Pozemkový úřad Český Krumlov

Transkript

Pozemkový úřad Český Krumlov
Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Český Krumlov
Plešivec 287, 381 01 Český Krumlov
tel. 380 301 531
Spisová zn. S 3302/55756/06-202.2
Čj.
130715/64735/10-55756/06-2/Pos/0-RII
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Petra Poslová, DiS.
380 301 542
[email protected]
380 301 548
V Českém Krumlově dne 12.08.2010
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Pravomocným rozhodnutím Ministerstva zemědělství, Pozemkového úřadu Český
Krumlov, ze dne 02.03.2009 PÚ č.j. 130715/63274/09-55756/06-2/Pos/0-RI je podle § 11
odst. 4 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně
zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému
majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 53/2004
Sb., schválen návrh komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dolní Dvořiště,
zpracovaný firmou GEOPOZEM, v.o.s. (dříve VEST-projekt), Staroměstská 1504/1, České
Budějovice, číslo zakázky 27/2006 – návrh ze dne 16.09.2009.
V souladu s tímto schváleným návrhem komplexní pozemkové úpravy Ministerstvo
zemědělství, Pozemkový úřad Český Krumlov
rozhodl
podle § 11 odst. 8 cit. zákona o
1. výměně nebo přechodu vlastnických práv
tak, jak je uvedeno v přílohách tohoto rozhodnutí
2. určení výše úhrady a lhůty podle § 10 zákona č. 139/2002 Sb.
3. zřízení věcného břemene
tak, jak je uvedeno v přílohách tohoto rozhodnutí.
Vlastník pozemků, zapsaný na LV 17-Jihočeský kraj-správa nemovitostí ve vlastnictví
kraje-Správa a údržba silnic Jihočeského kraje uhradí Ministerstvu zemědělství,
Pozemkovému úřadu Český Krumlov částku 24.137,- Kč, představující rozdíl ceny pozemků
vstupujících do pozemkové úpravy a nových pozemků přidělených vlastníkovi v provedené
pozemkové úpravě
Strana 1 / 6
Čj. 130715/64735/10-55756/06-2/Pos/0-RII
Vlastník pozemků, zapsaný na LV 250-UNIMEX GROUP, a.s. uhradí Ministerstvu
zemědělství, Pozemkovému úřadu Český Krumlov částku 239,60 Kč, představující rozdíl
ceny pozemků vstupujících do pozemkové úpravy a nových pozemků přidělených vlastníkovi
v provedené pozemkové úpravě
Vlastník pozemků, zapsaný na LV 253-Pintera Josef, Ing. Šimečková Helena uhradí
Ministerstvu zemědělství, Pozemkovému úřadu Český Krumlov částku 11.073,20 Kč,
představující rozdíl ceny pozemků vstupujících do pozemkové úpravy a nových pozemků
přidělených vlastníkovi v provedené pozemkové úpravě
Vlastník pozemků, zapsaný na LV 282-Tomášek Milan a Tomášková Eva, uhradí
Ministerstvu zemědělství, Pozemkovému úřadu Český Krumlov částku 806,60 Kč,
představující rozdíl ceny pozemků vstupujících do pozemkové úpravy a nových pozemků
přidělených vlastníkovi v provedené pozemkové úpravě
Vlastník pozemků, zapsaných na LV 333-Ing. Šnobr Miloslav uhradí Ministerstvu
zemědělství, Pozemkovému úřadu Český Krumlov částku 2.604,90 Kč, představující rozdíl
ceny pozemků vstupujících do pozemkové úpravy a nových pozemků přidělených vlastníkovi
v provedené pozemkové úpravě
Vlastník pozemků, zapsaných na LV 366-Máchová Alena uhradí Ministerstvu zemědělství,
Pozemkovému úřadu Český Krumlov částku 2.040,90 Kč, představující rozdíl ceny pozemků
vstupujících do pozemkové úpravy a nových pozemků přidělených vlastníkovi v provedené
pozemkové úpravě.
Úhrada bude provedena do šesti měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Úhradu je
nutno provést na účet MZe ČR číslo 37537231/0100. Jako variabilní symbol uveďte číslo
rozhodnutí a ve zprávě pro příjemce uveďte, že se jedná o platbu pro Pozemkový úřad Český
Krumlov.
Účastníci řízení:
1. „MUDr. Bruna, v.o.s.“-Dolní Dvořiště 87, 38272
2. "SAFARI CZ, s.r.o."-Dolní Dvořiště 71, 38272
