ventil - Mladí sociální demokraté

Transkript

ventil - Mladí sociální demokraté
ČASOPIS MLADÝCH SOCIÁLNÍCH DEMOKRATŮ
DUBEN 2016 / WWW.MLADI.CZ
HODNOTÍME
DVA ROKY VLÁDY
BOHUSLAVA SOBOTKY
ZIMNÍ SETKÁNÍ MSD / POLITICKÝ MENTORING / VOLBY V USA A NA SLOVENSKU
2
AKTUÁLNĚ
Bylo mi ctí!
Asi nikdo si nepřiznává lehce, že stárne. Občas vám to
ale připomene sám život. V mém případě jsou pětatřicáté
narozeniny spojeny s koncem jedné úžasné životní etapy.
Dostal jsem se na hranici, za kterou končí členství v našem
spolku.
Věk samotný příliš neřeším, ale konec v MSD je pro mne
skutečným milníkem a chvílí, kdy stojí za to ohlédnout se a
zavzpomínat. Mladým sociálním demokratem jsem se stal
v patnácti letech a brzy jsem pochopil, že členství v tomto
spolku je mnohem víc, než kolonka v životopisu. Minimálně
v mém případě se z něj stalo doslova poslání a životní styl,
který předurčil mou další profesní i životní dráhu.
Bez nadsázky mohu s hrdostí říci, že většina dobrého,
co jsem se v životě naučil a čím se řídím, má svůj původ
právě v MSD. Organizaci jsem za dvacet let členství poznal
doslova od A do Z. Vyzkoušel jsem si téměř všechny
myslitelné funkce, od řadového člena, přes tajemníka,
člena krajského předsednictva a vedoucího ústředního
sekretariátu, až se mi dostalo cti stát se předsedou
Mladých sociálních demokratů. Toho si budu až do konce
života mimořádně vážit.
Je těžké na pár řádcích popsat, čím vším mne členství
v nejstarší mládežnické organizaci obohatilo. Díky němu
jsem poznal spoustu skvělých lidí. Naučil jsem se mluvit
před lidmi, naslouchat názorům jiných i prosazovat ty své.
Poznal jsem vrstevnatost života i politiky, začal naplno
vnímat sílu a možnosti kritického myšlení. Pochopil jsem
opravdové hodnoty demokracie. Avšak úplně nejvýše
stavím, že mi toto členství dalo možnost strávit dvacet
let života ve společnosti opravdových kamarádů, z nichž
mnohé snad mohu označit za přátele na celý život. Ty,
stejně jako tisíce nádherných zážitků a vzpomínek, mi už
nikdo nevezme.
Dosažením věku pětatřiceti let přestávám být Mladým
sociálním demokratem. Jde však o pouhou formalitu,
neboť v srdci mi naše organizace zůstane navždy a velmi
hluboko.
Mladí sociální demokraté, loučím se, avšak zůstávám vám
vždy k dispozici s radou či pomocí, a to nejen v rámci
mentoringového programu, jehož jsem jako mentor
účastníkem.
PETR DOLÍNEK
ČLENEM MSD 1997–2016
Co z nás dělá mládežnickou
organizaci je pravidlo, že
členem našeho spolku může
být člen mezi patnácti
a pětatřiceti lety. Každý rok
nás kvůli věku opustí mnoho
členů, bývalé předsedy MSD
nevyjímaje.
ÚVODNÍKY
LUCIE VÁLOVÁ
RADEK HLAVÁČEK
předsedkyně MSD
šéfredaktor
V minulém roce naše organizace oslavila pětadvacáté výročí.
Byla to pro nás příležitost ohlédnout se zpátky a zhodnotit,
čeho se nám za tu dobu podařilo dosáhnout. Především se
nám povedlo vybudovat unikátní společenství lidí, pro které
jsou už od útlého věku hodnoty demokratického právního
a sociálního státu natolik důležité, aby se jejich ochraně a
prosazování věnovali ve svém volném čase natolik, že potom
už v podstatě žádný volný čas nemají.
Chtěl bych na tomto místě poděkovat
všem členům, kteří se zapojili do
tvorby tohoto čísla. Snad ještě nikdy
v minulosti, a to je plných pětadvacet
let, neparticipovalo tolik lidí z našeho
spolku na tvorbě Ventilu, což mě jakožto
šéfredaktora naplňuje upřímnou radostí.
Mladí sociální demokraté nikdy nespí, dalo by se říct.
V uplynulých měsících jsme uspořádali celou řadu
zajímavých seminářů, přednášek, přátelských setkání a
výletů. Zahájili jsme za účasti čelných představitelů a
představitelek naší země druhý ročník unikátního projektu
politického mentoringu, bránili Lidový dům vlastními
myšlenkami a názory před nenávistí a extremismem a
relaxovali během zimního setkání v Moravskoslezském kraji.
Podařilo se nám za těch pětadvacet let společně vybudovat
a rozvíjet spolek, který se nebojí vyjádřit svůj názor.
V uplynulém roce jsme předsedali Asociaci mládežnických
politických organizací (AMPO), naši zástupci a zástupkyně
pravidelně navštěvují veřejné debaty, diskutují v televizních
pořadech a, co je nejdůležitější, setkávají se pravidelně
s občany a občankami naší země.
3
Byl bych naopak velmi nerad, kdyby
téma čísla, kterému jsme věnovali
většinu stránek, zastínilo další zajímavé
články, které se do aktuálního vydání
vešly. Přinášíme stručné shrnutí dvou
nejvýznamnějších akcí našeho spolku
v uplynulých několika měsících, pohled
našeho člena na volební klání v USA a na
Slovensku a malý příběh o tom, jak jsme
diskusí reagovali na nenávistný pochod
proti Lidovému domu.
Příští číslo vychází již v červnu tohoto
roku!
OBSAH
Vybudovali jsme sebevědomou organizaci, která se nyní
rozhodla komplexně zhodnotit činnost koaliční vlády. Byť
logicky straníme spíše sociální demokracii, drželi jsme
v uplynulých letech vládě palce jako celku, protože je
v našem zájmu, aby naše země fungovala dobře.
HODNOCENÍ VLÁDY
Příjemné čtení!
ZAHRANIČÍ
4
ZE ŽIVOTA V MSD
28
SHROMÁŽDĚNÍ MSD
30
31
VENTIL / ČASOPIS MLADÝCH SOCIÁLNÍCH DEMOKRATŮ
Vydáno v měsíci dubnu 2016 / Vydává zapsaný spolek Mladí sociální demokraté, Lidový dům, Hybernská ulice 7, 110 00 Praha 1
Šéfredaktor Radek Hlaváček / Zástupce šéfredaktora Lukáš Henzl / Redakční rada Kristýna Šircová, Václav Drda, Martin Bártík, Daniel Steindler,
Barbora Veselá, Radim Technik, Jiří Vymětal, Lenka Peterová, Adam Mikulášek, Tereza Thérová / Články, podněty, připomínky a komentáře zasílejte na
adresu [email protected] nebo [email protected] / www.mladi.cz / Tištěno v sociální firmě Centrum služeb Broumov s. r. o.
4
TÉMA / HODNOCENÍ VLÁDY
VYSVĚDČENÍ
PRO VLÁDU
BOHUSLAVA
SOBOTKY
Po předčasných volbách v říjnu 2013 se
sociální demokracii podařilo sestavit vládu
s lidovci a hnutím ANO. Na šesté schůzi
poslanecké sněmovny v úterý 18. února
2014 obdržel kabinet důvěru. Uplynuly dva
roky. Jak se daří jednotlivým ministrům
ze sociální demokracie prosazovat dobře
fungující stát? Je v naší zemi díky ANO
lépe? Dali lidovci zemi do pořádku?
6
TÉMA / HODNOCENÍ VLÁDY
#PREMIER
Když premiér přebíral z mých rukou ve své pracovně vysvědčení,
které vládě k příležitosti dvou let působení vystavili hlasováním
Mladí sociální demokraté, poznala jsem na jeho tváři, že je na
výsledky upřímně zvědavý. Když jsem mu předtím vysvětlila, že
bude následovat celé vydání Ventilu o konkrétních výsledcích
dvou let jím vedeného kabinetu, slíbil mi, že nebude chybět
zpětná vazba a přislíbil do příštího čísla rozhovor.
M
KOMENTÁŘE
PETR KOSTROUN
Oceňuji, že
premiér dokáže
i ve vypjatých
chvílích držet nervy na
uzdě a důstojně řídit naši
zemi, a to i s Babišem a jeho
melody boys.
FILIP ČERVENKA
Premiér
dokazuje, že
v těžkých
momentech ze sebe
dostává to nejlepší. Je mezi
dvěma mlýnskými kameny,
ale přesto drží stabilní
vládu.
áme-li hodnotit vládu vedenou sociálnědemokratickým premiérem,
nelze začít bez trochy historických
připomenutí. Heslo sociální demokracie před
sněmovními volbami slibovalo dobře fungující
stát. Volební kampaň se nesla v duchu hesel
zaměřených na podporu udržitelného hospodářského růstu, na investice s cílem tvořit
nová pracovní místa, na stále lepší a lepší veřejné služby. Sociální demokracie slíbila prosadit fungující bezpečnostní politiku, školství
i sociální služby, efektivní výběr daní a zlepšení chodu státní správy. Programově se tehdy
nejsilnější opoziční strana zaměřila na seniory
a rodiny s dětmi.
Navzdory vládnutí se dvěma koaličními
partnery je Sobotkova vláda úspěšná co do
plnění volebních slibů. Za dva roky se podařilo nejen otevřít legislativní proces vedoucí
ke zlepšení podmínek obyvatel naší země,
ale mnohá opatření se již stihla zrealizovat.
Premiér si je jako ostřílený profesionální politik vědom odkazu nejstarší domácí politické
strany, kterou ostatně ve vládě reprezentuje,
a snaží se přinášet do procesu vládnutí solidaritu a participaci.
Pro první jmenovaný princip hovoří prosazení zvýšení minimální mzdy na 9 900 korun
od ledna letošního roku, zrušení poplatků ve
zdravotnictví a snížení DPH na léky, přičemž
opomenout nemůžeme ani snížení sazby v případě knih. Toto symbolické přitakání kultuře
a emancipaci člověka vychází již ze samé podstaty demokratické levice. Zvýšily se penze
a platy u vybraných profesí. Životní úroveň
roste také díky úspěšně snižované nezaměst-
HODNOCENÍ
77,3 %
HODNOCENÍ
ČLENSKÉ ZÁKLADNY
1
HODNOCENÍ
AUTORA
SOBOTKŮV KABINET VLÁDNE
A ZEMI SE DAŘÍ OBJEKTIVNĚ
I SUBJEKTIVNĚ DOBŘE. SOBOTKA
MUSÍ DO KONCE DOTÁHNOUT
ZÁKONY O SOCIÁLNÍM BYDLENÍ,
ZÁLOHOVANÉM VÝŽIVNÉM,
O NEZISKOVÝCH NEMOCNICÍCH,
ZÁKAZU KOUŘENÍ, VEŘEJNÝCH
ZAKÁZKÁCH ČI ZÁKON
O OBECNÉM REFERENDU. ZA DVA
ROKY ZVLÁDL VELKÝ KUS PRÁCE,
NENÍ DŮVOD NEVĚŘIT, ŽE BY TO
NEZVLÁDL I NYNÍ.
nanosti, která v posledním čtvrtletí roku 2015
klesla na 5,7 %. Evidujeme tak po Německu
druhý nejnižší stupeň nezaměstnanosti v Evropské unii.
Velké plus si zaslouží vláda za zastavení
pokusu o přerozdělení prostředků lidí soukromým penzijním fondům alias autoritářský
(a navíc pravicový!) pokus o reformu sociálních systémů. Řeč je samozřejmě o zrušeném
důchodovém pilíři. Pro penzijní reformu
Sobotkova vláda ustavila komisi, která má
tyto otázky řešit. Bohužel, zatím bez jasného
a srozumitelného sdělení, ve kterém by vláda
mladým lidem vysvětlila, co pro ně chystá.
7
Co ale mladí lidé jistě ocení, je schválení zákona o státní službě. Nejenže jsme to
„dlužili“ Evropské unii, ale zejména sami
sobě, protože jde o nástroj, který dokáže
velmi významně omezit korupci v České
republice. Index jejího vnímání se mimochodem od nástupu současného kabinetu
zlepšuje.
Vláda přinesla naší zemi politickou stabilitu. Důvěra ve vládu měřena srovnáním
s těmi minulými se výrazně zvýšila. Jen
zrušení zákona o církevních restitucích se
nepodařilo, ale zato se snad podařilo vládě
vysvětlit proč. Souhrnně vláda vládne a není zatížena vleklými spory uvnitř koalice.
Zdá se, že nebýt enfant terrible Babiše, vše
by bylo ideální.
Premiérovi rozhodně nelze upřít snahu
o širokou participaci občanů na záležitostech veřejného zájmu. Podporuje občanský
sektor a aktivizmus, stejně jako nejrůznější spolky fungující vedle vlastní politické
strany. Příjemnou změnou je určitě návrat
k řádnému sociálnímu dialogu, vláda věnuje pozornost tripartitě a naslouchá hlasu
odborů. Přes ujištění jejich předáků, že mohou protestovat i proti sociálním demokratům, lze konstatovat, že se tak doposavad
nestalo. I to je dobrým vysvědčením svého
druhu.
Ačkoliv sociální demokracie jako systémová strana podporuje zastupitelskou
demokracii, nebojí se do tohoto systému
vnášet i prvky demokracie přímé, např.
dlouhodobou podporou zákona o obecném
referendu. Nicméně tento zákon se zatím
protlačit nepodařilo a je otázkou, zda řádnému dokončení schvalovacího kolečka
nezabrání prezident. Jak nás učí historie
– a tento výrok je dohledatelný – Zeman se
již v minulosti, konkrétně 21. ledna 1992,
nechal slyšet, že „třetina obyvatel této země je slabá duchem. Každý sedmý občan
je debilní nebo dementní nebo alkoholik.
Zhruba polovina obyvatel této země má
podprůměrný intelekt“.
Právě vztahy s Hradem nejsou zrovna
na vrcholu pomyslného žebříčku Sobotkových úspěchů, nicméně vinu zde nelze
spatřovat na straně premiéra, tedy, pomineme-li historickou paměť pana pre-
8
TÉMA / HODNOCENÍ VLÁDY
zidenta, která je zřejmě zdrojem pro jeho tu
a tamní okopávání. Nepřijatelné a daleko za
hranou ležící výroky na veřejných fórech v čele
s tím o kalašnikovech, kterými se lze zbavit
premiéra, snáší předseda vlády s nadhledem,
který mu můžeme jen závidět. Přitom se nebojí
v případě potřeby ohradit i ostřeji, byť stále
kultivovaně, což u jinak stoicky klidného premiéra je příjemná a vítaná změna.
Vládu je nutné též ocenit za progresivní
přístup k vládním opatřením. Ve vládě zasedají ženy, a i když jich není polovina, je to přeci
jenom výrazný posun. Sám premiér několikrát
veřejně podpořil feministické hnutí a v čele
ministerstva práce a sociálních věcí i ministerstva školství působí progresivní političky.
Z těchto resortů zní hlasy na podporu slaďování rodinného a pracovního života, což ilustruje
plán na budování nových kapacit předškolních
zařízení, intenzivnější podpora rodin s dětmi
obecně či inkluze v základních školách. Tu
přitom nepředstavuje pouze inkluze tělesně
či mentálně znevýhodněných žáků, ale rovněž
