Časopis 1 2011/2012

Komentáře

Transkript

Časopis 1 2011/2012
Číslo 1
ŠKOLNÍ TAMTAM
2011/2012
ŠKOLNÍ TAMTAM
ŠKOLNÍ
TAMTAM
DĚNÍ NA ŠKOLE
•
•
STUDENTI ČTOU A PÍŠÍ NOVINY / THE NEWSPAPER
READ AND WRITTEN BY STUDENTS / STUDENTEN
•
LESEN UND SCHREIBEN ZEITUNGEN
STŘET KULTUR, TOLERANCE / CLASH OF CULTU-
SCHOOLS / FOR THE THIRD TIME OUR SCHOOL GAINED THE INTERNATIONAL TITLE OF ECO-SCHOOL IN
RES, TOLERANCE / AUSEINANDERSETZUNG VON
•
THE INTERNATIONAL ECO-SCHOOLS PROJECT /
KULTUREN, TOLERANZ
ZAJÍMÁTE SE O NĚKTERÉ KONKRÉTNÍ PŘÍPADY,
SCHON ZUM DRITTEN MAL GEWANNEN WIR DEN INTERNATIONALEN TITEL ÖKOSCHULE IM RAHMEN DES
KDY JSOU OCHRÁNCI PŘÍRODY VE SPORU S JINÝMI
SKUPINAMI? CO SI O NICH MYSLÍTE? / ARE YOU
INTERESTED IN CERTAIN CASES IN WHICH PRO-
INTERNATIONALEN PROJEKTES ECO-SCHOOLS
•
NATURE ACTIVISTS CLASH WITH OTHER GROU-
NAL ECO-SCHOOLS PROJECT FOR NEW STUDENTS OF
RESSIERT IHR EUCH FÜR MANCHE KONKRETEN
OUR SCHOOL FROM SEPTEMBER 1, 2011 / INFOR-
FÄLLE, WENN DIE NATURSCHÜTER MIT ANDEREN
MATIONEN ÜBER DAS INTERNATIONALE PROJEKT
GRUPPEN STREITEN? WAS DENKT IHR ÜBER SIE?
NA JEDEN DEN ČLENEM EVROPSKÉHO PARLAMENTU... / AN EUROPEAN PARLIAMENT MEMBER FOR
ONE DAY … / MITGLIED DES EUROPÄISCHEN PAR•
LAMENTS FÜR EINEN TAG …
PROJEKT „CESTA K PARTICIPACI A DOBROVOLNICTVÍ“ / THE PROJECT OF „A JOURNEY TOWARDS
ÖKO-SCHULEN (ECO-SCHOOLS)
SPORT
•
•
•
TISCHEN POKAL
SKVĚLÝ ÚSPĚCH JÍLOVÉ V PŘESPOLNÍM BĚHU / JÍLOVÁ
SCHOOL´S CROSS-COUNTRY RUN: GREAT SUCCESS /
UNSERER SCHULE FÜR NEUE SCHÜLER UNSERER
SCHULE SEIT 1.9.2011
•
ÚSPĚŠNÁ JÍZDA JÍLOVÉ CORNY ATLETICKÝM POHÁREM
/ A SUCCESSFUL RIDE OF THE JÍLOVÁ SCHOOL IN
CORNY ATHLETIC CHAMPIONSHIP / ERFOLGREICHE
TEILNAHME VON JÍLOVÁ SCHULE AM CORNY ATHLE-
KEIT“
MULTIKULTURA V NAŠÍ ŠKOLE / MULTICULTURAL
APPROACHES IN OUR SCHOOL / MULTIKULTUR IN
NAŠI FOTBALISTI NEZVLÁDLI FINÁLOVOU SKUPINU /
OUR FOOTBALLERS FAILED FINALS / UNSERE FUßBALLSPIELER IN DER FINALGRUPPE OHNE ERFOLG
PARTICIPATION AND VOLUNTARY SYSTEM” / PROJEKT „WEG ZUR PARTIZIPATION UND FREIWILLIG•
INFORMACE O MEZINÁRODNÍM PROJEKTU ECOSCHOOLS (EKOŠKOLY) PRO NOVÉ ŽÁKY NAŠÍ ŠKOLY
OD 1.9.2011 / INFORMATION ON THE INTERNATIO-
PINGS? WHAT DO YOU THINK OF THEM? / INTE-
•
JIŽ POTŘETÍ JSME ZÍSKALI MEZINÁRODNÍ TITUL EKOŠKOLA V RÁMCI ME-ZINÁRODNÍHO PROJEKTU ECO-
HERVORRAGENDER ERFOLG VON JÍLOVÁ SCHULE IM
QUERFELDENLAUF
ROZVOJ DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V
JIHOMORAVSKÉM KRAJI / DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL FURTHER EDUCATION IN THE REGION
OF SOUTH MORAVIA / ENTWICKLUNG DER WEITEREN PROFESSIONELLEN AUSBILDUNG IN SÜDMÄHREN
Slovo úvodem / In Introduction / Einleitungsworte
Vítám vás všechny po prázdninách nad stránkami školního časopisu s tajemným názvem Tam –
Tam.Samozřejmě že je to z mé stránky myšleno s větší části nadsázkou.Všichni naši věrní čtenáři totiž dobře ví,
co slovo v názvu časopisu znamená. Pro nové čtenáře, kteří si jej zakoupí poprvé, se pokusím název objasnit.
Ostatní nechť prominou,snad jim připomenu něco,nač již třeba trochu pozapomenuli. Nevím. Ale znáte to.
Opakování bývá nazýváno matkou moudrosti. Tak snad jim tahle skutečnost nebude tolik vadit a třeba si náš
časopis budou kupovat s větším zájmem než doposud.
Slovo tam – tam má svůj původ v oblasti rovníkové Afriky. Tímto názvem se označoval důmyslný systém
vytvořený domorodci, kteří si bubnováním předávali informace například o blížící se bouřce, nepříteli, nebo
o něčem velmi důležitém, například o nějaké slavnostní události spojené například s volbou kmenového náčelníka. Veliké bubny byly umístěny na vyvýšených místech ve vesnici či v její blízkosti a význam různé frekvence úderů či rytmus v bubnování tlumočili bubeníci lidem, kteří zvukům nerozuměli. Během krátké chvíle se tak
informace přenesly do okruhu několika desítek kilometrů a lidé věděli, co se stalo, nebo co je v blízké budoucnosti čeká.Bubeníci se těšili ve vesnici veliké vážnosti, protože jejich informace často umožnily obyvatelům
1
vesnice připravit se na událost, která by je mohla zaskočit, případně ohrozit přímo jejich životy. Obrovité bubny
a jejich zvuky tak představují jakési primitivní předchůdce pozdější morseovky nebo,samozřejmě s velikou
mírou nadsázky, dnešního internetu.
Úlohou školního Tam – Tamu není zajisté varování před blížícím se nebezpečím, ale především snaha poskytnout vám množství aktuálních informací o dění na naší škole i množství zábavy k odreagování, kterého je často
v přemíře povinností, které každý z nás má, zapotřebí.
Hodně hezkých chvil strávených nad stránkami letošního ročníku školního časopisu vám přeje
Mgr. Vítězslav Hulák
za redakční radu
Studenti čtou a píší noviny / The newspaper read and written
by students / Studenten lesen und schreiben Zeitungen
Podobně jako v loni,tak i letos, se naše škola ,respektive žáci 2. ročníku průmyslovky ze třídy TZB2. a DV2.
zúčastňují projektu,jehož název je uveden v nadpisu tohoto článku. Během dvou měsíců jsou žákům, studentům
středních škol zadána celkem tři témata vycházející z aktuálního dění ve společnosti.Organizátor celé akce, jíž
je vydavatelství Mafra, vybere nejlepší slohové práce, které pak každý den zveřejní v deníku Dnes, který je
vedle Blesku nejčtenějším českým periodikem. Celá akce potrvá od 10.10 do 18.11.2011. V jejím průběhu je
navíc žákům zúčastněných tříd dodáván zdarma deník Dnes, na jehož stránkách se mohou seznámit nejen
s aktuálním děním u nás i ve světě, ale také porovnat své vlastní výtvory s těmi nejlepšími od svých vrstevníků.
Žáci se tak přímo podílejí na tvorbě novin a možná,že někdo z těch, jehož článek zaujme čtenáře, se pak
stane v budoucnu novinářem. Hlavním cílem celé akce je však vzbudit u žáků a studentů zájem o aktuální témata, která jsou stále objektem diskuzí
Jak dopadlo první téma z pohledu dvou žáků naší školy, se můžete přesvědčit na stránkách školního časopisu. Co myslíte, zvládli byste to také?
Mgr.Vítězslav Hulák
za redakční radu
Střet kultur, tolerance / Clash of clutures, Tolerance / Auseinandersetzung von Kulturen, Toleranz
Kde jsou podle vás příčiny tohoto napětí?
Jak byte situaci řešili vy?
Radim Novák, třída DV2.
Problémy s tzv. nepřizpůsobivými občany představují dlouhodobě přehlížený problém a v mnohém i zbytečně mediálně „nafouknutý“
Podle posledního sčítání obyvatelstva v naší republice se Romové sami označili za občany České republiky.
Logicky tím pro ně jako pro ostatní platí stejné zákony. Nepotřebují tedy žádného mluvčího či prostředníka,
který by za ně vystupoval a řešil jejich problémy. Stejně jako pro ostatní platí i pro ně stávající trestní zákon.
A měl by vůči nim být také stejně uplatňován.
Od prvního se tedy logicky odvíjí i vše ostatní, tedy školní vzdělání, přidělování bytů potřebným, pobírání
sociálních dávek (sem lze řadit mimojité přídavky a důchody) i celková socializace, především formou aktivní
pracovní činnosti.
Pokud totiž budeme mít na Romy a nepřizpůsobivé občany jiný pohled i jiná měřítka pro jejich hodnocení,
pro výše uvedené body neplatí mé základní tvrzení, v němž se oni sami považují za plnoprávné občany České
republiky. Žádná sociální skupina by totiž neměla žít na úkor ostatních a mít vůči většinové společnosti nezdůvodněné výhody.
Jestliže někdo celý život nepracoval a žil na úkor státu, neměl by zákonitě pobírat žádný důchod. , protože
společnosti samotné nic nedal, ničím nepřispěl. Jen bral.