3. 21st Century Resorts a. s.-Česká Kubice 64, 34532
4. Anděl Jaroslav-Míru 754, Kaplice, 38241
5. Anděl Leoš-Zvíkov 26, Velešín, 38232
6. Andělová Marie-Míru 754, Kaplice, 38241
7. Bakx Robert Cornelis-Jílové u Prahy-Borek 71, 25401
8. Bláhová Vlasta-Česká 5, Horní Dvořiště, 38293
9. Brož Zdeněk-Dolní Dvořiště 178, 38272
10. Ciml František-Kladné 14, Kájov, 38221
11. Cimlová Šárka-Kladné 14, Kájov, 38221
12. Čekanová Jaroslava-Dolní Dvořiště 29, 38272
13. Čermák Zdeněk Ing.-Třeboňská 16/22, Rudolfov, 37371
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Distenia s.r.o.-Obchodní 132,Praha-Čestlice, 25101
Dolák Václav-Dolní Dvořiště 121, 38272
Doucha Jaroslav-Dolní Dvořiště 46, 38272
E.ON Distribuce, a.s.-F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 37049
Fejfarová Libuše-Netřebice 19, Velešín, 38232
GOLC OIL a.s.-Světice 191, 25101
Hájková Květoslava-Plzeňská 578/13, České Budějovice 3, 37004
Hazuka Jan-Polní 551/14, České Budějovice, 37001
Hazuka Jiří-Čechova 305/6, České Budějovice 6, 37001
Hešík František ml.-Dolní Dvořiště 115, 38272
Strana 2 / 6
Čj. 130715/64735/10-55756/06-2/Pos/0-RII
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Hešík František st.-Dolní Dvořiště 115, 38272
Hešík Ladislav-Dolní Dvořiště 115, 38272
Holá Dagmar-Obvodová 759/13, Krásné Březno, Ústí nad Labem, 40007
Hrubá Jaroslava-Trojany 12, Dolní Dvořiště, 38272
Hudec Petr-Na Žofíně 84, Větřní, 38211
Jáklová Eva-1.Máje 777, Kaplice, 38241
Jankovcová Hana-sídl. Vajgar 712, Jindřichův Hradec III, 37704
Jihočeský kraj-U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 7, 37026
Jílková Zdeňka-Linecká 355, Kaplice, 38241
Klimešová Věra-Roudenská 12, České Budějovice, 37001
Kolařík Stanislav-Planá 17, České Budějovice, 37001
Komárová Zdeňka-Pekárenská 3, Volkovce, 95187, Slovenská republika
Končický Roman-Pichlova 2804, Pardubice-Zelené Předměstí, 53002
37. Kouba Rudolf-Gen. Fanty 425, Kaplice, 38241 (obesílat: Kouba Rudolf-Míru 757, Kaplice, 382 41)
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
Kučera Miroslav-Stradov 33, Kaplice, 38241
Kučerová Marie-Omlenička 17, Kaplice, 38241
Kuchař Roman MUDr.-Tyršova 828, Benešov, 25601
Kušnír Arnošt-Náměstí Přemysla Otakara II. 2/2, České Budějovice 1, 37001 (stanoven
opatrovník: Obec Dolní Dvořiště)
Licehamrová Bronislava Ing.-Máchova 2496/12, Kroměříž, 76701
Loveček Oldřich-Dolní Třebonín 101, 38201
Ločárek Miroslav-Bujanov 13, Kaplice, 38241
Marek Vladimír-Černá v Pošumaví 12, 38223
Maxová Ivana-Kuttelwascherova 926/11, Praha-Černý Most, 19000
Menšíková Hana-Nová 2032/2, České Budějovice 3, 37001
Muráň Petr-Trojany 22, Dolní Dvořiště, 38272
Muráňová Lenka-Trojany 22, Dolní Dvořiště, 38272
Máchová Alena-Kubatova 1238/10, České Budějovice 3, 37004
Obec Dolní Dvořiště-Dolní Dvořiště 62, 38272
Ondřich Jan-Dělnická 146/19, České Budějovice 5, 37006
PUMI s.r.o.-V. Talicha 752/12, České Budějovice 2, 37005
Papajová Anna-Trojany 12, Dolní Dvořiště, 38272
Pavlová Marie-Sedlce 11, Svatý Jan nad Malší, 37323 (obesílat: Pavel Jiří-Smíchovská
949/9, Praha 5-Řeporyje, 15500)
Pechová Arnoštka-Dolní Dvořiště 36, 38272
Pintera Josef-Dolní Dvořiště 149, 38272
Plchot Daniel-Dolní Dvořiště 196, 38272
Pokorná Adéla-Xaveriova 1805/47, Praha-Smíchov, 15000
Pokorný Jan Ing.-Hlaváčova 1159/12, Praha-Kobylisy, 18200
Posel Zdeněk-Dolní Dvořiště 118, 38272
Poslová Alena-Dolní Dvořiště 118, 38272
Putzerová Věra-Míru 745, Kaplice, 38241
Přibyl Jan-Stupná 24, Kremže, 38203
Přibyl Oldřich-Sokolská 271, Křemže, 38203
Přibylová Alena-U Bílého sloupu 2088, Litvínov, 43601
Přibylová Jana-Prosetická 217, Teplice, 41501
Realitní kancelář PROXIMA v.o.s.-Náměstí 206, Kaplice, 38241
Rákošová Marta-Čéčova 730/27, České Budějovice 3, 37004
