Návod k obsluze

Transkript

Návod k obsluze
Návod k obsluze
Digitální závěsné
sluchadlo
SA70-D Open
SA70-D
SA70 Open
SA70
SA80-D
SA80
1
Děkujeme, že jste se rozhodli pro toto sluchadlo INTERTON. Jsme hrdí na naše sluchadla a jsme si
jistí, že jste zvolili jeden z nejlepších produktů na trhu. Prosíme Vás o pečlivé pročtení tohoto návodu
k obsluze. Obsahuje důležité instrukce pro správné používání sluchadla a péči o něj, technické parametry a další údaje o Vašem sluchadle. Vaše sluchadlo bylo lékařem přizpůsobeno Vaší individuální
sluchové ztrátě. Nepředávejte jej proto nikdy dalším osobám. Lékař Vám vysvětlí veškeré funkce
sluchadla a seznámí vás s jeho obsluhou.
Přivyknutí na sluchadlo
Ačkoliv je pořízení sluchadla velkým krokem, je to pouze jeden krok v procesu přiblížení k lepšímu
poslechu. Ke ztrátě sluchu zpravidla dochází postupně během mnoha let. Úspěšná adaptace na
zesílení poskytované Vaším sluchadlem si žádá čas a jeho nepřetržité používání.
Většího efektu při používání sluchadla Interton dosáhnete dodržováním následujících zásad:
• Noste sluchadlo pravidelně, abyste si na jeho používání zvykli.
• Zpočátku jej noste po kratší dobu a v klidném prostředí.
• Jakmile si na sluchadlo zvyknete, prodlužujte dobu nošení a začněte sluchadlo používat v různých poslechových situacích.
Může trvat i několik měsíců než si Váš mozek zvykne na všechny ty „nové“ zvuky kolem Vás. Budete-li sluchadlo používat nepřetržitě, dopřejete tak svému mozku dostatek času aby se naučil správně
interpretovat okolní zvuky a tím zvýšit užitek Vašeho sluchadla Interton.
2
Obsah
Vaše sluchadlo 4
Zapnutí/Vypnutí 7
Pohotovostní režim 8
Regulátor hlasitosti 9
Přepínání programů 10
Systém dvou mikrofonů 11
Správné umístění v uchu 12
Vyjmutí z ucha 15
Rozpoznání levého a pravého sluchadla 16
Použití s telefonem 18
Telefonní cívka 18
Kompatibilita sluchadla
s mobilním telefonem 19
Použití podpůrných poslechových prostředků 20
Audio vstup 21
Vyjmutí/vložení baterie 22
Indikace vybité baterie 23
Bezpečnost baterie 24
Údržba a čištění
Čištění tvarovky Výměna hadičky Čištění tenké hadičky a kloboučku Ochrana před ušním mazem Pokud sluchadlo nepoužíváte Co vše může poškodit Vaše sluchadlo Vlhkost Teplotní extrémy Hrubé zacházení Koroze Bezpečností pokyny Řešení malých problémů Základní pokyny Identifikace sluchadla Opravy Technické specifikace Poznámky
25
26
27
27
29
29
30
30
30
31
31
32
34
38
38
40
40
41
3
Kolínko
Pružná hadička
Přední mikrofon
Kryt zadního mikrofonu
(pouze SA70-D)
Regulátor hlasitosti
Přepínač programů
Tvarovka
Pouzdro baterie
START Závěsné sluchadlo (BTE) (SA70-D, SA70)
4
Přední mikrofon
Kryt zadního mikrofonu
(pouze SA70-D)
Regulátor hlasitosti
Tenká hadička
Přepínač programů
Klobouček
Pouzdro baterie
START Závěsné sluchadlo (BTE) s tenkou hadičkou (SA70-D Open, SA70 Open)
5
Kolínko
Pružná hadička
Přední mikrofon
Kryt zadního mikrofonu
(pouze SA80-D)
Regulátor hlasitosti
Přepínač programů
Tvarovka
Pouzdro baterie
a vypínač
START Výkonné závěsné sluchadlo (Power BTE) (SA80-D, SA80)
6
Zapnutí/Vypnutí
Dvířka bateriového pouzdra slouží zároveň jako vypínač Vašeho
sluchadla. Pokud je vložena baterie a dvířka jsou zcela uzavřena,
je sluchadlo zapnuté. Sluchadlo vypnete povytažením dvířek za
výstupek v jejich spodní části. Dalším zatažením za tento výstupek dvířka zcela otevřete.
Tip: Nezapomeňte sluchadlo vypnout pokaždé, když jej nepoužíváte. Prodloužíte tím životnost baterie.