žáků znevýhodněných sociálně. S tou se setkáváme v podobě sociálních obědů ve školních
jídelnách. Když už jsme u těch progresivních
témat – vláda by mohla ještě trochu více „zezelenat“, protože skloňování sousloví „životní
prostředí“ a jeho ochrana, to není něco, co bychom z úst premiéra slyšeli příliš často.
Nesmíme zapomínat na zahraničí přesah
naší politiky, zejména na fakt, že Česká republika předsedá skupině V4. V dobách řešení migrační krize na evropských půdách hájil český
premiér zájmy země tím, že odmítl kvóty pro
přerozdělování uprchlíků, ačkoliv byl s tímto
postojem v evropském měřítku v menšině. Pomoci se ale vláda nevyhýbá, posíláme posily
do zemí, kde o ně stojí, přijali jsme dobrovolně křesťanské uprchlíky. Plusové body patří
premiérovi za vznesení otázky dodržování
lidských práv v Turecku a v Číně a za mírnění
hysterie a populismu, kterých se zcela hloupě
a neomaleně dopouštějí různí politikové včetně těch nejvyšších.
LUCIE VALOVÁ
Autorka je předsedkyní
Mladých sociálních
demokratů a pracuje na
ministerstvu zahraničí.
9
ZÁKONY, KTERÉ VLÁDA PROSADILA
ZÁKON
O STÁTNÍ SLUŽBĚ
má za cíl stabilizovat
státní správu a zvýšit její
transparentnost a efektivitu mimo jiné pomocí odpolitizování státní správy
ZÁKON O UKONČENÍ
DŮCHODOVÉHO SPOŘENÍ
zrušení důchodového
spoření v II. pilíři, který byl
základem nekvalitně připravené důchodové reformy
Nečasovy vlády
NOVELA ZÁKONA O DANI
Z PŘIDANÉ HODNOTY
zavádí třetí sazbu DPH ve
výši 10 % pro knihy, kojeneckou výživu a léky, opatření má pozitivní dopad na
rodinnou politiku i vzdělání
NOVELA ZÁKONA O STÁTNÍ
SOCIÁLNÍ PODPOŘE
porodné i na druhé dítě ve
výši 10 tis. korun a rozšíření
okruhu rodin, které na něj
mají nárok, což je další z nástrojů, jak podpořit rodinnou politiku
NOVELA ZÁKONA
O POSUZOVÁNÍ VLIVU
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
usnadnění výstavby zásadní
silniční a železniční infra-
NOVELA ZÁKONA
O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE
posílení kontrolních pravomocí ČOI vůči
nekalým obchodním praktikám tzv. šmejdů a nový způsob mimosoudního řešení
sporů mezi spotřebiteli a prodávajícími
prostřednictvím inspekce
NOVELA ZÁKONA
O DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ
znovuzavedení automatické
valorizace důchodů v závislosti na růstu cen a mezd,
kterou zásadně omezila
vláda Petra Nečase
struktury a čerpání finančních prostředků z EU na
tyto stavby
kurenčního prostředí v ČR
s cílem zásadním způsobem
omezit šedou ekonomiku
NOVELA ZÁKONA
O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH
NOVELA ZÁKONA
O VEŘEJNÉM
ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ
zavádí systém hodnocení
kvality vysokých škol, nový
systém akreditací a zvýšení
sociálních stipendií a upravuje možnost odebírání neoprávněně získaných titulů
NOVELA ZÁKONA
O INVESTIČNÍCH
POBÍDKÁCH
zavádí nové typy investičních pobídek pro
zpracovatelský průmysl,
technologická centra nebo
centra strategických služeb,
rozšiřuje okruh okresů, kde
bude podporován vznik
pracovních míst a rekvalifikace žadatelů
ZÁKON O ELEKTRONICKÉ
EVIDENCI TRŽEB
zajištění efektivnějšího
výběru daní a zlepšení kon-
zrušení všech poplatků
ve zdravotnictví včetně
poplatku za návštěvu lékaře
a recept s výjimkou poplatku na pohotovosti
NOVELA OBČANSKÉHO
SOUDNÍHO ŘÁDU
A EXEKUČNÍHO ŘÁDU
zvýšení ochrany nezadluženého manžela, zabránění
prodeje domu dlužníka
kvůli malému dluhu, povinné pořizování videozáznamů z exekucí a rozšíření
a zpřesnění seznamu věcí,
které nelze zabavit
NOVELA ZÁKONA
O DANÍCH Z PŘÍJMŮ
podpora rodinné politiky
pomocí zvýšení roční slevy
na dani z příjmů na druhé
dítě o 2 400 Kč a na třetí
a další dítě o 3 600 Kč
ZÁKON O POSKYTOVÁNÍ
SLUŽBY PÉČE O DÍTĚ
V DĚTSKÉ SKUPINĚ
rozšiřuje možnosti
předškolního vzdělávání
a péče o děti v dětských
skupinách, které částečně
suplují roli mateřských
škol
MONIKA HERMANNOVÁ
Autorka
vystudovala
národní
hospodářství
a regionální
studia na VŠE
a dokončuje
studia na PF UK. Pracuje
jako zástupkyně ředitele
odboru. Je předsedkyní
klubu MSD Plzeň.
10
TÉMA / HODNOCENÍ VLÁDY
#SNEMOVNA
Byť není součástí moci výkonné a vůči vládě působí jako jedna
z brzd a protivah v parlamentním systému, nemůže při hodnocení
vlády chybět zhodnocení činnosti sněmovny. Bez opory v této
ústavní instituci by vláda jen stěží prosadila svůj program a zákony.
S
KOMENTÁŘE
RADEK VRÁBLÍK
Díky ČSSD to
ve sněmovně
konečně funguje.
Naplňujeme náš volební
program, což je důležité
a ku prospěchu našich
občanů.
KRISTÝNA
ŠIRCOVÁ
Jan Hamáček
vnesl do
sněmovny nový vítr
a výrazně zlepšil její
vnímání. Dveře se více
otevřely studentským
stážím a rovněž široké
veřejnosti.
němovna se bohužel dlouhodobě netěší
vysoké důvěře občanů. Mnozí po zkušenostech s pravicovými stranami v minulých deseti letech očekávali velké změny
s příchodem podnikatelů a jejich politických
projektů do politiky. Stal se pravý opak. V tomto i v minulém volebním období jsme byli na
půdě sněmovny především díky Věcem veřejným a nově hnutí ANO svědky projednávání
řady kontroverzních kauz. Aktuálně to je aféra
Čapí hnízdo, tedy jeden z celé řady střetů zájmů
Andreje Babiše.
Pohled veřejnosti na sněmovní práci kromě kauz nepochybně zhoršují také obstrukce
a nevhodné vyjadřování některých zákonodárců v průběhu dlouhých, ale pro demokracii
naprosto klíčových diskusí. Hnutí ANO proto
dlouhodobě usiluje o změnu jednacího řádu,
jež by vedla k omezení diskuze a „efektivnějšímu“ přijímání zákonů. Právě v tom tkví největší nebezpečí pro náš ústavní systém. Věci
se nemají rozhodovat jednomyslně a rychleji,
zvlášť vezmeme-li v potaz, že mají dopad na
život milionů občanů. Jsme společenství lidí
s osobitými problémy a potřebami, a taková má
být i politika. Jsem rád, že sociální demokracie
na půdě sněmovny úspěšně brání jakémukoliv
omezování demokracie, protože veřejná diskuse o návrzích zákonů z dílny ministerstev má
probíhat právě zde.
Strana ze svého středu nalezla vhodného
představitele na funkci předsedy sněmovny,
a to Jana Hamáčka, který představuje garanci
zachování demokratických hodnot a prosazení
vládního programu na půdě sněmovny. Zdá se
být po polovině volebního období a desítkách
mezinárodních cest zkušeným diplomatem.
Právě na něm spočívá tíha sto jedenácti vládních
poslanců, kteří tvoří klíčovou většinu pro úspěch
legislativního procesu. O to víc jsem rád, že tato
HODNOCENÍ
75,6 %
HODNOCENÍ
ČLENSKÉ ZÁKLADNY
1
HODNOCENÍ
AUTORA
POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ SE POD
VEDENÍM ČSSD DAŘÍ SCHVALOVAT
KLÍČOVÉ ZÁKONY A PŘISPÍVAT
KE ZVÝŠENÍ POLITICKÉ
KULTURY PROSTŘEDNICTVÍM
DEMOKRATICKÉ DISKUSE.
UDĚLENÁ JEDNIČKA JE V TOMTO
PŘÍPADĚ ZCELA ADEKVÁTNÍ.
tíha stojí na sociálním demokratovi, který se ztotožňuje s jedním z otců české demokracie T. G.
Masarykem, který po jeho vzoru hledá poctivou
a rozumnou aktivní politiku, a kterému nedělá
problém vést s kýmkoliv věcný dialog.
Před sněmovnou stojí výzva do konce volebního období prosadit ještě mnoho důležitých
zákonů. Doufám, že na dosavadní a budoucí
úspěchy v podobě zákonů, které prokazatelně
zlepšují situaci obyvatel České republiky, budou voliči myslet i v dalších volbách a nebudou
podléhat nátlaku extremistů, rádoby líbivým
heslům populistů a vábení pravicových stran,
které se v minulých letech systému parlamentní demokracie v očích mnoha obyvatel zcela
zprofanovaly.
DOMINIK KREJČÍ
Autor je studentem
politologie na Univerzitě
Hradec Králové
a místopředsedou MSD
v Královéhradeckém kraji.
11
#ZAHRANICI
Změna, usmíření a profesionalita – těmito třemi slovy se dají
okomentovat dva roky vlády Lubomíra Zaorálka na ministerstvu
zahraničí. Kromě stabilizace na domácí scéně se resortu zejména
podařilo rozvinout ekonomickou diplomacii v Asii.
V
zpomeňme si, jak často jsme v dobách
Nečasovy vlády slýchávali o neshodách
mezi Hradem a ministerstvem zahraničí. Neustále se objevovaly zprávy o tom, jak
se nedokážou shodnout na mezinárodním
směřování naší země nebo na jmenování velvyslanců. Nejednotná zahraniční strategie
České republiky a neochota obou úřadů se
domluvit škodila především dobrému jménu
české ekonomiky.
Po nástupu Lubomíra Zaorálka a jeho týmu
na ministerstvo zahraničních věcí došlo v tomto směru k naprosté změně. Od začátku bylo
vidět, že ministr je zainteresován v nalezení
kompromisu a že mu je zájem České republiky
přednější než prosazování osobních zájmů. Během prvních týdnů došlo ke jmenování nových
velvyslanců, byla nalezena shoda na pravidelných setkáních mezi pracovníky ministerstva
a Hradem a i na budoucím směřování naší zahraniční politiky. Důležité je si připomenout,
v jaké době se toto usmíření konalo. Byli jsme
tehdy svědky událostí na kyjevském Majdanu,
následného porušení jedné z nejdůležitějších
smluv z devadesátých let, tedy tzv. budapešťského memoranda, čímž došlo k zásadnímu ohrožení mezinárodní bezpečnosti, zažili
jsme neočekávanou anexi Krymu, vzplanutí
konfliktu na Donbase, vyostření občanské války v Sýrii a začátek uprchlické krize v Evropě.
Myslím si, že i díky tomu všemu panu ministrovi přibyl nejeden šedivý vlas.
Mezi jasné úspěchy ministerstva zahraničí
v posledních dvou letech patří vedle obnovení důstojné reprezentace naší země v evropských strukturách především znovuoživení
Visegradské spolupráce. V rámci předsedání
této středoevropské skupině si přitom vedeme ve všech ohledech dobře. Dále je jasným
úspěchem prohlubování bilaterální spolupráce
HODNOCENÍ
72,4 %
HODNOCENÍ
ČLENSKÉ ZÁKLADNY
1
HODNOCENÍ
AUTORA
PROSTOR PRO ZLEPŠENÍ VIDÍM
PŘEDEVŠÍM V LEPŠÍ KOMUNIKACI
S VEŘEJNOSTÍ, PROTOŽE
MEZINÁRODNÍ POLITIKA JE
DNES SLEDOVÁNA VÍCE NEŽ KDY
PŘEDTÍM. S KLIDNÝM SVĚDOMÍM
VŠAK MOHU ZA DOSAVADNÍ
PRÁCI MINISTERSTVA ZAHRANIČÍ
POD VEDENÍM ČSSD UDĚLIT
JEDNIČKU.
se Slovenskem, což nejlépe ilustrují výjezdní
zasedání vlád nejprve na Slovensku a poté
u nás. Nemohu opomenout ani velmi důležité návštěvy českých delegací v Čínské lidové
republice a Korejské republice, kteréžto země pro náš export představují potenciální
významné trhy a posun ve vzájemných vztazích představuje příslib přílivu nových investic, který povede ke vzniku velkého množství
pracovních míst v naší zemi. Jenom v únoru
letošního roku se konaly mezinárodní návštěvy Indonésie, Turecka, Ománu a Egypta.
Je zde vidět zřejmá snaha o prosazení našich
podniků v Asii.
MILAN BALAHURA
Autor je zástupcem
MSD v byru evropské
mládežnické organizace
YES.
KOMENTÁŘE
JAN KOŠÁK
Ministerstvo
předvádí
profesionálně
vedenou zahraniční politiku
bez zásadních chyb. Jen
škoda, že celkový dojem
kazí naší zemi Miloš Zeman.
ADAM MIKULÁŠEK
Hodnotím
velmi pozitivně,
jeho politika
je vyvážená, ani příliš
podlézavá, ani provokativní.
Zkrátka vítězí zdravý rozum
nad ideologiemi.
12
TÉMA / HODNOCENÍ VLÁDY
#MPSV
Ministerstvo práce a sociálních věcí bylo před dvěma lety
v rozkladu. Razantní rozpočtové škrty realizované za Nečasovy
vlády uvrhly do chaosu celou oblast sociální politiky. Díky
působení ČSSD se však podařilo oblast stabilizovat.
Z
KOMENTÁŘE
DALIBOR DVOŘÁK
Dříve potopená
Drábkova
kocábka se
změnila. Na palubě lodi
sociální politiky se do
popředí opět dostává
člověk. Kormidlo musíme
držet pevně.
RADIM TECHNIK
Díky podpoře
zaměstnanců
se práce opět
začíná v mnoha ohledech
vyplácet, o čemž svědčí
také současná nízká úroveň
nezaměstnanosti.
a dob pravicových vlád se škrtalo všude a v sociální oblasti nejvíce. Z logiky
věci tato opatření pocítili zejména ti,
kterým má sociální podpora pomáhat. Naopak se utrácelo za zcela zbytečné a předražené projekty jako nechvalně známá sKarta.
Velmi kritická byla a bohužel stále je situace
v oblasti důchodů. Je nepochybné, že reforma je v oblasti penzí nezbytná a je částečně i
vinou předchozích sociálnědemokratických
vlád, že tato situace nebyla aktivněji řešena.
Východisko naopak nabídla konkurence v podobě TOP 09 a ODS, avšak jednalo se o řešení špatné v podobě nelogicky zpracovaného
druhého pilíře. Před ministryní Michaelou
Marksovou tak od počátku funkčního období
leží těžký úkol, který se ale zatím stále nepodařilo vyřešit.
I tak toho je hodně, co se již podařilo prosadit a na čem se pracuje. Na mysli mám například postupné navyšování minimální mzdy,
což tlačí zaměstnavatele k postupnému navyšování mezd všem zaměstnancům, nejen těm
s nejnižšími příjmy. V přípravě je také věcný
záměr zákona o sociálním bydlení, který by
