zde

Transkript

zde
CENÍK SLUŽEB
PLATNÝ OD 1. 9. 2015
Základní škola:
Školné: 1. stupeň



pobyt s využitím nabízených služeb:
1 000,- Kč/měsíc
- součástí školného je i nadstandardní úrazové pojištění a pojištění osobních věcí
- učební pomůcky, snížený počet žáku ve třídách, výuka angličtiny, hygienické potřeby,
- pobyt v družině, středisko volného času -kroužky
školné sourozenců pokud zapsaných ve Sluníčku:
1 800,- Kč/měsíc
Sleva se týká školného uhrazeného ročně - jednorázově nebo půlročně dle vnitřní směrnice.
Školné: 2. stupeň



pobyt s využitím nabízených služeb:
1 000,- Kč/měsíc
- součástí školného je i nadstandardní úrazové pojištění a pojištění osobních věcí
- učební pomůcky, snížený počet žáku ve třídách, výuka angličtiny, hygienické potřeby,
- pobyt v družině, středisko volného času -kroužky
školné sourozenců zapsaných ve Sluníčku:
1 800,- Kč/měsíc
Sleva se týká školného uhrazeného ročně - jednorázově nebo půlročně dle vnitřní směrnice.
Doprava:







doprava do zařízení v Lipníku nad Bečvou (a zpět)
doprava do zařízení v Lipníku nad Bečvou (nebo jen zpět)
ranní doprava do zařízení z obcí mimo Lipník
ranní a odpolední doprava, obce mimo Lipník nad Bečvou
sourozenci ranní doprava (nebo jen odpolední doprava)
sourozenci ranní a odpolední
doprava do kroužků v Lipník nad Bečvou
450,- Kč/měsíc
350,- Kč/měsíc
550,- Kč/měsíc
600,- Kč/měsíc
700,- Kč/měsíc
800,- Kč/měsíc
300,- Kč/měsíc
V případě školních výletů, poznávacích zájezdů, výukových kurzů a škol v přírodě je doprava hrazena v plné výši. Doprava je
zahrnuta v celkové ceně jednotlivých akcí.
Středisko volného času:
Cena kroužků:
Číslo účtu: 19-4280030287/0100
Keramika
Francouzština
Němčina
Angličtina
Platí se pouze 1 jazykový kroužek na celý rok
Kroužky zdarma: dle nabídky SVČ
Sportovní hry
Taneční kroužek
Výtvarný kroužek
Stolní tenis
Bruslení
2000,-Kč/rok
2000,- Kč/ rok
Ceník plateb školného platný od 1. 9. 2015
Základní škola 1.st.
A – jednorázově
sleva 5% školné
B – pololetně
sleva 3% školné
C – měsíčně
sleva 0% školné
Základní sazba školného
9 500,-
4 850,-
1 000,-
Základní sazba školného u
sourozenců ZŠ, ZŠ a MŠ
17 100,-
8 750,-
1 800,-
Základní sazba
jednostranné dopravy
v Lipníku včetně školného
13 000,-
6 600,-
1 350,-
Základní sazba
oboustranné dopravy
v Lipníku včetně školného
14 000,-
7 100,-
1 450,-
Základní sazba
jednostranné dopravy
mimo Lipník včetně
školného
15 000,-
7 600,-
1 550,-
Základní sazba oboustranné
dopravy mimo Lipník
včetně školného
15 500,-
7 850,-
1 600,-
Základní sazba
oboustranné dopravy u
sourozenců včetně školného
25 100,-
12 250,-
2 600,-
Základní sazba
jednostranné dopravy u
sourozenců včetně školného
24 100,-
10 750,-
2 500,-
Základní sazba dopravy do
kroužků v Lipníku (bez
dopravy do školy a zpět
2 900,-
1 450,-
Platí se pouze ½ roku
nebo rok
Číslo účtu: 19-4280030287/0100
 Sleva se týká školného uhrazeného ročně - jednorázově nebo půlročně dle vnitřní směrnice.
Ceník plateb školného platný od 1.9. 2015
Základní škola 2.st.
A – jednorázově
sleva 5% školné
B – pololetně
sleva 3% školné
C – měsíčně
sleva 0% školné
Základní sazba školného
9 500,-
4 850,-
1000,-
Základní sazba školného u
sourozenců ZŠ 2.st.
17 100,-
8 750,-
1 800,-
Číslo účtu: 19-4280030287/0100
 Sleva se týká školného uhrazeného ročně - jednorázově nebo půlročně dle vnitřní směrnice.
CENÍK SLUŽEB
PLATNÝ OD 1. 9. 2015
Mateřská škola:
Školné:




