Katalog učebnic pro 2.stupeň 2015-2016

Transkript

Katalog učebnic pro 2.stupeň 2015-2016
Katalog učebnic pro 2.stupeň
2015-2016
• objednávejte dle katalogového čísla,
• využijte náš e-shop
• nebo si přijďte knihy prohlédnout osobně na adresu Učebnice: Hybešova 15, Brno
Školní pomůcky: Hlavní 28, 691 06 Velké Pavlovice
Kontakty:
• web (e-shop): www.sssbrno.cz
Prodejna učebnic (Brno)
• e:mail: [email protected], [email protected]
• tel:
724 236 185, 543 426 048
Prodejna školních a kancelářských potřeb (V. Pavlovice)
• e:mail: [email protected],
[email protected]
• tel:
519 428 365, 604 647 277
1
Obsah
UČEBNICE PRO 2. STUPEŇ ZŠ
ČESKÝ JAZYK, LITERATURA
..................................................................3
ČESKÝ JAZYK, LITERATURA (doplněk) ................................................................13
PŘÍRUČKY PRO ŽÁKY A UČITELE ..................................................................16
MATEMATIKA
..................................................................17
MATEMATIKA (doplněk) ..................................................................24
DĚJEPIS
..................................................................26
DĚJEPISNÉ SEŠITOVÉ ATLASY, ..................................................................32
NÁSTĚNNÉ MAPY
..................................................................32
PŘÍRODOPIS
..................................................................33
PŘÍRODOPIS (doplněk) ..................................................................39
PROGRAM NÁSTĚNNÝCH TABULÍ
..................................................................39
FYZIKA
..................................................................41
FYZIKA (doplněk) ..................................................................45
ZEMĚPIS
..................................................................46
ZEMĚPIS (doplněk)
..................................................................53
OBČANSKÁ VÝCHOVA
..................................................................54
INFORMATIKA
..................................................................58
RODINNÁ VÝCHOVA
..................................................................58
HUDEBNÍ VÝCHOVA
..................................................................59
HUDEBNÍ VÝCHOVA ZPĚVNÍKY
..................................................................61
OCHRANNA ČLOVĚKA
..................................................................61
VÝTVARNÁ VÝCHOVA
..................................................................61
PRAKTICKÉ ČINNOSTI
..................................................................62
CHEMIE
..................................................................63
VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
..................................................................65
FINANČ. GRAMOTNOST
..................................................................66
MULTIMEDIÁLNÍ INTERAKTIVNÍ UČEBNICE El. učebnice - Český jazyk a literatura ..................................................................67
CIZÍ JAZYKY
NĚMECKÝ JAZYK ANGLICKÝ JAZYK RUSKÝ JAZYK FRANCOUZSKÝ JAZYK 2
..................................................................68
..................................................................72
..................................................................87
..................................................................89
UČEBNICE PRO 2. STUPEŇ ZŠ
ČESKÝ JAZYK, LITERATURA
6. ročník
ALTER
Číslo
Název učebnice
Cena
101 092 786 Přehledy českého jazyka 3. - 5. ročník ZŠ a úvod do 6.
ročníku
44,00 Kč
101 092 998 Přehledy učiva ČJ pro 2. stupeň
79,00 Kč
101 092 910 Český jazyk pro 6. ročník učebnice díl II. JAZYKOVÉ
PROJEVY, SLOH
52,00 Kč
101 092 911 Český jazyk pro 6. ročník učebnice díl III. PŘEHLEDY,
TABULKY,ROZBORY,..
51,00 Kč
101 092 104 Český jazyk 6 - Máme rádi češtinu
84,00 Kč
101 092 976 Klíč k českému jazyku 6 - III. díl
55,00 Kč
101 092 893 Příručka k ČJ ALTER pro 2. stupeň - ČTP, RVP, klíčové
kompetence
Obj. ks
zdarma
101 092 913 Čítanka pro 6. ročník - měkká vazba
30,00 Kč
101 092 914 Čítanka pro 6. ročník - tvrdá vazba
30,00 Kč
101 092 915 Literární výchova 6 k čítance pro 6. ročník
27,00 Kč
101 092 954 CD Český jazyk 6 - jednouživatelská verze
940,00 Kč
101 091 954 CD ČJ 6 - žák. verze, cena platná pro žáky školy, která
si zakoupila multilic.
190,00 Kč
101 093 954 CD Český jazyk 6 - multilicence
3 600,00
Kč
101 094 954 CD ČJ 6 - multilic. cena pro školy s výukou dle učebnic
nakl. ALTER
2 100,00
Kč
PRODOS
Číslo
Název učebnice
10 206 010 Český jazyk pro 6. ročník
10 206 015 Čítanka pro 6. ročník
Cena
Obj. ks
82,00 Kč
140,00 Kč
10 206 016 Čítanka pro 6. ročník - pracovní sešit
32,00 Kč
10 206 050 MP - Český jazyk v 6. ročníku
44,00 Kč
10 206 090 MP - Čítanka pro 6. ročník
44,00 Kč
3
FORTUNA
Číslo
Název učebnice
Cena
103 001 281 Testové úlohy nejen pro deváťáky - český jazyk
109,00 Kč
103 001 094 Literární výchova pro 6. a 7. ročník ZŠ
109,00 Kč
103 007 623 Čítanka pro 6. ročník ZŠ (Čeňková a kol.)
113,00 Kč
103 000 757 Literární výchova pro 6. - 9. r. ZŠ
Obj. ks
87,00 Kč
SPN
Číslo
Název učebnice
1 050 057 701 Český jazyk pro 6. ročník ZŠ (Hošnová a kol.)
1 050 057 711 Český jazyk pro 6. ročník ZŠ - pracovní sešit (Hošnová
a kol.)
Cena
Obj. ks
137,00 Kč
79,00 Kč
1 050 057 731 MP - Český jazyk pro 6. ročník ZŠ (Hošnová a kol.)
120,00 Kč
1 050 058 101 Čítanka pro 6. ročník ZŠ (Soukal)
137,00 Kč
1 050 058 711 Literární výchova pro 2. stupeň ZŠ
137,00 Kč
FRAUS
Číslo
Název učebnice
12 502 800 Český jazyk 6. r. - učebnice (Krausová, Teršová)
12 503 169 Český jazyk 6. r. - pracovní sešit (Krausová, Teršová)
Cena
149,00 Kč
77,00 Kč
12 502 707 MP - Český jazyk 6. r. (Krausová, Teršová)
399,00 Kč
12 502 792 Český jazyk / Čítanka 6. r. CD (Krausová, Teršová)
349,00 Kč
12 502 840 Čítanka 6. r. - učebnice
179,00 Kč
12 502 709
299,00 Kč
MP - Čítanka 6. r.
Obj. ks
JINAN
Číslo
4
Název učebnice
Cena
115 000 016 Čeština 6. ročník - učebnice A (Brabcová, Pokorná,
Marková)
81,00 Kč
115 000 036 Čeština 6. ročník - učebnice B (Brabcová, Pokorná,
Marková)
81,00 Kč
115 000 026 Čeština 6. ročník - pracovní sešit (Brabcová, Pokorná,
Marková)
81,00 Kč
115 000 046 Čítanka 6. ročník (Hrabáková, Stejskalová)
81,00 Kč
115 000 056 MP k Češtině a Čítance pro 6. ročník
29,00 Kč
115 000 600 Český jazyk pro 6. ročník - učebnice (Uličný a kol.)
92,00 Kč
115 000 601 Český jazyk pro 6. ročník - pracovní sešit (Uličný a
kol.)
52,00 Kč
Obj. ks
Číslo
Název učebnice
115 000 999 Čeština do kapsy pro 2. stupeň k učebnicím pro 6., 7.,
8., 9. ročník
Cena
Obj. ks
73,00 Kč
TOBIÁŠ
Číslo
Název učebnice
135 124 Český jazyk 6. r. - učebnice
135 125 Český jazyk 6. r. - pracovní sešit
Cena
Obj. ks
120,00 Kč
70,00 Kč
NOVÁ ŠKOLA s.r.o.
Číslo
Název učebnice
1 040 650 Opakujeme češtinu v 6. ročníku 1. díl - pracovní sešit
1 040 655 Český jazyk 6. ročník - učebnice
1 040 660 Opakujeme češtinu v 6. ročníku 2. díl - pracovní sešit
Cena
Obj. ks
41,00 Kč
139,00 Kč
41,00 Kč
1 040 556 Psaní i, í/y, ý – Souhrnně a logicky
41,00 Kč
1 040 681 Procvičujeme psaní velkých písmen
41,00 Kč
NŠ BRNO
Číslo
Název učebnice
1 040 671 Čítanka 6. r. - Čtení s porozuměním
Cena
Obj. ks
149,00 Kč
PRÁCE
Číslo
Název učebnice
Cena
11 901 654 Český jazyk 6. ročník - MLUVNICE (Müllerová)
109,00 Kč
11 901 655 Český jazyk 6. ročník - LITERATURA (B. a J. Hoffmannovi)
119,00 Kč
11 901 656 Český jazyk 6. ročník - PROCVIČUJEME, OPAKUJEME
(Hoffmann a kol.)
79,00 Kč
Obj. ks
PANSOFIA
Číslo
Název učebnice
Cena
1 180 000 092 Čeština hravě - pracovní sešit pro 6. ročník ZŠ a nižší
G (Hauser)
75,00 Kč
1 180 000 091 Český jazyk 6. - 9. r. - Co mám umět
79,00 Kč
Obj. ks
5
7. ročník
ALTER
Číslo
Název učebnice
Cena
101 092 998 Přehledy učiva ČJ pro 2. stupeň
79,00 Kč
101 092 916 Český jazyk 7. r. ZŠ - díl I. - UČIVO O JAZYCE
30,00 Kč
101 092 917 Český jazyk 7. r. ZŠ - díl II. -SLOH,SDĚLOVÁNÍ A VÝMĚNA INFORMACÍ
52,00 Kč
101 092 918 Český jazyk 7. r. ZŠ - díl III. - PŘEHLEDY,TABULKY,ROZBORY,CVIČENÍ
55,00 Kč
101 092 977 Klíč k českému jazyku 7 - III. díl
72,00 Kč
101 092 893 Příručka k ČJ ALTER pro 2. stupeň - ČTP, RVP, klíčové
kompetence
101 092 105 Český jazyk 7 - Máme rádi češtinu
101 092 919 Čítanka 7. r.- měkká vazba
101 092 921 Literární výchova 7 k čítance pro 7. r.
Obj. ks
zdarma
84,00 Kč
129,00 Kč
60,00 Kč
101 092 955 CD Český jazyk 7 - jednouživatelská verze
940,00 Kč
101 091 955 CD ČJ 7 - žák.verze, cena pro žáky školy, která si
zakoupila multilicenci
190,00 Kč
101 093 955 CD Český jazyk 7 - multilicence
3 600,00
Kč
101 094 955 CD ČJ 7 - multilic. cena pro školy s výukou dle učebnic nakl. ALTER
2 100,00
Kč
PRODOS
Číslo
Název učebnice
Cena
10 207 010 Český jazyk pro 7. ročník - učebnice
82,00 Kč
10 207 050 MP - ČJ pro 7. ročník
44,00 Kč
10 207 015 Čítanka pro 7. ročník ZŠ - učebnice
Obj. ks
140,00 Kč
10 207 016 Čítanka pro 7. ročník ZŠ - pracovní sešit
32,00 Kč
10 207 090 MP - Čítanka 7
44,00 Kč
FORTUNA
Číslo
6
Název učebnice
Cena
103 001 094 Literární výchova pro 6. a 7. ročník ZŠ
109,00 Kč
103 007 632 Čítanka pro 7. ročník ZŠ (Čeňková a kol.)
113,00 Kč
Obj. ks
SPN
Číslo
Název učebnice
1 050 058 191 Český jazyk pro 7. ročník ZŠ (Hošnová a kol.)
1 050 058 201 Český jazyk pro 7. ročník ZŠ - pracovní sešit (Hošnová
a kol.)
Cena
Obj. ks
139,00 Kč
79,00 Kč
1 050 058 211 MP - Český jazyk pro 7. ročník ZŠ (Hošnová a kol.)
145,00 Kč
1 050 058 111 Čítanka pro 7. ročník ZŠ (Soukal)
137,00 Kč
1 050 058 711 Literární výchova pro 2. stupeň ZŠ
137,00 Kč
FRAUS
Číslo
Název učebnice
12 503 051 Český jazyk 7. r. - učebnice (Krausová, Teršová)
12 503 052 Český jazyk 7. r. - pracovní sešit (Krausová, Teršová)
Cena
Obj. ks
149,00 Kč
77,00 Kč
12 503 053 MP - Český jazyk 7. r. (Krausová, Teršová)
399,00 Kč
12 503 088 Český jazyk / Čítanka 7. r. CD (Krausová, Teršová)
349,00 Kč
12 503 054 Čítanka 7. r. - učebnice
179,00 Kč
12 503 055 MP - Čítanka 7. r.
299,00 Kč
JINAN
Číslo
Název učebnice
Cena
115 000 017 Čeština pro 7. ročník - učebnice A (Hájková, Havlová,
Marková)
81,00 Kč
115 000 037 Čeština pro 7. ročník - učebnice B (Hájková, Havlová,
Marková)
81,00 Kč
115 000 027 Čeština pro 7. ročník - pracovní sešit (Havlová, Horáčková)
81,00 Kč
115 000 047 Čítanka pro 7. ročník (Hrabáková, Stejskalová)
81,00 Kč
115 000 057 MP k Češtině a Čítance pro 7. ročník
29,00 Kč
115 000 700 Český jazyk pro 7. ročník - učebnice (Uličný a kol.)
92,00 Kč
115 000 701 Český jazyk pro 7. ročník - pracovní sešit (Uličný a
kol.)
52,00 Kč
115 000 999 Čeština do kapsy pro 2. stupeň k učebnicím pro 6., 7.,
8., 9. ročník
73,00 Kč
Obj. ks
7
TOBIÁŠ
Číslo
Název učebnice
135 150 Český jazyk 7. r. - učebnice
135 127 Český jazyk 7. r. - pracovní sešit
Cena
Obj. ks
120,00 Kč
70,00 Kč
NOVÁ ŠKOLA s.r.o.
Číslo
Název učebnice
1 040 750 Opakujeme češtinu v 7. ročníku 1. díl - pracovní sešit
1 040 760 Opakujeme češtinu v 7. ročníku 2. díl - pracovní sešit
Cena
Obj. ks
41,00 Kč
41,00 Kč
1 040 755 Český jazyk 7 - učebnice
139,00 Kč
1 040 771 Čítanka 7. ročník
149,00 Kč
PRÁCE
Číslo
Název učebnice
Cena
11 902 000 Český jazyk 7. r. ZŠ - MLUVNICE (Müllerová)
109,00 Kč
11 902 001 Český jazyk 7. r. ZŠ - LITERATURA (Hoffmanovi)
119,00 Kč
11 902 002 Český jazyk 7. r. ZŠ - PROCVIČUJEME, OPAKUJEME
(Hoffmann a kol.)
Obj. ks
79,00 Kč
PANSOFIA
Číslo
Název učebnice
1 180 000 211 Čeština hravě - pracovní sešit pro 7. ročník ZŠ a nižší
G
Cena
Obj. ks
75,00 Kč
8. ročník
ALTER
Číslo
Název učebnice
101 092 998 Přehledy učiva ČJ pro 2. stupeň
79,00 Kč
101 092 936 Český jazyk 8. r. ZŠ - díl I. - UČIVO O JAZYCE
30,00 Kč
101 092 937 Český jazyk 8. r. ZŠ - díl II. - SLOH, SDĚLOVÁNÍ A
VÝMĚNA INFORMACÍ
53,00 Kč
101 092 938 Český jazyk 8. r. ZŠ - díl III. - PŘEHLEDY, TABULKY,
ROZBORY, CVIČENÍ
53,00 Kč
101 092 978 Klíč k českému jazyku 8 - III. díl
76,00 Kč
101 092 106 Český jazyk 8 - Máme rádi češtinu
84,00 Kč
101 092 893 Příručka k ČJ ALTER pro 2. stupeň - ČTP, RVP, klíčové
kompetence
8
Cena
zdarma
Obj. ks
Číslo
Název učebnice
101 092 939 Čítanka 8. r. - měkká vazba
101 092 941 Literární výchova 8 k čítance pro 8. r.
Cena
Obj. ks
134,00 Kč
60,00 Kč
PRODOS
Číslo
Název učebnice
Cena
10 208 010 Český jazyk pro 8. ročník - učebnice
82,00 Kč
10 208 060 MP - ČJ pro 8. ročník
44,00 Kč
10 208 015 Čítanka 8 - učebnice
140,00 Kč
10 208 016 Čítanka 8 - pracovní sešit
32,00 Kč
10 208 110 MP Čítanka 8
55,00 Kč
Obj. ks
FORTUNA
Číslo
103 000 938
Název učebnice
Literární výchova pro 8. ročník ZŠ Úvod do světa
literatury I
103 000 939 Literární výchova pro 8. ročník ZŠ Úvod do světa
literatury II
103 000 764 Čítanka pro 8. ročník ZŠ (Čeňková a kol.)
Cena
Obj. ks
97,00 Kč
99,00 Kč
113,00 Kč
SPN
Číslo
Název učebnice
1 050 059 001 Český jazyk 8. ročník (Hošnová)
1 050 059 011 Český jazyk 8. ročník - pracovní sešit
Cena
Obj. ks
139,00 Kč
79,00 Kč
1 050 059 021 Český jazyk 8. ročník - metodická příručka
147,00 Kč
1 050 058 691 Čítanka pro 8. ročník ZŠ (Soukal)
137,00 Kč
1 050 058 711 Literární výchova pro 2. stupeň
137,00 Kč
FRAUS
Číslo
Název učebnice
12 503 473 Český jazyk 8. r. - učebnice (Krausová, Teršová)
12 503 474 Český jazyk 8. r. - pracovní sešit (Krausová, Teršová)
Cena
Obj. ks
149,00 Kč
77,00 Kč
12 503 475 MP - Český jazyk 8. r. (Krausová, Teršová)
399,00 Kč
12 503 476 Český jazyk / Čítanka 8. r. CD (Krausová, Teršová)
349,00 Kč
12 503 478 Čítanka 8. r. - učebnice
179,00 Kč
12 503 479 MP - Čítanka 8. r.
299,00 Kč
9
JINAN
Číslo
Název učebnice
Cena
115 000 018 Čeština pro 8. ročník - učebnice A (Koušová, Havlová,
Marková)
81,00 Kč
115 000 038 Čeština pro 8. ročník - učebnice B (Koušová, Havlová,
Marková)
81,00 Kč
115 000 028 Čeština pro 8. ročník - pracovní sešit (Havlová, Koušová)
81,00 Kč
115 000 048 Čítanka pro 8. ročník (Pokorná)
81,00 Kč
115 000 058 MP k Češtině a Čítance pro 8. ročník
29,00 Kč
115 000 800 Český jazyk pro 8. ročník - učebnice (Uličný a kol.)
117,00 Kč
115 000 801 Český jazyk pro 8. ročník - pracovní sešit (Uličný a
kol.)
52,00 Kč
115 000 999 Čeština do kapsy pro 2. stupeň k učebnicím pro 6., 7.,
8., 9. ročník
73,00 Kč
Obj. ks
PRÁCE
Číslo
Název učebnice
Cena
11 902 003 Český jazyk 8. r. ZŠ - MLUVNICE (Müllerová)
109,00 Kč
11 902 004 Český jazyk 8. r. ZŠ - LITERATURA (Hoffmanovi)
119,00 Kč
11 902 005 Český jazyk 8. r. ZŠ - PROCVIČUJEME, OPAKUJEME
(Hoffman a kol.)
Obj. ks
79,00 Kč
PANSOFIA
Číslo
Název učebnice
Cena
1 180 000 212 Čeština hravě - pracovní sešit pro 8. ročník ZŠ a nižší
G
75,00 Kč
1 180 000 091 Český jazyk 6. - 9. r. - Co mám umět
79,00 Kč
Obj. ks
TOBIÁŠ
Číslo
Název učebnice
135 128 Český jazyk 8. r. - učebnice
135 129 Český jazyk 8. r. - pracovní sešit
Cena
Obj. ks
120,00 Kč
70,00 Kč
NOVÁ ŠKOLA s.r.o.
Číslo
10
Název učebnice
Cena
1 040 850 Opakujeme češtinu v 8. ročníku 1. díl - pracovní sešit
41,00 Kč
1 040 860 Opakujeme češtinu v 8. ročníku 2. díl - pracovní sešit
41,00 Kč
Obj. ks
Číslo
Název učebnice
1 040 871 Čítanka pro 8. ročník
Cena
Obj. ks
149,00 Kč
DIALOG
Číslo
Název učebnice
135 128 Český jazyk 8. r. - učebnice
Cena
Obj. ks
120,00 Kč
9. ročník
ALTER
Číslo
Název učebnice
Cena
101 092 998 Přehledy učiva ČJ pro 2. stupeň
79,00 Kč
101 092 943 Český jazyk pro 9. r. - I. díl - UČIVO O JAZYCE
30,00 Kč
101 092 944 Český jazyk pro 9. r. - II. díl - SLOH, SDĚLOVÁNÍ a
VÝMĚNA INFORMACÍ
56,00 Kč
101 092 945 Český jazyk pro 9. r. - III. díl - PŘEHLEDY, TABULKY,
ROZBORY
55,00 Kč
101 092 107 Český jazyk 9 - Máme rádi češtinu
84,00 Kč
101 092 979 Klíč k českému jazyku 9 - III. díl
72,00 Kč
101 092 893 Příručka k ČJ ALTER pro 2. stupeň - ČTP, RVP, klíčové
kompetence
zdarma
101 092 946 Čítanka pro 9. ročník - měkká vazba
141,00 Kč
101 092 947 Čítanka pro 9. ročník - tvrdá vazba
163,00 Kč
101 092 948 Literární výchova 9 k Čítance pro 9. ročník
Obj. ks
48,00 Kč
PRODOS
Číslo
Název učebnice
Cena
10 209 010 Český jazyk 9. ročník
82,00 Kč
10 209 060 MP Český jazyk 9. ročník
44,00 Kč
10 209 015 Čítanka 9. ročník
Obj. ks
154,00 Kč
10 209 016 Čítanka 9. ročník - pracovní sešit
44,00 Kč
10 209 110 MP Čítanka 9. ročník
55,00 Kč
11
FORTUNA
Číslo
Název učebnice
Cena
103 002 564 Literární výchova pro 9. ročník ZŠ - Výpravy do světa
literatury I
115,00 Kč
103 000 921 Literární výchova pro 9. ročník ZŠ - Výpravy do světa
literatury II
99,00 Kč
103 000 760 Čítanka pro 9. ročník ZŠ (Čeňková a kol.)
Obj. ks
113,00 Kč
NOVÁ ŠKOLA s.r.o.
Číslo
Název učebnice
Cena
1 040 950 Opakujeme češtinu v 9. r. 1. díl
41,00 Kč
1 040 960 Opakujeme češtinu v 9. r. 2. díl
41,00 Kč
1 040 971 Čítanka pro 9. r.
Obj. ks
149,00 Kč
PANSOFIA
Číslo
Název učebnice
1 180 000 094 Čeština hravě 9 - pracovní sešit
Cena
Obj. ks
75,00 Kč
SPN
Číslo
Název učebnice
Cena
1 050 058 701 Čítanka pro 9. ročník ZŠ (Soukal)
137,00 Kč
1 050 058 711 Literární výchova pro 2. stupeň ZŠ
137,00 Kč
1 050 059 401 Český jazyk pro 9. ročník ZŠ (Hošnová a kol.)
139,00 Kč
1 050 059 411 Český jazyk pro 9. ročník ZŠ - pracovní sešit
79,00 Kč
1 050 059 421 MP - Český jazyk pro 9. ročník ZŠ
Obj. ks
147,00 Kč
FRAUS
Číslo
Název učebnice
12 503 309 Český jazyk 9. r. - učebnice (Krausová, Teršová)
12 503 311 Český jazyk 9. r. - pracovní sešit (Krausová, Teršová)
12 503 310
12
MP - Český jazyk 9. r. (Krausová, Teršová)
Cena
149,00 Kč
77,00 Kč
399,00 Kč
12 503 313 Čítanka 9. r. - učebnice
