternová
vozidla nebo do mobilních jednotek.
Stručný přehled výhod
série VX
Stručný přehled výhod
série IQ
• rozsáhlá paleta prvků a volitelných
možností
• rychlý, optimální přístup k čerpacím
prvkům
• rychlý přístup k čerpacímu prostoru
demontováním víka
• čerpadlo zůstává při servisu a údržbě
pevně přišroubováno k potrubí
• servis a údržba přímo na místě
• vestavěná pojistka proti chodu
nasucho
• samonasávání a odolnost vůči
chodu nasucho
• 5letá záruka na hřídel
• dobrá samonasávací schopnost
• jednodušší a flexibilnější integrace
* Při řádném používání podle našich záručních podmínek.
5
Abwasser-Prospekt_010716_AT.indd 5
01.07.16 14:13
Technika odpadních vod | Čerpadla
Ať už standardní model nebo sp eciální provedení – v ždy špičková technologie
Pohony
Těsnicí technika pro profesionály
InjectionSystem
V různých provedeních jsou volitelně
k dispozici motory dieselové, hydraulické či
elektromotory – s pohonem realizovaným
převodovým motorem nebo kompaktní
provedení s nasazeným elektromotorem
a řemenovým pohonem. Všechna čerpadla
lze dimenzovat pro regulaci frekvenčními
měniči, díky čemuž je lze vždy provozovat
v optimálních podmínkách.
S patentovaným kartušovým těsněním
firma Vogelsang výrazně zvýšila snadnost
údržby a na druhé straně znatelně snížila
pracnost a potřebu speciálního nářadí.
Protože je těsnicí jednotka kompletně
předmontovaná a odzkoušená, nabízí tak
maximální funkční spolehlivost. Díky její
uzavřené konstrukci je zabráněno všem
montážním chybám a výměnu tedy
mohou provádět i neškolení pracovníci.
Cizí tělesa způsobují škody na běžných
čerpadlech s rotujícími písty, špičky pístů
tím pádem podléhají silnějšímu
opotřebení.
Řídicí technika
Využíváním progresivní řídicí techniky se
výrazně zvyšuje výkon a účinnost našich
čerpadel s rotujícími písty. Nepřetržitě je
kontrolován tlak, odběr proudu a otáčky
(volitelně), přičemž jsou inteligentně
propojovány jejich vzájemné souvislosti.
Výkonová řídicí jednotka Performance
Control Unit (PCU) plně automaticky registruje momentální zatížení a odpovídajícími
regulačními zásahy se stará o to, aby
čerpadlo běželo v optimální oblasti výkonu.
Speciální provedení
• vícekomorová čerpadla
• dvoustupňová čerpadla
• kombinované pohony
• čerpadla s integrovaným řezacím zařízením
Kartušová těsnění jsou standardní
součástí čerpadel série VX a IQ. Pro různé
požadavky techniky odpadních vod se
dodávají speciální těsnicí jednotky.
Špičková technika od firmy Vogelsang:
S inovačním systémem InjectionSystem
se cizí tělesa injektují přímo do otevírajících se čerpacích komor. Tím se snižuje
počet kolizí se špičkami pístů, zvyšuje se
životnost pístů a snižují se provozní náklady. Navíc se tak zlepšuje interní utěsnění čerpadla. Díky tomu jsou čerpadla Vogelsang s rotujícími písty účinnější,
mají zvýšenou sací schopnost, a z toho
důvodu samozřejmě čerpají efektivněji.
Stručný přehled výhod
kartušového těsnění
Stručný přehled výhod
systému InjectionSystem
• rychlejší a spolehlivější výměna
těsnění bez demontáže čerpadla
• lepší objemová účinnost a lepší
sací schopnost
• vysoká disponibilita i provozní
spolehlivost
• podstatně vyšší odolnost vůči
cizím tělesům
• stoprocentně odzkoušené těsnění,
automatická aktivace při montáži
• nižší provozní náklady a podstatně
zvýšená užitečná životnost *
* V provozních testech až 2,5násobek běžné životnosti
6