pobyt dítěte s využitím výchovně vzdělávacího programu:
(součástí školného je i nadstandardní úrazové pojištění a pojištění osobních věcí)
1 000,- Kč/měsíc
školné sourozenců pokud jsou oba zapsáni v MŠ ve Sluníčku:
1 800,- Kč/měsíc
Sleva se týká školného uhrazeného ročně - jednorázově nebo půlročně dle vnitřní směrnice.
Doprava:







doprava oboustranná do zařízení v Lipníku nad Bečvou (a zpět)
doprava jednostranná do zařízení v Lipníku nad Bečvou (nebo jen zpět)
doprava jednostranná do zařízení z obcí mimo Lipník
doprava oboustranná do zařízení, obce mimo Lipník nad Bečvou
sourozenci ranní doprava (nebo jen odpolední doprava)
sourozenci ranní a odpolední
doprava do kroužků v Lipník nad Bečvou
450,- Kč/měsíc
350,- Kč/měsíc
550,- Kč/měsíc
600,- Kč/měsíc
700,- Kč/měsíc
800,- Kč/měsíc
300,- Kč/měsíc
V případě školních výletů, poznávacích zájezdů, výukových kurzů a škol v přírodě je doprava hrazena v plné výši. Doprava je
zahrnuta v celkové ceně jednotlivých akcí.
Ceník plateb školného platný od 1. 9. 2015
A – jednorázově
sleva 5% školné
B – pololetně
sleva 3% školné
C – měsíčně
sleva 0% školné
Základní sazba školného
9 500,-
4 850,-
1000,-
Základní sazba školného u
sourozenců v MŠ
17 100,-
8 750,-
1 800,-
Základní sazba
jednostranné dopravy
v Lipníku včetně školného
13 000,-
6 600,-
1 350,-
Základní sazba
oboustranné dopravy
v Lipníku včetně školného
14 000,-
7 100,-
1 450,-
Základní sazba
jednostranné dopravy
mimo Lipník včetně
školného
15 000,-
7 600,-
1 550,-
Základní sazba oboustranné
dopravy mimo Lipník
včetně školného
15 500,-
7 850,-
1 600,-
Základní sazba
oboustranné dopravy u
sourozenců včetně školného
25 100,-
10 750,-
2 600,-
Základní sazba
jednostranné dopravy u
sourozenců včetně školného
24 100,-
12 250,-
2 500,-
Základní sazba dopravy do
kroužků v Lipníku (bez
dopravy do školy a zpět
2 850,-
1 450,-
Platí se pouze ½ roku
nebo rok
Číslo účtu: 19-4280030287/0100
 Sleva se týká školného uhrazeného ročně - jednorázově nebo půlročně dle vnitřní směrnice.
Ceník plateb školného MŠ Přerov platný od 1. 9. 2015
A – jednorázově
sleva 5%
B – pololetně
sleva 3%
C – měsíčně
sleva 0%
Základní sazba školného
9 500,-
4 850,-
1000,-
Školné s výukou AJ
13 300,-
6 790,-
1 400,-
Základní sazba školného u
sourozenců v MŠ
17 100,-
8 750,-
1 800,-
Číslo účtu: 19-4280030287/0100
 Sleva se týká školného uhrazeného ročně - jednorázově nebo půlročně dle vnitřní směrnice.