akční nabídka

Transkript

akční nabídka
Í
N
Č
K
A
A
K
D
Í
B
A
N
ob.
í zás
dán měny.
o
r
p
z
y
do v e právo
ebo
uj
4, n vyhraz
1
0
2
. 3. s.r.o, si
o 31
,
atí d Agrico
l
p
e
a
Akc
Firm
ZEMĚDĚLSKÁ A ZAHRADNÍ
TECHNIKA
14
0
2
/
02
ROTAVÁTOR
SPRINT 650B
+
+
DÁREK
K
v hodno
DÁREK
K
v hodno
tě
tě
420,-
420,-
Kč
Kč
Rýč FISKARS
S
Rýč FISKARS
S
RICKÝ
ELEKTRICKÝ
VÁTOR
ROTAVÁTOR
motor B&S
190 ccm
6HP
pracovní záběr
85 cm
hmotnost
45 kg
VÁTOR
ROTAVÁTOR
+
DÁREK
v ho
dnotě
420,-
Kč
747 BS
S
740
motor B&S
S
158 ccm / 4HP
P
motor
1,3 kW
počet nožů/průměr
ů/průměr
4/6 / 26 cm
počet nožů/průměr
ožů/průměr
6 / 24 cm
pracovní záběr
áběr
36-60 cm
pracovníí záběr
40 cm
hmotnost
hmotnost
st
16,8 kg
33 kg
ŘÍTE
UŠET
ŘÍTE
UŠET
500,
0,1.50
Kč
AKČNÍ
NÍ CENA
2.890,2
890
490,7.490,-
11.990,
11.990,-
Hr
H
rábě
rábě
Hrábě
FISKARS
FI
RS
K
REotě č
DvÁhodn ,K+
5170
51
70
motorr
mo
moto
1,7 kW
k
dop. plo
ocha
plocha
1200
0 m2
00
objem koše
še
50
0l
pracovní
prac
ovní záběr
ě
37 cm
hmotnost
hmot
nost
kg
22 k
g
1
1400 m
dopor
dopo
oruč
ručená
ná
n
áp
loch
lo
ocha
doporučená
plocha
16
1
600 m2
1600
4
40 l
objem
obj
obje
mk
koše
oše
še
45 l
pracovní
pracovní
ov záb
zábě
ěr
ěr
záběr
3
38 cm
pracovn
prac
ní záb
zá
ěr
pracovní
záběr
38
8c
m
cm
hmotnost
hmot
hmo
h
mo
otnost
nost
26,5 kg
2
hmotnost
hm
h
hmot
motnost
nostt
kg
30 k
30
g
ŘÍTE
UŠET
0,1.00
4
13.790,-
EL
LEK
K
ELEKTRICKÁ
SEKAČKA
Prodlužovací kabel
HECHT, 20 m
motor
1,3 kW
dop. plocha
do 500 m2
objem koše
Kč
AKČNÍ CENA
5.990,5
990 -
EM 37
7
135ccm
1
3
4 HP
HP
obje
objem
em ko
koše
še
Kč
ELEKTRICKÁ SEKAČKA
00
S 390
39
90 H
mot
motor
otor or
origin
originál
igin
g ál
HON
ON
NDA
ND
HONDA
dop. plocha
dop.
a
AKČNÍ CENA
K
RE tě
DvÁhodno ,K-č
0
63
2
ŘÍTE
+
K
REotě č
DvÁhodn ,K+
8
87ccm
3
3,5 HP
500,
Prodlužovací kabel
HECHT, 20 m
Hrábě
Hrábě
Hráb
F
FISK
AR
FISKARS
5654
5
motorr
0
46
UŠET
3.290,-
P
PROVZDUŠŇOVAČ
PROVZDUŠŇOVAČ
,400
Prodlužovací kabel
HECHT, 20 m
Kč
AKČNÍ CENA
ELEKTRICKÝ
P
PROVZDUŠŇOVAČ
+
EK
DvÁhoRdnotěKč
Rý
Rýč FISKARS
+ K
RE tě
DvÁhodno ,K-č
0
40
ELEKTRICKÁ SEKAČKA
Prodlužovací
kabel HECHT
30 m
18
1
842
1842
motor
motor
moto
+ K
RE ě
DvÁhodnot Kč
,600
1846
18
46
6 4 in 1
motor
moto
t r
1,8
8 kW
k
do plocha
dop
dop.
plo
plo
och
ha
1000
00 m2
dop.