SA70
vypnutí sluchadla
SA80
7
Pohotovostní režim
Pohotovostní režim snižuje spotřebu proudu, jelikož využívá jen minimum energie. V pohotovostním režimu nepředává sluchadlo do ucha žádný zvuk.
Sluchadlo uvedete do pohotovostního režimu tak, že podržíte zmáčknuté tlačítko pro přepínání poslechových programů po dobu delší než pět vteřin. Přepnutí do pohotovostního
režimu je indikováno sérií několika pípnutí.
Abyste sluchadlo opět aktivovali, jednou zmáčkněte přepínač programů.
8
Regulátor hlasitosti
Vaše sluchadlo disponuje plně automatickou regulací hlasitosti.
Nemělo by tedy být potřeba řídit zesílení (hlasitost) manuálně.
Pomocí regulátoru hlasitosti si přesto zesílení můžete přizpůsobit svým potřebám.
Ke změně hlasitosti použijte ukazováček, otáčením kolečka regulátoru nahoru hlasitost zvýšíte, otáčením dolů potom hlasitost
snížíte. Váš foniatr Vám při programování sluchadla nastavil hlasitost na optimální úroveň. Při každém zapnutí se hlasitost sluchadla nachází v této optimální úrovni.
• Aby se zabránilo nekontrolovanému použití u dětí, nebo psychicky či mentálně postižených uživatelů, musí být regulátor hlasitosti nastaven tak, aby jím hlasitost šla pouze
snižovat, případně musí být zcela deaktivován.
• Pokud si nepřejete požívat regulátor hlasitosti, foniatr Vám jej může deaktivovat.
9
Přepínání programů
Poslechové programy ve sluchadle slouží k uložení optimálního
nastavení pro různé poslechové situace. Váš foniatr může do sluchadla uložit několik poslechových programů a sluchadlo tím přizpůsobit Vašemu životnímu stylu.
Požádejte svého foniatra, aby v zadní části tohoto návodu k obsluze vyplnil informace o nastavených poslechových programech.
Při každém zapnutí sluchadla je automaticky aktivován první poslechový program. Volbu poslechového programu poté provedete stlačením přepínače
programů na sluchadle.
Ve Vašem sluchadle mohou být uloženy až 3 poslechové programy. Speciální tóny Vám
oznámí, který program je zrovna aktivní. Při aktivaci prvního programu zazní jeden tón, dva
tóny při aktivaci druhého programu atd. Programy jsou vždy přepínány v sekvenci, tzn:
z 1. na 2., 2. na 3., 3. na 1.
Pokud potřebujete překonfigurovat poslechové programy ve sluchadle, obraťte se na svého foniatra.
10
Systém dvou mikrofonů (pro SA70-D, SA80-D)
Pokud se chcete s někým bavit v hlučném prostředí, mikrofony Vašeho sluchadla Vám
pomohou se koncentrovat na jeho řeč. Nacházejí -li se mikrofony ve směrovém módu,
okolní hluk je utlumený. V tomto režimu jsou zvuky před Vámi zesíleny, abyste lépe slyšeli
řeč osoby, na níž se díváte. Tyto režimy mohou být ve sluchadle nastaveny foniatrem.
11
Správné umístění v uchu
Vkládání závěsného sluchadla s kloboučkem:
• Nechte pouzdro baterie napůl otevřené (sluchadlo je vypnuto) a uchopte sluchadlo
za hadičku v místě jejího ohybu.
• Zavěste sluchadlo za ucho tak, aby směřovalo dozadu a hadička s kloboučkem dopředu.
12
• Klobouček zatlačte dovnitř do zvukovodu. Hadička by přitom měla být rovnoběžně
s povrchem hlavy. Přejeďte prstem po hadičce odshora dolů směrem ke zvukovodu. Hadička tak pohodlněji dosedne na kůži a zároveň tím bezpečně zavedete
klobouček do zvukovodu. Poznámka: Pokud je klobouček umístěn v uchu správně,
neměli byste při pohledu do zrcadla vidět z ucha trčet hadičku.
• Uzavřením pouzdra baterie zapněte sluchadlo.
Pokud potřebujete další radu či pomoc, prosím kontaktujte svého ošetřujícího lékaře.