179,00 Kč
12 503 312
299,00 Kč
MP - Čítanka 9. r.
Obj. ks
JINAN
Číslo
Název učebnice
Cena
115 000 019 Čeština pro 9. ročník - učebnice (Havlová, Hájková,
Bednářová)
83,00 Kč
115 000 049 Čítanka pro 9. ročník (Čeňková, Solfronková)
81,00 Kč
115 000 059 MP k češtině a čítance pro 9. ročník
30,00 Kč
115 000 910 Český jazyk pro 9. ročník - učebnice (Uličný a kol.)
109,00 Kč
115 000 911 Český jazyk pro 9. ročník - pracovní sešit (Uličný a
kol.)
58,00 Kč
115 000 999 Čeština do kapsy pro 2. stupeň k učebnicím pro 6., 7.,
8., 9. ročník
73,00 Kč
Obj. ks
PRÁCE
Číslo
Název učebnice
Cena
11 902 006 Český jazyk pro 9. ročník ZŠ - MLUVNICE (Müllerová)
109,00 Kč
11 902 007 Český jazyk pro 9. ročník ZŠ - LITERATURA A KOMUNIKACE
119,00 Kč
11 902 008 Český jazyk pro 9. ročník ZŠ - PROCVIČUJEME, OPAKUJEME (Hoffman)
79,00 Kč
Obj. ks
DIALOG
Číslo
Název učebnice
1 270 190 Čítanka pro 9. ročník
Cena
Obj. ks
139,00 Kč
ČESKÝ JAZYK, LITERATURA (doplněk)
2.stupeň
ALTER
Číslo
Název učebnice
Cena
101 092 965 CD Pravopis snadno a rychle - jednouživatelská verze
500,00 Kč
101 091 965 CD Pravopis snadno a rychle - žákovská verze pro
žáky školy s multilicencí
190,00 Kč
101 093 965 CD Pravopis snadno a rychle - multilicence
2 100,00
Kč
101 094 965 CD Pravopis snadno a rychle - multilicence zvýhodněná
1 300,00
Kč
101 092 966 CD Poznáváme slovní druhy - jednouživatelská verze
500,00 Kč
Obj. ks
13
Číslo
Název učebnice
101 091 966 CD Poznáváme slovní druhy - žákovská verze pro žáky
školy s multilicencí
Cena
Obj. ks
190,00 Kč
101 093 966 CD Poznáváme slovní druhy - multilicence
2 100,00
Kč
101 094 966 CD Poznáváme slovní druhy - multilicence zvýhodněná
1 300,00
Kč
101 092 967 CD Věta a větné členy - jednouživatelská verze
500,00 Kč
101 091 967 CD Věta a větné členy - žákovská verze pro žáky školy
s multilicencí
190,00 Kč
101 093 967 CD Věta a větné členy - multilicence
2 100,00
Kč
101 094 967 CD Věta a větné členy - multilicence zvýhodněná
1 300,00
Kč
101 092 968 CD Jazykové rozbory - jednouživatelská verze
500,00 Kč
101 091 968 CD Jazykové rozbory - žákovská verze pro žáky školy s
multilicencí
190,00 Kč
101 093 968 CD Jazykové rozbory - multilicence
2 100,00
Kč
101 094 968 CD Jazykové rozbory - multilicence zvýhodněná
1 300,00
Kč
101 092 969 CD Jazykové testy - jednouživatelská verze
500,00 Kč
101 091 969 CD Jazykové testy - žákovská verze pro žáky školy s
multilicencí
190,00 Kč
101 093 969 CD Jazykové testy - multilicence
2 100,00
Kč
101 094 969 CD Jazykové testy - multilicence zvýhodněná
1 300,00
Kč
FORTUNA
Číslo
Název učebnice
103 001 398 Písemné jazykové prověrky z češtiny pro 2. st. (Vejvoda)
149,00 Kč
103 009 192 Sloh (Fucimanová)
119,00 Kč
103 001 281 Testové úlohy nejen pro deváťáky
109,00 Kč
103 004 293
139,00 Kč
Český jazyk - Přehled učiva pro ZŠ, SŠ a G (Styblík,
Melichar)
103 001 093 Diktáty k přijímacím zkouškám na SŠ (Sedláček)
103 001 375 Chvilky s pravopisem (Koušová)
14
Cena
69,00 Kč
119,00 Kč
Obj. ks
Číslo
Název učebnice
Cena
103 001 265 Jazykové hry (Pišlová)
109,00 Kč
103 001 009 Trocha literární teorie
105,00 Kč
103 001 112 Pravidla českého pravopisu - brožovaná
137,00 Kč
103 001 294 Pravidla českého pravopisu - vázaná
225,00 Kč
Obj. ks
NOVÁ ŠKOLA s.r.o.
Číslo
Název učebnice
Cena
1 040 002 Přehled učiva ČJ ZŠ
30,00 Kč
1 040 003 Zvládáš českou mluvnici?
30,00 Kč
Obj. ks
SPN
Číslo
Název učebnice
Cena
1 050 052 391 Základní mluvnice ČJ pro 2. - 9. r. (Styblík a kol.)
155,00 Kč
1 050 504 312 Cvičení z pravopisu pro větší školáky (Styblík a kol.)
115,00 Kč
1 050 052 461 Tajemství slov (Styblík )
159,00 Kč
1 050 054 261 Vyjmenovaná slova (Styblík)
97,00 Kč
1 050 052 411 Opakujeme si ČJ II. k běžné práci ve škole i k přij. zk.
na 4 letá gym.
125,00 Kč
1 050 052 451 Diktáty a cvičení z ČJ (Šantrochová a kol.)
115,00 Kč
1 050 056 331 Přijímací zkoušky na SŠ z ČJ
125,00 Kč
1 050 052 631 Slovník cizích slov
395,00 Kč
1 050 053 601 Slohová cvičení pro 2. stupeň (Helclová)
Obj. ks
95,00 Kč
1 050 057 971 Hrátky s češtinou
149,00 Kč
1 050 057 591 Netradiční testové úlohy z českého jazyka
123,00 Kč
15
PŘÍRUČKY PRO ŽÁKY A UČITELE
2.stupeň
JINAN
Číslo
Název učebnice
Cena
115 000 720 Procvičujeme PRAVOPIS VELKÝCH PÍSMEN (Krejčová)
30,00 Kč
115 000 721 Procvičujeme PŘÍDAVNÁ JMÉNA (Krejčová)
30,00 Kč
115 000 722 Procvičujeme PODSTATNÁ JMÉNA (Šmejkal)
30,00 Kč
115 000 723 Procvičujeme SLOVESA (Černá)
30,00 Kč
115 000 724 Procvičujeme NEOHEBNÉ DRUHY SLOV (Šmejkal)
30,00 Kč
115 000 725 Procvičujeme SKLADBU (Černá)
30,00 Kč
115 000 726 Procvičujeme INTERPUNKCI (Černá)
30,00 Kč
115 000 063 Diktáty a pravopisná cvičení pro 2. stupeň (Krejčová,
Havlová)
74,00 Kč
115 000 060 MLUVNICE - Čeština našich dní (Brabcová a kol.)
Obj. ks
117,00 Kč
BLUG
Číslo
Název učebnice
Cena
126 074 Tradiční sloh netradičně
70,00 Kč
126 075 Cvičebnice ČJ pro 6. - 9. r.
99,00 Kč
Obj. ks
PANSOFIA
Číslo
16
Název učebnice
Cena
1 180 000 091 Český jazyk v 6.- 9. ročníku - CO MÁM UMĚT
79,00 Kč
1 180 000 169 Dialog v hodinách češtiny II - učebnice mluveného
slova
49,00 Kč
1 180 000 183 Pravopis I a Y hravě (Macháň)
59,00 Kč
1 180 000 004 Píšeme podle pravidel pravopisu II pro 2. stupeň
38,00 Kč
Obj. ks
MATEMATIKA
6. ročník
PRODOS
Číslo
Název učebnice
Cena
10 206 020 Matematika pro 6. ročník - učebnice pro žáky
105,00 Kč
10 206 060 Matematika pro 6. ročník - učebnice s komentářem
pro učitele
138,00 Kč
10 206 021 Matematika pro 6. ročník - PS 1 pro žáky
47,00 Kč
10 206 023 Matematika pro 6. ročník - PS 2 pro žáky
47,00 Kč
10 206 022 Matematika pro 6. ročník - PS 1 s komentářem
66,00 Kč
10 206 024 Matematika pro 6. ročník - PS 2 s komentářem
66,00 Kč
10 206 025 Matematické ...minutovky 6. ročník 1. díl
32,00 Kč
10 206 026 Matematické...minutovky 6. ročník 2. díl
32,00 Kč
10 200 012 Počítejte s klokanem - "Benjamín" (sbírka úloh pro 6.
a 7. roč.)
99,00 Kč
Obj. ks
FORTUNA
Číslo
Název učebnice
103 010 512 Matematika pro 6. ročník ZŠ (Coufalová a kol.)
Cena
Obj. ks
135,00 Kč
NŠ Brno
Číslo
Název učebnice
Cena
1 040 610 Aritmetika pro 6. ročník - učebnice
59,00 Kč
1 040 620 Geometrie pro 6. ročník - učebnice
59,00 Kč
1 040 611 Počtářské chvilky 6
30,00 Kč
1 040 612 Aritmetika 6 - pracovní sešit
30,00 Kč
1 040 613 Geometrie 6 - pracovní sešit
30,00 Kč
1 040 616 Vyzkoušej svůj důvtip 6
30,00 Kč
Obj. ks
17
NOVÁ ŠKOLA s.r.o
Nová řada
Číslo
Název učebnice
Cena
1 040 622 Matematika 6 - Desetinná čísla - učebnice
59,00 Kč
1 040 623 Matematika 6 - Desetinná čísla - pracovní sešit
49,00 Kč
1 040 624 Matematika 6 - Kladná a záporná čísla - učebnice
59,00 Kč
1 040 625 Matematika 6 - Kladná a záporná čísla - pracovní sešit
49,00 Kč
1 040 626 Matematika 6 - Dělitelnost - učebnice
59,00 Kč
1 040 627 Matematika 6 - Dělitelnost - pracovní sešit
49,00 Kč
1 040 628 Matematika 6 - Základy geometrie - učebnice
59,00 Kč
1 040 629 Matematika 6 - Základy geometrie - pracovní sešit
49,00 Kč
Obj. ks
PROMETHEUS
Číslo
Název učebnice
Cena
12 309 511 158 Matematika 6 - 1. díl (Šarounová a kol.)
97,00 Kč
12 309 511 160 Matematika 6 - 2. díl (Šarounová a kol.)
97,00 Kč
12 301 011 473 Matematika pro 6. ročník ZŠ - 1. díl (Odvárko,
Kadleček)
100,00 Kč
12 301 011 474 Matematika pro 6. ročník ZŠ - 2. díl (Odvárko,
Kadleček)
105,00 Kč
12 301 011 475 Matematika pro 6. ročník ZŠ - 3. díl (Odvárko,
Kadleček)
105,00 Kč
12 309 711 253 Knížka pro učitele k matematice pro 6. ročník ZŠ
119,00 Kč
12 301 011 476 Sbírka úloh z matematiky pro 6. ročník ZŠ (Odvárko,
Kadleček )
148,00 Kč
Obj. ks
SPN
Číslo
18
Název učebnice
Cena
1 050 058 051 Matematika pro 6. r. ZŠ - učebnice - ARITMETIKA
113,00 Kč
1 050 058 291 Matematika pro 6. r. ZŠ - pracovní sešit - ARITMETIKA
79,00 Kč
1 050 058 061 Matematika pro 6. r. ZŠ - učebnice - GEOMETRIE
113,00 Kč
1 050 058 301 Matematika pro 6. r. ZŠ - pracovní sešit - GEOMETRIE
79,00 Kč
Obj. ks
FRAUS
Číslo
Název učebnice
12 503 676 Matematika 6. r. ARITMETIKA - učebnice
12 503 677 Matematika 6. r. ARITMETIKA - pracovní sešit
12 503 678 Matematika 6. r. GEOMETRIE - učebnice
12 503 679 Matematika 6. r. GEOMETRIE - pracovní sešit
12 503 680 MP - Matematika 6. r. - společná pro oba "díly"
Cena
Obj. ks
119,00 Kč
77,00 Kč
119,00 Kč
77,00 Kč
299,00 Kč
7. ročník
PRODOS
Číslo
Název učebnice
Cena
10 207 020 Matematika pro 7. ročník - učebnice pro žáky
105,00 Kč
10 207 060 Matematika pro 7. ročník - učebnice s komentářem
pro učitele
138,00 Kč
10 207 021 Matematika pro 7. ročník - pracovní sešit 1
47,00 Kč
10 207 022 Matematika pro 7. ročník - pracovní sešit 1 s komentářem
66,00 Kč
10 207 023 Matematika pro 7. ročník - pracovní sešit 2
47,00 Kč
10 207 024 Matematika pro 7. ročník - pracovní sešit 2 s komentářem
66,00 Kč
10 207 025 Matematické...minutovky 7. ročník 1. díl
32,00 Kč
10 207 026 Matematické.. minutovky 7. ročník 2. díl
32,00 Kč
10 200 012 Počítejte s klokanem - "Benjamín" (sbírka úloh pro 6.
a 7. roč.)
99,00 Kč
Obj. ks
FORTUNA
Číslo
Název učebnice
103 010 892 Matematika 7. r. - učebnice
Cena
Obj. ks
135,00 Kč
NOVÁ ŠKOLA s.r.o.
Číslo
Název učebnice
1 040 722 Matematika - Shodnost a souměrnost - učebnice
Cena
Obj. ks
59,00 Kč
1 040 723 Matematika - Shodnost a souměrnost - pracovní sešit
49,00 Kč
1 040 724 Matematika - Zlomky a poměr - učebnice
59,00 Kč
1 040 725 Matematika - Zlomky a poměr - pracovní sešit
49,00 Kč
1 040 726 Matematika - Procenta a trojčlenka - učebnice
59,00 Kč
19
Číslo
Název učebnice
1 040 727 Matematika - Procenta a trojčlenka - pracovní sešit
Cena
Obj. ks
49,00 Kč
NŠ BRNO
Číslo
Název učebnice
1 040 710 Aritmetika 7 - učebnice
Cena
Obj. ks
59,00 Kč
1 040 720 Geometrie 7 - učebnice
59,00 Kč
1 040 711 Počtářské chvilky 7
30,00 Kč
1 040 712 Aritmetika 7 - pracovní sešit
30,00 Kč
1 040 713 Geometrie 7 - pracovní sešit
30,00 Kč
1 040 715 Sbírka úloh pro 7. ročník - Jak počítat s procenty
30,00 Kč
PROMETHEUS
Číslo
Název učebnice
Cena
12 309 711 275 Matematika 7 - 1. díl (Šarounová a kol.)
99,00 Kč
12 309 711 276 Matematika 7 - 2. díl (Šarounová a kol.)
99,00 Kč
12 301 011 477 Matematika pro 7. ročník ZŠ - 1. díl (Odvárko,
Kadleček)
105,00 Kč
12 301 011 478 Matematika pro 7. ročník ZŠ - 2. díl (Odvárko,
Kadleček)
105,00 Kč
12 301 011 479 Matematika pro 7. ročník ZŠ - 3. díl (Odvárko,
Kadleček)
105,00 Kč
12 301 011 480 Soubor úloh z matematiky pro 7. ročník ZŠ
148,00 Kč
Obj. ks
SPN
Číslo
Název učebnice
1 050 058 401 Matematika pro 7. r. ZŠ - učebnice - ARITMETIKA
1 050 058 411 Matematika pro 7. r. ZŠ - pracovní sešit - ARITMETIKA
1 050 058 421 Matematika pro 7. r. ZŠ - učebnice - GEOMETRIE
1 050 058 431 Matematika pro 7. r. ZŠ - pracovní sešit - GEOMETRIE
Cena
Obj. ks
113,00 Kč
79,00 Kč
109,00 Kč
79,00 Kč
FRAUS
Číslo
Název učebnice
12 503 736 Matematika 7. r. ARITMETIKA - učebnice
12 503 737 Matematika 7. r. ARITMETIKA - pracovní sešit
12 503 738 Matematika 7. r. GEOMETRIE - učebnice
12 503 739 Matematika 7. r. GEOMETRIE - pracovní sešit
20
Cena
119,00 Kč
77,00 Kč
119,00 Kč
77,00 Kč
Obj. ks
Číslo
Název učebnice
12 503 740 MP - Matematika 7. r. - společná pro oba "díly"
Cena
Obj. ks
299,00 Kč
8. ročník
PRODOS
Číslo
Název učebnice
Cena
10 208 020 Matematika 8 - učebnice
105,00 Kč
10 208 070 Matematika 8 - učebnice s komentářem pro učitele
138,00 Kč
10 208 021 Matematika 8 - pracovní sešit 1
47,00 Kč
10 208 022 Matematika 8 - pracovní sešit 1 s komentářem
66,00 Kč
10 208 023 Matematika 8 - pracovní sešit 2
47,00 Kč
10 208 024 Matematika 8 - pracovní sešit 2 s komentářem
66,00 Kč
10 208 025 Matematické...minutovky 8. r. 1. díl
32,00 Kč
10 208 026 Matematické...minutovky 8. r. 2. díl
32,00 Kč
10 200 013 Počítejte s klokanem - "Kadet" (sbírka úloh pro 8. a
9. roč.)
99,00 Kč
Obj. ks
PROMETHEUS
Číslo
Název učebnice
Cena
12 309 711 277 Matematika 8 - 1. díl (Šarounová a kol.)
97,00 Kč
12 309 711 278 Matematika 8 - 2. díl (Šarounová a kol.)
97,00 Kč
12 309 711 260 Matematika pro 8. ročník ZŠ - 1. díl (Odvárko,
Kadleček) - doprodej
86,00 Kč
12 309 711 261 Matematika pro 8. ročník ZŠ - 2. díl (Odvárko,
Kadleček) - doprodej
86,00 Kč
12 309 711 262 Matematika pro 8. ročník ZŠ - 3. díl (Odvárko,
Kadleček)- doprodej
86,00 Kč
12 309 711 263 Knížka pro učitele k matematice pro 8. ročník ZŠ
119,00 Kč
12 301 011 481 Matematika pro 8. ročník - 1. díl
105,00 Kč
12 301 011 482 Matematika pro 8. ročník - 2. díl
102,00 Kč
12 301 011 483 Matematika pro 8. ročník - 3. díl
102,00 Kč
Obj. ks
21
Číslo
Název učebnice
12 301 011 484 Soubor úloh z matematiky pro 8. ročník ZŠ
Cena
Obj. ks
148,00 Kč
FORTUNA
Číslo
Název učebnice
103 011 082 Matematika pro 8. r. (Coufalová)
Cena
Obj. ks
135,00 Kč
NŠ BRNO
Číslo
Název učebnice
Cena
1 040 810 Algebra 8 - učebnice
59,00 Kč
1 040 820 Geometrie 8 - učebnice
59,00 Kč
1 040 811 Počtářské chvilky 8 - pracovní sešit
30,00 Kč
1 040 812 Algebra 8 - pracovní sešit
30,00 Kč
1 040 813 Geometrie 8 - pracovní sešit
30,00 Kč
Obj. ks
SPN
Číslo
Název učebnice
1 050 059 071 Matematika pro 8. r. ZŠ - učebnice - ALGEBRA
1 050 059 081 Matematika pro 8. r. ZŠ - pracovní sešit
1 050 059 091 Matematika pro 8. r. ZŠ - učebnice - GEOMETRIE
1 050 059 111 Matematika pro 8. r. ZŠ - pracovní sešit
Cena
Obj. ks
113,00 Kč
79,00 Kč
113,00 Kč
79,00 Kč
FRAUS
Číslo
Název učebnice
12 505 276 Matematika 8. r. ARITMETIKA - učebnice
Cena
139,00 Kč
12 500 067 Matematika 8. r. ARITMETIKA - pracovní sešit
77,00 Kč
12 500 070 Matematika 8. r. GEOMETRIE - pracovní sešit
77,00 Kč
12 505 277 Matematika 8. r. GEOMETRIE - učebnice
99,00 Kč
12 505 278 MP - Matematika 8. r. - společná pro oba "díly"
Obj. ks
369,00 Kč
9. ročník
PRODOS
Číslo
Název učebnice
105,00 Kč
10 209 070 Matematika 9. ročník s komentářem
138,00 Kč
10 209 021 Matematika 9 - sbírka úloh
22
Cena
10 209 020 Matematika 9. ročník
52,00 Kč
Obj. ks
Číslo
Název učebnice
Cena
10 209 022 Matematika 9 - sbírka úloh s komentářem
74,00 Kč
10 209 025 Matematické…minutovky 9. r. 1. díl
32,00 Kč
10 209 026 Matematické …minutovky 9. r.2. díl
32,00 Kč
10 200 013 Počítejte s klokanem -" Kadet" (sbírka úloh pro 8. a
9. roč.)
99,00 Kč
Obj. ks
NŠ BRNO
Číslo
Název učebnice
Cena
1 040 910 Algebra 9. r. - učebnice
59,00 Kč
1 040 920 Geometrie 9. r. - učebnice
59,00 Kč
1 040 913 Geometrie 9. r. - pracovní sešit
30,00 Kč
1 040 911 Chvilky s algebrou 9
30,00 Kč
1 040 912 Rovnice a slovní úlohy - pracovní sešit
30,00 Kč
Obj. ks
FORTUNA
Číslo
Název učebnice
103 011 392 Matematika pro 9. r. (Coufalová)
Cena
Obj. ks
135,00 Kč
PROMETHEUS
Číslo
Název učebnice
Cena
12 309 711 279 Matematika 9 - 1. díl (Šarounová a kol.)
97,00 Kč
12 309 711 280 Matematika 9 - 2. díl (Šarounová a kol.)
97,00 Kč
12 309 711 273 Knížka pro učitele k matematice pro 9. ročník ZŠ
119,00 Kč
12 309 711 274 PS z matematiky pro 9. ročník ZŠ - soubor úloh
(Odvárko, Kadleček)
112,00 Kč
12 301 011 485 Matematika pro 9. ročník - 1. díl
105,00 Kč
12 301 011 486 Matematika pro 9. ročník - 2. díl
102,00 Kč
12 301 011 487 Matematika pro 9. ročník - 3. díl
102,00 Kč
12 301 011 488 Soubor úloh z matematiky pro 9. ročník ZŠ
148,00 Kč
Obj. ks
SPN
Číslo
Název učebnice
Cena
1 050 059 541 Matematika pro 9. ročník ZŠ - Algebra (Z. Půlpán
a kol.)
125,00 Kč
1 050 059 551 Matematika pro 9. ročník ZŠ - Algebra - pracovní
sešit 1
79,00 Kč
Obj. ks
23
Číslo
Název učebnice
1 050 059 561 Matematika pro 9. ročník ZŠ - Geometrie (Z.
Půlpán a kol.)
1 050 059 571 Matematika pro 9. ročník ZŠ - Geometrie - pracovní sešit 2
Cena
Obj. ks
113,00 Kč
79,00 Kč
FRAUS
Číslo
Název učebnice
12 505 279 Matematika 9. r. ALGEBRA - učebnice
12 505 280 Matematika 9. r. ALGEBRA - pracovní sešit
12 505 281 Matematika 9. r. GEOMETRIE - učebnice
12 505 282 Matematika 9. r. GEOMETRIE - pracovní sešit
12 505 283 MP - Matematika 9. r. - společná pro oba "díly"
Cena
Obj. ks
119,00 Kč
77,00 Kč
119,00 Kč
77,00 Kč
379,00 Kč
MATEMATIKA (doplněk)
2. stupeň
FORTUNA
Číslo
Název učebnice
Cena
103 009 752 Sbírka úloh z mat. pro nižší roč. 8 letých G a 2. st. ZŠ POČETNÍ ÚLOHY
143,00 Kč
103 001 028 Sb. úloh z mat. pro nižší roč. 8 let. G a 2. st. ZŠ - KONSTRUKČNÍ ÚLOHY
165,00 Kč
103 001 237 Přijímací zkoušky z matematiky na SŠ (Dytrych)
135,00 Kč
103 010 472 Technické kreslení pro ZŠ
Obj. ks
89,00 Kč
PROMETHEUS
Číslo
Název učebnice
12 309 411 020 Úvodní opakování
24
Cena
102,00 Kč
12 309 711 282 Kladná a záporná čísla
97,00 Kč
12 309 411 022 Osová a středová souměrnost
93,00 Kč
12 309 411 024 Trojúhelníky a čtyřúhelníky
97,00 Kč
12 309 411 025 Hranoly
93,00 Kč
12 309 511 130 Úměrnosti
93,00 Kč
12 309 511 193 Výrazy II
93,00 Kč
12 309 511 127 Výrazy I
97,00 Kč
Obj. ks
Číslo
Název učebnice
12 309 511 131 Geometrické konstrukce
Cena
93,00 Kč
12 309 511 166 Základní geometrické útvary
52,00 Kč
12 309 511 170 Trojúhelníky, rovnoběžníky, hranoly
52,00 Kč
12 309 411 021 Dělitelnost
93,00 Kč
12 309 411 023 Racionální čísla
97,00 Kč
12 309 511 196 Podobnost a funkce úhlu
99,00 Kč
12 309 511 129 Kruhy a válce
93,00 Kč
12 309 511 128 Rovnice a nerovnice
93,00 Kč
12 309 511 194 Rovnice a jejich soustavy
93,00 Kč
12 309 511 195 Funkce
97,00 Kč
12 309 511 197 Jehlan, kužel, koule
97,00 Kč
12 309 611 223 Základy rýsování pro 6.- 9. ročník ZŠ
94,00 Kč
12 300 011 329 Přehled učiva pro ZŠ (Odvárko, Kadleček)
Obj. ks
220,00 Kč
Sbírky úloh
Číslo
Název učebnice
Cena
12 309 411 037 Sbírka úloh z matematiky pro ZŠ (Běloun a kol.)
123,00 Kč