Abwasser-Prospekt_010716_AT.indd 6
01.07.16 14:13
Technické údaje
Typ
Marathon
Zdvih. obj.
Max. tlak
QD
Marathon
bar
bar
Max. dopravní výkon*
Max. otáčky
Max. průhyb hřídele
verze Q
verze QD
mm/bar
mm/bar
l/ot.
Q
bar
45
0,29
10
17
290
1000
0,01
64
0,42
9
25
420
1000
0,02
m3/h
l/min
ot./min
Konstrukční řada VX100
90
0,59
7
35
590
1000
0,04
128
0,84
4
50
840
1000
0,08
Konstrukční řada VX136
70
140 (70/70)
1,27
10
16
61
1016
800
0,01
0,002
105
210 (105/105)
1,90
10
12
16
91
1520
800
0,03
0,004
140
280 (140/140)
2,53
8
12
14
121
2024
800
0,05
0,007
210
420 (210/210)
3,80
5
10
12
182
3040
800
0,16
0,016
280
5,06
8
243
4048
800
0,031
420
7,59
6
364
6072
800
0,090
Konstrukční řada VX186
92
184 (92/92)
3,56
10
16
128
2136
600
0,01
130
260 (130/130)
5,03
10
12
16
181
3018
600
0,02
0,003
184
368 (184/184)
7,12
8
12
14
256
4272
600
0,05
0,008
260
520 (260/260)
10,06
5
10
12
362
6036
600
0,12
0,012
368
14,24
3
8
513
8544
600
0,33
0,028
390
15,09
3
7
543
9054
600
0,40
0,028
520
20,12
6
724
12072
600
0,069
736
28,48
3
1025
17088
600
0,191
Konstrukční řada VX215
226
15,47
5
8
501
8354
540
0,10
0,010
320
21,88
2,5
7
708
11815
540
0,29
0,026
452
30,94
5
1002
16708
540
0,063
640
43,76
3
1417
23630
540
0,161
Konstrukční řada VX230
226
13,45
8
12
436
7263
540
0,05
0,006
320
19,04
5
10
617
10282
540
0,13
0,012
452
26,90
10
872
14526
540
0,029
640
38,08
6
1234
20563
540
0,073
Konstrukční řada IQ112
81
1,02
8
55
918
900
0,04
114
1,44
5
77
1296
900
0,08
Konstrukční řada IQ152
112
2,61
7
110
1827
700
0,03
158
3,67
5
154
2569
700
0,08
* Maximální, teoretický dopravní výkon. V praxi je dopravní výkon zpravidla nižší, závisí na rozdílu tlaků, viskozitě média a na montážní situaci čerpadla.
Počítačovým softwarem určeným k dimenzování Vám rádi nakonfigurujeme optimální čerpadlo s rotujícími písty pro Váš konkrétní případ použití.
7
Abwasser-Prospekt_010716_AT.indd 7
01.07.16 14:13
Technika odpadních vod | RotaCut
Robustní, solidní a komp e tentní pro b ezp oruchov ý provoz
Macerátor RotaCut®
Perfektní řešení pro homogenní kaly a spolehlivé procesy
Princip funkce
Médium nepřetržitě proudí macerátorem
RotaCut. Těžké látky jako kamínky nebo
kousky kovů se odlučují svou vlastní vahou.
Později je lze bez námahy odstranit
čisticím otvorem. Veškeré plovoucí
a vznášející se látky v médiích (vlákna, vlasy
nebo různé chuchvalce) jsou proudem
tekutiny vedeny k řezacímu sítu a zde
rozmělňovány rotujícími
samoostřicími se noži.
Médium se tím současně
homogenizuje.
Větší provozní spolehlivost
RotaCut zvyšuje provozní spolehlivost
v čerpacích stanicích odpadních vod,
při plnění vyhnívací věže resp. míchání
jejího obsahu a sběru fekálií, stejně jako
při zahušťování kalu s dekantéry resp.
separátory. Macerátory RotaCut zabraňují
ucpání a namotávání vláken, čímž zajišťují
hospodárný provoz zařízení.
Stručný přehled výhod macerátoru RotaCut
• díky rozmělňování vláken a hrubých látek zabraňuje
vzniku plovoucích vrstev, namotávání vláken
a následnému ucpávání
• ochrana všech následně řazených součástí zařízení před
vniknutím cizích těles díky integrovanému odlučování
těžkých látek
• tvorba homogennějšího a tekutějšího kalu, pro nějž stačí
nižší čerpací výkon
Abwasser-Prospekt_010716_AT.indd 8
01.07.16 14:13
ACC® – Automatic Cut Control
(automatické řízení řezu)
Řízení Automatic Cut Control zajišťuje
konstantně vysoký řezný výkon. Automaticky přistavuje řezací nože a udržuje potřebný přítlak tak vysoký, jaký je