měl zcela vymýtit nechvalně známé předražené soukromé ubytovny. Jedná se vpravdě
o ambiciózní projekt, ale s dostatkem financí
z evropských fondů a adekvátní podporou
ministerských úředníků by se měl vydařit.
Dalším nesporně správným krokem bylo
navrácení kompetencí úřadu práce. Z nich
Drábkovy reformy vytvořily pouze místa na
vyplácení sociálních dávek. Nyní již pracovníci úřadu opět pomáhají aktivně nalézt uchazečům o zaměstnání nové pracovní pozice. A
to se, jak je vidno na vývoji počtu nezaměstnaných, daří.
Výtky, že současné vedení MPSV svěřené
oblasti spíše udržuje, nejsou dle mého názoru
HODNOCENÍ
68,3 %
HODNOCENÍ
ČLENSKÉ ZÁKLADNY
2
HODNOCENÍ
AUTORA
VLÁDĚ SE PODAŘILO NAPRAVIT
CHYBY PŘEDCHOZÍCH KABINETŮ
A VRÁTIT DO SOCIÁLNÍ POLITIKY
LIDSKÝ ROZMĚR. PO DVOU
LETECH STABILIZACE JE NA ČASE
PODPOŘIT ROZVOJ SOCIÁLNÍHO
STÁTU. V POLOLETÍ DÁVÁM
MINISTRYNI KRÁSNOU DVOJKU.
zcela správné. Po minulých obdobích nejde
systém ze dne na den změnit. Je nutné mnohé obnovit a stabilizovat. Stejně tak je nutné
vyjednat pro sociální oblast více finančních
prostředků. Ty by však měly směřovat vedle
dávek jako je porodné také na platy sociálních
pracovníků. Ti, přes význam práce, kterou
vykonávají, berou jedny z nejnižších mezd ve
státní správě. Naštěstí i zde se díky sociálnědemokratické vládě začíná situace zlepšovat.
Bohužel však ne tak rychle, jak by si situace
žádala. Příčina je zjevná – žába na prameni
v podobě ministra financí Andreje Babiše.
IRENA ROPKOVÁ
Autorka je zastupitelkou
hlavního města Prahy a
dříve působila ve funkci
krajské radní pro oblast
školství a sociální politiky.
13
#ZDRAVOTNICTVI
Dostupná zdravotní péče je jedním z hlavních pilířů politiky
sociální demokracie. Jedním z prvních kroků ministra Svatopluka
Němečka proto bylo zrušení většiny regulačních poplatků, které
pacientům ústavou zaručené právo omezovaly.
P
řestože máme jedny z nejlevnějších
léků v Evropě, a to i díky vládou realizovanému snížení daně z přidané hodnoty na léky, pro seniory stále představují
doplatky za ně velký zásah do jejich rozpočtu.
K prioritám ministra zdravotnictví proto patří i snaha minimalizovat doplatky za léky pro
seniory nad 65 let.
K významným úspěchům stávajícího vedení
ministerstva zdravotnictví jednoznačně patří
ekonomická stabilizace nemocnic prostřednictvím změn úhradových vyhlášek. V roce 2015
navíc kraje získaly dotace v celkové výši 650
milionů korun určené na modernizaci a rekonstrukci krajských zdravotnických zařízení. Současně došlo i ke zlepšení finančního ohodnocení
zdravotnického personálu, kterému byly navýšeny mzdy v letech 2015 a 2016 o 5 procent.
K významným počinům patří přijetí novely
zákona o veřejném zdravotním pojištění vycházející z programového prohlášení vlády. Zajišťuje státní dozor nad finančními toky zdravotního
pojištění a nad fungováním zdravotních pojišťoven. Ministerstvo dále usiluje o zavedení pravidelné valorizace plateb za státní pojištěnce,
proto připravilo novelu zákona, která navrhuje
vázat vyměřovací základ za státní pojištěnce
na všeobecný vyměřovací základ stanovený pro
účely důchodového pojištění.
Ministerstvo připravilo zákon o veřejných
neziskových nemocnicích. I přesto, že je součástí programového prohlášení vlády, nepodařilo se
ho prozatím v rámci koalice prosadit.
Dlouhodobým úkolem ministra Němečka je
pokračování v personální stabilizaci resortu, to
znamená mimo jiné snížení odlivu lékařů a dalšího personálu do zahraničí. Jedním ze způsobů
řešení je zjednodušení systému specializačního
vzdělávání zdravotníků a dále zvyšování finančního ohodnocení zdravotnického personálu.
HODNOCENÍ
67,4 %
HODNOCENÍ
ČLENSKÉ ZÁKLADNY
2
HODNOCENÍ
AUTORA
MNOHÉ SE JIŽ PODAŘILO
PROSADIT, JE VŠAK NUTNÉ
JÍT DÁL A POKRAČOVAT
VE ZMĚNÁCH PRO LEPŠÍ
ZDRAVOTNICTVÍ PRO VŠECHNY.
VĚŘÍM, ŽE NA KONCI VOLEBNÍHO
OBDOBÍ BUDU MOCI UDĚLIT
JEDNIČKU, PROZATÍM DÁVÁM
LEPŠÍ DVOJKU.
Nedostatek lékařů zejména v odlehlých oblastech některých regionů je velkým problémem.
Ministerstvo již začalo formou bonusů či grantů
motivovat lékaře k udržení dobré dostupnosti
lékařské péče.
Velkou výzvou pro ministerstvo je kromě pokračující modernizace přímo řízených nemocnic i prosazení protikuřáckého zákona, který
aktuálně půjde do třetího čtení v Poslanecké
sněmovně. Je to již několikátý pokus o plošný zákaz kouření v restauračních zařízeních
i přesto, že se jedná o běžný trend v západní
Evropě. Opět to ale vypadá, že zákon bude
zásadním způsobem omezen pozměňovacími
návrhy poslanců.
LENKA PETEROVÁ
Autorka je místopředsedkyní MSD, absolventkou
oboru ochrana veřejného
zdraví na ZČU v Plzni
a působí ve zdravotnictví.
KOMENTÁŘE
TEREZA
DVOŘÁČKOVÁ
Podporuji
protikuřácký
zákon. Myslím si, že je
vhodná příležitost zařadit
se v tomto směru mezi
vyspělé evropské země
a chránit nekuřáky.
ALEŠ URBAN
Po dlouhé době
ministr, který
se snaží se
zdravotnictvím něco udělat.
Přeji mu hodně silné nervy,
aby ustál výpady Andreje
Babiše.
14
TÉMA / HODNOCENÍ VLÁDY
#SKOLSTVI
Školství je v dnešní době ve středu pozornosti médií a odborné
i laické veřejnosti. Bohužel tomu tak není díky skvělým výsledkům
našich žáků a studentů v mezinárodním srovnávání či díky
zvyšování úrovně vzdělání, ale kvůli nedostatečné komunikaci.
P
KOMENTÁŘE
JINDŘICH KRISL
Vláda aktivně
plní svůj program
v oblasti podpory
sportu. Letos přiteče o více
jak půl miliardy korun více
na mládežnický sport.
Skvělé!
DANIELA
VAŠÁTKOVÁ
Ministryně je
inteligentní
a rozvážná žena, které
nejde o levné politické
body. Prosazuje agendu,
jež je na západ od nás
samozřejmostí.
ozornost vzbuzuje především oblast
inkluzivního vzdělávání, která vyvolává mnoho otázek. To pramení ze slabé
informovanosti pedagogických a vedoucích
pracovníků, kteří podle původních informací
měli projít na přelomu ledna a února proškolením a přípravou na nový školní rok a překotné
změny. Některé školy tak vůbec netuší, na co
se mají připravit a jak mají upravit a přizpůsobit školní dokumenty. Velmi poskrovnu je
tak škol, které mají školní vzdělávací programy
pro inkluzivní vzdělávání připraveny. Slibované podklady z ledna dorazily na školy v březnu a na drtivé většině škol zatím neproběhlo
školení vedoucích pedagogických pracovníků.
Není tedy divu že, i vzhledem k pokročilé době
školního roku, vzrůstá napětí a nervozita.
Velkým otazníkem je také připravovaná
reforma financování školství, která už nyní
přináší mnoho vrásek nejen zřizovatelům,
kterým kvůli chystanému přesunu kompetencí reálně hrozí bezprecedentní zásah do jejich
samostatné působnosti v oblasti vzdělávání,
ale především ředitelům, kteří doposavad nemají dostatek informací k reálným dopadům
na hospodaření jimi vedených škol, a to zvláště
v případě odborně zaměřených škol, kde hrozí výrazný propad v platech nepedagogických
pracovníků.
Popsaná nervózní situace se odráží i na
rodičích, potažmo i dětech. V konečném důsledku může nedostatek komunikace způsobit přiblížení českého vzdělávacího systému
k americkému školství. Ministerstvo nesmí
dopustit, aby rodiče začali považovat státní
školy za pouhé útočiště pro méně majetné rodiče a rodiče s dětmi se specifickými poruchami učení a chování. Z toho by těžily soukromé
školy na úkor veřejných, což by české školství
významně zasáhlo.
HODNOCENÍ
66 %
HODNOCENÍ
ČLENSKÉ ZÁKLADNY
2
HODNOCENÍ
AUTORA
JSME V POLOLETÍ A JE MNOHO
ROZDĚLANÝCH PROJEKTŮ,
KTERÉ JE POTŘEBA DOTÁHNOUT
DO KONCE. PŘEDEVŠÍM JE
NUTNO ZVÝŠIT INFORMOVANOST
PEDAGOGŮ I VEŘEJNOSTI.
V POLOLETÍ DÁVÁM TOMUTO
RESORTU HORŠÍ DVOJKU.
Nesmíme však zapomínat na konkrétní
úspěchy ministerstva, které má na starosti
také sport, spolky i jiná školská zařízení. Tak
například pilotní projekt třetí hodiny tělesné výchovy na prvním stupni, do kterého se
zapojily školy dle vlastního zájmu, se setkal
s velkým zájmem ze strany škol, avšak v médiích zůstal nepovšimnut. Učitelé jsou díky
opatřením ministerstva lépe odměňováni za
svou práci a snahou ministryně Valachové je
v příštím roce zvýšit rozpočet ministerstva
o osmnáct miliard korun tak, aby mohla pokrýt nejen zvýšení platu pedagogům o 10 %,
ale také podpořit rozvoj regionálního školství
a další konkrétní projekty.
KRISTÝNA ŠIRCOVÁ
Autorka je statutární
místopředsedkyní MSD
a působí jako učitelka na
základní škole.
15
#VNITRO
Chránit bezpečí občanů je klíčová role státu. Ministerstvo
vnitra je v tomto směru jednoznačně úspěšné. Za dva roky
došlo k navýšení objemu prostředků na platy příslušníků
bezpečnostních sborů a k rozšíření počtu služebních míst.
S
táty vznikly proto, aby plnily několik
funkcí. Ochrana bezpečí občanů je bezpochyby jedna z těch nejdůležitějších,
a proto je tento resort klíčovým vládním resortem. V jeho čele stojí Milan Chovanec, který
v uplynulých dvou letech prokázal, že dokáže
takto významné ministerstvo kompetentně,
pracovitě a zodpovědně řídit. Oceňuji navíc, jak
ve vedení resortu uvažuje a rozhoduje s chladnou hlavou, a to i v situacích, kdy jiní panikaří
a mají sklon jednat zkratkovitě.
Právě tento zodpovědný přístup, který v současné době na české politické scéně reprezentuje v podstatě pouze sociální demokracie, je
v oblasti bezpečnosti zcela zásadní, stejně jako
schopnost potlačit vábení populismu, a to zejména v rámci emočně vypjatého tématu migrační krize. Efektivní řešení této problematiky
je možné pouze za předpokladu, že jej budou
vymýšlet a realizovat lidé, kteří erudici, zodpovědnost a racionalitu staví vysoko nad možnost
získávat laciné politické body.
Ovšem zdaleka nejde pouze o migrační krizi.
Česká republika pochopitelně čelí řadě dalších
potenciálních či každodenně přítomných hrozeb od mezinárodního terorismu, přes živelné
katastrofy až po drobnou kriminalitu a riziko
dopravních nehod. Proto je nutné navyšovat
rozpočet státních výdajů na bezpečnost, což se
v současnosti děje. Na rok 2016 byla kapitola
ministerstva vnitra navýšena o čtyři miliardy
korun, což pomohlo navýšení platů v bezpečnostních složkách i rozšíření počtu služebních
míst.
Mimo otázku bezpečnosti má ministerstvo
na starost i oblast státní správy. V ní se povedlo
prosadit léta odkládaný zákon o státní službě
pro pracovníky státní správy, což je společný
úspěch celé vládní koalice. Spolu s tím vláda
prosadila zásadní zlepšení v oblasti elektroni-
HODNOCENÍ
64,2 %
HODNOCENÍ
ČLENSKÉ ZÁKLADNY
1
HODNOCENÍ
AUTORA
VE CHVÍLI, KDY CELÁ ŘADA
EXTREMISTŮ VOLÁ PO
JEDNODUCHÝCH A ZCELA
KONTRAPRODUKTIVNÍCH
ŘEŠENÍCH, MINISTERSTVO
VNITRA POSILUJE DÍKY CELÉ
ŘADĚ OPATŘENÍ BEZPEČNOST
OBYVATEL NAŠÍ ZEMĚ.
ZA RACIONÁLNÍ PŘÍSTUP
A PROFESIONALITU PATŘÍ
MINISTERSTVU JEDNIČKA.
zace státní správy, o kterou se od ledna 2016
stará státní podnik Národní agentura pro komunikační a informační technologie. To by mělo vést k významným úsporám a zefektivnění
v této oblasti.
Před ministerstvem vnitra stojí nyní další
úkoly. Migrační krize v Evropě bude minimálně po celý rok 2016 pokračovat, platy hasičů
a policistů bude nutné nadále navyšovat, jelikož
lidí, kteří dennodenně nasazují svůj život při
záchraně druhých, by si měla společnost vážit
a zajistit jim adekvátní platové podmínky. Zajímavé bude také sledovat, jak a zda se usadí
systém státní služby pro úředníky.
FILIP SMOLA
Autor je zastupitelem
v Železné Rudě a
studuje Vysokou školu
ekonomickou v Praze.
KOMENTÁŘE
LUKÁŠ HENZL
Zvládá udržet
racionální přístup
k problémům
spojeným s migrační krizí,
nepodléhá populismu, ale
uvědomuje si rizika s ní
spojená.
KATEŘINA
PEŠTOVÁ
Extremismus,
ať už pravicový
nebo levicový, je velkou
hrozbou pro demokracii
a zároveň velkou výzvou
pro ministerstvo vnitra.
16
TÉMA / HODNOCENÍ VLÁDY
#PRUMYSL
Ministerstvo průmyslu a obchodu je jeden z mála resortů, který
může zásadním způsobem ovlivnit nejen vývoj zaměstnanosti, ale
zejména hospodářství. Také díky jeho činnosti zažíváme nynější
období růstu.
Z
KOMENTÁŘE
MARTIN KOTYK
Zpětně musím
uznat, že se
ministru Mládkovi
podařilo udržet limity
povrchové těžby hnědého
uhlí v maximální možné
míře. Za to mu patří dík.
LENKA PETEROVÁ
Ministerstvo
se musí ve
spolupráci
s ostatními resorty
urychleně zaměřit
na pomoc regionům
ohroženým strukturálními
změnami v hospodářství.
ačněme negativy, mezi nimiž vévodí částečné prolomení těžebních limitů. Ano,
byly zpracovány analýzy sociálních i ekonomických dopadů a bezpečnosti dodávek uhlí
pro teplárenství. Ano, obydlí zůstanou zachována, jelikož hranice limitů těžby bude stanovena