12 309 811 291 Sbírka úloh z matematiky pro 2. st. 1. díl - aritmetika
250,00 Kč
12 300 031 331 Matematické příběhy z korespondenčních seminářů
202,00 Kč
12 309 811 290 Sbírka úloh z matematiky pro 2. st . 2. díl - geometrie
188,00 Kč
12 309 411 036 Tabulky pro ZŠ (Běloun a kol.)
113,00 Kč
Obj. ks
SPN
Číslo
Název učebnice
Cena
1 050 059 391 Přehled matematiky pro ZŠ - 2. stupeň, (E. Kučinová)
149,00 Kč
1 050 056 431 Přijímací zkoušky na SŠ z matematiky
137,00 Kč
1 050 057 491 Matematická cvičení s diferencovaným zadáním 6. 9. r. ZŠ
103,00 Kč
1 050 052 681 Sbírka úloh z matematiky I. pro 6. a 7. r. (Trejbal a
kol.)
113,00 Kč
1 050 059 811 Sbírka úloh z matematiky 6 (Trejbal)
97,00 Kč
1 050 059 821 Sbírka úloh z matematiky 7 (Trejbal)
97,00 Kč
1 050 059 831 Sbírka úloh z matematiky 8 (Trejbal)
97,00 Kč
1 050 059 841 Sbírka úloh z matematiky 9 (Trejbal)
97,00 Kč
Obj. ks
25
Číslo
Název učebnice
1 050 052 091 Sbírka úloh z matematiky k přijímacím zkouškám na
gym. (Sýkora a kol.)
Cena
Obj. ks
97,00 Kč
DĚJEPIS
6. ročník
PRODOS
Číslo
Název učebnice
10 206 030 Dějepis pro 6. ročník - učebnice
10 206 031 Dějepis pro 6. ročník ZŠ - pracovní sešit
Cena
102,00 Kč
38,00 Kč
10 206 028 Dějepis 6 - nový
160,00 Kč
10 206 079 Dějepis 6 s komentářem pro učitele - nový
184,00 Kč
10 206 029 Dějepis 6 - pracovní sešit - nový
Obj. ks
54,00 Kč
SCIENTIA
Číslo
Název učebnice
11 300 316 022 Dějepis 6 - Pravěk a starověk
Cena
Obj. ks
186,00 Kč
SPN
Číslo
Název učebnice
1 050 514 113 Dějepis pro 6. ročník ZŠ PRAVĚK a STAROVĚK (Válková) - učebnice
Cena
Obj. ks
137,00 Kč
1 050 567 013 Dějepis pro 6. ročník ZŠ - pracovní sešit (Parkan)
79,00 Kč
1 050 057 881 MP - Dějepis pro 6. ročník ZŠ (Válková, Parkan)
133,00 Kč
FRAUS
Číslo
Název učebnice
12 502 870 Dějepis 6. r. - učebnice
12 503 099 Dějepis 6. r. - pracovní sešit
12 502 697 MP - Dějepis 6. r.
Cena
Obj. ks
159,00 Kč
77,00 Kč
399,00 Kč
NOVÁ ŠKOLA s.r.o.
Číslo
Název učebnice
1 040 640 Dějepis 6 - Pravěk a starověk - učebnice
1 040 641 Časová přímka - Dějepis 6. r.
26
Cena
129,00 Kč
17,00 Kč
Obj. ks
Číslo
Název učebnice
1 040 642 Dějepis 6 - Pravěk a starověk - pracovní sešit
Cena
Obj. ks
69,00 Kč
DIALOG
Číslo
Název učebnice
1 270 408 Dějiny pravěku a starověku - učebnice
Cena
Obj. ks
249,00 Kč
PRÁCE
Číslo
Název učebnice
11 901 493 Dějiny pravěku a starověkého Orientu (Augusta,
Honzák)
11 901 494 Dějiny starověkého Řecka a Říma (Augusta, Honzák)
11 901 615 PS - Dějiny pravěku a star. Orientu, Dějiny starov.
Řecka a Říma
Cena
Obj. ks
99,00 Kč
149,00 Kč
59,00 Kč
7. ročník
PRODOS
Číslo
Název učebnice
10 207 030 Dějepis pro 7. ročník - učebnice - nová
10 207 031 Dějepis pro 7. ročník - pracovní sešit - nový
Cena
Obj. ks
146,00 Kč
44,00 Kč
10 207 069 MP - Dějepis pro 7. ročník ZŠ - doprodej
135,00 Kč
10 207 070 MP - Dějepis pro 7. ročník ZŠ - nová
166,00 Kč
SPN
Číslo
Název učebnice
1 050 058 371 Dějepis pro 7. ročník ZŠ Středověk a raný novověk
Cena
Obj. ks
147,00 Kč
1 050 058 381 Dějepis pro 7. ročník ZŠ - pracovní sešit (Parkan)
79,00 Kč
1 050 058 391 MP - Dějepis pro 7. ročník ZŠ (Válková, Parkan)
133,00 Kč
DIALOG
Číslo
Název učebnice
1 270 412 Dějiny středověku - učebnice
Cena
Obj. ks
249,00 Kč
FRAUS
Číslo
Název učebnice
12 503 576 Dějepis 7. r. - učebnice
12 503 578 Dějepis 7. r. - pracovní sešit
Cena
Obj. ks
159,00 Kč
77,00 Kč
27
Číslo
12 503 577
Název učebnice
MP - Dějepis 7. r.
Cena
Obj. ks
319,00 Kč
NOVÁ ŠKOLA s.r.o.
Číslo
Název učebnice
1 040 740 Dějepis 7. r. Středověk a raný novověk - učebnice
Cena
Obj. ks
129,00 Kč
1 040 741 Časová přímka - Dějepis 7. r.
17,00 Kč
1 040 742 Dějepis 7. r. Středověk, počátky novověku - pracovní sešit
69,00 Kč
SCIENTIA
Číslo
Název učebnice
11 300 317 023 Dějepis 7 - Středověk a raný novověk
Cena
Obj. ks
186,00 Kč
PRÁCE
Číslo
Název učebnice
Cena
11 901 511 Dějiny středověku a raného novověku 1. díl (Picková, Kubů)
99,00 Kč
11 901 512 Dějiny středověku a raného novověku 2. díl (Augusta, Picková, Kubů)
99,00 Kč
11 901 513 Dějiny středověku a raného novověku 3. díl (Augusta, Beneš)
99,00 Kč
11 901 622 Prac. sešit: Dějiny středověku a raného novověku
(Augusta, Beneš)
59,00 Kč
11 902 027 České země za vlády Přemyslovců a Lucemburků
pro 7. r.
69,00 Kč
Obj. ks
8. ročník
PRODOS
Číslo
Název učebnice
10 208 028 Dějepis 8. r. učebnice - nové vydání
10 208 029 Dějepis 8. r. - pracovní sešit
10 208 079 Dějepis 8 s komentářem pro učitele
Cena
Obj. ks
146,00 Kč
38,00 Kč
166,00 Kč
NOVÁ ŠKOLA s.r.o.
Číslo
Název učebnice
1 040 840 Dějepis 8. r. Novověk - učebnice
1 040 841 Časová přímka - Dějepis 8. r.
28
Cena
129,00 Kč
17,00 Kč
Obj. ks
Číslo
Název učebnice
1 040 842 Dějepis 8. r. - Novověk - pracovní sešit
Cena
Obj. ks
69,00 Kč
SCIENTIA
Číslo
Název učebnice
11 300 318 021 Dějepis 8 od r. 1648 do r.1918
Cena
Obj. ks
186,00 Kč
SPN
Číslo
Název učebnice
1 050 058 831 Dějepis pro 8. ročník ZŠ Novověk - učebnice (Válková)
Cena
Obj. ks
147,00 Kč
1 050 058 841 Dějepis pro 8. ročník ZŠ - pracovní sešit (Parkan)
79,00 Kč
1 050 058 851 MP - Dějepis pro 8. ročník ZŠ (Válková, Parkan)
143,00 Kč
DIALOG
Číslo
Název učebnice
1 270 415 Dějiny novověku - učebnice
Cena
Obj. ks
249,00 Kč
FRAUS
Číslo
Název učebnice
12 503 579
Dějepis 8. r. - učebnice
12 503 581
Dějepis 8. r. - pracovní sešit
12 503 580
MP - Dějepis 8. r.
Cena
Obj. ks
159,00 Kč
77,00 Kč
319,00 Kč
PRÁCE
Číslo
Název učebnice
Cena
11 901 514 Dějiny novověku 1. díl (Augusta a kol.)
109,00 Kč
11 901 515 Dějiny novověku 2. díl (Augusta a kol.)
109,00 Kč
11 901 628 Dějiny novověku - pracovní sešit (Augusta a kol.)
59,00 Kč
11 902 028 České země za vlády Habsburků pro 8. r.
69,00 Kč
Obj. ks
PANSOFIA
Číslo
Název učebnice
Cena
1 180 000 163 Dějepis hravě, novověk - pracovní sešit
65,00 Kč
1 180 001 631
21,00 Kč
MP - Dějepis hravě, novověk (Vítková, Kučavová)
Obj. ks
9. ročník
29
PRODOS
Číslo
Název učebnice
10 209 028 Dějepis 9. r. - učebnice
10 209 029 Dějepis 9. r. - pracovní sešit
10 209 079 Dějepis 9. r. - učebnice s komentářem pro učitele
Cena
Obj. ks
146,00 Kč
38,00 Kč
166,00 Kč
Původní řada učebnic - pouze doprodej! ! !
Číslo
Název učebnice
10 209 080 MP - Dějepis pro 9. ročník
Cena
Obj. ks
55,00 Kč
SCIENTIA
Číslo
Název učebnice
Cena
11 300 319 024 Dějepis 9 (od r. 1918 do současnosti)
208,00 Kč
11 303 315 627 Textová příručka k výuce dějepisu (od pravěku po
moder. dějiny)
277,00 Kč
Obj. ks
SPN
Číslo
Název učebnice
Cena
1 050 059 161 Dějepis pro 9. ročník ZŠ Nejnovější dějiny - učebnice (Válková)
147,00 Kč
1 050 059 171 Dějepis pro 9. ročník ZŠ - pracovní sešit (Parkan)
79,00 Kč
1 050 059 181 MP - Dějepis pro 9. ročník ZŠ (Válková, Parkan)
Obj. ks
169,00 Kč
NOVÁ ŠKOLA s.r.o.
Číslo
Název učebnice
1 040 940 Dějepis 9. r. Novověk, moderní dějiny - učebnice
Cena
Obj. ks
129,00 Kč
1 040 941 Časové přímky a mapy k učebnici Dějepis 9
17,00 Kč
1 040 942 Dějepis 9 - Novověk, moderní dějiny - pracovní
sešit
69,00 Kč
DIALOG
Číslo
Název učebnice
Cena
1 270 416 Dějiny 20. století - učebnice
249,00 Kč
1 270 910 Hlasy XX. století - CD s hlasy nejvýznačnějších
politiků
199,00 Kč
Obj. ks
FRAUS
Číslo
12 503 753
30
Název učebnice
Dějepis 9. r. - učebnice
Cena
159,00 Kč
Obj. ks
Číslo
Název učebnice
12 503 754
Dějepis 9. r. - pracovní sešit
12 503 755
MP - Dějepis 9. r.
Cena
Obj. ks
77,00 Kč
299,00 Kč
PRÁCE
Číslo
Název učebnice
Cena
11 901 625 Dějiny moderní doby - 1. díl (Pečenka)
119,00 Kč
11 901 626 Dějiny moderní doby - 2. díl (Luňák)
119,00 Kč
11 902 009 Prac. seš. Dějiny moderní doby (Pečenka)
69,00 Kč
11 902 029 České země ve 20. století pro 9. r.
79,00 Kč
Obj. ks
31
DĚJEPISNÉ SEŠITOVÉ ATLASY,
NÁSTĚNNÉ MAPY
2. stupeň
KARTOGRAFIE
Edice Dějiny trochu jinak
Číslo
Název učebnice
Cena
10 707 217 Doba knížete Václava (10. století)
69,00 Kč
10 707 224 Doba knížete Břetislava (11. století)
69,00 Kč
10 707 231 Doba knížete (a krále) Vladislava II. (12. století)
69,00 Kč
10 707 248 Doba krále Přemysla Otakara II. (13. století)
69,00 Kč
10 707 255 Doba krále Karla IV. (14. století)
69,00 Kč
Obj. ks
Školní dějepisné atlasy
Číslo
Název učebnice
10 703 431 Atlas světových dějin - 1. díl - pravěk-středověk
129,00 Kč
10 703 448 Atlas světových dějin - 2. díl - středověk-novověk
129,00 Kč
10 705 015 Atlas českých dějin - 1. díl /do r. 1618
199,00 Kč
10 703 400 Pravěk, Starověk - dějepisný atlas
129,00 Kč
10 703 721 Středověk - dějepisný atlas
129,00 Kč
10 704 114 Novověk I - dějepisný atlas
129,00 Kč
10 704 704 Novověk II - dějepisný atlas
129,00 Kč
10 705 763 MP - Novověk II
10 706 845 Dějiny 20. století - dějepisný atlas
32
Cena
29,00 Kč
149,00 Kč
10 707 582 České dějiny - stručný přehled
59,00 Kč
10 708 818 Školní atlas českých dějin 2006
169,00 Kč
Obj. ks
PŘÍRODOPIS
6. ročník
PRODOS
Číslo
Název učebnice
10 206 040 Přírodopis 6 - učebnice - doprodej
Cena
130,00 Kč
10 206 041 Přírodopis 6 - pracovní sešit - doprodej
38,00 Kč
10 206 080
44,00 Kč
MP - Přírodopis 6 - doprodej
Obj. ks
Nová řada učebnic
Číslo
Název učebnice
Cena
10 206 042 Přírodopis 6 - učebnice + pracovní sešit na CD
250,00 Kč
10 206 043 Přírodopis 6 - Rostliny - nový
120,00 Kč
10 206 044 Přírodopis 6 - Rostliny - pracovní sešit - nový
Obj. ks
48,00 Kč
FORTUNA
Číslo
Název učebnice
103 010 244 Ekologický přírodopis pro 6. ročník ZŠ - učebnice
Cena
Obj. ks
135,00 Kč
103 008 553 PS k ekologickému přírodopisu pro 6. ročník ZŠ
67,00 Kč
103 001 252 Video učebnice k ekologickému přírodopisu 6.
ročník - Les
900,00 Kč
103 001 267 Videonahrávka k ekol. přírodopisu pro 6. ročník Pole a louka
600,00 Kč
103 001 268 Videonahrávka k ekol. přirodopisu pro 6. ročník Voda
600,00 Kč
103 001 383 Hory 1 a 2 DVD pro 6 a 9. ročník
250,00 Kč
SCIENTIA
Číslo
Název učebnice
11 300 526 038 Přírodopis I pro 6. ročník ZŠ - učebnice (Dobroruka
a kol.)
11 300 596 048 MP k učebnici Přírodopis I
Cena
Obj. ks
153,00 Kč
53,00 Kč
SPN
Číslo
Název učebnice
1 050 058 361 Přírodopis pro 6. ročník ZŠ - ZOOLOGIE a BOTANIKA
Cena
Obj. ks
137,00 Kč
33
JINAN
Číslo
Název učebnice
115 000 066 Přírodopis pro 6. ročník ZŠ - učebnice (Kočárek st. a
Kočárek ml.)
Cena
Obj. ks
130,00 Kč
FRAUS
Číslo
Název učebnice
12 502 828 Přírodopis 6 - učebnice
12 503 057 Přírodopis 6 - pracovní sešit
12 502 689 MP - Přírodopis 6
Cena
Obj. ks
155,00 Kč
77,00 Kč
299,00 Kč
12 503 097 Člověk a příroda - Energie
49,00 Kč
12 503 098 Člověk a příroda - Informace a komunikace
49,00 Kč
12 503 096 Člověk a příroda - Půda
49,00 Kč
12 503 093 Člověk a příroda - Voda
49,00 Kč
12 503 094 Člověk a příroda - Vzduch
49,00 Kč
12 503 095 Člověk a příroda - Zdraví
49,00 Kč
NOVÁ ŠKOLA s.r.o.
Číslo
Název učebnice
Cena
1 040 630 Přírodopis 6. roč. 1. díl - Obecný úvod do Přírodopisu - učebnice
78,00 Kč
1 040 631 Přírodopis 6. roč. 2. díl - Bezobratlí živočichové učebnice
78,00 Kč
1 040 632 Přírodopis 6. roč. 1. díl - Obecný úvod do přírodopisu - pracovní sešit
39,00 Kč
1 040 633 Přírodopis 6. roč. 2. díl - Bezobratlí živočichové pracovní sešit
39,00 Kč
Obj. ks
ČESKÁ GEOGR. SPOL.
Číslo
Název učebnice
1 060 706 510 Přírodopis pro 6. ročník
Cena
Obj. ks
60,00 Kč
7. ročník
PRODOS
Číslo
Název učebnice
10 207 040 Přírodopis 7 - učebnice - doprodej
10 207 041 Přírodopis 7 - pracovní sešit - doprodej
34
Cena
104,00 Kč
38,00 Kč
Obj. ks
Číslo
Název učebnice
10 207 080 MP - Přírodopis 7 - doprodej
Cena
Obj. ks
44,00 Kč
Nová řada učebnic
Číslo
Název učebnice
10 207 140 Přírodopis 7 - Živočichové - nový
10 207 141 Přírodopis 7 - Živočichové - pracovní sešit - nový
Cena
Obj. ks
160,00 Kč
54,00 Kč
FORTUNA
Číslo
Název učebnice
Cena
103 010 254 Ekologický přírodopis pro 7. ročník ZŠ - 1. část učebnice
125,00 Kč
103 010 263 Ekologický přírodopis pro 7. ročník ZŠ - 2. část učebnice
113,00 Kč
103 000 856 PS k ekologickému přírodopisu pro 7. ročník ZŠ
Obj. ks
67,00 Kč
103 001 298 Metodická příručka - Ekologický přírodopis a RVP
135,00 Kč
103 001 384 Rumiště a lidská sídla - DVD pro 7. ročník
300,00 Kč
103 001 421 Městská zeleň 1 a 2 - DVD pro 7. ročník
200,00 Kč
103 001 422 Ekosystémy naší přírody - DVD pro 7. ročník
250,00 Kč
SCIENTIA
Číslo
Název učebnice
11 300 527 039 Přírodopis II pro 7. ročník ZŠ - učebnice (Dobroruka
a kol.)
Cena
Obj. ks
172,00 Kč
SPN
Číslo
Název učebnice
1 050 058 501 Přírodopis pro 7. ročník ZŠ - ZOOLOGIE a BOTANIKA
Cena
Obj. ks
137,00 Kč
JINAN
Číslo
Název učebnice
115 000 077 Přírodopis pro 7. ročník ZŠ - učebnice (Kočárek st. a
Kočárek ml.)
Cena
Obj. ks
130,00 Kč
35
FRAUS
Číslo
Název učebnice
12 503 132 Přírodopis 7 - učebnice
12 503 134 Přírodopis 7 - pracovní sešit
12 503 133 MP - Přírodopis 7
Cena
Obj. ks
155,00 Kč
77,00 Kč
309,00 Kč
NOVÁ ŠKOLA s.r.o.
Číslo
Název učebnice
Cena
1 040 730 Přírodopis 7. r. 1. díl Strunatci - učebnice
78,00 Kč
1 040 731 Přírodopis 7. r. 2. díl Botanika - učebnice
78,00 Kč
1 040 732 Přírodopis 7. r. 1. díl Strunatci - pracovní sešit
39,00 Kč
1 040 733 Přírodopis 7. r. 2. díl Botanika - pracovní sešit
39,00 Kč
Obj. ks
ČESKÁ GEOGR. SPOL.
Číslo
Název učebnice
1 060 707 110 Přírodopis 7. ročník ZŠ - učebnice
Cena
Obj. ks
70,00 Kč
8. ročník
PRODOS
Číslo
Název učebnice
10 208 040 Přírodopis 8 - učebnice
Cena
Obj. ks
104,00 Kč
10 208 041 Přírodopis 8 - pracovní sešit
38,00 Kč
10 208 090 MP - Přírodopis 8
44,00 Kč
FORTUNA
Číslo
Název učebnice
103 010 273 Ekologický přírodopis pro 8. ročník ZŠ - učebnice
103 008 572 PS k ekologickému přírodopisu pro 8. ročník ZŠ
103 001 298 Metodická příručka - Ekologický přírodopis a RVP
Cena
Obj. ks
135,00 Kč
67,00 Kč
135,00 Kč
SCIENTIA
Číslo
Název učebnice
11 300 528 046 Přírodopis III pro 8. ročník ZŠ - učebnice (Dobroruka
a kol.)
11 300 598 056 MP - Přírodopis III pro 8. ročník ZŠ
36
Cena
155,00 Kč
67,00 Kč
Obj. ks
SPN
Číslo
Název učebnice
1 050 058 801 Přírodopis pro 8. ročník ZŠ - BIOLOGIE ČLOVĚKA
Cena
Obj. ks
135,00 Kč
ČESKÁ GEOGR. SPOL.
Číslo
Název učebnice
1 060 706 910 Přírodopis pro 8. ročník
Cena
Obj. ks
60,00 Kč
JINAN
Číslo
Název učebnice
Cena
115 000 788 Přírodopis 8. ročník - učebnice (Kočárek st., Kočárek
ml.)
130,00 Kč
115 000 067 Biologie člověka - pracovní sešit (Kočárek st. a Kočárek ml.)
70,00 Kč
115 000 671 MP - Biologie člověka (Kočárek st. a Kočárek ml.)
32,00 Kč
Obj. ks
FRAUS
Číslo
Název učebnice
12 503 509 Přírodopis 8 - učebnice
12 503 511 Přírodopis 8 - pracovní sešit
12 503 510 MP - Přírodopis 8
Cena
Obj. ks
155,00 Kč
77,00 Kč
309,00 Kč
NOVA ŠKOLA s.r.o.
Číslo
Název učebnice
1 040 830
Přírodopis 8. r. - učebnice
1 040 832
Přírodopis 8. r. - pracovní sešit
Cena
Obj. ks
129,00 Kč
69,00 Kč
9. ročník
PRODOS
Číslo
Název učebnice
Cena
10 209 040 Přírodopis 9 - učebnice
94,00 Kč
10 209 041 Přírodopis 9 - pracovní sešit
38,00 Kč
10 209 090 MP - Přírodopis 9
55,00 Kč
Obj. ks
37
FORTUNA
Číslo
Název učebnice
103 008 543 Ekologický přírodopis pro 9. ročník ZŠ - učebnice
103 008 582 PS k ekologickému přírodopisu pro 9. ročník ZŠ
103 001 298 Metodická příručka - Ekologický přírodopis a RVP
Cena
Obj. ks
135,00 Kč
67,00 Kč
135,00 Kč
SPN
Číslo
Název učebnice
1 050 058 811 Přírodopis pro 9. ročník ZŠ - GEOLOGIE a EKOLOGIE
Cena
Obj. ks
137,00 Kč
FRAUS
Číslo
Název učebnice
12 503 627 Přírodopis 9 - učebnice
12 503 629 Přírodopis 9 - pracovní sešit
12 503 628 MP - Přírodopis 9
Cena
Obj. ks
155,00 Kč
77,00 Kč
319,00 Kč
NOVÁ ŠKOLA s.r.o.
Číslo
Název učebnice
1 040 930 Přírodopis 9. r. - učebnice
1 040 932 Přírodopis 9. r. - pracovní sešit
Cena
Obj. ks
129,00 Kč
69,00 Kč
JINAN
Číslo
Název učebnice
115 000 079 Přírodopis 9. ročník - učebnice (Kočárek st., Kočárek
ml.)
Cena
Obj. ks
170,00 Kč
115 000 078 Geologie - cvičebnice přírodopisu - pracovní sešit
70,00 Kč
115 000 781 MP - Geologie (Kočárek st., Kočárek ml.)
23,00 Kč
SCIENTIA
Číslo
Název učebnice
11 300 529 047 Přírodopis IV pro 9. ročník ZŠ - učebnice
11 300 599 057 MP - Přírodopis IV pro 9. ročník ZŠ
38
Cena
155,00 Kč
99,00 Kč
Obj. ks
PŘÍRODOPIS (doplněk)
2. stupeň
FORTUNA
Číslo
Název učebnice
Cena
103 007 964 Základy biologie a ekologie (Kvasničková)
Obj. ks
143,00 Kč
SPN
Číslo
Název učebnice
Cena
1 050 056 571 Testy a laboratorní práce z přírodopisu pro ZŠ
1 050 056 471 Seminář a praktikum z přírodopisu
Obj. ks
109,00 Kč
99,00 Kč
1 050 056 291 Klíče a návody pro přírodopis (Stoklasa a kol.)
113,00 Kč
1 050 056 441 Přijímací zkoušky na SŠ z přírodopisu, chemie a fyziky
137,00 Kč
ČESKÁ GEOGR. SPOL.
Číslo
Název učebnice
Cena
1 060 707 410 Základy přírodopisných znalostí
Obj. ks
147,00 Kč
PROGRAM NÁSTĚNNÝCH TABULÍ
přírodovědná tématika
SCIENTIA
Uvedené ceny jsou bez závěsných lišt
Číslo
Název učebnice
11 303 355 601 Krvácení (rozměr 67x96 cm š/v)
Cena
Obj. ks
99,00 Kč
11 303 355 602 Poranění kostí a kloubu (rozměr 67x96 cm š/v)
99,00 Kč
11 305 520 001 Závěsné lišty k nástěnným obrazům - 58 cm
46,00 Kč
11 305 520 002 Závěsné lišty k nástěnným obrazům - 67 cm
46,00 Kč
11 305 520 003 Závěsné lišty k nástěnným obrazům - 97 cm
46,00 Kč
11 305 525 610 Ryby korálových moří I
99,00 Kč
11 305 525 611 Ryby korálových moří II
99,00 Kč
11 305 525 612 Člověk - oběhová soustava
369,00 Kč
11 305 525 613 Člověk - dýchací soustava
369,00 Kč
11 305 525 614 Člověk - trávící soustava
369,00 Kč
39
Číslo
Název učebnice
11 305 525 615 Člověk - vylučovací soustava
369,00 Kč
11 305 525 617 Naši ptáci - pěvci
199,00 Kč
11 305 525 618 Oblíbená plemena psů z celého světa
99,00 Kč
11 305 525 619 Tropický deštný les
99,00 Kč
11 305 525 623 Exotické plody (rozměr 67x96 cm š/v)