Poznámka: Pokud sluchadlo jakýmkoliv způsobem dráždí ucho a odrazuje vás tak od
jeho používání, prosím kontaktujte svého ošetřujícího lékaře. Nikdy se nesnažte upravit
tvar hadičky, tvarovky ani sluchadla sami!
13
Vkládání ušní tvarovky a závěsného sluchadla:
• Nechte pouzdro baterie napůl otevřené (sluchadlo je vypnuto), uchopte tvarovku mezi Váš palec a ukazováček
a najděte vchod do zvukovodu. Nyní tvarovku spolu s jemným točivým pohybem zcela vsuňte do ucha. Horní část
tvarovky otočte mírně dozadu a pak dopředu, aby zapadla
za ohyb kůže nad zvukovodem.
• Zavěste sluchadlo za ucho. Pohněte tvarovkou nahoru
a dolů a poté ji jemným zatlačením usaďte na správném
místě v uchu. Ucítíte, až tvarovka správně dosedne na své
místo.
• Uzavřením pouzdra baterie zapněte sluchadlo.
Tip: Vložení tvarovky bude jednodušší, pokud druhou rukou jemně zatáhnete ušní boltec směrem dozadu. Otevírání a zavírání úst může rovněž pomoci.
14
Vyjmutí z ucha
Sluchadlo vyjměte z ucha tak, že jednoduše vytáhnete tvarovku či hadičku s kloboučkem z ucha. Tvarovku nebo tenkou hadičku je přitom potřeba uchopit mezi palec a ukazováček co nejblíže k uchu. Obraťte se na svého ošetřujícího lékaře pokud byste měli
problém s vyndáváním sluchadla.
15
Rozpoznání levého a pravého sluchadla
Pokud používáte dvě sluchadla, pravděpodobně je každé jinak nastavené. Jedno pro Vaše
levé ucho, druhé pro pravé. Nikdy je nezaměňujte. Mějte toto prosím na zřeteli při čištění,
skladování a nasazování sluchadel.
modrá
16
levé
červená
pravé
levé
pravé
• Požádejte svého foniatra, aby Vám sluchadla barevně označil a Vy jste tak lépe rozpoznali levé sluchadlo od pravého:
Levé sluchadlo je označeno modře, pravé červeně.
17
Použití telefonu při nošení sluchadla
Pokud přiblížíte sluchátko telefonu příliš blízko ke sluchadlu, může
se občas ozývat pískání (zpětná vazba). Pro redukci tohoto problému je sluchadlo vybaveno manažerem pro potlačování zpětné vazby. Tento systém zredukuje pískání natolik, že můžete bez problémů telefonovat. Pískání můžete zredukovat také tím, že sluchátko
telefonu budete držet o kousek dál od sluchadla. Pokud dojde ke
zpětné vazbě, potřebuje sluchadlo zhruba vteřinu k adaptaci. Používání sluchadla spolu s telefonem vyžaduje určitý trénink.
Telefonní cívka
Vaše sluchadlo má vestavěnu telefonní cívku. Foniatr Vám může nastavit jeden z poslechových programů pro její využití. Pokud je aktivována telefonní cívka, sluchadlo rozpozná
a zpracuje pouze signály přicházející z telefonu.
Pro aktivování telefonní cívky použijte přepínač programů k nastavení sluchadla na příslušný poslechový program. Při použití s telefonní cívkou držte telefon blízko sluchadla, avšak
nikoliv přímo na něm. Posouváním najděte polohu s nejlepším poslechem.
18
Kompatibilita sluchadla s mobilním telefonem
Použitelnost sluchadla spolu s mobilním telefonem se může různit v závislosti na jednotlivém sluchadle i mobilním telefonu. Není-li sluchadlo s mobilním telefonem kompatibilní,
uslyšíte bručivý nebo klapavý zvuk, pokud k sobě oba přístroje přiblížíte. Nastane-li tato
situace u Vašeho současného sluchadla a mobilního telefonu, informujte se u svého foniatra o možném příslušenství ke zlepšení kvality poslechu.
Opatření pro předcházení této situaci:
• Pokud si pořizujete nové sluchadlo, vždy jej otestujte se svým stávajícím mobilním
telefonem.
• Před koupí nového mobilního telefonu jej vždy otestujte spolu se sluchadlem.