ve vzdálenosti půl kilometru od zastavěného
území obce. Přesto uhlí nebylo bohužel zcela
zavrženo a nadále tudíž existuje možnost prolomení limitů na dole ČSA, které by již šlo na
úkor obyvatel a jejich obydlí.
Dalším velkým nedořešeným problémem
je snižování administrativní zátěže pro podnikatele. Existují dílčí úspěchy, jako například
zveřejňování všech formulářů státní správy pro
podnikatele na jednom portálu. Ale pořád je to
jen snaha jednoho ministerstva, která není koordinována s činností ostatních resortů. Těžko
se tak můžeme přiblížit stavu v malém Estonsku, kde veškerou agendu vyřídíte jednoduše
a elektronicky.
Ale abych jen nekritizoval, je třeba se zaměřit
i na pozitiva z dílny ministerstva pod vedením
Jana Mládka. Jedná se například o aktualizaci
surovinové politiky a státní energetické koncepce. Součástí surovinové koncepce je akční plán
na podporu zvyšování soběstačnosti naší země
v surovinových zdrojích náhradou primárních
zdrojů druhotnými surovinami. Skrze tento
plán má dojít k vytvoření silného základu pro
účinné využívání zdrojů, což pomůže snížit naši závislost na zdrojích primárních a usnadní
transformaci na oběhové hospodářství.
Státní energetická koncepce počítá do budoucna se snižováním podílu uhlí na výrobě
elektrické energie a naopak s dalším posilováním role jaderné energie v českém průmyslu až
na úroveň nad 50 %. Aby bylo tohoto cíle dosaženo, má dojít k prodloužení životnosti stávajících
čtyř bloků v jaderné elektrárně v Dukovanech
HODNOCENÍ
52,6 %
HODNOCENÍ
ČLENSKÉ ZÁKLADNY
3
HODNOCENÍ
AUTORA
PŘED MINISTERSTVEM
PRŮMYSLU A OBCHODU LEŽÍ
MNOHO VÝZEV, A TO ZEJMÉNA
ZAJIŠTĚNÍ NOVÝCH INVESTORŮ
PRO KRAJE S VYSOKOU
NEZAMĚSTNANOSTÍ. DOPOSAVAD
DĚLÁ MINISTERSTVO SVOJI
PRÁCI DOBŘE, ALE PROČ BY JI
NEMOHLO DĚLAT VELMI DOBŘE,
BA DOKONCE VÝBORNĚ?
až do roku 2037. V souvislosti s dosluhováním
stávajících reaktorů by měla probíhat výstavba
nových. Bohužel pouze za předpokladu, pokud
to bude pro stát finančně výhodné.
Dalším pozitivem je také působení ministerstva na poli ekonomické diplomacie. Nejdiskutovanější je jistě jednání o Transatlantickém
obchodním a investičním partnerství (TTIP)
mezi EU a USA. Kvůli rozdílným kontrolním
a výrobním standardům mezi jednotlivými
subjekty je na místě obezřetnost, přesto věřím,
že přijetí TTIP může za určitých podmínek evropské osmadvacítce prospět.
VÁCLAV DRDA
Autor je předsedou
krajského klubu MSD
Středočeského kraje
a předsedou programové
komise MSD.
17
#LIDSKAPRAVA
Ochrana lidských práv byla vždy jednou z hlavních hodnot
sociální demokracie. Vzhledem ke složité společenské situaci
nemá ministr pro oblast lidských práv a rovných příležitostí Jiří
Dienstbier jednoduchou situaci, avšak sám si ji příliš neulehčuje.
M
inistru Jiřímu Dienstbierovi se podařilo
v jemu svěřené oblasti učinit několik
velmi důležitých kroků, byť samozřejmě nelze hovořit o ryzích úspěších tehdy, kdy
jím předložené právní předpisy nebyly doposavad s konečnou platností schváleny.
V první řadě jde o vypracování vládního
návrhu ústavního zákona o celostátním referendu, který se nachází ve sněmovně v prvním
čtení. Česká republika je jednou z posledních
evropských zemí, které nemají tento prvek přímé demokracie ve svém právním řádu pevně
ukotven, což se vláda v programovém prohlášení zavázala změnit. Návrh vymezuje oblasti,
o nichž by mohli napříště rozhodovat občané
v referendu. Mělo by se jednat jak o vnitřní, tak
i zahraniční záležitosti republiky.
Dalším významným krokem je příprava novely zákona o střetu zájmů. Jedná se o součást
vládního opatření v rámci akčního plánu boje
s korupcí. Novela obsahuje zavedení elektronického registru pro majetková a příjmová oznámení všech veřejných funkcionářů, sankční
systém a mechanismy pro kontrolu současných
i bývalých funkcionářů. Opomenout nelze ani
vládní novelu zákona o Nejvyšším kontrolním
úřadu, jejímž cílem je zlepšit hospodaření s veřejnými prostředky. Návrh rozšiřuje kontrolní pravomoci úřadu, který by měl nově získat
možnost dohledu nad hospodařením krajů, obcí, právnických osob s majetkovou účastí státu
a územní samosprávy. Oba uvedené zákony se
nyní nacházejí v dolní komoře parlamentu ve
druhém čtení.
Za pozitivní lze hodnotit i činnost v oblasti
boje proti sociálnímu vyloučení, jež představuje
jednu z vládních priorit prosazovanou sociální
demokracií. Ministr Dienstbier nedávno vládě
předložil ucelenou koncepci boje proti sociální
exkluzi, která se mimo jiné zaměřuje i na dlou-
HODNOCENÍ
51,5 %
HODNOCENÍ
ČLENSKÉ ZÁKLADNY
3
HODNOCENÍ
AUTORA
AŤ UŽ JE NA VINĚ AKTUÁLNÍ
SPOLEČENSKÁ SITUACE NEBO
NEDOSTATEČNÁ SCHOPNOST
MINISTRA DIENSTBIERA
KOMUNIKOVAT S VEŘEJNOSTÍ,
VYSOKÁ NEDŮVĚRA V JEHO
OSOBU V KONEČNÉM DŮSLEDKU
SOCIÁLNÍ DEMOKRACII
NEPROSPÍVÁ. S TÍM BY MĚL
JEDNOZNAČNĚ NĚCO UDĚLAT.
hodobě vyloučené lokality. Na koncepci by měl
v červenci tohoto roku navázat akční plán, který
stanoví harmonogram pro konkrétní opatření.
To vše je chvályhodné, nicméně pouhé předkládání zákonů nestačí. Ministrovi se dlouhodobě nedaří svoji práci dostatečně prezentovat
a co víc, nedaří se mu ani vysvětlovat základní
principy prosazované politiky. Výsledkem je
stav, kdy je oblast lidských práv a rovných příležitostí jednou z priorit sociální demokracie,
avšak ministr, který má za úkol tuto oblast řídit, je v očích veřejnosti dlouhodobě nejméně
důvěryhodným ministrem vlády. A to není pro
sociální demokracii dobrá vizitka.
TEREZA KURFIŘTOVÁ
Autorka je absolventkou
Fakulty sociálních věd
Univerzity Karlovy a
členkou MSD Plzeňského
kraje.
TWEETY
DIAN HROZEK
Mnoho lidí
v uplynulých
dvou letech
Jiří Dienstbier naštval.
Je proto třeba prosadit
více konkrétních a dobře
fungujících opatření.
EDUARD KOPÁČEK
V rámci
legislativní rady
hájí socdem
ideje. Zachoval si vlastní
tvář – vystupuje proti
podnikatelským zájmům,
ale nestal se populistou.
18
TÉMA / HODNOCENÍ VLÁDY
#ZIVOTNIPROSTREDI
Aktuální stav na ministerstvu životního prostředí představuje
naději pro řešení řady deficitů, které se u nás za poslední desetiletí
nashromáždily. Zejména jde o otázku ozdravění našich lesních
porostů a o celkové snižování závislosti na fosilních palivech.
J
KOMENTÁŘE
PAVEL ŠÍLENÝ
Dva roky
tu vládne
druhý muž
ANO. Výsledek? Totální
zabetonování úřadu, bordel
v EIA a jinak naprosté ticho.
Hlavně ten klid na práci, že.
JAKUB MOUDRÝ
Ministr Brabec
prokázal, že
počáteční obavy
byly přehnané. I když kdoví,
pozornosti médií zatím
uniká. Snad nás nečeká
kauza Brabčí hnízdo.
e třeba říci, že se situace na ministerstvu
pod vedením hnutí ANO postupně zlepšuje, bylo obnoveno jeho běžné fungování
a zlepšily se přístupy k řadě důležitých témat.
Celkově se zlepšil také přístup k podpoře úspor
a obnovitelných zdrojů energie. Program „zelená úsporám“ by měl podle všeho bez problémů
pokračovat až do roku 2021. V přípravě je též
program „modrá úsporám“, který by měl být
zaměřen na podporu adaptací proti suchu. Částečné prolomení limitů těžby hnědého uhlí na
lomu Bílina lze chápat jako kompromisní, byť
regionálně zhorší životní prostředí na severu
Čech. Jednoznačně pozitivní je odmítnutí pokračování těžby na lomu ČSA. Vláda se chová spíše
„projaderně“, což lze přes řadu negativ jaderné
energetiky pochopit, neboť přednostní je snižování využívání uhlí. Navíc výrazný rozvoj obnovitelných zdrojů energie v některých evropských
zemích zatím nepřináší výrazné snížení emisí.
Mezi dosavadní úspěchy patří prosazení novely zákona o posuzování vlivu na životní prostředí, bez kterého by hrozilo zastavení evropských dotací, a také prosazení novely zákona
o ochraně zemědělského půdního fondu, která
mimo jiné usnadní využití přírodě blízkých metod rekultivace území po těžbě a pozitivně tak
reaguje mimo jiné na výsledky řady vědeckých
týmů zabývajících se organismální kolonizací
takovýchto lokalit. Velmi pozitivní je též uzákonění nové CHKO Brdy.
V dosavadním období zatím nedošlo k zásadnímu pochybení, nicméně existuje celá řada nevyřešených problémů. Za jeden z nejpalčivějších problémů považuji druhovou skladbu
našich lesů. Nepřirozené smrkové (ale v řadě
případů i borové) monokultury jsou stále příliš
rozšířené, což negativně přispívá ke koloběhu
vody a k odolnosti lesních porostů k jednotlivým
disturbancím. Existuje problém s přirozenou
HODNOCENÍ
44,2 %
HODNOCENÍ
ČLENSKÉ ZÁKLADNY
2
HODNOCENÍ
AUTORA
ZLEPŠIL SE CELKOVÝ PŘÍSTUP
MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ K CELÉ ŘADĚ OTÁZEK
A DOŠLO K PŘIJETÍ MNOHÝCH
ZÁKONNÝCH ČI KONCEPČNÍCH
DOKUMENTŮ. ŘADA PROBLÉMŮ
VŠAK ZŮSTÁVÁ A BUDE MUSET
BÝT VELMI AKTIVNĚ ŘEŠENA.
obnovou lesních porostů a nedostatkem starého dřeva. Důležité je přijmout kvalitní lesní
a myslivecký zákon, ale k tomu jsem zatím spíše
skeptický. Jistý problém představují i „kotlíkové
dotace“, které na jednu stranu podporují instalaci nových kotlů, jež zlepšují hoření a využití
paliva, ale na druhou stranu umožňují spalovat
i uhlí, které obsahuje značný obsah síry. Efektivním a systémovým řešením by mohl být zákaz
spalování paliv s obsahem síry nad 0,5 % v neodsířených zdrojích a posilování ekonomické
výhodnosti palivového dřeva. Závěrem zmiňuji
dle mého názoru zásadní potřebu přijetí „antifosilního zákona“, který bude obsahovat konkrétní a závazné tempo snižování závislosti na
fosilních palivech.
VÍT CÉZA
Autor je prvním
místopředsedou krajského
klubu MSD Praha
a předsedou komise pro
životní prostředí v Praze 8.
19
#MISTNIROZVOJ
Za dva roky působení současné vlády mělo ministerstvo
pro místní rozvoj několik zásadních úkolů, které jsou klíčové
z hlediska dobrého fungování státu. Výsledky jsou jednoznačně
neuspokojivé.
P
rvním velkým úkolem bylo nastavení a reálné spuštění Evropských strukturálních
a investičních fondů (ESIF), respektive
Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), kde je pro Českou republiku alokováno 4,6 miliardy eur. Většina z nás očekávala,
že pravidla a dotační systém budou jednodušší
a že podmínky pro příjemce budou otevřenější,
než tomu bylo v minulém období. Místo toho teď
stojíme před otázkou, zda a v jaké míře se vůbec
IROP podaří realizovat. IROP je nyní zablokován různými lobbistickými skupinami a neustálými půtkami se zástupci Evropské komise.
Reálně se tedy obávám toho, že za rok či dva
bude Česká republika opět zaostávat za ostatními členskými zeměmi v čerpání. Rád bych se
nicméně v tomto názoru mýlil.
Na druhé straně je však nutné pochválit ministerstvo a s ním i celou vládu, že se za minulé
programovací období podařilo nedočerpat ze
strukturálních fondů jen asi třicet miliard korun, když se předpokládalo, že výsledné číslo
bude více jak dvojnásobné. V této souvislosti
nelze nezmínit vyjádření prezidenta Miloše Zemana, který za tento výsledek vládu naopak
kritizoval a pominul přitom fakt, že došlo k
zásadnímu zlepšení v této oblasti oproti dřívějšku a že za veškeré nevyčerpané prostředky
odpovídají primárně předchozí vlády.
Druhým velkým úkolem pro ministerstvo
byla příprava novely zákona o veřejných zakázkách. Návrh má za cíl zpřehlednit celý
systém, ve kterém se dnes prakticky až na
pár právníků nikdo nevyzná. Realita je ale
taková, že k tomuto zákonu přišlo v poslanecké sněmovně více jak dvě stě pozměňovacích
návrhů. Nedávné vyjádření současné ministryně Karly Šlechtové (ANO) v Otázkách Václava Moravce, že je to znakem kvality návrhu,
je opravdu k pousmání.
HODNOCENÍ
44,5 %
HODNOCENÍ
ČLENSKÉ ZÁKLADNY
4
HODNOCENÍ
AUTORA
UVIDÍME, ZDA SE MINISTERSTVO
V RÁMCI DRUHÉHO POLOLETÍ
ZLEPŠÍ A BUDE MÍT REÁLNÉ
A POZITIVNÍ VÝSLEDKY. ZATÍM SE
DÁ JEDNOZNAČNĚ ŘÍCT, ŽE TOMU
TAK NENÍ. ZA ČTYŘI.
KOMENTÁŘE
TOMÁŠ MEISNER
Třetí důležitou oblastí byl a je stavební zákon. I zde platí, že by měl být nastaven nový
a efektivnější systém, a to zejména pro malé
stavebníky, ale i pro velké infrastrukturní
stavby. Výsledek snažení ministerstva je však
zatím v nedohlednu.
Rád bych také poukázal na oblast sociálního bydlení. Tento úkol má ministerstvo na stole již několik let, bohužel se jím nikdy skutečně
nezabývalo. Rozhodnutí současné vlády předat tento úkol ministerstvu práce a sociálních
věcí bylo jednoznačně ku prospěchu celé věci
a konečně se v naší zemi tato problematika
po vzoru západních zemí začala řešit. Místo toho, aby bylo ministerstvo pod vedením
hnutí ANO rádo, že za něj někdo tento horký
brambor z ohně vytáhl, bohužel dělá vše pro
to, aby návrh zákona, který je nedílnou součástí koaliční smlouvy, nespatřil světlo světa.