zapotřebí, ale zároveň také co nejnižší
možný. Tím jednak zvyšuje životnost
nožů a jednak šetří na manuální údržbě.
Díky tomu je ACC základem zvýšení efektivity a do značné míry automatického
trvalého provozu, např. v čerpací stanici
odpadních vod.
Condition Monitoring
(kontrola stavu) s ACC plus
Řízení ACC plus kontroluje řezací zařízení
macerátoru RotaCut online, a tudíž se
kvůli kontrole řezacích nožů již nemusí
otevírat. Externí indikace informuje
provozovatele v jakýkoliv okamžik o stavu
nožů. S příslušným volitelným vybavením
probíhá kontrola stavu na centrálním
řízení resp. na vzdáleném stanovišti
obsluhy.
Performance Control Unit
(výkonová řídicí jednotka, PCU):
Efektivita díky inteligenci
Pokud se čerpadlo s rotujícími písty
a macerátor sdruží do jedné jednotky,
kontroluje PCU nejen procesy agregátu,
ale i další parametry. Zajišťuje optimální
komunikaci mezi jednotlivými agregáty
a nepřetržitě kontroluje jejich zatížení.
Jednotlivé součásti jsou řízeny tak, aby
běžely jako jedna jednotka s optimální
provozní spolehlivostí. PCU detekuje včas
poruchy a dokáže je plně automaticky odstranit již v počátečním stádiu. Všechny
parametry lze pomocí připojení k dálkové
kontrole sběrnicí Profibus předávat do
centrálního řízení.
Stručný přehled výhod
řízení ACC
• nepřetržitý, plně automatický provoz
• přizpůsobení přítlaku bez přerušení
provozu
• nízké provozní náklady z důvodu
minimálního opotřebení a nízké
spotřeby proudu
• optimální výsledek díky konstantně
vysokému řeznému výkonu
Stručný přehled výhod
jednotky PCU
• snížená potřeba údržby díky
soběstačnému provozu
• efektivní provoz z důvodu plně
automatické regulace
• nižší provozní náklady z důvodu
delší životnosti
Řezací síta s optimální geometrií dovolují nejlepší možné přizpůsobení výchozímu médiu a požadovanému
stupni rozmělňování.
• samočinné odstraňování poruch
9
Abwasser-Prospekt_010716_AT.indd 9
01.07.16 14:13
Technika odpadních vod | RotaCut | XRipper
Typové označení
RCQ-20
RC3000
RCQ-26
RC5000
RCQ-33
RC10000
RCX-48
RCX-58 RCX-68G
Typ motoru
Max. průtokové množství
m3/h
90
180
180
300
300
600
600
750
1.200
Převodový motor
Volitelné otáčky
Volitelný výkon motoru
min-1
kW
87 – 320
1,1 – 2,2
76 – 326
1,5 – 4,0
72 – 326
2,2 – 5,5
66 – 330
1,5 – 7,5
72 – 326
2,2 – 5,5
66 – 319
2,2 – 7,5
114 – 311
5,5 – 11,0
94 – 276
7,5 – 15,0
98 – 243
12,1 – 20,4
Hydraulický motor
Potřebný tlak oleje
Potřebné množství oleje
bar
l/min
Přehled typů konstrukce
50 - 70
40
Inline
Inline
Zyklon
60 - 80
45
Inline
Zyklon
MXL
Řezací síto s dostupnou
průchodností
RCQ-20
mm
10/15/20
8/10/12
15/20/28
RC3000 Inline
Inline
Zyklon
70 - 100
60
Inline
Zyklon
MXL
M/MX
Compact
Compact XL
8/10/12
15/20/28
4/8/10
15/24/30
Inline
Zyklon
MXL
180 - 230
75
RCX
RCX
MXL
RCX
4/8/10
12/16/20
25/34/38
8/12/16
25/34
30/40/50
Compact
Compact XL
4/8/10
15/24/30
RC5000 Compact
4/8/10
12/16/20
25/34/38
RCX-58G
10
Abwasser-Prospekt_010716_AT.indd 10
01.07.16 14:13
XRipper
Robustní dvouhřídelový
rozmělňovač
Bez námahy rozmělní všechny cizí látk y
Sám na všechno
XRipper se používá všude tam, kde se
musejí rozmělňovat hrubé a velkoobjemové pevné látky. Se svou robustní konstrukcí
v osvědčeném dvouhřídelovém provedení
představuje hospodárné řešení, jak
zredukovat velkoobjemové pevné látky
v médiích na bezproblémovou velikost. Tím