Romové tyto výhody mají a tím se vyčleňují z celku, protože normální občané takové výhody prostě nemají.
Tvrzení, které jsem zde uvedl, neplatí pouze pro Romy, ale i pro další nepřizpůsobivé.
Příklady, jak by měl uvedený problém být řešen, můžeme nalézt ve vyspělých demokratických státech na západ
od našich hranic, i když ani tam se často problémům s takzvaně nepřizpůsobivými nevyhnou. Důkazem mohou
být nedávné nepokoje v přistěhovaleckých čtvrtích velkých měst v Anglii.
Závěrem bych chtěl říci, že by měla být dodržována stejná pravidla pro všechny a nedělat mezi většinou a menšinami žádné rozdíly, protože všichni občané žijící v demokratickém státě mají k životu zde vytvořeny stejné
podmínky.
2
Denis Ristič, třída TZB2.
Jak jistě všichni dobře víte, situace na Šluknovsku je velmi vážná, proto bychom mohli nahlédnout
k příčinám této situace a jejímu řešení.
Jednou z hlavních příčin napětí mezi většinovým obyvatelstvem a Romy je podle mě příliš štědrá politika
našeho státu. Pro mnohé nepřizpůsobivé je výhodnější pobírat sociální dávky, než legálně pracovat. Kvůli
stěhování lidí odjinud pak v postižených městech začínají problémy s kriminalitou. K tomu všemu se častými
pachateli trestných činů stávají mladí a nezletilé děti. V některých místech vznikají i ghetta. Mnozí Romové
bydlí v rozpadajících se panelácích nebo ubytovnách, za velké peníze a to je také určitě nepotěší.
A jak to vše vyřešit? Myslím si, že zvýšení počtu pracovních míst by mělo být jednou z hlavních věcí. Lepší
a především dostupnější bydlení pro sociálně slabé. I média by mohla situaci méně zkreslovat a tolik komplikovat.
Řešení by mělo přijít co nejdříve, ať už bude jakékoli, mělo by být hlavně dlouhodobé, jinak hrozí , že se
budou odehrávat ještě horší věci, a to nejen na Šluknovsku, ale i kdekoli jinde v Česku.
Zajímáte se o některé konkrétní případy, kdy jsou ochránci přírody ve sporu s jinými skupinami? Co si o nich myslíte? / Are
you interested in certain cases in which pro-nature activists
clash with other groupings? What do you think of them? / Interessiert Ihr euch für manche konkreten Fälle, wenn die Naturschüter mit anderen Gruppen streiten? Was denkt Ihr über sie?
Jelikož lidí je čím dál víc a víc, tak bychom se měli zamyslet nad tím, jak to zde bude vypadat za několik let,
když se nebudeme chovat slušně k přírodě. Bude zde žít více lidí, budou tu obrovská města, hodně aut a s tím
související další ekologické katastrofy, více úniků výfukových zplodin do ovzduší, více ropných nehod, tragédií, více se budou zamořovat oceány, ovzduší bude znečištěné, všude bude hodně odpadů, více se budou kácet
lesy a hlavně bude existovat víc a víc chemických, zdraví škodlivých látek. Státy by měly jednat s ekology
a mít připraveno nějaké řešení, jak přírodu chránit, aby tu byla a nikdy nevymizela! Příroda existuje už miliony let, kdyby ji měl vyhubit takový blbý tvor jako je člověk, tak by to bylo hodně špatné. Ale vraťme se
k otázce. Já se příliš nezajímám o konkrétní případy, jen co uvidím na internetu, v televizi nebo co si přečtu
v novinách. Ale vždycky jsem zděšen, pokud vidím například nějakou ropnou havárii. Těchto havárií bohužel
přibývá. Nejhorší je, že ropa jde přímo do vody, kde zahubí veškeré ryby i další podmořské živočichy. Když
jsou takové případy, tak o ty se zajímám. Problém je, že když se ropa bude převážet jinou formou dopravy,
způsob dopravy bude dražší, než když se převáží na lodích po moři. O ekolozích si myslím, že dělají správnou
věc. Neznám všechny jejich programy, ale jelikož chci, aby příroda zůstala, tak s nimi souhlasím. Někdy sice
asi nemají až takovou pravdu, jak si oni myslí , ale všechno dělají pro dobro přírody, nebo se aspoň snaží. Musíme dodržovat ekologické procesy související s lidskou činností, která má negativní účinek na přírodu jako
jsou například těžba nerostných surovin, energetika, doprava, průmysl, urbanizace. Měli bychom třídit odpad,
produkovat méně chemických odpadů, uskutečňovat rekultivaci, zachovávat zeleň hlavně v oblasti měst, chránit
některé druhy živočichů, podporovat ekologické zemědělství, čistit odtékající vody, stavět čističky vody, vytvářet rybníky, přehrady. Když se tyto procesy budou dodržovat, tak si myslím, že i s počtem narůstajících lidí se
příroda zachová pro další generace. Je škoda, že v dnešní době se přemýšlí více ekonomicky než ekologicky!
Což je někdy velká chyba!
Jakub Kříž, třída TZB 2.
Swidoujscie – Polsko 2011
Ve dnech 28. července až 7. srpna jsem se jako delegát našeho školního parlamentu zúčastnil mezinárodního setkání mládeže v polském Swinoujscie.
Tohoto mezinárodního setkání se naše delegace zúčastnila společně s dalšími třemi národy pod záštitou
Jihomoravské Rady dětí a mládeže.
Doprava na dané místo probíhala ve dvou autech. Cesta sice trvala dlouhých deset hodin, ale stálo to za to.
Ubytování bylo v penzionu Elen, který je přibližně uprostřed Swinoujscie. Na místě jsme se potkali s dalšími
účastníky, kteří přijeli z Německa, Slovenska a Polska.
První den, kromě příjezdu, proběhlo seznámení s hlavním organizátorem výměny a dohodnutí pravidel,
kterými jsme se po celou dobu pobytu měli řídit. Nemohly chybět ani seznamovací hry, kterými jsme se bavili
po celý večer.
V dalších dnech jsme se vždy dělili na 2 skupiny. Každá skupina měla jiný program, který se další den vyměnil, takže všichni měli možnost vyzkoušet všechny aktivity, které si pro nás připravili. Patřily sem aktivity
3
jako koupání v moři (u kterého jsme trávili nejvíce času) či jízda na kolech – po cyklostezce podél pláže. Jednou jsme v Německu navštívili tamní aquapark, který nám zaplatili němečtí účastníci. Měli jsme zaplacenou
i dvouhodinovou jízdu lodí po moři, někteří z nás si mohli vyzkoušet, jaké to je řídit takovou loď a následně na
to dostali od kapitána lodní certifikát. Po plavbě jsme se po souši vraceli na kolech zpět do penzionu.
Večer jsme se vždy sešli v zasedací místnosti, kde každá země měla připravený národní večer, tzn. každá země
měla připravenou prezentaci o své zemi, prezentaci o politickém systému v jejich zemi, různé zábavné aktivity
a hry a jídlo typické pro jejich zemi. Po vystřídání všech zúčastněných zemích jsme trávili večery na různých
zábavách, kde jsme se více poznali a vyměnili mnoho kontaktů.
My, česká skupina, jsme obětovali jeden den na pláži a vydali jsme se auty do Německa na největší ostrov –
Rujána. Zde jsme navštívili národní park Jasmund. Procházeli jsme se po kamenité pláži, kde se na jedné straně
se nacházely pískovcové útesy a na druhé rozbouřené moře s krásným bílým pískem. Všechny kameny na celé
pláži byly pazourky, takže velká zábava byla tyto kameny rozbíjet a vytvářet z nich ony krásné ostré kameny,
které se používali v pravěku.
Z celé akce jsme si odvezli mnoho nových zkušeností a zážitků a už teď se těším na další možnou výměnu
mládeže do zahraničí.
Radek Přibilík, T3B
Na jeden den členem Evropského parlamentu... / An European
Parliament Member for One Day … / Mitglied des Europäischen
Parlaments für einen Tag …
Dne 30. září se pod záštitou školního parlamentu žáci naší školy sešli na akci s názvem: Workshop - simulace jednání Evropských institucí. Na tomto workshopu jsme si mohli na vlastní kůži zkusit, jakým způsobem
pracuje Evropský parlament. Této akce se účastnili žáci z různých středních škol. Workshop se konal
v Knihovně Jiřího Mahena a zaštiťovala ho organizace Asociace pro mezinárodní otázky v zastoupení Evropské komise v České republice.
Na vlastním jednání jsme vystupovali pod různými úlohami: ministři za Francii, Španělsko a Itálii, poslanci
za stranu Zelených a Socialistů a členové komise. Nejprve jsme absolvovali úvodní přednášku a pak následovalo rozdělení rolí. V jednotlivých rolích jsme si odzkoušeli simulaci rokování, „dohadování“ v zákulisí (nechyběly ani chlebíčky a nealkoholické pití) a trialog. Diskutovalo se na téma: Komplexní přístup k ochraně osobních údajů v EU.
V odpoledních hodinách přijal pozvání i pan Mgr. Josef Prokeš z Úřadu pro ochranu osobních údajů. Diskusí
s panem Prokešem jsme strávily asi dvě hodiny a všichni se dozvěděli mnoho zajímavých věcí. Tématikou jsme
se při jednání zaměřily na osobní údaje a jejich zpracování společnostmi, kterým je poskytujeme za účelem
4
například nákupu přes internetové obchody. Při jednání se dostalo i na problematiku užívání sociálních sítí
dětmi, kteří na svém profilu zveřejňují citlivé data.
Celý den proběhl ve velmi přátelské atmosféře a dozvěděli jsme se mnoho nových a užitečných informací.
Daniel Ziman, EZP3
Projekt „Cesta k participaci a dobrovolnictví“ / The Project of
„A Journey towards Participation and Voluntary System” / Projekt „Weg zur Partizipation und Freiwilligkeit“
Na naší škole probíhá v těchto podzimních dnech projekt Cesta k participaci a dobrovolnictví. V rámci tohoto projektu se v září uskutečnila první aktivita.