Říha Josef-Malšské údolí 652, Kaplice, 38241
Říhová Jana-Malšské údolí 652, Kaplice, 38241
Schmid František-Dolní Dvořiště 53, 38272
Strana 3 / 6
Čj. 130715/64735/10-55756/06-2/Pos/0-RII
73. Schwarz Miroslav-Dolní Dvořiště 68, 38272
74. Sojka Jan-Omlenická 296, Kaplice, 38241
75. Sojka Jaroslav-K. Šatala 2677/15, České Budějovice 3, 37010
76. Sojka Oldřich-Hlubocká 76/24, České Budějovice 3, 37010
77. Sojková Františka-Zubčice 62, Velešín, 38232
78. Správa a údržba silnic Jihoč.kraje-Nemanická 2133/10, České Budějovice 3, 37010
79. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje-Domoradice 127, Český Krumlov, 38101
80. Srpová Hana-Dvořákova 576, Vamberk, 51754
81. Stacherlová Marie-Pohorská 103, Kaplice, 38241
82. Suchý Jiří-Slabošovská 167, Besednice, 38281
83. Svoboda Miloslav-Dolní Dvořiště 37, 38272
84. Svoboda Pavel Ing.-Březová 800, Kaplice, 38241
85. Šimečková Helena Ing.-Borovanská 1172/21, České Budějovice 6, 37008
86. Škodová Irena-Plavská 19, České Budějovice 7, 37007
87. Šlechta Václav-B. Němcové 574/27, České Budějovice 7, 37007
88. Šnobr Miloslav Ing.-Dolní Dvořiště 189, 38272
89. Šreflová Evženie-Sídliště 461, Velešín, 38232
90. Štifter Jan-Rybník 36, Dolní Dvořiště, 38272 (zemřel-stanoven okruh dědiců)
91. Štifter Josef-Dolní Dvořiště 77, 38272
92. Štifter Zdeněk-Rybník 36, Dolní Dvořiště, 38272
93. Štifterová Veronika-Dolní Dvořiště 77, 38272
94. Štifterová Vlasta-Rybník 36, Dolní Dvořiště, 38272
95. Tomášek Milan-Kališnická 1559/37, České Budějovice 6, 37008
96. Tomášková Eva-Kališnická 1559/37, České Budějovice 6, 37008
97. Tonzarová Lenka-Dolní Dvořiště 137, 38272
98. UNIMEX GROUP, a.s.-Václavské nám. 815/53, Praha-Nové Město, 11000
99. Uibelackerová Alena Aljaxandrouna-Fr.Ondříčka 976/6,Č.Budějovice 11,37011
100. Vagenasová Tamara-Riegrova 1720/71, České Budějovice, 37001
101. Valášková Růžena-Střítež 120, Kaplice-nádraží, 38242
102. Vargová Marie-Trojany 3, Dolní Dvořiště, 38272
103. Velíšek Jaromír-Na Vyhlídce 511, Kaplice, 38241
104. Vydra Karel-Dolní Dvořiště 104, 38272
105. Vydrová Blanka-Míru 757, Kaplice, 38241
106. Vydrová Květoslava-Dolní Dvořiště 187, 38272 (zemřela-stanoven okruh dědiců)
107. Vydrová Petra-Husova 498, Moravské Budějovice, 67602
108. Wotan Forest Service, a.s.-Rudolfovská tř. 202/88, České Budějovice 4, 37136
109. ZEMAV RYBNÍK s.r.o.-Dolní Dvořiště 162, 38272
110. Zahradníková Stanislava-Pístina 1, 37802
111. Zelenka Miroslav-Rychnov nad Malší 35, Kaplice, 38241
112. Zeman Václav-Dolní Dvořiště 45, 38272
113. Zemanová Iveta-Dolní Dvořiště 45, 38272
114. Zikmund Petr-Okružní 321, Kájov, 38221
115. ČR-Lesy ČR, s.p.-Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50168
(adresa pro doručování: Lesy ČR, s.p.-Lesní 167, Český Krumlov, 38101)
116. ČR-Státní statek Jeneč-Třanovského 622, Praha 6, 16300
117. ČR-Ředitelství silnic a dálnic ČR-Na Pankráci 546/56, Praha 4 - Nusle, 14000
(adresa pro doručování: Ředitelství silnic a dálnic ČR-Lidická 49/110, Č.Budějovice, 37044)
118. ČR-Povodí Vltavy, s.p.- Holečkova 106/8, Praha 5 - Smíchov, 15024
(adresa pro doručování: Povodí Vltavy, s.p.-Litvínovická 5, České Budějovice, 37001)
119. ČR-Zemědělská vodohospodářská správa-Hlinky 60/144,Brno-Pisárky,60300
(adresa pro doručování:Zemědělská vodohospodářská správa-Vyšehrad 169,Č.Krumlov, 38101)
Strana 4 / 6
Čj. 130715/64735/10-55756/06-2/Pos/0-RII
120. ČR-Pozemkový fond ČR- Husinecká 1024/11a, Praha 3 - Žižkov, 13000
(adresa pro doručování:Pozemkový fond ČR-Vyšehrad 169, Český Krumlov, 38101)
ODŮVODNĚNÍ
Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Český Krumlov (dále jen pozemkový úřad),
schválil rozhodnutím ze dne 01.12.2009, PÚ č.j. 130715/63274/09-55756/06-2/Pos/0-RI,