chrání následné součásti a jednotlivé části
zařízení před poškozením a opravami.
zaručuje vysokou stabilitu. Koncepce
rychlé údržby (QuickService) přitom
umožňuje provádět servisní a údržbářské
práce na místě a v co nejkratší době –
bez nutnosti vymontování a následné
demontáže XRipperu. V konečném
důsledku to znamená vysokou míru
použitelnosti.
dlouhovlákné látky se rozřežou o ostré
hrany, hrubé a křehké složky se rozemelou.
Stručný přehled výhod
XRipperu
• dlouhá užitečná životnost díky
robustní konstrukci
• vysoká míra použitelnosti díky
rychlému servisu a snadné údržbě
Princip funkce
Tekutá fáze prochází XRipperem do značné míry bez překážek. Protéká mezi rotory
Ripperu a skříní. Pevné látky a cizí tělesa,
jako kusy dřeva nebo textilie, rotory
Ripperu zachytí a automaticky vtáhnou
dovnitř. Pevné látky se při tom zpřetrhají,
Konstrukce pro snadnou údržbu
Monolitické rotory Ripperu ze speciální
oceli jsou namontovány na silně dimenzované hřídele, aby do sebe vzájemně co
nejlépe zapadaly. Robustní konstrukce
• odolnost vůči cizím tělesům
díky monolitickým rotorům
• ochrana před cizími látkami, jako
jsou kusy dřeva, oděvů apod
Technické údaje
Typ
XRS100
XRS136
XRS186
XRP100
XRP136
XRP186
XRC100
XRC136
XRC186
Šířka břitu,
mm
Hnací výkon
(kW)
Otáčky pohonu
(min-1)
6|8
6|10
8|11
6|8
6|10
8|11
6
6|10
8|11
1,5
2,2
4,0
1,5
2,2
4,0
2,2
3,0
4,0
52
41
39
57
45
38
50
44
34
Max. průtok
m3/h*1
50
110
325
85
300
980
170
320
750
Max. příp.
tlak, bar
Připojovací příruba Ø (mm)
Vstupní otvor B (mm)
8
8
8
8
6
4
-
ø 100
ø 150
ø 150/200
ø 100
ø100/150/200
ø 250/300
219
365
500
*1
Maximální, teoretický průtok vody a tlaková ztráta 0,25 baru u XRS resp. 0,15 baru u XRP. příp. při přípustné výšce vzdutí (XRC). V praxi je průtok zpravidla nižší, závisí na
médiu a montážní situaci. Pomocí našeho softwaru pro počítačové dimenzování Vám rádi nakonfigurujeme optimální rozmělňovač pro Váš konkrétní případ použití.
11
Abwasser-Prospekt_010716_AT.indd 11
01.07.16 14:13
Technika odpadních vod | BioCrack
Vě tší účinnost snížením nákladů
BioCrack®
Metoda elektrokinetické dezintegrace pro zvýšení
výtěžku plynu a snížení nákladů
BioCrack zajišťuje, aby se bakterie snáze
dostaly k živinám v kalu. V procesu
elektrokinetické dezintegrace protéká
médium prostorem úpravy, kde se vytváří
pole vysokého napětí. Vlivem vznikajících
elektrických sil ve vysokonapěťovém poli
se rozpouští vločkovitá struktura kalu
a rozmělňují se plovoucí vrstvy, které se
skládají z mrtvé organické hmoty
a bakterií.
Tímto způsobem se výrazně zlepšuje
dostupnost živin pro fermentující bakterie, díky čemuž se lépe odbourávají
obsažené organické látky. Výsledkem
je zvýšený výtěžek plynu a méně kalu
k likvidaci.
vnitřní elektroda
skříň BioCracku
hlava elektrody
Modul BioCracku v řezu
BioCrack přináší jasné výhody
Až o 15 % vyšší výtěžek plynu resp.
proudu a výrazně méně kalu
(snížená spotřeba flokulačního činidla).
Minimální náklady na energii – BioCrack
má extrémně nízký příkon, vyžaduje
pouhých 35 W na modul.
Nízké investiční náklady – v porovnání
s jinými metodami dezintegrace je systém
BioCrack podstatně výhodnější.
12
Abwasser-Prospekt_010716_AT.indd 12
01.07.16 14:14
Nižší vlastní spotřeba proudu – díky
snížené viskozitě potřebují čerpadla
a cirkulace méně elektrického proudu.
Žádná pravidelná údržba, žádné revize,
vždy připravený k použití – v BioCracku