plocha
dop
op plo
p
lo c
ch
ha
ha
90
9
900
00 m 2
35 l
objem
o
obj
ob
bje
bjem ko
k
koše
še
e
50 l
5
obje
ob
objem
bjem koše
ko
koš
k še
6
60
0l
pracovní záběr
37 cm
pracovn
pra
pr
prac
ovní
ní zá
z
áběr
ábě
áb
ěr
pracovní
záběr
42 cm
cm
pr ovn
prac
ovní
vní
n záb
ní
z
ábě
ěr
ěr
pracovní
záběr
4
6c
46
cm
výška sečení
2,5-5 cm
výška
výšk
a sečení
seč
2,5-8,5
cm
2
,5-8,5
5c
m
výška
výšk
ýška sečení
sečení
2,5-7,5
2,55-7
7 cm
hmotnost
13 kg
hmotnost
19 kg
hmotnost
hmot
tnost
28,5 kg
2.490,-3.290,-
5.190,-
KA
MOTOROVÁ SEKAČK
SEKAČKA
M
MOTOROVÁ SEKAČKAS POJEZDEM
+
MOTOROVÁ SEKAČKA S POJEZDEM
+
EK
DvÁhoRdnotěKč
+
EK
DvÁhoRdnotěKč
EK
DvÁhoRdnotěKč
W 45
4
,639
motor
10 m hadice s
bubínkem
a pistolí
158 ccm
m
4 HP
objem koše
60 l
prac. záběr
46 cm
výška sečení
3-7,5 cm
m
hmotnost
59 kg
,639
W 50 P
,639
motor
10 m hadice s
bubínkem
a pistolí
190 ccm
m
6 HP
W 55 3S
10 m hadice s
bubínkem
a pistolí
motor
190 ccm
6 HP
objem koše
75 l
prac. záběr
56 cm
objem koše
75 l
prac. záběr
51 cm
výška sečení
3-9 cm
výška sečení
3-7,5 cm
hmotnost
39 kg
hmotnost
41 kg
BEZ POJEZDU
ŘÍTE
UŠET
ŘÍTE
UŠET
ŘÍTE
UŠET
0,2.00
500,
Kč
0,2.00
Kč
AKČNÍ CENA
AKČNÍ CENA
5.990,5 990
8.900,8
900
MOTOROVÁ SEKAČKA S POJEZDEM
10.490,10 490 MOTOROVÁ SEKAČKA S POJEZDEM
+
EK
DvÁhoRdnotě
+
EK
DÁoRdnotěKč
EK
DvÁhoRdnotě
,639
motor
10 m hadice s
bubínkem
a pistolí
190 ccm
6 HP
objem koše
75 l
prac. záběr
53 cm
výška sečení
2,5-8 cm
hmotnost
45 kg
Kč
0,1.10
W 53 AL P RS
vh
ŘÍTE
AKČNÍ CENA
MOTOROVÁ SEKAČKA S POJEZDEM
+
UŠET
Kč
Sekera
Se
F
FISKARS
X7
motor
190ccm
objem koše
80 l
prac. záběr
55 cm
hmotnost
41 kg
ELEKTRICKÝ
STARTÉR
ŘÍTE
UŠET
ŘÍTE
Kč
14.840,14
840 -
MOTOROVÁ
MOTO
MO
ORO
ROVÁ
VÁ
ÁS
SEKAČKA
EKAČKA S POJEZDEM
MOTOROVÁ SEKAČKA S POJEZDEM
0,-
+
EK
DvÁhoRdnotě
S
Sekera
FISKARS
X7
motor
moto
or
135 ccm
m
4.5
5 HP
objem
koše
obj
bjem
jem ko
še
e
prac.