DAVID POSPÍŠIL
Autor je místopředsedou
krajského klubu MSD Praha
a působí na ministerstvu
práce a sociálních věcí.
Jsem velice rád
za nový zákon
o zadávání
veřejných zakázek, který
umožní vybírat podle
kvality a ne jen podle
nejnižší ceny. Silnice
zajásají.
FILIP SMOLA
Myslím si, že do
konce volebního
období by mělo
ministerstvo učinit jedno
významné opatření, a totiž
vypnout paní ministryni
Facebook.
20 TÉMA / HODNOCENÍ VLÁDY
#SPRAVEDLNOST
Resortu se pod vedením hnutí ANO příliš nedaří. Klíčové zákony
nabírají skluz a komunikace s dalšími partnery v oblasti justice
povážlivě vázne. Ministr spravedlnosti Robert Pelikán zvolil cestu
nejmenšího odporu a problémy tuzemské justice jednoduše neřeší.
Z
KOMENTÁŘE
KRISTÝNA
ULRYCHOVÁ
Oceňuji plán na
zásadní změnu
ve výběru soudců. Občané
mají právo vědět, jak se
soudce k funkci dostal,
a mít jistotu, že nikoliv
jednoduše.
IRENA ROPKOVÁ
Navrhované
zřízení
speciálního
státního zastupitelství
podporuji. Kdo ale bude
hlídat hlídače? To je třeba
vyjasnit, ve hře je příliš
mnoho.
a pozitivní výsledek činnosti ministerstva spravedlnosti hodnotím novelu
exekučního řádu, která od loňského září
zavádí přísnější režim exekuce a posiluje práva
povinných. Exekutor je nově povinen pořídit
videozáznam z jejího provádění a nesmí zabavit
výčtem stanovený okruh věcí, které spadají do
obvyklého vybavení domácnosti. Bohužel byla
promarněna příležitost zařadit mezi nepostižitelný majetek i počítač s připojením k internetu, neboť právě ten je při řešení situace dlužníka
v dnešní době prakticky nepostradatelný. Za
vůbec nejpříznivější změnu považuji stanovení
pořadí způsobů provedení exekuce, kdy má exekutor primárně přikročit ke srážkám ze mzdy
a postižení bankovního účtu a pryč teprve poté
začít rozprodávat dlužníkův majetek.
Ministerstvu se také podařilo prosadit dlouho očekávanou novelu zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, která rozšiřuje
okruh trestných činů, za které může být odsouzena právnická osoba, při současném zavedení
možnosti vyvinění. Tím však v podstatě výčet
úspěchů ministerstva končí.
Osobně mě nejvíce mrzí, že stagnují práce
na rekodifikaci procesních norem občanského
a trestního práva. Nečinností ministerstva došlo k tomu, že se již v tomto volebním období
žádný kodex nepřipraví. Dále tak potrvá stav,
kdy sice procesní normy fungují, avšak pro
množství zásadních novelizací jsou předpisy
pro laickou veřejnost zcela nesrozumitelné.
Za největší neúspěch považuji neschopnost
nalézt společnou řeč například se soudci, kteří už čtvrt století volají po zřízení soudcovské
samosprávy. Spory s prakticky všemi partnery
v oblasti justice paralyzují tolik potřebnou spolupráci na celé řadě aktuálních otázek. Ta nejzásadnější se aktuálně točí kolem návrhu novely
zákona o státním zastupitelství, která by měla
HODNOCENÍ
43,3 %
HODNOCENÍ
ČLENSKÉ ZÁKLADNY
3
HODNOCENÍ
AUTORA
V POLOLETÍ SE ČINNOST
MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI
DÁ JEN STĚŽÍ HODNOTIT
KLADNĚ. MINISTERSTVO
ZOUFALE NESTÍHÁ NIC Z TOHO,
CO SI PŘEDSEVZALO, A ZE VŠECH
STRAN SE NA NĚJ SNÁŠÍ, MYSLÍM,
OPRÁVNĚNÁ KRITIKA.
přinést zrušení vrchních státních zastupitelství
a vytvoření Speciálního státního zastupitelství
zaměřeného na boj s hospodářskou kriminalitou a korupcí. Ministerstvo spravedlnosti návrh
nedávno předložilo do vlády, aniž by vyšlo vstříc
kritice obou nejvyšších soudů, vládní legislativní rady, poslanců i krajských státních zástupců.
Je velkou otázkou, zda se ministrovi podaří
protlačit jeden z klíčových zákonů tohoto volebního období legislativním procesem. Pokud by se
to v navržené podobě shodou náhod podařilo,
v což nevěřím, čeká na ministra další výbušné
téma, tedy reforma justice, kterou už prakticky
nelze odkládat. Ustojí to všechno Robert Pelikán? Nevsadil bych si na to.
RADEK HLAVÁČEK
Autor je studentem
Právnické fakulty
Univerzity Karlovy
a předsedou krajského
klubu MSD Praha.
21
#OBRANA
Po letech rozpočtových škrtů předchozích kabinetů dochází na
ministerstvu k navyšování rozpočtu a k rozšiřování počtu vojáků.
Ani v nejbližší budoucnosti však nebudeme vynakládat na obranu
tolik, kolik jsme se jako členové NATO zavázali.
O
branná politika si v minulých letech
prošla smutnou etapou, kdy byla pro
většinu vlád spíše přítěží. Rozpočtové škrty spolu s pochybnými kauzami způsobily, že armáda byla nejen po ekonomické,
ale rovněž i organizační stránce v podstatě
rozvrácena. Změna nastala až po nástupu
Sobotkovy vlády. Za dobu jejího působení se
zatím neobjevila žádná výraznější kauza týkající se obranné politiky státu. Naopak se
začínají objevovat změny, které armádě pomáhají, a rozpočet resortu roste.
Vládní koalice v čele se sociální demokracií se shoduje na potřebě postupného nárůstu
prostředků vyčleněných na obranyschopnost
České republiky. Již několikrát byl z úst představitelů koalice potvrzen závazek navýšit
obranný rozpočet tak, aby v roce 2020 činil
celých 1,4 % hrubého domácího produktu,
přičemž v závěru působení předchozího
pravicového kabinetu činil pouhých 0,92 %.
Nutno připomenout, že ani cílová výše prosazovaná vládou není zcela dostačující. Česká
republika je stejně jako ostatní členové NATO
vázána závazkem vynakládat na obranu minimálně dvě procenta HDP. Tento závazek
však bohužel většina zemí nedodržuje.
Od navyšování rozpočtu se odvíjí řešení
velké části dalších problémů obrany. K tomu,
aby armáda byla akceschopná, je zapotřebí,
aby měla minimálně kolem 28 tisíc profesionálních vojáků. K naplnění tohoto stavu však
dlouhodobě nedochází, a to nejen vzhledem
k nedostatku financí, ale i nedostatečné strategii náborových kampaní a nízké připravenosti žadatelů o vojenskou službu. V předminulém roce se počet vojáků z povolání
dostal na nejnižší úroveň od roku 2001 a jen
lehce přesahoval dvacet tisíc mužů a žen. Ve
srovnávaném období před patnácti lety však
HODNOCENÍ
41 %
HODNOCENÍ
ČLENSKÉ ZÁKLADNY
3
HODNOCENÍ
AUTORA
V NADCHÁZEJÍCÍCH DVOU
LETECH JE NUTNÉ POKRAČOVAT
V NAVYŠOVÁNÍ ROZPOČTU
A PROVÉST NUTNOU
MODERNIZACI ARMÁDY.
S KLIDNÝM SRDCEM LZE
V POLOČASE MINISTERSTVU
OBRANY UDĚLIT LEPŠÍ TROJKU.
existovala později zrušená základní vojenská
služba.
Ministerstvo však již připravilo řešení,
avšak to nejde k dobru hnutí ANO ale sociální demokracii. Podle navržené koncepce, za
kterou stojí sociálnědemokratický náměstek Jakub Landovský, by nedostatek vojáků
měly kompenzovat aktivní zálohy. Ty mají
v současnosti kolem třinácti set členů a tento
počet by se měl i díky vyšším odměnám co
nejdříve navýšit na pět tisíc. Byť prodloužení pravidelných cvičení a otevření zahraničních misí i pro aktivní zálohy plně problém
s nedostatkem sil nevyřeší, jde o krok správným směrem.
LUKÁŠ HENZL
Autor je absolventem
politologie na Fakultě
sociálních věd UK a působí
jako zástupce šéfredaktora
časopisu Ventil.
KOMENTÁŘE
LUCIE VÁLOVÁ
Byť řídí resort
herec Stropnický,
velké představení
to zatím není. Radost udělal
otevřením Brd turistům, ale
co lidé, cítí se bezpečněji?
JIŘÍ NOSEK
Přestože se
ministerstvo
snaží
vystupovat aktivně
a prezentovat armádu jako
plnohodnotného aliančního
partnera, nevidím žádný
výrazný posun.
22 TÉMA / HODNOCENÍ VLÁDY
#FINANCE
Hodnotit dva roky činnosti ministerstva financí úspěšné vlády by
pravděpodobně měla být celkem snadná věc. Není ale ministr
financí jako ministr financí, a pokud konkrétně mluvíme o Andreji
Babišovi, platí to dvojnásob.
A
KOMENTÁŘE
JAKUB MALAČKA
Je nutné si
uvědomit, že
stát není firma
řízená jedním majitelem,
ale společenství lidí, a tak
je k němu také třeba
přistupovat.
ZDENĚK BAČÍK
Ministerstvo
financí udělalo za
Andreje Babiše
pokrok v nakupování
toaletního papíru, teď ještě
udělat pokrok ve zdanění
velkých korporací.
ndrej Babiš si na ministerstvo financí
přivedl jako prvního náměstka honicího psa, auditora Lukáše Wagenknechta, jehož hlavní činností mělo být nalezení proplýtvaných miliard, které Babiš
před volbami sliboval odhalit. Výsledkem
„protiplýtvací“ agendy ministra bylo nalezení stovky nepoužitých notebooků ve skladu
a audit, který říkal, že je na ministerstvu patnáct set tiskáren na třináct set zaměstnanců.
Skandál!
Vlajkovou lodí Andreje Babiše, se kterou
spojil svoji budoucí politickou kariéru, je elektronická evidence tržeb. Koncept registračních pokladen je jistě v pořádku, technická
realizace je ale věc druhá, a právě to je úhelný
kámen celého návrhu. Naprostá většina IT komunity se domnívá, že systém dle nastavených parametrů fungovat nemůže a termín
spuštění je pro bezproblémový chod naprosto
nereálný. Nechme se překvapit, ale obávám
se, že si Andrej Babiš utahuje kolem krku IT
oprátku, která již stála křeslo mnoho ministrů před ním. A levnější DPH na pivo a dětské
podkladničky mu nepomohou.
Nemůžeme upřít ministerstvu financí
některé úspěchy, které se odrážejí od hospodářského růstu země či účetních operací –
zvyšující se výběr daní (o 60 miliard korun
ročně oproti roku 2013), zastavení růstu
státního dluhu (~1670 miliard korun) či snižování schodku rozpočtu (1,1 % HDP). Babiše
před blamáží naštěstí zachraňuje spolupráce
s ČSSD, která populistické sliby hnutí ANO
vrátila zpět na zem a ukotvila jejich reálný
základ do koaliční smlouvy.
Není možné se na závěr nezmínit o aféře,
která v pololetí vlády pod vedením ČSSD plní
titulky médií a poškozuje v očích veřejnosti
její jinak dobré výsledky. To, že se v případě
HODNOCENÍ
32,8 %
HODNOCENÍ
ČLENSKÉ ZÁKLADNY
3
HODNOCENÍ
AUTORA
ANDREJ BABIŠ JAKO MINISTR
FINANCÍ NAŠTĚSTÍ MOC NEMAKÁ,
COŽ JE VE FINÁLE ASI KU
PROSPĚCHU JEHO I CELÉ VLÁDY.
POKUD ODHLÉDNEME OD JEHO
NEUSTÁLÝCH NOVÝCH NÁPADŮ,
KTERÉ ALE JSOU ČASTO JEN
VÝKŘIKY DO TMY, JE FAKTICKY
PRŮMĚRNÝM MINISTREM A PROTO
OD NÁS DOSTÁVÁ ZA 3.
farmy Čapí hnízdo jedná o dotační podvod
z dob před vstupem ministra financí do politiky, je jasné poté, co se Andrej Babiš k detailům transakcí kolem společnosti přiznal na
mimořádné schůzi poslanecké sněmovny. Je
dobré připomenout, že svým jednáním fakticky připravil malé a střední podnikatele
ve Středočeském kraji o padesát milionů korun. Mělo by být pro společnost nepřijatelné,
aby ministr schvaloval porušování zákonů,
a troufnu si říct, že kdyby byl Andrej Babiš
členem sociální demokracie, již by na ministerstvu financí neseděl.
TOMÁŠ MEISNER
Autor je absolventem
Vysoké školy ekonomické
v Praze a působí jako
místopředseda MSD pro
oblast financí.
23
#DOPRAVA
Kdo nic nedělá, nic nezkazí, praví známé přísloví. Ministři
dopravy se v posledních dvou letech zřejmě řídili tímto příslovím
v domnění, že tomu tak opravdu bude. Nebylo. Na ministry
dopravy v tomto období naopak čekala zásadní rozhodnutí...
P
rvní Babišovo tahání z klobouku dopadlo neslavně. Ministr Antonín Prachař nevydržel ve funkci ministra ani
rok. Výzev přitom byla v době jeho nástupu,
stejně jako dnes, celá řada. Řešení si vyžadoval zejména systém výběru mýtného, kde
měl za úkol vypsat tendr na jeho provoz. Za
celou dobu svého úřadování se ale pečlivě řídil
příslovím o nicnedělání, a pokud se už náhodou rozhodl něco udělat tak pouze personální
změny. Asi nejzajímavější personální změnou
bylo dosazení Daniela Kurucze do funkce šéfa
Českých drah, kterého následně sám odvolal
těsně před svým vlastním vyhazovem, protože prý mezi nimi nefungovala komunikace.
Ve skutečnosti spíš proto, že jej šéf státem
vlastněné akciové společnosti převyšoval
snad úplně ve všem.
Druhé Babišovo tahání z klobouku vypadalo na první pohled nadějněji. Bývalý šéf
Skansky Dan Ťok působil dojmem manažera,
který se nebojí činit rázná rozhodnutí a existovala zde šance, že se právě tomuto odborníkovi povede vyřešit vleklé problémy ministerstva. Nicméně zkušenost s nicneděláním jeho
předchůdce ho oslovila zřejmě natolik, že se
rozhodl pokračovat v jeho šlépějích. A s mýtným systémem se stále nic nedělalo. Za dva
roky, co hnutí ANO řídí tento resort, nebylo
ministerstvo schopno vypsat výběrové řízení,
čímž pravděpodobně vznikne státu škoda ve
výši několika miliard korun. Dopadlo to tedy
stejně, jako s mnoha dalšími lidmi nominovanými hnutím ANO z prostředí mimo politiku.
Bez konkrétních vizí a priorit reflektujících
komplexní stranický program vládnout nedokáže ani sebelepší odborník. Z hluboké letargie, doprovázené „zásadními“ novinkami
jako papírové rozšíření dálniční sítě v České
republice, která se rozrostla díky přeměně