nejsou žádné pohyblivé díly. Tím Vám
ušetří hodně času, peněz i stresu.
Použití BioCracku
Použitím BioCracku dochází k úpravě:
• přebytečného kalu před vstupem do
vyhnívací věže
• směsného kalu před vstupem do
vyhnívací věže
• kalu v rámci cirkulace ve vyhnívací věži
• oživeného resp. vraceného kalu
BioCrack a RotaCut –
neporazitelný tandem
Za úspěchem systému stojí přímé spojení
BioCracku a RotaCutu. V RotaCutu probíhá
prvotní úprava substrátu. V důsledku
toho se zvětší plocha povrchu materiálu.
Tím se zvýší efektivita BioCracku, zatímco
elektrody modulů BioCracku jsou zároveň
chráněny před cizími tělesy. Ve spolupráci
s čerpadlem Vogelsang s rotujícími písty je
tato kombinace dokonalá a neporazitelná.
Stručný přehled výhod
BioCracku
• až o 15 % vyšší výtěžek plynu resp.
proudu ve vyhnívací věži
• až o 10 % nižší náklady díky
snížené tvorbě kalu v čističce
a nižší potřebě flokulačního činidla
• minimální náklady na energii
a minimální investiční náklady
• nižší vlastní spotřeba proudu pro
čerpadla a cirkulaci díky snížené
viskozitě
• stabilnější průběh procesů
a snížená tvorba pěny
Okamžité přepočítání výhod efektivity:
www.biocrack.de
BioCrack
BioCrack L
BioCrack S
Příkon na modul
35 W
35 W
Max. průtokové množství*
50-80 m3/h při obsahu
sušiny 3,5-5 %
25-50 m3/h při obsahu
sušiny 3,5-5 %
Max. tlak
5 bar
5 bar
Max. délka modulu
1.950 mm
1.930 mm
Min. šířka modulu (U-modul)
325,5 mm
312,5 mm
Max. šířka modulu (S-modul)
492 mm
492 mm
Elektrické napájecí napětí
220 V, 50 Hz
220 V, 50 Hz
Materiál
trubka z ušlechtilé oceli; vnitřní DN 150,
vnitřní elektroda s PE pláštěm
* Průtokové množství závisí na obsahu sušiny.
13
Abwasser-Prospekt_010716_AT.indd 13
01.07.16 14:14
Technika odpadních vod | Servis
V záležitostech servisu
neponecháváme nic náhodě
Abychom Vám od samého začátku umožnili bezproblémový provoz, jsme
Vám neustále k dispozici se svým individuálním komplexním servisem,
ať už se jedná o uvedení do provozu, školení nebo kompletní servis se
smlouvou o údržbě a servisním balíčkem rychle opotřebitelných dílů.
Rozsáhlé ser visní služby pro b ezproblémov ý provoz a dlouhou živo tnost
Péče od A do Z
Myslíme do detailů
Protože víme, že se na společném úspěchu rozhodující měrou
podílí to, jak blízko jsme svým zákazníkům, přizpůsobujeme
tomu své servisní služby. V Německu i ostatních zemích, kde
máme svá zastoupení v pobočkách, zaručujeme vlastními
servisními stanicemi nebo prostřednictvím smluvních partnerů
neustálý dialog a spolehlivou péči o své zákazníky.
Začíná to již obsáhlou a detailní dokumentací. Náhradní díly
jsou díky značné hloubce výrobního sortimentu k dispozici v co
nejkratší době. Autorizovaného servisního partnera, který Vám
pomůže s opravou nebo výměnou rychle opotřebitelných dílů,
najdete vždy ve své blízkosti. Nabídku završuje balíček Vogelsang
ServicePack. Pro uspokojení veškerých potřeb svých zákazníků
vždy nabízíme vhodnou službu, ať už se jedná o uvedení do provozu, školení na místě, školení v podniku nebo kompletní servis
se smlouvou o údržbě a servisním balíčkem rychle opotřebitelných dílů.
Znamená to tedy, že v každé fázi spolupráce získáte vždy správnou podporu. K tomu účelu je Vám k dispozici vysoce kvalifikovaný
personál – odborníci, poradci i technici, kteří přesně vědí, jak Váš
stroj Vogelsang vypadá vně i uvnitř.
14
Abwasser-Prospekt_010716_AT.indd 14
01.07.16 14:14