Dne 22.9.2011 se devět žáků pod vedením Lenky Pokorné zúčastnilo dobrovolnické akce na mateřské školce
v Brně Lesné na ulici Šrámkova. Účastníci měli nelehký úkol - opravu dopravního hřiště.
V 7:50 byl sraz na škole Jílová, kde jsme si vzali jídlo na celý den a následovala cesta tramvají na místo určení.
Na nádraží jsme se mírně zdrželi z důvodu technických problémů Dopravního podniku města Brna, ale nakonec
jsme dorazili všichni a včas.
Po výstupu z tramvaje jsme se shledali s druhou polovinou spolužáků, kteří jsou zapojeni to tohoto projektu
a to sice z ISŠ na Olomoucké. Dále jsme pokračovali pěšky ke školce, kde jsme se převlékli a připravili se
k práci. Ve školce nás čekalo překvapení – paní ředitelka nás poprosila, zdali bychom nemohli upravit ještě
altán pro děti. Rozdělili jsme se tedy na dvě poloviny - cestáře a lesáky. Cestáři se vrhli na povrch vozovky
a lesáci na úkryt. Práce probíhaly ve velmi příjemné atmosféře. V průběhu prací si kluci i holky dali teplý čaj,
který pro nás připravila paní kuchařka.
V odpoledních hodinách jsme se potom rozloučili s dětmi ze školky a unaveni pospíchali domů. Těšíme se
na další projektové dny – čeká nás ještě projektový den v Hipocentru Koryčany a další na airsoftovém hřišti
v Brně Řečkovicích. Stále ještě jsou v projektu volná místa. Pokud máte někdo zájem, přihlaste se u Lenky
Pokorné v Akvárku.
Ondřej Chvátal, MZB2
5
Rozvoj dalšího profesního vzdělávání v Jihomoravském kraji /
Development of professional further education in the region of
South Moravia / Entwicklung der weiteren professionellen
Ausbildung in Südmähren
CO JE NOVÉHO V PROJEKTU
„Rozvoj dalšího profesního vzdělávání v Jihomoravském kraji “,
grantový projekt č. CZ.1.07/3.2.04/01.0045 GG OP VK JMK
Doposud jsme v rámci projektu úspěšně realizovali dva vzdělávací moduly pro lektory, kteří mají zájem se
vzdělávat ve svém nebo příbuzném oboru. Šlo o vzdělávací moduly:
1. "Úspory energií a nové technologie v rozvodech technického zabezpečení budov" – tento modul byl
realizován v únoru-březnu 2011.
2. "Inteligentní budovy" – modul a jeho realizace proběhl v červnu 2011.
V září 2011 budeme realizovat na Střední škole polytechnické, Brno, Jílová 36g, p. o. vzdělávací modul č. 3:
"Nové systémy a technologie dokončovacích prací interiérů".
Zúčastnit se mohou lektoři, kteří bydlí nebo pracují v Jihomoravském kraji.
Lektoři se mohou také zapojit do e-learningového modulu
„Metody vzdělávání dospělých“, a to do konce října 2011.
Bližší informace:
Mgr. Hana Gřešková (TEMPO TRAINING & CONSULTING, a. s.;
mobil: 734 510 357; e-mail: [email protected])
Ing. Petr Veselý (zástupce ředitele pro praktickou výuku SŠP, Brno, Jílová 36g)
Informace o projektu: www.rozvoj.tempo.cz
Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v Jihomoravském
kraji a je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.
Colours of Spielberk
Hned zkraje školního roku, ještě než jsme se stačili smířit s tím, že prázdniny jsou už v nenávratnu, jsme se
zúčastnili akce Colours of Spielberk. Účelem bylo vytvořit český rekord - nejdelší vyzdobená stěna v České
republice. Po krátkém zahájení jsme se dostali barvy, štětce a válečky a dali jsme se do díla. Malovalo se na
téma roční doby, zvířata a rostliny. Cenou za nejlepší výtvor byl let balonem, jenže konkurence obrovská.
I když se na naší části zdi odhalil nejeden výtvarný talent, vítězem se nakonec stala Mateřská škola Hvězdička
:-/ Nicméně český rekord byl vytvořen a zapsán do České knihy rekordů. Útěchou je nám, že to byl celkem
příjemně strávený den, výborná svačina a zmrzlina v žaludku a radost, kterou budou naše výtvory přinášet kolemjdoucím J Komu by nestačily následující fotky a chtěl naše dílo vidět naživo, najdete ho v Holandské ulici
v Brně v areálu Spielberk Office Centre.
6
Pár informací:
Oficiální délka zdi:
Výška:
Celková plocha:
Použito:
Počet škol:
Počet dětí:
Počet druhů použitých barev:
224,94 m
2,505 m
561,5 m2 (po odečtu branky)
170 celých panelů, 17 dělených panelů
13
343
8
Mgr. Lenka Badinová
Multikultura v naší škole / Multicultural Approaches in Our
School / Multikultur in unserer Schule
Ve čtvrtek 29. září 2011 se vybrané třídní kolektivy zúčastnily programů s multikulturní tématikou. Multikulturní výchova se stala důležitou součástí výchovně-vzdělávacího procesu v našem školství. Programů se
zúčastnily třídy DV1, I3B, TZB1, Z2, MZB1 a MSS3.
V polyfunkční učebně probíhaly dva programy s názvem „Jiný kraj, jiný mrav“. Tento multikulturní program se zaměřuje na různé pohledy na odlišné kultury, na stereotypy a předsudky, které má každý v sobě a na
jinakost obecně. V průběhu 90-ti minut žáci nejen poslouchali, ale hlavně sami aktivně program tvořili. Hlavním tématem byla vietnamská komunita v České republice. Tento program na naši školu přinesla společnost
ARPOK - Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje.
Na domově mládeže současně probíhaly další dva programy od stejné společnosti s názvem „Začarovaný
kruh chudoby“. Tento program se dotýká problému chudoby, žáci sami přicházejí na to, že chudoba je pojmem
relativním a že chudí lidé žijí ve všech zemích světa. Dále se program více zabývá tématem migrace – pocity
migranta přicházející do cizí země.
Podobnou tématikou se zabývaly i poslední dva programy, které probíhaly v aulách a jejich lektorem byl
Mgr. David Kubů. Program se názvem „Uprchlíci a azylanti“ přináší pohled pod pokličku života azylantů
žijících v naší zemi. V programu bylo opět využito velké množství aktivizujících metod, takže žáci měli velkou
možnost ovlivňovat průběh aktivity.
Všechny programy byly hrazeny projektu Mobilní škola interkulturního učení. Věřím, že si žáci z programů
odnesli nejen příjemné zážitky, ale i nové poznatky z multikutlurní oblasti.
7
Mgr. Lenka Pokorná, vychovatelka
Již potřetí jsme získali mezinárodní titul Ekoškola v rámci mezinárodního projektu ECO-SCHOOLS / For the third time our
school gained the international title of ECO-school in the International ECO-SCHOOLS Project / Schon zum dritten Mal
gewannen wir den internationalen Titel Ökoschule im Rahmen
des internationalen Projektes ECO-SCHOOLS
Naše škola je od počátku školního roku 2005/2006 zapojena jako pilotní škola do velmi náročného a časově
neomezeného mezinárodního projektu Eco-schools (Ekoškoly), jehož cílem je skloubit teoretické učivo ekologie z praktickými každodenními kroky, vykonávanými všemi žáky i zaměstnanci naší školy, směřujícími
k třídění odpadů, šetření energiemi, šetření vodou, péči o vnitřní i vnější prostředí školy, odpovědnému spotřebitelskému chování, pěkným mezilidským vztahům.
Do tohoto mezinárodního projektu, který byl pro svoji velkou náročnost zpočátku určen jen pro víceletá
gymnázia, ale ta neprojevila zájem, jsme se odhodlali zapojit proto, že naše škola se se mnou vedenými žákovskými Ekotýmy, složenými ze žáků tříletých učebních oborů, velmi úspěšně zapojovala do předchozích náročných celostátních ekologických soutěží (mapování netradičních zdrojů energie v Jihomoravském kraji, energetické úspory na školách, svépomocná výroba 4 solárních elektromobilů). Velkou vzpruhou pro nás bylo převzetí
ocenění u tehdejšího ministra životního prostředí vlády České republiky RNDr. Libora Ambrozka v budově
jeho úřadu v Praze. Na naší škole se také dlouhodobě věnujeme ochraně životního prostředí včetně využívání
obnovitelných zdrojů energie. O velmi ceněný certifikát Ekoškola jsme usilovali a nadále usilujeme o jeho
udržení z toho důvodu, že nám pomůže upevnit dosavadní výborné jméno naší školy ve stále se stupňující tvrdé
konkurenci ostatních středních škol.
8
Časová neomezenost projektu spočívá v tom, že poprvé získaný titul Ekoškola se pak obhajuje dvakrát po
dvou letech a potom každé čtyři roky. Při každé této velmi náročné obhajobě musí škola prokázat prohloubení
a rozšíření své činnosti směřující k udržitelnému životu.
K získání titulu Ekoškola musí být splněna řada postupných kroků – založení pracovního týmu, analýza
ekologického stavu školy včetně všech našich odloučených pracovišť, sestavení dlouhodobých, střednědobých
a krátkodobých plánů činnosti, sestavení Ekokodexu školy a jeho inovování, stanovení způsobu informování
a spolupráce, systému monitorování a vyhodnocování činnosti, uplatňování environmentálního vzdělávání,
výchovy a osvěty ve výuce.
Na naší škole, vzhledem k její velikosti a složitým organizačním vazbám, jsme projekt v jeho rozběhové fázi
ve školním roce 2005/2006 realizovali prostřednictvím Řídícího štábu a žákovského 29 členného Ekotýmu, za
spolupráce všech žáků i zaměstnanců školy. Provedli jsme všechny výše uvedené postupné kroky, vypracovali
podrobný systém třídění odpadů, průběžně evidovali splnění úkolů, navázali spolupráci s odborem životního
prostředí Brno-střed a dalšími institucemi.
V průběhu června 2006 jsme jako jediná z pilotních jihomoravských škol obdrželi Diplom za aktivní účast
v mezinárodním projektu Ekoškola (Eco-schools) ve školním roce 2005/2006, kterým bylo oceněno naše dosavadní úsilí a který byl předstupněm k získání mezinárodního titulu.