S dalšími požadavky se obraťte na prodejce mobilních telefonů.
19
Použití podpůrných poslechových prostředků (indukční poslech)
Také mnoho veřejných prostor je vybaveno indukční smyčkou. Příkladem mohou být
kostely, divadla, přednáškové sály. I v těchto případech můžete přepnout na poslechový program telefonní cívky a využít tak výhod indukční smyčky. Po přepnutí na program
telefonní cívky uslyšíte přes indukční smyčku čistý zvukový signál. Pokud není na tomto programu nic slyšet, indukční smyčka pravděpodobně není v provozu.
Pokud nejsou škola, divadlo či kostel vybaveny indukční smyčkou, snažte se sedět co
nejvíce vpředu a použijte programy pro poslech přes mikrofon sluchadla.
20
Audio vstup (pro SA80-D, SA80)
Vaše sluchadlo je vybaveno konektorem pro přímý audio vstup.
Přímý audio vstup umožňuje přímé propojení sluchadla se zdroji
signálu jako je rádio, televize nebo školní vybavení. Většinou tím
dojde ke zlepšení kvality poslechu.
• Zdroj zvuku je se sluchadlem propojen kabelem a audio botičkou (konektorem).
• Sluchadlo automaticky rozpozná připojení zdroje signálu na
přímý audio vstup. Přímý audio vstup podporuje rovněž připojení systémů pro bezdrátový přenos.
• Na tomto programu neuslyšíte žádné zvuky z mikrofonu, většina okolních zvuků tak
zmizí. Foniatr Vám na přání může změnit nastavení tak, abyste slyšeli zároveň přes
mikrofon i přímý audio vstup.
Bezpečnostní upozornění
Externí zařízení, připojená do elektrické sítě a audio vstupu musí odpovídat těmto bezpečnostním předpisům: IEC-65, IEC-601 nebo srovnatelným.
21
Vyjmutí/Vložení baterie
Dvířka pouzdra baterie zcela otevřete zatažením nehtem za výstupek v jejich spodní části. Dvířka se nejprve
pootevřou do první polohy (vypnutí sluchadla), dalším
zatažením dvířka otevřete zcela. Poté z pouzdra vyjměte použitou baterii.
Tip: Držte sluchadlo nad stolem a/nebo měkkým povrchem, kdyby baterie náhodou vypadla.
Z nové baterie odstraňte přelepku a nechte ji na stole zhruba 10 minut aktivovat. Poté baterii umístěte do
bateriového pouzdra sluchadla tak, aby se značení (+)
na sluchadle i baterii shodovaly. Abyste viděli tato malá
znaménka, budete potřebovat dobré osvětlení a možná
i lupu. Zcela uzavřete bateriové pouzdro. Nepoužívejte
při tom násilí, mělo by jít zavřít zlehka. Nepůjde-li pouzdro zlehka uzavřít, zkontrolujte znovu, zda jste baterii
vložili správně.
22
SA70
SA80
Vaše sluchadlo by nyní mělo být zapnuté.
Tip: Pokud sluchadlo nenosíte, vyjměte z něj baterii. Zabráníte tím korozi kontaktů baterie. Koroze může snížit účinnost a vést ke zvýšené spotřebě proudu.
Poznámka: Slabá baterie může snížit výkon sluchadla.
Pro své sluchadlo využívejte výhradně velikosti baterie V13.
Indikace vybité baterie
Váš lékař může ve sluchadle aktivovat funkci k indikaci vybité baterie. Sníží-li se napětí
baterie na kritickou úroveň, sluchadlo začne vydávat jemný pípavý signál. To se opakuje po několik minut, dokud se sluchadlo automaticky nevypne.
Tip: Mějte vždy u sebe náhradní baterii, abyste ji v případě potřeby mohli neprodleně
vyměnit
23
Bezpečnost baterie
• S použitými bateriemi nakládejte dle platných předpisů.
• Skladujte baterie mimo dosah dětí.
• Udržujte baterie z dosahu domácích zvířat.
• Nevkládejte baterii do úst. V případě spolknutí baterie neprodleně vyhledejte pomoc
lékaře.
Prevence proti vytečení či explozi baterie:
• Nevystavujte baterii extrémním teplotám.