LifeGuard – náskok díky inovaci
Víme, že údržba znamená prostoje
a náklady personální i na náhradní díly.
Proto jsme vyvinuli koncepci, která omezuje dobu provádění servisu či opravy na
minimum: LifeGuard – pro maximální
životnost našich výrobků.
Životnost stroje Vogelsang při tom určují
specifické faktory systému LifeGuard.
Bereme na tyto faktory ohled a nabízíme
Vám odpovídající prvky výbavy pro dosažení maximální produktivity a životnosti.
Dlouholeté zkušenosti z čističek odpadních vod ukazují, že služby LifeGuard
v kombinaci s našimi výkonovými řídicími
jednotkami (Performance Control Unit,
PCU) vedou k optimálním výsledkům při
dlouhé životnosti bez komplikací.
15
Abwasser-Prospekt_010716_AT.indd 15
01.07.16 14:14
Rückseite Tschechisch
ENGINEERED TO WORK
Naše společnost
Inovace a pokrok jsou charakteristickým
znakem společnosti Vogelsang již více
než 80 let, a díky tomu patříme ke světové
strojírenské špičce. Znovu a znovu
dobýváme významné mezníky pokroku.
V současné době vyvíjíme, vyrábíme
a distribuujeme řadu moderních
a spolehlivých strojů a zařízení pro
zemědělství, čistírny odpadních vod
a průmysl.
Díky svým zahraničním pobočkám
a servisním centrům máme celosvětové
renomé jako dodavatelé progresivních
technických a snadno obsluhovatelných
řešení.
Sortiment našich výrobků
Nabízíme řešení pro následující oblasti:
• průmyslový sektor
• čištění odpadních vod
• výroba bioplynu
• vakuové odpadní systémy
• zemědělství
Kde nás najdete
Vogelsang je na celém světě. Získejte
online více informací o naší společnosti
a širokém sortimentu služeb:
vogelsang.info
Těšíme se na kontakt s vámi.
Nabízíme široký sortiment výrobků:
• čerpadla s rotačními písty
• drticí technologie
• rozdělovače
• aplikační technika
Dále nabízíme zákaznická řešení na míru.
Hugo Vogelsang Maschinenbau GmbH
Holthöge 10–14 | 49632 Essen/Oldb., Německo
tel: +49 5434 83-0 | fax: +49 5434 83-10
[email protected]
Vogelsang CZ s.r.o.
Holandská 878/2 | CZ-Brno 639 00
info linka: 840 888 884 | ze zahraničí: +420 511 440 475
[email protected]
Austrálie vogelsang.com.au | Austria vogelsang-austria.at
Brazílie vogelsang.com.br | Česká republika vogelsang-czech.cz
Čína vogelsang.com.cn | Dánsko vogelsang-as.dk
Finsko vogelsang.fi | Francie vogelsang.fr
Indie vogelsangindia.com | Irsko vogelsang.ie
Itálie vogelsang-srl.it | Jižní Korea vogelsang.co.kr
Malajsie vogelsang.com.my | Mexiko vogelsang.mx
Polsko vogelsang.pl | Rumunsko vogelsang.ro
Rusko vogelsang.ru | Španělsko vogelsang.es
Švédsko vogelsang.se | USA vogelsangusa.com
Velká Británie vogelsang.co.uk | Německo – pobočka východ
Vogelsang Lutherstadt Eisleben vogelsang-gmbh.com
Vogelsang mezinárodně vogelsang-international.com
Neneseme žádnou odpovědnost za chyby,
opomenutí nebo změny v těchto informacích,
protože dostupnost výrobků, vzhled, technické
podmínky a údaje podléhají neustálým změnám.
Abwasser-Prospekt_010716_AT.indd 16
Copyright© 2016 Hugo Vogelsang Maschinenbau GmbH. Ve vybraných zemích jsou Vogelsang®, HiFlo®, RotaCut®, ACC®, CFC®, BioCrack®,
XTill®, EnergyJet®, BioCut®, CC-Serie® a PreMix® registrovanými ochrannými známkami společnosti Hugo Vogelsang Maschinenbau GmbH,
Essen/Oldb., Německo. Všechna práva vyhrazena včetně grafiky a obrázků. Všechna práva vyhrazena včetně grafiky a obrázků. Waste Water_
CZ_07207716_1000_MET0167 – Vytištěno v Německu
vogelsang-czech.cz
01.07.16 14:14

