Odborná péče o mateřské mléko, specifika laktačního

Komentáře

Transkript

Odborná péče o mateřské mléko, specifika laktačního
Vážení přátelé,
přijměte, prosím, naše pozvání na II. odbornou konferenci pořádanou
společností DN FORMED Brno s. r. o. na téma:
Odborná péče o mateřské mléko,
specifika laktačního poradenství a jeho význam
Program:
Workshop
Registrace
Zahájení
Přednáškový blok I
Oběd
Přednáškový blok II
Počet kreditů: 4
Registrační poplatek: 300 Kč - 450 Kč dle data přihlášení
Registrační formulář a podrobné aktualizované informace najdete na www.medela.cz.
15. září 2016
Brno, Hotel Voroněž I - konferenční hala A
Seznam přednáškových témat:
Workshop
Christa Müller-Aregger, IBCLC, laktační poradkyně a školitelka, Medela AG, Švýcarsko
Alternativní podávání mateřského mléka
Blok I
MUDr. František Jimramovský, zástupce přednosty, pediatrická klinika, FN Brno
Výživa novorozence a důležitost mateřského mléka
doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc., lékařka neonatologie, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, UNB
Střípky z Mezinárodní konference o kojení a laktaci 2016 v Berlíně
Christa Müller-Aregger, IBCLC, laktační poradkyně a školitelka, Medela AG, Švýcarsko
Mateřské mléko a jeho vlastnosti z pohledu aktuálních výzkumů, alternativní podávání mateřského mléka
a jeho bezpečný ohřev
Mgr. Jana Křemenová, DN FORMED Brno
Podpora laktačních poradkyň z několika pohledů
Blok II
PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D., katedra speciální pedagogiky, Masarykova univerzita, Brno
Role logopeda v rámci komplexní péče u dětí s perinatálními riziky
Hana Juránková, staniční sestra JIP pediatrické kliniky, FN Brno
Péče o novorozence při operativním řešení orofaciálního systému
Mgr. Stanislava Zmeškalová, staniční sestra neonatologie, FN Brno
Alternativní způsob krmení novorozenců
Eva Führerová, laktační poradkyně, nemocnice České Budějovice
Strategie enterální výživy u nedonošených novorozenců
MUDr. Marcela Černá, vedoucí mléčné banky, ÚPMD, Praha
Zpracování mateřského mléka v rámci neonatologického oddělení
Zdeňka Hrbková, s.s. oddělení novorozenci, nemocnice Ústí nad Labem
Použití pomůcek a spotřebního materiálu, jejich efektivita a hygienický režim
na novorozeneckém odd. z pohledu ošetřujícího personálu
Mgr. Jitka Herzánová, psychoterapeut, laktační poradkyně
Krizová intervence při laktačním poradenství
Pořadatel: DN FORMED Brno s.r.o.
Těšíme se na setkání.
Medela tým CZ, SK

Podobné dokumenty

Využití odborných poznatků v péči o matku a dítě při kojení

Využití odborných poznatků v péči o matku a dítě při kojení Dovolujeme si Vás pozvat na odbornou konferenci na téma

Více