• Nevhazujte baterie do ohně.
• Nepokoušejte se baterii nabíjet. Výjimkou jsou baterie speciálně označené jako nabíjecí. Dbejte na polaritu baterie.
24
Údržba a čištění
Ušní maz (cerumen) může ulpívat na tvarovce během jejího používání. Ušní tvarovku
proto pravidelně čistěte. Pokud tak neučiníte, může dojít k nahromadění ušního mazu
a ovlivnění kvality zvuku.
Sluchadlo udržujte čisté a suché. Povrch sluchadla otřete po použití měkkým hadříkem
nebo speciálním vlhčeným ubrouskem OtoVita. Nevystavujte sluchadlo přímému působení vlhkosti jako je déšť nebo sprchování. Pokud sluchadlo navlhne, nebo bylo vystaveno zvýšené vlhkosti nebo potu, nechte jej přes noc vyschnout s vyjmutou baterií
a otevřeným bateriovým pouzdrem. Důrazně však doporučujeme celoroční používání
speciálních odvlhčovacích prostředků, např. tablet OtoVita. O možnostech a způsobu
odvlhčování sluchadla se poraďte se svým foniatrem.
Skladování sluchadla
Sluchadlo vždy skladujte v ochranném pouzdře, pokud je zrovna nepoužíváte. Nebudete-li sluchadlo používat delší dobu, vyjměte z něj baterii. Sluchadlo skladujte na suchém místě, nikoliv v koupelně či jiném místě se zvýšenou vlhkostí. V ideálním případě
uzavřete sluchadlo na noc do sáčku spolu s odvlhčovací tabletou.
25
Čištění tvarovky
• Nejdříve odpojte silikonovou hadičku od kolínka sluchadla.
Nezaměňte přitom pravé a levé sluchadlo.
• K čištění tvarovky použijte speciální čistící tablety k tomu
určené. Doporučujeme čistící a desinfekční tablety OtoVita.
Tyto tablety zakoupíte u svého foniatra. Při čištění postupujte
podle návodu na tabletě.
• Po vyčištění tvarovku důkladně opláchněte vlažnou vodou.
oddělte tvarovku
od sluchadla
Poznámka: Elektronika sluchadla nesmí přijít do styku s vodou či jinou tekutinou.
26
• Tvarovku osušte hadříkem.
• Před připojením ke sluchadlu tvarovku řádně vysušte. Hadičku důkladně profoukněte k tomu určeným dmychátkem,
abyste zevnitř odstranili vlhkost.
• Zkontrolujte, zda je tvarovka i hadička dokonale suchá, než
tvarovku připojíte ke sluchadlu. Dbejte na to, abyste vzájemně nezaměnili levé a pravé sluchadlo. Označení sluchadel viz strana 16.
Výměna hadičky
Silikonovou hadičku nechávejte pravidelně měnit. Musí stále zůstat měkká a pružná.
Čištění tenké hadičky a kloboučku
Pouze čistá hadička s kloboučkem zajistí kvalitní přenos zvuku od zesilovače sluchadla
k ušnímu bubínku. Udržujte je proto vždy perfektně čisté.
Nejprve odpojte hadičku od sluchadla. Vlhkým hadříkem otřete vnější část hadičky
a kloboučku. Doporučujeme používat vlhčené antimikrobiální ubrousky OtoVita, které
zakoupíte u svého foniatra. Použijte černou čistící strunu k vytlačení všech nečistot
27
z hadičky.
Strunu nastrčte z té strany, kde hadička dosedá na sluchadlo
a prostrčte ji hadičkou na opačnou stranu ven skrz klobouček.
Poznámka: Hadičku a klobouček neumývejte ve vodě, neboť
hrozí riziko, že v hadičce ulpí kapka vody. Pokud k tomu dojde,
brání kapka průchodu zvuku hadičkou a může poškodit elektroniku sluchadla.
Hadičku pravidelně měňte jednou za 3–6 měsíců nebo i dříve,
pokud ztratí svou měkkost a pružnost.
I klobouček pravidelně měňte jednou za 3–6 měsíců nebo i dříve, pokud ztratí svou měkkost a pružnost. Váš foniatr Vám klobouček také rád vymění. Budete-li si klobouček měnit
sami, ujistěte se, že je na hadičce bezpečně upevněn. Pokud se nebudete řídit následujícími instrukcemi, můžete si způsobit zranění.