p
rac
ac
c. zá
záběr
áběr
ě
88 l
prac. záběr
53 cm
výška sečení
2-10 cm
hmotnost
40,1 kg
1.10
Kč
22.990,-
Kč
0,-
HRG
H
RG 46
4
465
65 S
SD
objem koše
AKČNÍ CENA
11 490 11.490,-
1.10
187 ccm
6.5 HP
0,3.00
AKČNÍ CENA
AKČNÍ CENA
motor
S PLYNULÝM
POJEZDEM
UŠET
,5.150
Kč
Kč
HRX 537 VK
Sekera
FISKARS
X7
výška sečení 3,2-10,2 cm
0,3.50
+
EK
DvÁhoRdnotě
Kč
0,1.10
7800
MOTOROVÁ SEKAČKA S POJEZDEM
+
EK
DvÁhoRdnotě
S
Sekera
FISKARS
X7
motor
160 ccm
5.5 HP
61 l
objem koše
cm
53 c
m
prac. záběr
výška
sečení
v a sse
výšk
ečení
ení
2,8-10,2
2,8
2,88-10,2 cm
hmotnost
hmotno
hmot
nos
ost
36,8
3
6,8 kg
Kč
0,-
HRG 536 SD
D
1.10
HRG
HR
G 53
536
6 VK
V
S
Sekera
FISKARS
X7
motor
160 ccm
cm
5.5 HP
H
61 l
objem
obje
ob
jem
m koše
koše
63
6
3l
53 cm
prac.
záběr
pra
ac. zá
áběr
cm
53 c
m
výška sečení
1,9-8,2 cm
výška
sečení
výšk
a se
čení
ní
2,8-10,2 cm
hmotnost
36,2 kg
hmotnost
hmot
tnost
nos
ost
36,8
36
36,
6,8 kg
S PLYNULÝM
POJEZDEM
ŘÍTE
UŠET
ŘÍTE
UŠET
Kč
2
MOTOROVÁ PILA
30
30,5
0,5 c
0,5
ccm
cm
élk
ka lilišty
šty
ššt
ty
ty
délka
3
5 cm
cm
35
mot
ottnost
os
ost
hmotnost
4k
kg
g
17.990,-
MOTOROVÁ PILA
+
EK
DvÁhoRdnotěKč
A
AKU
šr
šroubovák
,999
ŘÍTE
UŠET
CS-360 WES
motor
m
moto
mot
o
oto
tor
35,8
35
3
5,8
5 8 cc
cc
ccm
cm
m
dél
dé
élk
ka lillišty
ka
štyy
délka
35
5c
cm
m
hmo
h
mot
mo
otno
ot
ost
ost
hmotnost
3,,7
3
3,7
,7 kg
kg
Kč
AKČNÍ CENA
15.990,-
13.990,13
990
motor
oto
o
or
0,2.00
Kč
AKČNÍ CENA
AKČNÍ CENA
CS-310 ES
ŘÍTE
UŠET
0,2.50
,.500
MOTOROVÁ PILA
+
EK
DvÁhoRdnotěKč
A
AKU
ššroubovák
šr
r
,999
CS-550
motor
moto
mo
oto
t r
54
5
54,1
4,1
4
,1
,1 c
ccm
cc
cm
cm
d
élk
lka lilišty
lka
šty
ty
délka
3
8 cm
38
h
m
mo
otnosst
hmotnost
6 kg
+
EK
DvÁhoRdnotěKč
A
AKU
ššroubovák
šr
r
,999
0,Kč
1.00
AKČNÍ CENA
4.995,4.995,
8.495,-
12.995,-
ZAHRADNÍ TRAKTOR
ZAHRADNÍ TRAKTOR
ZAHRADNÍ TRAKTOR
Křovinořez
K
EC
ECHO
SRM
SRM-222ES
+
EK
DvÁhoRdnotě
Křovinořez
K
ECHO
EC
SRM-222ES
SRM
+
EK
DÁRnotě
EK
DvÁhoRdnotě
d
v ho
5,5.99
Kč
5,5.99
CHALLENGE AJ 92-16
Křovinořez
K
ECHO
EC
SRM-222ES
SRM
+
Kč
Kč
5,5.99
STARJET AJ 102-21
102 21 (P4)
STARJET AJ 102-22 ((P1))
motor
Briggs & Stratton / INTEK