99,00 Kč
11 305 525 624 Koně z celého světa (rozměr 67x96 cm š/v)
99,00 Kč
11 305 525 626 Sladkovodní ryby střední Evropy (rozměr 67x96 cm
š/v)
99,00 Kč
11 305 525 627 Mořské ryby a paryby (rozměr 67x96 cm š/v)
99,00 Kč
11 305 525 629 Obojživelníci střední Evropy (rozměr 67x96 cm š/v)
99,00 Kč
11 305 525 630 Bylinky v kuchyni od A do Z (rozměr 67x96 cm š/v)
99,00 Kč
11 305 525 631 Naše nejběžnější léčivé rostliny (rozměr 67x96 cm
š/v)
99,00 Kč
11 305 525 632 Naše jedovaté rostliny (rozměr 67x96 cm š/v)
99,00 Kč
11 305 525 633 Savci střední Evropy 1 (rozměr 67x96 cm š/v)
199,00 Kč
11 305 525 634 Savci střední Evropy 2 (rozměr 67x96 cm š/v)
199,00 Kč
11 305 525 635 Savci střední Evropy 3 (rozměr 67x96 cm š/v)
199,00 Kč
11 305 525 636 Užitkové rostliny - zemědělské plodiny (rozměr
67x96 cm š/v)
99,00 Kč
11 305 525 637 Naše jehličnany a keře (rozměr 67x96 cm š/v)
99,00 Kč
11 305 525 638 Naše listnaté stromy (rozměr 67x96 cm š/v)
99,00 Kč
11 305 525 640 Plazi střední Evropy
99,00 Kč
11 305 525 644 Ptakoještěři, ještěroploutví a ryboještěři (rozměr
67x96 cm š/v)
99,00 Kč
11 305 525 647 Sklípkani (rozměr 67x96 cm š/v)
99,00 Kč
11 305 525 648 Ptáci střední Evropy 1 (rozměr 67x96 cm š/v)
199,00 Kč
11 305 525 649 Ptáci střední Evropy 2 (rozměr 67x96 cm š/v)
199,00 Kč
11 305 525 650 Ptáci střední Evropy 3 (rozměr 67x96 cm š/v)
199,00 Kč
11 305 525 651 Ptáci střední Evropy 4 (rozměr 67x96 cm š/v)
199,00 Kč
11 305 525 652 Ptáci střední Evropy 5 (rozměr 67x96 cm š/v)
199,00 Kč
11 305 525 653 Ptáci střední Evropy 6 (rozměr 67x96 cm š/v)
199,00 Kč
11 305 525 654 Plemena koček (rozměr 67x96 cm š/v)
99,00 Kč
11 305 525 656 Testudines (Želvy) (rozměr 67x96 cm š/v)
99,00 Kč
11 305 525 658 Člověk - pohybová soustava (rozměr 67x96 cm š/v)
11 305 525 667 Plemena psů I
40
Cena
369,00 Kč
99,00 Kč
Obj. ks
Číslo
Název učebnice
11 305 525 668 Plemena psů II
Cena
Obj. ks
99,00 Kč
STIEFEL
Číslo
Název učebnice
Cena
11 100 750 010 Kočka domácí DUO (+ 20 A4)
2 280,00 Kč
11 100 755 010 Od květu k plodu I MONO (+ 20 A4)
2 280,00 Kč
11 100 755 510 Od květu k plodu II MONO (+ 20 A4)
2 280,00 Kč
11 100 760 010 Kostra člověka I DUO (+ 20 A4)
2 280,00 Kč
11 100 761 010 Kostra člověka II DUO (+ 20 A4)
2 280,00 Kč
11 100 762 010 Soustava trávící I DUO (+ 20 A4)
2 280,00 Kč
11 100 763 010 Soustava trávící II DUO (+ 20 A4)
2 280,00 Kč
11 100 764 010 Soustava dýchací DUO (+ 20 A4)
2 280,00 Kč
11 100 765 010 Soustava krevního oběhu DUO (+ 20 A4)
2 280,00 Kč
Obj.
ks
FYZIKA
6. ročník
PRODOS
Číslo
Název učebnice
Cena
10 206 033 Fyzika I - 1. díl
68,00 Kč
10 206 034 Fyzika I - 2. díl
68,00 Kč
10 206 035 Fyzika I - pracovní sešit 1. díl
40,00 Kč
10 206 036 Fyzika I - pracovní sešit 1. díl s komentářem
84,00 Kč
10 206 037 Fyzika I - pracovní sešit 2. díl
32,00 Kč
10 206 038 Fyzika I - pracovní sešit 2. díl s komentářem
84,00 Kč
10 206 075 Fyzika I - 1. díl - s komentářem pro učitele
146,00 Kč
10 206 076 Fyzika I - 2. díl - s komentářem pro učitele
146,00 Kč
Obj. ks
PROMETHEUS
Číslo
Název učebnice
12 309 811 292 Fyzika pro 6. r. - učebnice (Kolářová, Bohuněk)
12 309 411 054 Fyzika pro 6. r. - pracovní sešit (Bohuněk)
12 300 011 332 Fyzika pro 6. r. a víceletá G - učebnice (Macháček)
Cena
Obj. ks
130,00 Kč
69,00 Kč
155,00 Kč
41
Číslo
Název učebnice
Cena
12 309 411 059 Fyzika pro 6. r. - pracovní sešit (Macháček)
69,00 Kč
12 300 111 384 Fyzika pro 6. r. Tematické prověrky z učiva
80,00 Kč
Obj. ks
FRAUS
Číslo
Název učebnice
12 502 880 Fyzika pro 6. ročník ZŠ - učebnice
12 503 069 Fyzika pro 6. ročník ZŠ - pracovní sešit
12 502 691 MP - Fyzika pro 6. ročník ZŠ
Cena
Obj. ks
159,00 Kč
77,00 Kč
329,00 Kč
SPN
Číslo
Název učebnice
1 050 057 831 Fyzika I - Fyzikální veličiny - učebnice
1 050 058 651 MP Fyzika I
Cena
Obj. ks
109,00 Kč
57,00 Kč
1 050 057 841 Fyzika II - Síla a její účinky - učebnice
1 050 058 821 MP Fyzika II
109,00 Kč
79,00 Kč
1 050 057 851 Fyzika III - Mechanika, světelné děje - učebnice
109,00 Kč
7. ročník
PRODOS
Číslo
Název učebnice
Cena
10 207 033 Fyzika II - 1. díl
68,00 Kč
10 207 034 Fyzika II - 2. díl
68,00 Kč
10 207 035 Fyzika II - pracovní sešit 1. díl
40,00 Kč
10 207 036 Fyzika II - pracovní sešit 1. díl s komentářem
84,00 Kč
10 207 037 Fyzika II - pracovní sešit 2. díl
32,00 Kč
10 207 038 Fyzika II - pracovní sešit 2. díl s komentářem
84,00 Kč
10 207 075 Fyzika II - 1. díl - s komentářem pro učitele
146,00 Kč
10 207 076 Fyzika II - 2. díl - s komentářem pro učitele
146,00 Kč
Obj. ks
SPN
Číslo
42
Název učebnice
Cena
1 050 057 831 Fyzika I - Fyzikální veličiny - učebnice
109,00 Kč
1 050 057 841 Fyzika II - Síla a její účinky - učebnice
109,00 Kč
1 050 057 851 Fyzika III - Mechanika, světelné děje - učebnice
109,00 Kč
Obj. ks
Číslo
Název učebnice
1 050 058 931 MP Fyzika III
Cena
Obj. ks
113,00 Kč
PROMETHEUS
Číslo
Název učebnice
12 309 811 293 Fyzika pro 7. ročník ZŠ - učebnice (Kolářová, Bohuněk)
12 309 411 055 Fyzika pro 7. ročník ZŠ - pracovní sešit (Bohuněk)
12 300 111 340 Fyzika pro 7. ročník ZŠ a víceletá G - učebnice
(Macháček)
Cena
Obj. ks
134,00 Kč
72,00 Kč
155,00 Kč
12 309 411 060 Fyzika pro 7. ročník - pracovní sešit (Macháček)
69,00 Kč
12 300 111 385 Tematické prověrky z učiva fyziky pro 7. ročník ZŠ
80,00 Kč
FRAUS
Číslo
Název učebnice
12 503 446 Fyzika pro 7. ročník ZŠ - učebnice
12 503 447 Fyzika pro 7. ročník ZŠ - pracovní sešit
12 503 448
MP - Fyzika pro 7. ročník ZŠ
Cena
Obj. ks
159,00 Kč
77,00 Kč
329,00 Kč
8. ročník
PRODOS
Číslo
Název učebnice
Cena
10 208 033 Fyzika IlI - 1. díl
88,00 Kč
10 208 035 Fyzika III - pracovní sešit 1. díl
48,00 Kč
10 208 036 Fyzika III - pracovní sešit 1. díl s komentářem
10 208 075 Fyzika III - 1. díl - s komentářem pro učitele
84,00 Kč
146,00 Kč
10 208 034 Fyzika III - 2. díl
88,00 Kč
10 208 037 Fyzika III - pracovní sešit 2. díl
48,00 Kč
10 208 038 Fyzika III - pracovní sešit 2. díl s komentářem
84,00 Kč
10 208 076 Fyzika III - 2. díl s komentářem pro učitele
Obj. ks
146,00 Kč
PROMETHEUS
Číslo
Název učebnice
12 309 811 294 Fyzika pro 8. ročník ZŠ - učebnice (Kolářová, Bohuněk)
12 309 411 056 Fyzika pro 8. ročník ZŠ - pracovní sešit (Bohuněk)
12 300 111 341 Fyzika pro 8. ročník ZŠ - učebnice (Macháček)
Cena
Obj. ks
130,00 Kč
70,00 Kč
155,00 Kč
43
Číslo
Název učebnice
Cena
12 309 411 061 Fyzika pro 8. ročník - pracovní sešit (Macháček)
69,00 Kč
12 300 111 386 Fyzika pro 8. ročník - Tematické prověrky z učiva
80,00 Kč
Obj. ks
SPN
Číslo
Název učebnice
1 050 059 121 Fyzika 4 - Elektromagnetické děje - učebnice
1 050 059 141 MP Fyzika 4
Cena
Obj. ks
109,00 Kč
79,00 Kč
FRAUS
Číslo
Název učebnice
12 503 537 Fyzika pro 8. ročník ZŠ - učebnice
12 503 538 Fyzika pro 8. ročník ZŠ - pracovní sešit
12 503 539 MP - Fyzika pro 8. ročník ZŠ
Cena
Obj. ks
159,00 Kč
77,00 Kč
329,00 Kč
9. ročník
PROMETHEUS
Číslo
Název učebnice
12 309 411 063 Fyzika pro 9. ročník ZŠ - učebnice (Kolářová, Bohuněk)
12 309 611 221 Fyzika pro 9. ročník ZŠ - pracovní sešit (Bohuněk)
12 309 811 309 Fyzika pro 9. ročník - učebnice (Macháček)
Cena
Obj. ks
134,00 Kč
75,00 Kč
155,00 Kč
12 309 611 219 Fyzika pro 9. ročník - pracovní sešit (Macháček)
69,00 Kč
12 300 111 387 Fyzika pro 9. ročník - Tematické prověrky z učiva
80,00 Kč
FRAUS
Číslo
Název učebnice
12 503 647 Fyzika pro 9. ročník ZŠ - učebnice
12 503 649 Fyzika pro 9. ročník ZŠ - pracovní sešit
12 503 648 MP - Fyzika pro 9. ročník ZŠ
Cena
Obj. ks
159,00 Kč
77,00 Kč
329,00 Kč
SPN
Číslo
44
Název učebnice
Cena
1 050 059 131 Fyzika 5 - Energie - učebnice
109,00 Kč
1 050 059 151 MP Fyzika 5
132,00 Kč
1 050 059 601 Fyzika 6 - Zvukové jevy - vesmír - učebnice
113,00 Kč
Obj. ks
Číslo
Název učebnice
Cena
1 050 059 611 MP Fyzika 6 - připravuje se
Obj. ks
132,00 Kč
FYZIKA (doplněk)
2. stupeň
SPN
Číslo
Název učebnice
Cena
1 050 056 541 Seminář a praktikum z fyziky
111,00 Kč
1 050 056 441 Přijímací zkoušky na SŠ z přírodopisu, chemie a
fyziky
137,00 Kč
1 050 056 951 Sbírka úloh z fyziky - včetně řešení a testů
149,00 Kč
Obj. ks
PROMETHEUS
Číslo
Název učebnice
Cena
12 309 411 064 Sbírka úloh z fyziky pro ZŠ, 1. díl (Bohuněk)
97,00 Kč
12 309 411 065 Sbírka úloh z fyziky pro ZŠ, 2. díl (Bohuněk)
97,00 Kč
12 309 411 066 Sbírka úloh z fyziky pro ZŠ, 3. díl (Bohuněk)
12 300 511 395 Příručka učitele fyziky na ZŠ s náměty pro tvorbu
ŠVP
Obj. ks
97,00 Kč
316,00 Kč
STIEFEL
Číslo
Název učebnice
Cena
11 100 803 110 Mechanika tuhého tělesa I (2 v 1, + 20 A4)
2 280,00 Kč
11 100 803 210 Mechanika tuhého tělesa II (2 v 1, + 20 A4)
2 280,00 Kč
11 100 803 010 Fyzikální veličiny a jednotky DUO (+ 20 A4)
2 280,00 Kč
Obj. ks
45
ZEMĚPIS
6. ročník
ALTER
Číslo
Název učebnice
Cena
101 092 901 ZEMĚPIS pro 6. ročník - Vesmír/ mapa - učebnice
25,00 Kč
101 092 903 ZEMĚPIS pro 6. ročník - Krajinná sféra I. - učebnice
25,00 Kč
101 092 902 ZEMĚPIS pro 6. - 7. ročník - Světový oceán, Evropa
(Chalupa a kol.)
25,00 Kč
101 092 904 ZEMĚPIS pro 6. ročník - Krajinná sféra II. - učebnice
25,00 Kč
101 092 905 ZEMĚPIS pro 6. - 7. ročník - Světadíly - učebnice
25,00 Kč
101 092 908 Letem světem k zeměpisům
25,00 Kč
101 092 930 Zeměpis ALTER 2. stupeň. Příručka k učebnicím
101 092 950 Zeměpis - Spol. složky krajiny
Obj. ks
zdarma
25,00 Kč
PRODOS
Číslo
Název učebnice
10 206 045 Zeměpis 1 - Fyzický zeměpis - učebnice
10 206 100 Zeměpis 1 - Fyzický zeměpis - učebnice s komentářem pro učitele
10 206 046 Zeměpis 1 - Fyzický zeměpis - pracovní sešit
10 206 047 Zeměpis 2 - Světadíly 1 - učebnice
10 206 110 Zeměpis 2 - Světadíly 1 - učebnice s komentářem pro
učitele
10 206 048 Zeměpis 2 - Světadíly 1 - pracovní sešit
Cena
Obj. ks
90,00 Kč
132,00 Kč
48,00 Kč
68,00 Kč
110,00 Kč
48,00 Kč
FORTUNA
Číslo
Název učebnice
103 001 029 Fyzický zeměpis - Planeta země pro 6. a 7. r. ZŠ
(Brychtová, Herink)
103 008 522 Zeměpis Ameriky, Asie a Evropy pro 6. a 7. r. ZŠ pracovní sešit
103 001 030 Planeta země pro 6. a 7. r. - pracovní sešit (Brychtová)
103 001 244 Zeměpis Ameriky, Asie a Evropy pro 6. a 7. r. ZŠ
103 003 752 MP - Zeměpis pro 6. - 7. r.
46
Cena
125,00 Kč
63,00 Kč
63,00 Kč
113,00 Kč
57,00 Kč
Obj. ks
Číslo
Název učebnice
103 001 242 Ochrana člověka za mimořádných událostí - Živelní
pohromy
Cena
Obj. ks
67,00 Kč
FRAUS
Číslo
Název učebnice
12 502 860 Zeměpis 6. r. - učebnice
12 503 654 Zeměpis 6. r. - pracovní sešit
12 503 669 MP - Zeměpis 6. r.
Cena
Obj. ks
155,00 Kč
77,00 Kč
299,00 Kč
NOVÁ ŠKOLA s.r.o.
Číslo
Název učebnice
Cena
1 040 675 Zeměpis 6. r. 1. díl - Vstupte na planetu Zemi - učebnice
78,00 Kč
1 040 676 Zeměpis 6. r. 2. díl - Přírodní obraz Země - učebnice
78,00 Kč
1 040 677 Zeměpis 6. r. 1. díl - Vstupte na planetu Zemi - pracovní sešit
39,00 Kč
1 040 678 Zeměpis 6. r. 2. díl - Přírodní obraz Země - pracovní
sešit
39,00 Kč
Obj. ks
SCIENTIA
Číslo
Název učebnice
11 300 536 029 Mapy - příroda - životní prostředí - učebnice
Cena
Obj. ks
96,00 Kč
SPN
Číslo
Název učebnice
1 050 506 413 Zeměpis 6. r. - Planeta Země - učebnice
1 050 059 371 Zeměpis 6. r. - Planeta Země - pracovní sešit
Cena
Obj. ks
137,00 Kč
79,00 Kč
ČESKÁ GEOGR. SPOL.
Číslo
Název učebnice
1 060 703 130 Přírodní prostředí Země
Cena
Obj. ks
137,00 Kč
1 060 701 030 Zeměpis světa 1
99,00 Kč
1 060 701 130 Zeměpis světa 2
113,00 Kč
1 060 701 230 Zeměpis světa 3
113,00 Kč
47
Metodické příručky pro učitele lze stáhnout na www.ncgs.cz
Číslo
Název učebnice
Cena
Obj. ks
1 060 704 410 Přírodní prostředí - pracovní sešit
29,00 Kč
1 060 706 710 Zeměpis světa - Kontinenty - pracovní sešit
67,00 Kč
1 060 706 610 Zeměpis světa - Evropa - pracovní sešit
67,00 Kč
7.ročník
ALTER
Číslo
Název učebnice
101 092 905 ZEMĚPIS pro 6. - 7. ročník - Světadíly - učebnice
Cena
Obj. ks
25,00 Kč
101 092 930 Příručka k učebnicím zeměpisu ALTER 2. stupeň
zdarma
101 092 902 Zeměpis pro 7. ročník - Světový oceán/ Evropa
(Chalupa a kol.)
25,00 Kč
PRODOS
Číslo
Název učebnice
Cena
10 207 045 Zeměpis 3 - Světadíly 2 - učebnice
134,00 Kč
10 207 100 Zeměpis 3 - Světadíly 2 - učebnice s komentářem pro
učitele
176,00 Kč
10 207 046 Zeměpis 3 - Světadíly 2 - pracovní sešit
Obj. ks
48,00 Kč
FORTUNA
Číslo
Název učebnice
Cena
103 001 029 Fyzický zeměpis - Planeta země pro 6. a 7. r. ZŠ
(Brychtová, Herink)
125,00 Kč
103 008 522 PS - Zeměpis Ameriky,Asie a Evropy pro 6. - 7. r.
63,00 Kč
103 001 030 PS k učebnici Planeta země pro 6. a 7. r. ZŠ
63,00 Kč
103 001 244 Zeměpis Ameriky, Asie a Evropy pro 6. a 7. r. ZŠ
Obj. ks
113,00 Kč
103 003 752 MP k prac. seš. a učebnici zeměpisu pro 6. - 7. r. ZŠ
57,00 Kč
103 001 242 Ochrana člověka za mimořádných událostí - Živelní
pohromy
67,00 Kč
FRAUS
Číslo
Název učebnice
12 503 143 Zeměpis 7. r. - učebnice
12 503 144 Zeměpis 7. r. - pracovní sešit
48
Cena
155,00 Kč
77,00 Kč
Obj. ks
Číslo
12 503 145
Název učebnice
MP - Zeměpis 7. r.
Cena
Obj. ks
319,00 Kč
NOVÁ ŠKOLA s.r.o.
Číslo
Název učebnice
Cena
1 040 775 Zeměpis 7. r. 1. d. Amerika, Afrika - učebnice
78,00 Kč
1 040 776 Zeměpis 7. r. 2. d. Asie, Austrálie a Oceánie,Antarktida - učebnice
78,00 Kč
1 040 777 Zeměpis 7. r. 1. d. Amerika, Afrika - pracovní sešit
39,00 Kč
1 040 778 Zeměpis 7. r. 2. d. Asie, Austrálie a Oceánie,Antarktida - pracovní sešit
39,00 Kč
Obj. ks
SCIENTIA
Číslo
Název učebnice
Cena
11 300 536 029 Mapy - příroda - životní prostředí - učebnice
Obj. ks
96,00 Kč
SPN
Číslo
Název učebnice
1 050 516 512 Zeměpis 7. r. - Zeměpis světa - učebnice
Cena
Obj. ks
137,00 Kč
1 050 059 381 Zeměpis 7. r. - Zeměpis světa - pracovní sešit
79,00 Kč
ČESKÁ GEOGR. SPOL.
Číslo
Název učebnice
1 060 703 130 Přírodní prostředí Země
Cena
Obj. ks
137,00 Kč
1 060 701 030 Zeměpis světa 1
99,00 Kč
1 060 701 130 Zeměpis světa 2
113,00 Kč
1 060 701 230 Zeměpis světa 3
113,00 Kč
Metodické příručky pro učitele lze stáhnout na www.ncgs.cz
Číslo
Název učebnice
Cena
1 060 704 410 Přírodní prostředí - pracovní sešit
29,00 Kč
1 060 706 710 Zeměpis světa - Kontinenty - pracovní sešit
67,00 Kč
1 060 706 610 Zeměpis světa - Evropa - pracovní sešit
67,00 Kč
Obj. ks
49
8.ročník
ALTER
Číslo
Název učebnice
101 092 950 Zeměpis 8. r. - Spol. složky krajiny a politická mapa
světa
101 092 930 Příručka k učebnicím zeměpisu ALTER 2. stupeň
101 092 964 CD Zeměpis 8 - jednouživatelská verze
101 091 964 CD Zeměpis 8 - žákovská pro žáky školy, která si
zakoupila multilicenci
101 093 964 CD Zeměpis 8 - multilicence
Cena
Obj. ks
25,00 Kč
zdarma
200,00 Kč
50,00 Kč
500,00 Kč
PRODOS
Číslo
Název učebnice
Cena
10 208 045 Zeměpis 4 - Česká republika - učebnice
124,00 Kč
10 208 120 Zeměpis 4 - Česká republika - učebnice s komentářem
154,00 Kč
10 208 046 Zeměpis 4 - Česká republika - pracovní sešit
Obj. ks
48,00 Kč
FORTUNA
Číslo
Název učebnice
103 009 632 Společenské a hospodářské složky krajiny - Zem. 8.
a 9. r. ZŠ
Cena
103,00 Kč
103 000 879 PS k Společenské a hospodářské složky krajiny
63,00 Kč
103 009 643 Politická mapa dnešního světa - Zeměpis pro 8. a 9.
r. ZŠ
75,00 Kč
103 010 314 Zeměpis České republiky - Zeměpis pro 8. - 9. r. ZŠ
(Holeček a kol.)
Obj. ks
125,00 Kč
103 000 880 PS k Zeměpisu České republiky pro 8. - 9. r.
63,00 Kč
103 001 242 Ochrana člověka za mimořádných událostí - Živelní
pohromy
67,00 Kč
FRAUS
Číslo
Název učebnice
12 503 558 Zeměpis 8. r. - učebnice
12 503 559 Zeměpis 8. r. - pracovní sešit
50
Cena
155,00 Kč
77,00 Kč
Obj. ks
Číslo
Název učebnice
12 503 560 MP - Zeměpis 8. r.
Cena
Obj. ks
319,00 Kč
NOVÁ ŠKOLA s.r.o.
Číslo
Název učebnice
Cena
Obj. ks
1 040 875 Zeměpis 8. r. 1. díl Evropa - učebnice
78,00 Kč
1 040 876 Zeměpis 8. r. 2. díl Česká republika - učebnice
78,00 Kč
1 040 877 Zeměpis 8. r. 1. díl Evropa - pracovní sešit
39,00 Kč
1 040 878 Zeměpis 8. r. 2. díl Česká republika - pracovní sešit
39,00 Kč
SCIENTIA
Číslo
Název učebnice
11 300 538 018 Česká republika - učebnice
Cena
Obj. ks
162,00 Kč
11 300 530 619 Geografické tabulky - učebnice pro ZŠ/ OŠ
99,00 Kč
SPN
Číslo
Název učebnice
1 050 058 901 Zeměpis 8. r. - Lidé a hospodářství
Cena
Obj. ks
133,00 Kč
1 050 058 921 Zeměpis 8. r. - pracovní sešit
79,00 Kč
ČESKÁ GEOGR. SPOL.
Učebnice pro ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií
Číslo
Název učebnice
Cena
Obj. ks
1 060 701 330 Zeměpis naší vlasti
129,00 Kč
1 060 703 630 Současný svět
145,00 Kč
Metodické příručky pro učitele lze stáhnout na www.ncgs.cz
Číslo
Název učebnice
Cena
Obj. ks
1 060 704 310 Praktický zeměpis - pracovní sešit
67,00 Kč
1 060 707 310 Současný svět - pracovní sešit
67,00 Kč
1 060 706 010 Zeměpis naší vlasti - pracovní sešit
67,00 Kč
9.ročník
PRODOS
Číslo
Název učebnice
10 209 045 Zeměpis 5 - Hospodářství a společnost
Cena
Obj. ks
86,00 Kč
51
Číslo
Název učebnice
10 209 046 Zeměpis 5 - Hospodářství a společnost - pracovní
sešit
10 209 120 Zeměpis 5 - Hospodářství a společnost s komentářem
Cena
Obj. ks
48,00 Kč
132,00 Kč
FORTUNA
Číslo
Název učebnice
103 009 632 Společenské a hospodářské složky krajiny - Zem. 8.
a 9. r. ZŠ
103 000 879 PS k Společenské a hospodářské složky krajiny
103 009 643 Zeměpis pro 8. a 9. r. Politická mapa dnešního světa
103 010 314 Zeměpis České republiky - Zeměpis pro 8. - 9. r. ZŠ
Cena
Obj. ks
103,00 Kč
63,00 Kč
75,00 Kč
125,00 Kč
103 000 880 Zeměpis České republiky pro 8. - 9. r. - pracovní sešit
63,00 Kč
103 001 242 Ochrana člověka za mimořádných událostí - Živelní
pohromy
67,00 Kč
FRAUS
Číslo
Název učebnice
12 503 635 Zeměpis 9. r. - učebnice
12 503 637 Zeměpis 9. r. - pracovní sešit