které nabylo právní moci dne 25.01.2010, návrh komplexní pozemkové úpravy v katastrálním
území DOLNÍ DVOŘIŠTĚ. Proti tomuto rozhodnutí nebylo podáno odvolání.
Schválený návrh je dle § 11 odst. 8 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a
pozemkových úřadech závazným podkladem pro rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně
nebo přechodu vlastnických práv, o určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona
č.139/2002 Sb a o zřízení věcného břemene.
Vlastníci pozemků, Jihočeský kraj-správa nemovitostí ve vlastnictví kraje-Správa a
údržba silnic Jihočeského kraje, UNIMEX GROUP, a.s., Pintera Josef, Ing. Šimečková
Helena, Tomášek Milan, Tomášková Eva, Ing. Šnobr Miloslav, Máchová Alena souhlasili ve
smyslu § 10 odst. 2 zákona s překročením kritéria ceny nových a původních pozemků a
s uhrazením příslušného rozdílu v ceně.
Zřízení věcného břemene, které spočívá v právu jízdy a chůze na parcele KN 135/1 za
účelem přístupu na pozemky KN 137/1, 133/3 a KN 135/6 , bylo s vlastníky pozemků Obcí
Dolní Dvořiště (povinná z věcného břemene)a panem Pinterou Josefem, paní Ing.
Šimečkovou Helenou a panem Schwarzem Miroslavem (oprávněnými z věcného břemene)
projednáno v rámci řízení o komplexní pozemkové úpravě. Na vymezení rozsahu věcného
břemene bude vyhotoven geometrický plán.
Tímto rozhodnutím zanikají dosavadní nájemní vztahy a dle § 15 odst. 3 zákona
zaniká tímto rozhodnutím zatímní bezplatné užívání a časově omezený nájem k pozemkům,
jichž se toto rozhodnutí týká.
Zástavní právo, které vázne na pozemku zahrnutém do pozemkové úpravy, přechází na
pozemek, který přešel do vlastnictví zástavce podle schváleného návrhu KPÚ tak, jak je
uvedeno v přílohách tohoto rozhodnutí. Předkupní právo, s věcnými účinky, které vázne na
pozemku zahrnutém do pozemkové úpravy, schválením návrhu KPÚ zaniká., nedojde-li mezi
oprávněnou osobou z předkupního práva a vlastníkem pozemku zavázaného předkupním
právem k jinému ujednání a nebo nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.
Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv k dotčeným pozemkům se
dle § 11 odst. 10 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
oznamuje veřejnou vyhláškou a současně se doručuje všem vlastníkům pozemků a
katastrálnímu úřadu. Toto rozhodnutí nabývá právní moci posledním dnem 15 – ti denní lhůty,
která začíná běžet dnem vyvěšení rozhodnutí veřejnou vyhláškou.
Na základě výše uvedených skutečností a zpracované digitální katastrální mapy,
vyhotovené firmou AGROPOZ, v.o.s., Staroměstská 1504/1, České Budějovice se mění
vlastnická práva a zřizuje se věcné břemeno práva jízdy a chůze tak, jak je uvedeno
v přílohách tohoto rozhodnutí.
Nebylo-li projednáno dědictví po vlastníkovi, jehož pozemky jsou předmětem
pozemkových úprav, do doby vydání rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv,
jsou předmětem dědictví pozemky v souladu se schváleným návrhem, namísto původních
pozemků zůstavitele. V těchto případech bude po nabytí právní moci rozhodnutí o výměně
Strana 5 / 6
Čj. 130715/64735/10-55756/06-2/Pos/0-RII
nebo přechodu vlastnických práv evidován v katastru nemovitostí jako vlastník takového
předmětu dědictví zůstavitel, a to až do doby provedení záznamu o změně vlastnických a
jiných věcných práv ve prospěch dědiců ( § 11 odst. 11 zákona č. 139/2002 Sb.).
POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ
Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat ( § 11 odst. 8 zákona č. 139/200 Sb., ve znění
pozdějších předpisů ).
Ing. Jan Nejedlý
ředitel pozemkového úřadu
Vyvěšeno:
Sejmuto:
Razítko a podpis:
Strana 6 / 6
Čj. 130715/64735/10-55756/06-2/Pos/0-RII