2-válec, 656 ccm / 16 HP
motor
Briggs & Stratton / INTEK
2-válec, 656 ccm / 22 HP
motor
Briggs & Stratton / VAUGUARD
2-válec, 627 ccm / 21 HP
převodovka
hydrostatická
převodovka
hydrostatická
převodovka
hydrostatická
uzávěrka diferenciálu
NE
uzávěrka diferenciálu
NE
uzávěrka diferenciálu
ANO - mechanická
pracovní záběr
92 cm
pracovní záběr
102 cm
pracovní záběr
102 cm
výška sečení
3-9 cm
výška sečení
2,5-8 cm
výška sečení
2,5-8 cm
objem koše
300 l
objem koše
300 l
objem koše
300 l
hmotnost
232 kg
hmotnost
256 kg
hmotnost
263 kg
69.700,-
89.700,-
KŘOVINOŘEZ
ZAHRADNÍ TRAKTOR
+
EK
DvÁhoRdnotě
105.700,-
KŘOVINOŘEZ
UMK 425U
K
Křovinořez
EC
ECHO
SRM
SR
SRM-222ES
+
EK
DvÁhoRdnotěKč
Kč
5,5.99
Úhlová bruska
motor
25 ccm
hmotnost
6,28 kg
UMK 435U
+
EK
DvÁhoRdnotěKč
,999
Úhlová bruska
motor
35 ccm
hmotnost
7,53 kg
,999
ŘÍTE
UŠET
ŘÍTE
UŠET
0,1.00
0,1.00
Kč
AKČNÍ CENA
Kč
AKČNÍ CENA
11.990,--
13.990,-
HF 2417 HME
motor
HONDA GCV 530
2-válec, 530 ccm/ 17 HP
převodovka
hydrostatická
uzávěrka diferenciálu
NE
pracovní záběr
102 cm
výška sečení
3-9 cm
objem koše
300 l
hmotnost
228 kg
E
ETŘÍT
UŠ
00,15.0
Kč
AKČNÍ CENA
94.990,-
KŘOVINOŘEZ
SRM-222 ES
motor
21,2 ccm
hmotnost
4,9 kg
+
EK
DvÁhoRdnotětěKč
Úhlová bruska
,999
5.995,5.
ELEKTRICKÝ
IC
ICKÝ
CKÝ
Ý VYŽÍNAČ
V YŽ
YŽÍN
YŽÍN
ÍNAČ
NAČ
Č
ŘÍTE
UŠET
500 W
motor
0,5
,5
5 kW
k
hmotnost
2,7 kg
g
2,7
ŘÍTE
UŠET
100,
Kč
+
EK
DvÁhoRdnotětěKč
SRM-335 TES
motor
30,5 ccm
hmotnost
7,2 kg
-
500,
KŘOVINOŘEZ
Kč
AKČNÍ
AKČN CENA
Úhlová bruska
,999
11.995,11.
AKČNÍ CENA
899,BUBNOVÁ SEKAČKA
SAMSON-56
prac. záběr
56 cm
výška sečení
4 cm
c
hmotnost
40
0k
kg
g
+
EK
DvÁhoRdnotěKč
(adaptér
k převodovce
6)
VARI DSK-316)
,600
2 sady originálních
náhradních nožů
VARI
BU
B
UBN
BNOV
NOVÁ
OVÁ S
OV
EKA
KAČ
ČK
KA
BUBNOVÁ
SEKAČKA
BU
B
U
UB
BNOV
OVÁ SE
SEKA
KAČK
KA
ČK
Č
KA
BUBNOVÁ
SEKAČKA
AG
AGATHA
GATH
AT
THA
HA
LUCINA
LUCI
LU
CIIN
C
NA
A6
65
5
motor
moto
to
or
B&S 675
motorr
moto
HOND
HO
HONDA
ONDA CG
O
CGV
V1
19
190
0
do
dop
dop.
op
p plocha
plo h
3.000
3
.00
000
0 m2
dop.
do
op. pl
plocha
plo
ha
10.000
1
10.0
0.0
.000
00 m2
prac.. z
p
prac
zá
záběr
běr
bě
ěrr
58.5
5 cm
prac.