Cena
Obj. ks
155,00 Kč
77,00 Kč
12 503 636 MP - Zeměpis 9. r.
319,00 Kč
12 503 681 Život v našem regionu - samostatná učebnice
135,00 Kč
12 503 567 MP - Život v našem regionu
219,00 Kč
NOVÁ ŠKOLA s.r.o.
Číslo
Název učebnice
1 040 975 Zeměpis 9. r. Lidé a hospodářství - učebnice
1 040 977 Zeměpis 9. r. Lidé a hospodářství - pracovní sešit
Cena
Obj. ks
129,00 Kč
69,00 Kč
SCIENTIA
Číslo
Název učebnice
11 300 538 018 Česká republika - učebnice
11 300 530 619 Geografické tabulky
Cena
Obj. ks
162,00 Kč
99,00 Kč
SPN
Číslo
1 050 058 891
52
Název učebnice
Zeměpis 9. r. - Česká republika
Cena
139,00 Kč
Obj. ks
Číslo
1 050 058 911
Název učebnice
Cena
Zeměpis 9. r. - pracovní sešit
Obj. ks
79,00 Kč
ČESKÁ GEOGR. SPOL.
Učebnice pro ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií
Číslo
Název učebnice
Cena
1 060 701 330 Zeměpis naší vlasti
129,00 Kč
1 060 703 630 Současný svět
145,00 Kč
Obj. ks
Metodické příručky pro učitele lze stáhnout na www.ncgs.cz
Číslo
Název učebnice
Cena
1 060 704 310 Praktický zeměpis - pracovní sešit
67,00 Kč
1 060 707 310 Současný svět - pracovní sešit
67,00 Kč
1 060 706 010 Zeměpis naší vlasti - pracovní sešit
67,00 Kč
Obj. ks
ZEMĚPIS (doplněk)
2. stupeň
ČESKÁ GEOGR. SPOL.
Číslo
Název učebnice
1 060 704 520 Základy zeměpisných znalostí (příručka pro učitele
a žáky) - 2. vydání
1 060 706 310 Poznáváme svět v číslech
Cena
Obj. ks
125,00 Kč
53,00 Kč
53
OBČANSKÁ VÝCHOVA
6. ročník
FORTUNA
Číslo
Název učebnice
103 009 652 Občanská výchova I. - učebnice pro 6. a 7. ročník ZŠ
Cena
105,00 Kč
103 001 241 Ochrana člověka za mimořádných událostí - Sebeobrana a vzáj. pomoc
67,00 Kč
103 000 484 Slovníček vybraných pojmů k občanské výchově
(Staněk)
45,00 Kč
103 001 423 Interkulturní komunikace ve škole (Janebová a kol.)
103 001 111 MP - Výchova k občanství pro 6. - 9. ročník
Obj. ks
150,00 Kč
69,00 Kč
SPN
Číslo
Název učebnice
1 050 052 641 Občanská výchova pro 6. ročník ZŠ (Dudák a kol.)
Cena
Obj. ks
99,00 Kč
FRAUS
Číslo
Název učebnice
Cena
12 502 850 Občanská výchova pro 6. ročník ZŠ - učebnice
139,00 Kč
12 502 695
389,00 Kč
MP - Občanská výchova pro 6. ročník ZŠ
Obj. ks
NOVÁ ŠKOLA s.r.o.
Číslo
Název učebnice
1 040 690 Výchova k občanství 6. r.
Cena
Obj. ks
99,00 Kč
PRÁCE
Číslo
Název učebnice
11 901 522 Občanská výchova pro 6. ročník (Valenta)
Cena
Obj. ks
119,00 Kč
NAKL. OLOMOUC
Číslo
Název učebnice
1 331 373 Občanská výchova pro 6. ročník ZŠ - učebnice
1 331 403 MP - Občanská výchova pro 6. ročník ZŠ
54
Cena
100,00 Kč
50,00 Kč
Obj. ks
7. ročník
FORTUNA
Číslo
Název učebnice
103 009 652 Občanská výchova I. - učebnice pro 6. a 7. ročník ZŠ
Cena
Obj. ks
105,00 Kč
103 000 484 Slovníček vybraných pojmů k občanské výchově
(Staněk)
45,00 Kč
103 001 241 Ochrana člověka za mimořádných událostí - Sebeobrana a vzáj. pomoc
67,00 Kč
103 001 111 MP Výchova k občanství pro 6. - 9. ročník
69,00 Kč
SPN
Číslo
Název učebnice
1 050 052 651 Občanská výchova pro 7. ročník ZŠ (Dudák a kol.)
Cena
Obj. ks
99,00 Kč
FRAUS
Číslo
Název učebnice
Cena
12 503 058 Občanská a rodinná výchova pro 7. ročník ZŠ - učebnice
169,00 Kč
12 503 059 MP - Občanská a rodinná výchova pro 7. ročník ZŠ
399,00 Kč
Obj. ks
NOVÁ ŠKOLA s.r.o.
Číslo
1 040 790
Název učebnice
Výchova k občanství 7. r.
Cena
Obj. ks
99,00 Kč
PRÁCE
Číslo
Název učebnice
11 901 522 Občanská výchova pro 6. ročník (Valenta)
Cena
Obj. ks
119,00 Kč
NAKL. OLOMOUC
Číslo
Název učebnice
1 330 431 Občanská výchova pro 7. ročník ZŠ - učebnice
1 330 440 MP - Občanská výchova pro 7. ročník ZŠ
Cena
Obj. ks
100,00 Kč
50,00 Kč
8. ročník
FORTUNA
55
Číslo
Název učebnice
103 009 662 Občanská výchova II. - učebnice pro 8. a 9. ročník ZŠ
Cena
Obj. ks
105,00 Kč
103 000 484 Slovníček vybraných pojmů k občanské výchově
(Staněk)
45,00 Kč
103 001 241 Ochrana člověka za mimořádných událostí - Sebeobrana a vzáj. pomoc
67,00 Kč
103 001 111 MP Výchova k občanství pro 6. - 9. ročník
69,00 Kč
SPN
Číslo
Název učebnice
1 050 052 661 Občanská výchova pro 8. ročník ZŠ (Dudák a kol.)
Cena
Obj. ks
99,00 Kč
FRAUS
Číslo
Název učebnice
Cena
12 503 439 Občanská a rodinná výchova pro 8. ročník ZŠ - učebnice
169,00 Kč
12 503 440
399,00 Kč
MP - Občanská a rodinná výchova pro 8. ročník ZŠ
Obj. ks
NOVÁ ŠKOLA s.r.o.
Číslo
1 040 890
Název učebnice
Výchova k občanství 8. r.
Cena
Obj. ks
99,00 Kč
PRÁCE
Číslo
Název učebnice
11 901 623 Občanská výchova pro 8. ročník (Valenta)
Cena
Obj. ks
119,00 Kč
NAKL. OLOMOUC
Číslo
Název učebnice
1 330 628 Občanská výchova pro 8. ročník ZŠ - učebnice
1 330 636 MP - Občanská výchova pro 8. ročník ZŠ
Cena
Obj. ks
100,00 Kč
50,00 Kč
9. ročník
FORTUNA
Číslo
Název učebnice
103 009 662 Občanská výchova II. - učebnice pro 8. a 9. ročník ZŠ
103 000 484 Slovníček vybraných pojmů k občanské výchově
(Staněk)
56
Cena
105,00 Kč
45,00 Kč
Obj. ks
Číslo
Název učebnice
Cena
103 001 241 Ochrana člověka za mimořádných událostí - Sebeobrana a vzáj. pomoc
67,00 Kč
103 001 111 MP Výchova k občanství pro 6. - 9. ročník
69,00 Kč
Obj. ks
SPN
Číslo
Název učebnice
1 050 052 671 Občanská výchova pro 9. ročník ZŠ (Dudák a kol.)
1 050 056 451 Přijímací zkoušky na SŠ - všeobecný rozhled
Cena
Obj. ks
99,00 Kč
137,00 Kč
FRAUS
Číslo
Název učebnice
Cena
12 503 441 Občanská a rodinná výchova pro 9. ročník ZŠ - učebnice
169,00 Kč
12 503 442 MP - Občanská a rodinná výchova pro 9. ročník ZŠ
399,00 Kč
Obj. ks
NOVÁ ŠKOLA s.r.o.
Číslo
1 040 990
Název učebnice
Výchova k občanství 9. r.
Cena
Obj. ks
99,00 Kč
PRÁCE
Číslo
Název učebnice
11 901 624 Občanská výchova pro 9. ročník ZŠ (Valenta)
Cena
Obj. ks
119,00 Kč
NAKL. OLOMOUC
Číslo
Název učebnice
1 330 938 Občanská výchova pro 9. ročník ZŠ - učebnice
1 330 946 MP - Občanská výchova pro 9. ročník ZŠ
Cena
Obj. ks
100,00 Kč
50,00 Kč
57
INFORMATIKA
BLUG
Číslo
Název učebnice
Cena
126 020 Práce s počítačem ZŠ - učebnice
99,00 Kč
126 021 MP - Práce s počítačem ZŠ
35,00 Kč
Obj. ks
COMPUTER MEDIA
Číslo
Název učebnice
Cena
14 101 S počítačem na základní škole
190,00 Kč
14 102 Word pro školy - učebnice(Navrátil)
110,00 Kč
14 103 Excel pro školy - učebnice (Navrátil)
170,00 Kč
14 104 Internet pro školy - učebnice (Navrátil)
120,00 Kč
14 105 PowerPoint pro školy - učebnice (Navrátil)
170,00 Kč
14 107 Informatika pro ZŠ 1 - učebnice
166,00 Kč
14 108 Informatika pro ZŠ 2 - učebnice
166,00 Kč
14 109 Informatika pro ZŠ 3 - učebnice
166,00 Kč
Obj. ks
COMPUTER PRESS
Číslo
Název učebnice
Cena
14 301 První kroky s počítačem (Dusíková)
129,00 Kč
14 305 Informatika pro ZŠ - 1. stupeň (Vaníček)
149,00 Kč
Obj. ks
RODINNÁ VÝCHOVA
2. stupeň
FORTUNA
Číslo
58
Název učebnice
Cena
103 008 592 Zdravý životní styl I. (Marádová) - učebnice pro 6. a
7. ročník ZŠ
113,00 Kč
103 000 860 Zdravý životní styl II. (Marádová) - učebnice pro 8. a
9. ročník ZŠ
113,00 Kč
103 001 236 Zdravý životní styl (Marádová) - prac. sešit pro 6. - 9.
ročník ZŠ
75,00 Kč
103 001 295 Zdravý životní styl (Marádová) - prac. sešit pro 6. - 9.
ročník ZŠ
53,00 Kč
Obj. ks
Číslo
Název učebnice
Cena
103 006 812 Důvěrně a otevřeně o sexualitě (Donát, Donátová) učebnice
125,00 Kč
103 001 322 Metodika - Zdravý životní styl
102,00 Kč
103 001 325 Junky a smrt
135,00 Kč
Obj. ks
HUDEBNÍ VÝCHOVA
6. ročník
SPN
Číslo
Název učebnice
Cena
1 050 058 021 MP - Hud. výchovou na 2. stupni ZŠ dle RVP
123,00 Kč
1 050 524 212 Hudební výchova pro 6. ročník ZŠ (Charalambidis a
kol.) - učebnice
113,00 Kč
1 050 053 741 MP - Hudební výchova pro 6. ročník ZŠ (Charalambidis a kol.)
97,00 Kč
1 050 052 511 CD k učebnici Hudební výchova pro 6. ročník ZŠ
Obj. ks
195,00 Kč
JINAN
Číslo
Název učebnice
115 000 086 Hudební výchova 6. ročník (Štíbrová)
Cena
Obj. ks
104,00 Kč
7. ročník
SPN
Číslo
Název učebnice
Cena
1 050 521 712 Hudební výchova pro 7. ročník ZŠ (Charalambidis a
kol.)
113,00 Kč
1 050 052 521 CD k učebnici Hudební výchova pro 7. ročník ZŠ
195,00 Kč
1 050 053 751 MP - Hudební výchova pro 7. ročník ZŠ (Charalambidis a kol.)
Obj. ks
97,00 Kč
JINAN
Číslo
Název učebnice
115 000 087 Hudební výchova 7. ročník (Brabec)
Cena
Obj. ks
104,00 Kč
59
8. ročník
SPN
Číslo
Název učebnice
Cena
1 050 521 812 Hudební výchova pro 8. ročník ZŠ (Charalambidis a
kol.) - učebnice
113,00 Kč
1 050 052 531 CD k učebnici Hudební výchova pro 8. ročník ZŠ
195,00 Kč
1 050 053 761
MP - Hudební výchova pro 8. ročník ZŠ (Charalambidis a kol.)
Obj. ks
95,00 Kč
JINAN
Číslo
Název učebnice
115 000 068 Hudební výchova 8. ročník (Brabec, Štíbrová)
Cena
Obj. ks
86,00 Kč
9. ročník
SPN
Číslo
Název učebnice
Cena
1 050 521 912 Hudební výchova pro 9. ročník ZŠ (Charalambidis a
kol.) - učebnice
113,00 Kč
1 050 052 541 CD k učebnici Hudební výchova pro 9. ročník ZŠ
195,00 Kč
1 050 053 771 MP - Hudební výchova pro 9. ročník ZŠ (Charalambidis a kol.)
Obj. ks
97,00 Kč
JINAN
Číslo
Název učebnice
115 000 089 Hudební výchova 9. ročník (Brabec J.)
60
Cena
86,00 Kč
Obj. ks
HUDEBNÍ VÝCHOVA
ZPĚVNÍKY
MUZIKSERVIS
Číslo
Název učebnice
Cena
13 201 Já písnička I. zpěvník pro 1. - 4. ročník ZŠ
110,00 Kč
13 202 Já písnička II. zpěvník pro 5. - 9. ročník ZŠ
119,00 Kč
13 203 Já písnička III. zpěvník
127,00 Kč
13 204 Já písnička IV. zpěvník
136,00 Kč
13 205 Já písnička V. zpěvník
158,00 Kč
Obj. ks
OCHRANNA ČLOVĚKA
PRÁCE
Číslo
Název učebnice
Cena
11 904 060 Povodně - pro 6. ročník
79,00 Kč
11 904 070 Požáry - pro 7. ročník
79,00 Kč
11 904 080 Havárie - pro 8. ročník
79,00 Kč
11 904 090 Od vichřice k zemětřesení - pro 9. ročník
79,00 Kč
11 904 099 MP k 6. - 9. ročníku
Obj. ks
119,00 Kč
VÝTVARNÁ VÝCHOVA
2. stupeň
SPN
Číslo
Název učebnice
Cena
103 000 967 Výtvarná výchova pro 6. a 7. ročník ZŠ
189,00 Kč
103 000 910 Výtvarná výchova pro 8. a 9. ročník ZŠ
189,00 Kč
103 000 823 Malý slovník výtvarného umění (Trojan, Mráz)
109,00 Kč
Obj. ks
PRÁCE
Číslo
Název učebnice
11 901 558 OBRAZÁRNA V HLAVĚ 3 - Výtvarná čítanka pro 6.
ročník (Šamšula)
Cena
Obj. ks
149,00 Kč
61
Číslo
Název učebnice
Cena
11 901 576 OBRAZÁRNA V HLAVĚ 4 - Výtvarná čítanka pro 7.
ročník (Šamšula)
149,00 Kč
11 901 652 OBRAZÁRNA V HLAVĚ 5 - Výtvarná čítanka pro 8.
ročník (Šamšula)
149,00 Kč
11 901 653 OBRAZÁRNA V HLAVĚ 6 - Výtvarná čítanka pro 9.
ročník (Šamšula)
149,00 Kč
11 901 500 Průvodce výtvarným uměním I - umění pravěku a
starověku
239,00 Kč
11 901 527 Průvodce výtvarným uměním II - umění středověku
(Šamšula, Adamec)
239,00 Kč
11 901 528 Průvodce výtvarným uměním III - renesance,baroko,romantismus
239,00 Kč
11 901 501 Průvodce výtvarným uměním IV - umění 1. pol.0.
stol.
239,00 Kč
11 901 578 Průvodce výtvarným uměním V (Bláha, Slavík)
239,00 Kč
Obj. ks
TOBIÁŠ
Číslo
Název učebnice
135 154 CD Výtvarná výchova pro 6. - 7. ročník
Cena
Obj. ks
200,00 Kč
PRAKTICKÉ ČINNOSTI
2. stupeň
FORTUNA
Číslo
Název učebnice
103 009 692 Pěstitelství
103 009 702 Práce s technickými materiály
103 009 712 Elektrotechnika kolem nás
62
Cena
89,00 Kč
89,00 Kč
113,00 Kč
103 009 722 Provoz a údržba domácnosti
89,00 Kč
103 009 732 Příprava pokrmů
89,00 Kč
103 012 212 Člověk a Svět práce - příprava na volbu povolání pro
6. - 9. r.
89,00 Kč
103 001 259 Práce s počítačem 1 pro 6. - 9. r. ZŠ (Rambousek)
89,00 Kč
103 001 260 Práce s počítačem 2 pro 6. - 9. r. ZŠ (Rambousek)
89,00 Kč
Obj. ks
CHEMIE
8. ročník
PRODOS
Číslo
Název učebnice
10 208 050 Chemie 1 - učebnice
10 208 100 Chemie 1 - s komentářem pro učitele
Cena
Obj. ks
99,00 Kč
132,00 Kč
10 208 051 Chemie 1 - pracovní sešit
32,00 Kč
10 208 052 Chemie 1 - pracovní sešit s komentářem pro učitele
44,00 Kč
FORTUNA
Číslo
Název učebnice
Cena
103 001 341 Základy chemie - klíč k úspěšnému studiu - učebnice
včetně CD
113,00 Kč
103 001 993 Základy chemie I (Beneš a kol.) - učebnice
135,00 Kč
103 009 112 Základy chemie I (Beneš a kol.) - pracovní sešit
75,00 Kč
103 000 913 Základy chemie - autorská řešení (Beneš a kol.)
55,00 Kč
103 010 432 Základy praktické chemie I - učebnice
103 010 443 Základy praktické chemie I - pracovní sešit
103 001 352 Periodická soustava prvků pro ZŠ - nástěnná tabule
včetně 20 ks tabulek A4
103 001 397 Autorská řešení, Základy praktické chemie
103 001 381 Environmentální výchova v příbězích
Obj. ks
129,00 Kč
75,00 Kč
445,00 Kč
67,00 Kč
103,00 Kč
FRAUS
Číslo
Název učebnice
12 503 486 Chemie pro 8. ročník - učebnice
12 503 487 Chemie pro 8. ročník - pracovní sešit
12 503 488 MP - Chemie pro 8. ročník
Cena
Obj. ks
159,00 Kč
77,00 Kč
399,00 Kč
NOVÁ ŠKOLA s.r.o.
Číslo
Název učebnice
1 040 880 Chemie 8. r. - učebnice
1 040 881 Periodická soustava prvků - A4
Cena
Obj. ks
129,00 Kč
17,00 Kč
63
Číslo
Název učebnice
1 040 882 Chemie 8. r. - pracovní sešit
Cena
Obj. ks
69,00 Kč
SPN
Číslo
Název učebnice
1 050 520 712 Chemie pro 8. ročník - učebnice (Čtrnáctová)
Cena
Obj. ks
113,00 Kč
1 050 053 571 Chemie pro 8. ročník - pracovní sešit (Čtrnáctová a
kol.)
79,00 Kč
1 050 053 821 MP k pracovnímu sešitu chemie 8. - 9. ročník
89,00 Kč
9. ročník
PRODOS
Číslo
Název učebnice
10 209 050 Chemie 2 - učebnice
10 209 100 Chemie 2 - s komentářem pro učitele
Cena
Obj. ks
99,00 Kč
132,00 Kč
10 209 051 Chemie 2 - pracovní sešit
32,00 Kč
10 209 052 Chemie 2 - pracovní sešit s komentářem pro učitele
44,00 Kč
FORTUNA
Číslo
Název učebnice
103 002 003 Základy chemie II - učebnice pro ZŠ a nižší ročníky G (
Beneš a kol.)
103 009 122 Základy chemie II - pracovní sešit pro ZŠ a nižší
ročníky G
103 000 913 Základy chemie - autorská řešení (Beneš a kol.)
103 010 452 Základy praktické chemie II - učebnice
Cena
135,00 Kč
75,00 Kč
55,00 Kč
129,00 Kč
103 010 463 Základy praktické chemie II - pracovní sešit
75,00 Kč
103 001 313 Základy praktické chemie a náš život - pracovní sešit
67,00 Kč
103 001 243 Ochrana člověka - havárie radiační a s únikem nebezpečných látek
63,00 Kč
103 001 352 Periodická soustava prvků pro ZŠ - nástěnná tabule
včetně 20 ks tabulek A4
103 057 906 Lišty k per. soust. prvků
Obj. ks
445,00 Kč
55,00 Kč
FRAUS
Číslo
Název učebnice
12 503 623 Chemie pro 9. ročník - učebnice
64
Cena
159,00 Kč
Obj. ks
Číslo
Název učebnice
12 503 625 Chemie pro 9. ročník - pracovní sešit
12 503 624 MP - Chemie pro 9. ročník
Cena
Obj. ks
77,00 Kč
399,00 Kč
NOVÁ ŠKOLA s.r.o.
Číslo
Název učebnice
1 040 980 Chemie 9. r. - učebnice
Cena
Obj. ks
129,00 Kč
1 040 982 Chemie 9. r. - pracovní sešit
69,00 Kč
SPN
Číslo
Název učebnice
1 050 053 581 Chemie pro 9. ročník - pracovní sešit (Novotný a kol.)
1 050 053 821 MP k Chemii 8. - 9. ročník (Čtrnáctová a kol.)
Cena
79,00 Kč
89,00 Kč
1 050 056 551 Seminář a praktikum z chemie
113,00 Kč
1 050 056 441 Přijímací zkoušky na SŠ z přírodopisu, chemie a fyziky
137,00 Kč
1 050 057 581 Přehled chemie pro ZŠ
153,00 Kč
1 050 057 901 Periodická soustava prvků pro ZŠ - nástěnná tabule
495,00 Kč
1 050 057 961 Závěsné lišty
Obj. ks
57,00 Kč
1 050 057 941 Periodická soustava prvků stolní A4
9,00 Kč
STIEFEL
Číslo
Název učebnice
Cena
11 100 901 010 Oxidy - názvosloví DUO (+ 20 A5)
2 280,00
Kč
11 100 900 010 Periodická soustava prvků MONO (+ 20 A5)
2 280,00
Kč
11 100 808 010 Hustota látek MONO (+ 20 A5)
2 280,00
Kč
Obj. ks
VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
2. stupeň
FORTUNA
Číslo
103 010 472 Technické kreslení
Název učebnice
Cena
Obj. ks
89,00 Kč
65
FINANČ. GRAMOTNOST
Číslo
Název učebnice
Cena
103 001 427
Finanční gramotnost pro 2. stupeň
103 001 428
Finanční gramotnost pro 2. stupeň PS I - Peníze
55,00 Kč
103 001 429
Finanční gramotnost pro 2. stupeň PS II - Hospodaření domác.
55,00 Kč
103 001 430
Finanční gramotnost pro 2. stupeň PS III - Finanční produkty
55,00 Kč
Obj. ks
129,00 Kč
MULTIMEDIÁLNÍ INTERAKTIVNÍ UČEBNICE
2. stupeň
NOVÁ ŠKOLA s.r.o.
Školní multilicence
Číslo
66
Název učebnice
Cena
1 046 301 Přírodopis 6. roč. I. díl - MIUč Obecný úvod do
přírodopisu
4 490,00 Kč
1 046 311 Přírodopis 6. roč. II. díl - MIUč Bezobratlí živočichové
4 490,00 Kč
1 046 401 Dějepis 6. roč.- MIUč Pravěk, starověk
7 990,00 Kč
1 046 751 Zeměpis 6. roč. I. díl - MIUč Vstupte na planetu
Zemi
4 490,00 Kč
1 046 761 Zeměpis 6. roč. II. díl - MIUč Přírodní obraz Země
4 490,00 Kč
1 046 901 Výchova k občanství 6. roč. - MIUč
7 990,00 Kč
1 047 301 Přírodopis 7. roč. I. díl - MIUč Strunatci
4 490,00 Kč
1 047 311 Přírodopis 7. roč - II. díl - MIUč Botanika
4 490,00 Kč
1 047 401 Dějepis 7. roč. - MIUč Středověk, počátky novověku
7 990,00 Kč
1 047 751 Zeměpis 7. roč. I. díl - MIUč Amerika, Afrika
4 490,00 Kč
1 047 761 Zeměpis 7. roč. II. díl - MIUč Asie,Austrálie a
Oceánie, Antarktida
4 490,00 Kč
1 047 901 Výchova k občanství 7. roč. - MIUč
7 990,00 Kč
1 048 301 Přírodopis 8. roč. - MIUč Biologie člověka
7 990,00 Kč
1 048 401 Dějepis 8. roč. - MIUč Novověk
7 990,00 Kč
Obj. ks
Číslo
Název učebnice
Cena
Obj. ks
1 048 751 Zeměpis 8. roč. I. díl - MIUč Evropa
4 490,00 Kč
1 048 761 Zeměpis 8. roč. II. díl - MIUč Česká republika
4 490,00 Kč
1 048 801 Chemie 8. roč . - MIUč Úvod do obecné a anorganické chemie
7 990,00 Kč
1 048 901 Výchova k občanství 8. roč.
7 990,00 Kč
1 049 301 Přírodopis 9. roč . - MIUč Geologie a ekologie
7 990,00 Kč
1 049 401 Dějepis 9. roč. - MIUč Novověk, moderní dějiny
7 990,00 Kč
1 049 751 Zeměpis 9. roč. - MIUč Lidé a hospodářství
7 990,00 Kč
El. učebnice - Český jazyk a literatura
6. ročník
ALTER
Číslo
Název učebnice
Cena
101 071 104 Český jazyk 6 - I. díl: Učivo o jazyce - Máme rádi
češtinu
500,00 Kč
101 071 910 Český jazyk 6 - II. díl: Komunikační a slohová
výchova
500,00 Kč