HODNOCENÍ
30,2 %
HODNOCENÍ
ČLENSKÉ ZÁKLADNY
4
HODNOCENÍ
AUTORA
MINISTERSTVO, KTERÉ
HOSPODAŘÍ KAŽDOROČNĚ
S DESÍTKAMI MILIARD KORUN
A MÁ ODPOVĚDNOST ZA
ŽIVOTNĚ DŮLEŽITOU DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURU V NAŠÍ ZEMI,
ŘÍDÍ UŽ DVA ROKY HNUTÍ, KTERÉ
PROHLAŠUJE, ŽE SPRAVUJE
SVĚŘENÉ RESORTY JAKO FIRMY.
TAK TAKOVÉ FIRMĚ BYCH NA TRHU
PŘÍLIŠ ŠANCÍ NEDÁVAL. ZA CHABÝ
VÝKON V PRVNÍM POLOLETÍ PATŘÍ
RESORTU ČTYŘKA.
KOMENTÁŘE
LUKÁŠ KAUCKÝ
Chápu, že hnutí
ANO nechce
vystřídat na
tomto postu tři ministry, ale
v případě tak významného
resortu by tento krok byl
zcela na místě.
RADEK HLAVÁČEK
rychlostních silnic v dálnice, či zavedení poznávacích značek na přání, probral ministra
Ťoka až problém s požadavkem na aktualizaci
posudků vlivu dopravních staveb na životní
prostředí (EIA) ze strany Evropské komise.
Reálně tak hrozí, že se celá řada dopravních
staveb zpozdí o roky. Teprve nyní se ministr
probudil a začal konečně něco dělat. Dalo by
se říct pozdě, ale přece. Doufejme, že mu to
vydrží a opět neusne.
JAN ŠIRC
Autor je předsedou
krajského klubu MSD
Moravskoslezského kraje
a působí v oblasti veřejné
dopravy.
Ministerstvo
dopravy se
pomalu ale jistě
stává legendou v oblasti
protiprávního zadávání
veřejných zakázek. Je za
tím nedbalost nebo úmysl?
24 TÉMA / HODNOCENÍ VLÁDY
#ZEMEDELSTVI
Už dva roky řídí tento resort lidovec Marian Jurečka. Hodnocení
činnosti ministerstva ovlivňuje dlouhodobé neřešení problémů
souvisejících s klimatickými změnami a suchem, které jen
v minulém roce způsobilo škodu za dva a půl miliardy korun.
Z
KOMENTÁŘE
JAKUB TRPÁK
Ministr si měl
rozmyslet, zda
chce propagovat
regionální potraviny, nebo
sám sebe. V druhém
případě si měl ale klip
zaplatit z vlastního.
PETR PAVLIŠ
Víno je nejčastěji
falšovaným
nápojem na
trhu. Je třeba s tím něco
dělat, dosavadní návrhy
ministerstva ale vinařství
spíše poškodí.
 ačnu smířlivě. Za jednoznačně prospěšnou považuji snahu o propagaci českých
producentů potravin a budování povědomí o zodpovědném nakupování domácích produktů, neboť čím blíže se nachází spotřebitel
od výrobce, tím více přidané hodnoty zůstane
v regionu. Za zmínku stojí schválená novela
zákona o významné tržní síle, která má za cíl
narovnat nevyvážené vyjednávací pozice velkých obchodních řetězců oproti producentům.
S dalšími výsledky resortu bych to ovšem
už tak růžově neviděl. Stále se prohlubující
krizi vzniklou nízkými výkupními cenami zemědělských komodit pod výrobními náklady
spolu s celoevropskou nadprodukcí a ztrátou
odbytišť začalo ministerstvo zemědělství řešit
pozdě. První prostředky mají být rozděleny zemědělským podnikům až ke konci tohoto roku.
Pozdě se začíná i s aktivním přístupem k řešení klimatických změn a sucha, které periodicky sužuje zemi a má fatální lokální důsledky.
Avizovaná kompenzace za snížené výnosy pro
zemědělce měla být vyplacena již dávno. Podpůrný finanční mechanismus by měl být vytvořen také pro lesnictví, jelikož vlivem sucha se
v některých částech republiky začínají rozpadat lesní porosty a nízké výkupní ceny dřeva
způsobené přebytkem nabídky zmenšují výnosy vlastníků. Avizovaná opatření ministerstva
hodnotím za naprosto nedostatečné.
Zpoždění mají i vodohospodářská opatření
zlepšující vodní režim v krajině. V období loňského extrémního sucha ministr Jurečka několikrát mediálně vystoupil s řešením v podpoře
zpomalování drobných toků a tvorbou mokřadů. To nepovažuji za funkční a dostatečné, jelikož naše republika je velmi závislá na srážkové
vodě a tu je nutno co nejdéle zadržet na našem
území. Za velmi důležité proto považuji budování dalších přehrad.
HODNOCENÍ
54,4 %
HODNOCENÍ
ČLENSKÉ ZÁKLADNY
3
HODNOCENÍ
AUTORA
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
I PŘES DÍLČÍ ÚSPĚCHY
V OBLASTI PODPORY LOKÁLNÍ
POTRAVINOVÉ PRODUKCE
A JEJÍ SPOTŘEBY A V OBLASTI
REGULACE VÝZNAMNÉ TRŽNÍ SÍLY
ZASPALO V CELÉ ŘADĚ OBLASTÍ,
KTERÉ VYŽADUJÍ AKTIVNÍ
ŘEŠENÍ. S OHLEDEM NA TYTO
NEDOSTATKY HODNOTÍM PRÁCI
MINISTERSTVA ZNÁMKOU TŘI.
Neodpustím si na závěr malou poznámku
k vyloženému faulu, kterým je odvolání náměstka ministra pro Státní pozemkový úřad
Vojtěcha Weise. Důvod byl zcela zřejmý, a to
účelová snaha o hladké schválení sporných či
neúplných restitučních nároků církví a církevních společností. Za zmínku stojí i zemědělské
dotace a kolosální střet zájmů ministra financí
kontrolujícího dotační pravidla jeho vlastních firem. Je na další diskuzi, jestli je smysluplné, aby
rozdrobené firmy spadající do holdingu s miliardovými zisky mohly tyto prostředky čerpat.
MARTIN SMOLÍK
Autor je tajemníkem
krajského klubu MSD
Královéhradeckého kraje
a členem Ústřední rady
MSD.
25
#VEDAVYZKUM
Česká věda má ve světě dobrý zvuk, přesto trpí řadou neduhů.
Zejména špatnou strukturou grantových žádostí a roztříštěným
systémem řízení a financování. Podaří se ustavit nové
ministerstvo pro výzkum?
Ř
ada českých vědeckých oborů má ve
světě dobrý zvuk. Celkově je zde kvalitní zázemí a řada schopných vědeckých
pracovníků. Kvalita vědeckých publikací postupně roste. Celkové výdaje na vědu nejsou
v rámci Evropské unie podprůměrné, problém
však představuje do jisté míry roztříštěný
systém řízení a financování. Problematické
jsou například grantové systémy pro mladé
vědce. Neutěšená situace vychází zejména
z omezených možností těchto grantových systémů a celkové složitosti financování z národní agentury GAČR, v rámci které může i drobná chyba rozhodnout o neudělení financování
nadějného projektu, což často vede k jeho
zániku. Za zmínku stojí i menší počet žen ve
vědě oproti průměru unie, i když máme řadu špičkových vědkyň, jako je například Eva
Syková. Změna pravidel juniorských grantů
GAČR by měla být v tomto přínosná, neboť
umožňuje lepší sladění rodinného a pracovního života mladých vědeckých pracovníků. Čas
prokáže, zda dojde ke skutečnému zlepšení.
Vláda v nedávno schválené Národní politice výzkumu, vývoje a inovací na léta 20162020 klade výrazně větší důraz na podporu
aplikovaného výzkumu pro potřeby ekonomiky a státní správy. Jedná se o reakci na analýzu výzkumu, vývoje a inovací, která shledala
velký deficit v aplikovaném výzkumu a spolupráci vědců a průmyslových odvětví. Vzhledem k výrazné orientaci české ekonomiky na
průmysl tato analýza doporučuje se v aplikovaném výzkumu zaměřit na odvětví generující nárůst hrubého domácího produktu.
Celkově lze konstatovat, že místopředseda vlády a nejvyšší reprezentant KDU-ČSL
ve vládě Pavel Bělobrádek během svého dosavadního vládního působení kvalitně zanalyzoval řadu problémů české vědy a snaží se
HODNOCENÍ
52,9 %
HODNOCENÍ
ČLENSKÉ ZÁKLADNY
3
HODNOCENÍ
AUTORA
VE ZKRATCE ŘEČENO,
PROSPĚŠNÝCH PRIORIT JE ŘADA,
ALE DOSAVADNÍCH ÚSPĚCHŮ
JE MÁLO. VE DRUHÉM POLOLETÍ
BUDE POTŘEBA UDĚLENOU
TROJKU VYLEPŠIT.
KOMENTÁŘE
MARTINA
BUCKOVÁ
navrhovat a připravovat odpovídající řešení.
Zejména lze kvitovat jeho ideu vzniku ministerstva pro výzkum, které by sjednotilo zmíněný roztříštěný systém řízení a financování
vědy, řešilo by financování nově vzniklých
center a taktéž jakousi vědeckou diplomacii
a celkovou mezinárodní spolupráci. I zaměření se na zlepšení vědeckého hodnocení a na
podporu určitých perspektivních oblastí (biotechnologie, nanotechnologie) je potenciálně přínosné, ale je třeba zajistit, aby tato
restrukturalizace na druhé straně nevedla
k podfinancování primárního výzkumu,
který je dlouhodobě zdrojem významných
objevů. Taktéž je otázkou, zda se uváděné
priority místopředsedovi vlády bez portfeje
vůbec podaří realizovat.
PETR PRAVDA
Autor je místopředsedou
pražského krajského
klubu MSD a statutárním
místopředsedou
Metropolitního klubu MSD.
Pavel Bělobrádek
při správě této
oblasti pracuje kvalitně a na
vysoké úrovni. Mediálně
je však jeho práce málo
viditelná.
ADAM DVOŘÁK
Vicepremiér se
tváří, že dělá
dobrou práci.
Často to ale není jeho
zásluha. Ministr by neměl
vypadat úspěšně, měl by
úspěšným být.
26 TÉMA / HODNOCENÍ VLÁDY
#KULTURA
Ministerstvu kultury se daří v souladu s programovým
prohlášením vlády navyšovat rozpočet resortu a připravovat
klíčové předpisy s cílem stabilizovat celou oblast a její
financování.
P
KOMENTÁŘE
TEREZA
KURFIŘTOVÁ
Ministr Herman
řídí rezort kultury
velmi kultivovaně.
Řekla bych dokonce, že tak
kultivovaně, že o něm téměř
není slyšet.
TEREZA THÉROVÁ
Rekonstrukce
budov Národního
muzea
a Státní opery? Finále
v nedohlednu, stejně jako
jejich rozpočet, který roste
do řádu miliard.
řed dvěma lety se vedení ministerstva
kultury v čele s lidoveckým ministrem
Danielem Hermanem zavázalo v rámci svých priorit a v souladu s programovým
prohlášením vlády mimo jiné k postupnému
navyšování rozpočtu resortu s cílem přiblížit
se jednoprocentnímu podílu výdajů státního
rozpočtu.
Kromě toho si resort kultury stanovil za cíl
přípravu nového památkového zákona, novely
autorského zákona a v neposlední řadě se ministr Herman zavázal též k zajištění přímé vazby mezi příjmy z turismu a výdaji na záchranu
a údržbu památkového fondu. Velkým úkolem
ministerstva byla též zodpovědnější personální
politika, než kterou realizovalo předcházející
vedení, kdy měla kulturu na starost TOP 09.
Úspěšná je prozatím pouze snaha v rozpočtové oblasti, kdy se podařilo během dvou let
navýšit objem vyčleněných prostředků na tuto
rozpočtovou kapitolu z 10,4 miliardy na 11,7
miliardy korun pro letošní rok. Hned v prvním
roce přitom největší nárůst zaznamenal mimo
jiné rozpočet Státního fondu kinematografie,
a to ve vztahu k filmovým pobídkám pro zahraniční produkce. Úspěchem je rovněž navýšení
rozpočtu řady příspěvkových organizací ministerstva kultury. Na druhé straně se doposavad
nepodařilo navýšit objem finančních prostředků alokovaných například v oblasti grantové politiky ministerstva, a to zejména porovnáme-li
jej s obdobnými výdaji hlavního města Prahy.
V dubnu minulého roku vláda schválila Státní
kulturní politiku na léta 2015-2020 s výhledem
do roku 2025, přičemž nyní je v procesu schvalování vlastní návrh implementace tohoto strategického dokumentu. V prvém poslaneckém
čtení se nachází vládní návrh zákona o ochraně
památkového fondu, který má zefektivnit procesy povolování i práci úřadů, zlepšit ochranu
HODNOCENÍ
50,6 %
HODNOCENÍ
ČLENSKÉ ZÁKLADNY
2
HODNOCENÍ
AUTORA
DOSAVADNÍ ČINNOST
MINISTERSTVA KULTURY
HODNOTÍM ZNÁMKOU DVA,
NEBOŤ I PŘES DÍLČÍ ÚSPĚCH
V PODOBĚ NAVÝŠENÍ ROZPOČTU
ZDE STÁLE EXISTUJE VÝZNAMNÁ
REZERVA ZEJMÉNA V OBLASTI
GRANTOVÉ POLITIKY.
památek a sladit normu se současnou legislativou. V procesu schvalování je rovněž další novela autorského zákona, která harmonizuje naši
legislativu v této oblasti s evropským právem.
Mezi hlavní výzvy v nadcházejícím období
patří dosavadní rezerva v oblasti prezentace
české kultury v zahraničí či úsilí o snadnější přístup do některých kulturních institucí.
Ministerstvo kultury má dále v plánu po letech diskusí prosadit zákon o kultuře a zákon
o veřejnoprávních institucích v kultuře. Tyto
předpisy by měly odstranit nedostatky dnešních příspěvkových organizací, odpolitizovat
je a zajistit jejich stabilní financování, které by
bylo méně závislé na změnách priorit a vedení
ministerstva.
LUKÁŠ KAUCKÝ
Autor je bývalým radním
hlavního města Prahy pro
oblast kultury, nyní působí
jako náměstek ministra
zahraničních věcí.
27
ZÁKONY, KTERÉ LEŽÍ VE SNĚMOVNĚ
NÁVRH ZÁKONA
O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU
zavedení regulace nebankovních poskytovatelů
půjček ČNB, zastropování
sankcí v případě, že se spotřebitel dostane do prodlení se splátkami, regulace
poskytování hypotečních
úvěrů, zjednodušení předčasného splácení hypoték
NOVELA ZÁKONA
O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
zvýšení příspěvku na péči
pro zdravotně postižené
a seniory o 10 %, čímž se
zvyšuje dostupnost osobní
asistence ze strany poskytovatelů i rodinných
příslušníků
NOVELY ZÁKONA
O DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ
mají za cíl jednak poskytnout možnost dřívějšího odchodu do řádného důchodu
pro horníky a rovněž zavést
ZÁKON O PROKAZOVÁNÍ
PŮVODU MAJETKU
zavádí opatření proti
daňovým únikům a usnadňuje
odhalení nepřiznaných příjmů
daňových poplatníků, což
je další opatření vedoucí
k omezení nelegálních aktivit
a korupce
ZÁKON O OCHRANĚ ZDRAVÍ
PŘED ŠKODLIVÝMI ÚČINKY
NÁVYKOVÝCH LÁTEK
zavádí plošný zákaz kouření
v restauracích, jedná se
o standardní politiku v zemích
západní Evropy
ÚSTAVNÍ ZÁKON