prac
rac. zá
z
záb
záběr
áběrr
62 c
62
cm
m
výška
výšk
a sečení
sečení
čen
4 cm
sečení
výšk
vvýška
ýšk
ýška sečen
se
en
ní
ní
4 cm
hmotnost
hmot
nos
59
9
hmotnost
h
mot
otnost
ot
nostt
nost
kg
61 k
61
g
+
EK
DÁRnotě
d
Kč
9,1.49
v ho
G
ill
Grilil Ki
King G
Grill
BODEGA
+
EK
DvÁhoRdnotě
Kč
9,1.49
G
ill
Grilil Ki
King G
Grill
BODEGA
ŘÍTE
UŠET
0,Kč
2.00
990 12.990,-
19.900,-
AKČNÍ CENA
23.990,-
ŠTÍPAČKA DŘEVA
Š
ŠTÍPAČKA DŘEVA
A
HL 650
Š
ŠTÍPAČKA DŘEVA
ŘEVA
HL
H 800e
+
KY
DvÁhoRdnotě
štípací tlak
6,5 tun
šštípací tlak
8 tun
štípací tlak
15 tun
max. délka polena
52 cm
max. délka polena
m
56/81/105
105 cm
max. délka polena
59/88/135 cm
max. průměr polena
25 cm
m
max. průměr polena
32 cm
max. průměr polena
40 cm
hmotnost
46,5 kg
h
hmotnost
110 kg
hmotnost
220 kg
+
EK
DÁRnotě
E
ŘÍT
UŠET
0,2.59
Kč
d
v ho
E
ŘÍT
UŠET
,690
-
Kč
0,
3.00
Kč
,790
konstrukce
ocel - hliník
povrch
komaxit
deska stolu
tvrzené sklo
židle
76/55/96 cm
stůl
141/91/73 cm
Kč
AKČNÍ CENA
NA
11.990,--
Podstavec
Sekera FISKARS
X 17 (1.700 Kč)
0,4.21
AKČNÍ CENA
5.190,-
EKONOMY SET 4
EK
DvÁhoRdnotěKč
E
ŘÍT
UŠET
AKČNÍ CENA
SEDACÍ SESTAVA
+
Kč
0,3.09
HL 1500
19.790,90,-
Čtyřrammený
klín
Č
Čtyřrammený
klín (1.390 Kč)
POLOHOVATELNÉ LEHÁTKO
ZAHRADNÍ HOUPACÍ LAVIČKA
RESORT A
BERLIN S
materiál
komaxit
maxit
délka
50 cm
60 cm
šířka
65 cm
30 cm
výška
145
5 cm
nosnost
0 kg
240
materiál
akát
délka
200 cm
šířka
výška
2.390,-
+
EK
DvÁhoRdnotěKč
3.990,3.990,
3.990,,-
,300
Napouštěcí teakový
olej SCT. CROIX
SEDACÍ SESTAVA RETRO LOUNGE
BALKÓNOVÁ SESTAVA LUC
SEDACÍ SESTAVA VIET 1+6H
materiál
umělý ratan
materiál
akácie
materiál
eukalyptus
rám
hliník
počet židlí
2
počet židlí
6 (5 poloh)
deska stolu
sklo
stůl
70x70 cm
židle
110/56/50/44 cm
polstrování
pols
strov
trování
án
voděodolné
vodě
ěodol
o
né
stůl
150/200/100/75 cm
ŘÍTE
UŠET
ŘÍTE
UŠET
1,9.99
+
EK
DvÁhoRdnotěKč
,300
AKČNÍ CENA
9.999,PLYNOVÝ GRIL
KING GRILL MALAGA
délka
56 cm
šířka
69 cm
výška
94 cm
,1.310
Kč
Kč
+
EK
DvÁhoRdnotěKč
,300
AKČNÍ CENA
Napouštěcí teakový
olej SCT. CROIX
2.190,-
11.990,11.990
Napouštěcí teakový
olej SCT. CROIX
P
PLYNOVÝ GRIL
K
KING GRILL
L
LL
F
FARMER
OCELOVÝ
Ý GR
GRIL
IL
SENTINEL
L
+
EK
DvÁhoRdnotěKč
,100
délka
115 cm
m
šířka
65 cm
cm
výška
133 cm
cm
Grilovací kleště
FISKARS
48 cm
m
šířka
48
8c
cm
výška
96 cm
cm
+
Grilovací kleště
tě
ě
S
FISKARS
+
1.999,99,-
délka
tě
ě
Grilovací kleště
S
FISKARS
DÁRE
K
v hod
no
100,-tě
DÁRE
K
v hod
no
100,-tě
Kč
Kč
3.490,3
490
ZAHRADNÍ A SERVISNÍ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
Voklik 976 (bývalý autosalon u čerpací stanice Benzina), 517 21 Týniště nad Orlicí
tel.: +420 494 371 301 • mob.: +420 732 230 497, +420 731 443 979
ZAHRADNÍ CENTRUM TÝNIŠTĚ N. O.
Po - Pá 8.00 -17.00 hod • So 9.00 - 12.00 hod
OBCHODNÍ STŘEDISKO ČERVENÝ KOSTELEC
Po - Pá 7.00 -16.00 hod
OBCHODNÍ STŘEDISKO ČERVENÝ KOSTELEC
Lhota za Červeným Kostelcem 255, 549 41 Červený Kostelec
tel.: +420 491 462 802, mob.: +420 733 396 040
www.agrico-sro.cz
1.999,-