101 071 911 Český jazyk 6 - III. díl: Prac. Sešit - Přehledy, tabulky, rozbory, cvičení
500,00 Kč
101 071 786 Přehledy českého jazyka 3.- 5. r. a úvod do 6. r.
500,00 Kč
101 071 998 Přehledy českého jazyka pro žáky a studenty
950,00 Kč
101 071 913 Čítanka 6
500,00 Kč
101 071 915 Literární výchova k čítance 6
500,00 Kč
Obj. ks
7. ročník
ALTER
Číslo
Název učebnice
Cena
101 071 105
Český jazyk 7 - I. díl: Učivo o jazyce - Máme rádi
češtinu
500,00 Kč
101 071 917
Český jazyk 7 - II. díl: Komunikační a slohová
výchova
500,00 Kč
101 071 918
Český jazyk 7 - III. díl: Prac. Sešit - Přehledy,
tabulky, rozbory, cvičení
500,00 Kč
Obj. ks
67
Číslo
Název učebnice
Cena
101 071 919
Čítanka 7
500,00 Kč
101 071 921
Literární výchova k čítance 7
500,00 Kč
Obj. ks
8. ročník
ALTER
Číslo
Název učebnice
Cena
101 071 106
Český jazyk 8 - I. díl: Učivo o jazyce Máme rádi
češtinu
500,00 Kč
101 071 937
Český jazyk 8 - II. díl: Komunikační a slohová
výchova
500,00 Kč
101 071 938
Český jazyk 8 - III. díl: Prac. Sešit - Přehledy,
tabulky, rozbory, cvičení
500,00 Kč
101 071 941
Literární výchova k čítance 8
Obj. ks
500,00 Kč
9. ročník
ALTER
Číslo
Název učebnice
Cena
101 071 107
Český jazyk 8 - I. díl: Učivo o jazyce Máme rádi
češtinu
500,00 Kč
101 071 944
Český jazyk 8 - II. díl:Sdělování a výměna informací, sloh
500,00 Kč
101 071 945
Český jazyk 8 - III. díl: Prac. Sešit - Přehledy,
tabulky, rozbory, cvičení
500,00 Kč
Obj. ks
NĚMECKÝ JAZYK
FORTUNA
Číslo
Název učebnice
103 001 121 Němčina pro 6. ročník ZŠ - učebnice
103 001 122 Němčina pro 6. ročník ZŠ - pracovní sešit
137 Kč
75 Kč
103 001 131 Němčina pro 6. ročník ZŠ - audiokazety (soubor 2 ks)
209 Kč
103 001 123 Němčina pro 7. ročník ZŠ - učebnice
137 Kč
103 001 124 Němčina pro 7. ročník ZŠ - pracovní sešit
103 001 132 Němčina pro 7. ročník ZŠ - audiokazety (soubor 2 ks)
68
Cena
75 Kč
209 Kč
Obj. ks
Číslo
Název učebnice
103 001 125 Němčina pro 8. ročník ZŠ - učebnice
103 001 126 Němčina pro 8. ročník ZŠ - pracovní sešit
Cena
137 Kč
67 Kč
103 001 133 Němčina pro 8. ročník ZŠ - audiokazeta
175 Kč
103 001 127 Němčina pro 9. ročník ZŠ - učebnice
137 Kč
103 001 128 Němčina pro 9. ročník ZŠ - pracovní sešit
Obj. ks
67 Kč
103 001 134 Němčina pro 9. ročník ZŠ - audiokazeta
165 Kč
103 001 032 Německá konverzace - Sprechen, Sprechen, Sprechen
119 Kč
JIRCO
Číslo
Název učebnice
116 001 Heute haben wir Deutsch 1 - učebnice
116 002 Heute haben wir Deutsch 1 - pracovní sešit
Cena
169 Kč
67 Kč
116 004 Heute haben wir Deutsch 1 - audiokazeta
149 Kč
116 041 Heute haben wir Deutsch 1 - CD
249 Kč
116 005 Heute haben wir Deutsch 2 - učebnice
198 Kč
116 006 Heute haben wir Deutsch 2 - pracovní sešit
82 Kč
116 007 MP - Heute haben wir Deutsch 2
129 Kč
116 009 Heute haben wir Deutsch 3 - učebnice
198 Kč
116 010 Heute haben wir Deutsch 3 - pracovní sešit
82 Kč
116 011 MP - Heute haben wir Deutsch 3
129 Kč
116 013 Heute haben wir Deutsch 4 - učebnice
198 Kč
116 014 Heute haben wir Deutsch 4 - pracovní sešit
89 Kč
116 015 MP - Heute haben wir Deutsch 4
129 Kč
116 017 Heute haben wir Deutsch 5 - učebnice
198 Kč
116 018 Heute haben wir Deutsch 5 - pracovní sešit
116 019 MP - Heute haben wir Deutsch 5
Obj. ks
82 Kč
129 Kč
DIE VIER JAHRESZEITEN AUF DEUTSCH - 4 sešity podle ročních období, texty, úlohy, písničky, hry, obyčeje
116 022 4 roční období - komplet 4 sešitů
357 Kč
116 023 4 roční období - kazeta
139 Kč
116 024 4 roční období - CD
249 Kč
69
Číslo
Název učebnice
116 025 Folie k procvičování 1. a 2. díl - 80 folií
Cena
Obj. ks
790 Kč
FRAUS
Řada němčiny - 2. stupeň ZŠ - Spaß Mit Max
Číslo
Název učebnice
Cena
12 502 112 Spaß Mit Max - 1 - učebnice
195 Kč
12 502 113 Spaß Mit Max - 1 - pracovní sešit
135 Kč
12 502 117 MP - Spaß Mit Max - 1
289 Kč
12 502 119 Spaß Mit Max - 1 - CD 2 ks
359 Kč
12 502 731 Spaß Mit Max - 2 - pracovní sešit
135 Kč
12 502 733 Spaß Mit Max - 2 - CD 2 ks
389 Kč
12 503 146 Spaß Mit Max - 3 - učebnice
195 Kč
12 503 147 Spaß Mit Max - 3 - pracovní sešit
135 Kč
12 503 150 Spaß Mit Max - 3 - CD 2 ks
399 Kč
Obj. ks
Deutsch mit Max
Číslo
Název učebnice
Cena
12 503 568 Deutsch mit Max A1/ 1. díl - učebnice
189 Kč
12 503 640 Deutsch mit Max A1/ 2. díl - učebnice
189 Kč
12 503 569 Deutsch mit Max A1 / 1 - pracovní sešit
125 Kč
12 503 642 Deutsch mit Max A1 / 2 - pracovní sešit
125 Kč
12 503 518 Deutsch mit Max A1/1 - CD
429 Kč
12 503 662 Deutsch mit Max A1/2 - CD
429 Kč
Obj. ks
Prima
Číslo
Název učebnice
Cena
12 500 002 Prima A1 / 1 - učebnice
185 Kč
12 500 009 Prima A1 / 2 - učebnice
185 Kč
12 500 005 Prima A1 / 1 - pracovní sešit
125 Kč
12 500 010 Prima A1 / 2 - pracovní sešit
125 Kč
12 587 649 Prima A1 - testy A1 + CD
369 Kč
Obj. ks
TOBIÁŠ
Číslo
Název učebnice
135 169 Němčina 1/ Deutsch 1 - učebnice
70
Cena
210 Kč
Obj. ks
Číslo
Název učebnice
Cena
135 171 Němčina 1/ Deutsch 1 - zvukové CD k učebnici
160 Kč
135 173 Němčina 2/ Deutsch 2 - učebnice
210 Kč
135 176 Němčina 2/ Deutsch 2 - zvukové CD k učebnici
160 Kč
135 175 MP Němčina 2 / Deutsch 2 k učebnici
120 Kč
Obj. ks
STIEFEL
Nástěnné obrazy pro výuku NJ
Číslo
Název učebnice
Cena
11 100 003 021 Deutsch im Uberblick (2 v 1, + 15 A3)
2 690 Kč
11 100 003 014 Das Furworthaus - osobní zájmena DUO (+ 20 A4)
2 280 Kč
11 100 003 013 Unregelmassige Verben - nepravidelná slovesa
DUO (+ 20 A4)
2 280 Kč
11 100 003 017 Grundwissen Deutsch I (2 v 1, + 20 A4)
2 280 Kč
11 100 004 755 Reforma pravopisu / Německo polit. (2 v 1)
2 280 Kč
11 100 003 016 Das Deutsche Alphabet (2 v 1, + 20 A4)
2 280 Kč
Obj. ks
ANGLICKÝ JAZYK
OXFORD UNIVERSITY PRESS
Řada Chit Chat - Beginner
Číslo
Název učebnice
Cena
10 904 378 260 CHIT CHAT level 1 Class Book
287 Kč
10 904 378 321 CHIT CHAT level 1 Czech Activity book
217 Kč
10 904 378 338 CHIT CHAT level 1 Czech Teachers book
355 Kč
10 904 388 993 CHIT CHAT level 1 CD 2x
552 Kč
10 904 378 307 CHIT CHAT level 1 Flashcards
387 Kč
10 904 378 352 CHIT CHAT level 2 Class Book
287 Kč
10 904 378 468 CHIT CHAT level 2 Czech Activity book
217 Kč
10 904 378 451 CHIT CHAT level 2 Czech Teachers book
355 Kč
10 904 389 006 CHIT CHAT level 2 CD 2x
552 Kč
Obj. ks
Řada Chatterbox - Beginner to elementary
Číslo
Název učebnice
10 904 324 311 CHATTERBOX 1 PB učebnice
Cena
Obj. ks
334 Kč
71
Číslo
Název učebnice
Cena
10 904 324 335 CHATTERBOX 1 TB česká příručka pro učitele
355 Kč
10 904 324 328 CHATTERBOX 1 AB PS
222 Kč
10 904 324 342 CHATTERBOX 1 Audiokazeta
335 Kč
10 904 324 359 CHATTERBOX 2 PB učebnice
334 Kč
10 904 324 373 CHATTERBOX 2 TB příručka pro učitele
355 Kč
10 904 324 366 CHATTERBOX 2 AB prac. sešit
222 Kč
10 904 324 380 CHATTERBOX 2 audiokazeta
335 Kč
10 904 324 397 CHATTERBOX 3 PB učebnice
334 Kč
10 904 324 410 CHATTERBOX 3 TB příručka pro učitele
355 Kč
10 904 324 403 CHATTERBOX 3 AB prac. sešit
222 Kč
10 904 324 427 CHATTERBOX 3 audiokazeta
335 Kč
10 904 324 434 CHATTERBOX 4 PB učebnice
334 Kč
10 904 324 458 CHATTERBOX 4 TB příručka pro učitele
355 Kč
10 904 324 441 CHATTERBOX 4 AB prac. sešit
222 Kč
10 904 324 465 CHATTERBOX 4 audiokazeta
335 Kč
10 904 360 609 CHATTERBOX activity resource pack - obrázková
kartová příloha
536 Kč
Obj. ks
NEW CHATTERBOX - Starter
Číslo
Název učebnice
Cena
10 904 728 171 New Chatterbox Starter - Pupil's Book
302,00 Kč
10 904 728 218 New Chatterbox Starter - Teacher's Book
371,00 Kč
10 904 728 454 New Chatterbox Starter - Teacher's Book CZE
371,00 Kč
10 904 728 201 New Chatterbox Starter - Activity Book
222,00 Kč
10 904 728 447 New Chatterbox Starter - Activity Book CZE
222,00 Kč
10 904 728 249 New Chatterbox Starter - Class Audio CD (1)
275,00 Kč
10 904 728 232 New Chatterbox Starter - Class Audio Cassette
322,00 Kč
10 904 728 348 New Chatterbox Starter - Teacher's Resource Pack
488,00 Kč
10 904 742 504 New Chatterbox Starter - iTools CD-ROM
Obj. ks
1 599,00
Kč
Řada Chatterbox - Level 1
Číslo
72
Název učebnice
Cena
10 904 728 003 New Chatterbox 1 - Pupil's Book
302 Kč
10 904 728 027 New Chatterbox 1 - Teacher's Book
371 Kč
10 904 728 416 New Chatterbox 1 - Teacher's Book CZE
371 Kč
Obj. ks
Číslo
Název učebnice
Cena
10 904 728 010 New Chatterbox 1 - Activity Book
222 Kč
10 904 728 409 New Chatterbox 1 - Activity Book CZE
222 Kč
10 904 728 065 New Chatterbox 1 - Class Audio CDs(2)
552 Kč
10 904 742 511 New Chatterbox 1 - iTools CD-ROM
Obj. ks
1 599 Kč
Řada Chatterbox - Level 2
Číslo
Název učebnice
Cena
10 904 728 089 New Chatterbox 2 - Pupil's Book
302,00 Kč
10 904 728 102 New Chatterbox 2 - Teacher's Book
371,00 Kč
10 904 728 430 New Chatterbox 2 - Teacher's Book CZE
371,00 Kč
10 904 728 096 New Chatterbox 2 - Activity Book
222,00 Kč
10 904 728 423 New Chatterbox 2 - Activity Book CZE
222,00 Kč
10 904 728 140 New Chatterbox 2 - Class Audio CDs(2)
552,00 Kč
10 904 728 133 New Chatterbox 2 - Class Audio Cassetes(2)
639,00 Kč
10 904 742 528 New Chatterbox 2 - iTools CD ROM
Obj. ks
1 599,00
Kč
10 904 728 379 New Chatterbox 1 a 2 - Teacher's Resource Pack
625,00 Kč
10 904 728 492 New Chatterbox Teacher's Resource CD-ROM
426,00 Kč
Řada Project English - SECOND EDITION
Číslo
Název učebnice
10 904 365 147 PROJECT ENGLISH 1 SB učebnice
10 904 365 208 PROJECT ENGLISH 1 WB PS
Cena
377 Kč
ČESKÝ
240 Kč
10 904 365 161 PROJECT ENGLISH 1 TB příručka pro učitele
515 Kč
10 904 385 169 PROJECT ENGLISH 1 CD
552 Kč
10 904 365 239 PROJECT ENGLISH 2 SB učebnice
10 904 365 307 PROJECT ENGLISH 2 WB PS
377 Kč
ČESKÝ
240 Kč
10 904 365 253 PROJECT ENGLISH 2 TB příručka pro učitele
515 Kč
10 904 385 176 PROJECT ENGLISH 2 CD
552 Kč
10 904 365 321 PROJECT ENGLISH 3 SB učebnice
377 Kč
10 904 365 390 PROJECT ENGLISH 3 WB PS
ČESKÝ
240 Kč
10 904 365 345 PROJECT ENGLISH 3 TB příručka pro učitele
515 Kč
10 904 385 183 PROJECT ENGLISH 3 CD
552 Kč
10 904 365 413 PROJECT ENGLISH 4 SB učebnice
377 Kč
10 904 365 482 PROJECT ENGLISH 4 WB PS
Obj. ks
ČESKÝ
240 Kč
73
Číslo
Název učebnice
Cena
10 904 365 437 PROJECT ENGLISH 4 TB příručka pro učitele
515 Kč
10 904 385 190 PROJECT ENGLISH 4 CD
552 Kč
10 904 365 505 PROJECT ENGLISH PLUS SB učebnice
377 Kč
10 904 365 529 PROJECT ENGLISH PLUS TB příručka pro učitele
515 Kč
10 904 385 206 PROJECT ENGLISH PLUS CD
552 Kč
Obj. ks
Řada Project, Third Edition - Level 1
Číslo
Název učebnice
Cena
10 904 763 004 Project, Third Edition Level 1 Student's Book
334 Kč
10 904 764 148 Project, Third Edition Level 1 Student's Book CZ
334 Kč
10 904 763 028 Project, Third Edition Level 1 Teacher's Book
477 Kč
10 904 763 387 Project, Third Edition Level 1 Workbook Pack
265 Kč
10 904 763 585 Project, Third Edition Level 1 Workbook Pack CZ
265 Kč
10 904 763 042 Project, Third Edition Level 1 Class Audio CDs (2)
552 Kč
10 904 763 325 Project, Third Edition Level 1 DVD
665 Kč
10 904 581 561 Project, Third Edition Level 1 iTools CD-ROM
Obj. ks
1 208 Kč
Řada Project, Third Edition - Level 2
Číslo
Název učebnice
Cena
10 904 763 059 Project, Third Edition Level 2 Student's Book
334 Kč
10 904 764 155 Project, Third Edition Level 2 Student's Book CZ
334 Kč
10 904 763 073 Project, Third Edition Level 2 Teacher's Book
477 Kč
10 904 763 592 Project, Third Edition Level 2 Workbook Pack CZ
265 Kč
10 904 763 394 Project, Third Edition Level 2 Workbook Pack
265 Kč
10 904 763 097 Project, Third Edition Level 2 Class Audio CDs (2)
552 Kč
10 904 763 332 Project, Third Edition Level 2 DVD
10 904 581 578 Project, Third Edition Level 2 iTools CD-ROM
Obj. ks
665 Kč
1 208 Kč
Řada Project, Third Edition - Level 3
Číslo
74
Název učebnice
Cena
10 904 763 103 Project, Third Edition Level 3 Student's Book
334 Kč
10 904 764 162 Project, Third Edition Level 3 Student's Book CZ
334 Kč
10 904 763 127 Project, Third Edition Level 3 Teacher's Book
477 Kč
10 904 763 400 Project, Third Edition Level 3 Workbook Pack
265 Kč
10 904 763 608 Project, Third Edition Level 3 Workbook Pack CZ
265 Kč
10 904 763 141 Project, Third Edition Level 3 Class Audio CDs (2)
552 Kč
Obj. ks
Číslo
Název učebnice
10 904 763 349 Project, Third Edition Level 3 DVD
10 904 581 585 Project, Third Edition Level 3 iTools CD-ROM
Cena
Obj. ks
665 Kč
1 208 Kč
Řada Project, Third Edition - Level 4
Číslo
Název učebnice
Cena
10 904 763 158 Project, Third Edition Level 4 Student's Book
334 Kč
10 904 764 179 Project, Third Edition Level 4 Student's Book CZ
334 Kč
10 904 763 172 Project, Third Edition Level 4 Teacher's Book
477 Kč
10 904 763 417 Project, Third Edition Level 4 Workbook Pack
265 Kč
10 904 763 615 Project, Third Edition Level 4 Workbook Pack CZ
265 Kč
10 904 763 196 Project, Third Edition Level 4 Class Audio CDs (2)
827 Kč
10 904 763 356 Project, Third Edition Level 4 DVD
665 Kč
10 904 581 592 Project, Third Edition Level 4 iTools CD-ROM
Obj. ks
1 208 Kč
Řada Project, Third Edition - Level 5
Číslo
Název učebnice
Cena
10 904 763 202 Project, Third Edition Level 5 Student's Book
334 Kč
10 904 764 186 Project, Third Edition Level 5 Student's Book CZ
334 Kč
10 904 763 226 Project, Third Edition Level 5 Teacher's Book
477 Kč
10 904 763 424 Project, Third Edition Level 5 Workbook Pack
265 Kč
10 904 763 622 Project, Third Edition Level 5 Workbook Pack CZ
265 Kč
10 904 763 240 Project, Third Edition Level 5 Class Audio CDs (2)
552 Kč
10 904 763 363 Project, Third Edition Level 5 DVD
665 Kč
10 904 581 608 Project, Third Edition Level 5 iTools CD-ROM
Obj. ks
1 208 Kč
10 904 763 264 Project, Third Edition Level 5 Project Culture
336 Kč
10 904 390 521 Project, Third Edition Level 5 Project Grammar
429 Kč
Řada Project, Fourth Edition - Level 1
Číslo
Název učebnice
Cena
10 904 764 650 Project, Fourth Edition Level 1 - učebnice (česká
verze)
334,00 Kč
10 904 764 858 Project, Fourth Edition Level 1 - pracovní sešit s CD
(česká verze)
265,00 Kč
10 904 765 596 Project, Fourth Edition Level 1 - Teacher´s Book
477,00 Kč
10 904 765 909 Project, Fourth Edition Level 1 - Class Audio CDs (3)
827,00 Kč
Obj. ks
75
Číslo
Název učebnice
10 904 765 732 Project, Fourth Edition Level 1 - DVD
Cena
Obj. ks
665,00 Kč
Řada Project, Fourth Edition - Level 2
Číslo
Název učebnice
Cena
10 904 764 667 Project, Fourth Edition Level 2 - učebnice (česká
verze)
334 Kč
10 904 764 865 Project, Fourth Edition Level 2 - pracovní sešit s CD
(česká verze)
265 Kč
10 904 765 602 Project, Fourth Edition Level 2 - Teacher´s Book
477 Kč
10 904 765 916 Project, Fourth Edition Level 2 - Class Audio CDs (3)
827 Kč
10 904 765 749 Project, Fourth Edition Level 2 - DVD
665 Kč
Obj. ks
HAPPY EARTH - New edition
Číslo
Název učebnice
10 904 732 840 HAPPY EARTH 1 - Class Book
Cena
Obj. ks
323,00 Kč
10 904 732 864 HAPPY EARTH 1 - Teacher´s Book
435,00 Kč
10 904 732 888 HAPPY EARTH 1 - Activity Book with MultiROM
270,00 Kč
10 904 732 871 HAPPY EARTH 1 - Class Audio CDs (3)
552,00 Kč
10 904 732 918 HAPPY EARTH 2 - Class Book
323,00 Kč
10 904 732 932 HAPPY EARTH 2 - Teacher´s Book
435,00 Kč
10 904 732 956 HAPPY EARTH 2 - Activity Book with MultiROM
270,00 Kč
10 904 732 949 HAPPY EARTH 2 - Class Audio CDs (2)
552,00 Kč
HAPPY HOUSE
Číslo
76
Název učebnice
Cena
10 904 338 257 HAPPY House - Class Book - Level I
254 Kč
10 904 402 767 HAPPY House - Teacher´s Book - Level I
355 Kč
10 904 402 705 HAPPY House - Activity Book - Level I
217 Kč
10 904 317 658 HAPPY House - Audio CD - Level I
275 Kč
10 904 338 295 HAPPY House - Teacher´s Resource Pack - Level I
451 Kč
10 904 318 198 HAPPY House - Class Book - Level II
254 Kč
10 904 318 204 HAPPY House - Activity Book - Level II
217 Kč
10 904 402 934 HAPPY House - Activity Book - Level II - včetně CD-ROM
249 Kč
10 904 317 665 HAPPY House - Audio CD - Level II
275 Kč
Obj. ks
Číslo
Název učebnice
10 904 318 228 HAPPY House - Teacher´s Resource Pack - Level II
Cena
Obj. ks
451 Kč
HAPPY HOUSE 1 - New edition
Číslo
Název učebnice
Cena
10 904 730 532 Happy House 1 New Edition - Class Book
254 Kč
10 904 751 049 Happy House 1 New Edition - Class Book CZE
254 Kč
10 904 730 570 Happy House 1 New Edition - Teacher's Book
435 Kč
10 904 730 587 Happy House 1 New Edition - Teacher's Book CZE
435 Kč
10 904 730 648 Happy House 1 New Edition - Activity Book with
Multi ROM
260 Kč
10 904 730 679 Happy House 1 New Edition - Activity Book with
Multi ROM CZE
260 Kč
10 904 730 631 Happy House 1 New Edition - Class Audio CDs (2)
552 Kč
10 904 730 662 Happy House 1 New Edition - Teacher's Resource
Pack
451 Kč
Obj. ks
HAPPY HOUSE 2 - New edition
Číslo
Název učebnice
Cena
10 904 730 259 Happy House 2 New Edition - Class Book
254 Kč
10 904 751 056 Happy House 2 New Edition - Class Book CZE
254 Kč
10 904 730 297 Happy House 2 New Edition - Teacher's Book
435 Kč
10 904 730 303 Happy House 2 New Edition - Teacher's Book CZE
435 Kč
10 904 730 341 Happy House 2 New Edition - Activity Book with
MultiROM
260 Kč
10 904 730 365 Happy House 2 New Edition - Activity Book with
MultiROM CZE
260 Kč
10 904 730 334 Happy House 2 New Edition - Class Audio CDs (2)
552 Kč
10 904 730 358 Happy House 2 New Edition - Teacher's Resource
Pack
451 Kč
10 904 730 730 Happy House 2 New Edition - 1a2 iTools Pack
Obj. ks
1 232 Kč
HAPPY HOUSE 1 - Happy House - Happy series, Thirt edition
Číslo
Název učebnice
Cena
10 904 751 285 Happy House 1 Third Edition - učebnice (česká
verze)
254 Kč
10 904 751 148 Happy House 1 Third Edition - pracovní sešit (česká
verze)
260 Kč
Obj. ks
77
Číslo
Název učebnice
Cena
10 904 751 384 Happy House 1 Third Edition - metodická příručka
