Celoroční plán činnosti ŠD

Transkript

Celoroční plán činnosti ŠD
Celoroční plán činnosti školní družiny
KDO SI HRAJE NEZLOBÍ
Školní rok 2015/2016
Vypracovala: Milada Manková
Září
Odpočinková činnost:
Společenské hry a hry se stavebnicemi, hry na školní zahradě.
Zájmová činnost:
Září věnuji aklimatizaci prvňáčků do kolektivu ŠD a starším dětem připomenu pravidla a
zásady bezpečnosti.
Pracovní činnost:
Sběr přírodnin, kresba a výrobky z nasbíraného materiálu.
Sportovní činnost:
Soutěživé hry na školní zahradě – zapojení mladších dětí do týmu starších. Vycházky do okolí
školy. Sportovní hry – fotbal, vybíjená, badminton…
Společensko-vědní činnost:
Četba motivačních příběhů, povídání o dobrých a špatných vlastnostech, jak pomoci
kamarádovi, kdo je můj kamarád a proč.
Estetická výchova:
Výtvarné a pracovní činnosti, výzdoba třídy, četba…
Říjen
Odpočinková činnost:
Volné hry dle zájmu dětí, puzzle, kreslení se šablonami, omalovánky. Hry na školní zahradě a
na hřišti. Poslech mluveného slova a dětských písniček.
Zájmová činnost:
Říjen, barevný měsíc, kdy se podzim projevuje v plné síle. Všímáme si změn v přírodě,
sbíráme listy, kaštany, žaludy na vyrábění. Vyprávíme si o zvířátkách chystajících se na zimu,
o ptácích, kteří odlétají do teplých krajin. Pozorujeme vrcholící práce na polích a zahradách.
Pracovní činnost:
Lisujeme listy na tvoření. Vyrábíme koláže a zvířátka ze šišek a ostatních přírodnin.
Sportovní činnosti:
Míčové hry a soutěže se švihadlem. Překážková dráha. Vycházky za vesnici, pouštění draka.
Společensko – vědní činnosti:
Určujeme druhy stromů a keřů podle plodů a listů za pomoci encyklopedie. Poznáváme ovoce
a zeleninu a povídáme si o jejich zpracování a uskladnění. Povídáme si o zvířátkách
chystajících se k zimnímu spánku a nakreslíme si je.
Estetická výchova:
Výtvarné činnosti, výzdoba třídy.
Listopad
Odpočinkové činnosti:
Kreslení pohádkových bytostí, plnění pracovních listů na pohádkové téma. Prohlížení
pohádkových knížek. Hra se stavebnicemi. Karetní hry. Četba pohádek.
Zájmová činnost:
Povídáme si o pohádkách. Děvčata kreslí princeznu, kluci zámek. Hádáme pohádkové bytosti.
Budeme hádat pohádkové bytosti. Nakreslíme nejhezčí strašidlo.
Pracovní činnost:
Vyrobíme si loutky pohádkových bytostí. Zahrajeme si divadélko.
Sportovní činnost:
Pohádková překážková dráha v tělocvičně ( tunel, žebřiny, kruhy, žíněnky ). Florbal, Na
jelena, vybíjená.
Společensko – vědní činnost:
V pohádkách vítězí dobro nad zlem, proto jsou oblíbené. Děti je znají, což využijeme při
soutěžích. Motivuji děti ke čtení, rozvíjím jejich fantazii a představivost. Rozšiřujeme slovní
zásobu a zdokonalujeme vyjadřovací schopnosti.
Estetická výchova:
Výtvarné činnosti, četba, zpěv.
Prosinec
Odpočinková činnost:
Stolní společenské hry, plnění pracovních listů s adventní tématikou, kreslení s vánočními
šablonami, vystřihování vloček, hra se stavebnicemi, poslech koled. Četba vánoční ch příběhů
a pohádek.
Zájmová činnost:
Adventním měsícem nás bude provázet postava anděla – symbol dobra a pomoci. Těšíme se
na Mikuláše, co symbolizuje čert. Povíme si o symbolu vánoc a pranostikách. Vysvětlíme si,
co znamená příchod nového roku a jak se na tento den těšívali naši předkové.