28
Ochrana před ušním mazem
Sluchadla se snadno poškodí, nebo ztratí výkon ucpáním ušním mazem. Pokud je to
u daného modelu možné, Váš foniatr Vám vybere a nainstaluje vhodný filtr, chránící
Vaše sluchadlo. Jelikož je na výběr mnoho typů těchto filtrů, informujte se u Vašeho
foniatra, který konkrétní máte na sluchadle instalovaný.
Poznámka: Pokud sluchadlo ztratí výkon a nepomůže ani výměna baterie, filtr je pravděpodobně ucpaný a je potřeba jej vyměnit.
Pokud sluchadlo nepoužíváte
Sluchadlo vždy skladujte v ochranném pouzdře, pokud je zrovna nepoužíváte. Pokud
nebudete sluchadlo používat delší dobu, vejměte z něj baterii. Zabráníte tím vzniku
koroze.
29
Co vše může poškodit Vaše sluchadlo
Mějte prosím na paměti, že některé každodenní činnosti nelze provádět se sluchadlem. V těchto případech prosím sluchadlo odložte.
Vlhkost
Chraňte sluchadlo před vlhkostí. Nenoste je do sprchy, při koupání, nebo do sauny.
Neponořujte sluchadlo do vody ani jiných kapalin.
Důrazně doporučujeme sluchadlo denně odvlhčovat pomocí speciálních vysoušecích
tablet, např. OtoVita vysoušecí tablety. Zakoupíte je u svého foniatra.
Teplotní extrémy
Nevystavujte sluchadlo extrémním teplotám (pod -10°C nebo nad +50°C).
Vyvarujte se těchto typických situací:
• Odložte sluchadlo při fénování vlasů.
• Nenechávejte sluchadlo v autě nebo na přímém slunečním světle.
• Nevysoušejte sluchadlo ničím jiným, kromě zmíněných odvlhčovacích tablet - zejména ne v troubě, na kamnech, na topení apod.
30
Hrubé zacházení
Chraňte sluchadlo před hrubým zacházením a skladujte je v přiloženém pouzdře, pokud je nenosíte.
Koroze
• Používejte pouze čistící prostředky doporučené Vaším foniatrem. Pouzdro sluchadla
můžete snadno poškodit některými čistícími prostředky, jako např. minerálními kyselinami, uhlovodíky (benzol), estery, alkoholy a ketony.
• Zamezte styku sluchadla s lakem na vlasy, kosmetickými přípravky, kolínskou vodou, parfémy, opalovacím krémem, repelentem apod.
31
Pozor na...
Při nesprávném používání mohou být sluchadla nebezpečná.
• Nenechávejte sluchadlo na slunci, u otevřeného ohně nebo v horkém, zaparkovaném autě.
• Nenoste sluchadlo při sprchování, plavání, za hustého deště, nebo ve vlhkém prostředí jako je parní lázeň či sauna.
• Pokud sluchadlo navlhne, odstraňte z něj vlhkost vysoušecími tabletami. Na správný postup se informujte u svého foniatra.
• Sluchadlo sejměte před aplikací kosmetických přípravků, např. parfémů, vody po
holení, laku na vlasy nebo opalovacího krému.
• Sluchadlo používejte výhradně dle instrukcí svého ošetřujícího lékaře. Nesprávné
použití může vést k náhlému a trvalému poškození sluchu.
• Sluchadla nikdy nepůjčujte jiným osobám. Byla naprogramována a přizpůsobena
Vašemu sluchu. Nepředepsané použití jinou osobou může způsobit poškození sluchu.
32
• Použití sluchadla u dětí nebo mentálně postižených osob je potřeba neustále monitorovat.
• Odložte sluchadlo před vyšetřením RTG nebo magnetickou rezonancí.
• Nošením sluchadla může dojít ke zvýšené tvorbě ušního mazu. V ojedinělých případech mohou i antialergické materiály způsobit podráždění kůže. Pokud se tak stane,
nebo máte pochybnosti, obraťte se na svého ošetřujícího lékaře.
Varování pro foniatry
Věnujte speciální péči při výběru a nastavení sluchadel, jejichž maximální výstupní tlak
převyšuje 132 dB SPL dle IEC 60711: 1981 na ušním simulátoru. Je zde riziko poškození zbývajícího sluchu uživatele sluchadla.