(česká verze)
435 Kč
10 904 751 483 Happy House 1 Third Edition - Top Up Teacher´s
Resource Pack
403 Kč
10 904 751 643 Happy House 1 Third Edition - Class Audio CDs (2)
275 Kč
10 904 751 582 Happy House 1 Third Edition - DVD
505 Kč
10 904 730 471 Happy House 1 Third Edition - iTools
Obj. ks
4 797 Kč
HAPPY HOUSE 2 - Happy House - Happy series, Thirt edition
Číslo
Název učebnice
Cena
10 904 751 292 Happy House 2 Third Edition - učebnice (česká
verze)
254 Kč
10 904 751 155 Happy House 2 Third Edition - pracovní sešit (česká
verze)
260 Kč
10 904 751 391 Happy House 2 Third Edition - metodická příručka
(česká verze)
435 Kč
10 904 751 490 Happy House 2 Third Edition - Top Up Teacher´s
Resource Pack
403 Kč
10 904 751 445 Happy House 2 Third Edition - Class Audio CDs (2)
275 Kč
10 904 751 421 Happy House 2 Third Edition - DVD
10 904 751 438 Happy House 2 Third Edition - iTools
Obj. ks
505 Kč
4 797 Kč
HAPPY STREET
Číslo
Název učebnice
10 904 338 332 HAPPY Street - Class Book - Level I
78
Cena
287 Kč
10 904 338 356 HAPPY Street - Teacher´s Book - Level I
355 Kč
10 904 338 349 HAPPY Street - Activity Book - Level I
227 Kč
10 904 402 941 HAPPY Street - Activity Book - Level I - včetně CD-ROM
275 Kč
10 904 317 672 HAPPY Street - Audio CD´s - Level I
552 Kč
10 904 338 370 HAPPY Street - Teacher´s Resource Pack - Level I
451 Kč
10 904 338 417 HAPPY Street - Class Book - Level II
287 Kč
10 904 338 431 HAPPY Street - Teacher´s Book - Level II
355 Kč
10 904 338 424 HAPPY Street - Activity Book - Level II
227 Kč
10 904 402 958 HAPPY Street - Activity Book - Level II - včetně CD-ROM
275 Kč
10 904 317 689 HAPPY Street - Audio CD´s - Level II
552 Kč
Obj. ks
Číslo
Název učebnice
10 904 338 455 HAPPY Street - Posters - Level II
Cena
Obj. ks
174 Kč
HAPPY STREET 1 - New Edition
Číslo
Název učebnice
Cena
10 904 730 952 Happy Street 1 New Edition - Class Book
287 Kč
10 904 751 063 Happy Street 1 New Edition - Class Book CZE
287 Kč
10 904 731 065 Happy Street 1 New Edition - Teacher's Book
435 Kč
10 904 751 100 Happy Street 1 New edition - Teacher's Book CZE
435 Kč
10 904 731 096 Happy Street 1 New Edition - Activity Book with
Multi ROM
270 Kč
10 904 751 124 Happy Street 1 New Edition - Activity Book With
MultiROM CZE
270 Kč
10 904 731 089 Happy Street 1 New Edition - Class Audio CDs (2)
552 Kč
10 904 730 754 Happy Street 1 New Edition - Teacher's Resource
Pack
451 Kč
Obj. ks
HAPPY STREET 2 - New Edition
Číslo
Název učebnice
10 904 730 822 Happy Street 2 New Edition - Class Book
Cena
287 Kč
10 904 751 070 Happy Street 2 New Edition - Class Book CZE
287 Kč
10 904 730 884 Happy Street 2 New Edition - Teacher's Book
435 Kč
10 904 751 117 Happy Street 2 New Edition - Teacher's Book CZE
435 Kč
10 904 730 921 Happy Street 2 New Edition - Activity Book with
MultiROM
270 Kč
10 904 751 131 Happy Street 2 New Edition - Activity Book with
MultiROM CZE
270 Kč
10 904 730 914 Happy Street 2 New Edition - Class Audio CDs (2)
552 Kč
10 904 732 789 Happy Street 2 New Edition - Teacher's Resource
Pack
451 Kč
10 904 730 815 Happy Street New Edition - 1a2 iTools Pack
Obj. ks
1 232 Kč
HAPPY STREET 1 - Happy Series, Third Edition
Číslo
Název učebnice
Cena
10 904 751 308 Happy Street 1 Third Edition - učebnice (česká
verze)
287 Kč
10 904 751 162 Happy Street 1 Third Edition - pracovní sešit (česká
verze)
270 Kč
Obj. ks
79
Číslo
Název učebnice
Cena
10 904 751 407 Happy Street 1 Third Edition - metodická příručka
(česká verze)
435 Kč
10 904 751 667 Happy Street 1 Third Edition - Class Audio CDs (3)
552 Kč
10 904 751 605 Happy Street 1 Third Edition - DVD
505 Kč
10 904 730 488 Happy Street 1 Third Edition - iTools
Obj. ks
4 797 Kč
HAPPY STREET 2 - Happy Series, Third Edition
Číslo
Název učebnice
Cena
10 904 751 315 Happy Street 2 Third Edition - učebnice (česká
verze)
287 Kč
10 904 751 179 Happy Street 2 Third Edition - pracovní sešit (česká
verze)
270 Kč
10 904 751 414 Happy Street 2 Third Edition - metodická příručka
(česká verze)
435 Kč
10 904 751 674 Happy Street 2 Third Edition - Class Audio CDs (3)
552 Kč
10 904 751 612 Happy Street 2 Third Edition - DVD
505 Kč
10 904 730 495 Happy Street 2 Third Edition - iTools
Obj. ks
4 797 Kč
DREAM TEAM
Číslo
80
Název učebnice
Cena
10 904 359 405 Dream Team - Student´s Book - Starter
322 Kč
10 904 359 429 Dream Team - Teacher´s Book - Starter
509 Kč
10 904 359 412 Dream Team - Workbook - Starter
196 Kč
10 904 385 947 Dream Team - Audio CD´s - Starter
541 Kč
10 904 359 443 Dream Team - Student´s Book - Level 1
322 Kč
10 904 359 467 Dream Team - Teacher´s Book - Level 1
509 Kč
10 904 359 450 Dream Team - Workbook - Level 1
196 Kč
10 904 359 481 Dream Team - Student´s Book - Level 2
328 Kč
10 904 359 504 Dream Team - Teacher´s Book - Level 2
509 Kč
10 904 359 498 Dream Team - Workbook - Level 2
196 Kč
10 904 385 961 Dream Team - Audio CD´s - Level 2
541 Kč
10 904 359 528 Dream Team - Student´s Book - Level 3
322 Kč
10 904 359 542 Dream Team - Teacher´s Book - Level 3
509 Kč
10 904 359 535 Dream Team - Workbook - Level 3
192 Kč
10 904 385 978 Dream Team - Audio CD´s - Level 3
541 Kč
Obj. ks
NOVÁ ŠKOLA
Číslo
Název učebnice
Cena
1 040 180 Angličtina Listen and play 1 - pracovní učebnice - 1.
díl
75 Kč
1 040 181 Angličtina Listen and play 1 - pracovní učebnice - 2.
díl
75 Kč
1 041 821 Angličtina Listen and play 1 - CD - 1. díl
120 Kč
1 041 822 Angličtina Listen and play 1 - CD - 2. díl
120 Kč
1 040 183 MP Listen and play 1
149 Kč
1 040 184 Obrázkové karty se slovíčky AJ 1 (sada)
220 Kč
1 040 280 Angličtina Listen and play 2 - učebnice - 1. díl
75 Kč
1 040 281 Angličtina Listen and play 2 - učebnice - 2. díl
75 Kč
1 040 285 Angličtina Listen and play 2 - pracovní sešit
69 Kč
1 042 821 Angličtina Listen and play 2 - CD - 1. díl
120 Kč
1 042 822 Angličtina Listen and play 2 - CD - 2. díl ( 2 CD)
240 Kč
1 040 380 Angličtina Listen and play 3 - učebnice - 1. díl
1 040 381 Angličtina Listen and play 3 - učebnice - 2. díl
Obj. ks
75 Kč
75 Kč
1 043 821 Angličtina Listen and play 3 - CD - 1. díl
240 Kč
1 043 822 Angličtina Listen and play 3 - CD - 2. díl
240 Kč
1 040 385 Angličtina Listen and play 3 - pracovní sešit - 1. díl
49 Kč
1 040 386 Angličtina Listen and play 3 - pracovní sešit - 2. díl
49 Kč
1 040 420 Angličtina žádná dřina 1
41 Kč
1 040 421 Angličtina žádná dřina 2
41 Kč
TOBIÁŠ
Číslo
Název učebnice
Cena
135 162 Angličtina 1 - učebnice
210 Kč
135 163 MP Angličtina 1 - met. příručka na CD
120 Kč
135 164 Angličtina 1 - zvukové CD
160 Kč
135 166 Angličtina 2 - učebnice
210 Kč
135 167 MP Angličtina 2 - met. příručka na CD
120 Kč
135 168 Angličtina 2 - zvukové CD
160 Kč
135 177 Angličtina 2 - didaktická pexesa (3 ks)
Obj. ks
90 Kč
81
SPN
Číslo
Název učebnice
1 050 059 291 Angličtina pro 6. ročník ZŠ - učebnice (Zahálková)
1 050 059 301 Angličtina pro 6. ročník ZŠ - pracovní sešit
Cena
137,00 Kč
99,00 Kč
1 050 059 311 MP - Angličtina pro 6. ročník ZŠ
159,00 Kč
1 050 520 112 Angličtina pro 6. ročník ZŠ - CD
189,00 Kč
1 050 059 461 Angličtina pro 7. ročník ZŠ - učebnice (Zahálková)
137,00 Kč
1 050 059 471 Angličtina pro 7. ročník ZŠ - pracovní sešit
99,00 Kč
1 050 059 481 MP - Angličtina pro 7. ročník ZŠ
159,00 Kč
1 050 059 491 Angličtina pro 7. ročník ZŠ - CD
189,00 Kč
1 050 059 641 Angličtina pro 8. ročník ZŠ - učebnice (Zahálková)
139,00 Kč
1 050 059 651 Angličtina pro 8. ročník ZŠ - pracovní sešit
99,00 Kč
1 050 059 661 MP - Angličtina pro 8. ročník ZŠ
179,00 Kč
1 050 059 671 Angličtina pro 8. ročník ZŠ - CD
189,00 Kč
1 050 059 771 Angličtina pro 9. ročník ZŠ - učebnice (Zahálková)
119,00 Kč
1 050 059 781 Angličtina pro 9. ročník ZŠ - pracovní sešit
Obj. ks
89,00 Kč
1 050 059 791 MP - Angličtina pro 9. ročník ZŠ
139,00 Kč
1 050 059 801 Angličtina pro 9. ročník ZŠ - CD
189,00 Kč
FRAUS
Číslo
Název učebnice
12 503 600 Start with click New 1- učebnice
159 Kč
12 503 613 Start with click New 1 - pracovní sešit
129 Kč
12 503 614 MP - Start with click New 1
299 Kč
12 503 684 Start with click New 1 - CD k učebnici /2ks/
359 Kč
12 503 685 Start with click New 1 - CD pro žáka /1ks/
99 Kč
12 503 615 Start with click New 2 - učebnice
159 Kč
12 503 617 Start with click New 2 - pracovní sešit
129 Kč
12 503 616 MP - Start with click New 2
299 Kč
12 503 686 Start with click New 2 - CD k učebnici /1ks/
199 Kč
12 503 687 Start with click New 2 - CD pro žáka /1ks/
82
Cena
99 Kč
12 503 620 Start with click New 3 - pracovní sešit
129 Kč
12 503 262 Angličtina 6 pro ZŠ - Way to Win - učebnice
189 Kč
12 503 263 Angličtina 6 pro ZŠ - Way to Win - pracovní sešit
125 Kč
12 503 264 MP - Angličtina 6 pro ZŠ - Way to Win
319 Kč
Obj. ks
Číslo
Název učebnice
12 503 265 Angličtina 6 pro ZŠ - Way to Win - sada 2 ks CD k
učebnici pro učitele
12 503 496 Angličtina 6 pro ZŠ - Way to Win - CD pro žáka
Cena
379 Kč
99 Kč
12 503 524 Angličtina 7 pro ZŠ - Way to Win - učebnice
189 Kč
12 503 525 Angličtina 7 pro ZŠ - Way to Win - pracovní sešit
125 Kč
12 503 526 MP - Angličtina 7 pro ZŠ - Way to Win
319 Kč
12 503 565 Angličtina 7 pro ZŠ - Way to Win - sada 2 ks CD k
učebnici pro učitele
379 Kč
12 503 626 Angličtina 7 pro ZŠ - Way to Win - CD pro žáka
99 Kč
12 503 657 Angličtina 8 pro ZŠ - Way to Win - učebnice
189 Kč
12 503 659 Angličtina 8 pro ZŠ - Way to Win - pracovní sešit
125 Kč
12 503 658 MP - Angličtina 8 pro ZŠ - Way to Win
319 Kč
12 503 660 Angličtina 8 pro ZŠ - Way to Win - sada 2 ks CD k
učebnici pro učitele
379 Kč
12 503 683 Angličtina 8 pro ZŠ - Way to Win - CD pro žáka
Obj. ks
99 Kč
12 503 727 Angličtina 9 pro ZŠ - Way to Win - učebnice
189 Kč
12 503 729 Angličtina 9 pro ZŠ - Way to Win - pracovní sešit
125 Kč
12 503 728 MP - Angličtina 9 pro ZŠ - Way to Win
319 Kč
EDUCI
NEW ENGLISH FOR YOU - 6. ročník
Číslo
Název učebnice
139 009 NEW ENGLISH FOR YOU - 3 - učebnice
Cena
Obj. ks
129,00 Kč
139 010 NEW ENGLISH FOR YOU - 3 - PS
83,00 Kč
139 011 MP - NEW ENGLISH FOR YOU - 3
298,00 Kč
139 012 NEW ENGLISH FOR YOU - 3 - 2 x MC
410,00 Kč
NEW ENGLISH FOR YOU - 7. ročník
Číslo
Název učebnice
139 013 NEW ENGLISH FOR YOU - 4 - učebnice
139 014 NEW ENGLISH FOR YOU - 4 - PS
Cena
Obj. ks
129,00 Kč
83,00 Kč
139 015 MP - NEW ENGLISH FOR YOU - 4
298,00 Kč
139 016 NEW ENGLISH FOR YOU - 4 - 2 x CD
519,00 Kč
83
Číslo
Název učebnice
139 017 NEW ENGLISH FOR YOU - 4 - 2 x MC
Cena
Obj. ks
519,00 Kč
Původní řada ENGLISH FOR YOU 3 (8. ročník) - dokončení NOVÉ ŘADY
Číslo
Název učebnice
Cena
139 023 ENGLISH FOR YOU - 3 - učebnice
98,00 Kč
139 024 ENGLISH FOR YOU - 3 - 1. díl PS
44,00 Kč
139 025 ENGLISH FOR YOU - 3 - 2. díl PS
46,00 Kč
139 026 MP - ENGLISH FOR YOU - 3
150,00 Kč
139 027 ENGLISH FOR YOU - 3 - MC
160,00 Kč
Obj. ks
Původní řada ENGLISH FOR YOU 4 (9. ročník) - dokončení NOVÉ ŘADY
Číslo
Název učebnice
139 028 ENGLISH FOR YOU - 4 - učebnice
Cena
Obj. ks
140,00 Kč
139 029 ENGLISH FOR YOU - 4 - PS
65,00 Kč
139 030 MP - ENGLISH FOR YOU - 4
180,00 Kč
139 031 ENGLISH FOR YOU - 4 - MC - 1. část
153,00 Kč
139 032 ENGLISH FOR YOU - 4 - MC - 2. část
153,00 Kč
BLUG
Číslo
Název učebnice
Cena
126 022 Angličtina - konverzace 1 začátečníci
139 Kč
126 023 Angličtina - konverzace 2 mírně pokročilí
139 Kč
126 024 Angličtina - konverzace 3 pokročilí
126 025 Anglické texty
Obj. ks
95 Kč
199 Kč
ANGLIČTINA EXPRES
ENGLISH 3 - Rámcový vzdělávací program (6. ročník)
Číslo
Název učebnice
122 118 ENGLISH 6 - učebnice
Cena
Obj. ks
160,00 Kč
122 119 ENGLISH 6 - PS včetně CD,
120,00 Kč
122 120 ENGLISH 6 - PS pro dyslektiky včetně CD
120,00 Kč
122 121 MP Problémy angličtináře na 2. stupni
220,00 Kč
ENGLISH 4 - Rámcový vzdělávací program (7. ročník)
Číslo
Název učebnice
122 061 Purple ENGLISH 7 - učebnice
84
Cena
160,00 Kč
Obj. ks
Číslo
Název učebnice
Cena
122 062 Purple ENGLISH 7 - PS včetně CD
120,00 Kč
122 121 MP Problémy angličtináře na 2. stupni, CD
220,00 Kč
Obj. ks
ENGLISH 5 - Rámcový vzdělávací program (8. ročník)
Číslo
Název učebnice
Cena
122 064 Blue ENGLISH 8 - učebnice
160,00 Kč
122 065 Blue ENGLISH 8 - PS včetně CD
120,00 Kč
122 121 MP Problémy angličtináře na 2. stupni, CD
220,00 Kč
Obj. ks
ENGLISH 5 - Rámcový vzdělávací program (9. ročník)
Číslo
Název učebnice
Cena
122 067 Green ENGLISH 9 - učebnice
160,00 Kč
122 068 Green ENGLISH 9 - PS včetně CD
120,00 Kč
122 121 MP Problémy angličtináře na 2. stupni, CD
220,00 Kč
Číslo
Název učebnice
Cena
122aaa Doučujeme angličtinu - Pracovní listy pro 4. - 6. třídu
120 Kč
122bbb Doučujeme angličtinu - Pracovní listy pro 6. - 9. třídu
120 Kč
122ccc CD Humpty Dumpty (P. Skoumal s dětskými zpěváky)
180 Kč
122ddd
Humpty Dumpty Zpěvník dětských písniček s Pracovními listy
Obj. ks
Obj. ks
110 Kč
NAKL. OLOMOUC
Číslo
Název učebnice
Cena
1 330 014 Cvičebnice angličtiny - CD
145 Kč
1 330 830 Učebnice angličtiny (Vodičková ) - bez audiokazety
150 Kč
Obj. ks
STIEFEL
Nástěnné obrazy pro výuku AJ
Číslo
Název učebnice
Cena
11 100 000 217 The Tenses & The British Isles (2 v 1, + 20 A4)
2 280,00 Kč
11 100 000 251 Pronouns - osobní zájmena (2 v 1, + 20 A4)
2 280,00 Kč
11 100 000 252 Irregular Verbs - nepravidelná slovesa (2 v 1, +
20 A4)
2 280,00 Kč
11 100 000 253 English Alphabet (2 v 1, + 20 A4)
2 280,00 Kč
11 100 000 254 Basic English VI (2 v 1, + 20 A4)
2 490,00 Kč
Obj. ks
85
Číslo
Název učebnice
Cena
11 100 000 255 Basic English I (2 v 1, + 20 A4)
2 490,00 Kč
11 100 000 256 Basic English II (2 v 1, + 20 A4)
2 490,00 Kč
11 100 000 257 Basic English III (2 v 1, + 20 A4)
2 490,00 Kč
11 100 000 258 Basic English IV (2 v 1, + 20 A4)
2 490,00 Kč
11 100 000 259 Basic English V (2 v 1, + 20 A4)
2 490,00 Kč
11 100 000 260 Basic Facts about Great Britain (2 v 1, + 15 A3)
2 690,00 Kč
11 100 000 261 Basic Facts about USA (2 v 1, + 15 A3)
2 690,00 Kč
11 100 000 262 Basic Facts about Australia & NZ (2 v 1, + 15 A3)
2 690,00 Kč
11 100 000 264 Basic Facts about London ( 2 v 1, + 15A3)
2 690,00 Kč
Obj. ks
STUDIO 1+1
Číslo
Název učebnice
Cena
112 606 101 Anglická abeceda
160 Kč
112 606 102 Číslovky
160 Kč
112 606 103 Časování slovesa TO DO
160 Kč
112 606 104 Časování slovesa TO BE
160 Kč
Obj. ks
Záložky s přehledem učiva
Číslo
Název učebnice
Cena
112 062 601 Anglická abeceda
Obj. ks
4 Kč
Karty s přehledem učiva
Číslo
Název učebnice
Cena
112 064 601 Anglická abeceda a Anglické číslovky
15 Kč
112 064 602 Časování TO DO + TO BE
15 Kč
Obj. ks
RUSKÝ JAZYK
PRÁCE
Číslo
86
Název učebnice
Cena
11 903 040 AZBUKA - kartička lamino A6 (azbuka, dny v týdnu
měsíce)
12 Kč
11 903 050 PEXESO - Azbuka k POJECHALI (A3)
39 Kč
11 903 041 Pojechali I - učebnice (Žofková a kol.)
299 Kč
11 903 042 Pojechali I - pracovní sešit (Žofková a kol.)
189 Kč
Obj. ks
Číslo
Název učebnice
Cena
11 903 043 MP - Pojechali I (Žofková a kol.)
299 Kč
11 903 044 Pojechali I - CD (Žofková a kol.)
451 Kč
11 903 045 Pojechali I - audiokazeta (Žofková a kol.)
99 Kč
11 903 051 Pojechali II - učebnice (Žofková a kol.)
299 Kč
11 903 052 Pojechali II - pracovní sešit (Žofková a kol.)
189 Kč
11 903 053 MP - Pojechali II (Žofková a kol.)
299 Kč
11 903 054 Pojechali II - CD (Žofková a kol.)
451 Kč
11 903 055 Pojechali II - audiokazeta (Žofková a kol.)
99 Kč
11 903 061 Pojechali III - učebnice (Žofková a kol.)
299 Kč
11 903 062 Pojechali III - pracovní sešit (Žofková a kol.)
189 Kč
11 903 063 MP - Pojechali III (Žofková a kol.)
299 Kč
11 903 064 Pojechali III - CD (Žofková a kol.)
451 Kč
11 903 065 Pojechali III - audiokazeta (Žofková a kol.)
99 Kč
11 903 071 Pojechali IV - učebnice (Žofková a kol.)
299 Kč
11 903 072 Pojechali IV - pracovníi sešit (Žofková a kol.)
189 Kč
11 903 073 MP - Pojechali IV (Žofková a kol.)
299 Kč
11 903 074 Pojechali IV - CD (Žofková a kol.)
451 Kč
11 903 075 Pojechali IV - audiokazeta (Žofková a kol.)
Obj. ks
99 Kč
11 903 056 Pojechali ! Rychlý start - učebnice
299 Kč
11 903 057 Pojechali ! Rychlý start - pracovní sešit
189 Kč
11 903 058 MP - Pojechali ! Rychlý start
299 Kč
11 903 059 Pojechali ! Rychlý start - CD
451 Kč
FRAUS
Číslo
Název učebnice
Cena
12 503 690 Raduga po novomu 1 - učebnice
229 Kč
12 503 691 Raduga po novomu 1 - pracovní sešit
125 Kč
12 500 015 Raduga po novomu 2 - učebnice
229 Kč
12 500 016 Raduga po novomu 2 - pracovní sešit
125 Kč
12 507 724 Raduga po novomu 3 - učebnice
239 Kč
12 507 731 Raduga po novomu 3 - pracovní sešit
135 Kč
12 507 748 Raduga po novomu 3 - metodická příručka
319 Kč
12 502 089 Raduga po novomu 3 - CD
299 Kč
Obj. ks
87
FRANCOUZSKÝ JAZYK
FRAUS
Číslo
Název učebnice
Cena
12 500 871 En francais 1 - učebnice
239 Kč
12 500 872 En francais 1 - pracovní sešit A
135 Kč
12 500 873 En francais 1 - pracovní sešit B
135 Kč
12 500 454 En francais 2 - pracovní sešit
145 Kč
12 500 501 En francais 3 - učebnice
279 Kč
12 500 502 En francais 3 - pracovní sešit
135 Kč
Obj. ks
STIEFEL
Nástěnné tabule pro výuku francouzštiny
Číslo
Název učebnice
11 100 000 263 La France en faits et chiffres (2 v 1, + 15 A3)
Cena
Obj. ks
2 690 Kč
11 100 003 800 Regles de syntaxe - stavba věty MONO
2 280 Kč
11 100 003 810 Conjugaisons Regulieres - slovesa MONO
2 280 Kč
11 100 003 820 Places des pronoms - zájmena MONO
2 280 Kč
TOBIÁŠ
Slovníky
Číslo
88
Název učebnice
Cena
135 157 Slovník Francouzsko - český
45 Kč
135 158 Slovník Česko - francouzský
45 Kč
135 159 Slovník Česko - španělský
45 Kč
135 161 Slovník Česko - chorvatský
45 Kč
Obj. ks
89