Ve školním roce 2006/2007 jsme provedli podstatné změny. Řídicí štáb projektu změnil název i náplň činnosti na Poradní sbor a rozhodující zodpovědnost převzal Řídicí žákovský Ekotým, který si zvolil svoje předsednictvo. V dubnu 2007 jsme jako první střední škola v České republice získali mezinárodní titul Ekoškola na
období dvou let do dubna 2009.
Tato řídicí struktura se nám plně osvědčila i ve školním roce 2007/2008 a také v následujících školních
letech. Po celé tyto dva roky, podobně jako v předchozím dvouletém období, jsme nesmírně poctivě
a s obrovským nasazením překonávali mnoho překážek na neprobádané cestě, doprovázejících vše nové, a splnili více než sto osmdesát dílčích úkolů, které jsme měli zahrnuté do každoročních prováděcích plánů naší
činnosti.
Dne 21. května 2009 se dostavili do naší školy hodnotitelé pan Václav Minařík a ing. Dana Votápková
z TEREZY Praha. Dostali všechny požadované informace a podklady, procházeli budovu školy, hovořili se
zaměstnanci i žáky a vše hodnotili bodovým systémem.
Dne 5. června 2009 přišla z TEREZY Praha e-mailová informace, že naší škole byl hodnotitelskou komisí
znovuudělen mezinárodní titul Ekoškola. Tato zpráva v nás vyvolala, podobně jako před dvěma roky, nesmírnou radost a pocit zadostiučinění. Dne 22. června 2009 přišla e-mailem a poté i poštou pozvánka na slavnostní
předávání titulů Ekoškola na středu 24. června 2009 na 11,00 hod. do Hlavního (Rytířského) sálu Valdštejnského paláce, Valdštejnská ulice 14/158 v Praze 1, sídla Senátu Parlamentu České republiky. Tím jsme se stali
držiteli tohoto titulu na další dvouleté období do června 2011.
Na počátku třetí dvouleté obhajovací etapy od září 2009 jsme spolu se školním žákovským Ekotýmem opět
provedli následné ekologické audity na všech čtyřech dislokacích naší školy (Jílová, Pražákova, Jahodová,
Tučkova) v oblastech Energie, Odpady, Voda, Vnitřní a vnější prostředí, což pro nás opět bylo, včetně náročných výpočtů, velmi tvrdým a časově náročným oříškem. Poté jsme postupně plnili více než dvě stovky dílčích
úkolů, které jsme měli zahrnuté do prováděcích plánů naší činnosti na školní roky 2009-2010 a 2010-2011.
Dne 30. března 2011 jsme poslali do Prahy občanskému sdružení TEREZA objemnou žádost o znovuudělení mezinárodního titulu Ekoškola s mnoha přílohami v rozsahu 126 stran formátu A4. Žádost tam byla bez
závad doručena v papírové i elektronické podobě.
Dne 19. dubna 2011 se dostavili do naší školy hodnotitelé mgr. Monika Hošková, DiS, a pan Václav Minařík z TEREZY Praha. Dostali všechny požadované informace a podklady, procházeli budovu školy, hovořili se
zaměstnanci i žáky a vše hodnotili bodovým systémem.
Dne 29. dubna 2011 přišel z TEREZY Praha dopis, že naší škole byl hodnotitelskou komisí již potřetí udělen
mezinárodní titul Ekoškola. Tato zpráva v nás vyvolala, podobně jako před dvěma roky, nesmírnou radost
a pocit zadostiučinění. Tím jsme se stali držiteli tohoto velmi ceněného mezinárodního titulu na další čtyřleté
období do června 2015.
Dne 9. května 2011 přišlo e-mailem potvrzení od Michaely Pavlíkové z TEREZY Praha, že naše škola je
první střední školou v ČR, která získala mezinárodní titul Ekoškola již potřetí.
Dne 1. června 2011 přišla e-mailem pozvánka na slavnostní předávání mezinárodních titulů Ekoškola na
úterý 14. června 2011 na 9,00 hod. do Národní technické knihovny, Technická 6, Praha 6 - Dejvice.
Vedení školy odsouhlasilo pro tuto významnou příležitost delegaci ve složení: PaedDr. Petr Duchek, koordinátor EVVO a garant mezinárodního projektu Ekoškola, mgr. Miloslav Knapil, členové žákovského Ekotýmu
ze třídy MZB2. Pantůček Jakub, Hladil Václav, Trávníček Martin, Pedál Martin.
9
Obr. 1: Složení delegace naší
školy: zleva Hladil Václav,
žák třídy MZB2., Trávníček
Martin, žák třídy MZB2.,
Pantůček Jakub, žák třídy
MZB2., Pedál Martin, žák
třídy MZB2., PaedDr. Petr
Duchek, koordinátor EVVO
a garant mezinárodního projektu Ekoškola
(foto: mgr. Miloslav Knapil).
K dopravě naší delegace bylo vedením školy bylo poskytnuto školní služební vozidlo Renault Trafic, vybavené spolehlivou elektronickou autonavigací. V úterý 14. června 2011 jsme vyjeli v 6:00 z Brna od naší školy
na Jílové, cesta po dálnici D1 probíhala bez problémů.
Do Národní technické knihovny v Praze jsme dostavili se přesně v 9,00.
Byli jsme uvítáni a vybaveni identifikačními kartami, zapsali jsme se do prezenčních listin, dostali jsme
přidělen jeden ze stánků, na který jsme umístili přivezené propagační materiály o naší škole a fotografie z naší
činnosti v mezinárodním projektu Ekoškola.
Obr. 2: Pohled na propagační
stánek a členy Ekotýmu naší
školy, zleva Pedál Martin,
žák třídy MZB2., Trávníček
Martin, žák třídy MZB2.,
Hladil Václav, žák třídy
MZB2., Pantůček Jakub, žák
třídy MZB2.
(foto: PaedDr. Petr Duchek).
Náš stánek si prohlíželi kolemjdoucí z jiných přítomných škol a také hosté pozvaní na slavnostní předávání
mezinárodních titulů Ekoškola. Rovněž my jsme procházeli kolem stánků ostatních škol a nechávali se jimi
inspirovat.
V 10,00 byla slavnostní konference zahájena, úvodní slovo přednesl ředitel TEREZY Praha mgr. Petr Daniš.
10
Obr. 3: Pohled do slavnostního sálu Národní technické
knihovny v Praze, uprostřed
ředitel TEREZY Praha mgr.
Petr Daniš při přednesu
úvodního slova
(foto: PaedDr. Petr Duchek).
Po slavnostním zahájení a organizačních informacích se účastníci konference rozdělili do několika dopoledních dílen. Naše delegace si vybrala dílnu s názvem Jak zapojit žáky do plánování činnosti v mezinárodním
projektu Ekoškola, která se konala na galerii v těsném sousedství jednacího sálu.
Obr. 4: Pohled na členy Ekotýmu naší školy při dopolední
dílně, zleva Hladil Václav,
žák třídy MZB2., Pedál Martin, žák třídy MZB2., Trávníček Martin, žák třídy MZB2.,
Pantůček Jakub, žák třídy
MZB2.
(foto: PaedDr. Petr Duchek).
Po skončení dopoledních dílen následoval oběd v předsálí Národní technické knihovny a po něm se účastníci zapojili do odpoledních dílen, naše delegace se angažovala v dílně s názvem Doprava v Ekoškole.
Kolem 14. hodiny se delegace škol a hosté opět sešli v jednacím sále Národní technické knihovny a byl
zahájen slavnostní akt předávání mezinárodních titulů.
Tento vzácný okamžik měl velmi důstojný průběh, umocněný v předsednictvu přítomnými představiteli
ministerstev školství a životního prostředí, TEREZY Praha, Lipky Brno a dalších hostů. Všichni pracovníci
zmíněných institucí ve svých slavnostních projevech oceňovali náročnou práci škol, poctěných mezinárodním
titulem Ekoškola, jejich úspěch se týká žáků i učitelů, vypovídá o kvalitách pedagogických pracovníků, kteří se
věnují této činnosti nad rámec svých povinností.
Projekt Ekoškola vede k odpovědnosti, formuje postoje etické i občanské, spolu s cíly školské reformy učí
žáky chápat svět v souvislostech, pracovat s informacemi, spolupracovat s druhými lidmi, podněcuje zájem
o přírodovědné obory.
Po projevech jednotlivých představitelů z předsednictva slavnostního shromáždění následovalo představování oceněných škol, předávání certifikátů o udělení mezinárodních titulů a vlajek s mezinárodním logem Ekoškoly.
11
Obr. 5: Členové naší delegace
školy při přejímání ocenění:
zleva Pantůček Jakub, žák
třídy MZB2., Trávníček Martin, žák třídy MZB2., Pedál
Martin, žák třídy MZB2.,
Hladil Václav, žák třídy
MZB2., PaedDr. Petr Duchek
s certifikátem
(foto: mgr. Miloslav Knapil).
Certifikát o udělení v pořadí již třetího mezinárodního titulu Ekoškola naší škole na rozdíl od obou předchozích s platností na dva roky tentokráte platí na čtyřleté období do června 2015.
Jeho grafická podoba doznala oproti minulým dvěma certifikátům podstatných změn jak v grafickém podání,
tak v textové struktuře.
Vlevo dole je na něm podepsán ministr životního prostředí vlády České republiky mgr. Tomáš Chalupa.
Po ukončení slavnostního aktu předávání mezinárodních titulů Ekoškola ve slavnostně vyzdobeném
sále Národní technické knihovny v Praze jsme od ní
odjížděli ve 14,30 hodin a bez velkých dopravních
problémů jak v Praze, tak na dálnici D1, jsme v pořádku v 17,00 hodin přijeli do Brna k budově školy.
Na naší škole si velmi ceníme faktu, že mezinárodní titul Ekoškola jsme v dubnu 2007 získali jako
první střední škola v České republice a nyní ho opět
úspěšně obhájili.
K dnešnímu dni je držitelem tohoto titulu pouze
5 středních škol České republice, naše škola je jediná
z nich, která titul obdržela již potřetí.
Nyní je před námi další náročné čtyřleté období,
ve kterém nás čeká další rozšíření a prohloubení naší
činnosti, na jeho konci pak další nelehká obhajoba
mezinárodního titulu.
