Popis konstrukční řady: Wilo-Drain VC

Transkript

Popis konstrukční řady: Wilo-Drain VC
WILO Praha s.r.o.
Popis konstrukční řady: Wilo-Drain VC
Konstrukce
Vertikální splaškové čerpadlo (stojanové čerpadlo)
Použití
Čerpání znečištěné vody:
• s pevnými látkami max. Ø 5 mm resp. Ø 7 mm (VC 40)
• Média do 95 °C
• Z čerpacích jímek
• S kondenzátem
• Ze sklepů ohrožených zaplavením
Změny vyhrazeny
www.wilo.cz
Vybavení/funkce
• namontovaný plovák
• nádrž na kondenzát u VC 32, 1~
Materiály
• Skříň motoru: Al
• Skříň čerpadla: EN-GJL-250
• Oběžné kolo: 1.4028 (VC 32/10), EN-GJL-250 (VC 40/20)
• Hřídel: Ušlechtilá ocel
• Plovák: PP
2012-03
1/9
WILO Praha s.r.o.
Popis konstrukční řady: Wilo-Drain VC
Typový klíč
Např.:
Wilo-Drain VC 32/10
VC
Vertikální čerpadlo na znečištěnou vodu
32
Jmenovitá světlost hrdla výtlaku v mm
10
Max. dopravní výška v m
Výhody/přednosti produktu
• Dlouhá životnost
• Snadné uvedení do provozu
• Připojení mimo oblast čerpaného média
• Možnost dlouhých intervalů provozního klidu
• integrovaná ochrana motoru díky termorelé a elektrodě řízení
Technické údaje
• Síťová přípojka: 1~230 V, 50 Hz nebo 3~400 V, 50 Hz
• Způsob ochrany: IP 54
• Teplota média: 5 95 °C
• Průchod oběžným kolem: 5 mm resp. 7 mm
• Hrdlo výtlaku: R 1 resp. R 1½
Změny vyhrazeny
www.wilo.cz
Popis/konstrukce
Vertikální čerpadlo na znečištěnou vodu v konstrukčním provedení se
stojanem a namontovaným plovákovým spínačem, pro stacionární
instalaci.
• Motor IE2
• na zcela rovném podkladu
• hřídel vždy vertikálně
• VC 40 v zavěšení na přírubě
Plovákové spínání
• VC 32: na motoru
• VC 40: oddělené od motoru
Elektrické parametry
• VC 32: 1~230 V s kondenzátorem 40 µF
• VC 40: 3~230/400 V jistič motoru zajistí zákazník.
Standardní rozsah dodávky
Čerpadlo s připojeným plovákovým spínačem a návodem k montáži a
obsluze.
2012-03
2/9
WILO Praha s.r.o.
Celková charakteristika: Wilo-Drain VC
Charakteristiky
Změny vyhrazeny
www.wilo.cz
2012-03
3/9
WILO Praha s.r.o.
Vybavení / funkce: Wilo-Drain VC
Konstrukce
Zaplavitelné
Normální sání
otevřené jednokanálové oběžné kolo
Oběžné kolo s volným průtokem
Otevřené vícekanálové oběžné kolo
Vířicí zařízení
Těsnicí komora
Utěsnění na straně motoru mechanickou ucpávkou
Utěsnění na straně motoru hřídelovým těsnicím kroužkem
Utěsnění na straně média mechanickou ucpávkou
Utěsnění na straně média hřídelovým těsnicím kroužkem
Motor na střídavý proud
Trojfázový motor
Přímé spouštění
Spouštění hvězda-trojúhelník
Provoz FM
Suchý motor
−
•
−
−
•
−
−
−
•
−
•
•
•
•
−
−
•
Motor s olejovým chlazením
Chlazení obtékáním pláště
−
−
Použití
Instalace do mokrého prostředí stacionární
Instalace do mokrého prostředí přenosná
Instalace do suchého postředí přenosná
Instalace v suché jímce, stacionární
•
−
−
−
Vybavení/funkce
Protiexplozní ochrana
Hadicová přípojka
Plovákový spínač
Zpětná klapka
Těleso kondenzátoru u 1~230 V
Odpojitelný připojovací kabel
Se zástrčkou
−
−
•
−
•
−
−
• = k dispozici resp. přípustné, – = není k dispozici resp. nepřípustné
Změny vyhrazeny
www.wilo.cz
2012-03
4/9
WILO Praha s.r.o.
Seznam výrobků: Wilo-Drain VC
Typ čerpadla
Síťová přípojka
Max. průtok
/ m3/h
Qmax
Max. dopravní výška
Č. výr..
Hmax / m
VC 32/10
3~400 V
7
10
2044583
VC 32/10
1~230 V
7
10
2044582
VC 40/20
3~400 V
16
20
2044584
Změny vyhrazeny
www.wilo.cz
2012-03
5/9