O CELOSTÁTNÍM REFERENDU
stanovuje jasná pravidla ke
konání celostátního referenda,
čímž dojde k posílení přímé
demokracie a participace
občanů na správě země
pravomoc vlády zvyšovat
penze nad rámec zákonem
stanovené valorizace
NOVELA ZÁKONA
O NEJVYŠŠÍM
KONTROLNÍM ÚŘADU
rozšíření kontrolní pravomoci NKÚ na kraje, obce
a právnické osoby s majetkovou účastí státu nebo
územní samosprávy k hospodárnějšímu nakládání
s veřejnými prostředky
NOVELA ZÁKONA
O STŘETU ZÁJMŮ
protikorupční předpis
zavádí zejména jednotný
registr pro majetková a příjmová oznámení všech
veřejných funkcionářů
NOVELA ZÁKONA O
OBCHODNÍCH KORPORACÍCH
obnoví zastoupení zaměstnanců v dozorčích radách
společností
ZÁKONY, KTERÉ VLÁDA PŘIPRAVUJE
NOVÝ LOTERIJNÍ ZÁKON
zejména vyřešení působení zahraničních subjektů
na loterijním trhu provozovaných na internetu,
obecně zdanění hazardu na internetu a opatření
snižující rizika vytváření patologické závislosti na
hraní
ZÁKON O SOCIÁLNÍM BYDLENÍ
vytvoření systému sociálního bydlení pro
ohrožené skupiny obyvatel a zásadní omezení
sociálního vyloučení ohrožených skupin jako jsou
senioři či mladé rodiny
NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE A ZÁKONA
O ZAMĚSTNANOSTI
úprava fungování pracovních agentur, zavedení
kvót na počet těchto zaměstnanců, omezení
řetězení pracovních smluv, srovnatelné podmínky
pro agenturní a kmenové zaměstnance
ZÁKON O ZÁLOHOVANÉM
VÝŽIVNÉM
pomoc nízkopříjmovým
rodičům, kterým se na
druhém rodiči nedaří výživné
stanovené soudy vymoci ani
exekucí či soudním výkonem
NOVELA ZÁKONA
O POJISTNÉM NA SOCIÁLNÍ
ZABEZPEČENÍ
snížení sociálního pojištění
pro rodiče vychovávající
děti v rámci aktivní státní
podpory rodinné politiky
ZÁKON O NEZISKOVÝCH
NEMOCNICÍCH
hlavní činností neziskové
zdravotnické organizace
nebude podnikatelská
činnost, ale bude považována
za službu obecného
hospodářského zájmu
ZÁKON ZPŘÍSŇUJÍCÍ
NAKLÁDÁNÍ S MUNICÍ
zpřísnění pravidel pro manipulaci s nebezpečnou municí,
která bude podmíněná získáním licence na tuto činnost
NOVELA ZÁKONA
O NEMOCENSKÉM
POJIŠTĚNÍ
otcovská týdenní dovolená
po narození dítěte umožňující
pomoci partnerce s chodem
domácnosti v prvních dnech
po narození potomka
28 ZE ŽIVOTA V MSD
Spolek nám dává příležitost
k zábavě i vzdělávání
V uplynulých měsících se kromě celé řady menších akcí v režii našich
krajských organizací odehrály i dvě významné události určené pro členy
našeho spolku z celé republiky. Jsme si vědomi, že i mládežnickou politickou
činnost je nutné prokládat zábavou a sebevzděláváním, proto pravidelně
pořádáme zimní setkání a organizujeme v pořadí již druhý ročník mentoringu
pro naše členy.
POLITICKÝ MENTORING:
DRUHÝ ROČNÍK ZAHÁJEN
Začněme vzděláváním. Mentoring je činnost, při které jsou předávány ty nejcennější zkušenosti a nejlepší rady. Mladí sociální
demokraté jsou první mládežnickou organizací, která v Česku vytvořila a již druhým
rokem provozuje ve spolupráci s ČSSD
program politického mentoringu zaměřeného na mladé lidi, kteří hodlají vstoupit
do veřejného života a přispět k rozvoji naší
země.
Cílem je seznámit lidi uvažující o politické kariéře s jejich zkušenějšími protějšky z řad sociální demokracie. V rámci
společných setkání mohou přijít na to, jak
se vyhnout chybám nezkušených, zlepšit
politickou kulturu a uspět při prosazování
sociálnědemokratických myšlenek na komunální, krajské i celostátní úrovni.
A kdo že v rámci druhého ročníku mentoruje? Kromě Lenky Tesky Arnoštové se letos
zapojí také senátoři Zdeněk Škromach a Jan
Hajda, poslanec Antonín Seďa, významní
komunální politici Pavel Zálom, Petr Dolínek, Antonín Staněk či Roman Petrus,
europoslanec Miroslav Poche, bývalá europoslankyně Zuzana Brzobohatá, ústřední
tajemník ČSSD Michal Kucián nebo náměstek ministra zahraničí Lukáš Kaucký. Představení mentorů najdete společně s dalšími
informacemi na www.mladi.cz.
Stále máte možnost se zapojit! Úvodním
setkáním program nekončí, takže pokud
vás politický mentoring zaujal a chcete se
zapojit jako mentor nebo mentee, ozvěte
se na e-mail [email protected]. Pro nové členy mladých je připraven také buddy program, ve kterém se vaším parťákem stává
zkušenější člen z řad Mladých sociálních
demokratů.
ZIMNÍ SETKÁNÍ V DUCHU
HRY O TRŮNY
Pod tajuplným názvem se skrývá příležitost vyměnit na několik večerů sociální sítě
za sklenku dobrého pití a debatu se stejně
smýšlejícími lidmi nebo pro případné publikum tolik oblíbené názorové hašteření.
A právě ono veskrze přátelské názorové
hašteření dalo na hotelu Odra v moravsko-
TIP PRO HRAVÉ
slezské Ostravici vzniknout týmové hře
letošního zimního setkání, jež se nesla
v duchu známé knižní a televizní série Hra
o trůny. Jednotlivé týmy, které svými slogany vzdáleně připomínaly nejznámější rody
oblíbené ságy, se utkaly ve dvou hravých
disciplínách. Nakonec zvítězil rod s mottem „Nevyjednáváme, neschválíme, nepodepíšeme“ (seriáloví fajnšmekři mohou
najít podobnost s rodem Martellů). Tímto
všem čtyřem urputným výhercům ještě
jednou gratulujeme. Pro ostatní poskytla
notnou dávku uspokojení alespoň cesta na
vrchol Lysé hory a následné rozpouštění
drobných omrzlin v úžasném hotelovém
wellness.
Rádi bychom za účast poděkovali nejen
všem členům, ale také vzácným hostům
z řad sociální demokracie. Cestu za námi
vážil senátor Zdeněk Škromach, místopředseda ČSSD Martin Starec, předseda
zdejší okresní ČSSD Jiří Vzientek a celou
akci hostil bývalý zastupitel Frýdku-Místku
a významný partner zdejší MSD Jiří Hájek.
TEREZA THÉROVÁ
autorka je místopředsedkyní MSD pro oblast
PR a členkou MSD
v Moravskoslezkém kraji.
29
VZPOMÍNKY. Mentoringový program je příležitostí k setkání
bývalých členů MSD, kteří dnes působí v roli mentorů. Na snímku
ústřední tajemník ČSSD Michal Kucián se starostou Prahy 8
Romanem Petrusem.
Diskusí proti
nenávistným pochodům
O velikonoční sobotě jsme svolali před Lidový dům
v Praze veřejné diskusní shromáždění o skutečných
problémech naší země a jejich konkrétních řešeních.
Zareagovali jsme tak mimo jiné i na hrozbu
nenávistného pochodu extremistů z Národní
demokracie před sídlo sociální demokracie.
P
římo na chodníku a na ulici v Hybernské ulici jsme od sobotního rána
ve spolupráci se spolkem idealistů
připravovali pro kolemjdoucí improvizovanou diskusní kavárnu, které vévodila velká
interaktivní (kartonová) tabule s vyznačením jednotlivých oblastí vládní správy. Tam
mohl kdokoliv z kolemjdoucích nalepit na
barevném papírku vzkaz vládě, čím by se
měla prioritně zabývat. Donesli jsme koláče,
někdo přitáhl sud s kofolou, místo se našlo
pro stolky a židle a hudební produkci. Cílem
tohoto poklidného shromáždění bylo ukázat, že jedině demokratická diskuse může
vést k silné a zdravé společnosti, nikoliv laciný populismus extremisty Adama Bartoše.
Sešli jsme se i proto, že vláda, kterou
vede sociální demokracie, má naši podporu, protože se jí povedlo vyvést zemi z krize a nastartovat hospodářský růst, což
se pozitivně dotklo většiny obyvatelstva.
Chceme, aby se kabinet Bohuslava Sobot-
ky i nadále věnoval skutečným problémům
společnosti.
O tom, jaké řešení prosazoval o několik
set metrů dále na Václavském náměstí národovec Bartoš, svědčí jeho projev, ve kterém otevřeně vyzýval k násilí a rozvracení
republiky, a v jehož průběhu jej zadržela
hlídka policie. Takový způsob projevování
názorů podle nás nemá v demokracii své
místo. Svoboda projevu má totiž své hranice, kdy se chování jedince dotýká samé
podstaty právního státu.
„Má-li naše demokracie své nedostatky,
musíme překonávat ty nedostatky, ale ne
překonávat demokracii.“ – T. G. Masaryk
JAKUB TRPÁK
Autor je vedoucím
ústředního sekretariátu
a členem středočeského
krajského klubu MSD.
31
Volby v USA a na Slovensku
aneb jak čelit antipolitice?
Zatímco ve Spojených státech ještě nejsou v cíli ani stranické primárky, na
Slovensku už je po březnových parlamentních volbách víceméně jasno.
Levicový SMER sice potřetí za sebou zvítězil, ale oproti očekávání značně
ztratil na síle.
D
ůvodů relativního neúspěchu strany Roberta Fica je jistě celá řada,
jedním z nejmarkantnějších je fakt,
že voliči, kteří v předchozích volbách vnímali SMER jako jedinou možnou alternativu oproti fragmentované a zprofanované
slovenské pravici, nyní volili mnohem radikálnější strany, se kterými se nedá v jejich
rétorice soutěžit a ani nemá smysl se o to
pokoušet. Přistoupíme-li na jejich hru na zástupné problémy typu migrační krize, jako
to ostatně učinil SMER, budou vždy naše
řešení v očích veřejnosti polovičatá a pouze
potvrdíme, že zde onen problém skutečně je.
Nepochybně nejhorším výsledkem slovenských voleb bylo zvolení čtrnácti poslanců z Ľudové strany, která se ústy dosavadního župana bánskobystrického kraje
Mariana Kotleby nepokrytě hlásí k tradici
klerofašistického Slovenského štátu. Samotný Kotleba už před krajskými volbami
v roce 2013 sliboval řešení „romské otázky“, avšak žádnými skutečnými výsledky
se samozřejmě v tomto ani v žádném jiném
směru pochlubit nemůže. Aktuální sliby této strany o tom, že zastaví migraci a vyřeší potíže, které ji provází, působí v tomto
ohledu směšně, avšak bohužel na voliče
fungují. Zde se nabízí srovnání s překvapivě
silným a v mnoha státech USA doposavad
úspěšným kandidátem na republikánskou
prezidentskou nominaci Donaldem Trumpem, který také říká řadu věcí, které chtějí
rozzlobení a nespokojení voliči slyšet, skutečná řešení však nenabízí. Přesto se mu
daří oslovovat mnoho doposavad politikou
příliš nezaujatých občanů.
Výsledek voleb na Slovensku není každopádně dobrou zprávou pro levicové voliče,
protože nová koalice, která nyní čerstvě
vznikla, se bude skládat ze SMERu a hned
tří pravicových stran. Průnik programu takových stran bude poměrně malý a je jasné, že z levicového programu se bude moct
prosazovat jen určitá kompromisní výseč,
a to samozřejmě za předpokladu, že vláda
vůbec vydrží. Ve Spojených státech však
hrozí daleko větší průšvih, totiž to, že se
podaří Donaldu Trumpovi získat nominaci
a vstoupit do klání o Bílý dům.
Na vině současného stavu je jednoznačně nedůvěra v politiku jako takovou a neschopnost jejích současných představitelů
nabídnout skutečné (a logicky komplikovanější) řešení aktuálních výzev. To změ-
ní jedině příchod nových tváří, které by
měly prezentovat politiku jakožto službu
veřejnosti. Mladí politici musí prohlubovat
demokratickou tradici a šířit ji mezi svými
vrstevníky. Jedině tak uhasíme zejména
v řadách mladé generace nebezpečný oheň
nesnášenlivosti, který částečně zachvátil
slovenské prvovoliče a který aktuálně oslovuje miliony nespokojených lidi ve Spojených státech.
Buďme změnou!
TOMÁŠ ŘEPA
Autor je místopředsedou jihomoravského
krajského klubu MSD
a členem ÚVV ČSSD.
M LA D Í S O C I Á L N Í D E M O K R AT É
ŠKOLNÍ ROK 2013–2017
V YSV Ě D Č E N Í
Jméno: vláda České republiky pod vedením ČSSD
Datum vyslovení důvěry: 18. 2. 2014
PREMIÉR ČR (ČSSD)
Bohuslav Sobotka
MINISTERSTVO FINANCÍ (ANO)
Andrej Babiš
MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ (ČSSD)
Lubomír Zaorálek
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ (ČSSD)
Marcel Chládek a Kateřina Valachová
MINISTERSTVO KULTURY (KDU-ČSL)
Daniel Herman
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ (ČSSD)
Michaela Marksová
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ (ČSSD)
Svatopluk Němeček
MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI (ANO)
Helena Válková a Robert Pelikán
MINISTERSTVO VNITRA (ČSSD)
Milan Chovanec
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU (ČSSD)
Jan Mládek
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ (ANO)
Věra Jourová a Karla Šlechtová
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ (KDU-ČSL)
Marian Jurečka
MINISTERSTVO OBRANY (ANO)
Martin Stropnický
MINISTERSTVO DOPRAVY (ANO)
Antonín Prachař a Dan Ťok
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (ANO)
Richard Brabec
OBLAST LIDSKÝCH PRÁV A ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ (ČSSD)
Jiří Dienstbier
OBLAST VĚDY A VÝZKUMU (KDU-ČSL)
Pavel Bělobrádek
POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU ČR (ČSSD)
Jan Hamáček
JSME MLADÍ SOCIÁLNÍ DEMOKRATÉ. PŘEMÝŠLÍME,
VNÍMÁME, BOJUJEME A HODNOTÍME.
I. pololetí
II. pololetí
77,3 %
32,8 %
72,4 %
66,0 %
50,6 %
68,3 %
67,4 %
43,3 %
64,2 %
52,6 %
44,5 %
54,4 %
41,0 %
30,2 %
44,2 %
51,5 %
52,9 %
75,6 %
Lucie Válová, předsedkyně MSD