To nás zavazuje k ještě usilovnější aktivitě.
Pevně věřím, že tento velmi cenný mezinárodní
titul společným úsilím i do budoucna obhájíme.
V Brně dne 28. 6. 2011
Obr. 6: Certifikát o udělení mezinárodního titulu
Ekoškola naší škole na čtyřleté období do června
2015 (kamerový výřez z celkového formátu A3:
PaedDr. Petr Duchek)
PaedDr. Petr Duchek
předseda Poradního sboru a garant mezinárodního projektu Eco-schools,
koordinátor environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty,
Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g
12
Informace
o
mezinárodním
projektu
ECO-SCHOOLS
(EKOŠKOLY) pro nové žáky naší školy od 1.9.2011
Information on the international ECO-SCHOOLS project for new
students of our school from September 1, 2011 /
Informationen über das internationale Projekt Öko-Schulen
(ECO-SCHOOLS) für neue Schüler unserer Schule seit 1.9.2011
Tento mezinárodní projekt má za cíl skloubit teoretické učivo ekologie s praktickými každodenními kroky, vykonávanými všemi žáky i zaměstnanci naší školy, směřujícími k předcházení vzniku
odpadů, k jejich třídění, šetření energiemi, šetření vodou, péči o vnitřní i vnější prostředí školy,
odpovědnému spotřebitelskému chování a pěkným mezilidským vztahům.
Projekt vypracovala a garantuje mezinárodní organizace FEE (Foundation for Environmental Education),
začal v roce 1995 původně jen v zemích EU, dnes je téměř celosvětový. V současné době je v něm zapojeno již
47 zemí a v nich přes 35 tisíc škol s více než 10 miliony žáků a více než 60 000 pedagogů.
Projekt Eco-schools je od školního roku 2005/2006 uveden v život i v České republice, jeho národním koordinátorem je Sdružení TEREZA Praha, které se v červnu 2005 stalo členem FEE a získalo tak oprávnění udělovat
školám v ČR certifikáty Eco-schools.
Projekt je časově neomezený, získaný titul Ekoškola se pak obhajuje dvakrát po dvou letech a potom každé
čtyři roky.
Vzhledem k velmi úspěšnému zapojování naší školy do celostátních ekologických soutěží v předchozích
letech jsme se rozhodnutím vedení školy ze dne 24. 11. 2004 předběžně přihlásili jako první škola v ČR do
tohoto mezinárodního ekologického projektu, v září 2005 jsme pak podali oficiální přihlášku, naše škola se
stala pilotní školou tohoto projektu. V červnu 2006 jsme obdrželi diplom za aktivní účast v projektu. V dubnu
2007 jsme jako první střední škola v České republice získali mezinárodní titul Ekoškola, který jsme znovu
obhájili v květnu 2009 a následně v dubnu 2011, jeho další obhajoba nás čeká v květnu 2015.
K dnešnímu dni je držitelem tohoto titulu pouze 5 českých středních škol, naše škola je jediná z nich, která
titul obdržela již třikrát.
K získání titulu Ekoškola musí být splněna řada postupných kroků – provedli jsme opakovaně ekologický
audit školy včetně odloučených pracovišť, vypracovali Plány činnosti, navrhli a zvolili jsme v současnosti 13
bodový Ekokodex školy, vypracovali systém třídění odpadů, průběžně evidujeme splnění přes 100 úkolů za
daný školní rok, navázali jsme plodnou spolupráci s Odborem životního prostředí ÚMČ Brno-střed, s Odborem
školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje, pořádáme tzv. Dny Země - Dny činu, uskutečňujeme Celoškolské konference k Projektu atd.
Na naší škole, vzhledem k její velikosti a složitým organizačním vazbám, je Projekt nyní realizován prostřednictvím Řídicího žákovského ekotýmu a Poradního sboru, za spolupráce se všemi žáky i zaměstnanci
školy. V jednotlivých třídách i učebních skupinách v dílnách jsou ustaveny dvoučlenné třídní Ekohlídky.
Ve školním roce 2006/2007 jsme rozšířili sortiment tříděných odpadů ze tří stávajících (papír, PET láhve,
baterie) o hliník, sklo čiré i barevné a splnili jsme desítky dalších úkolů, stanovených plánem činnosti na školní
rok, mezi které patřilo také vybudování Naučné stezky dřevin na školním pozemku.
Ve školním roce 2007/2008 jsme zapojili i odloučená pracoviště a dále rozšířili sortiment tříděných odpadů
o železo (dislokace Pražákova) a dřevěné piliny (dislokace Jahodová).
Ve spolupráci s Magistrátem města Brna byly počátkem roku 2008 k dislokacím Jílová a Tučkova rozmístěny čtyři druhy velkoobjemových kontejnerů a to na papír, PET láhve, sklo čiré, sklo barevné.
Koncem roku 2008 jsme z OŽP Kú Jm kraje získali větší množství vícekapacitních sběrných nádob na tříděný
odpad a rozmístili jsme je v podlažích dislokace Jílová i na odloučených pracovištích.
Na webové stránce naší školy www.jilova.cz jsou v sekci Školní časopis desítky mých článků s ekologickou
tématikou a dalšími podrobnostmi, vztahujícími se většinou k mezinárodnímu projektu Ekoškola, v sekci Projekty je odkaz Eco-schools s dalšími informacemi.
Věřím, že vysokou ekologickou angažovaností každého z nás, vynásobenou společným úsilím celé naší
školy, prestižní mezinárodní titul Ekoškola v květnu 2015 opět se ctí obhájíme.
O tento velmi ceněný mezinárodní certifikát Ekoškola jsme usilovali a o jeho obhajobu i v dalších letech
budeme usilovat z toho důvodu, že naše škola se dlouhodobě věnuje ochraně životního prostředí, využívání
obnovitelných zdrojů energie, třídění odpadů, má úspěšné zkušenosti z předchozích celostátních ekologických
soutěží, a také proto, že nám pomůže upevnit dosavadní výborné jméno naší školy ve stále se stupňující tvrdé
konkurenci ostatních středních škol.
V Brně dne 29. 8. 2011
PaedDr. Petr Duchek
předseda Poradního sboru a garant mezinárodního projektu Eco-schools,
koordinátor environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
13
SPORT
Naši fotbalisti nezvládli finálovou skupinu / Our Footballers Failed Finals / Unsere Fußballspieler in der Finalgruppe ohne Erfolg
Po velmi dobrém představení našich fotbalistů v základní
skupině přeboru Brna středních škol v kopané, kdy vyřadili
největšího konkurenta v Brně tým OA ELDO ve svém nejlepším
letošním zápase, přišel na naše mužstvo ve finálové skupině, ve
které nás všichni pasovali na jednoznačné favority celé soutěže,
totální útlum a po rozpačitém výkonu a hrůzné produktivitě ve
střeleckém zakončení jsme se umístili až na třetím místě, které
považuji za velký neúspěch a totální zklamání!
Naši hráči si nevědomky vzali příklad ze svých mužských
kolegů ve druhé lize, protože jejich neuvěřitelné spalování šancí
silně připomínalo jejich nedávné vzory. Dalo by se to dokonce
nazvat chorobným zbrojováckým syndromem, který zaviroval
spouštěcí herní a střelecké mechanismy i u našich mladých hráčů, kteří měli nad svými soupeři ve všech aspektech fotbalové
hry jasně dominovat, ale to se na hřišti vůbec nekonalo. Příčin
bylo více, ale ty neměly být až tak závažné, aby znemožnily
našim hráčům podávat výkony podobné těm, které předvádějí ve
svých mistrovských zápasech v dresu Zbrojovky Brno.
Pro mě osobně jako staršího pamětníka dřívějších velkých úspěchů školy s generacemi průměrnějších hráčů
je to velké zklamání a bolest a je škoda, že hráči se na rozdíl ode mě z neúspěchu poměrně rychle otřepali a za
chvíli se jím vůbec netrápili, protože se jich zase až tak moc nedotýkal. V tom jsou jiní, než třeba celé generace
atletů Jílové, z kterých by si měli vzít příklad. V příštích nominacích budu muset přehodnotit své dosavadní
nominační zvyklosti a zvážit, koho do turnajů vůbec postavím, protože někteří hráči mě nesmírně zklamali!