Podobné dokumenty

Katalog ke stažení 1. stupeň

Katalog ke stažení 1. stupeň • nebo si přijďte knihy prohlédnout osobně. Učebnice: Hybešova 15, Brno Školní pomůcky: Hlavní 28, 691 06 Velké Pavlovice

Více

ZÁZNAMOVÝ ARCH – ověření nově vytvořených

ZÁZNAMOVÝ ARCH – ověření nově vytvořených POZOR ! Slovesa která mají před –y s a m o l á s k u (a, e ,i, o, u) , se nemění ! play

Více

katalog catalogue - České vysoké učení technické v Praze

katalog catalogue - České vysoké učení technické v Praze Nejznámější je budova Centre G. Pompidou v Paříži a u nás např. obchodní dům Máj a vysílač Ještěd. SUMMARY High-tech architecture lays emphasis on technological and technical factors. Best-known ex...

Více

školní vzdělávací program - Základní a mateřská škola Angel

školní vzdělávací program - Základní a mateřská škola Angel ročník – 1 M, 1 HV, 1 VV, 1 ČaP ročník – 1 M, 1 HV, 1 VV, 1 ČaP ročník – 1 HV, 2 VV, 1 ČaP ročník – 1 HV, 2 VV, 1 ČaP ročník – 1HV, 1 VV, 1 ČaP, 1 průřezová témata

Více

Sportovní třídy - Základní škola Komenského 499, Trutnov

Sportovní třídy - Základní škola Komenského 499, Trutnov třídy základní školy. Od 4. tříd je vždy první třída v pořadí třídou sportovní. Žáci v těchto třídách jsou do nich vybíráni na základě talentových zkoušek a jsou členy převážně ve škole sídlících s...

Více