33
Řešení malých problémů
Sluchadla Interton jsou velmi spolehlivá. Drobné poruchy a závady můžete byste měli
SYMPTOM
PŘÍČINA
Zpětná vazba,
’pískání’
• Je klobouček či tvarovka správně vložen v uchu?
• Není hlasitost příliš vysoká?
• Držíte ruku nebo jiný objekt (např. čepici) příliš blízko sluchadlu?
• Nemáte ucho ucpané mazem?
Žádný zvuk
• Je sluchadlo zapnuté?
• Není sluchadlo přepnuté na program telefonní cívky?
• Je ve sluchadle baterie?
• Je baterie ještě nabitá?
• Nemáte ucho ucpané mazem?
34
být schopni odstranit sami.
MOŽNÁ NÁPRAVA
•
•
•
•
Nasaďte je znovu
Snižte hlasitost
Dejte ruku stranou nebo zvětšete vzdálenost sluchadla od objektu.
Navštivte svého foniatra
•
•
•
•
•
Zapněte sluchadlo
Přepněte na program pro poslech přes mikrofon
Vložte baterii
Vyměňte ji za novou
Navštivte svého foniatra
35
SYMPTOM
PŘÍČINA
Zvuk je zkreslený, chraplavý nebo slabý
• Není baterie vybitá?
• Není baterie špinavá?
• Není sluchadlo navlhlé?
Baterie se rychle vybije
• Nenechali jste sluchadlo zapnuté přes noc?
• Není baterie stará?
36
MOŽNÁ NÁPRAVA
• Vyměňte ji za novou
• Vyčistěte ji, nebo použijte novou
• Použijte odvlhčovací tablety
• Sluchadlo na noc vždy vypínejte
• Překontrolujte datum na obalu baterie
37
Základní pokyny
• Obraťte se na svého lékaře, pokud při používání sluchadla zjistíte ve zvukovodu
cizí předmět, zaznamenáte podráždění kůže, nebo dojde ke zvýšené tvorbě ušního
mazu.
• Sluchadlo může být poškozeno různými typy záření, jako například EMG, RTG nebo
CT. Nenoste tedy sluchadlo v průběhu těchto nebo jim podobných vyšetření. Ostatní typy záření (zabezpečovací zařízení, rádio, mobilní telefony atd.) vyzařují méně
energie a nepoškodí Vaše sluchadlo. Mohou však ovlivnit kvalitu poslechu a způsobit nepříjemné zvuky ve sluchadle.
• Pozor: Nenoste sluchadlo v dole nebo jiném výbušném prostředí, pokud toto není
pro použití sluchadel certifikováno.
• Nenechávejte sluchadlo v dosahu dětí mladších tří let. Sluchadlo obsahuje malé
části které mohou být spolknuty nebo vdechnuty.
Identifikace sluchadla
Foniatr Vám v tabulce označí model, který používáte.
38
Model sluchadla
Typ
SA80-D
Power BTE
SA80
Power BTE
SA70-D Open BTE
SA70-D BTE
SA70 Open
BTE
SA70
BTE
Foniatr
Sériové číslo Vpravo:
Sériové číslo Vlevo:
39
Servis
Pokud Vaše sluchadlo Interton nefunguje správně, musí být opraveno autorizovaným
servisem. Nepokoušejte se otevřít pouzdro sluchadla sami, přišli byste tím o záruku na
sluchadlo. Potřebuje-li Vaše sluchadlo Interton opravu, obraťte se na svého foniatra nebo
na autorizovaný servis.
Technické specifikace
Max. výstup dB SPL dle IEC-118-7
SA80-D
134 dB
SA80
134 dB
SA70-D Open
124 dB
SA70-D
126 dB
SA70 Open
124 dB
SA70
126 dB
40
Dodavatel, záruční a pozáruční servis:
Sluchadlová akustika spol. s r. o.
Žitná 24
120 00 Praha 2
IČ: 48593273
Tel./Fax: 224 941 641
E-mail: [email protected]
www.sla.cz
www.interton.cz
Tel. (servis sluchadel): 222 512 377
E-mail: [email protected]
41
Poznámky:
42
Pomáhejte také při ochraně životního prostředí a postarejte se o to, aby bylo sluchadlo po skončení své
životnosti znehodnoceno podle platných předpisů.
43
Výrobce
Interton A/S | Lautrupbjerg 7 | DK-2750 Ballerup | Denmark
Tel.: +45 45 75 1111 | Fax: +45 45 75 1119 | www.interton.com
44
SLA-00081-R1.0
Jakékoliv problémy vztahující se k direktivě EU o zdravotnických prostředcích 93/42/EEC by měly být směrovány na
Interton A/S.