Určitě nejvíce ale brankář David MRKVICA, který měl být jednou z opor našeho týmu, ale tou ani zdaleka
nebyl. Po jeho přestupu z ISŠ-COP Olomoucká Brno do naší školy na obor instalatér jsme věřili, že nám pomůže, ale opak byl pravdou. Je otázkou, zda oporou vůbec být chtěl, protože když člověk chce, tak je to na něm
vidět. „Mimo čin je všechno lež“… Já jsem neviděl nic, co by mě o jeho zájmu být přínosem našemu týmu
přesvědčilo a musím říct, že můj zrak je stále ještě dost vytříbený a znalý a rozpozná jakoukoliv odchylku od
normálu. Nechci se mu pitvat v jeho svědomí, ale pokud je férový, musí sám sebekriticky uznat, že polovině
gólů v naší síti měl s přehledem zabránit. Nedokáži si představit, že by něco podobného vyvedl svému týmu v
důležitém mistrovském utkání Zbrojovky Brno U18, kde by šlo třeba o titul mistra ČR a co by mu na to řekl
jeho trenér v klubu… Nechci být generálem po bitvě a rozdávat moudré rozumy, ale zpětně, kdy jsem v sobě
nechal dozrát své dojmy a svá přesvědčení, ve snaze řešit věci v afektu, který si nesmím připouštět, dnes vím,
že měl celý turnaj odchytat raději nenápadný, ale poctivý jílovský srdcař David JURAN, kterého jsem ještě před
prvním zápasem finálové skupiny oslovil, ale David mi sdělil, že se na to fyzicky necítí. Možná bychom se
s ním v po jeho obsazení postu brankáře radovali z postupu do krajského kola na jaře 2012, kde by nám již
pomohli i další výborní hráči, na kterých stála mimořádně úspěšná fotbalová jízda v loňském roce, ale kteří
dnes mají nepříjemné zdravotní komplikace, neslučitelné s možností hrát zápasy (Jaromír Valenta, Karel Stehlík, Jan Sedlák a Zbyněk Kachyňa, kteří byli před rokem oporami týmu). Od brankáře Zbrojovky Brno Davida
Mrkvici, který má za sebou celou řadu daleko těžších zápasů, než byly ty ve školním turnaji, bych očekával
spolehlivější výkon a především velkou motivaci k vyniknutí a snahu nezklamat důvěru trenéra a spoluhráčů,
kteří mu věřili a spoléhali se na něho. Při každé střele, která šla na naši branku, jsem se dost obával, zda neskončí v síti. Každý soudný člověk a znalec fotbalu si o takovém projevu a nezájmu jednoznačně myslí své…
Navíc řada zkušených hráčů, kteří měli herně podržet ty mladší, nehráli ve finálové skupině dobrou partii,
protože při krátké hrací době 2 x 15 minut se nedá nic světoborného vymýšlet a hned od první minuty je třeba
hrát nejkratší cestou vyhledáváním volných prostorů a rychlými narážečkami k soupeřově brance, aby tým
vstřelil první uklidňující gól. Naše mužstvo k tomu mělo využít technický potenciál většiny hráčů, ale ten nebyl
prakticky vůbec využit a naši hráči se nedostávali do potřebných střeleckých situací, ve kterých by prokázali
své fotbalové dispozice a dostávali se do možností ohrožovat branku soupeřů. Na výkonech našich hráčů,
s výjimkou jen několika z nich, kteří se hodně snažili a dřeli, se dalo odečíst a rozpoznat, kde vězí největší současné globální problémy a slabiny současného neradostného stavu zbrojováckého fotbalu, který je skryt především ve výchově mladých hráčů a nikoliv v rozvoji jejich fyzické zdatnosti a technických dovedností, jak bývá
občas prezentováno, protože ty jsou srovnatelné s většinou ligových dorosteneckých mužstev. Budoucnost
klubu by měla stát právě na současné generaci sedmnácti až devatenáctiletých hráčů, kteří mají jedinečnou
možnost se o svou budoucnost v dresu Zbrojovky v horizontu dvou nebo tří let zdravě poprat. Mám ale obavu,
že jsou sami nakaženi neproduktivním stylem hry i malou zarputilostí a touhou na sobě tvrdě a s vnitřním přesvědčením pracovat i nad rámec tréninků, aby se stali ještě lepšími, s každým rokem se viditelně zlepšovali
a budovali si své přitažlivé osobní fotbalové image, které by bylo povšimnuto profesionálními odborníky
14
a hledači talentů. Fotbalisté ale mají bohužel jinou hlavu, jinou motivaci a jiný přístup k životu a ke studiu, než
sportovci z jiných sportovních odvětví. Na rozdíl od nich totiž žijí až příliš dneškem a zítřek je až tak moc nezajímá, což je začátek jejich neradostné sportovní budoucnosti. Z jejich chování a občasné „nadřazenosti“ vůči
okolí, které je skromnější, si přejí být v očích veřejnost považováni za „šlechtu“, která je něco víc, než sportovci
z jiných odvětví a obyčejní lidé, kteří nemají potřebu si na něco hrát a žádat si uznání. Jako příčinu neúspěchů
a zmaru v myslích mnohých dnešních mladých fotbalistů vidím i na straně managementu klubu, které více zajímají výsledky mužstev a možnost hráče dobře zobchodovat, než se pečlivě věnovat i výchově mladých sportovců. Takový nesystémový přístup ve výchově mladých hráčů, kteří si často hrají na hvězdy, ale skutečnými
kvalitními fotbalisty zdaleka nejsou, se v časovém horizontu projeví i ve výsledcích. Na obranu mladých hráčů
je třeba říct, že potřebují vedení za ručičku, protože sami svůj sportovní a lidský vývoj nezvládnou. Hráči si
sami svou budoucnost nezařídí a potřebují rady a zkušenosti dospělých, kteří se vyznají. Inteligence a prozíravý
přístup k životu a ke sportu je u mladých sportovců, kteří na sobě tvořivě pracují, vždy bonusem navíc, který
hráče s profesionálním přístupem zásadně odlišuje od těch ostatních, kteří jsou jen průměrní. To je škoda, protože kolektivní sport je i o výchově osobností, protože jedině velké osobnosti mají šanci na větší uplatnění ve
vrcholovém sportu. Všem pochybovačům, kteří jsou zaskočeni mými názory, chci naznačit, že vyslovuji pouze
svůj názor, který nikomu nevnucuji a který je postavený na velkých dlouholetých zkušenostech s mladými sportovci v Brně a na znalosti fotbalového prostředí od sedmdesátých let, včetně problémů, které dlouhodobě provázejí výchovu mladých sportovců. U mnohých z nich totiž v jejich osobnostní výbavě citelně chybí soudnost,
skromnost, buldočí snaha se neustále zlepšovat i další potřebné aktivity a činnosti nad rámec tréninkového procesu, včetně fotbalového vzdělávání a fotbalového přehledu. Pokud je v týmu namachrovaných „hvězdiček“
více, máme zaděláno na zásadní morální problém, který nesmí být zlehčován a cíleně přehlížen, protože to bude
mít dopad i na výsledky, které sebevědomí týmu i jednotlivců sráží k zemi. Jsem přesvědčený o tom, že mladým hráčům se nemá klepat na rameno a sdělovat jim, že jsou dobří a nadějní, protože to není ta správná cesta.
Hráč musí vědět, že žádný z nich ještě není tak dobrý, aby nemohl být ještě lepší, a musí udělat všechno pro to,
aby hodně jednou skutečně dobrým byl. Hráči netuší a ani nemohou tušit, že s pouhým talentem a s určitými
dobrými fotbalovými dispozicemi se bez každodenní píle a přemáhání únavy formou správné regenerace, kvalitní výživou, pitným režimem a dalšími potřebnými skutečnostmi, pomáhající sportovcům se co nejdříve vrátit
do funkčního stavu zvládat všechny nároky, které jsou na ně kladeny, aby mohl fotbalově růst, nevystačí. Hráč,
který toto nepochopí, nemůže očekávat, že ve velké konkurenci podobných hráčů v celé ČR přijde úspěch sám
od sebe. Jedině každodenní systematická práce, která hodně bolí, je jedinou cestou k budoucímu uznání. Jenže
někteří hráči se občas podvědomě ulívají a hledají si cestičky, jak si své trápení ulehčit. Již tento fakt dává najevo, že takový hráč není a nemůže být perspektivní a nic velkého z něho nevyroste. Pro kvalitního trenéra je
takové poznání marností, která jeho víru v úspěšnou systematickou práci nepříjemně ničí. Hráč, který si na
hráče jen hraje, ale skutečným hráčem ani náhodou není a ani nikdy nebude, by měl jít raději od fotbalu pryč
a hledat si jiné aktivity, pro které bude žít s daleko větším entuziasmem, protože nejsou tak náročné jako fotbal.
Takový sportovec totiž zůstane jen obyčejným pěšákem, nicotným snaživcem a pouhým provinčním hráčem,
který skončí v divizi či v krajském přeboru, kde pozdě pochopí, jak chyboval, když svůj přístup ke sportu podcenil, protože mužský fotbal na úrovni je o úplně o něčem jiném, než ten, který mu stačil v dorostenecké kategorii, kdy proti sobě hrají vrstevníci. Výchova mladých hráčů je společným úkolem pro jejich táty, trenéry
a funkcionáře klubu, aby jejich synové či svěřenci ještě v mladém věku zapomněli na svou nadřazenost, pýchu
a nezdravé sebevědomí. Pokora, týmové cítění, obětavost a nadhled jsou těmi správnými rádci.
Musím přiznat, že jsem cítil vnitřní povinnost se vyjádřit k žhavému tématu dnešní doby, který není jen
problémem Jílové, Zbrojovky, ale celého českého fotbalu, který již delší dobu tápe a hledá si cestu, jak se dostat
z bahna, které vytvořili funkcionáři bývalého ČMFS, kteří zavirovali náš fotbal a jejich zásluhou si tyto viry
našli cestu i do fotbalovému mládí, které mělo původně zůstat nedotčené a jsou takoví, kteří na českém fotbalu
a na jeho pádu do marastu zbohatli takovým způsobem, že dnes mají horské hotely v Alpách a jsou vysmátí!
Moje dobrá rada nad zlato našim fotbalistům na Jílové zní – dejte nyní přednost svému vzdělávání a rozvoji
své osobnosti a bude se vám potom dařit více i ve sportu. Výkonnost mladého totiž těsně sportovce souvisí
s přirozenou inteligencí a s poctivým přístupem ke studiu, k životu a ke sportu. Snaha dojít k závěru svého studia je tou nejlepší cestou a návodem se po zvládnutí školy věnovat svému sportu daleko více, než když je člověk zatížen povinnostmi a starostmi. Příklady několika fotbalistů v historii školy, kteří zvládali školu i fotbal,
jsou zavazující a jsou zářným příkladem všem případným pochybovačům, že studium se sportem nelze sloučit.
Úspěch ve škole i na hřišti je vždy v rukou jedince, který svůj úkol řeší tvořivým a poctivým způsobem,
s vlastním přesvědčením o nutnosti brát studium stejně intenzívně, jako berou intenzívně své přání o víkendu
hrát a ne sedět na lavičce náhradníků.
Republikové finále „O pohár Josefa Masopusta“ je v tuto nepříjemnou chvíli pro nás již zapovězeno a proto
by naši fotbalisti měli soustředit svou pozornost škole, aby měli paradoxně i více času na své sportovní aktivity,
kde má téměř každý z nich své osobní a sportovní problémy. Jejich cesta je a bude vždy jen trnitá a vystlaná
množstvím všelijakých překážek, které je třeba zdolávat s vírou ve vlastní schopnosti a zdolávat je s nadhledem
a s moudrostí ducha. Jedině ten, kdo je zdolá, dosáhne na svůj fotbalový a možná i životní Everest.