Pracovní činnost:
Vyrábíme ozdoby na vánoční stromeček, okna oblečeme do zimní nálady. Vyrábíme vánoční
přáníčka a dárečky.
Sportovní činnost:
Honičky s čertovskou tématikou, míčové hry, hry na posílení obratnosti a postřehu.
Společensko-vědní činnosti:
Seznámíme se s obyčeji předvánočního období a s tradicemi českých vánoc, připomeneme si
důležité pranostiky pro tuto dobu, zpíváme a posloucháme koledy.
Estetická výchova:
Výtvarné a pracovní činnosti, výzdoba třídy, četba, zpěv.
Leden
Odpočinková činnost:
Hry se stavebnicemi a kostkami, karetní hry, puzzle, poslech mluveného slova a písniček,
pohádkové DVD, pobyt na sněhu.
Zájmová činnost:
Leden je měsíc plný ledu a sněhu. Využijeme ho k pobytu venku při sportu, ale také
k zopakování zdravovědy a zásad bezpečnosti při sportovních aktivitách. Budeme si vyprávět
o spící přírodě, při vycházkách budeme pozorovat stopy ve sněhu. Na školní zahradě budeme
pečovat o krmítko pro ptáčky a naučíme se je poznávat. Připomeneme si lednové pranostiky.
Pracovní činnost:
Stavby ze sněhu – soutěž o nejhezčího sněhuláka, kresba do sněhu a vyšlapávání obrázků.
Sportovní činnost:
Bruslení, sáňkování, bobování, hry na sněhu. V tělocvičně míčové hry, opičí dráha.
Společensko-vědní činnost:
Zásady první pomoci, co dělat, když se při bruslení proboří led, jak přivolat pomoc. Proč je
důležitá práce horské služby. Jak se chovat při utržení laviny. Určujeme druhy zvěře a ptáků
podle stop. Podle encyklopedie zjistím, čím ptáčky krmit. Vysvětlíme si, jak vznikaly
pranostiky a co nám můžou říci dnes.
Estetická výchova:
Výtvarné a pracovní činnosti, výzdoba třídy, četba.
Únor
Odpočinková činnost:
Kreslení se šablonami, omalovánky. Hry dle zájmu dětí – stavebnice, společenské hry, karetní
hry. Plnění pracovních listů, poslech mluveného slova a písniček z pohádek. Četba – Josef
Lada – „Mikeš“.
Zájmová činnost:
Únor měsíc Masopustu. Řekneme si, proč se Masopust slaví, jaké zvyky se k němu vážou, jak
ho slavili naší předkové. Vyrobíme si masku.
Pracovní činnost:
Výroba a zdobení masek. Stavby ze sněhu. Výroba výzdoby na karneval.
Sportovní činnost:
Radovánky na sněhu, bobování, koulování, vycházky. V tělocvičně dětské pohybové hry a
hry s míčem.
Společensko-vědní činnost:
Pranostiky na únor, připomenutí Hromnic. Tradice Masopustu – jak se vypočítává, proč se
v minulosti hodně slavil, co nám dává v dnešní době. Co symbolizují některé masky.
Estetická výchova:
Výtvarné a pracovní činnosti, výzdoba třídy, četba a zpěv.
Březen
Odpočinková činnost:
Hra dle zájmu dětí – na obchod, na školu, na rodinu. Stavění z Lega a Chevy. Omalovánky a
kreslení s jarní tématikou, plnění pracovních listů.
Zájmová činnost:
Po dlouhé zimě se těšíme na jaro. Pokusíme se ho přivolat jarním a velikonočním tvořením a
hrami. Povíme si o tom, co se děje s probouzející přírodou a vydáme se na průzkum.
Nezapomeneme na blížící se Velikonoce.
Pracovní činnost:
Jarní a velikonoční tvoření z papíru a přírodních materiálů.
Sportovní činnost:
Opičí dráha, cvičení na rozvoj koordinace a obratnost hry s padákem.
