ECAD®1100 - TES s.r.o.

Transkript

ECAD®1100 - TES s.r.o.
®
ECAD 1100
1/1
®
ECAD 1100
Pokročilý diagnostický systém firmy CM Technologies Corporation určený k vyhodnocování stavu silových,
měřicích a regulačních obvodů. Je tvořen měřicími kartami, které jsou přes společnou sběrnici řízeny
počítačem. Komponenty systému jsou zabudovány v lehké kompaktní skříni, jejíž konstrukce umožňuje použití
systému v průmyslovém prostředí. Vzhledem k malým rozměrům a hmotnosti je možno systém ECAD® 1100
přepravovat jako příruční zavazadlo.
Charakteristiky systému:
•
•
provádí několik po sobě jdoucích a předem definovaných měření na vypnutém obvodu.
vybaven funkcí autodiagnostiky a před vlastním měřením kontroluje úroveň indukovaného napětí v obvodu
kvůli ochraně měřicích obvodů. Je-li napětí vyšší než 5 V, měření se zablokuje.
• softwarové řízení měření prostřednictvím řídícího počítače minimalizující vliv lidského činitele na výsledky
měření.
• ukládání naměřených dat do databáze na pevném disku počítače pro účely pozdější analýzy
• automatické porovnávání výsledků opakovaných měření na stejném obvodu.
• tisk protokolů ihned po provedení měření
®
• možnost přenosu dat do softwarového prostředí ECAD System 2000, které umožňuje podrobnou analýzu
a tvorbu uživatelsky definovaných protokolů z měření
Systém je vhodný jak pro pravidelnou diagnostiku, tak pro identifikaci závad.
Komponenty systému:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
PCI-- 3100 – Time Domain Reflectometer (TDR)
Karta PCI
Moderní reflektometr (analyzátor odražených pulsů) s generátorem pulsů. Umožňuje provádět
reflektometrická měření o vysoké přesnosti do vzdálenosti až 29 260 s rozlišením 0,156 ns. Kartu lze
použít rovněž pro měření délky kabelů známého typu.
PCI-- 3200 – Analyzátor impedance
Karta PCI
Provádí měření impedance obvodu při devíti různých frekvencích (100 Hz, 200 Hz, 400 Hz, 1 kHz, 2 kHz,
4 kHz, 10 kHz, 20 kHz a 40 kHz). Svými vlastnostmi se vyrovná nejdražším samostatným velkým
přístrojům.
PCI-- 3300 - Př
epínačč vstupu
Karta PCI
P řepína
Podle pokynů řídícího počítače připojuje jednotlivé měřicí karty k měřenému obvodu.
PCI-- 3400 - Digitální
Karta PCI
D igitální multimetr
Provádí kontrolu napětí v obvodu před začátkem měření a měří stejnosměrný odpor obvodu
M ěřicí
ěřicí zdroj napě
napětí Keithley 237 SMU
Samostatný přístroj (megaohmmetr) určený k volitelnému měření izolačního odporu (měří proud
protékající obvodem při daném měřicím napětí) a ke stanovení závislosti napětí na proudu ionizačních
komor (detektorů neutronového toku jaderných reaktorů).
Řídicí poč
počítač
íta č
Samostatný notebook nebo integrovaný v šasi systému podle konkrétního provedení systému. Obsahuje
měřicí software, ukládá a vyhodnocuje naměřená data.
Tiskárna
Přenosná inkoustová tiskárna sloužící pro tisk protokolů z měření přímo na místě. Tiskárna je vybavena
paralelním rozhraním.
Software systému
®
®
Systém ECAD 1100 může být ovládán z prostředí operačního systému Windows . Software je přitom
provozován pomocí řady snadno ovladatelných menu.
• TES, s. r. o. • Pražská 597 • CZ-674 01 Třebíč • tel. (+420) 568 838 420 • fax (+420) 568 838 427 •

Podobné dokumenty

zde - Profiber

zde - Profiber ― Zakončení každé trasy v jiné vzdálenosti ― „Předřadné vlákno“

Více

Nová měřicí platforma MTS-4000

Nová měřicí platforma MTS-4000 Měřicí a komunikační rozhraní Modularita  2 sloty pro dva výměnné měřicí moduly

Více

8. Vybrané přístroje pro laboratorní měřicí systémy

8. Vybrané přístroje pro laboratorní měřicí systémy Při napětí pod 3V je regulační tranzistor plně otevřen a ztrácí schopnost regulace proudu. Odpor je pak prostě saturační odpor tranzistoru RDS(ON). Zátěž bude dál fungovat s omezenou proudovou kapa...

Více