Podobné dokumenty

Film a dějiny 3

Film a dějiny 3 Caroline Moineová: Obyčejný fašismus Michaila Romma na festivalu v Lipsku (1965)

Více

Strukturovaný životopis

Strukturovaný životopis Získány a prohloubeny znalostí znalosti z předmětů: Pozemkové úpravy a projektování pozemkových úprav, Revitalizace krajiny a odvodňovacích systémů, Územní plánování, Úpravy vodních toků, Vodohospo...

Více

duben 2008

duben 2008 Jména, adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy a čísla razítek aktualizovaná k 3. 4.2008. Seznam je řazen dle čísla razítka inspektora. Aktualizovaný seznam naleznete také na adrese www.laacr.cz ...

Více

duben 2009

duben 2009 adresa: Opletalova 536, Chrudim II, 537 01 tel.:

Více

Bulletin LAA ČR 4/2005

Bulletin LAA ČR 4/2005 Kralupská 1714, 250 01 Brandýs nad Labem

Více

âESKÁ KOMORA AUTORIZOVAN¯CH INÎEN¯RŇ A

âESKÁ KOMORA AUTORIZOVAN¯CH INÎEN¯RŇ A osoby k výkonu vybraných činností ve výstavbě, práva a povinnosti těchto osob a rozsah jejich oprávnění v oboru (specializaci), pro který jim byla udělena autorizace. Stanovení obsahu jednotlivých ...

Více