WILO Praha s.r.o.
Datový list: Wilo-Drain VC 32/10 (3~400 V)
Charakteristiky Wilo-Drain VC - 50 Hz - 2900 1/min
Vybavení/funkce
Plovákový spínač
•
Ochrana proti výbuchu
–
Materials
Charakteristiky podle ISO 9906, příloha A. Uvedené stupně účinnosti odpovídají
celkovému stupni účinnosti.
Charakteristiky Wilo-Drain VC - 50 Hz - 2900 1/min
Oběžné kolo
1.4028
Skříň motoru
Al
Pouzdro čerpadla
EN-GJL-250
Informace k objednávce
Fabrikát
Wilo
Č. výr..
2044583
Číslo EAN
4016322640301
Připraveno k dodávce
Zásoby na skladě
Cenová skupina
W6
Charakteristiky podle ISO 9906, příloha A. Uvedené stupně účinnosti odpovídají
celkovému stupni účinnosti.
Změny vyhrazeny
www.wilo.cz
2012-03
6/9
WILO Praha s.r.o.
Datový list: Wilo-Drain VC 40/20 (3~400 V)
Charakteristiky Wilo-Drain VC - 50 Hz - 2900 1/min
Vybavení/funkce
Plovákový spínač
•
Ochrana proti výbuchu
–
Materials
Charakteristiky podle ISO 9906, příloha A. Uvedené stupně účinnosti odpovídají
celkovému stupni účinnosti.
Charakteristiky Wilo-Drain VC - 50 Hz - 2900 1/min
Oběžné kolo
EN-GJL-250
Skříň motoru
Al
Pouzdro čerpadla
EN-GJL-250
Informace k objednávce
Fabrikát
Wilo
Č. výr..
2044584
Číslo EAN
4016322640318
Připraveno k dodávce
Zásoby na skladě
Cenová skupina
W6
Charakteristiky podle ISO 9906, příloha A. Uvedené stupně účinnosti odpovídají
celkovému stupni účinnosti.
Změny vyhrazeny
www.wilo.cz
2012-03
7/9
WILO Praha s.r.o.
Datový list: Wilo-Drain VC 32/10 (1~230 V)
Charakteristiky Wilo-Drain VC - 50 Hz - 2900 1/min
Vybavení/funkce
Plovákový spínač
•
Ochrana proti výbuchu
–
Materials
Charakteristiky podle ISO 9906, příloha A. Uvedené stupně účinnosti odpovídají
celkovému stupni účinnosti.
Charakteristiky Wilo-Drain VC - 50 Hz - 2900 1/min
Oběžné kolo
1.4028
Skříň motoru
Al
Pouzdro čerpadla
EN-GJL-250
Informace k objednávce
Fabrikát
Wilo
Č. výr..
2044582
Číslo EAN
4016322640295
Připraveno k dodávce
Zásoby na skladě
Cenová skupina
W6
Charakteristiky podle ISO 9906, příloha A. Uvedené stupně účinnosti odpovídají
celkovému stupni účinnosti.
Změny vyhrazeny
www.wilo.cz
2012-03
8/9
WILO Praha s.r.o.
Datový list: Wilo-Drain VC 32/10 (1~230 V)
Rozměrový výkres Wilo-Drain VC 32 (1~230 V)
Změny vyhrazeny
www.wilo.cz
2012-03
9/9

Podobné dokumenty

JungPumpen katalog - Čerpadlá JUNG PUMPEN

JungPumpen katalog - Čerpadlá JUNG PUMPEN Ïivotnost ãerpadel. Do ãerpadel pevnû zabudované termostaty vinutí chrání motor pfied pfietíÏením. Ve spojení se sbûrnou nádrÏí Hebefix 100 H vytváfií k zamontování pfiipravené fie‰ení pro odãerpávání s...

Více

Binzel - Autogenní a svařovací technika Rulík

Binzel - Autogenní a svařovací technika Rulík EUR, je nutné vzniklý kurzovní rozdíl k cenám připočítat. Ceník obsahuje pozice sortimentu, které již byly na trhu České republiky prodávány. U ostaních pozic sortimentu ABICOR BINZEL je nutno si v...

Více

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA PRODEJ

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA PRODEJ Právy a povinnostmi vyplývajícími z obchodních smluv, vyjma pohledávek vůči dlužníku vzniklých ke Dni účinnosti podeje podniku. Za obchodní smlouvy se považují veškeré existující smlouvy, které dlu...

Více

CHI, CHIU - THERMO

CHI, CHIU - THERMO ochranou a proto musejí být připojeny na externí motorovou ochranu podle platných místních předpisů.

Více