Podobné dokumenty

Zemědělská technologie - engineered-to

Zemědělská technologie - engineered-to Hřídele odolné proti zlomení: Vyznačují se velkým průměrem bez zalomení. Na vnitřní poškození hřídele lomem poskytujeme u všech čerpadel konstrukční řady V/VX pětiletou záruku*. * Při normálních po...

Více

RotaCut - engineered-to

RotaCut - engineered-to zpracování hrubých a vláknitých látek, stejně jako cizích těles v čerpaných médiích. Cizí tělesa se odloučí, hrubé a vláknité látky se rozmělní a médium se zhomogenizuje. RotaCut spolehlivě chrání ...

Více

pásový dozer

pásový dozer rozdílné tlumící charakteristiky, závislé na výkonu motoru a tažné síly hnacího ústrojí. typu terénu. Pokud stroj pracuje na rovném S nízko položeným těžištěm je jeho dynamická stabilita vynikající...

Více

za puSInku - Bondy Centrum

za puSInku - Bondy Centrum předhánějí v nabídce. I výprodeje však mají svá pravidla, a tak záleží i na vás, kdy se rozhodnete, Vizážistka: , Oblečení a doplňky: Lola Pelle, že uskutečníte velmi výhodný nákup. Na začátku výpr...

Více

Těšíme se na Vás!

Těšíme se na Vás! Naše dvouosé cisterny pro všechny, kteří chtějí trochu více ...

Více

garant DAGROS - garant Kotte

garant DAGROS - garant Kotte Velký význam pro nás mají také spolehliví dodavatelé. Díky pečlivému výběru dodavatelů, dokážeme zaručit vysokou kvalitu produkce.

Více