Podobné dokumenty

Nejstarší letecký pohled Pyšel

Nejstarší letecký pohled Pyšel V minulém měsíci se mi podařil velmi zajímavý objev. Získal jsem darem letecký pohled naší obce. Rozměr černobílé fotopohlednice 137x88 mm. Text v pravém spodním rohu – PÝŠELY A OKOLÍ. Vyrobila Bro...

Více

Zpravodaj - Centrum dopravního výzkumu, vvi

Zpravodaj - Centrum dopravního výzkumu, vvi Nejdelší tradici tvorby plánů udržitelné městské mobility má Francie, kde se tyto plány (tzv. PDU) zpracovávají povinně na základě zákona o ochraně ovzduší (LAURE) ve městech a aglomeracích nad 100...

Více

č. 1 / 2004

č. 1 / 2004 Dobré bydlo v pralese V pralese Vohimana působí nevládní oragnizace MATE, Man and The Enviroment. Snaží se přesvědčit vesničany, že les jim může stejně, a dokonce lépe posloužit, když jej nechají s...

Více

BŘEZEN 2016 Vyšlo 26. 2. 2016

BŘEZEN 2016 Vyšlo 26. 2. 2016 ke kašně a v horkých měsících se pohodlně zchladit. A ty čtyři zaplivaný od vajglů lavičky se vám líbí? Podle návrhu to vypadá na podobný amfiteátr jako je před Sladovnou, kde sedí v létě velké mno...

Více

Zločiny proti Evropské unii EU - socialismus a

Zločiny proti Evropské unii EU - socialismus a kače cizím soudem posuzovat náš soud. Vláda tímto zákonem jednoduše zbavila své občany práva hájit se před českým soudem a upřela jim tak základní občanské právo, a to navíc v rozporu s Ústavou Čes...

Více