Mgr. Miroslav Holomek
15
Úspěšná jízda Jílové Corny atletickým pohárem / A Successful Ride of the Jílová school
in Corny Athletic Championship / Erfolgreiche Teilnahme von Jílová Schule am Corny
athletischen Pokal
Přebor Brna středních škol v CORNY atletickém poháru
Na začátku nového školního roku byl v mé mysli jeden velký otazník, jakým způsobem si poradíme s novým
ročníkem CORNY středoškolského atletického poháru, který patří k nejvíce mediálně sledovaným středoškolským soutěžím v České republice v průběhu celého školního roku. Pro naši školu navíc historicky velmi prestižní záležitost, protože atletika je naším výsadním sportem, který nás proslavil i na mezinárodní úrovni a jakýkoliv výsledkový propad by byl smutnou záležitostí. Po odchodu zkušených opor ze školy přichází vždy obava,
aby se povedl výběr a příprava nového družstva pro atletické soutěže. Na začátku přípravného období zabralo
hodně času mapování a výběr adeptů z nových žáků a volba formy je oslovit, zaujmout a přesvědčit je
k neformální spolupráci. Následovalo zajištění atletického stadiónu na Moravské Slávii s tartanovým povrchem
a modlení, aby nám vyšlo počasí. Modlení ale moc neumím a proto si s námi počasí drsně zahrálo a spustilo na
nás uprostřed školního přeboru provazce vody, které nám zabránily naši misi dokončit ve všech plánovaných
disciplínách. Nominace dvou našich družstev na přebor Brna dne 21. září na úchvatném renovovaném stadiónu
Pod Palackého vrchem bylo většinově záležitostí pouhé intuice a to já, který je zvyklý pracovat systematicky
a tvůrčím způsobem, nemám vůbec rád. Díky zkušenostem jsem ale měl šťastnou ruku a zvolil jsem správné
typy chlapců pro náročnou soutěž, kterou přebor Brna v atletice vždy je. Rekordní počet 24 chlapeckých družstev byl zárukou velké dramatičnosti mezi žáky v jejich oblíbené soutěži. A opravdu se bylo na co dívat!
K vidění byly některé výborné výkony, které vyšperkovaly již i tak hezkou atletickou podívanou, která si zasloužila uznání.
V soutěži chlapců, kteří soutěžili v běhu na 100m, v běhu na 400m, v běhu na 1500m, ve skoku vysokém,
ve skoku dalekém, ve vrhu koulí 5kg a ve štafetě 100m-200m-300m-400m, vedli od první disciplíny naši
závodníci a svůj náskok během soutěže až k závěrečné štafetě neustále navyšovali a všem soupeřům bylo jasné,
kdo v současném nejlepším atletickém stánku v ČR vyhraje. Vítězstvím naše družstvo získalo jistotu postupu do
JIM krajského finále v Břeclavi, které bylo jejich velkým přáním a které se díky jejich nadšení, týmové spolupráci a výkonnostní vyrovnanosti v jednotlivých disciplínách, splnilo.
Pořadí nejlepších chlapeckých škol přeboru Brna (24 družstev) :
1. SŠ polytechnická, Jílová, Brno
2. Sportovní gymnázium Botanická Brno
3. Gymnázium Křenová Brno
8 928 bodů
8 773 body
8 048 bodů
Finále JIM kraje středních škol v CORNY atletickém poháru
Stadión Lokomotivy Břeclav nás dne 27.září přivítal slunečným počasím, což bylo po dnech chladu a deště
vítanou změnou. V krajském kole nastoupili do soutěže dvě nejlepší družstva z Brna a vítězové jednotlivých
okresních kol JIM kraje. Náš tým odjel do Břeclavi oslabený o neúčast jedné z opor Adama Zajíčka, který musel odcestovat na volejbalové soustředění juniorské reprezentace ČR, a mně bylo předem jasné, že nám bude
citelně chybět hlavně ve skoku dalekém a ve vrhu koulí, což se také v počtu bodů potvrdilo. I bez Adama Zajíčka ale podal náš tým velmi kompaktní výkon a vylepšil svůj zisk z okresního kola v Brně. A přestože soupeři
byli velmi dobří, na náš tým to nestačilo a opět jsme v krajském kole (pokolikáté v řadě…?!) dominovali. Tím
jsme si splnili svůj velký sen – postoupit do republikového finále, což byl splněný tajný úkol, který jsme si na
začátku nového školního roku s našimi žáky dali. Již účast mezi elitními školami s atletickými reprezentanty je
vždy hodně ceněná záležitost, která má v povědomí ČAS, AŠSK ČR a MŠMT ČR velký zvuk. Většina našich
závodníků si vytvořila osobní rekordy, z kterých měli chlapci radost. Odjezd domů byl ve stavu velké spokojenosti z výsledku, protože jsme do Brna vezli pohár za první místo a chlapci měli dobrý pocit z výtečně odvedené práce a z kvalitní reprezentace školy, kterou ve své duši většina z nich ctí a přejí si pro ni odvádět co nejlepší
výsledky. Přejí si také co nejvíce napodobit své vzory z předchozích reprezentačních výběrů, které znají jen ze
sportovních nástěněk ve škole a z televizních přenosů, kde reprezentují Českou republiku.
Výsledky nejlepších družstev v JIM krajském finále (8 družstev) :
1. SŠ polytechnická, Jílová, Brno
2. Gymnázium Břeclav
3. Sportovní gymnázium Botanická, Brno
8 997 bodů
8 393 bodů
8 303 bodů
O skvělý výsledek a reklamu naší školy se v okresním kole v Brně a v krajském kole v Břeclavi zasloužili
žáci : <b>LEVAI Martin (TZB3), BERÁNEK Roman (MZB4), nejmladší člen týmu PLETS Ivan (MZB1),
ŠEMBERA Michal (MZB1), HOMOLA Luboš (DV3), kapitán našeho týmu SCHILBERGER Adam
(DK4), MARÁK Martin (MZB3), KRŠKA David (TZB2), STEHLÍK Karel (MsT1), HRDLIČKA Václav
16
(MZB2), KONEČNÝ Petr (MZB2), HÁJEK Lukáš (MZB2), KOZEL Ivan (TZB2), KNECHT Jakub
(EZP1), ZAJÍČEK Adam (DK4) a další benjamínek týmu YAGUPA Nazar (T1). Postup do prestižního republikového finále je poctivou vizitkou systematické kvalitní práce naší školy s mládeží, protože se nám podařilo navázat na úspěchy předchozích let a dostat se do společnosti nejlepších škol v republice, což má vždy patřičný mediální zvuk, který se počítá.
Republikové finále středních škol v CORNY atletickém poháru
V pondělí 10.října se do Břeclavi sjížděly výpravy nejlepších chlapeckých a dívčích družstev středních škol
z celé ČR, aby se ubytovaly, provedly prezentaci a zatrénovaly si na stadiónu, kde mělo být v úterý 11.října
zahájeno republikové finále.Večer měli vedoucí družstev, činovníci a zástupci z ČAS a AŠSK ČR
v pořadatelské škole v budově Gymnázia v Břeclavi poradu, které jsem se zúčastnil také a ještě v noci se vrátil
do Brna, protože následující den jsem měl ráno v 6.45 hodin s našimi závodníky sraz ve vestibulu hlavního
vlakového nádraží, abychom odcestovali do dějiště republikového finále na stadiónu Lokomotivy v Břeclavi.
Pro naše reprezentanty bylo výhodnější v pondělí zůstat ve škole a učit se, večer se doma v klidu vyspat a jet na
závody až v den soutěže. Z hlediska odpočinku, relaxace a psychického klidu je to daleko výhodnější, nemluvě
o ekonomické výhodě, že jsme ušetřili hodně peněz za ubytování a stravování.
Do Břeclavi jsme přijeli hodinu a půl před oficiálním zahájením atletického šampionátu. Naši závodníci
věděli, že republikové finále bude velmi náročnou soutěží, protože v řadách většiny škol byli vrcholoví atleti,
jejichž osobní rekordy vzbuzovaly respekt. Jenže chlapci z Jílové se nikdy před nikým neklaněli a nerozklepali
a čím kvalitnější měli před sebou soupeře, tím více se překonávali, což republikový finálový závod názorně
prokázal. Přijeli jsme v kompletní sestavě, o jaké jsem snil, jen zdravotní komplikace Adama Zajíčka
s kotníkem z volejbalového utkání mužů a problémové koleno našeho nejlepšího skokana Lukáše Hájka přibrzdily možné medailové ambice našeho týmu. Páté místo ve vynikající konkurenci 17 nejlepších škol z ČR je za
dané situace, kterou jsme v den závodu měli, výborným výsledkem, když si uvědomíme, že jsme ve svém týmu
měli jen jediného skutečného atleta – Adama Schilbergera, který týden před akcí netrénoval, protože měl problémy s lýtkovým svalem buď ze závodu Běchovice – Praha, nebo spíše z přeboru Brna v krosu v Lužánkách,
který na tvrdém podkladu s převahou vyhrál.
Nechci ale vyzdvihovat jedince, protože CORNY atletika je především týmová záležitost a proto musím
pochválit celý tým za báječnou bojovnost, soudržnost a prožívání atletického vrcholného klání před zraky mnoha významných osobností ČAS, AŠSK ČR a MŠMT ČR, ale úplně nejvíce před zraky patronky CORNY středoškolského atletického poháru, Bárou ŠPOTÁKOVOU, mistryní světa, olympijskou vítězkou a světovou
rekordmankou v hodu oštěpem.
Po slavnostním vyhodnocení v břeclavském kině KORUNA jsme věděli, že další ročník CORNY poháru je
již minulostí a hned v příštích dnech začne příprava na další ročník, ale bohužel již bez Adama Schilbergera,
Adama Zajíčka, Luboše Homoly a Romana Beránka. Na řadu přijde opět náročné hledání, zkoušení a zvažování všech pro a proti, aby se podařilo vytvořit konkurence schopné mužstvo, které by pokračovalo v úspěšné
cestě Jílové za svými úspěchy, které nemají konce a doufám, že tak hned nepřestanou. Rád bych touto cestou
poděkoval všem našim reprezentantům v atletice za oddanost škole a za skvělou prezentaci v konkurenci nejlepších českých škol a popřál jim co nejlepší přípravu na druhý atletický vrchol v tomto školním roce, kterým
bude atletický šampionát stavebních škol, který pořádá naše škola v květnu roku 2012 v Brně na Moravské
Slávii.