Společensko-vědní činnost:
Připomeneme si znalosti o jaru – první jarní den, znaky jara a probouzející se přírody.
Pozorujeme změny počasí. Připomeneme si tradice Velikonoc – jak je slavili naši předkové a
jak se slaví dnes. Povíme si o tom, jak se na Velikonoce chystáme doma.
Estetická výchova:
Výtvarné a pracovní činnosti, výzdoba třídy, četba.
Duben
Odpočinková činnost:
Stavby z kostek a Lega, Chevy a Sevy. Omalovánky, kreslení dle fantazie dětí. Activity,
poslech mluveného slova a dětských písniček.
Zájmová činnost:
Jaro je v plném proudu, začínají polní práce a vše láká k pobytu venku. Povídáme si o tom, co
všechno musí zastat rodiče – chodí do zaměstnání, pracují doma a mají své koníčky. Ví děti,
co je řemeslo? Zkusíme si na některá zahrát. Nezapomeneme na 30. Duben – pálení
čarodějnic.
Pracovní činnost:
Tvoření zaměříme na ekologii – Den Země a svátek čarodějnic.
Sportovní činnost:
Vybíjená, florbal, kopaná a jiné. Vycházky do okolí školy.
Společensko-vědní činnost:
Jaký je rozdíl mezi zaměstnáním a povoláním? Čím bych chtěl být, až budu dospělý? Vím, co
proto musím udělat? O mnohých povoláních jsou krásné říkanky, které si přečteme.
Estetická výchova:
Výtvarné a pracovní činnosti, výzdoba třídy, zpěv.
Květen
Odpočinková činnost:
Společenské hry, karetní hry, hry se stavebnicemi a kostkami dle zájmu dětí. Hry na školní
zahradě. Poslech dětských písniček, prohlížení encyklopedií, DVD o zvířatech.
Zájmová činnost:
V květnu se zaměříme na zvířátka, rozdělíme si je podle toho, kde žijí a budeme si o nich
vyprávět. Jaké mají zvířata vlastnosti, čím se živí. Zmíníme se o zvířatech, která pomáhají
nemocným lidem.
Pracovní činnost:
Tvoření zaměříme na Den matek, namalujeme si vlastní ZOO.
Sportovní činnost:
Míčové hry venku – fotbal, vybíjená, líný tenis, školka s míčem.
Společensko-vědní činnost:
Zvířata má každý rád. Kdo má doma hospodářská zvířata či domácí mazlíčky, povíme si
zkušenosti s nimi. Zaměříme se i na méně známá, exotická zvířata a pokusíme se je
namalovat.
Estetická výchova:
Výtvarné a pracovní činnosti, výzdoba třídy, výrobky ke Dni matek.
Červen
Odpočinková činnost:
Kreslení pohádkových bytostí, pracovní listy na pohádkové téma. Dětské časopisy. Hra se
stavebnicemi a karetní hry.
Zájmová činnost:
Poslední měsíc školního roku nás vede k prázdninám a cestování. Vydáme se tentokrát na
moře a staneme se piráty. Povíme si o tom, na jakých lodích se plavili, proč měli špatnou
pověst a jaké o nich známe filmy. Povíme si o zemích, které by děti chtěly navštívit a proč.
ŠD uvedeme do pořádku, uklidíme hračky a stavebnice a budeme se těšit na prázdniny.
Pracovní činnost:
Výroba pirátské lodi z krabice a papíru.
Sportovní činnost:
Míčové hry – fotbal, vybíjená, hry se švihadlem, putování za pirátským pokladem.
Společensko-vědní činnost:
Při pirátském putování po mořích nezapomeneme na mapu. Podíváme se, kde leží jednotlivé
kontinenty, jaká moře a oceány je od sebe oddělují. Prohlédneme si mořské živočichy.
Zopakujeme si zásady při koupání ve volné přírodě.
Estetická výchova:
Výtvarné a pracovní činnosti na pirátské téma. Úklid třídy, příprava na prázdniny.