Podobné dokumenty

Návod k obsluze

Návod k obsluze Použitelnost sluchadla spolu s mobilním telefonem se může různit v závislosti na jednotlivém sluchadle i mobilním telefonu. Není-li sluchadlo s mobilním telefonem kompatibilní, uslyšíte bručivý neb...

Více

RIE - ReSound

RIE - ReSound Správně nasazené sluchadlo musí sedět v  uchu pevně, avšak komfortně. Pokud sluchadlo jakýmkoliv způsobem dráždí ucho a odrazuje vás tak od jeho používání, prosím kontaktujte svého ošetřujícího lék...

Více

návod k obsluze

návod k obsluze foniatra, který ve většině případů provede úkony, které jsou nutné pro použití Phone Clip+ spolu s Vaším sluchadlem. Nicméně, proces je navržen tak, aby byl jednoduchý a měl by být snadno provedite...

Více

Stáhnout uživatelskou příručku

Stáhnout uživatelskou příručku PhoneNow™, přenos přes Interton TV Streamer bude dočasně přerušen. Po  ukončení hovoru bude přenos opět pokračovat. Poznámka! Můžete se ocitnout mimo dosah svého zařízení Interton TV Streamer (>7m)...

Více

Závěsná (BTE)

Závěsná (BTE) 1. Uchopte tvarovku mezi Váš palec a ukazováček a najděte vchod do zvukovodu. 2. Nyní tvarovku spolu s jemným točivým pohybem zcela vsuňte do ucha. 3. Horní část tvarovky otočte mírně dozadu a p...

Více

Jabra LINK™ 280

Jabra LINK™ 280 nainstalovaná, potom si ji program pro nastavení automaticky stáhne a pomůže nainstalovat (tento krok vyžaduje připojení k Internetu). - Průvodce se dotáže, které komponenty sady programů Jabra PC...

Více

Stáhněte leták o Tinnitu

Stáhněte leták o Tinnitu by ReSound nejvyšší známkou ve velké většině různých poslechových prostředí*. ZÍSKEJTE JASNÝ PŘEHLED O SMĚRU A ŘEČI ReSound LiNX2 je vybaven poslední generací technologie Surround Sound by ReSound,...

Více