Výsledky družstev v republikovém finále v CORNY poháru :
1. Církevní gymnázium Německého řádu OLOMOUC
2. SPŠ TÁBOR
3. Mendelovo gymnázium OPAVA
4. SPŠ MLADÁ BOLESLAV
5. SŠ polytechnická, Jílová, BRNO
6. Gymnázium PARDUBICE
7. SŠ průmyslová a umělecká OPAVA
8. Gymnázium Arabská PRAHA
9. Gymnázium UHERSKÉ HRADIŠTĚ
10. SPŠ stavební OPAVA
11. SŠ IS Dvůr Králové
12. Gymnázium BŘECLAV
13. SPŠ strojnická a SOŠ J.Švejcara PLZEŇ
14. Gymnázium CHEB
15. Hotelová škola TŘEBÍČ
16. Gymnázium ÚSTÍ nad LABEM
17. SOU nábytkářské a SOŠ s.r.o. LIBEREC
17
10 300 bodů (český rekord)
9 229 bodů
9 196 bodů
9 175 bodů
9 142 bodů
8 912 bodů
8 793 bodů
8 787 bodů
8 721 bodů
8 717 bodů
8 454 bodů
8 381 bodů
8 362 bodů
8 242 bodů
8 140 bodů
8 083 bodů
7 982 bodů
Nejlepší letošní atletické výkony našich žáků v CORNY poháru :
Běh na 100m: LEVAI Martin
BERÁNEK Roman
ŠEMBERA Michal
PLETS Ivan
TZB3 11,20 s. (2. v ČR)
MZB4 11,50
MZB1 11,61
MZB1 11,78
Běh na 400m: MARÁK Martin
HOMOLA Luboš
ŠEMBERA Michal
MZB3 52,90 s.
DV3
53,10
MZB1 54,97
Běh na 1500m: SCHILBERGER Adam DK4
HRDLIČKA Václav
MZB2
STEHLÍK Karel
MsT1
4:18,69 min. (4. v ČR)
4:33,65
4:39,05
Skok vysoký: HÁJEK Lukáš
KNECHT Jakub
YAGUPA Nazar
MZB2 180cm
EZP1 173cm
T1
168cm
Skok daleký:
HÁJEK Lukáš
ZAJÍČEK Adam
PLETS Ivan
LEVAI Martin
MZB2
DK4
MZB1
TZB3
Vrh koulí :
ZAJÍČEK Adam
MARÁK Martin
KOZEL Ivan
DK4
12,48m
MZB3 12,08m
TZB2 11,56m
663cm (4.v ČR)
605cm
588cm
579cm
Štafeta 100m – 200m – 300m – 400m: 2:04,33 minut (3. v ČR)
BERÁNEK Roman
LEVAI Martin
PLETS Ivan
MARÁK Martin
18
Mgr. Miroslav Holomek
Skvělý úspěch Jílové v přespolním běhu / Jílová school’s Cross-country Run: Great
Success / Hervorragender Erfolg von Jílová Schule im Querfeldenlauf
Přebor Brna středních škol v přespolním běhu
Ve středu 5. října pořádalo Gymnázium Křenová Brno tradiční přebor Brna v přespolním běhu středních škol
v lužáneckém parku v Brně. Kromě kategorie dorostenců startovala poprvé i kategorie starších žáků a mladších
dorostenců, kterou naše škola obsadila také. Mladší dorostenci svůj úkol zvládli se ctí, reprezentovali velmi
statečně a poprali se s náročnou 4,5 kilometrů dlouhou tratí a s kvalitní konkurencí středních a základních škol
velmi statečně a obsadili celkové pěkné druhé místo za SOŠ ochrany osob a majetku Brno. I díky neúčasti nemocných fotbalistů Zbrojovky Davida Štrombacha a Martina Macha jsme těsně zaostali za velmi kvalitním
týmem vítězů, kteří za týden po vítězství v Brně ovládli i krajské finále v Hodoníně.
Družstvo starších dorostenců si vedlo v náročné konkurenci favorizovaných škol (především Gymnázium tř.
kpt. Jaroše, Biskupské gymnázium, Gymnázium M. Lercha a SPŠ stavební Kudelova) znamenitě a vyhrálo
soutěž, kterou tři roky nevyhrálo. Všichni naši aktéři běhu na 4,5 km běželi taktickým způsobem, který jsme si
stanovili, kdy první dvě kola nechali držet tempo své soupeře a v posledním kole do toho šlápli a předbíhali
jednoho soupeře za druhým, čímž dosáhli nejnižšího součtu umístění mezi všemi týmy a pojistili si tak první
místo a postup do krajského finále. Samostatnou kapitolou byl náš lídr a kapitán týmu Adam SCHILBERGER,
který si běžel svůj závod, kdy v posledním kole velkým nástupem utekl dalším atletům a orientačním běžcům,
kteří jsou na krosové závody specialisty. Díky Adamovi jsme položili základ k našemu vítězství, které nám
všem udělalo radost. V této soutěži boduje součet umístění nejlepších čtyř závodníků šestičlenných družstev.
Kdo má součet umístění nejnižší, stává se vítězem přespolního běhu v soutěži družstev. Slavnostní vyhlašování
výsledků jsme si vyloženě užívali a radovali se z postupu do krajského finále v Hodoníně.
Výsledky nejlepších družstev v kategorii VI.A (st. žáci a mladší dorostenci) :
1. SOŠ Ochrany osob a majetku Zoubkova, Brno 22 bodů
2. SŠ polytechnická, Jílová, Brno
32 bodů
3. Gymnázium tř. kpt. Jaroše Brno
38 bodů
Výsledky nejlepších jednotlivců v kategorii VI.A (ročník nar. 1995 – 1997) :
19
1. KONEČNÝ Petr SŠP Jílová
17:17 minut
2. HRUŠKA Josef G. tř. kpt. Jaroše
17:34 minut
3. FLAŠAR Borek SOŠ ochrany osob a majetku 17:40 minut
V kategorii VI.A naši školu reprezentovali žáci : Konečný Petr (MZB2), Trávníček Lukáš (I1B), Fojtík Petr
(EZP1), Spěvák David (MP1), Přechyl Martin (MZB1) a Blatný Hynek (DV1).
Výsledky nejlepších družstev v kategorii V (starší dorostenci) :
1. SŠ polytechnická, Jílová, Brno
2. Gymnázium tř. kpt. Jaroše Brno
3. Gymnázium M.Lercha Brno
40 bodů
46 bodů
47 bodů
Výsledky nejlepších jednotlivců v kategorii V (roč.nar. 1992 – 1994) :
1. SCHILBERGER Adam
2. NOVOTNÝ Jan
3. BÁRTA Jaroslav
SŠP Jílová
G.M.Lercha
Biskupské g.
15:51 minut
15:53 minut
16:30 minut
Na našem vítězství mají zásluhu běžci : Schilberger Adam (DK4), Hrdlička Václav (MZB2), Ligas Petr
(MZB2), Krška David (TZB2) a Stáňa Bronislav (IT2). Šestý nominovaný závodník Luboš Homola den před
akcí onemocněl.
Chlapcům jsem za obětavý výkon poděkoval a popřál jim úspěch v krajském kole v Hodoníně.
JIM krajské finále v přespolním běhu v Hodoníně
Ve středu 19.října odcestovalo naše družstvo starších dorostenců do Hodonína s tichým přáním realizovat
co nejlepší výsledek v areálu místní Bažantnice s krásným borovým lesem a s ideálními podmínkami pro krosové závody v těsné blízkosti vyhlášené ZŠ U Červených domků se sportovním atletickým zaměřením (během
dopoledne jsem stihl uskutečnit v této škole i nábor a materiály o naší škole jsem rozdal i závodníkům
v kategorii starších žáků v prostoru startu a cíle po jejich doběhu, které jsem oslovil, stejně jako jsem oslovil
i jejich učitele tělesné výchovy, s kterými se většinou dobře znám).
Kategorie starších dorostenců měla velmi dobrou úroveň a naši běžci se překonávali. Poctivě dodrželi stanovenou taktiku – nevyčerpat během prvních dvou okruhů všechny své síly, protože krosové závody se rozhodují až v posledním kole. Kromě Adama Schilbergera, který v prvních kolech uštval svým tempem dva další
nejlepší závodníky startovního pole, běželi naši další běžci (většinou fotbalisti) ve skupině asi dvaceti dalších
běžců, kterou v posledním kole skvělou spoluprací roztrhali a ve startovním poli, které mělo 35 běžců, se kromě
vítězného Adama Schilbergera umístilo zbylých pět našich běžců od 4. do 9.místa ! Takovou převahu běžců
jedné školy jsem za celou svou učitelskou dráhu nikdy nikde neviděl. Kluci si svůj závod ve skvělých podmínkách užívali a dali do svého výkonu srdce a velké odhodlání udělat co nejlepší výsledek, který se dostavil. Já
jim mohu jedině poděkovat a říct jim, že to byla ta nejlepší tečka za naší podzimní atletickou sezónou.
Výsledky nejlepších družstev v JIM krajském finále :
1. SŠ polytechnická, Jílová, Brno
2. Gymnázium Dr.Polesného Znojmo
3. SOŠ a SOU A.Citroena Boskovice
16 bodů
50 bodů
54 bodů
Výsledky nejlepších jednotlivců v JIM krajském finále :
1. SCHILBERGER Adam SŠP Jílová Brno
14:46,7 minut
2. VINKLÁREK Filip
G. Znojmo
15:25,2 minut
3. SCHRAMM Daniel
SOŠ a SOU Boskovice 15:44,6 minut
Další běžci z Jílové :
4. HOMOLA Luboš
5. KRŠKA David
6. MARÁK Martin
7. STÁŇA Bronislav
9. TRÁVNÍČEK Lukáš
SŠP Jílová Brno
SŠP Jílová Brno
SŠP Jílová Brno
SŠP Jílová Brno
SŠP Jílová Brno
16:06,9 minut
16:13,6 minut
16:17,0 minut
16:18,4 minut
16:22,2 minut
Takový výsledek se bude v budoucnu jen těžko opakovat, protože historie přespolních běhů podobné umístění členů jednoho družstva nepamatuje.
20
Mgr. Miroslav Holomek
Redakční rada: Mgr. Vítězslav Hulák, Mgr. Miroslav Holomek, Lenka Pokorná, Prachař Stanislav (MZB4)
Vnitřní layout a ilustrace: Ing. Andrzej Bartoś
21

Podobné dokumenty